1. KROK W PRZYSZŁOŚĆ - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt obejmował: zakup monitorów interaktywnych, wyposażenie pracowni elektrycznej, wyposażenie pracowni informatycznej, zakupu nowoczesnego sprzętu sportowego, zakupu samochodu osobowo-dostawczego, realizację zajęć dodatkowych, zatrudnienie terapeutów. W ramach zadania dokonano zakupu 6 szt. monitorów interaktywnych 86” do sal lekcyjnych, 18 szt. komputerów wraz z monitorami, licencjami na program MS Office i program antywirusowy do pracowni komputerowej w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku. Zakupiono wyposażenie do pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie (3 szafy metalowe oraz pomoce dydaktyczne (silniki, wyłączniki nadprądowe, przekaźniki czasowe rozdzielnice, zestawy elektronarzędzi, mierniki rezystancji, zestawy kluczy). Ponadto wyposażono 4 stanowiska laboratoryjne w niezbędny sprzęt. Zakupiono również trzy stoły elektrotechniczne zasilające napięciem stałym i zmiennym z możliwością regulowania napięcia, wyposażonych w funkcję wykonywania pomiarów elektrycznych, jako element wyposażenia nowej pracowni elektrycznej. Zakupiono 16 szt. tablic interaktywnych wraz z montażem dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości. Wykonano remont siłowni szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły i wyposażono ją m.in. w: gryfy proste śrubowe, zestaw gryfów i obciążeń gumowych stojak pod sztangę stojaki na obciążenia i gryfy, piłki do jogi, rowery magnetyczne, wałki fitness, rowery, ergometr wioślarski, maty do jogi, bieżnie treningowe, ławkę dwustronnie regulowaną, ławkę scotta, ławkę prostą ze stojakiem, ławkę regulowaną na brzuch, ławkę na grzbiet, przyrząd do ćwiczeń górny i dolny, suwnicę poziomą, taśmy oporowe oraz orbitrek magnetyczny. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia logopedyczne, terapeutyczne oraz sportowe dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2. Zrealizowano zajęcia rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych. 27 stycznia 2022 roku na terenie SOSW Nr 2  przy ul. Lasockiego nastąpiło symboliczne przekazanie uczniom kluczy do 9-osobowego elektrycznego opla vivaro, który kosztował nieco ponad 191 tys. zł. Jest też stacja do ładowania pojazdów elektrycznych za 25 tys. zł. Samochód posłuży do transportu uczniów na krótkich dystansach (auto jest ekologiczne, ale jego zasięg nie przekracza 340 km). Podopieczni Ośrodka będą nim jeździć na różne zajęcia lub wycieczki np. do Książnicy Płockiej lub do Teatru Dramatycznego.

Więcej: Elektryczny samochód dla uczniów SOSW nr 2


2. NIE DLA JĘTEK I OCHOTEK – WIEŻE LĘGOWE DLA JERZYKÓW - Projekt ogólnomiejski /przygotowanie do realizacji/

Ustawienie wież lęgowych dla jerzyków – nieopodal lewej linii brzegowej Wisły – łączy troskę o dobro zagrożonego wyginięciem i pożytecznego gatunku ptaka z dobrem mieszkańców. Jerzyki bardzo aktywnie eliminują ogromną ilość owadów: komarów, jętek i ochotek, które są uciążliwe dla ludzi w okresie wiosenno-letnim. Jedna wieża może służyć jako dom dla około 90 par jerzyków, a jednocześnie ozdobi osiedle swoją konstrukcją świetlną, zwiększając komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonania i montażu wież lęgowych dla jerzyków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskano właściwe decyzje organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzające projekty budowlane i zezwalające na wykonanie robót budowlanych.


3. ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA PŁOCKICH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt miał na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców dzięki modernizacji i uzupełnieniu wyposażenia płockich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Borowiczki, Podolszyce, Trzepowo). Zakupiony sprzęt będzie używany do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, wypadków komunikacyjnych, jak też do zabezpieczania odbywających się w Płocku imprez kulturalnych, sportowych i innych.

W dniu 29.11.2021 roku strażacy-ochotnicy z OSP Trzepowo otrzymali lekki samochód typu bus wraz ze specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt łączności, wart 170 tys. zł, a do OSP Podolszyce trafił samochód rozpoznawczo-ratowniczy za prawie 189 tys. zł. Oba samochody wykorzystywane będą przede wszystkim do przewozu osób, ratowników oraz drobnego sprzętu.

Więcej: Samochody dla OSP

Dodatkowo w ramach zadania druhowie z OSP Borowiczki otrzymali sprzęt i odzież za prawie 50 tys. zł, m.in.: pilarkę ratowniczą, agregat prądotwórczy, prądownicę wodno-pianową, przyczepę, a także kurtki, buty strażackie bojowe, czy sygnalizatory bezruchu.


4. NADWIŚLAŃSKA STREFA RELAKSU - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt zakładał montaż 5 ogólnodostępnych leżanek w miejscu, z którego rozpościera się zjawiskowy widok na płockie molo oraz Wisłę – na 1 stopniu skarpy nabrzeża wiślanego, na wysokości molo. Leżanki to wygodne, szerokie na 2 metry meble miejskie przeznaczone do wypoczynku dla mieszkańców oraz turystów. Na każdej wygodnie wypoczywać mogą 2 dorosłe osoby. Leżanka wykonana jest z siatki z liny polipropylenowej w kolorze juty, konstrukcja ze stali kwasoodpornej szlifowanej. Taka konstrukcja gwarantuje wytrzymałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz wygodę i estetyczny wygląd znakomicie wpisujący się w nowoczesny wygląd płockich Bulwarów Wiślanych.


 5. EDUKACJA 2.0 - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Płocku w nowy sprzęt oraz modernizacja pomieszczeń i terenów zielonych wokół ośrodka. Stworzy to warunki do optymalnego, wielopłaszczyznowego rozwoju młodzieży niepełnosprawnej poprzez wprowadzanie alternatywnych form nauczania z wykorzystaniem najnowszych programów dydaktycznych i myśli technologicznych oraz zajęć rozwijających pasje i zainteresowania młodzieży. W 2021 roku zakupiono kserokopiarkę do sekretariatu szkoły, bieżnię do siłowni oraz zestaw interaktywnej podłogi funfllor dla uczniów. Ponadto wykonano modernizację sieci internetowej oraz sieci komputerowej. Wyposażono siłownię szkolną w stół Teqball oraz rower spiningowy. Wykonano prace remontowe i modernizacyjne sal lekcyjnych oraz rozbudowano wewnętrzną sieć telekomunikacyjną wraz z zakupem aparatów telefonicznych. Sale lekcyjne wyposażono w laptopy, monitory interaktywne, programy komputerowe, dyski SSD, pamięć RAM, rolety, moskitiery, meble, kontenery mobilne, biurka, szafy, fotele krzesła, a także piec cermiczno-cukierniczy, dzielarko-zaokrąglarkę i zabudowę kuchenną do pracowni piekarniczej. Sale terapeutyczne i lekcyjne wyposażono w programy dydaktyczne, puzzle, gry, układanki oraz tonery i papier ksero. Na potrzeby organizacji występów szkolnych zakupiono sprzęt muzyczny, zestaw Stage Pianino, procesor wokalowy, dynacord (wzmacniacz mocy), skrzynie transportowe do sprzętu nagłaśniającego i świateł, a na potrzeby organizacji imprez plenerowych zakupiono przenośny projektor. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom wymieniono w sali gimnastycznej okna i odnowiono linie boiskowe. W ośrodku zamontowano także klimatyzatory. Dokonano również modernizacji i pielęgnacji terenów zielonych oraz zakupiono rośliny, rolbordery i ławki parkowe.


6. WYMIANA I MODERNIZACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W PŁOCKU - Projekt osiedlowy (os. Tysiąclecia) /zrealizowany/

Projekt zakładał zakup 25 kompletnych zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym i programem antywirusowym, serwera obsługującego wszystkie komputery oraz modernizację starej sieci teleinformatycznej w SP 16. Projekt zrealizowano w kwietniu 2021 r.


7. MUKSBUS – ZAKUP BUSA 21-OSOBOWEGO - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

Projekt zakładał zakup 21-oosobowego busa dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 21 marki Mercedes. Z samochodu będą korzystać dzieci i młodzież szkolna oraz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS 21 PŁOCK i Rada Mieszkańców Osiedla Dworcowa.


8. PRZEBUDOWA BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W PŁOCKU - Projekt osiedlowy (os. Borowiczki) /zrealizowany/

W 2021 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, a w dniu 16.08.2022 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach inwestycji powstały 2 boiska wielofunkcyjne. Pierwsze służyć będzie do gry w siatkówkę oraz koszykówkę. Pokryte jest bezpieczną poliuretanową nawierzchnią i otoczone wysoką siatką. Obok niego powstało boisko do gry w piłkę ręczną i mini piłkę nożną o powierzchni 800 mkw, które otacza 3-torowa bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Wykonano również czterotorową bieżnię prostą na dystans 60 m oraz skocznię do skoku w dal z piaskownicą i tzw. łapaczami piasku. Wykonano także nowy system kanalizacji deszczowej.  Na terenie kompleksu stanęły również stoły do tenisa stołowego oraz plac zabaw. Całość inwestycji to prawie 1,7 mln zł.


9. EDU. BOT – ŻYCIE ROBOTÓW – INNOWACYJNE ZAJĘCIA Z INFORMATYKI - Projekt osiedlowy (os. Kochanowskiego) /zrealizowany/

Projekt zakładał innowacyjne wprowadzenie robotyki na zajęcia edukacyjne z informatyki w Szkole Podstawowej Nr 14. Do realizacji celu niezbędna była infrastruktura techniczna – doskonale wyposażona pracownia informatyczna wraz z szeroką gamą robotów edukacyjnych.


10. SIŁOWNIA POD CHMURKĄ OSIEDLE WINIARY - Projekt osiedlowy (os. Winiary) /zrealizowany/

Projekt zakładał budowę ogólnodostępnej i całorocznej siłowni zewnętrznej przy ul. Traktowej, wyposażonej w 3 zestawy siłowe, czyli 6 różnych urządzeń siłowych (twister, stepper, narty biegówki, wahadło, biegacz-piechur, orbitrek).

 


11. UPAMIĘTNIENIE NA PLACU CELEBRY PAPIESKIEJ 1 HISTORYCZNEJ WIZYTY PAPIEŻA POLAKA W PŁOCKU W 1991 ROKU - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /zrealizowany/

W I połowie 2021 roku opracowano: projekt i odlew gipsowy figury Jezusa Miłosiernego, dokumentację na  adaptację istniejącego postumentu oraz wykonano, dostarczono oraz zamontowano odlew artystycznej rzeźby z brązu wraz z krzyżem przedstawiającej postać Jezusa Miłosiernego wpisanego w krzyż  nawiązującej do ołtarza papieskiego z 1991 roku. W dniu 12.09.2022 roku zlecono prace budowlane polegające na przebudowie nawierzchni wokół monumentu Jezusa Miłosiernego, montażu tablicy informacyjnej oraz 2 opraw oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych na Placu Celebry Papieskiej 1.


12. PLAC ZABAW I REKREACJI GAWARECKIEGO 3 - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /zrealizowany/

Projekt przewidywał przebudowę istniejącego placu zabaw na osiedlu Łukasiewicza. Do dyspozycji dzieci jest teraz nowoczesny plac zabaw wyłożony matami przerostowymi, na którym znalazły się takie urządzenia zabawowe jak zjeżdżalnie, huśtawki, zestawy sprawnościowe oraz piaskownica. Dorośli mogą skorzystać z siłowni pod chmurką z 11 urządzeniami do ćwiczeń. Są też nowe ławki, a także nasadzenia zieleni. Inwestycja kosztowała 620 tys. zł.


 13. „BYĆ JAK ALBERT EINSTEIN” – NOWOCZESNA PRACOWNIA FIZYCZNA W SZKOLE XXI W. - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /zrealizowany/

Projekt obejmował wyposażenie pracowni fizycznej w III LO w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt do nauczania tego przedmiotu, m.in. zestaw pokazowy do mechaniki, do ćwiczeń w obwodach szeregowych i równoległych, zestaw demonstracyjny do płynów i gazów, do modelowania pól magnetycznych.


14. PAWILON TERAPEUTYCZNO-DYDAKTYCZNY - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /w trakcie realizacji/

Budowa pawilonu terapeutyczno-dydaktycznego przeznaczonego do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania, integracji sensorycznej, dogoterapii, terapii behawioralnej, arteterapii, psychoedukacji dla dzieci i młodzieży z osiedla Kolegialna oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1. W I połowie 2022 roku zakończono prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pawilonu terapeutyczno-dydaktycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Płocku.


15. „OSIEDLE MIODOWA RATUJE ŻYCIE" - ROZBUDOWA SIECI AED, BAZA DO NAUKI PIERWSZEJ POMOCY DLA UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 I III LO, KURSY I EVENTY - PIERWSZA POMOC - Projekt osiedlowy (os. Miodowa) /zrealizowany/

Projekt obejmował rozbudowę sieci defibrylatorów AED na osiedlu Miodowa: umieszczenie sprzętu w Szkole Podstawowej Nr 17 i III Liceum Ogólnokształcącym. Ponadto doposażenie bazy symulacyjnej dla uczniów SP 17 oraz III LO (zakup fantomów do nauki pierwszej pomocy i AED treningowego), edukację z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów i nauczycieli SP 17 oraz mieszkańców osiedla.

Defibrylator AED w III Liceum Ogólnokształcącym

Defibrylator AED w Szkole Podstawowej Nr 17

W ramach zadania w dniu 28-09-2021 r. na boisku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 17 podczas pikniku mieszkańcy Osiedla Miodowa mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.


16. PRACOWNIA TOR (TWORZENIA OBRAZÓW RUCHOMYCH) – WARSZTATY FILMÓW ANIMOWANYCH - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /zrealizowany/

Projekt zakładał  stworzenie pracowni do realizacji filmów animowanych metodą poklatkową oraz przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży w wieku 10-15 lat. W lutym 2021 roku przygotowano i pomalowano jedno z pomieszczeń przeznaczone na pracownię, wyposażono je w podstawowe meble, dokonano też rozdziału łączy pod stanowiska montażowe. Przeprowadzono również pierwsze konsultacje z twórcami filmów animowanych i fotografikiem. Następnie przystąpiono do urządzania stanowisk pod sprzęt elektroniczny. Jednak sytuacja związana z rozwojem pandemii i wiosennym lockdownem opóźniła realizację projektu o pół roku. Pierwszych zakupów technologicznych dokonano w czerwcu i lipcu 2021 roku. Zakupiono wówczas jednostki komputerowe dla stanowisk i aparaty fotograficzne oraz lampy do stołów. Rozpoczęły się również negocjacje z reżyserkami-animatorkami na temat zajęć w pracowni. Opracowano regulamin pracowni i wstępne materiały do zgłoszeń. We wrześniu rozpoczęto nabór do pracowni, promowany przez stronę kinopokis.pl, media społecznościowe oraz w lokalnych rozgłośniach: KRDP, Radio ESKA i Radio PŁOCK FM. Ze względu na pandemiczne ograniczenia pierwsze zajęcia zaczęły się w październiku. Podczas sesji warsztatowych uczestnicy uczyli się różnych technik animacji i doskonalili swój warsztat. Do prowadzenia warsztatów zapraszani byli polscy twórcy filmów animowanych (m. in. Joanna Jasińska, Monika Kuczyniecka).


17. ZOSTAŃ MISTRZEM – BOKSERSKI PŁOCK - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /zrealizowany/

Kontynuacja nieodpłatnych zajęć dla mieszkańców Płocka w wieku 12-18 lat w zakresie boksu olimpijskiego oraz zajęć rekreacyjno-ruchowych dla młodzieży i dorosłych powyżej 19 lat. Zajęcia odbywały się w sali sportowej LO im. Wł. Jagiełły w Płocku lub na boiskach przyszkolnych w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 17.30-19.00 oraz we wtorki, czwartki w godzinach 18.00-19.00. Łącznie zajęcia prowadzone były przez 9 miesięcy (od połowy lutego do połowy lipca i od września do grudnia) i obejmowały 6,5 godziny zajęć tygodniowo. Koszty dotyczyły: wynajmu sali sportowej, opłaty za pracę trenera, koordynacji zadania, obsługi księgowej, zakupu sprzętu sportowego, ubezpieczenia. Na realizację projektu został ogłoszony konkurs i dotację otrzymał Klub bokserski Płock.


18. DROGA PIESZO-ROWEROWA W UL. GÓRNEJ OD RZECZNEJ DO DOLNEJ - Projekt osiedlowy (os. Wyszogrodzka) /zrealizowany/

W ramach powyższego zadania w 2021 r. została wykonana droga z płyt drogowych dla rowerów i pieszych w ciągu ul. Górnej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Dolnej. Zgłoszenie robót zostało dokonane 21.06.2021 r., w dniu 12.07.2021 r. uzyskano adnotację iż nie wniesiono sprzeciwu. W dniu 17.09.2021 r. zakończono realizację drogi.