HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA NA 2025 ROK


1. SKŁADANIE PROJEKTÓW

26.02.2024 r. - 17.03.2024 r.


2. WERYFIKACJA PROJEKTÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW WERYFIKACJI

do 30.07.2024 r.


3. ODWOŁANIA OD NEGATYWNEJ WERYFIKACJI

5 dni roboczych od ogłoszenia wyników weryfikacji


4. OGŁOSZENIE OSTATECZNEJ LISTY PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE

do 20.08.2024 r.


5. GŁOSOWANIE NA PROJEKTY

6.09.2024 r. - 19.09.2024 r.


6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

do 30.09.2024 r.