1. MOBILNA OŚWIATA /zrealizowany/ - w ramach zadania zakupiono 3 samochody osobowe (marki FORD TRANSIT CUSTOM) dla młodzieży z płockich szkół (L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego, Zespół Szkół Nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2) każdy do przewozu 9 osób.

 

 


2. PRZYSTAŃ CUMOWNICZA /w trakcie realizacji/ - Pomysł zakłada wykonanie cumowiska na ok. 80 łodzi motorowo-żaglowych u ujścia rzek Słupianki i Rosicy do rzeki Wisły. Zostaną wybudowane trzy pomosty pływające oraz doprowadzona energia elektryczna do oświetlenia terenu. Utworzenie przystani cumowniczej przyczyni się do zagospodarowania atrakcyjnego obszaru rekreacyjno-turystycznego w Borowiczkach i wykorzystania walorów przyrodniczych sąsiadujących terenów. W dniu 23.01.2019 r. podpisano umowę z firmą HYDROPROJEKT Włocławek Sp. z o.o., która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca opracował koncepcję projektowanej budowy przystani cumowniczej, która uzyskała akceptację Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przedłożony został także wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Aktualnie wniosek jest weryfikowany.


3. ZAKUP STATKU RATOWNICZEGO NIEZBĘDNEGO DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM PŁOCKA /zrealizowany/- W ramach zadania zakupiono statek ratowniczy niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i przekazano w posiadanie Rejonowemu Płockiemu WORR.


4. ŁÓDŹ ÓSEMKA DLA PŁOCKICH WIOŚLARZY /zrealizowany/ - Łódź sportowo-treningowa przeznaczona jest dla 8-osobowej osady wioślarskiej – zawodników (uczniów) Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku.


5. PLAC ZABAW ORAZ SIŁOWNIA POD CHMURKĄ PRZY UL. TOKARSKIEJ /zrealizowany/ -  W ramach zadania wykonano zarówno plac zabaw, jak i siłownię pod chmurką. Dzieci mogą wybierać między różnymi atrakcjami: huśtawkami w kilku kształtach, karuzelą, bujakiem i zjeżdżalnią. Jest też stół do ping ponga oraz urządzenia do treningu różnych partii mięśni, m.in. orbitrek i drabinka zręcznościowa. Dla wygody użytkowników zostały też ławki, śmietniczki i stojaki na rowery. Blisko połowa terenu pokryta jest bezpieczną nawierzchnią. Pojawiły się także nowe nasadzenia i trawniki. Cały teren jest ogrodzony. Inwestycja kosztowała blisko 371 tys. zł.

 


6. PRZYJAZNA SZKOŁA /zrealizowany/ - W ramach zadania wykonano: wymianę dotychczasowego oświetlenia na oświetlenie ledowe w salach lekcyjnych, korytarzach i sali gimnastycznej oraz wszystkich pomieszczeniach gospodarczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, doposażenie placówki poprzez zakup profesjonalnego sprzętu do siłowni, zakup sceny w celu poszerzenia działalności artystycznej, remontu placówki polegającego na malowaniu elewacji ścian budynku od strony południowo - wschodniej wraz z renowacją i uzupełnieniem braków w ociepleniu. Ponadto przeprowadzono zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) tj.: artystyczne, humanistyczne, przedmiotowe, sportowe, logopedyczne itp., przeznaczone dla wychowanków ośrodka oraz dla dzieci i młodzieży spoza ośrodka posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w tym Poradni Specjalistycznej.


7. PLAC ZABAW Z SIŁOWNIĄ POD CHMURKĄ /przygotowanie do realizacji/ - W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania placu zabaw z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej. Zadanie obejmuje wyposażenie terenu w sprzęt terenowy dla dzieci w różnym wieku, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, a także w urządzenia do ćwiczeń fitness dla młodzieży, dorosłych i seniorów. Dodatkowo planuje się ustawienie ławeczek i stojaków dla rowerów oraz wyłożenie terenu bezpieczną nawierzchnią.


8. AED I TY - TO REAKCJA SPOŁECZEŃSTWA RATUJE ŻYCIE /zrealizowany/ - Przedmiotem projektu był zakup i montaż czterech defibrylatorów AED wraz szafkami/torbą oraz przeszkolenie osób przebywających w budynkach, w których zostały zamontowane AED oraz przeszkolenie mieszkańców osiedla Dworcowa


9. WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W 15 LICENCJONOWANYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH, ZESTAW Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ I DWA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE /zrealizowany/ - Projekt zakładał wyposażenie pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej nr 3 w 15 licencjonowanych zestawów komputerowych, zestaw z tablicą interaktywną i dwa urządzenia wielofunkcyjne. Rozpatrzenie ofert nastąpiło 18.04.2018. Zamówienie zostało zrealizowane.


10. BOKSERSKI PŁOCK - DARMOWE ZAJĘCIA Z BOKSU OLIMPIJSKIEGO /zrealizowany/ - Projekt polegał na nieodpłatnych zajęciach dla mieszkańców Płocka w wieku 14-20 lat w zakresie boksu olimpijskiego. Zajęcia odbywały się w sali sportowej ZS nr 6 w Płocku od poniedziałku do piątku w godzinach 17.15-19.45 w dwóch grupach treningowych (grupa początkująca i zaawansowana). Łącznie zajęcia prowadzone były przez 9 miesięcy i obejmowały 9 godzin tygodniowo. Z zajęć skorzystało około 100 uczestników.


11. MODERNIZACJA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 11 W PŁOCKU /zrealizowany/ - W ramach powyższego zadania wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej (płyty) na sztuczną trawę wielofunkcyjną (boisko do piłki nożnej) oraz na nawierzchnię poliuretanową (boisko do piłki koszykowej). W ramach prac nastąpiła również wymiana bramki do piłki ręcznej, tablic do piłki koszykowej i jednego z istniejących piłkochwytów.


12. KOMPLEKS NOWOCZESNYCH BOISK DO TENISA ZIEMNEGO I SIATKÓWKI /zrealizowany/ - W ramach zadania wybudowano na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych kompleks sportowy z boiskami do siatkówki i kortem do tenisa ziemnego. Miejsce jest ogrodzone, posiada bezpieczne nawierzchnie i odwodnienie wraz z przyłączem do kanalizacji deszczowej. Obok kompleksu powstał również park do uprawiania sportów ekstremalnych, który podzielony jest na strefę street workout i strefę parkour. Cała inwestycja został zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka w ramach zadania pod nazwą:  „Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski”. Wykonawca była firma Ada-Light Sp. z o.o. z Bud Kozickich k/ Gostynina. Koszt inwestycji to 2.741.854,84 zł brutto.


13. BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 10 /zrealizowany/ - W ramach powyższego zadania wybudowano plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe, edukacyjne, sprawnościowe oraz ogrodzenie terenu.


14. PSI UŚMIECH – OSIEDLOWY WYBIEG DLA PSÓW /wstrzymano realizację/ - przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu zielonego przy złączeniu ulicy Czerwonych Kosynierów z ulicą św. Floriana (dawna ul. Rogowskiego) na Podolszycach Południe, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla właścicieli psów, a przede wszystkim dla samych czworonogów, czyli wybiegu dla psów. Wykonano projekt techniczny oraz opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu przyległego do planowanego wybiegu dla psów. W związku z licznymi protestami mieszkańców wstrzymano realizację.


15. PSI UŚMIECH – OSIEDLOWY WYBIEG DLA PSÓW /zrealizowany/ - przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu zielonego na osiedlu Podolszyce Północ teren przy Parku Północnym, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla psów oraz dla ich właścicieli czyli wybiegu dla psów, co sprawiło, że osiedle  stało się miejscem przyjaznym psom i ich właścicielom.


16. SAMOOBSŁUGOWE STACJE NAPRAWY ROWERÓW /zrealizowany/ - Projekt zakładał budowę dwóch publicznych stacji naprawy rowerów na osiedlu Podolszyce Południe, które mają służyć rowerzystom potrzebującym szybkiej i prostej naprawy roweru, np. regulacji siodełka i kierownicy, dokręcenia śrub, pompowania kół. Stacje naprawy wyposażone są w wysokiej klasy narzędzia, m.in. klucz nastawny i klucze płaskie, śrubokręty z różnymi końcówkami, łyżki do opon oraz pompkę z różnymi końcówkami.


 

 

L.p. Numer projektu Nazwa Charakter projektu stan realizacji
1. 40 MOBILNA OŚWIATA ogólnomiejski  zrealizowany
2. 42 PRZYSTAŃ CUMOWNICZA ogólnomiejski  w trakcie realizacji
3. 11 ZAKUP STATKU RATOWNICZEGO NIEZBĘDNEGO DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM PŁOCKA ogólnomiejski  zrealizowany
4. 58 ŁÓDŹ ÓSEMKA DLA PŁOCKICH WIOŚLARZY ogólnomiejski  zrealizowany
5. 22 PLAC ZABAW ORAZ SIŁOWNIA POD CHMURKĄ PRZY UL. TOKARSKIEJ os. Pradolina Wisły  zrealizowany
6. 24 PRZYJAZNA SZKOŁA os. Dworcowa  zrealizowany
7. 55 PLAC ZABAW Z SIŁOWNIĄ POD CHMURKĄ os. Borowiczki  przygotowanie do realizacji
8. 63 AED I TY – TO REAKCJA SPOŁECZEŃSTWA RATUJE ŻYCIE os. Dworcowa  zrealizowany
9. 36 WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W 15 LICENCJONOWANYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH, ZESTAW Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ I DWA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE os. Łukasiewicza  zrealizowany
10. 34 BOKSERSKI PŁOCK - DARMOWE ZAJĘCIA Z BOKSU OLIMPIJSKIEGO os. Kochanowskiego  zrealizowany
11. 21 MODERNIZACJA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 11 W PŁOCKU os. Kochanowskiego  zrealizowany
12. 13 KOMPLEKS NOWOCZESNYCH BOISK DO TENISA ZIEMNEGO I SIATKÓWKI os. Podolszyce Północ  zrealizowany
13. 29 BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 10 os. Miodowa  zrealizowany
14. 50 PSI UŚMIECH – OSIEDLOWY WYBIEG DLA PSÓW os. Podolszyce Południe  wstrzymano realizację
15. 49 PSI UŚMIECH – OSIEDLOWY WYBIEG DLA PSÓW os. Podolszyce Północ  zrealizowany
16. 45 SAMOOBSŁUGOWE STACJE NAPRAWY ROWERÓW os. Podolszyce Południe  zrealizowany