Instrukcja systemu obsługi Budżetu Obywatelskiego Płocka


REGULAMIN SYSTEMU OBSŁUGI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

 1. Regulamin określa zasady korzystania z systemu do obsługi Budżetu Obywatelskiego Płocka.
 2. Użytkownik, który chce skorzystać z pełnych funkcjonalności systemu musi założyć konto na stronie www.mojemiasto.plock.eu.
 3. Zakładanie konta:
  Aby założyć konto konieczne jest podanie następujących danych:
  Login  - adres e-mail
  Hasło
  Imię i nazwisko
  Numer PESEL
  Numer telefonu
  Pola te są obowiązkowe. Do zalogowania niezbędne jest uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką.
 4. Po wypełnieniu formularza na podany numer telefonu zostanie wysłany kod aktywacyjny, a na podany adres e-mail link do aktywacji konta. Kod SMS jest niezbędny do aktywacji konta Użytkownika.
 5. Zalogowany Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich funkcji: między innymi składania projektów w bieżącej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka, przeglądania statusów złożonych projektów, zabierania głosu na forum, przeglądania wpisów innych użytkowników, przeglądania wszystkich dostępnych na stronie informacji dot. edycji BOP, śledzenia etapów realizacji wybranych projektów, głosowania, weryfikacja podanego numeru PESEL.
 6. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1; 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@płock.eu; 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu Budżetu Obywatelskiego Płocka zgodnie z przepisami regulaminu; 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 5. dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, kategoria A. w jednolitym rzeczowym wykazie akt; 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku.
 7. Konto użytkownika jest aktywne do momentu, dezaktywacji go przez administratora systemu na wniosek użytkownika.
 8. Z chwilą złożenia projektu Pomysłodawca zrzeka się nieodpłatnie na rzecz Gminy Miasto Płock całości praw autorskich majątkowych wraz z prawami zależnymi do projektu, na następujących polach eksploatacji, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: 1) utrwalania i zwielokrotniania utworu każdą znaną techniką, 2) wprowadzanie do obrotu zarówno w Polsce jak i zagranicą, 3) publiczne odtwarzanie, 4) wykorzystywanie w materiałach promocyjnych Gminy Miasto Płock.
 9. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie uwagi :). W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z Referatem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 10. Wszelkich informacji dot. działania systemu do obsługi Budżetu Obywatelskiego Płocka udziela Urząd Miasta Płocka, Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu, tel. 24 367 17 32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.