A PO LEKCJACH... (Projekt nr 47) - ogólnomiejski

Realizacja zajęć dodatkowych, terapeutycznych i usprawniających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku, w celu przygotowania osób z niepełnosprawnościami do samodzielnego funkcjonowania społecznego oraz na rynku pracy.
lokalizacja: ul. Ks. I. Lasockiego 14 (SOSW nr 2)BEZPIECZNY CIĄG PIESZO-JEZDNY NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 (Projekt nr 11) - ogólnomiejski

Poprawa jakości infrastruktury pieszo-jezdnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 poprzez remont istniejącego chodnika i nawierzchni.
lokalizacja: ul. Królowej Jadwigi 4 (SP nr 3)


 
PIERWSZY ROWEROWY SINGLE TRACK W PŁOCKU (Projekt nr 65) - ogólnomiejski

Budowa pierwszego rowerowego single tracka w Płocku, czyli specjalnej trasy rowerowej prowadzącej wyznaczonymi, utwardzonymi, wąskimi i krętymi trasami, często wykorzystującymi urozmaicone pod względem przewyższeń tereny.
lokalizacja: ul. ParowaEKOLOGIA I ERGONOMIKA W SZKOLE KOPERNIKA (Projekt nr 70) - ogólnomiejski

Wykonanie muralu na ścianie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Płocku, który tematycznie będzie nawiązywał do patrona szkoły Mikołaja Kopernika. W ramach zadania planowany jest również montaż folii przeciwsłonecznych w pracowniach szkolnych, w celu obniżenia temperatury latem oraz zmniejszenia strat ciepła w okresie zimowym.
lokalizacja: ul. Piasta Kołodzieja 7 (SP nr 16)ALEJA PLATANOWA DLA PŁOCKA (Projekt nr 35) - ogólnomiejski

Posadzenie 50 szt. platanów klonolistnych o obwodach pni w przedziale od 14/16 do 20/25 cm w pasie zieleni biegnącym pomiędzy pasami ruchu Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ul. Wyszogrodzkiej.
lokalizacja: al. M. J. PiłsudskiegoODRESTAUROWANIE KAPLICZKI ŚW. JANA NEPOMUCENA (Projekt nr 25) - ogólnomiejski

Odrestaurowanie zabytkowej kapliczki św. Jana Nepomucena powstałej na przełomie XVIII i XIX wieku.
lokalizacja: ul. Harcerska, dz. nr 1265/1NASZA EDUKACJA (Projekt nr 31) - osiedlowy (os. Dworcowa)

Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku, w celu zapewnienia wielokierunkowego rozwoju osób z niepełnosprawnościami.
lokalizacja: ul. Ks. I. Lasockiego 14 (SOSW nr 2)REMONT SKWERU PRZY MUSZLI KONCERTOWEJ (Projekt nr 61) - osiedlowy (os. Borowiczki)

Remont elewacji i podestu muszli koncertowej przylegającej do budynku cukrowni w Borowiczkach oraz stworzenie w jej otoczeniu strefy wypoczynkowej, parkowej i rekreacyjnej poprzez wykonanie chodników, ciągów komunikacyjnych, ustawienie ławek parkowych, leżanek, koszy na śmieci i uzupełnienie nasadzeń roślinności, montaż wiaty rowerowej, dwóch ławek solarnych, a także instalację monitoringu miejskiego wraz z jego przyłączeniem do sieci monitoringu miejskiego.
lokalizacja: dz. nr 2473/5 BorowiczkiDBAMY O ZDROWIE UCZNIÓW (Projekt nr 69) - osiedlowy (os. Tysiąclecia)

Remont i wyposażenie w sprzęt do ćwiczeń małej salki gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 16 oraz wymiana szkolnych krzeseł na ergonomiczne, zapewniające prawidłową postawę uczniów w trakcie lekcji.
lokalizacja: ul. Piasta Kołodzieja 7 (SP nr 16)CYFROWA E-MAŁACHOWIANKA (Projekt nr 48) - osiedlowy (os. Stare Miasto)

Wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny, dzięki któremu zwiększy się efektywność nauczania. Pozwoli to na prowadzenie dodatkowych innowacyjnych zajęć, kursów, projektów, warsztatów czy wykładów zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.
lokalizacja: ul. Małachowskiego 1 (L.O. im. Małachowskiego)CYFROWA PRZYSZŁOŚĆ (Projekt nr 38) - osiedlowy (os. Miodowa)

Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 17 w 28 stanowisk uczniowskich z terminalami komputerowymi podłączonymi do wspólnego serwera, komputer nauczyciela oraz umeblowanie. Projekt zakłada także zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz wieczystych licencji oprogramowania Microsoft Office zarówno do planowanej nowej pracowni komputerowej dla młodszych dzieci, jak i do istniejących pracowni dla uczniów klas starszych – łącznie 61 licencji.
lokalizacja: ul. Miodowa 18 (SP nr 17)RODZINNY FESTYN MIĘDZYPOKOLENIOWY (Projekt nr 51) - osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Organizacja pikniku na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z licznymi atrakcjami dla dzieci i ich rodzin w terminie maj-wrzesień 2024 roku.
lokalizacja: ul. Kossobudzkiego 7 (SP nr 3)CZTERNASTKOWA ODNOWA (Projekt nr 23) - osiedlowy (os. Kochanowskiego)

Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 14 w nowoczesny sprzęt, meble i pomoce naukowe.
lokalizacja: al. Jachowicza 20 (SP nr 14)PLAC ZABAW DLA ÓSEMKI (Projekt nr 28) - osiedlowy (os. Podolszyce Północ)

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 5 wyposażonego w nowoczesne, sensoryczne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia zabawowe.
lokalizacja: ul. Kutrzeby 2a (ZS nr 5)WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 (Projekt nr 12) - osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie szkoły oraz jego wyposażenie w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne urządzenia.
lokalizacja: ul. Królowej Jadwigi 4 (SP nr 3)NOWOCZESNOŚĆ W ZST (Projekt nr 5) - osiedlowy (os. Wyszogrodzka) /w trakcie realizacji/

Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku poprzez wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny oraz komputerowy, a także zakup samochodu osobowo-dostawczego marki Renault MASTER TO o pojemności silnika 2299 cm³. Auto będzie służyło do przewozu uczniów na liczne imprezy miejskie i konkursy zawodowe, transportu towarów na warsztaty i stołówkę szkolną, przewozu materiałów na organizowane charytatywnie uroczystości na terenie miasta. Samochód będą mogły wypożyczać inne placówki oświatowe z Płocka, a także Rada Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka.
lokalizacja: Al. Kilińskiego 4 (ZST w Płocku)

W dniu 16.04.2024 r. odbyło się uroczyste przekazanie na ręce Pomysłodawczyni projektu Pani Joanny Szatkowskiej, nauczycielki ZST przez Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego kluczyków do nowego samochodu. To osobowo-towarowe auto marki Renault Master, które kosztowało 220 tys. zł. Jest to pojazd siedmioosobowy z dużym bagażnikiem. Będzie wykorzystywany do przewozu uczniów na konkursy, olimpiady, a także do transportu towarów na warsztaty szkolne i charytatywnie organizowane uroczystości na terenie Płocka. Posłuży również do obsługi Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Jorze Wielkiej koło Mikołajek i w Wisełce koło Międzyzdrojów.

Więcej informacji tutaj