1. CENTRUM SPORTÓW EKSTREMALNYCH – BUDOWA TORU DO JAZDY NA ROLKACH, ROWERZE, DESKOROLKACH I PUMPTRACKU /zrealizowany/ - W ramach powyższego zadania w 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych budowy pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach oraz koncepcję zagospodarowania terenu działek. Wostał zaakceptowany, Wykonawca dokonał naprawy. W dniu 8 czerwca 2018 odebrano i przekazano obiekt do użytkowania. W ramach zadania wybudowano rowerowy plac zabaw – pumptrack; betonowy tor płaski do jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach, etc.; plac do wypoczynku, wykonane zostaną nasadzenia zieleni.


2. BUDOWA SKWERU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA „WINIARACH” /zrealizowany/ -  W ramach zadania wybudowano chodnik z kostki betonowej wzdłuż ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża z połączeniem do chodnika w ulicy Dobrzyńskiej, wymieniono nawierzchnię na placu zabaw na poliuretanową, zamontowano trzy ławki na placu zabaw, zdemontowano kosz na śmieci i zamontowano nowy kosz, wykonano montaż rur osłonowych dla instalacji elektrycznoenergetycznych pod realizowanym chodnikiem z kostki betonowej, montaż rur ochronnych grubościennych pod chodnikiem z kostki betonowej i placem zabaw w miejscach przebiegu sieci teletechnicznych, demontaż dwóch ławek przed placem zabaw i montaż ławek oraz koszy na śmieci w zatoczkach chodnika.


3. ŚCIEŻKA ROWEROWA W AL. FLORIANA KOBYLIŃSKIEGO /zrealizowany/ - W marcu 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji. Zakres robót przy budowie ścieżki rowerowej w Al. Kobylińskiego obejmuje wybudowanie drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowę istniejącego chodnika po północnej stronie jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielską do alei Spacerowej na długości około 239 m. W 2018 roku planuje się wybudować pozostały zakres na długość 285 m.


4. REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. SIERPECKIEJ /zrealizowany/ - w 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji. Remont podzielony został na etapy. W ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka wykonana została przebudowa chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego przy ulicy Bielskiej do skrzyżowania z ulicą Szkolną. Realizacja tego odcinka miała miejsce w 2016 r. 


5. CHODNIK PRZY UL. NAŁKOWSKIEJ /zrealizowany/ - w ramach zadania w 2019 roku przebudowano chodnik przy ulicy Nałkowskiej.


6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PRZYCHODNI ZDROWIA, UL. ZIELONA 40, W TYM INSTALACJA MONITORINGU ORAZ BUDOWA PARKANU /zrealizowany/ - w ramach projektu wykonano zagospodarowanie zielenią terenów nieutwardzonych przy ulicy Zielonej 40.


7. BUDYNEK SOCJALNY Z TOALETĄ PUBLICZNĄ /zrealizowany/ - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy budynku socjalnego z toaletą publiczną (w formie rozbudowy istniejącego budynku stróżówki) wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Północnym na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku. Projekt został uruchomiony 11 lutego 2017 r.


Więcej informacji kliknij tutaj!


8. BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W PŁOCKU /zrealizowany/ - W 2016 roku wykonano roboty budowlane związane z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 wraz z budową infrastruktury technicznej i wykonaniem nasadzeń. Wybudowano plac zabaw o wymiarach 30 x 17 m i nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej o pow. 402 m2. Na terenie placu zabaw nasadzono szatę roślinną o powierzchni 108m2 składającą się z trawników, krzewów i roślin okrywowych. Na terenach zielonych nasadzono także 1 drzewo gatunku klon zwyczajny. Zamontowano urządzenia zabawowe: karuzela tarczowa Tornado, huśtawka metalowa Bocianie Gniazdo, zestaw wielofunkcyjny, huśtawka metalowa podwójna, piaskownica sześciokątna, tablica rysunkowa podwójna, huśtawka ważka bez oparcia, zjazd linowy, aplikacja graficzna w nawierzchni gry w klasy. Zamontowano również elementy małej architektury: ławki, w tym jedna z wieszakiem na ubrania, kosze na odpadki, tablice informacyjne z regulaminem. Wokół placu zabaw zamontowano metalowe ogrodzenie z dwoma furtkami, całkowita długość ogrodzenia 94mb. Wykonano także połączenie placu zabaw z istniejącym chodnikiem przy szkole za pomocą nawierzchni z kostki betonowej szarej pow. 60m2, w tym 43m2 odtworzonej i 17m2 nowej nawierzchni.


9. PARKING DLA MIĘDZYTORZA /niezrealizowany z uwagi na zbyt wysokie koszty/ - W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych parkingu dla Międzytorza wraz z doświetleniem i zagospodarowaniem terenu zielenią, zlokalizowanego na działkach o nr ewid 17/1, 17/2, 19 – wzdłuż ulicy Lachmana w Płocku wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub decyzji właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na duży koszt budowy parkingu wzdłuż ulicy Lachmana przy uzyskaniu tylko 26 miejsc parkingowych zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na przekroczenie wartości szacowanej na potrzeby Budżetu Obywatelskiego o 500%. W celu zaspokojenia potrzeb parkowania pojazdów zaplanowano realizację parkingu oddalonego o 200m dla samochodów osobowych na 92 miejsca przy ulicy Piaska. Na sesji 31 stycznia 2017 r. zdjęto środki z zadania i przesunięto na zadanie "Budowa parkingu przy ulicy Piaska". W 2017 roku wybudowano parking (92 miejsca parkingowe + 3 dla osób niepełnosprawnych), dwa place zabaw oraz zagospodarowano teren na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na działce o nr ewid. 259 zlokalizowanej pomiędzy ulicami Lachmana i Piaska.


10. BUDOWA BOISKA PLAŻOWEGO DO PIŁKI RĘCZNEJ I SIATKÓWKI /przygotowanie do realizacji/ - W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych budowy boiska plażowego do piłki ręcznej i siatkowej wraz z utwardzeniem terenu pod trybuny oraz niezbędną infrastrukturą na terenie Orlen Areny spełniających wymogi IHF i FIVB. Przetarg na budowę boiska plażowego do piłki ręcznej i siatkówki ogłaszany był dwa razy i tyle samo unieważniany z uwagi na koszty przekraczające środki zabezpieczone w BMP. Realizację zadania przeniesiono na 2017 rok. Na Sesji 28-03-2017 r. zmieniono nazwę zadania i zakres na ”Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka – budżet obywatelski”. W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz STWiORB dwóch boisk plażowych do piłki ręcznej i piłki siatkowej wraz z ciągami pieszymi, ogrodzeniem, piłkochwytami, utwardzeniem dojazdu do boisk oraz wyposażeniem przy Zalewie Sobótka - część działki o nr ewid. 1/23. W 2020 roku planowane jest wykonanie boiska do gry w piłkę ręczną i siatkówkę wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy Zalewie Sobótka.


11. SPORTOWE KOCHANOWSKIEGO /zrealizowany/  -  Darmowe zajęcia z boksu i judo.


12. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” NA OS. IMIELNICA /zrealizowany/ - Realizacja zadania zakłada wykonanie 14 zestawów do ćwiczeń siłowo–rekreacyjnych, mających na celu stworzenie miejsca służącego do aktywnego wypoczynku, montaż tablicy informacyjnej 3 ławek, 2 stojaków na rowery 5 stanowiskowych oraz 3 koszy na śmieci. Zestawy siłowe przeznaczone będą do wykorzystania przez osoby w wieku powyżej 14 roku życia, a także przez osoby niepełnosprawne ruchowo, zaś urządzenia plenerowe przeznaczone są dla dzieci.


13. MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA I PLACU ZABAW PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W PŁOCKU /zrealizowany/ -  Wykonano modernizację dziedzińca i  placu zabaw przed budynkiem SP15; wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne o wymiarach płyty 44x24 m z polami  do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem i piłkochwytami.


14. PARKING PRZY UL. OTOLIŃSKIEJ /zrealizowany/ - w ramach zadania wybudowano parking osiedlowy na 19 stanowisk postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych z płyt ażurowych wraz z powierzchnią utwardzoną i powierzchnią manewrową (ok. 1850 m2). Ponadto wykonano 7 połączonych sączków pionowych jako odwodnienie wód opadowych z terenu parkingu, oświetlenie parkingu oraz wycięto częściowo obumarłe drzewa (3 szt.) i wykonano nasadzenia zastępcze wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią.

 


15. SIŁOWNIA POD CHMURKĄ /zrealizowany/ - w ramach projektu wybudowana została „Siłownia pod chmurką” na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego Gimnazjum Nr 4. Siłownia terenowa na osiedlu Dobrzyńska wyposażona jest w urządzenia takie jak: drabinka + ławeczka - na jednym pylonie; twister + wahadło – na jednym pylonie;  prasa + wyciskanie – na jednym pylonie;  jeździec; podciąg nóg + wioślarz – na jednym pylonie; prostownik + wyciąg – na jednym pylonie; orbitrek + biegacz – na jednym pylonie;  rowerek; dwa stoły do tenisa stołowego.

Więcej informacji kliknij tutaj!


 

 

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
LP NUMER PROJEKTU NAZWA CHARAKTER PROJEKTU STAN REALIZACJI
1.  24 CENTRUM SPORTÓW EKSTREMALNYCH – BUDOWA TORU DO JAZDY NA ROLKACH, ROWERZE, DESKOROLKACH I PUMPTRACKU ogólnomiejski  zrealizowany
2.  25 BUDOWA SKWERU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA „WINIARACH” osiedlowy (os. Winiary)  zrealizowany
3.  9 ŚCIEŻKA ROWEROWA W AL. FLORIANA KOBYLIŃSKIEGO osiedlowy (os. Tysiąclecia)  zrealizowany
4.  38 REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. SIERPECKIEJ osiedlowy (os. Trzepowo)  zrealizowany
5.  44 CHODNIK PRZY UL. NAŁKOWSKIEJ osiedlowy (os. Skarpa)  zrealizowany
6.  23 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PRZYCHODNI ZDROWIA, UL. ZIELONA 40, W TYM INSTALACJA MONITORINGU ORAZ BUDOWA PARKANU osiedlowy (os. Radziwie)  zrealizowany
7.  46 BUDYNEK SOCJALNY Z TOALETĄ PUBLICZNĄ osiedlowy (os. Podolszyce Północ)  zrealizowany
8.  50 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W PŁOCKU osiedlowy (os. Podolszyce Południe)  zrealizowany
9.  20 PARKING DLA MIĘDZYTORZA osiedlowy (os. Międzytorze)  niezrealizowany
10.  51 BUDOWA BOISKA PLAŻOWEGO DO PIŁKI RĘCZNEJ I SIATKÓWKI osiedlowy (os. Łukasiewicza)  przygotowanie do realizacji
11.  53 SPORTOWE KOCHANOWSKIEGO osiedlowy (os. Kochanowskiego)  zrealizowany
12.  22 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” NA OS. IMIELNICA osiedlowy (os. Imielnica)  zrealizowany
13.  27 MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA I PLACU ZABAW PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W PŁOCKU osiedlowy (os. Góry)  zrealizowany
14.  32 PARKING PRZY UL. OTOLIŃSKIEJ osiedlowy (os. Dworcowa)  zrealizowany
15.  39 SIŁOWNIA POD CHMURKĄ osiedlowy (os. Dobrzyńska)  zrealizowany

Wyniki głosowania w IV edycji

WYNIKI GŁOSOWANIA W RAMACH IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
NUMER PROJEKTU NAZWA PROJEKTU LICZBA GŁOSÓW
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
24 CENTRUM SPORTÓW EKSTREMALNYCH – BUDOWA TORU DO JAZDY NA ROLKACH, ROWERZE, DESKOROLKACH I PUMPTRACKU 640
52 BUDOWA TORU ASFALTOWEGO NA STADIONIE WISŁY PŁOCK 532
21 TABLICA Z WYNIKAMI SKŁADU POWIETRZA 328
7 MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SALI DO PRACY METODĄ ALFREDA TOMATISA 260
30 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I REMONT OGRODZENIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 W PŁOCKU 205
19 WIEŻA LĘGOWA DLA JERZYKÓW 160
31 OGÓLNODOSTĘPNY PARKING PRZY UL. OTOLIŃSKIEJ 127
41 MUZEUM PŁYTY WINYLOWEJ 90
3 ZAKUP PŁYWACKIEGO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU POMIARU CZASU 88
PROJEKTY OSIEDLOWE
OS. CIECHOMICE
14 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 33
OS. DOBRZYŃSKA
39 SIŁOWNIA POD CHMURKĄ 130
15 AMFITEATR PRZY SZKOLE 94
16 OSIEDLOWY PLAC ZABAW „DOBRZYŃSKA” 50
OS. DWORCOWA
32 PARKING PRZY UL. OTOLIŃSKIEJ 87
OS. GÓRY
27 MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA I PLACU ZABAW PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W PŁOCKU 193
OS. IMIELNICA
22 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” NA OS. IMIELNICA 162
18 MINI PARK IMIELNICA 136
OS. KOCHANOWSKIEGO
53 SPORTOWE KOCHANOWSKIEGO 129
OS. ŁUKASIEWICZA
51 BUDOWA BOISKA PLAŻOWEGO DO PIŁKI RĘCZNEJ I SIATKÓWKI 185
33 ŁUKASIEWICZA NA SPORTOWO – SPORTY WALKI 153
29 PIKNIK RODZINNY DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ŁUKASIEWICZA 38
OS. MIĘDZYTORZE
 20 PARKING DLA MIĘDZYTORZA 82
 6 SIŁOWNIA POD CHMURKĄ 66
OS. PODOLSZYCE POŁUDNIE
50 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W PŁOCKU 155
OS. PODOLSZYCE PÓŁNOC
46 BUDYNEK SOCJALNY Z TOALETĄ PUBLICZNĄ 105
40 SYGNALIZACJA ŚWIETLNA PODOLSZYCE PÓŁNOC SKRZYŻOWANIE ARMII KRAJOWEJ – ŁĄCZNICZEK 89
OS. RADZIWIE
23 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PRZYCHODNI ZDROWIA, UL. ZIELONA 40, W TYM INSTALACJA MONITORINGU ORAZ BUDOWA PARKANU 110
OS. SKARPA
44 CHODNIK PRZY UL. NAŁKOWSKIEJ 59
OS. TRZEPOWO
38 REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. SIERPECKIEJ 75
OS. TYSIĄCLECIA
9 ŚCIEŻKA ROWEROWA W AL. FLORIANA KOBYLIŃSKIEGO 216
OS. WINIARY
25 BUDOWA SKWERU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA „WINIARACH” 126

 

Projekty negatywnie zweryfikowane w ramach IV edycji

PROJEKTY NEGATYWNIE ZWERYFIKOWANE  W RAMACH IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
NUMER PROJEKTU NAZWA CHARAKTER PROJEKTU OCENA
2 PANORAMA PŁOCKA – TO TRZEBA ZOBACZYĆ! ogólnomiejski N
4 INFRASTRUKTURA I BEZPIECZEŃSTWO ogólnomiejski N
17 REMONT DACHU BUDYNKU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ DZIECI PŁOCKA ogólnomiejski N
26 SKATEPARK SOBÓTKA ogólnomiejski N
34 CENTRUM SZKOLENIA SPORTÓW JUDO, CAPOEIRA, AIKIDO ogólnomiejski N
35 UTWORZENIE PRZY STOWARZYSZENIU NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM „ODZYSKAĆ WIĘZI” OŚRODKA DLA DZIECI Z AUTYZMEM, W TYM: 1. CENTRUM WCZESNEJ INTENSYWNEJ INTERWENCJI, 2. HOSTELU „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ” ogólnomiejski N
36 ŚCIEŻKA PIESZO - ROWEROWA ogólnomiejski N
43 FONTANNA ANTYDEPRESYJNA ogólnomiejski N
45 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „PODOLAK” ogólnomiejski N
48 BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ CHODNIKA WZDŁUŻ UL. BIELSKIEJ – OD UL. TARGOWEJ DO CMENTARZA KOMUNALNEGO ogólnomiejski N
49 STOP ZADŁUŻANIU PŁOCKA !!! ogólnomiejski N
10 MODERNIZACJA NAWIERZCHNI HALI SPORTOWEJ MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBIEKTÓW SPORTOWYCH UL. J KORCZAKA 10 W PŁOCKU osiedlowy (os. Borowiczki) N
28 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY ULIC OSIEDLOWYCH: ZIOŁOWA, RUMIANKOWA, MIĘTOWA, HERBACIANA, TYMIANKOWA, LAWENDOWA osiedlowy (os. Ciechomice) N
5 BOISKO WIELOFUNKCYJNE osiedlowy (os. Dobrzyńska) N
37 PARKING DLA MIESZKAŃCÓW I WSZYSTKICH PRZEBYWAJĄCYCH NA TYM TERENIE osiedlowy (os. Dobrzyńska) N
8 ISTNIEJĄCEGO DOJAZDU I WYKONANIE UTWARDZENIA POD MIEJSCA POSTOJOWE osiedlowy (os. Kochanowskiego) N
47 MODERNIZACJA – PRZEBUDOWA – ULEPSZENIE DWÓCH BOISK osiedlowy (os. Podolszyce Północ) N
42 PLAC ZABAW DLA DZIECI I URZĄDZENIA SIŁOWE osiedlowy (os. Pradolina Wisły) N
12 MODERNIZACJA, ULEPSZENIE SKATEPARKU osiedlowy (os. Radziwie) N
11 CZAS NA ASFALT osiedlowy (os. Skarpa) N
13 SKWER RODZINNY osiedlowy (os.Skarpa) N

 

Projekty pozytywnie zweryfikowane w ramach IV edycji

NUMER PROJEKTU NAZWA CHARAKTER PROJEKTU OCENA
3 ZAKUP PŁYWACKIEGO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU POMIARU CZASU ogólnomiejski P
7 MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SALI DO PRACY METODĄ ALFREDA TOMATISA ogólnomiejski P
19 WIEŻA LĘGOWA DLA JERZYKÓW ogólnomiejski P
21 TABLICA Z WYNIKAMI SKŁADU POWIETRZA ogólnomiejski P
24 CENTRUM SPORTÓW EKSTREMALNYCH ogólnomiejski P
30 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I REMONT OGRODZENIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 W PŁOCKU ogólnomiejski P
31 OGÓLNODOSTĘPNY PARKING PRZY ULICY OTOLIŃSKIEJ ogólnomiejski P
41 MUZEUM PŁYTY WINYLOWEJ ogólnomiejski P
52 BUDOWA TORU ASFALTOWEGO NA STADIONIE WISŁY PŁOCK ogólnomiejski P
14 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA osiedlowy (os. Ciechomice) P
15 AMFITEATR PRZY SZKOLE osiedlowy (os. Dobrzyńska) P
39 SIŁOWNIA POD CHMURKĄ osiedlowy (os. Dobrzyńska) P
16 OSIEDLOWY PLAC ZABAW „DOBRZYŃSKA” osiedlowy (os. Dobrzyńska) P
32 PARKING PRZY UL. OTOLIŃSKIEJ osiedlowy (os. Dworcowa) P
27 MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA I PLACU ZABAW PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W PŁOCKU osiedlowy (os. Góry) P
18 MINI PARK IMIELNICA osiedlowy (os. Imielnica) P
22 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „ POD CHMURKĄ” NA OSIEDLU IMIELNICA osiedlowy (os. Imielnica) P
53 SPORTOWE KOCHANOWSKIEGO osiedlowy (os. Kochanowskiego) P
29 PIKNIK RODZINNY DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ŁUKASIEWICZA osiedlowy (os. Łukasiewicza) P
33 ŁUKASIEWICZA NA SPORTOWO – SPORTY WALKI osiedlowy (os. Łukasiewicza) P
51 BUDOWA BOISKA PLAŻOWEGO DO PIŁKI RĘCZNEJ I SIATKÓWKI osiedlowy (os. Łukasiewicza) P
6 SIŁOWNIA POD CHMURKĄ osiedlowy (os. Międzytorze) P
20 PARKING DLA MIĘDZYTORZA osiedlowy (os. Międzytorze) P
50 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W PŁOCKU osiedlowy (os. Podolszyce Południe) P
40 : SYGNALIZACJA ŚWIETLNA PODOLSZYCE PÓŁNOC SKRZYŻOWANIE ARMII KRAJOWEJ – ŁĄCZNICZEK osiedlowy (os. Podolszyce Północ) P
46 BUDYNEK SOCJALNY Z TOALETĄ PUBLICZNĄ osiedlowy (os. Podolszyce Północ) P
23 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PRZYCHODNI ZDROWIA, UL. ZIELONA 40, W TYM INSTALACJA MONITORINGU ORAZ BUDOWA PARKANU osiedlowy (os. Radziwie) P
44 CHODNIK PRZY UL. NAŁKOWSKIEJ osiedlowy (os. Skarpa) P
38 REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. SIERPECKIEJ osiedlowy (os.Trzepowo) P
9 ŚCIEŻKA ROWEROWA W ALEJACH FLORIANA KOBYLIŃSKIEGO osiedlowy (os. Tysiąclecia) P
25 BUDOWA SKWERU REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWEGO NA „WINIARACH” osiedlowy (os. Winiary) P

Projekty złożone w ramach IV edycji

NUMER PROJEKTU NAZWA PROJEKTU CHARAKTER PROJEKTU
1 REMONT I OCIEPLENIE KAMIENICY ZABYTKOWEJ osiedlowy (os. Stare Miasto)
2 PANORAMA PŁOCKA - TO TRZEBA ZOBACZYĆ! ogólnomiejski
3 ZAKUP PŁYWACKIEGO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU POMIARU CZASU ogólnomiejski
4 INFRASTRUKTURA I BEZPIECZEŃSTWO ogólnomiejski
5 BOISKO WIELOFUNKCYJNE osiedlowy (os. Dobrzyńska)
6 SIŁOWNIA POD CHMURKĄ osiedlowy (os. Międzytorze)
7 MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SALI DO PRACY METODĄ ALFREDA TOMATISA ogólnomiejski
8 MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO DOJAZDU I WYKONIE UTWARDZENIA POD MIEJSCA POSTOJOWE osiedlowy (os. Kochanowskiego)
9 ŚCIEŻKA ROWEROWA W ALEI FLORIANA KOBYLIŃSKIEGO osiedlowy (os. Tysiąclecia)
10 MODERNIZACJA NAWIERZCHNI HALI SPORTOWEJ MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBIEKTÓW SPORTOWYCH UL. J. KORCZAKA 10 W PŁOCKU osiedlowy (os. Borowiczki)
11 CZAS NA ASFALT osiedlowy (os. Skarpa)
12 MODERNIZACJA, ULEPSZENIE SKATEPARKU osiedlowy (os. Radziwie)
13 SKWER RODZINNY osiedlowy (os. Skarpa)
14 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA osiedlowy (os. Ciechomice)
15 AMFITEATR PRZY SZKOLE osiedlowy (os. Dobrzyńska)
16 OSIEDLOWY PLAC ZABAW "DOBRZYŃSKA" osiedlowy (os. Dobrzyńska)
17 REMONT DACHU I ADAPTACJA PODDASZA W HARCERSKIM ZESPOLE PIEŚNI I TAŃCA "DZIECI PŁOCKA" ogólnomiejski
18 MINI PARK IMIELNICA osiedlowy (os. Imielnica)
19 WIEŻA LĘGOWA DLA JERZYKÓW ogólnomiejski
20 PARKING DLA MIĘDZYTORZA osiedlowy (os. Międzytorze)
21 TABLICA Z WYNIKAMI SKŁADU POWIETRZA ogólnomiejski
22 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "POD CHMURKĄ" NA OS. IMIELNICA osiedlowy (os. Imielnica)
23 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PRZYCHODNI ZDROWIA, UL. ZIELONA 40, W TYM INSTALACJA MONITORINGU ORAZ BUDOWA PARKANU osiedlowy (os. Radziwie)
24 CENTRUM SPORTÓW EKSTREMALNYCH - BUDOWA TORÓW DO JAZDY NA ROLKACH, ROWERZE, DESKOROLKACH I PUMPTRACKU - ETAP I ogólnomiejski
25 BUDOWA SKWERU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA "WINIARACH" osiedlowy (os. Winiary)
26 SKATEPARK SOBÓTKA ogólnomiejski
27 MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA I PLACU ZABAW PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W PŁOCKU osiedlowy (os. Góry)
28 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY ULIC OSIEDLOWYCH osiedlowy (os. Ciechomice)
29 PIKNIK RODZINNY DLA MIESZKAŃCÓW OS. ŁUKASIEWICZA osiedlowy (os. Łukasiewicza)
30 TERMODERNIZACJA BUDYNKU I REMONT OGRODZENIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 ogólnomiejski
31 OGÓLNODOSTĘPNY PARKING PRZY UL. OTOLIŃSKIEJ ogólnomiejski
32 OGÓLNODOSTĘPNY PARKING PRZY UL. OTOLIŃSKIEJ osiedlowy (os. Dworcowa)
33 ŁUKASIEWICZA NA SPORTOWO - SPORTY WALKI osiedlowy (os. Łukasiewicza)
34 CENTRUM SZKOLENIA SPORTÓW JUDO, CAPOEIRA, AIKIDO ogólnomiejski
35 UTWORZENIE PRZY STOWARZYSZENIU NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM "ODZYSKAĆ WIĘZI" OŚRODKA DLA DZIECI Z AUTYZMEM, W TYM: 1. CENTRUM WCZESNEJ INTENSYWNEJ INTERWENCJI, 2. HOSTELU "BEZPIECZNA PRZYSTAŃ" ogólnomiejski
36 ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA ogólnomiejski
37 PARKING DLA MIESZKAŃCÓW I WSZYSTKICH PRZEBYWAJĄCYCH NA TYM TERENIE osiedlowy (os. Dobrzyńska)
38 REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. SIERPECKIEJ osiedlowy (os.Trzepowo)
39 SIŁOWNIA POD CHMURKĄ osiedlowy (os.Dobrzyńska)
40 SYGNALIZACJA ŚWIETLNA PODOLSZYCE PÓŁNOC SKRZYŻOWANIE ARMII KRAJOWEJ-ŁĄCZNICZEK osiedlowy (os.Podolszyce Północ)
41 MUZEUM PŁYTY WINYLOWEJ ogólnomiejski
42 PLAC ZABAW DLA DZIECI I URZĄDZENIA SIŁOWE osiedlowy (os. Pradolina Wisły)
43 FONTANNA ANTYDEPRESYJNA ogólnomiejski
44 CHODNIKI PRZY UL. NAŁKOWSKIEJ osiedlowy (os. Skarpa)
45 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "PODOLAK" ogólnomiejski
46 BUDYNEK SOCJALNY Z TOALETĄ PUBLICZNĄ osiedlowy (os. Podolszyce Północ)
47 MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA - ULEPSZENIE DWÓCH BOISK osiedlowy (os. Podolszyce Północ)
48 BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ CHODNIKA WZDŁUŻ UL. BIELSKIEJ - OD UL. TARGOWEJ DO CMENTARZA KOMUNALNEGO ogólnomiejski
49 STOP ZADŁUŻANIU PŁOCKA!!! ogólnomiejski 
50 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W PŁOCKU osiedlowy (os.Podolszyce Południe)
51 BUDOWA BOISKA PLAŻOWEGO DO PIŁKI RĘCZNEJ I SIATKÓWKI osiedlowy (os. Łukasiewicza)
52 BUDOWA TORU ASFALTOWEGO NA STADIONIE WISŁY PŁOCK ogólnomiejski
53 SPORTOWE KOCHANOWSKIEGO osiedlowy (os. Kochanowskiego)
54 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-INFORMACYJNY "SYGNAŁY PŁOCKIE" ogólnomiejski


PROJEKTY, KTÓRE NIE PODLEGAŁY OCENIE FORMALNO-PRAWNEJ:

NUMER PROJEKTU: 1
NAZWA PROJEKTU: REMONT I OCIEPLENIE KAMIENICY ZABYTKOWEJ
CHARAKTER PROJEKTU: OSIEDLOWY (STARE MIASTO)
UZASADNIENIE: LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH PROJEKT NIE SPEŁNIA WYMOGÓW

NUMER PROJEKTU: 54
NAZWA PROJEKTU: MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-INFORMACYJNY "SYGNAŁY PŁOCKIE" CHARAKTER PROJEKTU: OGÓLNOMIEJSKI
UZASADNIENIE: PROJEKT WPŁYNĄŁ PO TERMINIE / LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH PROJEKT NIE SPEŁNIA WYMOGÓW