Złożone projekty

 

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

L.P. NAZWA PROJEKTU CHARAKTER PROJEKTU KRÓTKI OPIS (ZAPROPONOWANY PRZEZ POMYSŁODAWCÓW)
1. Orlik - Borowiczki osiedlowy (Borowiczki) Modernizacja boiska w Borowiczkach przy ul.Wiejskiej
2. Komunikacja miejska na terenie Borowiczek ogólnomiejski Zwiększenie liczby przejazdów autobusu linii 4 do odjazdów dwa razy w ciągu każdej godziny kursowania autobusu. Dodanie linii autobusowej, która kursowałaby na Podolszyce przez ul. Niedzielaka
3. Park Centralny ogólnomiejski Zagospodarowanie terenu obejmującego obszar zamknięty w ulicach Bielskiej, Ostatniej, Spacerowej i Kobylińskiego
4. PATROL-EKO ogólnomiejski Celem stworzenia PATROLU-EKO mieszczącego się w strukturze Straży Miejskiej będzie badanie jakości i zanieczyszczeń powietrza w różnych częściach miasta za pomocą przystosowanego samochodu zawierającego sprzęt mobilny i drony oraz natychmiastowe reagowanie na zauważone nieprawidłowości. Dodatkowym zadaniem PATROLU byłoby zapobieganie bezdomności zwierząt i działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w związku z utrzymaniem zwierząt domowych.
5. Śpioszki dla każdego, nowo narodzonego płocczanina. To oni będą budować miasto. ogólnomiejski Idąc tropem Warszawy - przy rejestracji dziecka we wszystkich płockich Urzędach Stanu Cywilnego na rodziców oprócz aktu urodzenia będzie czekał prezent dla dziecka - body oraz gratulacje na piśmie.
6. Wieże lęgowe dla jerzyków osiedlowy (Dworcowa) Wybudowanie wież lęgowych dla jerzyków na os. Dworcowa.
7. Zakup i instalacja oczyszczaczy powietrza w płockich szkołach i przedszkolach ogólnomiejski Zakup i instalacja oczyszczaczy powietrza w płockich szkołach i przedszkolach
8. Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku ogólnomiejski Projekt zakłada budowę boiska do gry w piłkę ręczną przy SP nr 21.
9. Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji osiedlowy (Dworcowa) Celem projektu jest utworzenie placu zabawy i rekreacji, który będzie integrował wszystkie pokolenia (lokalizacja skweru między blokiem przy ul. Chopina 59, garażami a szczytami bloków przy ul. Otolińska 15, ul. Otolińska 19)
10. Kompleksowy remont Alei Spacerowej i wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej na świecie organizacji humanitarnej - Polskiego Czerwonego Krzyża osiedlowy (Stare Miasto) Kompleksowy remont Alei Spacerowej i wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej na świecie organizacji humanitarnej - Polskiego Czerwonego Krzyża. Projekt zakłada wykonanie remontu alei spacerowej tj. wykonanie chodnika ( z kostki bezfazowej) oraz ścieżki rowerowej (asfaltowej),  przeprowadzenie nasadzeń, ustawienie małej architektury min ławek parkowych , tablic z informacjami historycznymi o polskim czerwonym, śmietniczek , latarni , oświetlenia solarnego na alei zostaną zamontowane kamery monitoringu miejskiego.
11. "Pierwsza pomoc w płockich szkołach" - baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED. ogólnomiejski Celem projektu "Pierwsza pomoc w płockich szkołach" - baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED jest stworzenie warunków do nauki i doskonalenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży (wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)
12. "Osiedle Tysiąclecia uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16, edukacja mieszkańców, rozbudowa sieci AED osiedlowy (Tysiąclecia) Celem projektu "Osiedle Tysiąclecia uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16, edukacja mieszkańców, rozbudowa sieci AED jest stworzenie warunków do nauki i doskonalenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.
13. "Osiedle Łukasiewicza uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Łukasiewicza, edukacja, rozbudowa sieci AED osiedlowy (Łukasiewicza) Celem projektu "Osiedle Łukasiewicza uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Łukasiewicza, edukacja, rozbudowa sieci AED jest stworzenie warunków do nauki i doskonalenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży (ZSZ im. M. Skłodowskiej Curie i Szkoła Podstawowa nr 3).
14. "Osiedle Miodowa uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Miodowa, edukacja, rozbudowa sieci AED osiedlowy (Miodowa) Celem projektu "Osiedle Miodowa uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Miodowa, edukacja, rozbudowa sieci AED jest stworzenie warunków do nauki i doskonalenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży (III Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 17).
15. SKARPOL PLAC EDUKACYJNO AKTYWIZUJĄCY WYPOCZYNKOWY osiedlowy (Skarpa) SKARPOL plac edukacyjno-aktywizujacy- wypoczynkowy jest poświęcony dla osób starszych, młodzieży i rodzin z dziećmi
16. Ujednolicenie chodników w obrębie Urzędu Miasta, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku osiedlowy (Międzytorze)

Ujednolicenie chodników w obrębie Urzędu Miasta, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku.
17. Samochód dla uczniów SP 23 w Płocku osiedlowy (Podolszyce Północ) Zakup samochodu dla uczniów SP 23 w Płocku
18. Budowa kładki pieszo-rowerowej pomiędzy osiedlami Podolszyce Pólnoc i Południe ogólnomiejski Projekt zakłada budowę kładki pieszo-rowerowej pomiędzy osiedlami Podolszyce Pólnoc i Południe
19. Parking dla Jaśminowej osiedlowy (Miodowa) Budowa parkingu pomiędzy blokami Jaśminowa 3 a Jaśminowa 5 w Płocku.
20. Park Trampolin na świeżym powietrzu ogólnomiejski Park trampolin będzie to miejsce zabaw najmłodszych mieszkańców miasta, Park zapewni dzieciom zabawy ruchowe zmuszające do większego wysiłku niż standardowe place zabaw a co za tym idzie poprawi i pomoże wzmacniać koordynację ruchową naszych pociech w formie zabawy.
21. Ogród deszczowy w pojemniku ogólnomiejski Ogród deszczowy to specyficzne nasadzenia roślin w pojemnikach lub gruncie, których zadaniem jest wykorzystanie i oczyszczenie przepływającej wody deszczowej z dachów, dróg i placów. 
22. StudioBus ogólnomiejski Projekt zakłada stworzenie mobilnego studia koncertowo-nagraniowego przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Płocku wspierającego rozwój artystyczny oraz rozwijający aktywność koncertową zarówno uczniów szkół muzycznych jak również mieszkańców Płocka.
23. Skwer Klin na Górnej osiedlowy (Wyszogrodzka) Rekreacyjno-wypoczynkowy skwer u zbiegu ul. Górnej i Imielnickiej z elementami małej architektury i siłownią pod chmurką.
24. Miejsca parkingowe przy ul. Gałczyńskiego osiedlowy (Miodowa) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gałczyńskiego.
25. Akademia Walk SŁD osiedlowy (Miodowa) Akademia Walk SŁD - nieodpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców osiedla Miodowa.
26. Parking dla orlika przy SP 21 osiedlowy (Dworcowa) Wykorzystanie nieużytkowanego terenu asfaltowego - dawnego kortu tenisowego na terenie Szkoły na parking dla użytkowników orlika.
27. Rozbudowa placu zabaw i siłowni przy Otolińskiej 5 osiedlowy (Dworcowa) Rozbudowa placu zabaw i siłowni przy Otolińskiej 5
28. Miejsce upamiętnienia płockich wodniaków i historycznych wydarzeń związanych z Rzeką Wisłą i Płockiem ogólnomiejski Miejsce upamiętnienia płockich wodniaków i historycznych wydarzeń związanych z Rzeką Wisłą i Płockiem, będzie miejscem w którym możemy zebrać wszystkie wątki ważne dla Płocka, rzeki i wodniaków.
29. Modernizacja parkingu ul. Zaścianek osiedlowy (Wyszogrodzka) Modernizacja istniejącego parkingu wraz z wykonaniem odwodnienia
30. Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro ogólnomiejski Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro
31. Szkoła Przyszłości osiedlowy (Dworcowa) Celem projektu jest wielopłaszczyznowa rehabilitacja młodzieży niepełnosprawnej, począwszy od usprawniania intelektualnego, zawodowego, społecznego, fizycznego po poprawę jakości oferowanych usług edukacyjnych oraz modernizacja i uzupełnienie infrastruktury
32. Nowa Szansa - zajęcia dla osób wykluczonych społecznie ogólnomiejski Projekt skierowany jest do osób wkluczonych społecznie. Zakłada udzielenie wsparcia tym ludziom poprzez organizację darmowej wielospecjalistycznej pomocy w postaci diagnozy i terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej, grup wsparcia oraz zajęć animacyjno-ruchowych.
33. Projekt Aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych osiedlowy (Kochanowskiego) Projekt zakłada plac zabaw dla dzieci, siłownię pod chmurką oraz boisko wielofunkcyjne przy SP nr 14
34. Działanie na rzecz Małżeństwa i Rodziny "Nie ma lekko" ogólnomiejski Projekt to szereg warsztatów, wydarzeń i działań edukacyjno-rozrywkowo-pomocowych skierowanych do wszystkich członów rodziny.
35. Mój Płock Moja Wisła - Od małego na całego ogólnomiejski

Projekt dotyczy dofinansowania 1000 karnetów dla młodych Płocczan.

36. Trampolinowe lekcje wychowania fizycznego ogólnomiejski

Zajęcia stymulujące rozwój ruchowy dzieci i młodzieży wraz z zakresem wczesnego wspomagania rozwoju ruchowego przy wykorzystaniu aktywności fizycznej na trampolinach. Zajęcia przeznaczone dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i oddziałów.

37. Wakacyjne półkolonie dla dzieci i młodzieży ogólnomiejski

Darmowe półkolonie w okresie letnim dla 405 dzieci.

38. Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" w Płocku - Imielnicy osiedlowy (Imielnica Borowiczki)

Wykonanie iluminacji Kościoła Parafialnego w Płocku Imielnicy.

39. Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych osiedlowy (Łukasiewicza)

Wyposażenie nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku.

40. Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną osiedlowy (Podolszyce Południe)

Projekt przewiduje stworzenie hotelu dla dzikich owadów zapylających drzewa oraz rośliny.

41. Wodny świat dziecka osiedlowy (Skarpa)

Wodny Świat to o nieregularnym kształcie kompleks urządzeń przeznaczony dla wszystkich mieszkańców w okresie upałów.

42. Dokończenie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na "Winiarach) osiedlowy (Winiary)

Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego placu między ul. PCK i ul. Dobrzyńską.

43. Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" osiedlowy (Miodowa) Projekt zakłada budowę "Radosnego placu zabaw Siedemnasteczka" na terenie SP Nr 17 przy ulicy Miodowej 18.
44. Budowa chodnika z ławkami i oświetleniem na dużym polu między SP8 i SP23 osiedlowy (Podolszyce Północ) Projekt dotyczy budowy chodnika z ławkami i oświetleniem na dużym polu między SP8 i SP23
45. Edukacyjny młyn ogólnomiejski Założeniem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej ze wszystkich osiedli Płocka w zakresie historycznych metod siania zbóż, zbierania plonów, mielenia różnych rodzajów zbóż na mąkę, kaszę, płatki owsiane - kiedyś i dziś.
46. Dobro zwierząt - wspólna sprawa ogólnomiejski Projekt zakłada kompleksowe rozwiązania dotyczące działań gminy w obszarze polityki pro zwierzęcej. Składa się z trzech elementów: animal patrol - zakup wyspecjalizowanego pojazdu wraz z oprzyrządowaniem; ogólnomiejski wybieg dla psów "Psia kość"; ogólnomiejski program sterylizacji/ kastracji zwierząt właścicielskich.
47. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy SP Nr 12 w Płocku osiedlowy (Wyszogrodzka) Projekt ma na celu przełamanie bariery architektonicznej jaką są schody i umożliwienie osobom niepełnosprawnym wejście do budynku szkoły.
48. Wykonanie sygnalizacji Świetlnej na przejściu dla pieszych osiedlowy (Kochanowskiego) Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych ma na celu bezpieczeństwo pieszych, którzy korzystają z usług Urzędu Starostwa Powiatowego lub innych obiektów przemysłowych.
49. Płockie harcerstwo, czyli tradycja ku nowoczesności ogólnomiejski Zakup specjalistycznego wyposażenia, nowoczesnych materiałów edukacyjnych, nowego sprzętu turystycznego, nowych technologii dla zuchów i harcerzy Hufca ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 roku zwiększających możliwości kreowania tradycyjnego i atrakcyjnego dla dzieci i młodzieży z Płocka harcerstwa XXI wieku.
50. Boisko wielofunkcyjne osiedlowy (Pradolina Wisły) Celem projektu jest stworzenie boiska wielofunkcyjnego, które służyłoby do wzmacniania aktywności fizycznej dzieci, młodzieży oraz rodzin. Projekt ukierunkowany jest na rozwój sportu, możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
51. Sygnalizacja świetlna osiedlowy (Skarpa) Instalacja trzech sygnalizacji świetlnych na ulicy Kazimierza Wielkiego w obrębie osiedla Skarpa. Dodatkowe oświetlanie przejść dla pieszych bez zainstalowanej sygnalizacji świetlnej. Montaż barierek ochronnych wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego (przy parku na Zdunach) do ul. Parowej.
52. Autokar dla Nafciarzy ogólnomiejski Zakup pojazdu dla Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Wisła Płock.
53. Remont ul. T. Kościuszki ogólnomiejski Projekt przewiduje przeprowadzenie remontu ul. T. Kościuszki: wymiana zniszczonej asfaltowej nawierzchni ulicy na piękny staromiejski bruk, rozdział kanalizacji na ogólnospławną i deszczową.
54. Miejsca parkingowe przy ul. 3 Maja osiedlowy (Kolegialna) Utwardzenie nawierzchni gruntowej tłuczniem betonowym z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. 3 Maja na terenie działki o nr 596 (obręb 8 Śródmieście) o powierzchni ok. 1000m2
55. Budowa fontanny multimedialnej tzw. "Mokry chodnik" osiedlowy (Podolszyce Północ) Fontanna z nieograniczonym dostępem o płaskiej powierzchni, wyodrębnionej kolorystycznie i konstrukcyjnie od pozostałej części nawierzchni pola piknikowego. W Parku Północnym podświetlany strumień wody. Wokół fontanny obszar do wypoczynku z ławkami o konstrukcji metalowej z elementami drewnianymi oraz miejscem do ustawienia leżaków o krzeseł plażowych.
56. Siłownia zewnętrzna osiedlowy (Ciechomice) Siłownia zewnętrzna ma być zlokalizowana na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 2 przy ul. Ciechomickiej.
57. Płockie Smart Ławki osiedlowy (Podolszyce Południowe) Projekt zakłada zakup dwóch ławek z wbudowanymi panelami słonecznymi, dzięki którym uzyskujemy nieszkodliwy dla środowiska dostęp do energii. Ławki te wyposażone są w akumulator oraz ładowarki USB, które umożliwiać będą ładowanie urządzeń mobilnych.
58. Budowa sygnalizacji świetlnej oraz przejścia dla pieszych na Trasie ks. Jerzego Popiełuszki osiedlowy (Pradolina Wisły) Budowa sygnalizacji świetlnej oraz przejścia dla pieszych na Trasie ks. Jerzego Popiełuszki, służących mieszkańcom Osiedla Pradolina Wisły do przemieszczania się na drugą stronę "podzielonego" jak dotąd Osiedla.
59.  Budowa "Siłowni pod chmurką" na osiedlu Tysiąclecia  osiedlowy (Tysiąclecia)  Sześć stanowisk, na każdym z nich urządzenia fitness zestawione w parach.
60.  Smart Ławki - 100 inteligentnych ławek solarnych z dostępem do internetu, wbudowanym USB, ładowarką indukcyjną oraz usługą sensor smogu na 100-lecie niepodległości  ogólnomiejski Celem projektu jest zakup 100 inteligentnych ławek solarnych z dostępem do internetu, wbudowaną ładowarką z wejściem USB do telefonów komórkowych, a także z ładowarką indukcyjną oraz usługą sensor smogu do wykrywania smogu w powietrzu. Ławki wyposażone są w stojak na rowery.
61. Warsztaty parkour oraz breakdance osiedlowy (Kolegialna) Projekt dotyczy nieodpłatnych treningów parkour oraz breakdance.
62. Płocka taksówka lotnicza i działalność sportowo-szkoleniowa Aeroklubu AZM ogólnomiejski Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Mazowieckiej pragnie przyczynić się do rozbudowy możliwości komunikacji lotniczej Płocka poprzez świadczenie usług przewozu osób taksówką lotniczą dyspozycyjną 7 dni w tygodniu oraz lotów widokowych.
63. Piękniejszy Płock ogólnomiejski Tężnie przy kinie Przedwiośnie dla ożywienia życia rodzinnego, Kirkut- porozumienie z Narodem Żydowskim aby powstał park Pamięci Żydów: ławki, alejki, fontanna. Wyremontowanie WC w Nowym Rynku.
64 Modernizacja istniejących chodników ul. Batorego osiedlowy (Wyszogrodzka) Modernizacja chodników wzdłuż ul. Batorego.
65. Wyznaczenie miejsc do palenia ognisk na płockiej plaży i montaż grilli miejskich ogólnomiejski Wyznaczenie bezpłatnych miejsc piknikowych z możliwością palenia ognisk, 2 lub 3 miejsca na płockiej plaży. Wyznaczenie miejsc piknikowych w rejonie podskarpia i Sobótki. Montaż grilli miejskich, ustawienie ławek i stołów, montaż śmietników i tablic informacyjnych.
66. Przystanek Plaża ogólnomiejski Projekt zakłada zakup dwóch 14-osobowych pojazdów akumulatorowych do przewozu osób. Utworzenie trasy w rejonie nabrzeża i Sobótki. Połączenie bulwarów z koroną skarpy, ułatwiające szybki transport na Nabrzeże i powrót z Nabrzeża.
67. Zostań Mistrzem - bokserski Płock osiedlowy (Kolegialna) Darmowe zajęcia z boksu olimpijskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
68. Góry na sportowo osiedlowy (Góry) Darmowe zajęcia sportowe z boksu olimpijskiego dla dzieci w wieku 12-18 lat.
69. Centrum Sportów Ekstremalnych - etap III ogólnomiejski Projekt zakłada wykonanie kolejnych obiektów i infrastruktury, które zostały ujęte w wykonanej już koncepcji zagospodarowania terenu na Podolszycach Północ, w pobliżu górki saneczkowej.
70. Tężnia osiedlowa osiedlowy (Kochanowskiego) Działanie tężni polega na oddychaniu w środowisku nasyconym aerozolem o właściwościach zdrowotnych, który leczy oraz łagodzi skutki wielu współczesnych chorób cywilizacyjnych,
71. Antysmogowe instalacje z mchu - The CityTREE ogólnomiejski Panele chłonące pył rozmieszczone na Rogatkach miasta, w celu działania na rzecz środowiska naturalnego oraz wizerunku miasta z dużym zakładem chemicznym o nieznanej skali emitowanych zanieczyszczeń, wysokiej emisji spalin samochodowych w centrum miasta i niskiej emisji z palenisk domowych z okolicznych gmin.
72. Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" osiedlowy (Kochanowskiego) W ramach doposażenia zaplanowano m.in. zamontowanie nowego oświetlenia użytkowego sali widowiskowej, oraz modernizację istniejącego systemu ewakuacyjnego.
73. Judo w Szkole Podstawowej osiedlowy (Łukasiewicza) Zajęcia judo jako uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III Szkoły Podstawowej - Stop nudnym W-Fom.
74. Stacja Pradolina Wisły - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Pradolina Wisły) Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Pradolina Wisły wraz z konsultacjami jej lokalizacji.
75. Poprawa bezpieczeństwa płocczan poprzez zakup sprzętu dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych ogólnomiejski Zakup sprzętu niezbędnego do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów oraz innych zdarzeń jak: gwałtowne zjawiska pogodowe, klęski żywiołowe, wypadki komunikacyjne oraz realizacji zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i uroczystości na terenie Miasta Płocka.
76. Stacja Góry - rozbudowa roweru miejskiego osiedlowy (Góry) Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Góry wraz z konsultacjami jej lokalizacji.
77. Stacja Ciechomice - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Ciechomice) Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Ciechomice wraz z konsultacjami jej lokalizacji.
78. Stacja Borowiczki - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Borowiczki) Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Borowiczki wraz z konsultacjami jej lokalizacji.
79. Stacja Trzepowo - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Trzepowo) Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Trzepowo wraz z konsultacjami jej lokalizacji.
80. Stacja Radziwie - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Radziwie) Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Radziwie wraz z konsultacjami jej lokalizacji.
81. Stacja Imielnica - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Imielnica) Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Imielnica wraz z konsultacjami jej lokalizacji.

 

Projekty pozytywnie zweryfikowane

 PROJEKTY ZWERYFIKOWANE POZYTYWNIE W RAMACH VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

NUMER PROJEKTU NAZWA PROJEKTU CHARAKTER PROJEKTU OCENA
2. Komunikacja miejska na terenie Borowiczek ogólnomiejski P
4. PATROL-EKO ogólnomiejski P
6. Wieże lęgowe dla jerzyków osiedlowy (Dworcowa) P
7. Zakup i instalacja oczyszczaczy powietrza w płockich szkołach i przedszkolach ogólnomiejski P
8. Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku ogólnomiejski P
9. Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji osiedlowy (Dworcowa) P
10.

Kompleksowy remont Alei Spacerowej i wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej na świecie organizacji humanitarnej - Polskiego Czerwonego Krzyża

osiedlowy (Stare Miasto) P
11. "Pierwsza pomoc w płockich szkołach" - baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED. ogólnomiejski P
12. "Osiedle Tysiąclecia uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16, edukacja mieszkańców, rozbudowa sieci AED osiedlowy (Tysiąclecia) P
13. "Osiedle Łukasiewicza uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Łukasiewicza, edukacja, rozbudowa sieci AED osiedlowy (Łukasiewicza) P
14. "Osiedle Miodowa uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Miodowa, edukacja, rozbudowa sieci AED osiedlowy (Miodowa) P
15. Skarpol plac edukacyjno-aktywizująco-wypoczynkowy osiedlowy (Skarpa) P
16. Ujednolicenie chodników w obrębie Urzędu Miasta, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku osiedlowy (Międzytorze) P
17. Samochód dla uczniów SP 23 w Płocku osiedlowy (Podolszyce Północ) P
19. Parking dla Jaśminowej osiedlowy (Miodowa) P
21. Ogród deszczowy w pojemniku ogólnomiejski P
22. StudioBus ogólnomiejski P
27. Rozbudowa placu zabaw i siłowni przy Otolińskiej 5 osiedlowy (Dworcowa) P
28. Miejsce upamiętnienia płockich wodniaków i historycznych wydarzeń związanych z Rzeką Wisłą i Płockiem ogólnomiejski P
29. Modernizacja parkingu ul. Zaścianek osiedlowy (Wyszogrodzka) P
30. Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro ogólnomiejski P
31. Szkoła Przyszłości osiedlowy (Dworcowa) P
33. Projekt Aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych osiedlowy (Kochanowskiego) P
34. Działanie na rzecz Małżeństwa i Rodziny "Nie ma lekko" ogólnomiejski P
36. Trampolinowe lekcje wychowania fizycznego ogólnomiejski P
37. Wakacyjne półkolonie dla dzieci i młodzieży ogólnomiejski P
38. Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" w Płocku - Imielnicy osiedlowy (Imielnica) P
39. Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych osiedlowy (Łukasiewicza) P
40. Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną osiedlowy (Podolszyce Południe) P
41. Wodny świat dziecka osiedlowy (Skarpa) P
42. Dokończenie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na "Winiarach” osiedlowy (Winiary) P
43. Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" osiedlowy (Miodowa) P
45. Edukacyjny młyn ogólnomiejski P
46. Dobro zwierząt - wspólna sprawa ogólnomiejski P
47. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy SP Nr 12 w Płocku osiedlowy (Wyszogrodzka) P
49. Płockie harcerstwo, czyli tradycja ku nowoczesności ogólnomiejski P
51. Sygnalizacja świetlna osiedlowy (Skarpa) P
53. Remont ul. T. Kościuszki ogólnomiejski P
55. Budowa fontanny multimedialnej tzw. "Mokry chodnik" osiedlowy (Podolszyce Północ) P
56. Siłownia zewnętrzna osiedlowy (Ciechomice) P
57. Płockie Smart Ławki osiedlowy (Podolszyce Południowe) P
59. Budowa "Siłowni pod chmurką" na osiedlu Tysiąclecia osiedlowy (Tysiąclecia) P
60. Smart Ławki - 100 inteligentnych ławek solarnych z dostępem do internetu, wbudowanym USB, ładowarką indukcyjną oraz usługą sensor smogu na 100-lecie niepodległości ogólnomiejski P
61. Warsztaty parkour oraz breakdance osiedlowy (Kolegialna) P
64. Modernizacja istniejących chodników ul. Batorego osiedlowy (Wyszogrodzka) P
65. Wyznaczenie miejsc do palenia ognisk na płockiej plaży i montaż grilli miejskich ogólnomiejski P
67. Zostań Mistrzem - bokserski Płock osiedlowy (Kolegialna) P
68. Góry na sportowo osiedlowy (Góry) P
69. Centrum Sportów Ekstremalnych - etap III ogólnomiejski P
70. Tężnia osiedlowa osiedlowy (Kochanowskiego) P
72. Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" osiedlowy (Kochanowskiego) P
73. Judo w Szkole Podstawowej osiedlowy (Łukasiewicza) P
74. Stacja Pradolina Wisły - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Pradolina Wisły) P
75. Poprawa bezpieczeństwa płocczan poprzez zakup sprzętu dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych ogólnomiejski P
76. Stacja Góry - rozbudowa roweru miejskiego osiedlowy (Góry) P
77. Stacja Ciechomice - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Ciechomice) P
78. Stacja Borowiczki - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Borowiczki) P
79. Stacja Trzepowo - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Trzepowo) P
80. Stacja Radziwie - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Radziwie) P
81.

Stacja Imielnica - rozbudowa systemu roweru miejskiego

osiedlowy (Imielnica) P

 

 

 

 

 

Projekty negatywnie zweryfikowane

 PROJEKTY ZWERYFIKOWANE NEGATYWNIE W RAMACH VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

NUMER PROJEKTU NAZWA PROJEKTU CHARAKTER PROJEKTU OCENA
1. Orlik - Borowiczki osiedlowy (Borowiczki) N
3. Park Centralny ogólnomiejski N
5. Śpioszki dla każdego, nowo narodzonego płocczanina. To oni będą budować miasto. ogólnomiejski N
18. Budowa kładki pieszo-rowerowej pomiędzy osiedlami Podolszyce Pólnoc i Południe ogólnomiejski N
20. Park Trampolin na świeżym powietrzu ogólnomiejski N
23. Skwer Klin na Górnej osiedlowy (Wyszogrodzka) N
24. Miejsca parkingowe przy ul. Gałczyńskiego osiedlowy (Miodowa) N
25. Akademia Walk SŁD osiedlowy (Miodowa) N
26. Parking dla orlika przy SP 21 osiedlowy (Dworcowa) N
32. Nowa Szansa - zajęcia dla osób wykluczonych społecznie ogólnomiejski N
35. Mój Płock Moja Wisła - Od małego na całego ogólnomiejski N
44. Budowa chodnika z ławkami i oświetleniem na dużym polu między SP8 i SP23 osiedlowy (Podolszyce Północ) N
48. Wykonanie sygnalizacji Świetlnej na przejściu dla pieszych osiedlowy (Kochanowskiego) N
50. Boisko wielofunkcyjne osiedlowy (Pradolina Wisły) N
52. Autokar dla Nafciarzy ogólnomiejski N
54. Miejsca parkingowe przy ul. 3 Maja osiedlowy (Kolegialna) N
58. Budowa sygnalizacji świetlnej oraz przejścia dla pieszych na Trasie ks. Jerzego Popiełuszki osiedlowy (Pradolina Wisły) N
62. Płocka taksówka lotnicza i działalność sportowo-szkoleniowa Aeroklubu AZM ogólnomiejski N
63. Piękniejszy Płock ogólnomiejski N
66. Przystanek Plaża ogólnomiejski N
71. Antysmogowe instalacje z mchu - The CityTREE ogólnomiejski N

 

 

Uzasadnienie negatywnej oceny:

 

1. ORLIK BOROWICZKI
charakter projektu: osiedlowy (Borowiczki)
ocena: negatywna
Koszt projektu przewyższa koszty dla projektu osiedlowego.

3. PARK CENTRALNY
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Zaproponowane rozwiązanie jest niezgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała 411/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dn. 25.06.2012r.). Ponadto w obszarze centralnym tereny parkowe stanowi wzgórze Tumskie, a wskazany przez pomysłodawcę teren w obrębie ulic Bielskiej, Ostatniej, Spacerowej i Kobylińskiego stanowi własność prywatną.

5. ŚPIOSZKI DLA KAŻDEGO, NOWO NARODZONEGO PŁOCCZANINA. TO ONI BĘDĄ BUDOWAĆ MIASTO.
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.

18. BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIĘDZY OSIEDLAMI PODOLSZYCE PÓŁNOC I POŁUDNIE
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Koszt realizacji inwestycji przekracza środki przewidziane na ten cel w regulaminie Budżetu Obywatelskiego.

20. TRAMPOLIN NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
charakter projektu: osiedlowy (Miodowa)
ocena: negatywny
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.

23. SKWER KLIN NA GÓRNEJ
charakter projektu: osiedlowy (Wyszogrodzka)
ocena:    negatywna
Wskazany teren lokalizacji inwestycji stanowi pas drogowy.

24. MIEJSCA PARKINGOWE PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO
charakter projektu: osiedlowy (Miodowa)
ocena: negatywna
Brak wskazanej lokalizacji przez wnioskodawcę. W pasie drogowym ul. Gałczyńskiego brak możliwości usytuowania większej ilości miejsc postojowych. Wspólnoty mieszkaniowe mogą realizować zadanie również na swoim terenie.

25. AKADEMIA WALK SŁD
charakter projektu: osiedlowy (Miodowa)
ocena: negatywna
Wg opinii projekt jest niemożliwy do realizacji pod adresem wskazanym we wniosku (sala sportowa będzie przebudowywana na archiwum).

26. PARKING DLA ORLIKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21
charakter projektu: osiedlowy (Dworcowa)
ocena: negatywna
W sprzeczności z potrzebami szkoły. Parking do obsługi Boiska Orlik został wybudowany przy wschodniej części kompleksu (wejście/wjazd na teren boisk).

32. NOWA SZANSA – ZAJĘCIA DLA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Proponowana lokalizacja nie stanowi własności Gminy-Miasto Płock.


35. MÓJ PŁOCK, MOJA WISŁA – OD MAŁEGO NA CAŁEGO
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Projekt nie wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku.

44. BUDOWA CHODNIKA Z ŁAWKAMI I OŚWIETLENIEM NA DUŻYM POLU MIĘDZY SP8 I SP23
charakter projektu: osiedlowy (Podolszyce Północ)
ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.

48. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA UL. BIELSKIEJ
charakter projektu: osiedlowy (Kochanowskiego)
ocena: negatywna
Z uwagi na przepisy rozporządzenia ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określające odległość przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną od skrzyżowania lub sąsiedniego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, nie ma możliwości umieszczenia sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym przejściu.

50. BOISKO WIELOFUNKCYJNE
charakter projektu: osiedlowy (Pradolina Wisły)
ocena: negatywna
Na części działki nr 212 w 2018r. opracowana została dokumentacja dotycząca budowy placu zabaw z siłownią pod chmurką. Na pozostałej części działki nr 212 biegnie linia energetyczna napowietrzna, która uniemożliwia umieszczenie boiska pod przewodami elektrycznymi.

52. AUTOKAR DLA NAFCIARZY
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych nie ma podstaw do realizacji takiego projektu.

54. MIEJSCA PARKINGOWE PRZY UL. 3 MAJA
charakter projektu: osiedlowy (Kolegialna)
ocena: negatywna
Planowana ulica miejska w dokumentach Urzędowych łącząca Aleje Jachowicza z ulicą Misjonarską.

58. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA TRASIE KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
charakter projektu: osiedlowy (Pradolina Wisły)
ocena: negatywna
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 ze zmianami), poza obszarami zabudowanymi przejścia dla pieszych można wyznaczyć na obciążonych ruchem pieszym skrzyżowaniach oraz w rejonach przystanków autobusowych, szkół, zakładów pracy itp. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na Trasie ks. Jerzego Popiełuszki jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

62. PŁOCKA TAKSÓWKA LOTNICZA I DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-SZKOLENIOWA AEROKLUBU AZM
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Zadanie nie leży w zakresie zadań własnych gminy.

63. PIĘKNIEJSZY PŁOCK
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.

66. PRZYSTANEK PLAŻA
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Zadanie nie leży w zakresie zadań własnych gminy.

71. ANTYSMOGOWE INSTALACJE Z MCHU – THE CITYTREE
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Koszt przedmiotowej inwestycji jest bardzo wysoki, a redukcja zanieczyszczeń o 30% ogranicza się jedynie do promienia 50 metrów od instalacji. Przedmiotowe lokalizacje mieszczą się przy drogach krajowych i wojewódzkich, które nie są własnością Gminy. Wykonanie witaczy w sposób wymierny nie przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza na terenie miasta.

Wyniki głosowania

PODSUMOWANIE - PROJEKTY

Liczba złożonych projektów (łącznie) - 81

Liczba projektów ogólnomiejskich - 32

Liczba projektów osiedlowych - 49

Liczba projektów zweryfikowanych pozytywnie - 60

Liczba projektów zweryfikowanych negatywnie - 21

 

PODSUMOWANIE - GŁOSOWANIE

Liczba uprawnionych mieszkańców - 96 243

Liczba mieszkańców którzy oddali głos - 5 433

Frekwencja - 5,65% (ubiegły rok 6,26%)

Liczba wszystkich głosów - 9 755

Liczba ważnych głosów - 8 827

Liczba nieważnych głosów - 928

Liczba głosów oddanych na projekt ogólnomiejski - 4 154

Liczba głosów oddanych na projekt osiedlowy - 4 673

 

Podział na kanały głosowania (liczba głosów):

strona internetowa - 1 351

sms - 6 607

osobiście - 869

 

 

1. LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW

LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW – PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:
30. Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro 1218
8. Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku 512
46. „Dobro zwierząt – wspólna sprawa” 389
69. Centrum Sportów Ekstremalnych – etap III 254
4. PATROL-EKO 219
49. Płockie harcerstwo, czyli tradycja ku nowoczesności 181
22. StudioBus 176
11. "Pierwsza pomoc w płockich szkołach" - baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED 171
75. Poprawa bezpieczeństwa płocczan poprzez zakup sprzętu dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych 164
7. Zakup i instalacja oczyszczaczy powietrza w płockich szkołach i przedszkolach 160
2. Komunikacja miejska na terenie Borowiczek 95
60. Smart ławki – 100 inteligentnych ławek solarnych z dostępem do internetu, wbudowanym USB, ładowarką indukcyjną oraz usługą sensor smogu na 100 lecie niepodległości 93
41. Wodny świat dziecka 75
65. Wyznaczenie miejsc do palenia ognisk na płockiej plaży i montaż grilli miejskich 74
53. Remont ul. T. Kościuszki 68
34. Działanie na rzecz Małżeństwa i Rodziny "Nie ma lekko" 66
21. Ogród deszczowy w pojemniku 60
28. Miejsce upamiętnienia płockich wodniaków i historycznych wydarzeń związanych z Rzeką Wisłą i Płockiem 53
45. Edukacyjny młyn 51
37. Wakacyjne półkolonie dla dzieci i młodzieży 36
36. Trampolinowe lekcje wychowania fizycznego 39
LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW – PROJEKTY OSIEDLOWE:
31. Szkoła Przyszłości 1153
9. Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji 451
38. Iluminacja zabytkowej Świątyni na „Szlaku Jakubowym” w Płocku – Imielnicy 401
72. Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” 330
39. Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych 288
17. Samochód dla uczniów SP 23 w Płocku 252
33. Projekt Aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych 170
43. Radosny plac zabaw „Siedemnasteczka” 152
61. Warsztaty parkour oraz breakdance 139
15. SKARPOL plac edukacyjno-aktywizujący-wypoczynkowy 119
55. Budowa fontanny multimedialnej tzw. „Mokry chodnik” 113
40. Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną 101
70. Tężnia osiedlowa 99
78. Stacja Borowiczki – rozbudowa systemu roweru miejskiego 89
67. Zostań Mistrzem – bokserski Płock 87
6. Wieże lęgowe dla jerzyków 68
57. Płockie SMART Ławki 67
10. Kompleksowy remont Alei Spacerowej i wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej na świecie organizacji humanitarnej - Polskiego Czerwonego Krzyża 65
81. Stacja Imielnica – rozbudowa systemu roweru miejskiego 58
42. Dokończenie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na „Winiarach” 56
80. Stacja Radziwie– rozbudowa systemu roweru miejskiego 49
29. Modernizacja parkingu ul. Zaścianek 48
56. Siłownia zewnętrzna 38
16. Ujednolicenie chodników w obrębie Urzędu Miasta, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych oraz Zakładu ubezpieczeń Społecznych w Płocku 28
19. Parking dla Jaśminowej 28
47. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy SP Nr 12 w Płocku 26
74. Stacja Pradolina Wisły – rozbudowa systemu roweru miejskiego 25
76. Stacja Góry – rozbudowa systemu roweru miejskiego 21
27. Rozbudowa placu zabaw i siłowni przy Otolińskiej 5 20
59. Budowa „Siłowni pod chmurką” na osiedlu Tysiąclecia 20
77. Stacja Ciechomice – rozbudowa systemu roweru miejskiego 20
51. Sygnalizacja świetlna 18
12. "Osiedle Tysiąclecia uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16, edukacja mieszkańców, rozbudowa sieci AED 16
79. Stacja Trzepowo– rozbudowa systemu roweru miejskiego 14
73. Judo w Szkole Podstawowej 13
13. "Osiedle Łukasiewicza uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Łukasiewicza, edukacja, rozbudowa sieci AED 12
64. Modernizacja istniejących chodników ul. Batorego 9
14. "Osiedle Miodowa uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Miodowa, edukacja, rozbudowa sieci AED 6
68. Góry na sportowo 4

 

 2. PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

NR PROJEKTU

NAZWA PROJEKTU

LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW

30. Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro 1218
8. Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku 512
PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA PROCENTOWA
NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU OSIEDLE LICZBA MIESZKAŃCÓW LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW %
31. Szkoła Przyszłości Dworcowa 5492 1153 20,99%
38. Iluminacja zabytkowej Świątyni na „Szlaku Jakubowym” w Płocku – Imielnicy Imielnica 2739 401 14,64%
9. Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji Dworcowa 5492 451 8,21%
78. Stacja Borowiczki – rozbudowa systemu roweru miejskiego Borowiczki 3862 89 2,30%
PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA RANKINGOWA
NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU OSIEDLE LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW
72. Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” Kochanowskiego 330
39. Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych Łukasiewicza 288
17. Samochód dla uczniów SP 23 w Płocku Podolszyce Północ 252
33. Projekt Aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych Kochanowskiego 170
43. Radosny plac zabaw „Siedemnasteczka” Miodowa 152
61. Warsztaty parkour oraz breakdance Kolegialna 139
40. Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną Podolszyce Południe 101
67. Zostań Mistrzem – bokserski Płock Kolegialna 87
6. Wieże lęgowe dla jerzyków Dworcowa 68
57. Płockie SMART Ławki Podolszyce Południe 67

 

Projekty wybrane do realizacji

1. ROZBUDOWA CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU O II PIĘTRO - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt zakładał rozbudowę Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego przy SOSW nr 2 o drugie piętro. Na nowej kondygnacji, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, powstały pomieszczenia terapeutyczne z zapleczem sanitarnym. W 2020 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zawarto umowę na wykonanie robót nadbudowy II piętra budynku Płockiego Centrum Terapeutyczna-Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Lasockiego 1. W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z nadbudową II piętra budynku CTR.


2. BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W PŁOCKU  - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt zakładał budowę boiska do gry w piłkę ręczną przy SP 21, gdzie mieści się Akademia Piłki Ręcznej. Obiekt będzie wykorzystywany przez uczniów w trakcie lekcji, a w weekendy będzie dostępny dla mieszkańców Płocka. Realizacja zadania uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MIWIS MAZOWSZE 2020” w kwocie 100 000,00 zł. Boisko to nowoczesny, pełnowymiarowy obiekt o nawierzchni poliuretanowej, wyposażony w bramki, krzesełka przenośne, piłkochwyty. Kosztowało ponad 472 tysiące złotych.


3. SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI  - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

Celem projektu było stworzenie przestrzeni do wielopłaszczyznowej rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej, jej usprawniania intelektualnego, zawodowego, społecznego i fizycznego. Zadanie obejmowało: zakup komputerów z oprogramowaniem, sprzętu muzycznego, urządzenia wielofunkcyjnego atlas, mebli, wymianę ogrodzenia, instalację urządzeń klimatyzacyjnych, remont i modernizację instalacji kanalizacyjnej. Zajęcia dodatkowe zakończyły się w grudniu 2019 roku.


4. ILUMINACJA ZABYTKOWEJ ŚWIĄTYNI NA „SZLAKU JAKUBOWYM” W PŁOCKU – IMIELNICY - Projekt osiedlowy (os. Imielnica) /zrealizowany/

W ramach projektu została wykonana iluminacja zabytkowego Kościoła Parafialnego w Imielnicy. Na zewnątrz zostały zamontowane energooszczędne punkty świetlne typu led, które podkreślają jego architekturę.

Iluminacja zabytkowej świątyni w Imielnicy - więcej


5. RODZINNY, WIELOFUNKCYJNY SKWER ZABAWY I REKREACJI - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

Skwer powstał na terenie zielonym, usytuowanym między garażami, a blokami mieszkalnymi pod adresem ul. Chopina 59, Otolińska 15 i Otolińska 19. Znajdują się tu takie urządzenia, jak huśtawka, linarium i flowpark – wszystkie usytuowane są na nawierzchni bezpiecznej, a cała ta część została ogrodzona (głównie z troski o bezpieczeństwo najmłodszych). Ponadto na Skwerze są jeszcze cztery hamaki, nowe chodniki oraz mała architektura: ławki i stojaki na rowery. Cały Skwer otacza ścieżka rowerowo – rolkowa o nawierzchni asfaltowej. Zaaranżowana na nowo została zieleń, przybyło 11 drzew oraz wiele krzewów. Teren oświetlają latarnie parkowe. Koszt inwestycji (brutto) to nieco ponad 856 tys. zł.


6. STACJA BOROWICZKI – ROZBUDOWA SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO - Projekt osiedlowy (os. Borowiczki) /zrealizowany/

Projekt zakładał rozbudowę systemu Płockiego Roweru miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Borowiczki wraz z konsultacjami jej lokalizacji.


7. MODERNIZACJA ORAZ DOPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ W HARCERSKIM ZESPOLE PIEŚNI I TAŃCA „DZIECI PŁOCKA” - Projekt osiedlowy (os. Kochanowskiego) /zrealizowany/

W ramach powyższego zadania zakupiono mobilne lustra, wymieniono okotarowanie sceniczne, zmodernizowano system audio i oświetlenie w sali widowiskowej, wykonano renowację parkietów, wymieniono 2 szt. drzwi zewnętrznych, zdemontowano boazerię drewnianej na ścianach oraz wykonano przedścianki z płyt g-w wraz z izolacją z wełny mineralnej – wygłuszenie sali, wyremontowano ściany zlokalizowane wokół sceny, wykonano obudowy grzejników stalowych – 6 szt., częściowo wymieniono wypełnienia sufitu – płyty 60 x 60cm - ok. 100 szt. Wykonane prace kosztowały prawie 250 tysięcy złotych.


8. WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W 16 LICENCJONOWANYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /zrealizowany/

Wyposażono pracownię komputerową w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych.


9. SAMOCHÓD DLA UCZNIÓW SP 23 W PŁOCKU - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Północ) /zrealizowany/

W ramach zadania zakupiono nowoczesny minibus marki Ford Transit, wyposażony w 18 miejsc siedzących. Bus zwiększy szanse edukacyjne dzieci, umożliwi ich udział w konkursach artystycznych, wiedzowych oraz zawodach sportowych.


10. PROJEKT AKTYWNOŚĆ I DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH -  PLAC ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH- Projekt osiedlowy (os. Kochanowskiego) /zrealizowany/

W ramach powyższego zadania wybudowano plac zabaw dla dziec na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 dzięki czemu powstało miejsce do rekreacji dla dzieci i dorosłych. Koszt inwestycji to ponad 450 tys. zł.

Nowy skwer przy SP 14 - więcej


11. RADOSNY PLAC ZABAW „SIEDEMNASTECZKA” - Projekt osiedlowy (os. Miodowa) /zrealizowany/

W ramach powyższego zadania wybudowano plac zabaw dla dzieci klas I-III, wyłożony bezpieczną nawierzchnią i otoczony chodnikami z kostki brukowej. Stanęły na nim również dwie ławki oraz kosz na śmieci. Jego wykonanie kosztowało nieco ponad 181 tys. złotych.


12. WARSZTATY PARKOUR ORAZ BREAKDANCE - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /zrealizowany/

Projekt polegał na prowadzeniu treningów parkour i breakdance. Każda z grup docelowo liczyła po 10 osób (dwie parkour i dwie breakdance) czyli łącznie około 40 osób. Grupy były podzielone według wieku uczestników zadania odpowiednio: 8-13 lat i 14-18 lat. Podczas sprzyjającej pogody zajęcia parkour obywały się w przestrzeni publicznej (okolice pomnika Władysława Broniewskiego), natomiast podczas niesprzyjającej pogody w salach sportowych, podobnie jak zajęcia breakdance. Przeprowadzono 352 godzin (2 razy w tygodniu przez 11 miesięcy) zajęć zarówno parkour jak i breakdance. Czas realizacji obejmował okres od 01.02. do 31.12.2019 r. Na realizację projektu ogłoszony został otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożona została jedna oferta i przyznana została dotacja na realizację zadania przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego.


13. HOTEL DLA DZIKICH ZAPYLACZY ZE STREFĄ NEKTARODAJNĄ - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Południe) /zrealizowany/

Projekt zakładał zakup i montaż hotelu dla dzikich owadów zapylających, ściółkowanie korą sosnową wraz z roczną pielęgnacją roślin i konserwacją hotelu. Nasadzone rośliny miododajne: budleja, macierzanka, lebiodka, krokusy, lawenda wąskolistna, sadziec, rozchodnik okazały i jeżówka.

Hotel dla dzikich zapylaczy - więcej


14. ZOSTAŃ MISTRZEM – BOKSERSKI PŁOCK - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /zrealizowany/

Projekt polegał na nieodpłatnych zajęciach dla mieszkańców Płocka w wieku 13-20 lat w zakresie boksu olimpijskiego. Zajęcia odbywały się w sali sportowej ZS nr 6 w Płocku: poniedziałki, środy, piątki w godzinach 17.30-19.00, wtorki, czwartki w godzinach 18.00-19.00. Łącznie zajęcia prowadzone były przez 9 miesięcy i obejmowały 6,5 godziny tygodniowo. Koszty obejmowały: wynajem sali sportowej, opłatę za pracę trenera, koordynację zadania (wolontariat), obsługę księgową, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie NNW i OC. Na realizację projektu ogłoszony został otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożona została jedna oferta i została przyznana dotacja na realizację zadania -  Klubowi bokserskiemu Płock.


15. WIEŻE LĘGOWE DLA JERZYKÓW - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

W ramach powyższego zadania na osiedlu Dworcowa stanęły 3 wieże lęgowe dla jerzyków. Każda z konstrukcji ma ok. 8 m wysokości i łącznie mieszczą ponad 200 budek dla tych pożytecznych ptaków. Ich ustawienie kosztowało ok. 240 tys. zł.

Wieże lęgowe dla jerzyków - więcej


16. PŁOCKIE SMART ŁAWKI - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Południe) /zrealizowany/

Projekt zakładał zakup dwóch ławek z wbudowanymi panelami słonecznymi. Ładowarki USB umożliwiają ładowanie urządzeń mobilnych.


 

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
L.p. Numer projektu Nazwa Charakter projektu stan realizacji
1. 30 ROZBUDOWA CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU O II PIĘTRO ogólnomiejski zrealizowany
2. 8 BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W PŁOCKU ogólnomiejski zrealizowany
3. 31 SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI osiedlowy (os. Dworcowa) zrealizowany
4. 38 ILUMINACJA ZABYTKOWEJ ŚWIĄTYNI NA „SZLAKU JAKUBOWYM” W PŁOCKU – IMIELNICY osiedlowy (os. Imielnica) zrealizowany
5. 9 RODZINNY, WIELOFUNKCYJNY SKWER ZABAWY I REKREACJI osiedlowy (os. Dworcowa) zrealizowany
6. 78 STACJA BOROWICZKI – ROZBUDOWA SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO osiedlowy (os. Borowiczki) zrealizowany
7. 72 MODERNIZACJA ORAZ DOPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ W HARCERSKIM ZESPOLE PIEŚNI I TAŃCA „DZIECI PŁOCKA” osiedlowy (os. Kochanowskiego) zrealizowany
8. 39 WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W 16 LICENCJONOWANYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH osiedlowy (os. Łukasiewicza) zrealizowany
9. 17 SAMOCHÓD DLA UCZNIÓW SP 23 W PŁOCKU osiedlowy (os. Podolszyce Północ) zrealizowany
10. 33 PROJEKT AKTYWNOŚĆ I DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH -  PLAC ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH osiedlowy (os. Kochanowskiego) zrealizowany
11. 43 RADOSNY PLAC ZABAW „SIEDEMNASTECZKA” osiedlowy (os. Miodowa) zrealizowany
12. 61 WARSZTATY PARKOUR ORAZ BREAKDANCE osiedlowy (os. Kolegialna) zrealizowany
13. 40 HOTEL DLA DZIKICH ZAPYLACZY ZE STREFĄ NEKTARODAJNĄ osiedlowy (os. Podolszyce Południe) zrealizowany
14. 67 ZOSTAŃ MISTRZEM – BOKSERSKI PŁOCK osiedlowy (os. Kolegialna) zrealizowany
15. 6 WIEŻE LĘGOWE DLA JERZYKÓW osiedlowy (os. Dworcowa) zrealizowany
16. 57 PŁOCKIE SMART ŁAWKI osiedlowy (os. Podolszyce Południe) zrealizowany