1. KROK W PRZYSZŁOŚĆ - Projekt ogólnomiejski

Projekt obejmować będzie: zakup monitorów interaktywnych, wyposażenie pracowni elektrycznej, wyposażenie pracowni informatycznej, zakupu nowoczesnego sprzętu sportowego, zakupu samochodu osobowo-dostawczego, realizację zajęć dodatkowych, zatrudnienie terapeutów.


2. NIE DLA JĘTEK I OCHOTEK – WIEŻE LĘGOWE DLA JERZYKÓW - Projekt ogólnomiejski

Ustawienie wież lęgowych dla jerzyków – nieopodal lewej linii brzegowej Wisły – łączy troskę o dobro zagrożonego wyginięciem i pożytecznego gatunku ptaka z dobrem mieszkańców. Jerzyki bardzo aktywnie eliminują ogromną ilość owadów: komarów, jętek i ochotek, które są uciążliwe dla ludzi w okresie wiosenno-letnim. Jedna wieża może służyć jako dom dla około 90 par jerzyków, a jednocześnie ozdobi osiedle swoją konstrukcją świetlną, zwiększając komfort i bezpieczeństwo mieszkańców


3. ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA PŁOCKICH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH - Projekt ogólnomiejski

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców dzięki modernizacji i uzupełnieniu wyposażenia płockich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Borowiczki, Podolszyce, Trzepowo). Zakupiony sprzęt będzie używany do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, wypadków komunikacyjnych, jak też do zabezpieczania od-bywających się w Płocku imprez kulturalnych, sportowych i innych.


4. NADWIŚLAŃSKA STREFA RELAKSU - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt zakłada montaż 5 ogólnodostępnych leżanek w miejscu, z którego rozpościera się zjawiskowy widok na płockie molo oraz Wisłę – na 1 stopniu skarpy nabrzeża wiślanego, na wysokości molo. Leżanki to wygodne, szerokie na 2 metry meble miejskie przeznaczone do wypoczynku dla mieszkańców oraz turystów. Na każdej wygodnie wypoczywać mogą 2 dorosłe osoby. Leżanka wykonana jest z siatki z liny polipropylenowej w kolorze juty, konstrukcja ze stali kwasoodpornej szlifowanej. Taka konstrukcja gwarantuje wytrzymałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz wygodę i estetyczny wygląd znakomicie wpisujący się w nowoczesny wygląd płockich Bulwarów Wiślanych.


 5. EDUKACJA 2.0 - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa)

Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Płocku w nowy sprzęt oraz modernizacja pomieszczeń i terenów zielonych wokół ośrodka. Stworzy to warunki do optymalnego, wielopłaszczyznowego rozwoju młodzieży nie-pełnosprawnej poprzez wprowadzanie alternatywnych form nauczania z wy-korzystaniem najnowszych programów dydaktycznych i myśli technologicznych oraz zajęć rozwijających pasje i zainteresowania młodzieży.


6. WYMIANA I MODERNIZACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W PŁOCKU - Projekt osiedlowy (os. Tysiąclecia)

Projekt zakłada zakup 25 kompletnych zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym i programem antywirusowym, serwera obsługującego wszystkie komputery oraz modernizację starej sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej Nr 16.


7. MUKSBUS – ZAKUP BUSA 21-OSOBOWEGO - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa)

Projekt zakłada zakup dwudziestojednoosobowego busa dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 21.


8. PRZEBUDOWA BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W PŁOCKU - Projekt osiedlowy (os. Borowiczki)

Budowa wielofunkcyjnych boisk do: piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki z 3-torową bieżnią okólną o długości 140 m oraz modernizacja bieżni zakończonej rozbiegiem do skoku w dal. Boiska zostaną wyłożone nawierzchnią polipropylenową i wyposażone w piłkochwyty, bramki i kosze.


9. EDU. BOT – ŻYCIE ROBOTÓW – INNOWACYJNE ZAJĘCIA Z INFORMATYKI - Projekt osiedlowy (os. Kochanowskiego)

Projekt zakłada innowacyjne wprowadzenie robotyki na zajęcia edukacyjne z informatyki w Szkole Podstawowej Nr 14. Do realizacji celu niezbędna jest infrastruktura techniczna – doskonale wyposażona pracownia informatyczna wraz z szeroką gamą robotów edukacyjnych.


10. SIŁOWNIA POD CHMURKĄ OSIEDLE WINIARY - Projekt osiedlowy (os. Winiary)

Budowa ogólnodostępnej i całorocznej siłowni zewnętrznej przy ul. Traktowej, wyposażonej w 3 zestawy siłowe, czyli 6 różnych urządzeń siłowych (twister, stepper, narty biegówki, wahadło, biegacz-piechur, orbitrek).


11. UPAMIĘTNIENIE NA PLACU CELEBRY PAPIESKIEJ 1 HISTORYCZNEJ WIZYTY PAPIEŻA POLAKA W PŁOCKU W 1991 ROKU - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza)

W 2021 roku minie 30 lat od wizyty św. Jana Pawła II w Płocku, co było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii miasta. Miejsce spotkania z wiernymi zostało już skromnie oznaczone, proponowana jest bogatsza i okazalsza artystycznie formuła. Głównym elementem będzie rzeźba, nawiązująca do ołtarza z 1991 roku, przedstawiająca Jezusa Miłosiernego, która będzie widoczna dla wjeżdżających do Płocka. Uzupełni ją kiosk multimedialny, zawierający informacje o mieście i wizycie Papieża.


12. PLAC ZABAW I REKREACJI GAWARECKIEGO 3 - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Istniejący plac zabaw jest smutny, zaniedbany oraz niebezpieczny dla użytkowników. Dzięki projektowi dzieci i młodzież otrzymają przyjazne i bezpieczne miejsce do zabawy, natomiast dorośli i seniorzy dobrze wyposażoną siłownię plenerową.


 13. „BYĆ JAK ALBERT EINSTEIN” – NOWOCZESNA PRACOWNIA FIZYCZNA W SZKOLE XXI W. - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Wyposażenie pracowni fizycznej w III LO w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt do nauczania tego przedmiotu, m.in. zestaw pokazowy do mechaniki, do ćwiczeń w obwodach szeregowych i równoległych, zestaw demonstracyjny do płynów i gazów, do modelowania pól magnetycznych. Nauczanie fizyki metodą badawczą przynosi najlepsze efekty.


14. PAWILON TERAPEUTYCZNO-DYDAKTYCZNY - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna)

Budowa pawilonu terapeutyczno-dydaktycznego przeznaczonego do pro-wadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania, integracji sensorycznej, dogoterapii, terapii behawioralnej, arteterapii, psychoedukacji dla dzieci i młodzieży z osiedla Kolegialna oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1.


15. „OSIEDLE MIODOWA RATUJE ŻYCIE" - ROZBUDOWA SIECI AED, BAZA DO NAUKI PIERWSZEJ POMOCY DLA UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 I III LO, KURSY I EVENTY - PIERWSZA POMOC - Projekt osiedlowy (os. Miodowa)

Projekt obejmuje rozbudowę sieci defibrylatorów AED na osiedlu Miodowa: umieszczenie sprzętu w Szkole Podstawowej Nr 17 i III Liceum Ogólnokształcącego. Ponadto doposażenie bazy symulacyjnej dla uczniów SP 17 oraz III LO (zakup fantomów do nauki pierwszej pomocy i AED treningowego), edukację z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów i nauczycieli SP 17 oraz mieszkańców osiedla.


16. PRACOWNIA TOR (TWORZENIA OBRAZÓW RUCHOMYCH) – WARSZTATY FILMÓW ANIMOWANYCH - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna)

Stworzenie pracowni do realizacji filmów animowanych metodą poklatkową przy użyciu stołów montażowych, light-boxów (stoły podświetlane), aparatów fotograficznych, komputerów i dedykowanego oprogramowania. Częścią projektu będą również warsztaty dla młodzieży w wieku 10 - 15 lat na zrekonstruowanym stole trickowym autorstwa wybitnego płocczanina, twórcy filmów awangardowych – Stefana Themersona.


17. ZOSTAŃ MISTRZEM – BOKSERSKI PŁOCK - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna)

Kontynuacja programu darmowych zajęć z boksu olimpijskiego dla dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat oraz organizacja zajęć rekreacyjno-ruchowych dla osób powyżej 19. roku życia.


18. DROGA PIESZO-ROWEROWA W UL. GÓRNEJ OD RZECZNEJ DO DOLNEJ - Projekt osiedlowy (os. Wyszogrodzka)

Wybudowanie drogi pieszo-rowerowej w jarze ul. Górnej – w śladzie istniejącej drogi nieutwardzonej pomiędzy ul. Rzeczną a Dolną. Droga pieszo-rowerowa usprawni dojście do Szkoły Podstawowej Nr 12 i 24 oraz kościoła św. Józefa.