1. MOBILNA OŚWIATA - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

W ramach zadania zakupiono 3 samochody osobowe (marki FORD TRANSIT CUSTOM) dla młodzieży z płockich szkół (L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego, Zespół Szkół Nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2) każdy do przewozu 9 osób. Będą mogli je wykorzystywać zarówno w codziennych dojazdach do szkoły, jak i w wyjazdach na konkursy, olimpiady i zawody sportowe. Auta będą mogły też wypożyczać inne placówki oświatowe z Płocka.

 

 

 


2. PRZYSTAŃ CUMOWNICZA - Projekt ogólnomiejski /przygotowanie realizacji/

Pomysł zakłada wykonanie cumowiska na ok. 80 łodzi motorowo-żaglowych u ujścia rzek Słupianki i Rosicy do rzeki Wisły. Zostaną wybudowane trzy pomosty pływające oraz doprowadzona energia elektryczna do oświetlenia terenu. Utworzenie przystani cumowniczej przyczyni się do zagospodarowania atrakcyjnego obszaru rekreacyjno-turystycznego w Borowiczkach i wykorzystania walorów przyrodniczych sąsiadujących terenów. W dniu 23.01.2019 r. podpisano umowę z firmą HYDROPROJEKT Włocławek Sp.z.o.o., na opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania pn. Budowa przystani  cumowniczej u ujścia rzeki Rosicy w Płocku wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynosi 169.850,70 zł brutto.W dniu 11.12.2019r. RDOŚ wydał postanowienie nakładające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tj. wykonanie raportu oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie. W ramach raportu Wykonawca zobowiązany został do przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej. Powyższe powoduje konieczność wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej o co najmniej 1 rok. Planowany termin opracowania dokumentacji 30.04.2021 r.  Aktualnie Wykonawca dokumentacji projektowej prowadzi monitoring przyrodniczy polegający na wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczej dla elementów przyrodniczych tj.: fauna, awifauna, herpetofauna, chiropterofauna, ichtiofauna, entomofauna oraz flora i siedliska.


3. ZAKUP STATKU RATOWNICZEGO NIEZBĘDNEGO DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM PŁOCKA - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

W ramach zadania zakupiono statek ratowniczy niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i przekazano w posiadanie Rejonowemu Płockiemu WORR.


4. ŁÓDŹ ÓSEMKA DLA PŁOCKICH WIOŚLARZY - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Łódź sportowo-treningowa przeznaczona jest dla 8-osobowej osady wioślarskiej – zawodników (uczniów) Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku.


5. PLAC ZABAW ORAZ SIŁOWNIA POD CHMURKĄ PRZY UL. TOKARSKIEJ - Projekt osiedlowy (os. Pradolina Wisły) /zrealizowany/

W ramach zadania wykonano zarówno plac zabaw, jak i siłownię pod chmurką. Na 694 m2 terenu dzieci mogą wybierać między różnymi atrakcjami: huśtawkami w kilku kształtach, karuzelą, bujakiem i zjeżdżalnią. Jest też stół do ping ponga oraz urządzenia do treningu różnych partii mięśni, m.in. orbitrek i drabinka zręcznościowa. Dla wygody użytkowników zostały też ławki, śmietniczki i stojaki na rowery. Blisko połowa terenu pokryta jest bezpieczną nawierzchnią. Pojawiły się także nowe nasadzenia i trawniki. Cały teren jest ogrodzony. Inwestycja kosztowała blisko 371 tys. zł. Odbiór końcowy odbył się 30-08-2019 r.

Plac zabaw i siłownia pod chmurką - więcej


6. PRZYJAZNA SZKOŁA - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

W ramach zadania wykonano: wymianę dotychczasowego oświetlenia na oświetlenie ledowe w salach lekcyjnych, korytarzach i sali gimnastycznej oraz wszystkich pomieszczeniach gospodarczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, doposażenie placówki poprzez zakup profesjonalnego sprzętu do siłowni, zakup sceny w celu poszerzenia działalności artystycznej, remontu placówki polegającego na malowaniu elewacji ścian budynku od strony południowo - wschodniej wraz z renowacją i uzupełnieniem braków w ociepleniu. Ponadto przeprowadzono zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) tj.: artystyczne, humanistyczne, przedmiotowe, sportowe, logopedyczne itp., przeznaczone dla wychowanków ośrodka oraz dla dzieci i młodzieży spoza ośrodka posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w tym Poradni Specjalistycznej.


7. PLAC ZABAW Z SIŁOWNIĄ POD CHMURKĄ - Projekt osiedlowy (os. Borowiczki) /zrealizowany/

W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania placu zabaw z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej. Zadanie obejmowało wyposażenie terenu w sprzęt terenowy dla dzieci w różnym wieku, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, a także w urządzenia do ćwiczeń fitness dla młodzieży, dorosłych i seniorów. W dniu 22.09.2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Royal Play, kwota: 652 055,00 zł. Na ogrodzonym terenie stanęły huśtawki i zabawki dla dzieci, a obok urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych. Są także ławki i stojak na rowery oraz nowoczesne oświetlenie. Teren placu wyłożono kolorową bezpieczną nawierzchnią poliuretanową, jest także asfaltowy placyk do rysowania kredą.

Plac zabaw z siłownią pod chmurką - film

 


8. AED I TY - TO REAKCJA SPOŁECZEŃSTWA RATUJE ŻYCIE - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

Przedmiotem projektu był zakup i montaż czterech defibrylatorów AED wraz szafkami/torbą oraz przeszkolenie osób przebywających w budynkach, w których zostały zamontowane AED oraz przeszkolenie mieszkańców osiedla Dworcowa


9. WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W 15 LICENCJONOWANYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH, ZESTAW Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ I DWA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /zrealizowany/

Projekt zakładał wyposażenie pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej nr 3 w 15 licencjonowanych zestawów komputerowych, zestaw z tablicą interaktywną i dwa urządzenia wielofunkcyjne. Rozpatrzenie ofert nastąpiło 18.04.2018. Zamówienie zostało zrealizowane.


10. BOKSERSKI PŁOCK - DARMOWE ZAJĘCIA Z BOKSU OLIMPIJSKIEGO - Projekt osiedlowy (os. Kochanowskiego) /zrealizowany/

Projekt polegał na nieodpłatnych zajęciach dla mieszkańców Płocka w wieku 14-20 lat w zakresie boksu olimpijskiego. Zajęcia odbywały się w sali sportowej ZS nr 6 w Płocku od poniedziałku do piątku w godzinach 17.15-19.45 w dwóch grupach treningowych (grupa początkująca i zaawansowana). Łącznie zajęcia prowadzone były przez 9 miesięcy i obejmowały 9 godzin tygodniowo. Z zajęć skorzystało około 100 uczestników.


11. MODERNIZACJA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 11 W PŁOCKU - Projekt osiedlowy (os. Kochanowskiego) /zrealizowany/

W ramach powyższego zadania wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej (płyty) na sztuczną trawę wielofunkcyjną (boisko do piłki nożnej) oraz na nawierzchnię poliuretanową (boisko do piłki koszykowej). W ramach prac nastąpiła również wymiana bramki do piłki ręcznej, tablic do piłki koszykowej i jednego z istniejących piłkochwytów. Dodatkowo ocieplono fundamenty budynku szkoły przylegające do boiska oraz wykonano odwodnienie – drenaż i studnię chłonną. Obiekt odebrano 30-08-2019 r.


12. KOMPLEKS NOWOCZESNYCH BOISK DO TENISA ZIEMNEGO I SIATKÓWKI  - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Północ) /zrealizowany/

W ramach zadania wybudowano na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych kompleks sportowy z boiskami do siatkówki i kortem do tenisa ziemnego. Miejsce jest ogrodzone, posiada bezpieczne nawierzchnie i odwodnienie wraz z przyłączem do kanalizacji deszczowej.

Obok kompleksu powstał również park do uprawiania sportów ekstremalnych, który podzielony jest na strefę street workout i strefę parkour. Cała inwestycja został zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka w ramach zadania pod nazwą:  „Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski”. Wykonawca była firma Ada-Light Sp. z o.o. z Bud Kozickich k/ Gostynina. Koszt inwestycji to 2.741.854,84 zł brutto.


13. BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 10 - Projekt osiedlowy (os. Miodowa) /zrealizowany/

W ramach powyższego zadania wybudowano plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe, edukacyjne, sprawnościowe oraz ogrodzenie terenu. Przedszkolaki mogą teraz korzystać z wielu kolorowych, przyjaznych zabawek: czterech zjeżdżalni, trzech karuzeli, piramidy do wspinaczki, gry kółko i krzyżyk, urządzeń sprawnościowych jak równoważnia i drążek do przewrotów. Wszystkie urządzenia ustawione są na bezpiecznej nawierzchni i dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku. Powstanie placu zabaw wraz z budową nowego ogrodzenia wokół terenu placówki kosztowało 254 tys. zł.


14. PSI UŚMIECH – OSIEDLOWY WYBIEG DLA PSÓW - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Południe) /wstrzymano realizację/

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu zielonego przy złączeniu ulicy Czerwonych Kosynierów z ulicą św. Floriana (dawna ul. Rogowskiego) na Podolszycach Południe, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla właścicieli psów, a przede wszystkim dla samych czworonogów, czyli wybiegu dla psów. Wykonano projekt techniczny oraz opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu przyległego do planowanego wybiegu dla psów. W związku z licznymi protestami mieszkańców wstrzymano realizację.


15. PSI UŚMIECH – OSIEDLOWY WYBIEG DLA PSÓW - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Północ) /zrealizowany/

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu zielonego na osiedlu Podolszyce Północ teren przy Parku Północnym, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla psów oraz dla ich właścicieli czyli wybiegu dla psów, co sprawiło, że osiedle  stało się miejscem przyjaznym psom i ich właścicielom. Cały wybieg jest podzielony na dwie strefy: strefę wejściową oraz strefę dla psów. Działkę ogrodzono ogrodzeniem z elementów panelowych oraz z profili zamkniętych a także oświetlono. Teren wybiegu zagospodarowano urządzeniami zabawowymi dla psów. Czworonogi mają do dyspozycji pochylnię łamaną i skośną oraz kłody drewniane o średnicy 30 i 50 cm. Są także elementy małej architektury jak ławki i altana. W ramach inwestycji wykonano także nasadzenia drzew i krzewów. Wykonawcą wybiegu dla psów jest firma Fenster z Bydgoszczy. Koszt inwestycji: 158.670 zł


16. SAMOOBSŁUGOWE STACJE NAPRAWY ROWERÓW - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Południe) /zrealizowany/

Projekt zakładał budowę dwóch publicznych stacji naprawy rowerów na osiedlu Podolszyce Południe, które mają służyć rowerzystom potrzebującym szybkiej i prostej naprawy roweru, np. regulacji siodełka i kierownicy, dokręcenia śrub, pompowania kół. Stacje naprawy wyposażone są w wysokiej klasy narzędzia m.in. klucz nastawny i klucze płaskie, śrubokręty z różnymi końcówkami, łyżki do opon oraz pompkę z różnymi końcówkami. Narzędzia są przymocowane do stacji na stałe. Aby naprawa była łatwiejsza, użytkownicy mogą zawiesić rower na specjalnych uchwytach. W bliskim sąsiedztwie znajdą ławki i stojaki rowerowe. Stacje naprawy rowerów są dwie. Jedna na Placu 27 Dębów w pobliżu kościoła Św. Wojciecha, a druga przy Pasażu Paderewskiego. Pomalowane na kolor antracytowy szary i opatrzone w logo miasta stacje już z daleka zapraszają do skorzystania z nich.

 


 

 

L.p. Numer projektu Nazwa Charakter projektu stan realizacji
1. 40 MOBILNA OŚWIATA ogólnomiejski  zrealizowany
2. 42 PRZYSTAŃ CUMOWNICZA ogólnomiejski  przygotowanie do realizacji
3. 11 ZAKUP STATKU RATOWNICZEGO NIEZBĘDNEGO DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM PŁOCKA ogólnomiejski  zrealizowany
4. 58 ŁÓDŹ ÓSEMKA DLA PŁOCKICH WIOŚLARZY ogólnomiejski  zrealizowany
5. 22 PLAC ZABAW ORAZ SIŁOWNIA POD CHMURKĄ PRZY UL. TOKARSKIEJ os. Pradolina Wisły  zrealizowany
6. 24 PRZYJAZNA SZKOŁA os. Dworcowa  zrealizowany
7. 55 PLAC ZABAW Z SIŁOWNIĄ POD CHMURKĄ os. Borowiczki  zrealizowany
8. 63 AED I TY – TO REAKCJA SPOŁECZEŃSTWA RATUJE ŻYCIE os. Dworcowa  zrealizowany
9. 36 WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W 15 LICENCJONOWANYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH, ZESTAW Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ I DWA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE os. Łukasiewicza  zrealizowany
10. 34 BOKSERSKI PŁOCK - DARMOWE ZAJĘCIA Z BOKSU OLIMPIJSKIEGO os. Kochanowskiego  zrealizowany
11. 21 MODERNIZACJA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 11 W PŁOCKU os. Kochanowskiego  zrealizowany
12. 13 KOMPLEKS NOWOCZESNYCH BOISK DO TENISA ZIEMNEGO I SIATKÓWKI os. Podolszyce Północ  zrealizowany
13. 29 BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 10 os. Miodowa  zrealizowany
14. 50 PSI UŚMIECH – OSIEDLOWY WYBIEG DLA PSÓW os. Podolszyce Południe  wstrzymano realizację
15. 49 PSI UŚMIECH – OSIEDLOWY WYBIEG DLA PSÓW os. Podolszyce Północ  zrealizowany
16. 45 SAMOOBSŁUGOWE STACJE NAPRAWY ROWERÓW os. Podolszyce Południe  zrealizowany