Formularz zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2025 rok należy wypełnić drukowanymi literami. Pozycje zaznaczone * są wymagane.

Kwestionariusz osobowy prosimy wydrukować na osobnej kartce.

Przypominamy, że zgodnie z nowym regulaminem Pomysłodawcami projektów mogą być wyłącznie mieszkańcy Płocka lub grupy mieszkańców Płocka.

Zgłaszane projekty muszą mieć dołączoną listę poparcia:
    • projekty ogólnomiejskie – 15 mieszkańców Płocka;
    • projekty osiedlowe – 0,1% mieszkańców danego osiedla (patrz tabela)

L.p. Nazwa osiedla Liczba mieszkańców* Minimalna liczba podpisów
1. Borowiczki 3 775 3
2. Ciechomice 1 475 1
3. Dworcowa 4 926 4
4. Góry 1 867 1
5. Imielnica 2 675 2
6. Kochanowskiego 8 487 8
7. Kolegialna 8 802 8
8. Łukasiewicza 9 932 9
9. Międzytorze 4 948 4
10. Miodowa 8 507 8
11. Podolszyce Południe 9 892 9
12. Podolszyce Północ 11 901 11
13. Pradolina Wisły 495 0
14. Radziwie 3 286 3
15. Skarpa 7 814 7
16. Stare Miasto 3 194 3
17. Trzepowo 582 0
18. Tysiąclecia 4 566 4
19. Winiary 1 888 1
20. Wyszogrodzka 9 573 9
21. Zielony Jar 3 899 3

*źródło: Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 30, Urząd Miasta Płocka, Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, Płock 2023.