Projekty wybrane do realizacji

 1. KROK W PRZYSZŁOŚĆ - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt obejmował: zakup monitorów interaktywnych, wyposażenie pracowni elektrycznej, wyposażenie pracowni informatycznej, zakupu nowoczesnego sprzętu sportowego, zakupu samochodu osobowo-dostawczego, realizację zajęć dodatkowych, zatrudnienie terapeutów. W ramach zadania dokonano zakupu 6 szt. monitorów interaktywnych 86” do sal lekcyjnych, 18 szt. komputerów wraz z monitorami, licencjami na program MS Office i program antywirusowy do pracowni komputerowej w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku. Zakupiono wyposażenie do pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie (3 szafy metalowe oraz pomoce dydaktyczne (silniki, wyłączniki nadprądowe, przekaźniki czasowe rozdzielnice, zestawy elektronarzędzi, mierniki rezystancji, zestawy kluczy). Ponadto wyposażono 4 stanowiska laboratoryjne w niezbędny sprzęt. Zakupiono również trzy stoły elektrotechniczne zasilające napięciem stałym i zmiennym z możliwością regulowania napięcia, wyposażonych w funkcję wykonywania pomiarów elektrycznych, jako element wyposażenia nowej pracowni elektrycznej. Zakupiono 16 szt. tablic interaktywnych wraz z montażem dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości. Wykonano remont siłowni szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły i wyposażono ją m.in. w: gryfy proste śrubowe, zestaw gryfów i obciążeń gumowych stojak pod sztangę stojaki na obciążenia i gryfy, piłki do jogi, rowery magnetyczne, wałki fitness, rowery, ergometr wioślarski, maty do jogi, bieżnie treningowe, ławkę dwustronnie regulowaną, ławkę scotta, ławkę prostą ze stojakiem, ławkę regulowaną na brzuch, ławkę na grzbiet, przyrząd do ćwiczeń górny i dolny, suwnicę poziomą, taśmy oporowe oraz orbitrek magnetyczny. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia logopedyczne, terapeutyczne oraz sportowe dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2. Zrealizowano zajęcia rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych. 27 stycznia 2022 roku na terenie SOSW Nr 2  przy ul. Lasockiego nastąpiło symboliczne przekazanie uczniom kluczy do 9-osobowego elektrycznego opla vivaro, który kosztował nieco ponad 191 tys. zł. Jest też stacja do ładowania pojazdów elektrycznych za 25 tys. zł. Samochód posłuży do transportu uczniów na krótkich dystansach (auto jest ekologiczne, ale jego zasięg nie przekracza 340 km). Podopieczni Ośrodka będą nim jeździć na różne zajęcia lub wycieczki np. do Książnicy Płockiej lub do Teatru Dramatycznego.

Więcej: Elektryczny samochód dla uczniów SOSW nr 2


2. NIE DLA JĘTEK I OCHOTEK – WIEŻE LĘGOWE DLA JERZYKÓW - Projekt ogólnomiejski /przygotowanie do realizacji/

Ustawienie wież lęgowych dla jerzyków – nieopodal lewej linii brzegowej Wisły – łączy troskę o dobro zagrożonego wyginięciem i pożytecznego gatunku ptaka z dobrem mieszkańców. Jerzyki bardzo aktywnie eliminują ogromną ilość owadów: komarów, jętek i ochotek, które są uciążliwe dla ludzi w okresie wiosenno-letnim. Jedna wieża może służyć jako dom dla około 90 par jerzyków, a jednocześnie ozdobi osiedle swoją konstrukcją świetlną, zwiększając komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonania i montażu wież lęgowych dla jerzyków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskano właściwe decyzje organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzające projekty budowlane i zezwalające na wykonanie robót budowlanych.


3. ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA PŁOCKICH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt miał na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców dzięki modernizacji i uzupełnieniu wyposażenia płockich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Borowiczki, Podolszyce, Trzepowo). Zakupiony sprzęt będzie używany do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, wypadków komunikacyjnych, jak też do zabezpieczania odbywających się w Płocku imprez kulturalnych, sportowych i innych.

W dniu 29.11.2021 roku strażacy-ochotnicy z OSP Trzepowo otrzymali lekki samochód typu bus wraz ze specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt łączności, wart 170 tys. zł, a do OSP Podolszyce trafił samochód rozpoznawczo-ratowniczy za prawie 189 tys. zł. Oba samochody wykorzystywane będą przede wszystkim do przewozu osób, ratowników oraz drobnego sprzętu.

Więcej: Samochody dla OSP

Dodatkowo w ramach zadania druhowie z OSP Borowiczki otrzymali sprzęt i odzież za prawie 50 tys. zł, m.in.: pilarkę ratowniczą, agregat prądotwórczy, prądownicę wodno-pianową, przyczepę, a także kurtki, buty strażackie bojowe, czy sygnalizatory bezruchu.


4. NADWIŚLAŃSKA STREFA RELAKSU - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt zakładał montaż 5 ogólnodostępnych leżanek w miejscu, z którego rozpościera się zjawiskowy widok na płockie molo oraz Wisłę – na 1 stopniu skarpy nabrzeża wiślanego, na wysokości molo. Leżanki to wygodne, szerokie na 2 metry meble miejskie przeznaczone do wypoczynku dla mieszkańców oraz turystów. Na każdej wygodnie wypoczywać mogą 2 dorosłe osoby. Leżanka wykonana jest z siatki z liny polipropylenowej w kolorze juty, konstrukcja ze stali kwasoodpornej szlifowanej. Taka konstrukcja gwarantuje wytrzymałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz wygodę i estetyczny wygląd znakomicie wpisujący się w nowoczesny wygląd płockich Bulwarów Wiślanych.


 5. EDUKACJA 2.0 - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Płocku w nowy sprzęt oraz modernizacja pomieszczeń i terenów zielonych wokół ośrodka. Stworzy to warunki do optymalnego, wielopłaszczyznowego rozwoju młodzieży niepełnosprawnej poprzez wprowadzanie alternatywnych form nauczania z wykorzystaniem najnowszych programów dydaktycznych i myśli technologicznych oraz zajęć rozwijających pasje i zainteresowania młodzieży. W 2021 roku zakupiono kserokopiarkę do sekretariatu szkoły, bieżnię do siłowni oraz zestaw interaktywnej podłogi funfllor dla uczniów. Ponadto wykonano modernizację sieci internetowej oraz sieci komputerowej. Wyposażono siłownię szkolną w stół Teqball oraz rower spiningowy. Wykonano prace remontowe i modernizacyjne sal lekcyjnych oraz rozbudowano wewnętrzną sieć telekomunikacyjną wraz z zakupem aparatów telefonicznych. Sale lekcyjne wyposażono w laptopy, monitory interaktywne, programy komputerowe, dyski SSD, pamięć RAM, rolety, moskitiery, meble, kontenery mobilne, biurka, szafy, fotele krzesła, a także piec cermiczno-cukierniczy, dzielarko-zaokrąglarkę i zabudowę kuchenną do pracowni piekarniczej. Sale terapeutyczne i lekcyjne wyposażono w programy dydaktyczne, puzzle, gry, układanki oraz tonery i papier ksero. Na potrzeby organizacji występów szkolnych zakupiono sprzęt muzyczny, zestaw Stage Pianino, procesor wokalowy, dynacord (wzmacniacz mocy), skrzynie transportowe do sprzętu nagłaśniającego i świateł, a na potrzeby organizacji imprez plenerowych zakupiono przenośny projektor. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom wymieniono w sali gimnastycznej okna i odnowiono linie boiskowe. W ośrodku zamontowano także klimatyzatory. Dokonano również modernizacji i pielęgnacji terenów zielonych oraz zakupiono rośliny, rolbordery i ławki parkowe.


6. WYMIANA I MODERNIZACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W PŁOCKU - Projekt osiedlowy (os. Tysiąclecia) /zrealizowany/

Projekt zakładał zakup 25 kompletnych zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym i programem antywirusowym, serwera obsługującego wszystkie komputery oraz modernizację starej sieci teleinformatycznej w SP 16. Projekt zrealizowano w kwietniu 2021 r.


7. MUKSBUS – ZAKUP BUSA 21-OSOBOWEGO - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

Projekt zakładał zakup 21-oosobowego busa dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 21 marki Mercedes. Z samochodu będą korzystać dzieci i młodzież szkolna oraz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS 21 PŁOCK i Rada Mieszkańców Osiedla Dworcowa.


8. PRZEBUDOWA BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W PŁOCKU - Projekt osiedlowy (os. Borowiczki) /zrealizowany/

W 2021 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, a w dniu 16.08.2022 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach inwestycji powstały 2 boiska wielofunkcyjne. Pierwsze służyć będzie do gry w siatkówkę oraz koszykówkę. Pokryte jest bezpieczną poliuretanową nawierzchnią i otoczone wysoką siatką. Obok niego powstało boisko do gry w piłkę ręczną i mini piłkę nożną o powierzchni 800 mkw, które otacza 3-torowa bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Wykonano również czterotorową bieżnię prostą na dystans 60 m oraz skocznię do skoku w dal z piaskownicą i tzw. łapaczami piasku. Wykonano także nowy system kanalizacji deszczowej.  Na terenie kompleksu stanęły również stoły do tenisa stołowego oraz plac zabaw. Całość inwestycji to prawie 1,7 mln zł.


9. EDU. BOT – ŻYCIE ROBOTÓW – INNOWACYJNE ZAJĘCIA Z INFORMATYKI - Projekt osiedlowy (os. Kochanowskiego) /zrealizowany/

Projekt zakładał innowacyjne wprowadzenie robotyki na zajęcia edukacyjne z informatyki w Szkole Podstawowej Nr 14. Do realizacji celu niezbędna była infrastruktura techniczna – doskonale wyposażona pracownia informatyczna wraz z szeroką gamą robotów edukacyjnych.


10. SIŁOWNIA POD CHMURKĄ OSIEDLE WINIARY - Projekt osiedlowy (os. Winiary) /zrealizowany/

Projekt zakładał budowę ogólnodostępnej i całorocznej siłowni zewnętrznej przy ul. Traktowej, wyposażonej w 3 zestawy siłowe, czyli 6 różnych urządzeń siłowych (twister, stepper, narty biegówki, wahadło, biegacz-piechur, orbitrek).

 


11. UPAMIĘTNIENIE NA PLACU CELEBRY PAPIESKIEJ 1 HISTORYCZNEJ WIZYTY PAPIEŻA POLAKA W PŁOCKU W 1991 ROKU - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /zrealizowany/

W I połowie 2021 roku opracowano: projekt i odlew gipsowy figury Jezusa Miłosiernego, dokumentację na  adaptację istniejącego postumentu oraz wykonano, dostarczono oraz zamontowano odlew artystycznej rzeźby z brązu wraz z krzyżem przedstawiającej postać Jezusa Miłosiernego wpisanego w krzyż  nawiązującej do ołtarza papieskiego z 1991 roku. W dniu 12.09.2022 roku zlecono prace budowlane polegające na przebudowie nawierzchni wokół monumentu Jezusa Miłosiernego, montażu tablicy informacyjnej oraz 2 opraw oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych na Placu Celebry Papieskiej 1.


12. PLAC ZABAW I REKREACJI GAWARECKIEGO 3 - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /zrealizowany/

Projekt przewidywał przebudowę istniejącego placu zabaw na osiedlu Łukasiewicza. Do dyspozycji dzieci jest teraz nowoczesny plac zabaw wyłożony matami przerostowymi, na którym znalazły się takie urządzenia zabawowe jak zjeżdżalnie, huśtawki, zestawy sprawnościowe oraz piaskownica. Dorośli mogą skorzystać z siłowni pod chmurką z 11 urządzeniami do ćwiczeń. Są też nowe ławki, a także nasadzenia zieleni. Inwestycja kosztowała 620 tys. zł.


 13. „BYĆ JAK ALBERT EINSTEIN” – NOWOCZESNA PRACOWNIA FIZYCZNA W SZKOLE XXI W. - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /zrealizowany/

Projekt obejmował wyposażenie pracowni fizycznej w III LO w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt do nauczania tego przedmiotu, m.in. zestaw pokazowy do mechaniki, do ćwiczeń w obwodach szeregowych i równoległych, zestaw demonstracyjny do płynów i gazów, do modelowania pól magnetycznych.


14. PAWILON TERAPEUTYCZNO-DYDAKTYCZNY - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /w trakcie realizacji/

Budowa pawilonu terapeutyczno-dydaktycznego przeznaczonego do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania, integracji sensorycznej, dogoterapii, terapii behawioralnej, arteterapii, psychoedukacji dla dzieci i młodzieży z osiedla Kolegialna oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1. W I połowie 2022 roku zakończono prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pawilonu terapeutyczno-dydaktycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Płocku.


15. „OSIEDLE MIODOWA RATUJE ŻYCIE" - ROZBUDOWA SIECI AED, BAZA DO NAUKI PIERWSZEJ POMOCY DLA UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 I III LO, KURSY I EVENTY - PIERWSZA POMOC - Projekt osiedlowy (os. Miodowa) /zrealizowany/

Projekt obejmował rozbudowę sieci defibrylatorów AED na osiedlu Miodowa: umieszczenie sprzętu w Szkole Podstawowej Nr 17 i III Liceum Ogólnokształcącym. Ponadto doposażenie bazy symulacyjnej dla uczniów SP 17 oraz III LO (zakup fantomów do nauki pierwszej pomocy i AED treningowego), edukację z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów i nauczycieli SP 17 oraz mieszkańców osiedla.

Defibrylator AED w III Liceum Ogólnokształcącym

Defibrylator AED w Szkole Podstawowej Nr 17

W ramach zadania w dniu 28-09-2021 r. na boisku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 17 podczas pikniku mieszkańcy Osiedla Miodowa mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.


16. PRACOWNIA TOR (TWORZENIA OBRAZÓW RUCHOMYCH) – WARSZTATY FILMÓW ANIMOWANYCH - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /zrealizowany/

Projekt zakładał  stworzenie pracowni do realizacji filmów animowanych metodą poklatkową oraz przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży w wieku 10-15 lat. W lutym 2021 roku przygotowano i pomalowano jedno z pomieszczeń przeznaczone na pracownię, wyposażono je w podstawowe meble, dokonano też rozdziału łączy pod stanowiska montażowe. Przeprowadzono również pierwsze konsultacje z twórcami filmów animowanych i fotografikiem. Następnie przystąpiono do urządzania stanowisk pod sprzęt elektroniczny. Jednak sytuacja związana z rozwojem pandemii i wiosennym lockdownem opóźniła realizację projektu o pół roku. Pierwszych zakupów technologicznych dokonano w czerwcu i lipcu 2021 roku. Zakupiono wówczas jednostki komputerowe dla stanowisk i aparaty fotograficzne oraz lampy do stołów. Rozpoczęły się również negocjacje z reżyserkami-animatorkami na temat zajęć w pracowni. Opracowano regulamin pracowni i wstępne materiały do zgłoszeń. We wrześniu rozpoczęto nabór do pracowni, promowany przez stronę kinopokis.pl, media społecznościowe oraz w lokalnych rozgłośniach: KRDP, Radio ESKA i Radio PŁOCK FM. Ze względu na pandemiczne ograniczenia pierwsze zajęcia zaczęły się w październiku. Podczas sesji warsztatowych uczestnicy uczyli się różnych technik animacji i doskonalili swój warsztat. Do prowadzenia warsztatów zapraszani byli polscy twórcy filmów animowanych (m. in. Joanna Jasińska, Monika Kuczyniecka).


17. ZOSTAŃ MISTRZEM – BOKSERSKI PŁOCK - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /zrealizowany/

Kontynuacja nieodpłatnych zajęć dla mieszkańców Płocka w wieku 12-18 lat w zakresie boksu olimpijskiego oraz zajęć rekreacyjno-ruchowych dla młodzieży i dorosłych powyżej 19 lat. Zajęcia odbywały się w sali sportowej LO im. Wł. Jagiełły w Płocku lub na boiskach przyszkolnych w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 17.30-19.00 oraz we wtorki, czwartki w godzinach 18.00-19.00. Łącznie zajęcia prowadzone były przez 9 miesięcy (od połowy lutego do połowy lipca i od września do grudnia) i obejmowały 6,5 godziny zajęć tygodniowo. Koszty dotyczyły: wynajmu sali sportowej, opłaty za pracę trenera, koordynacji zadania, obsługi księgowej, zakupu sprzętu sportowego, ubezpieczenia. Na realizację projektu został ogłoszony konkurs i dotację otrzymał Klub bokserski Płock.


18. DROGA PIESZO-ROWEROWA W UL. GÓRNEJ OD RZECZNEJ DO DOLNEJ - Projekt osiedlowy (os. Wyszogrodzka) /zrealizowany/

W ramach powyższego zadania w 2021 r. została wykonana droga z płyt drogowych dla rowerów i pieszych w ciągu ul. Górnej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Dolnej. Zgłoszenie robót zostało dokonane 21.06.2021 r., w dniu 12.07.2021 r. uzyskano adnotację iż nie wniesiono sprzeciwu. W dniu 17.09.2021 r. zakończono realizację drogi.


 

Wyniki głosowania

Liczba złożonych projektów (łącznie): 61
Liczba projektów wycofanych: 1
Liczba projektów zweryfikowanych pozytywnie: 50
Liczba projektów zweryfikowanych negatywnie: 10

LICZBA ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW O CHARAKTERZE:
ogólnomiejskim: 14
osiedlowym: 47

GŁOSOWANIE:
Liczba uprawnionych mieszkańców: 114 640
Liczba mieszkańców, którzy oddali głos: 7 895
Frekwencja: 6,89 %
Liczba wszystkich głosów: 13 573
Liczba ważnych głosów: 13 467
Liczba nieważnych głosów: 106

PODZIAŁ NA KANAŁY GŁOSOWANIA:
strona internetowa: 8 448
osobiście: 5 019

LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH NA PROJEKT O CHARAKTERZE:
ogólnomiejskim: 7 656
osiedlowym: 5 811

 1. LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW

LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW – PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:
21. Krok w przyszłość 2235
3. Nie dla jętek i ochotek – wieże lęgowe dla jerzyków 592
51. Szkoła to podstawa 579
48. Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych 527
9. Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 14 im. prof.. Władysława Szafera w Płocku oraz dokończenie III etapu Projektu Dobra energia da wszystkich – boisko wielofunkcyjne 477
56. Nadwiślańska Strefa Relaksu 427
18. Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego 247
41. Płocki Festiwal Światła oraz Iluminacja Ratusza 226
55. Płocki hamak miejski 206
42. Płock Miasto Bohater - szlakiem płockich barykad 205
57. Infrastruktura i bezpieczeństwo 90

 

LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW – PROJEKTY OSIEDLOWE:

20. Edukacja 2.0 832
33. Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty Papieża Polaka w Płocku w 1991 roku 641
58. Wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej w szkole Podstawowej nr 16 w Płocku 581
11. Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 542
30. MUKSBUS – zakup busa 21-osobowego 534
22. „Być jak Albert Einstein” - nowoczesna pracownia fizyczna w szkole XXI w. 469
28. Edu.BOT – Życie robotów – innowacyjne zajęcia z informatyki 439
24. Pawilon terapeutyczno-dydaktyczny 377
26. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku 308
1. Słoneczna Szkoła 243
35. Nowoczesne laboratoria komputerowo-muzyczne i językowe dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Płocku 228
44. Tor Ninja OCR, Skate JumpBox – Centrum Sportów Ekstremalnych etap 4 208
4. Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku 203
10. Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Miejskim Przedszkolu nr 21 w Płocku 192
12. Walka z hałasem w SP 23 181
13. Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 im. Marii Macieszyny 165
37. Park wodny na Sobótce 162
14. Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 129
39. Montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej nad Sobótką 99
38. „Osiedle Miodowa Ratuje Życie” – rozbudowa sieci AED, baza do nauki pierwszej pomocy dla uczniów ze szkoły Podstawowej Nr 17 i III LO, kursy i eventy – Pierwsza pomoc 94
6. Pracownia TOR (Tworzenia Obrazów Ruchomych) – warsztaty filmu animowanego 83
16. Bus dla Zespołu Szkół nr 5 w Płocku 79
8. Zostań Mistrzem – bokserski Płock 72
7. Chodnik dla Osiedla Przylesie – Góry 70
27. Cztery łapy 69
32. Droga pieszo-rowerowa w ul. Górnej od Rzecznej do Dolnej 69
34. Ergonomiczny Plac Zabaw Dla Dzieci 68
23. Siłownia pod chmurką osiedle Winiary 57
2. Centrum Doświadczania Świata Kraina Zmysłów 55
50. Rozbudowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci na terenie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego 53
5. Podpórki rowerowe dla osiedla Podolszyce Południe 52
29. Modernizacja parkingu ul. Zaścianek 44
47. Plac zabaw oraz Flow Park 43
59. Mural „Radość bycia seniorem” 43
36. Klimatyzacja dla Żłobka Miejskiego Nr 2 w Płocku 43
54. Rodzinny, wielofunkcyjny skwer wypoczynku i rekreacji wraz z remontem muszli koncertowej 41
25. Wyposażenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku w nowoczesny sprzęt do diagnozy i terapii dzieci – Platformę badań Zmysłów 38
46. Rozbudowa placu zabaw – wyposażenie świetlicy 36
49. Szukamy następców Roberta Lewandowskiego 14

 

 

2. PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Numer projektu Nazwa projektu Liczba zdobytych głosów
21. Krok w przyszłość 2235
3. Nie dla jętek i ochotek – wieże lęgowe dla jerzyków 592
48. Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych 527
56. Nadwiślańska Strefa Relaksu 427

 

PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA PROCENTOWA (I lista)

Numer projektu Nazwa projektu Osiedle Liczba mieszkańców Liczba zdobytych głosów %
20. Edukacja 2.0 Dworcowa 5368 832 15,50%
58. Wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej w szkole Podstawowej nr 16 w Płocku Tysiąclecia 5352 581 10,86%
30. MUKSBUS – zakup busa 21-osobowego Dworcowa 5368 534 9,95%
26. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku Borowiczki 3862 308 7,98%
28. Edu.BOT – Życie robotów – innowacyjne zajęcia z informatyki Kochanowskiego 9183 439 4,78%
23. Siłownia pod chmurką osiedle Winiary Winiary 1700 57 3,35%

 

PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA RANKINGOWA (II lista)

Numer projektu Nazwa projektu Osiedle Liczba zdobytych głosów
33. Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty Papieża Polaka w Płocku w 1991 roku Łukasiewicza 641
11. Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 Łukasiewicza 542
22. „Być jak Albert Einstein” - nowoczesna pracownia fizyczna w szkole XXI w. Łukasiewicza 469
24. Pawilon terapeutyczno-dydaktyczny Kolegialna 377
38. „Osiedle Miodowa Ratuje Życie” – rozbudowa sieci AED, baza do nauki pierwszej pomocy dla uczniów ze szkoły Podstawowej Nr 17 i III LO, kursy i eventy – Pierwsza pomoc Miodowa 94
6. Pracownia TOR (Tworzenia Obrazów Ruchomych) – warsztaty filmu animowanego Kolegialna 83
8. Zostań Mistrzem – bokserski Płock Kolegialna 72
32. Droga pieszo-rowerowa w ul. Górnej od Rzecznej do Dolnej Wyszogrodzka 69

Projekty negatywnie zweryfikowane

PROJEKTY ZWERYFIKOWANE NEGATYWNIE W IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

 

 Nr projektu  Nazwa projektu  Charakter projektu  Ocena
15. Skate park w Borowiczkach osiedlowy (Borowiczki) negatywna
17. Wieża oczyszczająca plus zielona ściana ogólnomiejski negatywna
19. Altana piknikowa osiedlowy (Podolszyce Północ) negatywna
31. Budowa ekranów dźwiękochłonnych oddzielających osiedle Wyszogrodzka od torów kolejowych oraz strzelnicy sportowej osiedlowy (Wyszogrodzka) negatywna
43. W poszukiwaniu Folklorystów - Cykl wypraw edukacyjnych w ramach integracji sąsiedzkiej osiedlowy (Międzytorze) negatywna
45. Stacja rowerowa ul. Mickiewicza osiedlowy (Dworcowa) negatywna
52. Rowerowe Trzepowo osiedlowy (Trzepowo) negatywna
53. Między nami – Skwerek wypoczynku, sportu i rekreacji oraz miejsce spacerów z psami osiedlowy (Międzytorze) negatywna
60. Studnie głębinowe z czystą, zdrową wodą dla mieszkańców miasta ogólnomiejski negatywna
61. Nowoczesny monitoring powietrza na terenie całego miasta ogólnomiejski negatywna

 

Uzasadnienie do projektów, które w wyniku weryfikacji formalno-prawnej uzyskały ocenę negatywną:

15. SKATE PARK W BOROWICZKACH
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Borowiczki)
b. ocena: negatywna
Szacunkowy koszt realizacji projektu przekracza wartość dla projektu osiedlowego w 2021 roku.

17. WIEŻA OCZYSZCZAJĄCA PLUS ZIELONA ŚCIANA
a. charakter projektu: ogólnomiejski
b. ocena: negatywna
Proponowane lokalizacje montażu wież oczyszczających w rejonie Katedry i wzdłuż ulicy Mostowej są na działkach które nie są własnością Gminy Miasto Płock.
Wieża oczyszczająca powietrze w aglomeracji miejskiej o wydajności 30 tys m3 zasilana energią pozyskaną z paneli fotowoltaicznych opisana we wniosku przez pomysłodawcę projektu jest rozwiązaniem prototypowym, wyprodukowana została w Holandii. Wieża testowana była w Krakowie a badania przeprowadzone przez polskich naukowców potwierdziły oczyszczanie powietrza w promieniu 50 m ze skutecznością 12% przy zakładanej 75%.
Wieża fotokatalityczna do oczyszczania powietrza o wydajności 50 m3 i zużyciu energii 1500 W/h podana w projekcie została wyprodukowana przez polską firmę i zamontowana w Gdańsku. Aktualnie firma ta proponuje rozwiązanie pasywne, które jest na etapie badań i projektowania. Technologia opiera się na aktywnych warstwach ceramicznych, które będą wykorzystywały światło dzienne do wzbudzania fokatalizy. Zainstalowane w odpowiedniej konfiguracji będą oczyszczać powietrze dookoła instalacji.  Damian Zięba z Krakowskiego alarmu Smogowego oraz naukowcy z AGH dr inż. Jakub Bartyzel, dr inż Michał Gałkowski oraz dr inż. Łukasz Chmura, postanowili sprawdzić efektywność kosztownego sprzętu. W czasie pomiarów okazało się, że wpływ oczyszczacza  na jakość powietrza da się zaobserwować jedynie w odległości do 50 metrów od niego. Nie oznacza to jednak, że w promieniu 50 metrów powietrze było czyste. Stopień redukcji stężenia pyłu PM10 dla odległości poniżej 10 m oszacowano na poziomie 12% w stosunku do wartości stężenia pyłu PM10 w odległości powyżej 50 metrów. Dla przedziału odległości od 10 do 50 metrów wpływ oczyszczacza stopniowo zanikał. Dodatkowo, teren ten objęty jest ochroną konserwatora zabytków.

19. ALTANA PIKNIKOWA
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Podolszyce Północ)
b. ocena: negatywna
Negatywny wynik weryfikacji formalno-prawnej ze względu na niezgodność zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

31. BUDOWA EKRANÓW DŹWIĘKOCHŁONNYCH ODDZIELAJĄCYCH OSIEDLE WYSZOGRODZKA OD TORÓW KOLEJOWYCH ORAZ STRZELNICY SPORTOWEJ
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Wyszogrodzka)
b. ocena: negatywna
Z mapy akustycznej dla miasta Płocka sporządzonej w 2017 r. wynika, że na wskazanym w projekcie terenie nie ma przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku powodowanego przez linie kolejowe i bezzasadnym jest podejmowanie w tym miejscu działań inwestycyjnych. Dodatkowo szacunkowa wycena projektu przekracza kwotę dla projektu osiedlowego.

43. W POSZUKIWANIU FOLKLORYSTÓW - CYKL WYPRAW EDUKACYJNYCH W RAMACH INTEGRACJI SĄSIEDZKIEJ
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Międzytorze)
b. ocena: negatywna
Projekt nie wpisuje się w zadania Gminy Miasto Płock.

45. STACJA ROWEROWA UL. MICKIEWICZA
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Dworcowa)
b. ocena: negatywna
Pod koniec sierpnia 2020 r. została uruchomiona stacja rowerowa przy ulicy Mickiewicza na wysokości stadionu. Jest to w odległości około 300 m od miejsca w którym proponuje się ww. stację.

52. ROWEROWE TRZEPOWO
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Trzepowo)
b. ocena: negatywna
Szacunkowy koszt realizacji projektu przekracza wartość dla projektu osiedlowego w 2021 roku. Koszt przy budowie kanalizacji i przebudowie drogi wyniesie ponad 10 mln zł. Jednocześnie w obecnym układzie drogowym brak jest możliwości technicznych zlokalizowania ścieżki rowerowej.

53. MIĘDZY NAMI – SKWEREK WYPOCZYNKU, SPORTU I REKREACJI ORAZ MIEJSCE SPACERÓW Z PSAMI
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Międzytorze)
b. ocena: negatywna
Działka, na której zaproponowano projekt jest w użytkowaniu wieczystym Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wydział Inwestycji i Remontów dla przedmiotowej działki posiada projekt zagospodarowania terenu budowy placu zabaw i siłowni pod chmurką. Dodatkowo szacunkowa wycena projektu przekracza maksymalną kwotę projektu osiedlowego.

60. STUDNIE GŁĘBINOWE Z CZYSTĄ, ZDROWĄ WODĄ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA
a. charakter projektu: ogólnomiejski
b. ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.

61. NOWOCZESNY MONITORING POWIETRZA NA TERENIE CAŁEGO MIASTA
a. charakter projektu: ogólnomiejski
b. ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.

Projekty pozytywnie zweryfikowane

PROJEKTY POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE W RAMACH IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 Nr projektu  Nazwa projektu  Charakter projektu  Ocena
 1. Słoneczna Szkoła  osiedlowy (Wyszogrodzka) pozytywna
 2. Centrum Doświadczania Świata Kraina Zmysłów  osiedlowy (Kolegialna ) pozytywna
 3. Nie dla jętek i ochotek – wieże lęgowe dla jerzyków  ogólnomiejski pozytywna
 4. Zakup samochodu osobwo-dostawczego dla Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku  osiedlowy (Miodowa) pozytywna
 5. Podpórki rowerowe dla osiedla Podolszyce Południe  osiedlowy (Podolszyce Południe) pozytywna
 6. Pracownia TOR (Tworzenia Obrazów Ruchomych) – warsztaty filmów animowanych  osiedlowy (Kolegialna) pozytywna
 7. Chodnik dla Osiedla Przylesie – Góry  osiedlowy (Góry) pozytywna
 8. Zostań Mistrzem – bokserski Płock  osiedlowy (Kolegialna) pozytywna
 9. Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku oraz dokończenie III etapu projektu Dobra energia dla wszystkich – boisko wielofunkcyjne  ogólnomiejski pozytywna
10. Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Miejskim Przedszkolu nr 21 w Płocku osiedlowy (Dworcowa) pozytywna
11. Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 osiedlowy (Łukasiewicza) pozytywna
12. Walka z hałasem w SP 23 osiedlowy (Podolszyce Północ) pozytywna
13. Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 im. Marii Macieszyny osiedlowy (Kolegialna) pozytywna
14. Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 osiedlowy (Podolszyce Północ) pozytywna
16. Bus dla Zespołu Szkół nr 5 w Płocku osiedlowy (Podolszyce Północ) pozytywna
18. Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego ogólnomiejski pozytywna
20. Edukacja 2.0 osiedlowy (Dworcowa) pozytywna
21. Krok w przyszłość ogólnomiejski pozytywna
22. „Być jak Albert Einstein” - nowoczesna pracownia fizyczna w szkole XXI w. osiedlowy (Łukasiewicza) pozytywna
23. Siłownia pod chmurką Osiedle Winiary osiedlowy (Winiary) pozytywna
24. Pawilon terapeutyczno-dydaktyczny osiedlowy (Kolegialna) pozytywna
25. Wyposażenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku w nowoczesny sprzęt do diagnozy i terapii dzieci – Platformę Badań Zmysłów osiedlowy (Kochanowskiego) pozytywna
26. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku osiedlowy (Borowiczki) pozytywna
27. Cztery łapy osiedlowy (Skarpa) pozytywna
28. Edu. BOT – Życie robotów – innowacyjne zajęcia z informatyki osiedlowy (Kochanowskiego) pozytywna
29. Modernizacja parkingu ul. Zaścianek osiedlowy (Wyszogrodzka) pozytywna
30. MUKSBUS – zakup busa 21-osobowego osiedlowy (Dworcowa) pozytywna
32. Droga pieszo-rowerowa w ul. Górnej od Rzecznej do Dolnej osiedlowy (Wyszogrodzka) pozytywna
33. Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty Papieża Polaka w Płocku w 1991 roku osiedlowy (Łukasiewicza) pozytywna
34. Ergonomiczny Plac Zabaw Dla Dzieci osiedlowy (Imielnica) pozytywna
35. Nowoczesne laboratoria komputerowo-muzyczne i językowe dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku osiedlowy (Kolegialna) pozytywna
36. Klimatyzacja dla Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku osiedlowy (Podolszyce Pólnoc) pozytywna
37. Park wodny na Sobótce osiedlowy (Skarpa) pozytywna
38. „Osiedle Miodowa Ratuje Życie" - rozbudowa sieci AED, baza do nauki pierwszej pomocy dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 17 i III LO, kursy i eventy - pierwsza pomoc osiedlowy (Miodowa) pozytywna
39. Montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej nad Sobótką osiedlowy (Stare Miasto) pozytywna
41. Płocki Festiwal Światła oraz Iluminacja Ratusza ogólnomiejski pozytywna
42. Płock Miasto Bohater - szlakiem płockich barykad ogólnomiejski pozytywna
44. TOR NINJA OCR, SKATE JUMPBOX - Centrum Sportów Ekstremalnych - etap 4 osiedlowy Podolszyce Pólnoc) pozytywna
46. Rozbudowa placu zabaw - wyposażenie świetlicy osiedlowy (Pradolina Wisły) pozytywna
47. Plac Zabaw oraz Flow Park osiedlowy (Stare Miasto) pozytywna
48. Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych ogólnomiejski pozytywna
49. Szukamy następców Roberta Lewandowskiego osiedlowy (Borowiczki) pozytywna
50. Rozbudowa integracyjnego placu zabaw Dla dzieci na terenie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego osiedlowy (Kochanowskiego) pozytywna
51. Szkoła to podstawa ogólnomiejski pozytywna
54. Rodzinny, wielofunkcyjny skwer wypoczynku i rekreacji wraz z remontem muszli koncertowej osiedlowy (Borowiczki) pozytywna
55. Płocki hamak miejski ogólnomiejski pozytywna
56. Nadwiślańska strefa relaksu ogólnomiejski pozytywna
57. Infrastruktura i bezpieczeństwo ogólnomiejski pozytywna
58. Wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 16 w Płocku osiedlowy (Tysiąclecia) pozytywna
59. Mural "Radość bycia Seniorem" osiedlowy (Międzytorze) pozytywna

 

Złożone projekty

PROJEKTY ZŁOŻONE W IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

Lp. Nazwa projektu Charakter projektu Krótki opis zaproponowany przez Pomysłodawcę
1. Słoneczna Szkoła osiedlowy (os. Wyszogrodzka) Celem projektu jest wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe, w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości. Służyć będzie temu poprawa warunków edukacyjno-rehabilitacyjnych poprzez doposażenie  Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 w dodatkowe pomoce multimedialne, sprzęt do terapii, zabezpieczenia placówki w kamery, systemy kontroli dostępu, itp. Dzięki temu szkoła stanie się bardziej atrakcyjna i nowoczesna, a jednocześnie otworzy się na współpracę z mieszkańcami, dzięki możliwości organizowania imprez osiedlowych.
2. Centrum Doświadczania Świata Kraina Zmysłów osiedlowy (os. Kolegialna) Przedmiotem projektu jest utworzenie na terenie Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. J. Vanier Centrum Doświadczania Świata Kraina Zmysłów, które będzie dostosowane do potrzeb dzieci  uczęszczających do przedszkola, głównie ze spektrum autyzmu oraz z innymi niepełnosprawnościami. W ramach projektu powstanie Sala Doświadczania Świata oraz Plac Doświadczania Świata.
3. Nie dla jętek i ochotek – wieże lęgowe dla jerzyków ogólnomiejski Celem projektu jest wybudowanie wież lęgowych dla jerzyków. Proponowane miejsce "Park Mościckiego"- okolice mostu im. Legionów Piłsudskiego lub inna lokalizacja zaproponowana przez Urząd Miasta nieopodal lewej linii brzegowej Wisły. Projekt ten łączy troskę o dobro zagrożonego i ginącego na osiedlach, objętego ścisłą ochroną gatunku ptaka jak i dobro Mieszkańców, gdyż ptaki te bardzo aktywnie eliminują ogromna ilość owadów w tym komarów, jętek i ochotek wywołujących dużą uciążliwość w okresie wiosenno-letnim. Jedna wieża zlokalizowana w terenie zielonym może służyć jako dom dla około 90 par jerzyków w okresie lęgowym, natomiast całorocznie ozdobi osiedle swoja konstrukcją świetlną, zwiększając również komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.
4. Zakup samochodu osobwo-dostawczego dla Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku osiedlowy (os. Miodowa) Celem projektu jest zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Realizacja projektu zwiększy szanse edukacyjne uczniów (będących w dużej mierze mieszkańcami osiedla). Wpłynie na indywidualizację pracy z nimi poprzez udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, konkursach, zawodach sportowych oraz zewnętrznych szkoleniach zawodowych organizowanych przez wiodące firmy branży budowlanej, instalacyjnej, ochrony środowiska, a także w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i energetyki odnawialnej. Realizacja projektu stworzy również możliwość podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz mieszkańców osiedla Miodowa. Zwiększy mobilność osób starszych i niepełnosprawnych z terenu osiedla.
5. Podpórki rowerowe dla osiedla Podolszyce Południe osiedlowy (os. Podolszyce Południe) Projekt zakłada umiejscowienie kilkunastu podpórek rowerowych przy wybranych przejazdach rowerowych, znajdujących się na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną lub na sugerowanych przejazdach rowerowych dotyczących osiedla Podolszyce Południe. Podpórki dla rowerzystów są konstrukcją stalową mocowaną do podłoża przy ścieżce rowerowej przed skrzyżowaniem. Składają się zazwyczaj z podnóża i poręczy umożliwiając zatrzymanie się rowerzysty bez konieczności zsiadania z roweru poprzez oparcie nogi i ręki. Podpórki rowerowe umożliwiają cyklistom wygodne oczekiwanie na zmianę świateł lub przejechanie pojazdów.
6. Pracownia TOR (Tworzenia Obrazów Ruchomych) – warsztaty filmów animowanych osiedlowy (os. Kolegialna) Projekt zakłada stworzenie pracowni do realizacji filmów animowanych metodą poklatkową przy użyciu stołów montażowych, lightboxów (stoły podświetlane), aparatów fotograficznych, komputerów i dedykowanego oprogramowania. Częścią projektu będą również warsztaty na zrekonstruowanym stole trickowym autorstwa wybitnego płocczanina, twórcy filmów awangardowych - Stefana Themersona. Uczestnikami zajęć będzie młodzież w wieku 10-15 lat. Do współpracy zaprosimy polskich twórców filmów animowanych.
7. Chodnik dla Osiedla Przylesie – Góry osiedlowy (os. Góry) Wykonanie ok. 200 m odcinka chodnika prowadzącego do przystanku autobusowego.
8. Zostań Mistrzem – bokserski Płock osiedlowy (os. Kolegialna) Kontynuacja programu darmowych zajęć z boksu olimpijskiego dla dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat oraz zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla osób powyżej 19 roku życia.
9. Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku oraz dokończenie III etapu projektu Dobra energia dla wszystkich – boisko wielofunkcyjne ogólnomiejski Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku oraz dokończenie III etapu projektu "Aktywność i dobra energia dla wszystkich - boisko wielofunkcyjne", dotyczy dostosowania bazy lokalowej i infrastruktury do potrzeb uczniów. Efektem projektu jest powstanie w przyszłości segmentu edukacji wczesnoszkolnej wraz ze świetlicą, stołówką, salą gimnastyczną oraz z podjazdem i windą dla osób niepełnosprawnych. Budowa boiska wielofunkcyjnego zakończy zagospodarowywanie i porządkowanie terenu rekreacji wokół szkoły.
10. Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Miejskim Przedszkolu nr 21 w Płocku osiedlowy (os. Dworcowa) Co oznacza ten znak? Dlaczego na drodze należy zachować ostrożność? Po co są przepisy ruchu drogowego? Im wcześniej przedszkolaki poznają odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z bezpieczeństwem poruszania się po drodze, tym łatwiej im będzie stać się świadomymi uczestnikami ruchu drogowego. Dlatego też powstała idea przebudowy Miasteczka Ruchu Drogowego jako kompleksu do nauki przepisów ruchu drogowego, nauki jazdy na rowerze, egzaminowania na kartę rowerową, ale również miejsca spotkań, które zachęci do aktywności fizycznej szczególnie dzieci i młodzież z osiedla Dworcowa. Istniejące na terenie Miejskiego Przedszkola nr 21 w Płocku Miasteczko Ruchu Drogowego funkcjonuje już od 2003r., po wielu latach użytkowania zostało wyeksploatowane i wymaga przebudowy i modernizacji, doposażenia w nowy sprzęt w tym: znaki drogowe, miejsca postojowe, sygnalizatory, rowery, hulajnogi, i inne pojazdy dla dzieci w wieku 3-7 lat.
11. Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 osiedlowy (os. Łukasiewicza) Smutny, zaniedbany a przede wszystkim niebezpieczny dla dzieci i młodzieży. Taki jest plac zabaw przy ul. Gawareckiego 3. Razem sprawmy, aby to miejsce stało się tętniącą życiem oazą dającą wytchnienie mieszkańcom w każdym wieku. Projekt „Plac zabaw i rekreacji przy ul. Gawareckiego 3" spełni oczekiwania najmłodszych oraz tych nieco starszych. Dzieci i młodzież otrzymają nowoczesne i bezpieczne miejsce do zabawy, natomiast dorośli i seniorzy nowoczesną i dobrze wyposażoną siłownię plenerową.
12. Walka z hałasem w SP 23 osiedlowy (os. Podolszyce Północ) Modernizacja akustyczna budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku polegająca na montażu specjalistycznych płyt akustycznych poprawiających charakterystykę akustyczną pomieszczeń.
13. Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 im. Marii Macieszyny osiedlowy (os. Kolegialna) Wykorzystaj Budżet Obywatelski do poprawy edukacji maluchów.
W ramach projektu możemy poprawić przedszkolakom plac zabaw, który w chwili obecnej nie jest najlepszym miejscem do zabawy. Jeśli jednak chcesz - możesz pomóc. Spraw dzieciakom radość. Weź udział w głosowaniu i oddaj swój głos na nasz projekt.
14. Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 osiedlowy (os. Podolszyce Północ) Trudno sobie wyobrazić, że w dzisiejszych czasach jest przedszkole na terenie którego nie ma placu zabaw. Na osiedlu Podolszyce Północ znajduje się Miejskie Przedszkole nr 37. Posiada piękny, zielony teren. Uczęszcza do niego 218 dzieci. Od dłuższego czasu na terenie placówki nie ma placu zabaw. Urządzenia zabawowe które były od kilkunastu lat, niestety pomimo konserwacji i systematycznych napraw uległy degradacji. Ich dalsze użytkowanie zagrażało bezpieczeństwu dzieci, dlatego zostały zdemontowane. Zależy nam na nowoczesnym i bezpiecznym placu zabaw. Z zastosowaniem bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, która znacznie wpłynie na bezpieczeństwo dzieci: zamortuzuje każdy upadek i wpłynie na jakość korzystania z obiektu (łatwiej utrzymać czystość nawierzchni, dzieci nie mają piasku w butach).
W przedszkolu jest 9 grup wiekowych: 3,4 łatki oraz 5,6 latki. Młodsze lubią się kręcić na karuzeli, bujać, robić babki w piaskownicy, zjeżdżać na zjeżdżalni. Starsze wspinać się, skakać, grać w piłkę, eksperymentować, odkrywać. Wykonywanie tych czynności jest bardzo ważne dla ich rozwoju. Dlatego potrzebny jest plac zabaw, który dostarczy dzieciom rozrywki, wspomoże ich rozwój, ale również zintegruje całe rodziny. Plac zabaw byłby dostępny dla najmłodszych mieszkańców osiedla. Pomóżcie prosimy oddajcie głos na ten pomysł. Twój głos przyczyni się do wielkiej radości maluchów tych obecnych i tych przyszłych!
15. Skate park w Borowiczkach osiedlowy (os. Borowiczki) Skatepark to specjalny tor przeznaczony do uprawiania sportów ekstremalnych (jazda na deskorolce, BMX-ie czy wyczynowa jazda na rolkach i hulajnogach). W skateparku może znajdować się wiele przeszkód przeznaczonych do nauki trików.
16. Bus dla Zespołu Szkół nr 5 w Płocku osiedlowy (os. Podolszyce Północ) Projekt „Bus dla Zespołu Szkół nr 5 w Płocku” dotyczy zakupu busa 9–osobowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Płocku.
17. Wieża oczyszczająca plus zielona ściana ogólnomiejski Projekt zakłada wybudowanie wieży oczyszczającej powietrze, która wykorzystywać będzie przyjazną środowisku technologię jonizacji. Wieża pozwala filtrować 30 tys. m3 powietrza na godzinę. Napędzana będzie energią pozyskaną z paneli fotowoltaicznych. W efekcie działania wieży powietrze w okolicy staje się o 75 % czystsze. Dodatkowo projekt zakłada powstanie zielonych ścian w centrum miasta, które również miałyby za zadanie oczyszczanie powietrza.
18. Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego ogólnomiejski Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego na odcinku od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 do ul. Dworcowej – 140mb.
19. Altana piknikowa osiedlowy (os. Podolszyce Pólnoc) Projekt zakłada postawienie zadaszonej altany piknikowej w parku Północnym. Będzie ona wyposażona w drewniane stoły i ławki. Altana będzie usytuowana na utwardzonym podłożu, kostce brukowej, wykonana będzie z elementów drewnianych.
20. Edukacja 2.0 osiedlowy (os. Dworcowa) Projekt ma na celu podniesienie jakości oferowanych usług edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczych i rehabilitacyjnych oraz doposażenie placówki, a przez to stworzenie warunków do optymalnego, wielopłaszczyznowego rozwoju młodzieży niepełnosprawnej, jej usprawniania intelektualnego, zawodowego, społecznego i fizycznego, poprzez wprowadzanie alternatywnych form nauczania z wykorzystaniem najnowszych programów dydaktycznych i myśli technologicznych oraz zajęć rozwijających pasje i zainteresowania młodzieży.
21. Krok w przyszłość ogólnomiejski Projekt obejmować będzie: zakup monitorów interaktywnych, wyposażenie pracowni elektrycznej, wyposażenie pracowni informatycznej, zakupu nowoczesnego sprzętu sportowego, zakupu samochodu osobowo-dostawczego, realizację zajęć dodatkowych, zatrudnienie terapeutów.
22.  „Być jak Albert Einstein” - nowoczesna pracownia fizyczna w szkole XXI w. osiedlowy (os. Łukasiewicza) Projekt obejmować będzie wyposażenie pracowni fizycznej w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt do nauczania tego przedmiotu. Wśród nich znajdować się będą m.in. zestaw pokazowy do mechaniki, do ćwiczeń w obwodach szeregowych i równoległych, zestaw demonstracyjny do płynów i gazów, zestaw do modelowania pól magnetycznych. Doposażenie pracowni fizycznej przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia. Metoda badawcza, ze względu na swój aspekt nauczania empirycznego, nie tylko skutecznie aktywizuje uczniów w proces kształcenia, ale także znajduje się wśród najefektywniejszych metod nauczania tego przedmiotu.
23. Siłownia pod chmurką Osiedle Winiary osiedlowy (os. Winiary) Siłownia zewnętrzna na ulicy Traktowej os. Winiary, obejmująca 3 zestawy siłowe, czyli 6 różnych urządzeń siłowych, tj. twister, stepper, narty biegówki, wahadło, biegacz-piechur, orbitrek będą ogólnodostępne przez cały rok. Ze względu na różne stopnie trudności z siłowni będzie mogła korzystać młodzież, dorośli jak również osoby o niskiej sprawności ruchowej i sile oraz osoby starsze. Propozycja ta z pewnością wpłynie na poprawę infrastruktury, która jest bardzo uboga w tej okolicy oraz umożliwi integrację i aktywizację mieszkańców.
24. Pawilon terapeutyczno-dydaktyczny osiedlowy (os. Kolegialna) Projekt zakłada budowę pawilonu terapeutyczno-dydaktycznego przeznaczonego do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania, integracji sensorycznej, dogoterapii, terapii behawioralnej, artterapii, psychoedukacji dla dzieci i młodzieży mieszkańców osiedla Kolegialna oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Płocku.
25. Wyposażenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku w nowoczesny sprzęt do diagnozy i terapii dzieci – Platformę Badań Zmysłów osiedlowy (os. Kochanowskiego) Projekt obejmuje zakup nowoczesnego sprzętu do przesiewowej diagnozy dzieci i młodzieży oraz wczesnej profilaktyki uszkodzeń słuchu – Platformę Badań Zmysłów, zawierającą moduł diagnostyczny i terapeutyczny. Celem projektu jest intensyfikacja możliwości wczesnej diagnozy i terapii zaburzeń słuchu i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
26. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku osiedlowy (os. Borowiczki) Projekt dotyczy budowy wielofunkcyjnych boisk do uprawiania gier zespołowych: piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki z 3-torową bieżnią okólną 140m oraz modernizacji bieżni na dystans 60 metrów zakończonej rozbiegiem do skoku w dal. W skład zadania wchodzić będzie montaż piłkochwytów, wyposażenie boisk w bramki z sitkami oraz kosze do koszykówki. Pokrycie boisk nawierzchnią polipropylenową.
27. Cztery łapy osiedlowy (os. Skarpa) Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu zielonego na osiedlu Skarpa za blokiem przy ulicy Na Skarpie 18, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla psów oraz dla ich właścicieli. Stworzenie projektu sprawi ze osiedle Skarpa stanie się miejscem przyjaznym psom i ich właścicielom.
28. Edu. BOT – Życie robotów – innowacyjne zajęcia z informatyki osiedlowy (os. Kochanowskiego) Projekt „edu.BOT - życie robotów” - to innowacyjne wprowadzenie robotyki na zajęciach edukacyjnych z informatyki w Szkole Podstawowej nr 14 w Płocku. Do realizacji celu niezbędna jest infrastruktura techniczna, a mianowicie doskonale wyposażona pracownia informatyczna wraz z szeroką gamą robotów edukacyjnych.
29. Modernizacja parkingu ul. Zaścianek osiedlowy (os. Wyszogrodzka) Modernizacja nawierzchni istniejącego parkingu wraz z wykonaniem odwodnienia w ramach modernizacji istniejącego parkingu położonego pomiędzy ul. Zaścianek a Al. Piłsudskiego.
30. MUKSBUS – zakup busa 21-osobowego osiedlowy (os. Dworcowa) Zakup busa 21-osobowego dla Szkoły Podstawowej nr 21
31. Budowa ekranów dźwiękochłonnych oddzielających osiedle Wyszogrodzka od torów kolejowych oraz strzelnicy sportowej osiedlowy (os. Wyszogrodzka) Budowa ekranów akustycznych zmniejszających hałas oraz oddzielających osiedle Wyszogrodzka od torów kolejowych oraz strzelnicy. W ramach projektu planuje się budowę infrastruktury w postaci ekranów dźwiękochłonnych – akustycznych mających na celu zmniejszenie hałasu generowanego przez bezpośrednio położone przy osiedlu Wyszogrodzka tory kolejowe oraz strzelnicę sportową. Usytuowanie ekranów to ulica Norbertańska.
32. Droga pieszo-rowerowa w ul. Górnej od Rzecznej do Dolnej osiedlowy (os. Wyszogrodzka) Wybudowanie drogi pieszo-rowerowej w jarze ul. Górnej. W śladzie istniejącej drogi nieutwardzonej, w ul. Górnej, pomiędzy ul. Rzeczną a Dolną. Droga pieszo-rowerowa usprawni dojście do Szkoły Podstawowej nr 12 i 24 oraz do Kościoła św. Józefa.
33. Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty Papieża Polaka w Płocku w 1991 roku osiedlowy (os. Łukasiewicza) W 2021 roku minie 30 lat od historycznej wizyty św. Jana Pawła II w Płocku. Pobyt papieża Polaka, zwierzchnika Kościoła katolickiego, w dn. 7-8 czerwca 1991 roku był jednym z najważniejszych wydarzeń w historii miasta, które powinno zostać upamiętnione w godny i okazały sposób. Choć miejsce spotkania św. Jana Pawła II z wiernymi zostało już skromnie oznaczone, proponowana jest bogatsza i okazalsza artystycznie formuła. Głównym elementem upamiętnienia będzie artystyczna rzeźba, nawiązująca do ołtarza papieskiego z 1991 roku, przedstawiająca Jezusa Miłosiernego. Będzie ona dobrze widoczna dla wszystkich wjeżdżających do Płocka od strony ORLEN-u. Uzupełnieniem rzeźby jest kiosk multimedialny, zawierający informacje historyczne o mieście Płocku oraz na temat wizyty papieża. Tak odświeżone i zaaranżowane miejsce, upamiętniające istotny fakt z historii miasta, będzie ważnym elementem promocji, przyciągającym turystów.
34. Ergonomiczny Plac Zabaw Dla Dzieci osiedlowy (os. Imielnica) Teren rekreacyjno-sportowy dla dzieci  wyposażony w sprzęt terenowy dla najmłodszych i starszych dzieci. W teren wkomponowane nasadzenia, ławki kosze na śmieci i stojaki na rowery. Ze względu na bezpieczeństwo teren ogrodzony i wyłożony bezpieczną nawierzchnią.
35. Nowoczesne laboratoria komputerowo-muzyczne i językowe dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku osiedlowy (os. Kolegialna) Nowoczesne laboratoria komputerowo-muzyczne i językowe dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku: pracownia komputerowa z oprogramowaniem muzycznym oraz peryferiami dla małych i dużych artystów, laboratorium językowe podnoszące jakość kształcenia języków obcych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.
36. Klimatyzacja dla Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku osiedlowy (os. Podolszyce Północ) Projekt dotyczy zakupu, dostawy i montażu w Żłobku Miejskim nr 2 przy ul. Kleeberga 3 w Płocku klimatyzacji, co pozwoli na komfortową pracę z najmłodszymi, ponieważ obecnie przy upalnych dniach, temperatura w salach dla dzieci osiąga ponad 32 stopni C.
37. Park wodny na Sobótce osiedlowy (os. Skarpa) Na płockiej Sobótce może powstać park wodny.
Projekt obejmuje zakup i montaż pompowanych urządzeń pozwalających zbudować na ternie Sobótki park wodny. Urządzenia tworzące park wodny tj. przeszkody, platformy, ścianki, tory przeszkód pozwalają na niezapomnianą zabawę w środowisku wodnym, kształtują motorykę, równowagę, koordynację ruchową. Każda osoba korzystająca z parku wodnego wyposażona jest w kamizelkę, która pozwala na bezpieczną aktywność w środowisku wodnym. Dojście do parku wodnego odbywałoby się za pomocą podestów zainstalowanych a obiekcie a następnie (po założeniu kamizelek) do parku wodnego. Jednorazowo przez godzinę z parku wodnego może korzystać 56 osób.
Po sezonie (czerwiec-wrzesień) część urządzeń może zostać przeniesiona na pływalnię Podolanka i stanowić atrakcję w pozostałych miesiącach roku w wybranych godzinach i dniach użytkowania obiektu w celu uatrakcyjnienia oferty basenu i zapewnienia jak największej dostępności dla wszystkich użytkowników pływalni.
38. „Osiedle Miodowa Ratuje Życie" - rozbudowa sieci AED, baza do nauki pierwszej pomocy dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 17 i III LO, kursy i eventy - pierwsza pomoc osiedlowy (os. Miodowa) Projekt „Osiedle Miodowa Ratuje Życie" obejmuje rozbudowę sieci defibrylatorów AED na osiedlu Miodowa (2 sztuki AED), doposażenie bazy symulacyjnej dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki ul. Miodowa 18 oraz III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej (zakup fantomów do nauki pierwszej pomocy i AED treningowego), edukację z zakresu pierwszej pomocy, dzieci, młodzieży, nauczycieli SP 17 i mieszkańców osiedla Miodowa.
W zakres projektu wchodzi:
1) zakup 2 szt AED z szafkami i umieszczenie ich w budynku lub na budynku: 1) Szkoły Podstawowej nr 17, 2) III Liceum Ogólnokształcącego;
2) zakup 2 szt. AED treningowego dla SP 17 i III LO;
3) zakup fantomów do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (postać niemowlęcia, dziecka, dorosłego), dla SP 17 i III LO;
4) zakup fantoma do nauki resuscytacji z wizualizacją krążenia podczas resuscytacji diodami led RKO - dla SP 17;
5) Dodatkowo zostanie przeprowadzone 16 godzinne szkolenie z pierwszej pomocy (w tym BLS/AED) dla 8 osób pracowników Szkoły Podstawowej nr 17, 5 godzinne szkolenie dla 67 pracowników szkoły oraz eventy szkoleniowe podczas wydarzeń szkolnych i pikniku osiedlowego dla mieszkańców osiedla Miodowa (około 300 uczestników).
39. Montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej nad Sobótką osiedlowy (os. Stare Miasto) Chcesz trenować, spacerować na oświetlonym terenie Sobótki? Oddaj głos na ten projekt! Projekt zakłada montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej na terenie Sobótki (od strony Wisły – odcinek 1600 m – około 42 latarnie). Teren rekreacyjny nad Sobótką jest miejscem skupiającym mieszkańców Płocka aktywnie spędzających czas na powietrzu o różnych porach dnia. Montaż oświetlenia poprawi bezpieczeństwo i zwiększy dostępność terenu w ciągu doby, pozwoli cieszyć się pięknem Wzgórza Tumskiego i Nabrzeża Wiślanego. Realizacja projektu osobom uprawiającym sport na terenie nabrzeża wiślanego da możliwości prowadzenia treningów po zmierzchu. Projekt w pełni wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030.
40. Plac zabaw dla dzieci - WYCOFANY osiedlowy (os. Kolegialna) Wykonanie placu zabaw dla rodzin z dziećmi na terenie Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, ul. Padlewskiego 2.
41. Płocki Festiwal Światła oraz Iluminacja Ratusza ogólnomiejski W ramach projektu planowane jest zorganizowanie pokazów świetlnych na Starym Rynku oraz zamontowanie stałej iluminacji na zabytkowej elewacji Ratusza, celem wyeksponowania ostatnio wyremontowanego zabytku.
42. Płock Miasto Bohater - szlakiem płockich barykad ogólnomiejski Rok 2020 mieszkańcom Płocka kojarzyć się będzie z 100. rocznicą obrony naszego ukochanego miasta przed bolszewikami, która miała miejsce w 1920 r. Wielu mieszkańców Płocka - od najmłodszych do najstarszych - z pewnością chętnie uczci i uhonoruje bohaterską postawę naszych krajan. Projekt ma na celu zainteresowanie płocczan tym wydarzeniem oraz przekazanie im w przystępny sposób niezbędnej wiedzy na ten temat. Zakłada on wykonanie kilku prac - postawienia tablic informacyjnych w miejscach, gdzie znajdowały się barykady; stworzenie map/przewodników, które umożliwią podróż szlakiem płockich barykad oraz przybliżą najważniejsze postacie związane z obroną Płocka; powstanie interaktywnej aplikacji mobilnej działającej z systemem Android oraz IOS, która ułatwi rozpowszechnianie wiedzy o wydarzeniu oraz edukację; powstanie strony internetowej poświęconej wydarzeniu oraz przybliżającej wydarzenia z 1920 r.
43. W poszukiwaniu Folklorystów - Cykl wypraw edukacyjnych w ramach integracji sąsiedzkiej osiedlowy (os. Międzytorze) W ramach projektu przewidziana jest organizacja cyklu jednodniowych wycieczek krajoznawczo-edukacyjnych dla mieszkańców Międzytorza. Projekt ma na celu integrację lokalnej społeczności, wzmocnienie świadomości sąsiedzkiej, oraz krzewienie idei kulturalno-krajoznawczych. Zwieńczeniem każdej wyprawy będzie wystawa zdjęć wykonanych przez uczestników i wybranie najlepszej fotografii wyjazdu (w zamierzeniu związanej z lokalnym folklorem).
44. TOR NINJA OCR, SKATE JUMP BOX - Centrum Sportów Ekstremalnych - etap 4 osiedlowy (os. Podolszyce Pólnoc) TOR NINJA OCR - to wielofunkcyjny tor treningowy, pozwalający na profesjonalnie i kompleksowe przygotowanie się do pokonywania biegów z przeszkodami takich jak biegi OCR, czyli Runmageddon, Spartan Race, Barbarian Race, Comandos itp. SKATE JUMP BOX - to profesjonalny tor do skoków i jazdy na rolkach, hulajnogach, deskorolkach i rowerach, który pozwala w kontrolowany i bezpieczny sposób na naukę powietrznych ewolucji.
45. Stacja rowerowa ul. Mickiewicza osiedlowy (os. Dworcowa) Rozbudowa systemu Płockiego Roweru miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Dworcowa przy ul. Mickiewicza.
46. Rozbudowa placu zabaw - wyposażenie świetlicy osiedlowy (os. Pradolina Wisły) Rozbudowa istniejącego placu zabaw o dodatkowe urządzenia siłowe, zabawki dla dzieci, utworzenie sektora seniora oraz wyposażenie nowo powstającej świetlicy.
47. Plac Zabaw oraz Flow Park osiedlowy (os. Stare Miasto) Projekt zakłada budowę placu zabaw oraz Flow Parku na os. Stare Miasto.
48. Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych ogólnomiejski Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka dzięki modernizacji i uzupełnieniu wyposażenia płockich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Płock-Borowiczki, OSP Płock - Podolszyce, OSP Płock-Trzepowo) poprzez zakup sprzętu niezbędnego do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów oraz innych zdarzeń jak: gwałtowne zjawiska pogodowe, klęski żywiołowe, wypadki komunikacyjne oraz realizacji zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i uroczystości na terenie Miasta Płocka.
49. Szukamy następców Roberta Lewandowskiego osiedlowy (os. Borowiczki) W ramach projektu zostaną przeprowadzone nieodpłatne zajęcia ruchowe ukierunkowane na piłkę nożną dla 5 i 6-letnich dziewczynek i chłopców. Treningi będą odbywać się przez 9 miesięcy w wymiarze 3 godziny tygodniowo (2 x 1,5 godziny).
50. Rozbudowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci na terenie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego osiedlowy (os. Kochanowskiego) Projekt ma na celu kontynuację rozpoczętej w 2015 r. modernizacji placu zabaw znajdującego się na terenie Stadionu Miejskiego w Płocku. Głównym założeniem projektu jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni pozwalającej na rozwój poznawczy, ruchowy i społeczny wszystkich jego użytkowników oraz kontynuacje terapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.Dzięki sprzętom na placu zabaw, ich użytkownicy będą uczyć się kontroli nad swoim ciałem, poznają jego ograniczenia, zdobędą umiejętność koordynacji i planowania ruchów. Podczas zabawy zostanie zaangażowanych wiele potrzebnych bodźców zmysłu co dla dzieci z niepełnosprawnością jest rodzajem rehabilitacji. Dzieci niepełnosprawne podobnie jak ich pełnosprawni rówieśnicy chcą się bawić. Nasz projekt wyróżnia również aspekt społeczny czyli możliwość integracji poprzez zabawę dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi.
 51.  Szkoła to podstawa  ogólnomiejski Projekt zakłada wyposażenie istniejącej pracowni informatycznej w nowy sprzęt komputerowy tj. 18 komputerów wraz z pakietem biurowym, dotykową tablicą interaktywną wraz z projektorem oraz montażem nowych stanowisk uczniowskich w meble oraz krzesła dla Zespołu Szkół nr 1 na ulicy Faustyna Piaska 5. Projekt zakłada również modernizację boisk i urządzeń sportowych  w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku - miejsce realizacji Zadania: ul. Królowej Jadwigi 4. Częścią składową projektu jest także stworzenie i wyposażenie nowoczesnej pracowni językowo – informatycznej w Szkole Podstawowej nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Płocku przy ulicy Brzozowej 3. W ramach projektu zaplanowano również zakup: 36 komputerów wraz z oprogramowaniem biurowym, kserokopiarkę, klimatyzatory wraz z montażem, sprzęt nagłaśniający imprezy szkolne, 10 ekranów multimedialnych do pracowni wraz z ich montażem oraz doposażenie Sali terapii sensorycznej dla Zespołu Szkół nr 5 w Płocku przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 2a.
52. Rowerowe Trzepowo osiedlowy (os. Trzepowo) Projekt i budowa drogi rowerowej na Osiedlu Trzepowo wzdłuż ulicy Sierpeckiej – od Cmentarza Komunalnego do ulicy Krzywej – ok. 1 500 m.
53. Między nami – Skwerek wypoczynku, sportu i rekreacji oraz miejsce spacerów z psami  osiedlowy (os. Międzytorze) Skwerek rekreacji „Między Nami” wraz z wydzielonym osiedlowym wybiegiem dla psów. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu na osiedlu Międzytorze, poprzez stworzenie zielonego miejsca rekreacji, sportu i spotkań mieszkańców osiedla z miejscem do gry w koszykówkę (streetball) i mini placem zabaw dla dzieci, a także wydzielonym, ogrodzonym wybiegiem dla psów - miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla psów, oraz dla ich właścicieli.
54. Rodzinny, wielofunkcyjny skwer wypoczynku i rekreacji wraz z remontem muszli koncertowej osiedlowy (os. Borowiczki) Celem projektu jest utworzenie placu wypoczynku i rekreacji, który będzie integrował wszystkie pokolenia (lokalizacja skweru teren przy Cukrowni pomiędzy ulicą Raczkowizna, rzeką Słupianką i murem Cukrowni.
55. Płocki hamak miejski ogólnomiejski Celem projektu jest zakup 10 sztuk ogólnodostępnych hamaków miejskich oraz ich montaż na obszarze Nabrzeża Wiślanego im. St. Górnickiego w Płocku - na terenie zielonym od wiaty restauracyjnej do budynków PTTK Morka. Hamak miejski to wygodne, szerokie siedzisko wykonane z bardzo wytrzymałych połączonych z sobą poliestrowych pasów, zamontowane pomiędzy potężnymi słupami ze stali kwasoodpornej. Konstrukcja oraz montaż hamaku gwarantują bezpieczeństwo i wytrzymałość a zarazem wygodę i estetyczny wygląd. Hamak miejski jest twórczym przetworzeniem sielskiego elementu przydomowych ogródków. Może być idealnym miejscem do wypoczynku, lektury książek lub korzystania z kąpieli słonecznych. Pobujać się w hamaku z widokiem na Wisłę - któż by nie chciał?
56. Nadwiślańska strefa relaksu ogólnomiejski Celem projektu jest zakup 5 sztuk ogólnodostępnych leżanek oraz ich montaż na 1 stopniu skarpy Nabrzeża Wiślanego im. St. Górnickiego w Płocku - na wysokości molo. Leżanki to wygodne, szerokie na 2 metry meble miejskie przeznaczone do wypoczynku dla mieszkańców Płocka oraz turystów, zamontowane w miejscu z którego rozpościera się zjawiskowy widok na płockie molo oraz Wisłę. Na każdej leżance wygodnie wypoczywać mogą 2 dorosłe osoby. Leżanka wykonana jest z siatki z liny polipropylenowej z kolorze juty, konstrukcja nośna natomiast z płaskowników oraz rur ze stali kwasoodpornej szlifowanej. Taka konstrukcja gwarantuje wytrzymałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz wygodę i estetyczny wygląd znakomicie wpisujący się w nowoczesny wygląd płockich Bulwarów Wiślanych.
57. Infrastruktura i bezpieczeństwo ogólnomiejski Osiedle "Miodowa" powstało w latach sześćdziesiątych w dobie niewielkiego zapotrzebowania na miejsca parkingowe. Rozwój motoryzacji zwiększył to zapotrzebowanie. Odpowiednimi miejscami na utworzenie parkingów są: Słodowej 2; Słodowej 4 z wyjazdem pomiędzy garażami.
58. Wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 16 w Płocku osiedlowy (os. Tysiąclecia) Celem projektu jest wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku. Projekt zakłada zakup 25 kompletnych zestawów komputerowych dla uczniów wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym, programem antywirusowym, serwera obsługującego wszystkie komputery oraz modernizację starej sieci teleinformatycznej. Zestawy komputerowe będą wykorzystane w starej pracowni komputerowej oraz Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) przy szkolnej bibliotece.
59. Mural "Radość bycia Seniorem" osiedlowy (os. Międzytorze) Projekt obejmuje przygotowanie i realizację wielkoformatowej grafiki - muralu na posesji nr 6 przy ul. Otolińskiej w Płocku. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa - Gminy Miasta Płock. Celem projektu jest ożywienie miejscowego pejzażu oraz publiczna ekspozycja sztuki.
60. Studnie głębinowe z czystą, zdrową wodą dla mieszkańców miasta ogólnomiejski PROJEKT NIEKOMPLETNY
61. Nowoczesny monitoring powietrza na terenie całego miasta ogólnomiejski PROJEKT NIEKOMPLETNY