Projekty wybrane do realizacji:

1. PŁOCK MIASTO BOHATER - MURALE O TEMATYCE HISTORYCZNEJ - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt zrealizowano w październiku 2016 roku. W jego ramach namalowanych zostało pięć murali o tematyce historycznej. Trzy murale (znajdujące się na placu Celebry oraz na ul. 1 Maja) zaprojektował oraz wykonał warszawski artysta Paweł Ryżko. Autorami projektów dwóch pozostałych murali są: Katarzyna Krzysztofowicz (mural zlokalizowany jest przy ul. Sienkiewicza 51) oraz Robert Parzychowski (mural przy ul. Kredytowej 34).

 


2. PLAC ZABAW PRZY STADIONIE MIEJSKIM - Projekt osiedlowy (os. Kochanowskiego) /zrealizowany/

W 2015 roku zrealizowano w systemie "zaprojektuj i wybuduj" przebudowę południowej części placu zabaw przy Stadionie Miejskim na os. Kochanowskiego w zakresie demontażu starych i montażu nowych urządzeń zabawowych (7 szt. w tym dla niepełnosprawnych) i koszy na śmieci, wykonania ok. 317 m2 bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej i nawierzchni trawiastej z kratek gumowych oraz remont i demontaż murka z siedziskami. Wyposażenie placu zabaw to: ścianka wspinaczkowa; karuzela z siedziskiem na kole; zestaw wspinaczkowy sześciokąt; huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych z platformą umożliwiającą korzystanie przez dziecko na wózku inwalidzkim wraz z ogrodzeniem – 1 sztuka; zestaw wspinaczkowy o konstrukcji wieży; zestaw typu wieża ze zjeżdżalnią; tablica do rysowania; 8 szt. koszy na śmieci z daszkiem. Wyremontowano ławkę, murki i wykonano nowe siedziska.

 


3. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY WRAZ Z DOMEM DZIENNEGO POBYTU SENIORA Z MOŻLIWOŚCIĄ REHABILITACJI - Projekt ogólnomiejski /zadanie niezrealizowane/

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie przygotowanych przez MOPS głównych założeń dotyczących utworzenia i prowadzenia DDP na terenie Radziwia. Ze względu na ograniczone środki finansowe Budżet Miasta Płocka na rok 2020 nie przewiduje realizacji tego zamierzenia. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy – Miasta Płock na lata 2020-2046 realizacja przedmiotowej inwestycji zaplanowana jest na lata 2022-2023 z kwotami: w 2022 – 1 mln zł,  w 2023 – 2 mln zł.


4. BUDOWA RONDA KORCZAKA-POCZTOWA-HARCERSKA - Projekt osiedlowy (os. Borowiczki) /zrealizowany/

Projekt zrealizowany w ramach przebudowy odcinka ulicy Harcerskiej. Rondo zostało tak zaprojektowane i wybudowane, aby mogły się po nim bezpiecznie poruszać nawet najdłuższe przegubowe autobusy KM Płock czy ciągniki siodłowe z naczepami. Nowoczesne oświetlenie LED, drogi rowerowe i rondo znacznie poprawiają bezpieczeństwo ruchu drogowego w tej części Płocka. Nowe rondo na skrzyżowaniu ulic: Korczaka – Pocztowej - Harcerskiej posiada następujące parametry: średnica zewnętrzna ronda – 20 m; średnica wyspy centralnej – 5m; średnica zewnętrzna pierścienia ronda – 11 m.; szerokość pasa ruchu – 4,5 m. Bezpośrednio w okolicach ronda powstały także chodniki z kostki betonowej o szerokości 2 m częściowo zawężone do 1,25 m. a także droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej.

 


5. PLAC ZABAW - Projekt osiedlowy (os. Ciechomice) /zrealizowany/

W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zrealizowano rozbudowę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Miejskiego Przedszkola nr 2 w Płocku. Wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. ok. 200 mkw., plac zabaw doposażono w 8 zabawek.


6. REMONT CHODNIKÓW - Projekt osiedlowy (os. Dobrzyńska) /zrealizowany/

W ramach projektu wykonana została przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa-Skłodowskiej-Kredytowa.


7. REMONT CHODNIKÓW WZDŁUŻ ULIC: SALEZJAŃSKIEJ, M. REJA, I. LASOCKIEGO - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

Opracowano dokumentacje projektowe na rozbudowę ul. Reja oraz przebudowę ul. Lasockiego. Ze względu, że ulice wymagają kompleksowej przebudowy i konieczności zaangażowania znacznie większych środków finansowych realizacja zostanie uwzględniona w planach inwestycyjnych na lata przyszłe. W 2015 roku zrealizowany został remont chodnika wraz ze zjazdami na ul. Salezjańskiej.

 


8. POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU - Projekt osiedlowy (os. Góry) /zrealizowany/

W ramach realizacji zadania wykonane zostały roboty budowlane związane z remontem hali sportowej w budynku szkoły, wymianą parkietu oraz wyposażeniem w sprzęt sportowy, tj. bramki do piłki ręcznej i kosze do koszykówki. Roboty budowlane prowadzone były w okresie: 08.07.2015-25.09.2015 roku.


9. ZAGOSPODAROWANIE PLACU OBROŃCÓW WARSZAWY - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /zrealizowany/

24 września 2015 roku Zarządzeniem Nr 1078/2015 Prezydent Miasta Płocka ogłosił  przeprowadzenie konkursu studialnego na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Obrońców Warszawy na osiedlu Kolegialna w Płocku wraz ze schodami Broniewskiego”. Do dnia 15 lutego 2016 roku uczestnicy, którzy zostali dopuszczeni do udziału w konkursie (na podstawie złożonego wniosku wraz z kompletem dokumentów) mogli składać prace konkursowe. W dniach 29 lutego 2016 roku – 1 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie sądu konkursowego, na którym sędziowie, jako zespół pomocniczy wskazany przez Prezydenta Miasta Płocka, dokonali oceny złożonych prac konkursowych. Decyzją sądu konkursowego zgodnie z protokołem pokonkursowym przyznane zostały cztery wyróżnienia. Wyróżnione prace konkursowe oraz protokół pokonkursowy dostępne są na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne → opracowania planistyczne.


10. REMONT BOISKA OSIEDLOWEGO - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Południe) /zrealizowany/

W ramach realizacji zadania, w 2015 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb wykonania modernizacji boiska osiedlowego do piłki ręcznej na Osiedlu Podolszyce Południe przy Szkole Podstawowej Nr 22 ul. Czwartaków 6 w Płocku oraz wykonano roboty budowlane związane z modernizacją, polegającą na: wymianie nawierzchni boiska wykonanego z nawierzchni syntetycznej 1.056 m2. Zakres robót obejmował: zerwanie starej nawierzchni, położenie nowej nawierzchni poliuretanowej oraz zainstalowanie nowych bramek do piłki ręcznej. Wykonano również doraźną naprawę nawierzchni boisk do koszykówki, siatkówki oraz kortu tenisowego.


11. PROJEKT ULICY BORYSZEWSKIEJ - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Północ) /zrealizowany/

W ramach zadania w 2019 roku opracowano projekt przebudowy ulicy Boryszewskiej.


12. UTWARDZENIE NIZINNEJ OD NR 2 DO 45 W PŁOCKU NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ - Projekt osiedlowy (os. Pradolina Wisły) /zrealizowany/

Projekt zrealizowany w 2015 roku w zmienionej formie. Ze względu na bardzo wysokie koszty wykonania nawierzchni asfaltowej co wymagałoby wykonania pełnej konstrukcji drogi wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego.


13. ŚCIEŻKA ROWEROWA ŁĄCZĄCA GÓRY Z RADZIWIEM - Projekt osiedlowy (os. Radziwie) /zrealizowany/

Zadanie wykonane w 2015 roku. Realizacja obejmowała wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z ustawieniem krawężników od strony nasypu kolejowego przy moście Legionów Marszałka J. Piłsudskiego poprzez ulicę Górka. W dalszej części wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ulicach Krakówka i Łącka w kierunku osiedla Góry.

 


14. LAS SKARPAS - Projekt osiedlowy (os. Skarpa) /zrealizowany/

W 2015 roku w ramach zadania „Tereny zielone i parki rekreacyjne” zagospodarowano m.in. teren wokół boiska przy ulicy Norwida – Asnyka (Las Skarpas – budżet obywatelski): zrealizowano umowę na zagospodarowanie terenu oraz budowę przyłącza i instalacji elektroenergetycznej przy ulicy Norwida – Asnyka w Płocku, w ramach której został wykonany plac zabaw dla dzieci 3-11 lat wraz z ogrodzeniem, zainstalowano 5  urządzeń zabawowych na bezpiecznej nawierzchni. Wykonana została także siłownia wyposażona w 4 urządzenia, zamontowano stoły do szachów i chińczyka, wybudowano także altanę drewnianą z ławostołami z wyznaczonym miejscem do grillowania. Zostały zainstalowane elementy małej architektury, oświetlenie, wykonano nasadzenia. Powierzchnia całego terenu przeznaczonego pod inwestycję to ok. 1379 mkw., w tym powierzchnia placu zabaw to 230 m2, powierzchnia pod siłownię to ok. 120 m2.

 


15. WYMIANA CHODNIKÓW WZDŁUŻ ULICY KRZYWEJ - Projekt osiedlowy (os. Trzepowo) /zrealizowany/

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. Wykonano remont istniejącego chodnika polegający na wymianie zużytych i zniszczonych płyt chodnikowych i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami.

 


16. DROGA ROWEROWA OD RONDA GRABSKICH NA SKARPIE DO NOWEGO RONDA NA WINIARACH - Projekt osiedlowy (os. Winiary) /zrealizowany/

Wykonano w 2015 roku ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej w ul. Dobrzyńskiej na odcinku do Ronda Grabskich do Ronda Bronarskiego w ramach przebudowy ul. Dobrzyńskiej.

 


17. BRAKUJĄCY CHODNIK "BATALIONU PARASOL" - Projekt osiedlowy (os. Zielony Jar) /zrealizowany/

W 2015 roku zawarto umowę w formie „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z budową chodnika na terenie osiedla Zielony Jar przy ul. Batalionu Parasol, zadanie zostało zakończone.


18. ŚCIEŻKA ZDROWIA - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /zrealizowany/

Wybudowana ścieżka zdrowia składa się z 2 części: bieżni sportowej z trzema torami treningowymi w kolorze czerwonym o powierzchni całkowitej 229 m2 oraz części do ćwiczeń sprawnościowych, umiejscowionej wewnątrz bieżni, podzielonej na 9 sektorów z urządzeniami treningowymi (równoważnia pojedyncza, pomost ruchomy, zestaw do przeskoków, drabinka pozioma, zestaw do przewrotów, poręcz gimnastyczna, przeplotnia pionowa, zestaw do pompek, zestaw do ćwiczenia brzucha. Każde stanowisko jest ponumerowane napisem w kolorze żółtym. Wykonano także połączenie bieżni z chodnikiem przy szkole za pomocą nawierzchni z kostki betonowej szarej o powierzchni 10 m2. Przy ścieżce zamontowano także ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, wieszaki na ubrania. Wokół ścieżki oraz wewnątrz bieżni wykonano trawniki.

 


19. NIE KUWETA A TOALETA DLA STAREGO RYNKU - Projekt osiedlowy (os. Stare Miasto) /zrealizowany/

W kamienicy wykorzystane zostały wszystkie trzy poziomy. Na parterze powstała toaleta dla osób niepełnosprawnych, jest w niej także miejsce do przewinięcia maluchów. Na pierwszym piętrze znajduje się toaleta i prysznic dla pań, na drugim - dla panów.

 

 


PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH III EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
LP. NR NAZWA PROJEKTU CHARAKTER PROJEKTU STAN REALIZACJI
1.  52 PŁOCK MIASTO BOHATER - MURALE O TEMATYCE HISTORYCZNEJ ogólnomiejski zrealizowany
2.  6 PLAC ZABAW PRZY STADIONIE MIEJSKIM osiedlowy (os. Kochanowskiego) zrealizowany
3.  38 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY WRAZ Z DOMEM DZIENNEGO POBYTU SENIORA Z MOŻLIWOŚCIĄ REHABILITACJI ogólnomiejski niezrealizowany
4. 25 BUDOWA RONDA KORCZAKA-POCZTOWA-HARCERSKA osiedlowy (os. Borowiczki) zrealizowany
5. 32 PLAC ZABAW osiedlowy (os. Ciechomice) zrealizowany
6. 7 REMONT CHODNIKÓW osiedlowy (os. Dobrzyńska) zrealizowany
7. 46 REMONT CHODNIKÓW WZDŁUŻ ULIC: SALEZJAŃSKIEJ, M. REJA, I. LASOCKIEGO osiedlowy (os. Dworcowa) zrealizowany
8. 23 POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU osiedlowy (os. Góry) zrealizowany
9.  70 ZAGOSPODAROWANIE PLACU OBROŃCÓW WARSZAWY osiedlowy (os. Kolegialna) zrealizowany
10.  51 REMONT BOISKA OSIEDLOWEGO osiedlowy (os. Podolszyce Południe) zrealizowany
11.  22 PROJEKT ULICY BORYSZEWSKIEJ osiedlowy (os. Podolszyce Północ) zrealizowany
12.  2 UTWARDZENIE NIZINNEJ OD NR 2 DO 45 W PŁOCKU NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ osiedlowy (os. Pradolina Wisły) zrealizowany
13.  21 ŚCIEŻKA ROWEROWA ŁĄCZĄCA GÓRY Z RADZIWIEM osiedlowy (os. Radziwie) zrealizowany
14.  19 LAS SKARPAS osiedlowy (os. Skarpa) zrealizowany
15.  64 WYMIANA CHODNIKÓW WZDŁUŻ ULICY KRZYWEJ osiedlowy (os. Trzepowo) zrealizowany
16.  68 DROGA ROWEROWA OD RONDA GRABSKICH NA SKARPIE DO NOWEGO RONDA NA WINIARACH osiedlowy (os. Winiary) zrealizowany
17.  34 BRAKUJĄCY CHODNIK "BATALIONU PARASOL" osiedlowy (os. Zielony Jar) zrealizowany
18.  15 ŚCIEŻKA ZDROWIA osiedlowy (os. Łukasiewicza) zrealizowany
19.  27 NIE KUWETA A TOALETA DLA STAREGO RYNKU osiedlowy (os. Stare Miasto) zrealizowany

 

 

Wyniki głosowania w III edycji

WYNIKI GŁOSOWANIA W RAMACH III EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU LICZBA GŁOSÓW
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
52 PŁOCK-MIASTO BOHATER. MURALE O TEMATYCE HISTORYCZNEJ 386
38 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY WRAZ Z DOMEM DZIENNEGO POBYTU SENIORA Z MOŻLIWOŚCIĄ REHABILITACJI 309
29 POMALUJ ŚWIAT MUZYKĄ – PRACOWNIA MUZYCZNO-PLASTYCZNA 167
63 BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWEJ I ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. BIELSKIEJ 161
28 FLOW PARK 141
41 PARK ROWEROWY 122
10 ZAKUP „HAPPY BUSA” DLA OŚRODKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO W PŁOCKU UL. MOŚCICKIEGO 27 101
11 REMONT ELEWACJI BUDYNKU BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO 52
8 UTWARDZENIE TERENU POD MIEJSCA POSTOJOWE WRAZ Z MONTAŻEM OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ REMONCIE ISTNIEJĄCYCH CHODNIKÓW NA DZIAŁCE 694/65 51
47 SZALETY PUBLICZNE 51
73 MAGAZYN BANKU ŻYWNOŚCI W SŁUŻBIE POTRZEBUJĄCYM 49
1 ZAKUP SYSTEMU POMIARU CZASU WYKORZYSTYWANEGO PODCZAS ZAWODÓW PŁYWACKICH 48
33 LIKWIDACJA „WĄSKIEGO GARDŁA” NA UL. CHOPINA 47
56 WPROWADŹMY ŁAD NA NASZE ULICE! STOP NACHALNYM REKLAMOM 40
16 WODA OLIGOCEŃSKA DLA KAŻDEGO – BUDOWA PUNKTU CZERPALNEGO NA NOWYM RYNKU 39
37 PŁOCKI PARK MINIATUR 34
36 OŚWIETLENIE I PODŚWIETLENIE DRZEW NA TUMACH I STARYM RYNKU 30
20 4 TABLICE POKAZUJĄCE CZYSTOŚĆ POWIETRZA W PŁOCKU 27
69 TRZY PARKI TEMATYCZNE. ZOBACZ I DOTKNIJ 25
12 MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SALI DO PRACY METODĄ ALFREDA TOMATISA 22
74 OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE NOWEGO RYNKU 21
31 MUZEUM PŁYTY WINYLOWEJ 9
55 NIEWIDOMI SĄ WŚRÓD NAS I RAZEM Z NAMI 6
59 KOLARSKIE KRYTERIUM ULICZNE IM. ADAMA KRAJEWSKIEGO 4
60 DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY „TRAMP” 4
3 PLAKAT REKLAMOWY Z DOWOLNYM WIDOKIEM PŁOCKA WYPRODUKOWANY W TECHNICE 3D 2
53 ALBUM FOTOGRAFICZNY MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ W PŁOCKU 1
61 PŁOCKIE PEJZAŻE 1
PROJEKTY OSIEDLOWE
OS. BOROWICZKI
  BUDOWA RONDA KORCZAKA-POCZTOWA-HARCERSKA 77
  OŚWIETLENIE ULICZNE 2
OS. CIECHOMICE
  PLAC ZABAW 37
OS. DOBRZYŃSKA
  REMONT CHODNIKÓW 264
  UPIĘKSZENIE OSIEDLA DOBRZYŃSKA 20
OS. DWORCOWA
  REMONT CHODNIKÓW WZDŁUŻ ULIC: SALEZJAŃSKA, M. REJA, I. LASOCKIEGO 21
  CZYSTE OSIEDLE 3
OS. GÓRY
  POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU 135
OS. KOCHANOWSKIEGO
  PLAC ZABAW PRZY STADIONIE MIEJSKIM 39
  RODZINNY PLAC ZABAW 32
  DOŚWIETLENIE UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 25
  MODERNIZACJA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 24
OS. KOLEGIALNA
  ZAGOSPODAROWANIE PLACU OBROŃCÓW WARSZAWY 72
  STAŁA EKSPOZYCJA PREZENTUJĄCA DOROBEK TWÓRCZY FRANCISZKI I STEFANA THEMERSONÓW 4
OS. ŁUKASIEWICZA
  ŚCIEŻKA ZDROWIA 89
  BEZPIECZNE I PRZYJAZNE OSIEDLE 48
 OS. PODOLSZYCE POŁUDNIE
  REMONT BOISKA OSIEDLOWEGO 114
  NIEZBĘDNIK SĄSIEDZKI 17
OS. PODOLSZYCE PÓŁNOC
  PROJEKT ULICY BORYSZEWSKIEJ 50
  BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 48
  MUROWANY BUDYNEK SOCJALNY Z TOALETAMI 30
  PACHOŁKI NA ROWERY PRZY BOISKACH 12
OS. PRADOLINA WISŁY
  UTWARDZENIE UL. NIZINNEJ OD NR 2 DO 45 W PŁOCKU NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ 62
OS. RADZIWIE
  ŚCIEŻKA ROWEROWA ŁĄCZĄCA GÓRY Z RADZIWIEM 307
  MODERNIZACJA, ULEPSZENIE SKATEPARKU 90
OS. SKARPA
  LAS SKARPAS 44
OS. STARE MIASTO
  NIE KUWETA, A TOALETA DLA STAREGO RYNKU 55
OS. TRZEPOWO
  WYMIANA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. KRZYWEJ 60
OS. WINIARY
  DROGA ROWEROWA OD RONDA IM. GRABSKIEGO NA SKARPIE DO NOWEGO RONDA NA WINIARACH 125
OS. ZIELONY JAR
   BRAKUJĄCY CHODNIK "BATALIONU PARASOL" 18


Projekty negatywnie zweryfikowane w ramach III edycji

PROJEKTY NEGATYWNIE ZWERYFIKOWANE W RAMACH III EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
NUMER PROJEKTU NAZWA CHARAKTER PROJEKTU OCENA
5 ROWEREM NA PARCELE osiedlowy (os. Imielnica) N
9 SKLEP SPOŁECZNY ogólnomiejski N
13 PLATFORMA ZJAZDOWA - DOWNHILL RIDE XTREME - STARE MIASTO, PIEKARSKA OBOK POMNIKA KRZYWOUSTEGO ogólnomiejski N
17 OZNAKUJMY NASZE MIASTO ogólnomiejski N
26 ULICA BIELSKA - NIERUCHOMOŚCI - ROZPOZNANIE STANU PRAWNEGO I TECHNICZNEGO NIERUCHOMOŚCI NA ZACHÓD OD UL. BIELSKIEJ I PROPOZYCJA DALSZEGO PRZEZNACZENIA ORAZ WYKORZYSTANIA osiedlowy (os. Stare Miasto) N
35 REWITALIZACJA ISTNIEJĄCYCH JESZCZE KUCZEK ŻYDOWSKICH ogólnomiejski N
42 CENTRUM EDUKACYJNO-REHABILITACYJNE SENIORA 50+ osiedlowy (os. Dworcowa) N
44 BUDOWA CHODNIKA UL. 11 LISTOPADA osiedlowy (os. Dworcowa) N
45 REWITALIZACJA SKWERU PRZY OBROŃCÓW PŁOCKA 1920 R. 5 osiedlowy (os. Dworcowa) N
49 ZABYTKOWA KAMIENICA osiedlowy (os. Stare Miasto) N
50 WIELOFUNKCYJNE BOISKO Z MIEJSCEM DO REKREACJI osiedlowy (os. Podolszyce Północ) N
54 MODERNIZACJA ULICY I PARKINGÓW POMIĘDZY BLOKAMI CZWARTAKÓW 4, 2, JANA PAWŁA II 11, GENERAŁA GRZMOT-SKOTNICKIEGO osiedlowy (os. Podolszyce Południe) N
57 ŚWIETLICA Z "MINI PARKIEM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ" osiedlowy (os. Pradolina Wisły) N
65 BUDOWA FONTANNY PRZY UL. ZIELONEJ osiedlowy (os. Radziwie) N
67 ATRAKCYJNA SOBÓTKA ogólnomiejski N
72 PARKING OSIEDLOWY DLA MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW osiedlowy (os. Dworcowa) N

Projekty pozytywnie zweryfikowane w ramach III edycji

PROJEKTY POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE W RAMACH III EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
NUMER PROJEKTU NAZWA CHARAKTER PROJEKTU OCENA
1 ZAKUP SYSTEMU POMIARU CZASU WYKORZYSTYWANEGO PODCZAS ZAWODÓW PŁYWACKICH ogólnomiejski P
2 UTWARDZENIE UL. NIZINNEJ OD NR 2 DO 45 W PŁOCKU NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ osiedlowy (os.Pradolina Wisły) P
3 PLAKAT REKLAMOWY Z DOWOLNYM WIDOKIEM PŁOCKA WYPRODUKOWANY W TECHNICE 3D ogólnomiejski P
4 STAŁA EKSPOZYCJA WYSTAWOWA PREZENTUJĄCA DOROBEK TWÓRCZY FRANCISZKI I STEFANA THEMERSONÓW osiedlowy (os. Kolegialna) P
6 PLAC ZABAW NA STADIONIE MIEJSKIM osiedlowy (os. Kochanowskiego) P
7 REMONT CHODNIKÓW - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 - UL. SŁODOWA-SKŁODOWSKIEJ-KREDYTOWA-KOBYLIŃSKIEGO osiedlowy (os. Dobrzyńska) P
8 UTWARDZENIE TERENU POD MIEJSCA POSTOJOWE WRAZ Z MONTAŻEM OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ REMONCIE ISTNIEJĄCYCH CHODNIKÓW NA DZIAŁCE 694/65 ogólnomiejski P
10 ZAKUP "HAPPY BUSA" DLA OŚRODKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO W PŁOCKU UL. MOŚCICKIEGO 27 ogólnomiejski P
11 REMONT ELEWACJI BUDYNKU BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO ogólnomiejski P
12 MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SALI DO PRACY METODĄ ALFREDA TOMATISA ogólnomiejski P
14 PACHOŁKI NA ROWERY PRZY BLOKACH - PODOLSZYCE PÓŁNOC osiedlowy (os. Podolszyce Północ) P
15 ŚCIEŻKA ZDROWIA NA TERENIE NALEŻĄCYM DO GIMNAZJUM NR 5 osiedlowy (os. Łukasiewicza) P
16 WODA OLIGOCEŃSKA DLA KAŻDEGO - BUDOWA PUNKTU CZERPALNEGO NA NOWYM RYNKU ogólnomiejski P
18 BEZPIECZNE I PRZYJAZNE OSIEDLE osiedlowy (os.Łukasiewicza) P
19 "LAS SKARPAS" ZLECENIE PROJEKTU I WYKONANIE SKWERU DO WYPOCZYNKU O CHARAKTERZE RODZINNYM osiedlowy (os. Skarpa) P
20 4 TABLICE POKAZUJĄCE CZYSTOŚĆ POWIETRZA W PŁOCKU ogólnomiejski P
21 ŚCIEŻKA ROWEROWA ŁĄCZĄCA GÓRY Z RADZIWIEM osiedlowy (os. Radziwie) P
22 PROJEKT ULICY BORYSZEWSKIEJ osiedlowy (os. Podolszyce Północ) P
23 POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU osiedlowy (os. Góry) P
24 BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 osiedlowy (os. Podolszyce Północ) P
25 BUDOWA RONDA KORCZAKA-POCZTOWA-HARCERSKA osiedlowy (os. Borowiczki) P
27 NIE KUWETA A TOALETA DLA STAREGO RYNKU osiedlowy (os. Stare Miasto) P
28 FLOW PARK ogólnomiejski P
29 POMALUJ ŚWIAT MUZYKĄ - PRACOWNIA MUZYCZNO-PLASTYCZNA ogólnomiejski P
30 NIEZBĘDNIK SĄSIEDZKI osiedlowy (os. Podolszyce Północ) P
31 MUZEUM PŁYTY WINYLOWEJ ogólnomiejski P
32 PLAC ZABAW (UL. BROWARNA) osiedlowy (os. Ciechomice) P
33 LIKWIDACJA "WĄSKIEGO GARDŁA" NA UL. CHOPINA ogólnomiejski P
34 BRAKUJĄCY CHODNIK "BATALIONU PARASOL" osiedlowy (os. Zielony Jar) P
36 OŚWIETLENIE I PODŚWIETLENIE DRZEW NA TUMACH I STARYM RYNKU ogólnomiejski P
37 PŁOCKI PARK MINIATUR ogólnomiejski P
38 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY WRAZ Z DOMEM DZIENNEGO POBYTU SENIORA Z MOŻLIWOŚCIĄ REHABILITACJI ogólnomiejski P
39 RODZINNY PLAC ZABAW osiedlowy (os. Kochanowskiego) P
40 MODERNIZACJA, ULEPSZENIE SKATEPARKU (PARK GROMADZKI, UL. ZIELONA 40) osiedlowy (os. Radziwie) P
41 PARK ROWEROWY ogólnomiejski P
43 CZYSTE OSIEDLA osiedlowy (os. Dworcowa) P
46 REMONT CHODNIKÓW WZDŁUŻ ULIC: SALEZJAŃSKIEJ, REJA I LASOCKIEGO osiedlowy (os. Dworcowa) P
47 SZALETY PUBLICZNE ogólnomiejski P
48 MUROWANY BUDYNEK SOCJALNY Z TOALETAMI osiedlowy (os. Podolszyce Północ) P
51 REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI  osiedlowy (os. Podolszyce Północ) P
52 PŁOCK - MIASTO BOHATER. MURALE O TEMATYCE HISTORYCZNEJ ogólnomiejski P
53 ALBUM FOTOGRAFICZNY MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ W PŁOCKU ogólnomiejski P
55 NIEWIDOMI SĄ WŚRÓD NAS I RAZEM Z NAMI ogólnomiejski P
56 WPROWADŹMY ŁAD NA NASZE ULICE! STOP NACHALNYM REKLAMOM ogólnomiejski P
58 OŚWIETLENIE ULICZNE osiedlowy (os. Borowiczki) P
59 KOLARSKIE KRYTERIUM ULICZNE IM. ADAMA KRAJEWSKIEGO ogólnomiejski P
60 DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY "TRAMP" ogólnomiejski P
61 PŁOCKIE PEJZAŻE ogólnomiejski P
62 UPIĘKSZENIE OSIEDLA DOBRZYŃSKA osiedlowy (os. Dobrzyńska) P
63 BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWEJ I ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. BIELSKIEJ ogólnomiejski P
64 WYMIANA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. KRZYWEJ osiedlowy (os. Trzepowo) P
66 DOŚWIETLENIE UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE osiedlowy (os. Kochanowskiego) P
68 DROGA ROWEROWA OD RONDA GRABSKICH DO RONDA NA WINIARACH osiedlowy (os. Winiary) P
69 TRZY PARKI TEMATYCZNE. ZOBACZ I DOTKNIJ. ogólnomiejski P
70 ZAGOSPODAROWANIE PLACU OBROŃCÓW WARSZAWY osiedlowy (os. Kochanowskiego) P
71 MODERNIZACJA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 osiedlowy (os. Kolegialna) P
73 MAGAZYN BANKU ŻYWNOŚCI W SŁUŻBIE POTRZEBUJĄCYM ogólnomiejski P
74 OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE NOWEGO RYNKU ogólnomiejski P

 

Projekty złożone w ramach III edycji

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH III EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
NUMER PROJEKTU NAZWA CHARAKTER PROJEKTU
1 ZAKUP SYSTEMU POMIARU CZASU WYKORZYSTYWANEGO PODCZAS ZAWODÓW PŁYWACKICH ogólnomiejski
2 UTWARDZENIE UL. NIZINNEJ OD NR 2 DO 45 W PŁOCKU NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ osiedlowy (os.Pradolina Wisły)
3 PLAKAT REKLAMOWY Z DOWOLNYM WIDOKIEM PŁOCKA WYPRODUKOWANY W TECHNICE 3D ogólnomiejski
4 STAŁA EKSPOZYCJA WYSTAWOWA PREZENTUJĄCA DOROBEK TWÓRCZY FRANCISZKI I STEFANA THEMERSONÓW osiedlowy (os. Kolegialna)
5 ROWEREM NA PARCELE osiedlowy (os. Imielnica)
6 PLAC ZABAW NA STADIONIE MIEJSKIM osiedlowy (os. Kochanowskiego)
7 REMONT CHODNIKÓW - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 - UL. SŁODOWA-SKŁODOWSKIEJ-KREDYTOWA-KOBYLIŃSKIEGO osiedlowy (os. Dobrzyńska)
8 UTWARDZENIE TERENU POD MIEJSCA POSTOJOWE WRAZ Z MONTAŻEM OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ REMONCIE ISTNIEJĄCYCH CHODNIKÓW NA DZIAŁCE 694/65 ogólnomiejski
9 SKLEP SPOŁECZNY ogólnomiejski
10 ZAKUP "HAPPY BUSA" DLA OŚRODKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO W PŁOCKU UL. MOŚCICKIEGO 27 ogólnomiejski
11 REMONT ELEWACJI BUDYNKU BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO ogólnomiejski
12 MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SALI DO PRACY METODĄ ALFREDA TOMATISA ogólnomiejski
13 PLATFORMA ZJAZDOWA - DOWNHILL RIDE XTREME - STARE MIASTO, PIEKARSKA OBOK POMNIKA KRZYWOUSTEGO ogólnomiejski
14 PACHOŁKI NA ROWERY PRZY BLOKACH - PODOLSZYCE PÓŁNOC osiedlowy (os. Podolszyce Północ)
15 ŚCIEŻKA ZDROWIA NA TERENIE NALEŻĄCYM DO GIMNAZJUM NR 5 osiedlowy (os. Łukasiewicza)
16 WODA OLIGOCEŃSKA DLA KAŻDEGO - BUDOWA PUNKTU CZERPALNEGO NA NOWYM RYNKU ogólnomiejski
17 OZNAKUJMY NASZE MIASTO ogólnomiejski
18 BEZPIECZNE I PRZYJAZNE OSIEDLE osiedlowy (os.Łukasiewicza)
19 "LAS SKARPAS" ZLECENIE PROJEKTU I WYKONANIE SKWERU DO WYPOCZYNKU O CHARAKTERZE RODZINNYM osiedlowy (os. Skarpa)
20 4 TABLICE POKAZUJĄCE CZYSTOŚĆ POWIETRZA W PŁOCKU ogólnomiejski
21 ŚCIEŻKA ROWEROWA ŁĄCZĄCA GÓRY Z RADZIWIEM osiedlowy (os. Radziwie)
22 PROJEKT ULICY BORYSZEWSKIEJ osiedlowy (os. Podolszyce Północ)
23 POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU osiedlowy (os. Góry)
24 BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 osiedlowy (os. Podolszyce Północ)
25 BUDOWA RONDA KORCZAKA-POCZTOWA-HARCERSKA osiedlowy (os. Borowiczki)
26 ULICA BIELSKA - NIERUCHOMOŚCI - ROZPOZNANIE STANU PRAWNEGO I TECHNICZNEGO NIERUCHOMOŚCI NA ZACHÓD OD UL. BIELSKIEJ I PROPOZYCJA DALSZEGO PRZEZNACZENIA ORAZ WYKORZYSTANIA osiedlowy (os. Stare Miasto)
27 NIE KUWETA A TOALETA DLA STAREGO RYNKU osiedlowy (os. Stare Miasto)
28 FLOW PARK ogólnomiejski
29 POMALUJ ŚWIAT MUZYKĄ - PRACOWNIA MUZYCZNO-PLASTYCZNA ogólnomiejski
30 NIEZBĘDNIK SĄSIEDZKI osiedlowy (os. Podolszyce Północ)
31 MUZEUM PŁYTY WINYLOWEJ ogólnomiejski
32 PLAC ZABAW (UL. BROWARNA) osiedlowy (os. Ciechomice)
33 LIKWIDACJA "WĄSKIEGO GARDŁA" NA UL. CHOPINA ogólnomiejski
34 BRAKUJĄCY CHODNIK "BATALIONU PARASOL" osiedlowy (os. Zielony Jar)
35 REWITALIZACJA ISTNIEJĄCYCH JESZCZE KUCZEK ŻYDOWSKICH ogólnomiejski
36 OŚWIETLENIE I PODŚWIETLENIE DRZEW NA TUMACH I STARYM RYNKU ogólnomiejski
37 PŁOCKI PARK MINIATUR ogólnomiejski
38 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY WRAZ Z DOMEM DZIENNEGO POBYTU SENIORA Z MOŻLIWOŚCIĄ REHABILITACJI ogólnomiejski
39 RODZINNY PLAC ZABAW osiedlowy (os. Kochanowskiego)
40 MODERNIZACJA, ULEPSZENIE SKATEPARKU (PARK GROMADZKI, UL. ZIELONA 40) osiedlowy (os. Radziwie)
41 PARK ROWEROWY ogólnomiejski
42 CENTRUM EDUKACYJNO-REHABILITACYJNE SENIORA 50+ osiedlowy (os. Dworcowa)
43 CZYSTE OSIEDLA osiedlowy (os. Dworcowa)
44 BUDOWA CHODNIKA UL. 11 LISTOPADA osiedlowy (os. Dworcowa)
45 REWITALIZACJA SKWERU PRZY OBROŃCÓW PŁOCKA 1920 R. 5 osiedlowy (os. Dworcowa)
46 REMONT CHODNIKÓW WZDŁUŻ ULIC: SALEZJAŃSKIEJ, REJA I LASOCKIEGO osiedlowy (os. Dworcowa)
47 SZALETY PUBLICZNE ogólnomiejski
48 MUROWANY BUDYNEK SOCJALNY Z TOALETAMI osiedlowy (os. Podolszyce Północ)
49 ZABYTKOWA KAMIENICA osiedlowy (os. Stare Miasto)
50 WIELOFUNKCYJNE BOISKO Z MIEJSCEM DO REKREACJI osiedlowy (os. Podolszyce Północ)
51 REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI  osiedlowy (os. Podolszyce Północ)
52 PŁOCK - MIASTO BOHATER. MURALE O TEMATYCE HISTORYCZNEJ ogólnomiejski
53 ALBUM FOTOGRAFICZNY MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ W PŁOCKU ogólnomiejski
54 MODERNIZACJA ULICY I PARKINGÓW POMIĘDZY BLOKAMI CZWARTAKÓW 4, 2, JANA PAWŁA II 11, GENERAŁA GRZMOT-SKOTNICKIEGO osiedlowy (os. Podolszyce Południe)
55 NIEWIDOMI SĄ WŚRÓD NAS I RAZEM Z NAMI ogólnomiejski
56 WPROWADŹMY ŁAD NA NASZE ULICE! STOP NACHALNYM REKLAMOM ogólnomiejski
57 ŚWIETLICA Z "MINI PARKIEM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ" osiedlowy (os. Pradolina Wisły)
58 OŚWIETLENIE ULICZNE osiedlowy (os. Borowiczki)
59 KOLARSKIE KRYTERIUM ULICZNE IM. ADAMA KRAJEWSKIEGO ogólnomiejski
60 DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY "TRAMP" ogólnomiejski
61 PŁOCKIE PEJZAŻE ogólnomiejski
62 UPIĘKSZENIE OSIEDLA DOBRZYŃSKA osiedlowy (os. Dobrzyńska)
63 BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWEJ I ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. BIELSKIEJ ogólnomiejski
64 WYMIANA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. KRZYWEJ osiedlowy (os. Trzepowo)
65 BUDOWA FONTANNY PRZY UL. ZIELONEJ osiedlowy (os. Radziwie)
66 DOŚWIETLENIE UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE osiedlowy (os. Kochanowskiego)
67 ATRAKCYJNA SOBÓTKA ogólnomiejski
68 DROGA ROWEROWA OD RONDA GRABSKICH DO RONDA NA WINIARACH osiedlowy (os. Winiary)
69 TRZY PARKI TEMATYCZNE. ZOBACZ I DOTKNIJ. ogólnomiejski
70 ZAGOSPODAROWANIE PLACU OBROŃCÓW WARSZAWY osiedlowy (os. Kochanowskiego)
71 MODERNIZACJA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 osiedlowy (os. Kolegialna)
72 PARKING OSIEDLOWY DLA MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW osiedlowy (os. Dworcowa)
73 MAGAZYN BANKU ŻYWNOŚCI W SŁUŻBIE POTRZEBUJĄCYM ogólnomiejski
74 OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE NOWEGO RYNKU ogólnomiejski