PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH XII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

Nr projektu Nazwa Charakter Lokalizacja Krótki opis (zaproponowany przez Pomysłodawcę)
1.

Nowoczesny i bezpieczny kompleks boisk sportowych dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej Nr 3

WYCOFANY PRZEZ POMYSŁODAWCĘ

ogólnomiejski ul. Kossobudzkiego 7, dz. nr 403, Szkoła Podstawowa Nr 3 przy budynku A Projekt zakłada remont wielofunkcyjnych boisk dla dzieci i młodzieży obok budynku Szkoły Podstawowej Z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 w Płocku przy ul. Kossobudzkiego. Nawierzchnia boisk jest bardzo zniszczona i stwarza niebezpieczeństwo jego użytkownikom. Boisko ma umożliwić spędzenie czasu wolnego na powietrzu zamiast przed ekranami telewizorów i komputerów. Ważnym aspektem ma być bliskość boiska od miejsca zamieszkania, tak aby "wyciągać" dzieci i młodzież z domów. Gdy podejdą do okien mieszkań zostaną zachęceni obecnością rówieśników na boisku i do opuszczenia mieszkań i aktywnego, zdrowego spędzania czasu wolnego.
2. Wymiana nawierzchni ulicy Urodzajna ogólnomiejski  ul. Urodzajna  Wymiana bardzo zniszczonej nawierzchni.
3. Rowerem przez Góry – etap II osiedlowy (Góry)  ul. Góry II etap budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Góry łączącej istniejące ścieżki rowerowe na osiedlu Góry wraz z niezbędnymi przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów.
4. Wędkarstwo bez barier w Płocku ogólnomiejski ul. Rybaki Stworzenie dwóch stanowisk wędkarskich dla osób niepełnosprawnych z podjazdami dla wózków inwalidzkich nad zalewem Sobótka.
5. Nowoczesność w ZST osiedlowy (Wyszogrodzka) Al. Kilińskiego 4 Projekt zakłada modernizację pracowni informatycznej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku przy ulicy Al. Kilińskiego 4 poprzez wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny oraz komputerowy, a także zakup samochodu osobowo-dostawczego marki Renault MASTER TO o pojemności silnika 2299 cm³, który łączy w sobie cechy samochodu osobowego z funkcjonalnością samochodu dostawczego. Będzie służył do przewozu uczniów na liczne imprezy miejskie i konkursy zawodowe, transportu towarów na warsztaty i stołówkę szkolną, przewozu materiałów na organizowane charytatywnie różne uroczystości na terenie miasta. Auto będą mogły wypożyczać inne placówki oświatowe z Płocka, a także Rada Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka.
6. Nowy chodnik na ulicy Dybowskiego osiedlowy (Winiary) ul. Dybowskiego Celem projektu jest wybudowanie chodnika, który ułatwi poruszanie się mieszkańcom. W obecnej chwili chodnik jest w bardzo złym stanie technicznym - posiada liczne nierówności, ubytki, różnice poziomów i niejednolite wykończenie nawierzchni. Wyboje i strome zapadnięcia uniemożliwiają przejazd wózkiem dziecięcym, a także wózkami inwalidzkimi. Problem stanowi też poruszanie się dla osób starszych. Warto zaznaczyć, że chodnik jest ważnym ciągiem komunikacyjnym na drodze do przystanku autobusowego, przychodni ("ROKA" zlokalizowana na rogu ul. Dybowskiego i Medycznej) a także do sklepów.
7. Zielona energia dla płockich wioślarzy ogólnomiejski ul. Juliusza Kawieckiego 1 Projekt przewiduje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w celu zaopatrzenia w energię obiektów i urządzeń sportowych Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Obecnie koszty energii elektrycznej są największym obciążeniem dla klubu, który w latach 2008-2012 przeszedł generalny remont i termomodernizację. Obiekty klubowe zostały wyposażone w nowoczesne urządzenia cieplne - pompy ciepła oraz wentylację mechaniczną, które to instalacje są bardzo energochłonne (60.000 kWh/ rok). Zarówno ilość zużywanej energii elektrycznej jak i rosnące jej koszty są ogromnym obciążeniem finansowym klubu, pochłaniającym blisko połowę budżetu, przez co nie starcza środków na działalność sportową i rozwój najstarszej dyscypliny sportowej w Płocku - kolebki sportu płockiego, jaką jest wioślarstwo. Fotowoltaika, tak popularna w ostatnim czasie, jest najlepszym rozwiązaniem problemów PTW i pozwoli oddalić widmo bankructwa czy zamykania obiektów sportowych na okresy zimowe w przyszłości.
8. Oświetlenie ścieżki biegowej nad Sobótką osiedlowy (Stare Miasto) ul. Rybaki Chcesz trenować, spacerować na oświetlonym terenie Sobótki? Oddaj głos na ten projekt! Projekt zakłada montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej na terenie Sobótki (od strony Wisły – odcinek 1600 m – około 42 latarnie). Teren rekreacyjny nad Sobótką jest miejscem skupiającym mieszkańców Płocka aktywnie spędzających czas na powietrzu o różnych porach dnia. Montaż oświetlenia poprawi bezpieczeństwo i zwiększy dostępność terenu w ciągu doby, pozwoli cieszyć się pięknem wzgórza tumskiego i nabrzeża wiślanego. Realizacja projektu osobom uprawiającym sport na terenie nabrzeża wiślanego da możliwości prowadzenia treningów po zmierzchu, poprawi bezpieczeństwo. Projekt w pełni wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030.
9. AED i pierwsza pomoc na Osiedlu Winiary ogólnomiejski ul. Zamenhoffa 11 Projekt „AED i pierwsza pomoc na osiedlu Winiary” obejmuje zakup i montaż na osiedlu Winiary defibrylatora AED (lokalizacja: Orlik przy ul. Zamenhoffa), edukację z zakresu pierwszej pomocy mieszkańców Płocka (szczególnie mieszkańców osiedla Winiary) podczas eventu organizowanego przez RMO, oraz nagranie filmu/spotu promującego nasz Płock, jako miasto w którym jest rozwinięta sieć AED oraz BLS/AED w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Sport łączy ludzi, integruje a na Orliku spotykają się sportowcy z całego Płocka. Warto zadbać o ich bezpieczeństwo. W zakres projektu wchodzi: 1) zakup 1 szt AED z szafką i umieszczenie ich w budynku lub na budynku znajdującym się na Orliku przy ul. Zamenhoffa 2) zakup 1 szt AED treningowego 3) szkolenie z pierwszej pomocy 16 godzin kurs dla pracowników Orlika przy ul. Zamenhoffa 4) event szkoleniowy podczas wydarzeń organizowanych przez RMO Winiary dla mieszkańców osiedla Winiary i Płocka (około 300 uczestników), 5) nagranie filmu /spotu promującego nasz Płock, jako miasto w którym jest rozwinięta sieć AED oraz postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
10. Miasteczko rowerowe na szóstkę osiedlowy (Kolegialna) ul. 1 Maja 11 Celem projektu jest zagospodarowanie niewykorzystanego dotąd terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Płocku (osiedle Kolegialna) na potrzeby mieszkańców, poprzez stworzenie komfortowego, bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca na terenie miasta, tj. ogólnodostępnego miasteczka ruchu drogowego wraz m.in. z elementami gier podwórkowych, mobilną sygnalizacją świetlną oraz stacjami samoobsługowymi do naprawy rowerów. Nowe miejsce na mapie Płocka dzieciom i młodzieży da możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności w zakresie wychowania komunikacyjnego, uczniom szkół i przedszkoli stworzy możliwość bezpiecznej nauki poruszania się po drogach, a rodzinom pozwoli na doskonalenie umiejętności poruszania się po drogach publicznych. Poprzez praktyczną naukę przygotuje uczniów do uzyskania karty rowerowej, nauczy przepisów ruchu drogowego, pobudzi motywację do ich stosowania. Dodatkowo każdy mieszkaniec miasta będzie mógł korzystać z samoobsługowych stacji naprawy rowerów oraz stojaków na rowery, które znajdą się na zmodernizowanym terenie. Ogólnodostępna infrastruktura sprawi, że będzie to w zasadzie jedyne miejsce w Płocku przystosowane do nauki i doskonalenia jazdy na rowerze oraz praktykowania przepisów ruchu drogowego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
11. Bezpieczny ciąg pieszo-jezdny na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 ogólnomiejski ul. Królowej Jadwigi 4 (SP 3) Projekt zakłada remont zniszczonego ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Królowej Jadwigi 4 na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego. Obecnie istnieje tu stara, bardzo zniszczona nawierzchnia, z której codziennie korzystają dzieci, rodzice oraz kadra pedagogiczna szkoły.
12. Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 osiedlowy (Łukasiewicza) ul. Królowej Jadwigi 4 (SP 3) W ramach powyższego projektu przewiduje się przygotowanie bezpiecznego podłoża, wyposażenie placu w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia. Projekt zakładać będzie zakup i montaż urządzeń służących nie tylko zabawie ale również poprawie kondycji fizycznej u dzieci.
13. Budowa tężni solankowej – zdrowie i rekreacja dla mieszkańców ogólnomiejski Al. Kobylińskiego/ Al. Spacerowa (dz. nr ew. 832) Zły stan powietrza w Płocku wymaga troski i podjęcia wszelkich działań wspierających zdrowie mieszkańców w szczególności w zakresie chorób układu oddechowego. Powstanie małej tężni ma charakter prozdrowotny. Przede wszystkim stymuluje i podnosi odporność organizmu, a więc jest bardzo wskazana dla osób starszych i dzieci. Co najważniejsze, leczy choroby górnych dróg oddechowych. Tężnie stają się coraz bardziej popularne w mieście, natomiast brakuje ich. Projekt zakłada budowę małej tężni solankowej wraz z małą architekturą i nasadzeniami. Budowa tężni solankowej w tej lokalizacji byłaby przepięknym zwieńczeniem ciągu pieszego – Al. Spacerowej.
14. Replika latarni „morskiej” i tablice upamiętniające marynarzy ogólnomiejski Port Jachtowy PTTK Morka, falochron zachodni Budowa repliki latarni morskiej na końcu falochronu zachodniego. Tablice upamiętniające marynarzy P.M.W. z 1920 roku, marynarzy wiślanych, żeglarzy, płocczan. Światło pamięci ludzi, którzy odeszli. Nie tylko marynarzy, ale i naszych dziadków, ojców, matek i wszystkich bliskich. Światło nawigacyjne poprawiające bezpieczeństwo żeglugi, atrakcja turystyczna przyciągająca na bulwary. Światło latarni przybliży Płock do morza, pozwoli marzyć o morzu i oceanach i nie zapominać o marzeniach. Będzie też światłem nadziei.
15. Rozbudowa ścianki wspinaczkowej ORLEN ARENA - etap I osiedlowy (Łukasiewicza) ul. Plac Celebry Papieskiej 1 Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy ścianki wspinaczkowej w budynku Orlen Arena.
16. Sygnalizacja świetlna z przyciskiem na żądanie na przejściu dla pieszych przez ul. Przemysłową między Galerią Mosty a Carrefour Market osiedlowy (Łukasiewicza) ul. Przemysłowa Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przez ul. Przemysłową pomiędzy Galerią Mosty a Carrefour Market poprzez montaż sygnalizacji świetlnej z przyciskiem "na żądanie".
17. Koła w ruch osiedlowy (Międzytorze) Zespół Szkół nr 1 w Płocku, ul. F. Piaska 5 Projekt zakłada renowację ogólnodostępnego Miasteczka Ruchu Drogowego funkcjonującego przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku, na osiedlu Międzytorze. Plac manewrowy, usytuowany między garażami Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej a budynkiem szkoły powstał w 1997 roku, z przeznaczeniem do nauki przepisów ruchu drogowego, organizacji szkoleń i egzaminów na kartę rowerową oraz nauki jazdy na rowerze dla wszystkich uczniów szkół podstawowych naszego miasta oraz najmłodszych mieszkańców osiedli Międzytorze i Dworcowa. Projekt kierowany jest także do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Pod opieką dorosłych mogą zdobywać i doskonalić umiejętności bezpiecznego poruszania po drogach w charakterze pieszych i kierujących pojazdami jednośladowymi. Remont obejmie naprawę i uzupełnienie braków w nawierzchni, wymianę oznakowania pionowego i poziomego, zagospodarowanie terenu. Inwestycja zakłada również objęcie obiektu systemem monitoringu wizyjnego, obsługiwanego przez szkołę.
18. Przebudowa parkingu przy ul. Zgliczyńskiego osiedlowy (Łukasiewicza) ul. Tysiąclecia, Zgliczyńskiego Projekt przewiduje przebudowę parkingu przy ul. Zgliczyńskiego dążącą do zwiększenia ilości miejsc postojowych. Proponuje się usunięcie dwóch rzadko uczęszczanych odcinków chodnika i utworzenie w tym miejscu drugiego rzędu, odpowiednio oznaczonych miejsc dla samochodów.
W zamian przewidziane jest usunięcie kilku miejsc parkingowych wydzielonych na chodniku po drugiej stronie ulicy i oddanie do użytku pieszych pełnej jego szerokości.
19. Płockie festiwale nie tylko w wakacje ogólnomiejski ul. Stare Miasto Zwiększenie wsparcia dla festiwalu Audioriver w zamian za organizację w mieście mniejszych imprez w pozostałej części roku.
20. Park kieszonkowy z oświetleniem na Osiedlu Tysiąclecia osiedlowy (Tysiąclecia) ul. F. Kobylińskiego/Aleja Nowaka, działka nr 832 Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego z oświetleniem na terenie zielonym pomiędzy Al. Kobylińskiego, Aleją Nowaka i Szkołą Podstawową nr 16 (część nieruchomości o numerze ewidencyjnym 832). Będzie to miniaturowy park dostępny dla wszystkich mieszkańców Płocka. Wstępnie w projekcie założono następujące elementy: - zakup i posadzenie drzew, utworzenie rabat np. róż , traw, bylin; - wprowadzenie systemu nawadniającego, hydroboxów; - budowę ścieżek szutrowych umożliwiających spacer po parku kieszonkowym; - opracowanie dokumentacji i projektu; - montaż latarni elektrycznych lub hybrydowych lub solarnych oświetlających ciągi piesze, koszy na śmieci, ławek z oparciem/bez oparcia, ławek podwieszanych z zadaszeniem, karmików i poidełek dla ptaków. Obecnie istniejąca zieleń i ciąg pieszy zostaną zachowane. Drzewa i rośliny w przestrzeni miejskiej to nie tylko remedium na smog. Obecność roślin redukuje stres, zmniejsza efekt miejskiej wyspy ciepła. Planowany park kieszonkowy będzie doskonałym uzupełnieniem istniejącego korytarza ekologicznego utworzonego przez Pasaż Roguckiego, Aleję Nowaka i Aleję Spacerową. Zatem liczymy na Państwa głosy! To od Państwa zależy czy na osiedlu Tysiąclecia będzie więcej zieleni w postaci parku kieszonkowego a planowane oświetlenie terenu poprawi bezpieczeństwo.
21.

Walka z hałasem - adaptacja akustyczna pomieszczeń SP 23

WYCOFANY PRZEZ POMYSŁODAWCĘ

osiedlowy (Podolszyce Północ) ul. Walecznych 20 Modernizacja akustyczna budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku polegająca na montażu specjalistycznych płyt akustycznych poprawiających charakterystykę akustyczną pomieszczeń.
22. Kompleks sportowy przy SP 23 ogólnomiejski ul. Walecznych 20 Budowa kompleksu sportowego przy SP 23 w Płocku na potrzeby zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży w przestrzeni miasta Płocka. Projekt ma na celu stworzenie właściwych warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży miasta Płocka. W skład planowanego kompleksu sportowego wodzić będą: czterotorowa bieżnia, skocznia w dal, rzutnia pchnięcia kulą.
23. Czternastkowa odnowa osiedlowy (Kochanowskiego) Al. Jachowicza 20 (SP 14) Projekt obejmować będzie: doposażenie placówki - unowocześnienie bazy lokalowej. Doposażenie umożliwi wzbogacenie szkoły, a tym samym stworzy większe możliwości dla uczniów oraz dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego.
24. Rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Pradolina Wisły przy ul. Nizinnej 39 wraz z nasadzeniem drzew i krzewów osiedlowy
(Pradolina Wisły)
ul. Nizinna Projekt zakłada powiększenie powierzchni placu przy ul. Nizinnej 39 wraz z wyposażeniem terenu w ławki oraz nasadzenie drzew i krzewów w celu zapewnienia komfortowej i atrakcyjnej przestrzeni wypoczynkowej dla mieszkańców.
25. Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena ogólnomiejski ul. Harcerska, dz. nr 1265/1 Kapliczka Św. Jana Nepomucena usytuowana jest w Płocku przy ulicy Harcerskiej w pobliżu starorzecza na skarpie wysoczyzny opadającej w kierunku Wisły. Najprawdopodobniej powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Ze względu na dużą wartość i unikatowość jest cenna kulturowo i historycznie.
Zlokalizowana jest na gruntach stanowiących własność Gminy Płock.
W roku 2016 na zlecenie Gminy - Miasto Płock powstała "Ekspertyza Konserwatorska Zabytkowej Figury Św. Jana Nepomucena". Według ekspertyzy konserwatorskiej stan kapliczki nie jest katastrofalny, jednak bezdyskusyjnie wymaga ona przeprowadzenia prac remontowych.
Kilka lat temu na zlecenie Urzędu Miasta uporządkowane zostało najbliższe otoczenie kapliczki.
26. Bezpieczne Osiedle Imielnica osiedlowy (Imielnica) Należące do miasta pasy drogowe na osiedlu Imielnica Projekt zakłada rozbudowę istniejących punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu Imielnica oraz postawienie tablic informacyjnych w różnych punktach osiedla. Dotyczy zarówno starej części Imielnicy jak i Parcel.
Zakłada budowę maksymalnie 15-20 nowych punktów monitoringu, przede wszystkim na głównych osiedlowych drogach wjazdowych/ wyjazdowych oraz usytuowanie około 25 tablic informacyjnych.
O ile to możliwe tablice informacyjne powinny zostać usytuowane w zasięgu kamer monitoringu.
27. Rampa Obywatelska osiedlowy (Wyszogrodzka) ul. 4 Pułku Strzelców Konnych Projekt „Rampa Obywatelska” zakłada podniesienie atrakcyjności skateparku znajdującego się w Ogrodzie Jordanowskim w Płocku poprzez ozdobienie nowej Mini Rampy oddanej do użytku jesienią 2022 roku. Barwne motywy artystyczne mają przyciągać wzrok i nawiązywać do specyfiki Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, a za ich przygotowanie odpowiadają utytułowani plastycy z MDK w Płocku. Pragniemy aby pełne życia i kolorów rysunki przyciągały uwagę nawet z dużej odległości i wzbudzały zainteresowanie zarówno wśród okolicznych mieszkańców, jak i fanów wyczynowej jazdy z całego miasta.
28. Plac zabaw dla Ósemki osiedlowy (Podolszyce Północ) ul. Kutrzeby 2a Głównym celem tego projektu jest to, aby nauka mogła łączyć się z zabawą, była wielowymiarowa - zachęcała do eksperymentowania, inspirowała, angażowała wszystkie zmysły, rozwijała motorykę, a przede wszystkim wspomagała rozwój fizyczny dzieci. W ramach tego projektu przewiduje się zbudowanie placu zabaw w nowoczesne, sensoryczne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia. Plac zabaw będzie ogólnodostępny, przez co będzie pełnił ważną funkcje społeczną. Niniejszy projekt ma, za zadanie stworzenia dla najmłodszych uczniów, ale i mieszkańców odpowiednich warunków do bezpiecznej i aktywnej zabawy.
29. Powstanie pomnika Romana Dmowskiego ogólnomiejski plac Gabriela Narutowicza Uhonorowanie tak wielce zasłużonego Polaka jakim był Roman Dmowski w naszym mieście jest istotną sprawą. Płock nie posiada miejsca, tablicy gdzie można by oddać hołd tak zasłużonemu i oddanemu w odbudowę niepodległej Polski człowiekowi. Ten pomnik będzie wizytówką miasta i miejscem spotkań wielu pokoleń płockich patriotów. Będzie stanowił istotny element pamięci i historii przypominając o wybitnym człowieku.
30. Życie to cud ogólnomiejski Płock Współfinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2024-2030
31. Nasza edukacja osiedlowy (Dworcowa) ul. Ks. Lasockiego 14 (SOSW nr 2) Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku, w celu zapewnienia wielokierunkowego rozwoju osób z niepełnosprawnościami.
32. Wyposażenie i przygotowanie sali do zajęć terapeutycznych (Sala Doświadczania Świata) w Szkole Podstawowej nr 18 osiedlowy (Skarpa) ul. Jasna 8 (SP 18) Głównym celem projektu jest przygotowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata – miejsca do prowadzenia zajęć dla dzieci wymagających  specjalistycznej pomocy edukacyjno-terapeutycznej. Zagwarantuje to lepszy poziom edukacji oraz zwiększy dostępność do bezpłatnego korzystania z placówek oferujących wspomaganie rozwoju dzieci. Wychodząc na przeciwko wyzwaniom współczesnego świata Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku, jako kreatywna placówka, szuka metod, które pomogą prowadzić przyjazną, bezpieczną i efektywną terapię dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami emocjonalnymi. Bardzo pomocna będzie w tym Sala Doświadczania Świata. Terapia w Sali ze specjalnym wyposażeniem opiera się na sensoryczności człowieka i jego reakcjach na różne bodźce. Wykorzystanie specjalistycznych  urządzeń umożliwi wielokierunkowy rozwój  uczniom przez dostarczanie odpowiedniej ilości bodźców (dźwiękowych, świetlnych, zapachowych i dotykowych), które pozwolą  na pełniejszy rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych. Prowadzenie zajęć w Sali Doświadczania Świata ułatwi pokonywanie lęków i oporów, bardzo korzystnie wpłynie na  zdobywanie nowych doświadczeń. Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów pozwoli naszym podopiecznym zwiększyć  aktywność i motywację do poznawania, zwiększyć chęć do nawiązywania kontaktów społecznych, poprawić orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni, a także poprawi pracę poszczególnych analizatorów.
33. Kampania informacyjna dla osób w kryzysie psychicznym ogólnomiejski most Legionów Józefa Piłsudskiego Kampania ma na celu upowszechnienie w świadomości mieszkańców wiedzy o istnieniu telefonu pomocowego dla osób w kryzysie psychicznym. Umieszczenie tabliczek informacyjnych na moście Legionów Józefa Piłsudskiego z całodobowym numerem telefonu dla osób chcących odebrać sobie życie.
34. Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku osiedlowy (Borowiczki) ul. J. Korczaka 10 (SP 20) Projekt dotyczy modernizacji nawierzchni placu zabaw oraz ogrodzenia znajdującego się przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Płocku – osiedle Borowiczki. Ma być to obiekt sportowo - rekreacyjny spełniający współczesne standardy - dostosowany do potrzeb szkoły i jednocześnie otwarty dla mieszkańców osiedla Borowiczki. Głównym celem projektu jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.
35. Aleja Platanowa dla Płocka ogólnomiejski al. M. J. Piłsudskiego Chcemy Płocka zielonego, pełnego drzew, szczególnie w czasach wyzwań klimatycznych i walki ze smogiem. Chcemy posadzić w Płocku 50 szt. Platanów klonolistnych w pasie zieleni biegnącego pomiędzy pasami ruchu Alei Marszałka J. Piłsudskiego oraz ul. Wyszogrodzkiej. Niech nasze płockie miasto bardziej się zazieleni i będzie przyjazne środowisku naturalnemu!
36. Silny i Zdrowy Płock ogólnomiejski ul. Hubalczyków Zadaniem projektu jest propagowanie zachowań prozdrowotnych oraz poprawa zdrowia wśród mieszkańców Płocka. Turnieje piłkarskie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ponadto do wszystkich uczestników trafią ulotki informacyjne napisane przez dyplomowanego dietetyka i psychologa. Całość zakończy się darmowym dla wszystkich mieszkańców Płocka wykładem z dietetykiem i psychologiem.
37. Naukowy Plac Zabaw ogólnomiejski ul. Krótka 1 (MP 9) Na terenie Miejskiego Przedszkola nr 9 chcemy stworzyć sensoryczno- naukowy plac zabaw. Nowe urządzenia będą rozwijać wśród najmłodszych kreatywność i uczyć poprzez zabawę. Kreatywność sprawia, że dzieci lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów i są chętniejsze do nauki. Głównym celem w zastosowaniu tego projektu jest to, aby zabawa była wielowymiarowa. Będzie ona angażować wszystkie zmysły, rozwijać motorykę. Pozytywnie wpłynie na rozwój sensoryczny wśród dzieci.
38. Cyfrowa przyszłość osiedlowy (Miodowa) ul. Miodowa 18 (SP 17) Modernizacja pracowni komputerowej dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zakup oprogramowania Microsoft Office dla klas 1-8. Projekt zakłada wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego na nowoczesne, bardziej wydajne i funkcjonalne oraz tańsze w eksploatacji terminale komputerowe. W ramach projektu planowana jest także wymiana istniejącego wyposażenia na ergonomiczne meble dedykowane młodszym dzieciom opatrzone certyfikatem dopuszczającym do użytkowania w placówkach oświatowych.
39. Park miejski Grabówka - Ośnicka etap 1 osiedlowy (Wyszogrodzka) ul. Grabówka - Ośnicka Utworzenie Parku Grabówka - Ośnicka na terenie po byłej strzelnicy wojskowej - etap 1 projekt.
40. Skatepark Borowiczki osiedlowy (Borowiczki) ul. Borowicka Celem projektu jest budowa skateparku na osiedlu Borowiczki przy boisku Orlik przy ul. Borowickiej.
41. Bikepark Grabówka ogólnomiejski ul. Grabówka Budowa bikeparku przy ulicy Grabówka na terenie działki 1079/2 należącej do Gminy.
42. Teren rekreacji dla Skarpian osiedlowy (Skarpa) ul. Na Skarpie Projekt jest kontynuacją inwestycji Nad Jarem (etap II): zostało wybudowane boisko sportowe, plac zabaw oraz odcinek ścieżki pieszej. Istniejąca ścieżka ma być dalej kontynuowana w kierunku wschodnim, a po obu jej stronach zostanie zaprojektowane zagospodarowanie, które ma służyć rekreacji dla mieszkańców osiedla, zarówno dzieciom jak dorosłym. Skarpa Nad Jarem jest idealnym miejscem dla mieszkańców budynków wielorodzinnych dla odpoczynku po pracy czy w weekendy. Dlatego proponuje się kontynuację rozpoczętej ścieżki dla pieszych wraz z doświetleniem, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, nasadzenia zieleni na rabatach i drzew, nasadzenia kształtowane w formie zielonego labiryntu i innych form, zaaranżowanie części przestrzeni w formie łąki kwietnej na której znajdą się platformy mające służyć jako leżaki, budowę górki saneczkowej z zielenią izolacyjną która w lato będzie mogła być wykorzystywana do jazdy rowerowej (zgodnie z etapem III obecna górka ma być zaadaptowana na naturalny plac zabaw).
43. Mam poMOC osiedlowy (Dworcowa) ul. Reja 4 (MP 21) „MAM poMOC” to projekt przewidujący stworzenie „zakątka terapeutycznego” w Miejskim Przedszkolu nr 21. Nowocześnie wyposażone gabinety wykorzystane będą do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Dwa niewielkie, świeżo wyremontowane pomieszczenia, zaadaptowane zostaną na pracownie do terapii psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej. Priorytetem jest dla nas stworzenie przyjaznych, budzących pozytywne skojarzenia i bezpiecznych warunków nauki i zabawy dla dzieci, mierzących się z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Złożony projekt na wyposażenie sal terapeutycznych w niezbędny sprzęt i pomoce, z pewnością pomoże w realizacji naszych zadań i przyczyni się do zwiększenia jakości i efektywności oddziaływań terapeutycznych. Odpowiednio urządzona i wyposażona sala zajęć to bardzo ważny element prowadzonej terapii oraz pomoc w wyrównywaniu szans rozwojowych naszych wychowanków. Dziecko powinno czuć się w niej dobrze a tym samym chętnie uczestniczyć w zajęciach. Ciekawe, nowoczesne pomoce uatrakcyjnią realizowany plan terapeutyczny, przyciągną uwagę, pozwolą na maksymalną koncentrację na zadaniu i zaangażują dziecko do potrzebnego, rozwojowego wysiłku a jednocześnie ukształtują młodego człowieka, pewnego siebie, odnajdującego się w XXI wieku.
44. Etap II - Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku osiedlowy (Kochanowskiego) ul. Mickiewicza 7A Kontynuacja etapu I projektu pozwoli na tworzenie miejsca do rekreacji na świeżym powietrzu na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku dla osób z niepełnosprawnościami. Realizacja etapu II projektu zachęci uczestników placówki do udziału we wspólnym odpoczynku i relaksie na ławeczce czy leżaku, w zacienionym miejscu, a także ćwiczeń z wykorzystaniem zamontowanych urządzeń. Zwiększenie bezpieczeństwa przechodniów ulicy oraz uczestników placówki poprzez wymianę ogrodzenia wraz z furtkami i bramą wjazdową.
45. Remont-rewitalizacja wieży zegarowej zamku książąt Mazowieckich ogólnomiejski ul. Tumska 2 Remont-rewitalizacja wieży zegarowej zamku książąt Mazowieckich, remont elewacji zewnętrznej ,odnowienie kopuły i zegara, oraz naprawa mechanizmu zegara
46. Murale na Osiedlu Stare Miasto w Płocku osiedlowy (Stare Miasto) ul. Kozia, Kwiatka 59A - budynek ARS, Kwiatka 59 W Polsce od kilkunastu lat powstaje coraz więcej murali, a prace polskich muralistów charakteryzują się wysokim poziomem. Wiele murali można spotkać w największych miastach, np. w Krakowie czy Łodzi lub Warszawie ale ten rodzaj street artu pojawia się również w mniejszych ośrodkach - jak Opole czy Płock. Są one tworzone na różne okazje oraz z inicjatywy wielu podmiotów, zarówno władz jak i podmiotów komercyjnych czy fundacji. W ostatnich latach w naszym mieście powstało wiele murali (mi.in przy Bielskiej, przy Kaczmarskiego, w al. Piłsudskiego – 2 szt, ul. Rybaki – amfiteatr - 2 szt, ul. 11 listopada, na murze obok Domu Broniewskiego, Pokis – 2 szt. na budynku oraz murze ogrodzenia oraz przy Nowowiejskiego/Łukasiewicza oraz na murze parkingu przy Norbertańskiej oraz przy ulicy Słonecznej, ul. Misjonarskiej 22). Wszystkie projekty spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem przez płocczanki i płocczan, mediów oraz turystów czy internautów. Jako Rada Osiedla Stare Miasto widzimy potrzebę kontynuacji tego przedsięwzięcia i wzbogacenia przestrzeni miejskiej atrakcyjnymi muralami o różnorodnej tematyce.
47. A po lekcjach... ogólnomiejski ul. Ks. I. Lasockiego 14 (SOSW Nr 2) Realizacja zajęć dodatkowych, terapeutycznych, usprawniających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Płocku, w celu przygotowania osób z niepełnosprawnościami do samodzielnego funkcjonowania społecznego oraz na rynku pracy.
48. Cyfrowa E-Małachowianka osiedlowy (Stare Miasto) Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku w pomoce dydaktyczne - sprzęt komputerowy i multimedialny, dzięki któremu zwiększy się efektywność nauczania.
Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne pozwoli na prowadzenie dodatkowych innowacyjnych zajęć, kursów, projektów, warsztatów czy wykładów zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.
49. Muzoklik osiedlowy (Kolegialna) ul. Kolegialna 23 (OSM I i II Stopnia w Płocku) Celem projektu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Płocku jest poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły. Projekt zakłada wyposażenie pracowni przedmiotowych, w tym językowo-komputerowej oraz obróbki dźwięku, wykorzystywanych zarówno w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących jak i artystycznych. Nowością, jaką planuje się wprowadzić, są zajęcia z obróbki dźwięku oraz wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu przedmiotów artystycznych. Ponadprzeciętne wyniki nauczania oraz osiągnięcia uczniów w konkursach, nie tylko muzycznych, na arenie krajowej i międzynarodowej pozwalają na wykorzystanie potencjału uczniów i poszerzanie horyzontów ułatwiających odnalezienie właściwej ścieżki zawodowej.
50. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 im. Janusza Korczaka osiedlowy (Podolszyce Południe) ul. Czwartaków 6 (obok SP 22) Podolszyce, jedno z najmłodszych osiedli Płocka. Mieszka tu wiele rodzin z małymi dziećmi. Infrastruktura dla maluchów nie jest rozbudowana, a każdy plac zabaw jest na wagę złota. Jednym z ulubionych miejsc do spędzania czasu w tej okolicy jest plac zabaw przy SP. 22. Jedyny plac na którym przez większość dnia w lato teren jest w dużej mierze zacieniony. W związku z tym, że bawią się tu i mali i duzi podłoże tego placu jest szczególnie wyeksploatowane. Ilość dziur i ich wielkość stała się już zwyczajnie niebezpieczna. Szkoła systematycznie monitoruje ubytki w nawierzchni i je naprawia, lecz przynosi to tylko krótkotrwały efekt. Potrzebna jest gruntowna wymiana nawierzchni, która sięga najgłębszej warstwy. Zabawki na placu zabaw są w bardzo dobrym stanie więc tym bardziej powinniśmy zawalczyć o to, aby zadbać o zapewnienie bezpieczeństwa podczas ich korzystania. Aby unowocześnić plac proponuję wymienić piaskownicę na wóz strażacki - zabawkę do wspinania, zjeżdżania, a także zabawy w odgrywanie ról. Zabawa w wozie strażackim da rodzicom doskonały pretekst do zaznajomienia dziecka z numerami alarmowymi i rolą aut bojowych. 
51. Rodzinny festyn międzypokoleniowy osiedlowy (Łukasiewicza) SP Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 7.
W przypadku przeniesienia dzieci do drugiego budynku przy ul. Królowej Jadwigi 4
Rodzinny festyn międzypokoleniowy to doskonała integracja międzypokoleniowa dla społeczności lokalnej osiedla „Łukasiewicza” dzieci, rodziców i dziadków.  To kształtowanie postawy szacunku wobec siebie i środowiska, w którym dziecko wzrasta. Budowanie poczucia wartości  przy odkrywaniu związków z najbliższą rodziną. Dla wielu, to jedna z rzadkich okazji wspólnego spędzania wolnego czasu. Rodzinny festyn międzypokoleniowy zapewni pogłębianie relacji pomiędzy członkami rodziny w trakcie różnych zabaw i gier na świeżym powietrzu. To doskonała okazja  do aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu z wieloma atrakcjami.
52. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ciechomickiej osiedlowy (Ciechomice) ul. Ciechomicka Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ciechomickiej. Projekt poprawi jakość i bezpieczeństwo komunikacji pieszych, rowerzystów. Realizacja projektu poprawi komfort jazdy rowerem i przyczyni się do rozwoju turystyki rowerowej w Płocku.
53. Szkoła z przyszłością osiedlowy (Łukasiewicza) ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7 (Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie) Projekt obejmuje wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego wspomagającej realizację zajęć edukacyjnych w branży informatycznej, elektrycznej oraz automatycznej. Wyposażenie pracowni jest zgodne z najnowszymi trendami oraz oczekiwaniami współczesnego przemysłu oraz gospodarki miasta Płock oraz kraju.
54. Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkole Nr 37 w Płocku osiedlowy (Podolszyce Północ) ul. Hubalczyków 5 Na osiedlu Podolszyce Północ znajduje się Miejskie Przedszkole nr 37. Posiada piękny, zielony teren. Uczęszcza do niego 218 dzieci. Na przełomie roku 2022/2023, dzięki finansowaniu z budżetu obywatelskiego powstał nowoczesny plac zabaw. Urządzenia oraz nawierzchnia na placu zostały dostosowane do wieku i potrzeb dzieci. Zależy nam, aby teren wokół przedszkola był przyjazny i bezpieczny dla dzieci i ich opiekunów. Nawierzchnia dookoła przedszkola z upływem wielu lat i pod wpływem czynników atmosferycznych uległa deformacji oraz miejscowym ubytkom, co uniemożliwia bezpieczne poruszanie się dzieci po terenie ogrodu przedszkolnego. Wykonane nasadzenia na terenie ogrodu przedszkolnego poprawią estetykę wizualną oraz komfort przebywania na terenie placu zabaw (zacienienie miejsc do zabawy dla dzieci, uzupełnienie ubytków trawy oraz krzewów)
W przedszkolu jest 9 grup wiekowych: 3,4 latki oraz 5,6 latki. Młodsze pierwsze spacery odbywają na terenie wokół przedszkola, starsze obserwują przyrodę oraz aktywnie bawią się skacząc na skakance, rysując kredą oraz grając w piłkę. Dlatego zależy nam, aby nawierzchnia, po której poruszają się dzieci była niezagrażająca zdrowiu. Plac zabaw jest również dostępny dla najmłodszych mieszkańców osiedla.
55. Nadwiślańska Strefa Wspinaczkowa (I Etap) osiedlowy (Łukasiewicza) ul. Plac Celebry Papieskiej 1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zewnętrznej ścianki wspinaczkowej na terenie przyległym do hali ORLEN ARENA.
56. Plac zabaw obok Domu Technika osiedlowy (Skarpa) ul. Kazimierza Wielkiego Plac zabaw z gumowym podłożem, ławkami z miejscem do przewijania dzieci.
57. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Mickiewicza-Reja osiedlowy (Dworcowa) ul. Adama Mickiewicza, Mikołaja Reja Instalacja lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza i Mikołaja Reja w Płocku.
58. Modernizacja placu zabaw na Zielonej Sadybie osiedlowy (Zielony Jar) ul. Żyzna 21b-e Założeniem jest dostosowanie istniejącej infrastruktury placu zabaw do istniejących potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego obiektu z myślą o najmłodszych mieszkańcach oraz dzieci z niepełnosprawnością. Projekt zakłada doposażenie placu zabaw oraz wymianę nawierzchni ( z piasku na nawierzchnię poliuretanową).
59. Plac zabaw oraz urządzenie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 osiedlowy (Skarpa) ul. Juliusza Słowackiego 27 Trudno sobie wyobrazić, że w dzisiejszych czasach jest przedszkole na terenie którego nie ma bezpiecznego, przyjaznego i funkcjonalnego terenu rekreacyjnego z placem zabaw. Na osiedlu Skarpa znajduje się Miejskie Przedszkole nr 19. Opis: Posiada zielony teren. Uczęszcza do niego 136 dzieci. Od dłuższego czasu plac zabaw, znajdujący się na terenie placówki nie spełnia warunków bezpieczeństwa, ze względu na stan techniczny urządzeń zabawowych, które zamontowane były przed kilkunastu laty, i niestety pomimo systematycznie wykonywanych prac konserwacyjnych i bieżących napraw, uległy nieodwracalnej degradacji. Ich dalsze użytkowanie zagraża bezpieczeństwu dzieci, dlatego niektóre urządzenia zostały zdemontowane. Celem projektu i związanych z jego realizacją działań jest stworzenie i zapewnienie przedszkolakom oraz dzieciom z terenu osiedla możliwości korzystania przez wiele następnych lat z funkcjonalnego i nowoczesnego placu zabaw, składającego się z atrakcyjnych, bezpiecznych i trwałych urządzeń zabawowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, z zastosowaniem bezpiecznej nawierzchni pod tymi urządzeniami. Realizacja projektu w proponowanym zakresie w znacznym stopniu wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa dzieci w czasie gier i zabaw na świeżym powietrzu, tj. formy aktywności decydującej o utrzymaniu właściwego poziomu odporności i mającej wpływ na ogólną sprawność psychoruchową. Bezpieczna nawierzchnia przy urządzeniach pozwoli na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa w czasie korzystania z urządzeń (zamortyzuje każdy upadek) i pozwoli na skuteczne utrzymanie właściwego poziomu czystości nawierzchni (dzieci nie mają ziemi czy piasku w butach). W przedszkolu jest 5 grup wiekowych, do których uczęszczają dzieci od 3 do 6 roku życia. Maluchy uwielbiają kręcić się na karuzeli, bujać, robić babki w piaskownicy, zjeżdżać na zjeżdżalni, poznawać otoczenie. Starsze dzieci najchętniej wspinają się, skaczą, grają w gry ruchowe i zespołowe,  z użyciem różnych pomocy (np. w piłkę), eksperymentują, odkrywają otoczenie i swoje możliwości. Stworzenie im takiej możliwości jest niezwykle ważne dla ich wszechstronnego rozwoju. Dlatego w przedszkolu potrzebny jest w pełni bezpieczny, atrakcyjny wizualnie i funkcjonalnie plac zabaw, który pozwoli dzieciom na pobudzanie ciekawości oraz wszystkich zmysłów, będzie edukacją przez zabawę, pozwoli na eksperymenty, wspomoże ich rozwój, ale również zintegruje całe rodziny przez wspólny udział w zabawach, niezbędnej rozrywki. Plac zabaw będzie dostępny dla najmłodszych mieszkańców osiedla.
60. Zielone płuca. Rewitalizacja zieleni Ogrodu Jordanowskiego osiedlowy (Wyszogrodzka) ul. 4 Pułku Strzelców Konnych Ogródek Jordanowski jest miejscem wypoczynku płocczan na osiedlu Wyszogrodzka, położonym w otoczeniu trzech ruchliwych ulic. Występują tam stare drzewa, w tym jedno pomnikowe i kilka kwalifikujących się do tego miana. Park stanowi zieloną enklawę dla rodzin z dziećmi i młodzieży, a rozłożyste konary drzew chronią ich przed nadmiernym nasłonecznieniem. Projekt zakłada zadbanie o znajdujący się tam drzewostan. „Trzeba chronić i ratować stare drzewa. To one już teraz, w odróżnieniu od kilkuletnich sadzonek, pobierają ogromne ilości CO2, produkują tlen i zatrzymują do 4,5 kg zanieczyszczeń rocznie (w tym 1,8 kg ozonu i 1,35 kg pyłów)” – jak podaje profesor SGWW dr hab. Jacek Borowski. Chcemy wzbogacić bioróżnorodność ogródka poprzez nasadzenia gatunków rodzimych kwiatów (malwy, rumianki, farbowniki, mydlnice, chabry itp.) oraz ziół. Zależy nam na roślinności, która ma możliwość „rozsiewania się”, aby zachować ciągłość kącików kwiatowych, a w przyszłości można by się nimi dzielić ze społecznością lokalną. Wzdłuż części ogrodzenia ogrodu chcemy zasadzić zimnozielony żywopłot, stanowiący naturalną ochronę przed pyłem w miesiącach ciepłych i smogiem w zimie. Ponadto zależy nam na stworzeniu ścieżki edukacyjnej poprzez podpisanie gatunków roślin i opisy drzew. Chcemy wymienić istniejące pojemniki na śmieci na te przeznaczone do segregacji i recyklingu oraz zakupić pojemniki do zbierania deszczówki oraz kompostownik. Dodatkowo chcielibyśmy: - zakupić pawilon, w którym przechowywane będą narzędzia i akcesoria niezbędne do pielęgnacji terenów zielonych oraz stoły i krzesła do działań edukacyjnych. Wierzymy, że te działania zwiększą świadomość przyrodniczą osób odwiedzających ogródek. Wpłyną również na poprawę warunków środowiskowych rosnącej tam zieleni, a tym samym na lepsze oddziaływanie na zdrowie mieszkańców. Projekt umożliwi również prowadzenie zajęć edukacyjnych i animacyjnych związanych z ekologią dla społeczności lokalnej oraz uczniów płockich szkół i przedszkoli, zarówno w okresie trwania projektu, jak i w latach następnych.
61. Remont skweru przy muszli koncertowej osiedlowy (Borowiczki) dz.nr 2473/5 Borowiczki Celem projektu jest wyremontowanie muszli koncertowej, przylegającej do budynku cukrowni w Borowiczkach oraz stworzenie w jej otoczeniu strefy wypoczynkowej, parkowej, rekreacyjnej.
62. Sobótka pod Żaglami ogólnomiejski Zalew Sobótka Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego na terenie Zalewu Sobótka w małe dwuosobowe łodzie żaglowe z których będą mogli korzystać mieszkańcy. Żaglówki umożliwią organizację zajęć w grupach, żeglowanie indywidualne a w przyszłości lekcje WF-u na wodzie. SOBÓTKA POD ŻAGLAMI to również wakacyjny cykl spotkań i ogólnodostępnego podstawowego szkolenia, żeglowanie pod okiem instruktorów i nauczycieli żeglarstwa. Integracja dzieci, dorosłych i seniorów bo żeglarstwo to sport dla całych rodzin.
63. Zawsze bezpieczni ogólnomiejski ul. Wyszogrodzka 1a Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu efektywności działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku-Podolszycach oraz Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, poprzez dostosowanie technicznych środków reagowania do potrzeb wynikających z obecnie obowiązujących standardów ratownictwa w zakresie zwalczania zagrożeń, podejmowania działań prewencyjnych, ratowania zdrowia i życia ludzkiego, mienia i zapewnienia bezpieczeństwa środowiska przed skutkami powodzi i podtopień na terenie Miasta Płocka.
64. Modernizacja placu zabaw przy Stadionie Miejskim w Płocku ogólnomiejski ul. Kochanowskiego Projekt polega na modernizacji placu zabaw na osiedlu Kochanowskiego w Płocku, tj. północna część placu zabaw przy Stadionie Miejskim ul. Sportowa 3. Założeniem jest dostosowanie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do istniejących potrzeb mieszkańców (rodziny z dziećmi, seniorzy, grupy międzypokoleniowe), poprzez stworzenie komfortowych, bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu w przestrzeni miasta. Zlokalizowanie osiedla na planie ruchliwych dróg miejskich oraz oddalenie miejsc o podobnym charakterze od Osiedla Kochanowskiego sprawia, że warunki do rekreacji i sportu są bardzo ograniczone. Istniejący potencjał demograficzny osiedla sprawia, że inwestycja w ww. obiekt jest niezwykle potrzeba.
65. Pierwszy rowerowy single track w Płocku ogólnomiejski ul. Parowa Budowa pierwszego rowerowego single tracka w Płocku.
66. SKATE JUMPBOX i TOR NINJA osiedlowy (os. Podolszyce Północ) ul. Walecznych, Park Północny SKATE JUMPBOX - to profesjonalny tor do skoków i jazdy na rolkach, hulajnogach, deskorolkach i rowerach, który pozwala na naukę powietrznych ewolucji w kontrolowany i bezpieczny sposób. TOR NINJA OCR - to wielofunkcyjny tor treningowy pozwalający na profesjonalnie i kompleksowe przygotowanie się do biegów OCR z przeszkodami takich jak: Ninja Warrior, Runmageddon, Spartan Race, Barbarian Race, Comandos itp.
67. Interaktywna moc edukacji osiedlowy (Wyszogrodzka) ul. Brzozowa 3 (SP 12) Zakup 12 szt. monitorów interaktywnych ma na celu podniesienie jakości kształcenia poprzez wzbogacenie zajęć w ciekawe formy pracy oraz pozwoli rozwinąć zainteresowania uczniów. Wykorzystanie monitorów interaktywnych wzbogaci pracę i nauczycieli i uczniów na lekcjach, pomoże rozwinąć wszechstronne myślenie, zapozna uczniów z możliwościami korzystania z najnowszych technologii informatycznych.
68. Sensoogródek – Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 14 osiedlowy (Miodowa) ul. Miodowa 8/1 (MP 14) Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa starego placu zabaw wraz z nadaniem mu nowej funkcji edukacyjnej i sensorycznej tak aby urozmaicić możliwość spędzania wolnego czasu oraz stworzyć warunki do optymalnego rozwoju dzieci. Obecny, tradycyjny plac zabaw jest użytkowany systematycznie. Jednak zgromadzone na nim sprzęty w bardzo ograniczonym zakresie daje dziecku możliwość twórczej organizacji zabawy, dokonywania wyborów, eksperymentowania i tworzenia oraz kształcenia w zabawie wszystkich zmysłów.
69. Dbamy o zdrowie uczniów osiedlowy (Tysiąclecia) ul. Piasta Kołodzieja 7 (SP 16) Projekt zakłada remont i modernizację małej salki gimnastycznej, wyposażenie jej w sprzęt do ćwiczeń oraz wymianę szkolnych krzeseł na ergonomiczne "Dobre krzesło".
70. Ekologia i ergonomika w szkole Kopernika ogólnomiejski ul. Piasta Kołodzieja 7 (SP 16) Pierwsza część projektu zakłada utworzenie muralu na ścianie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Płocku, który tematycznie będzie nawiązywał do patrona szkoły Mikołaja Kopernika. Do wykonania muralu użyte zostaną specjalne certyfikowane farby, które mają właściwości antysmogowe.
Druga część projektu zakłada montaż folii przeciwsłonecznych w pracowniach szkolnych w celu poprawy komfortu nauki poprzez obniżenie temperatury latem oraz zmniejszenie strat ciepła w okresie zimowym.