1. KROK W PRZYSZŁOŚĆ - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt obejmował: zakup monitorów interaktywnych, wyposażenie pracowni elektrycznej, wyposażenie pracowni informatycznej, zakupu nowoczesnego sprzętu sportowego, zakupu samochodu osobowo-dostawczego, realizację zajęć dodatkowych, zatrudnienie terapeutów.

27 stycznia 2022 roku na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2  przy ul. Lasockiego nastąpiło symboliczne przekazanie uczniom kluczy do 9-osobowego elektrycznego opla vivaro, który kosztował nieco ponad 191 tys. zł. Jest też stacja do ładowania pojazdów elektrycznych za 25 tys. zł. Samochód posłuży do transportu uczniów na krótkich dystansach (auto jest ekologiczne, ale jego zasięg nie przekracza 340 km). Podopieczni Ośrodka będą nim jeździć na różne zajęcia lub wycieczki np. do Książnicy Płockiej lub do Teatru Dramatycznego.

Więcej: Elektryczny samochód dla uczniów SOSW nr 2


2. NIE DLA JĘTEK I OCHOTEK – WIEŻE LĘGOWE DLA JERZYKÓW - Projekt ogólnomiejski /przygotowanie do realizacji/

Ustawienie wież lęgowych dla jerzyków – nieopodal lewej linii brzegowej Wisły – łączy troskę o dobro zagrożonego wyginięciem i pożytecznego gatunku ptaka z dobrem mieszkańców. Jerzyki bardzo aktywnie eliminują ogromną ilość owadów: komarów, jętek i ochotek, które są uciążliwe dla ludzi w okresie wiosenno-letnim. Jedna wieża może służyć jako dom dla około 90 par jerzyków, a jednocześnie ozdobi osiedle swoją konstrukcją świetlną, zwiększając komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. W dniu 21-07-2021 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania i montażu wież lęgowych dla jerzyków na osiedlu Radziwie położonych na działkach o nr ewid. 1545/1, 3004/1, 1761/1, 2706/3 zlokalizowanych przy ul. Wąskiej, ul. Teligi, ul. Zielonej i ul. Popłacińskiej w Płocku. Termin realizacji: 2 m-ce od podpisania umowy, tj. 21-09-2021 roku. Kwota umowna: 42 500,19 zł


3. ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA PŁOCKICH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców dzięki modernizacji i uzupełnieniu wyposażenia płockich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Borowiczki, Podolszyce, Trzepowo). Zakupiony sprzęt będzie używany do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, wypadków komunikacyjnych, jak też do zabezpieczania odbywających się w Płocku imprez kulturalnych, sportowych i innych.

W dniu 29.11.2021 roku strażacy-ochotnicy z OSP Trzepowo otrzymali lekki samochód typu bus wraz ze specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt łączności, wart 170 tys. zł, a do OSP Podolszyce trafił samochód rozpoznawczo-ratowniczy za prawie 189 tys. zł. Oba samochody wykorzystywane będą przede wszystkim do przewozu osób, ratowników oraz drobnego sprzętu.

Więcej: Samochody dla OSP

Dodatkowo w ramach zadania druhowie z OSP Borowiczki otrzymali sprzęt i odzież za prawie 50 tys. zł, m.in.: pilarkę ratowniczą, agregat prądotwórczy, prądownicę wodno-pianową, przyczepę, a także kurtki, buty strażackie bojowe, czy sygnalizatory bezruchu.


4. NADWIŚLAŃSKA STREFA RELAKSU - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt zakładał montaż 5 ogólnodostępnych leżanek w miejscu, z którego rozpościera się zjawiskowy widok na płockie molo oraz Wisłę – na 1 stopniu skarpy nabrzeża wiślanego, na wysokości molo. Leżanki to wygodne, szerokie na 2 metry meble miejskie przeznaczone do wypoczynku dla mieszkańców oraz turystów. Na każdej wygodnie wypoczywać mogą 2 dorosłe osoby. Leżanka wykonana jest z siatki z liny polipropylenowej w kolorze juty, konstrukcja ze stali kwasoodpornej szlifowanej. Taka konstrukcja gwarantuje wytrzymałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz wygodę i estetyczny wygląd znakomicie wpisujący się w nowoczesny wygląd płockich Bulwarów Wiślanych.


 5. EDUKACJA 2.0 - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Płocku w nowy sprzęt oraz modernizacja pomieszczeń i terenów zielonych wokół ośrodka. Stworzy to warunki do optymalnego, wielopłaszczyznowego rozwoju młodzieży niepełnosprawnej poprzez wprowadzanie alternatywnych form nauczania z wykorzystaniem najnowszych programów dydaktycznych i myśli technologicznych oraz zajęć rozwijających pasje i zainteresowania młodzieży.


6. WYMIANA I MODERNIZACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W PŁOCKU - Projekt osiedlowy (os. Tysiąclecia) /zrealizowany/

Projekt zakładał zakup 25 kompletnych zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym i programem antywirusowym, serwera obsługującego wszystkie komputery oraz modernizację starej sieci teleinformatycznej w SP 16. Projekt zrealizowano w kwietniu 2021 r.


7. MUKSBUS – ZAKUP BUSA 21-OSOBOWEGO - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

Projekt zakładał zakup dwudziestojednoosobowego busa dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 21 marki Mercedes. Z samochodu będą korzystać dzieci i młodzież szkolna oraz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS 21 PŁOCK i Rada Mieszkańców Osiedla Dworcowa.


8. PRZEBUDOWA BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W PŁOCKU - Projekt osiedlowy (os. Borowiczki) /przygotowanie do realizacji/

W dniu 21-05-2021 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk przy SP nr 20, termin realizacji: 4 m-ce od podpisania, tj. 21-09-2021 roku. Kwota umowna: 16 900,00 zł. W chwili obecnej trwa przetarg na wybór wykonawcy. Jeśli uda się go rozstrzygnąć pomyślnie, to jeszcze w tym roku uczniowie będą mogli ćwiczyć na nowym obiekcie. Zadanie dofinansowanie będzie w kwocie 300 tys. zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.
W ramach inwestycji powstaną dwa boiska wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem: o nawierzchni poliuretanowej, do gry w piłkę siatkową i koszykową oraz o nawierzchni ze sztucznej trawy, do gry w piłkę ręczną i mini piłkę nożną. Pojawią się również dwie bieżnie: trzytorowa okólna i czterotorowa prosta, wpisana w odcinek prosty bieżni okólnej, wraz ze skocznią do skoku w dal. Poza tym zbudowane zostaną ciągi komunikacyjne, piłkochwyty oraz sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej boisko i bieżnię. Stoły pingpongowe oraz plac zabaw zostaną przeniesione w nowe miejsce, a na terenach po nich zostaną odtworzone trawniki.


9. EDU. BOT – ŻYCIE ROBOTÓW – INNOWACYJNE ZAJĘCIA Z INFORMATYKI - Projekt osiedlowy (os. Kochanowskiego) /zrealizowany/

Projekt zakładał innowacyjne wprowadzenie robotyki na zajęcia edukacyjne z informatyki w Szkole Podstawowej Nr 14. Do realizacji celu niezbędna była infrastruktura techniczna – doskonale wyposażona pracownia informatyczna wraz z szeroką gamą robotów edukacyjnych.


10. SIŁOWNIA POD CHMURKĄ OSIEDLE WINIARY - Projekt osiedlowy (os. Winiary) /zrealizowany/

Projekt zakładał budowę ogólnodostępnej i całorocznej siłowni zewnętrznej przy ul. Traktowej, wyposażonej w 3 zestawy siłowe, czyli 6 różnych urządzeń siłowych (twister, stepper, narty biegówki, wahadło, biegacz-piechur, orbitrek).

 


11. UPAMIĘTNIENIE NA PLACU CELEBRY PAPIESKIEJ 1 HISTORYCZNEJ WIZYTY PAPIEŻA POLAKA W PŁOCKU W 1991 ROKU - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /w trakcie realizacji/

W I połowie 2021 roku opracowano: projekt i odlew gipsowy figury Jezusa Miłosiernego, dokumentację na  adaptację istniejącego postumentu oraz wykonano, dostarczono oraz zamontowano odlew artystycznej rzeźby z brązu wraz z krzyżem przedstawiającej postać Jezusa Miłosiernego wpisanego w krzyż  nawiązującej do ołtarza papieskiego z 1991 roku. Do realizacji pozostało jeszcze oświetlenie i ustawienie kiosku multimedialnego.


12. PLAC ZABAW I REKREACJI GAWARECKIEGO 3 - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /w trakcie realizacji/

Istniejący plac zabaw jest smutny, zaniedbany oraz niebezpieczny dla użytkowników. Dzięki projektowi dzieci i młodzież otrzymają przyjazne i bezpieczne miejsce do zabawy, natomiast dorośli i seniorzy dobrze wyposażoną siłownię plenerową.


 13. „BYĆ JAK ALBERT EINSTEIN” – NOWOCZESNA PRACOWNIA FIZYCZNA W SZKOLE XXI W. - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /zrealizowany/

Projekt obejmował wyposażenie pracowni fizycznej w III LO w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt do nauczania tego przedmiotu, m.in. zestaw pokazowy do mechaniki, do ćwiczeń w obwodach szeregowych i równoległych, zestaw demonstracyjny do płynów i gazów, do modelowania pól magnetycznych.


14. PAWILON TERAPEUTYCZNO-DYDAKTYCZNY - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /w trakcie realizacji/

Budowa pawilonu terapeutyczno-dydaktycznego przeznaczonego do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania, integracji sensorycznej, dogoterapii, terapii behawioralnej, arteterapii, psychoedukacji dla dzieci i młodzieży z osiedla Kolegialna oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1.


15. „OSIEDLE MIODOWA RATUJE ŻYCIE" - ROZBUDOWA SIECI AED, BAZA DO NAUKI PIERWSZEJ POMOCY DLA UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 I III LO, KURSY I EVENTY - PIERWSZA POMOC - Projekt osiedlowy (os. Miodowa) /zrealizowany/

Projekt obejmował rozbudowę sieci defibrylatorów AED na osiedlu Miodowa: umieszczenie sprzętu w Szkole Podstawowej Nr 17 i III Liceum Ogólnokształcącym. Ponadto doposażenie bazy symulacyjnej dla uczniów SP 17 oraz III LO (zakup fantomów do nauki pierwszej pomocy i AED treningowego), edukację z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów i nauczycieli SP 17 oraz mieszkańców osiedla.

Defibrylator AED w III Liceum Ogólnokształcącym

Defibrylator AED w Szkole Podstawowej Nr 17

W ramach zadania w dniu 28-09-2021 r. na boisku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 17 podczas pikniku mieszkańcy Osiedla Miodowa mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.


16. PRACOWNIA TOR (TWORZENIA OBRAZÓW RUCHOMYCH) – WARSZTATY FILMÓW ANIMOWANYCH - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /zrealizowany/

W ramach projektu powstała pracownia do realizacji filmów animowanych metodą poklatkową przy użyciu stołów montażowych, light-boxów (stoły podświetlane), aparatów fotograficznych, komputerów i dedykowanego oprogramowania z wykorzystaniem różnych materiałów m.in.: wycinanka, plastelina, rysunek, materiały sypkie. Częścią projektu są również warsztaty dla młodzieży w wieku 10 - 15 lat na zrekonstruowanym stole trickowym autorstwa wybitnego płocczanina, twórcy filmów awangardowych – Stefana Themersona. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (piątek po południu i cała sobota). Do prowadzenia warsztatów zapraszani będą polscy twórcy filmów animowanych (m. in. Joanna Jasińska, Monika Kuczyniecka).


17. ZOSTAŃ MISTRZEM – BOKSERSKI PŁOCK - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /zrealizowany/

Kontynuacja programu darmowych zajęć z boksu olimpijskiego dla dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat oraz organizacja zajęć rekreacyjno-ruchowych dla osób powyżej 19. roku życia.


18. DROGA PIESZO-ROWEROWA W UL. GÓRNEJ OD RZECZNEJ DO DOLNEJ - Projekt osiedlowy (os. Wyszogrodzka) /zrealizowany/

Wybudowanie drogi pieszo-rowerowej w jarze ul. Górnej – w śladzie istniejącej drogi nieutwardzonej pomiędzy ul. Rzeczną a Dolną. Droga pieszo-rowerowa usprawni dojście do Szkoły Podstawowej Nr 12 i 24 oraz kościoła św. Józefa.