1. CENTRUM SPORTÓW EKSTREMALNYCH – BUDOWA TORU DO JAZDY NA ROLKACH, ROWERZE, DESKOROLKACH I PUMPTRACKU - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

W ramach powyższego zadania w 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych budowy pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach oraz koncepcję zagospodarowania terenu działek. W dniu 8 czerwca 2018 odebrano i przekazano obiekt do użytkowania. Centrum Sportów Ekstremalnych składa się z dwóch torów. Asfaltowy i pofalowany to pumptrack. Jego garby, profilowane zakręty i przeszkody zostały ułożone tak, aby możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Tworzą zamkniętą pętlę o długości 184 metrów, po której można jeździć w obu kierunkach. Pumptrack służy przede wszystkim do jazdy na rowerze, ale mogą z niego korzystać osoby jeżdżące na hulajnogach, deskorolkach i rolkach. W jednym czasie ze względów bezpieczeństwa może z niego korzystać 4-5 osób. Najlepiej, gdyby nosiły kaski, rękawiczki rowerowe oraz ochraniacze na kolana i łokcie. Drugi tor jest betonowy i płaski. Ma długość 259 metrów i przeznaczony jest do jazdy na rolkach. Wzdłuż jego fragmentu ustawiono poręcze treningowe, dla tych którzy lubią wyczynową jazdę i chcą poćwiczyć triki. Częścią inwestycji było również odwodnienie terenu, zagospodarowanie przestrzeni wokół torów – ustawione zostały ławki, śmietniczki i stojak na rowery - oraz nasadzenie zieleni. Inwestycja kosztowała ponad 500 tys. zł.

Centrum Sportów Ekstremalnych - więcej


2. BUDOWA SKWERU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA „WINIARACH” - Projekt osiedlowy (os. Winiary) /zrealizowany/

W ramach zadania wybudowano chodnik z kostki betonowej wzdłuż ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża z połączeniem do chodnika w ulicy Dobrzyńskiej, wymieniono nawierzchnię na placu zabaw na poliuretanową, zamontowano trzy ławki na placu zabaw, zdemontowano kosz na śmieci i zamontowano nowy kosz, wykonano montaż rur osłonowych dla instalacji elektrycznoenergetycznych pod realizowanym chodnikiem z kostki betonowej, montaż rur ochronnych grubościennych pod chodnikiem z kostki betonowej i placem zabaw w miejscach przebiegu sieci teletechnicznych, demontaż dwóch ławek przed placem zabaw i montaż ławek oraz koszy na śmieci w zatoczkach chodnika.


3. ŚCIEŻKA ROWEROWA W AL. FLORIANA KOBYLIŃSKIEGO - Projekt osiedlowy (os. Tysiąclecia) /zrealizowany/

W ramach zadania wybudowano ścieżkę rowerową w Al. Floriana Kobylińskiego o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowano istniejący chodnik po północnej stronie jezdni.


4. REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. SIERPECKIEJ - Projekt osiedlowy (os. Trzepowo) /zrealizowany/

W 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji. Remont podzielony został na etapy. W ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka wykonana została przebudowa chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego przy ulicy Bielskiej do skrzyżowania z ulicą Szkolną. Realizacja tego odcinka miała miejsce w 2016 r. 


5. CHODNIK PRZY UL. NAŁKOWSKIEJ - Projekt osiedlowy (os. Skarpa) /zrealizowany/

W ramach zadania w 2019 roku przebudowano chodnik przy ulicy Nałkowskiej.


6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PRZYCHODNI ZDROWIA, UL. ZIELONA 40, W TYM INSTALACJA MONITORINGU ORAZ BUDOWA PARKANU - Projekt osiedlowy (os. Radziwie) /zrealizowany/

W ramach projektu wykonano zagospodarowanie zielenią terenów nieutwardzonych przy ulicy Zielonej 40.


7. BUDYNEK SOCJALNY Z TOALETĄ PUBLICZNĄ - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Północ) /zrealizowany/

Obiekt został uruchomiony 11 lutego 2017 r. Toaleta mieści się w Parku Północnym w pomieszczeniach dobudowanych do budynku, który od lat służył ochronie i pracownikom zajmującym się sprzątaniem oraz pielęgnacją Parku. Toaleta jest ogólnodostępna, bezpłatna i czynna od godz. 6 do 22 (czyli w czasie, w którym otwarty jest park). Są w niej pomieszczenia dla mężczyzn, kobiet oraz osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony został w: dozowniki mydła w pianie, automatyczne suszarki do rąk, kosze na śmieci, szczotki do WC, pojemniki na papier toaletowy, stanowisko do przewijania niemowląt, poręcze ścienne, lustra nad umywalkami, w tym jedno lustro uchylne nad umywalką dla niepełnosprawnych. Ponadto zamontowano miski ustępowe, w tym jedną dla niepełnosprawnych; umywalki, w tym jedną dla niepełnosprawnych; pisuar, grzejniki, wentylatory ścienne; kurtyny powietrzne.


8. BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W PŁOCKU - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Południe) /zrealizowany/

W 2016 roku wykonano roboty budowlane związane z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 wraz z budową infrastruktury technicznej i wykonaniem nasadzeń. Wybudowano plac zabaw o wymiarach 30 x 17 m i nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej o pow. 402 m2. Na terenie placu zabaw nasadzono szatę roślinną o powierzchni 108m2 składającą się z trawników, krzewów i roślin okrywowych. Na terenach zielonych nasadzono także 1 drzewo gatunku klon zwyczajny. Zamontowano urządzenia zabawowe: karuzela tarczowa Tornado, huśtawka metalowa Bocianie Gniazdo, zestaw wielofunkcyjny, huśtawka metalowa podwójna, piaskownica sześciokątna, tablica rysunkowa podwójna, huśtawka ważka bez oparcia, zjazd linowy, aplikacja graficzna w nawierzchni gry w klasy. Zamontowano również elementy małej architektury: ławki, w tym jedna z wieszakiem na ubrania, kosze na odpadki, tablice informacyjne z regulaminem. Wokół placu zabaw zamontowano metalowe ogrodzenie z dwoma furtkami, całkowita długość ogrodzenia 94mb. Wykonano także połączenie placu zabaw z istniejącym chodnikiem przy szkole za pomocą nawierzchni z kostki betonowej szarej pow. 60m2, w tym 43m2 odtworzonej i 17m2 nowej nawierzchni.


9. PARKING DLA MIĘDZYTORZA - Projekt osiedlowy (os. Międzytorze) /niezrealizowany z uwagi na zbyt wysokie koszty/

W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych parkingu dla Międzytorza wraz z doświetleniem i zagospodarowaniem terenu zielenią, zlokalizowanego na działkach o nr ewid 17/1, 17/2, 19 – wzdłuż ulicy Lachmana w Płocku wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub decyzji właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na duży koszt budowy parkingu wzdłuż ulicy Lachmana przy uzyskaniu tylko 26 miejsc parkingowych zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na przekroczenie wartości szacowanej na potrzeby Budżetu Obywatelskiego o 500%. W celu zaspokojenia potrzeb parkowania pojazdów zaplanowano realizację parkingu oddalonego o 200m dla samochodów osobowych na 92 miejsca przy ulicy Piaska. Na sesji 31 stycznia 2017 r. zdjęto środki z zadania i przesunięto na zadanie "Budowa parkingu przy ulicy Piaska". W 2017 roku wybudowano parking (92 miejsca parkingowe + 3 dla osób niepełnosprawnych), dwa place zabaw oraz zagospodarowano teren na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na działce o nr ewid. 259 zlokalizowanej pomiędzy ulicami Lachmana i Piaska.


10. BUDOWA BOISKA PLAŻOWEGO DO PIŁKI RĘCZNEJ I SIATKÓWKI - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Północ) /zrealizowany/

W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych budowy boiska plażowego do piłki ręcznej i siatkowej wraz z utwardzeniem terenu pod trybuny oraz niezbędną infrastrukturą na terenie Orlen Areny spełniających wymogi IHF i FIVB. Przetarg na budowę boiska plażowego do piłki ręcznej i siatkówki ogłaszany był dwa razy i tyle samo unieważniany z uwagi na koszty przekraczające środki zabezpieczone w BMP. Realizację zadania przeniesiono na 2017 rok. Na Sesji 28-03-2017 r. zmieniono nazwę zadania i zakres na ”Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka – budżet obywatelski”. W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz STWiORB dwóch boisk plażowych do piłki ręcznej i piłki siatkowej wraz z ciągami pieszymi, ogrodzeniem, piłkochwytami, utwardzeniem dojazdu do boisk oraz wyposażeniem przy Zalewie Sobótka - część działki o nr ewid. 1/23. Na Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 25-03-2021 roku, po ustaleniach z wnioskodawcami projektu wprowadzono zadanie „Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Pn” w ramach którego wybudowano boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym, który obejmuje Flow Park, boisko do piłki siatkowej oraz boisko do tenisa ziemnego. Obiekt do piłki ręcznej plażowej ma wymiary 33mx18m o nawierzchni piaszczystej ze specjalnego piasku niepylącego i nieprzylegającego do nóg zawodników. Obiekt jest ogrodzony i wyposażony w furtkę umożliwiającą wejście na teren boiska oraz bramę wjazdową umożliwiająca dojazd pojazdów ciężarowych w celu wymiany, uzupełnienia lub dezynfekcji piasku na polu do gry. Dodatkowo powstały utwardzone ciągi komunikacyjne w postaci chodnika i ciągu pieszo-jezdnego oraz oświetlenie. Boisko składa się z pola gry, dwóch pól bramkowych, strefy zmian oraz strefy wejścia bramkarza, strefy bezpieczeństwa wokół boiska. Wyposażenie boiska stanowią: bramki systemowe wraz z siatką, linie do wyznaczenia pola gry, trybuny oraz elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Boisko posiada odwodnienie.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021. Koszt zadania to blisko 600 000 zł, a uzyskane dofinansowanie: 200 000 zł.


11. SPORTOWE KOCHANOWSKIEGO - Projekt osiedlowy (os. Kochanowskiego) /zrealizowany/

Projekt polegał na nieodpłatnych zajęciach dla mieszkańców Płocka w wieku 13-20 lat w zakresie boksu olimpijskiego i judo. Zajęcia odbywały się w sali sportowej ZS nr 6 w Płocku od poniedziałku do piątku w dwóch grupach treningowych. Łącznie zajęcia prowadzone były przez 10 miesięcy i obejmowały 7 godzin tygodniowo zajęć boksu olimpijskiego i 2 godziny tygodniowo zajęć judo. Z zajęć skorzystało około 90 uczestników. Koszty obejmowały: wynajem sali sportowej; opłatę za pracę trenerów; zakup sprzętu sportowego; promocję zadania; obsługę księgową. Projekt został zrealizowany w terminie 02.02. - 30.12.2016 r.


12. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” NA OS. IMIELNICA - Projekt osiedlowy (os. Imielnica) /zrealizowany/

Realizacja zadania zakłada wykonanie 14 zestawów do ćwiczeń siłowo–rekreacyjnych, mających na celu stworzenie miejsca służącego do aktywnego wypoczynku, montaż tablicy informacyjnej 3 ławek, 2 stojaków na rowery 5 stanowiskowych oraz 3 koszy na śmieci. Zestawy siłowe przeznaczone będą do wykorzystania przez osoby w wieku powyżej 14 roku życia, a także przez osoby niepełnosprawne ruchowo, zaś urządzenia plenerowe przeznaczone są dla dzieci.


13. MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA I PLACU ZABAW PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W PŁOCKU - Projekt osiedlowy (os. Góry) /zrealizowany/

W ramach zadania wykonano modernizację dziedzińca i  placu zabaw przed budynkiem SP15. Boisko i dziedziniec posiadają bezpieczną poliuretanową nawierzchnię. Dodatkowo dziedziniec jest otoczony nawierzchnią z kostki betonowej. Powstała drewniana altana, ławki oraz elementy małej architektury. Największą atrakcją dla najmłodszych będzie zewnętrzna, dwupoziomowa sala zabaw wyposażona w tor przeszkód, trampolinę, zjeżdżalnię ślimakową i pneumatyczne armatki. Sala zabaw jest pod dachem i specjalnie zacieniona. Boisko wielofunkcyjne, o wymiarach płyty 44x24 m, wyposażono w bramki do piłki ręcznej, słupki do koszykówki i siatkówki oraz do tenisa ziemnego. Całość zabezpieczają piłkochwyty. Cały teren został odwodniony i wyposażony w kanalizację deszczową. Zieleń zyskała natomiast system zraszania. Dodatkowo szkoła zyskała nowe ogrodzenie i chodnik.


14. PARKING PRZY UL. OTOLIŃSKIEJ - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

W ramach zadania wybudowano parking osiedlowy na 19 stanowisk postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych z płyt ażurowych wraz z powierzchnią utwardzoną i powierzchnią manewrową (ok. 1850 m2). Ponadto wykonano 7  połączonych sączków pionowych jako odwodnienie wód opadowych z terenu parkingu, oświetlenie parkingu oraz wycięto częściowo obumarłe drzewa (3 szt.) i wykonano nasadzenia zastępcze wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią. W dniu 12-10-2018 zadanie zostało odebrane i przekazane do użytkowania.


15. SIŁOWNIA POD CHMURKĄ - Projekt osiedlowy (os. Dobrzyńska) /zrealizowany/

W ramach projektu wybudowana została „Siłownia pod chmurką” na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego Gimnazjum Nr 4. Siłownia terenowa wyposażona jest w urządzenia takie jak: drabinka + ławeczka - na jednym pylonie; twister + wahadło – na jednym pylonie;  prasa + wyciskanie – na jednym pylonie;  jeździec; podciąg nóg + wioślarz – na jednym pylonie; prostownik + wyciąg – na jednym pylonie; orbitrek + biegacz – na jednym pylonie;  rowerek; dwa stoły do tenisa stołowego. Ponadto powstało oświetlenie (trzy latarnie z oprawami typu LED, sterowane za pomocą zegara astronomicznego), stanęły też śmietniczki. Siłownia znajduje się na dwóch rodzajach nawierzchni: bezpieczna poliuretanowa ma powierzchnię 60 mkw, z kostki betonowej - 120 mkw. Całkowity koszt zadania wraz z dokumentacją wyniósł 120 tys. zł.


 

 

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
LP NUMER PROJEKTU NAZWA CHARAKTER PROJEKTU STAN REALIZACJI
1.  24 CENTRUM SPORTÓW EKSTREMALNYCH – BUDOWA TORU DO JAZDY NA ROLKACH, ROWERZE, DESKOROLKACH I PUMPTRACKU ogólnomiejski  zrealizowany
2.  25 BUDOWA SKWERU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA „WINIARACH” osiedlowy (os. Winiary)  zrealizowany
3.  9 ŚCIEŻKA ROWEROWA W AL. FLORIANA KOBYLIŃSKIEGO osiedlowy (os. Tysiąclecia)  zrealizowany
4.  38 REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. SIERPECKIEJ osiedlowy (os. Trzepowo)  zrealizowany
5.  44 CHODNIK PRZY UL. NAŁKOWSKIEJ osiedlowy (os. Skarpa)  zrealizowany
6.  23 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PRZYCHODNI ZDROWIA, UL. ZIELONA 40, W TYM INSTALACJA MONITORINGU ORAZ BUDOWA PARKANU osiedlowy (os. Radziwie)  zrealizowany
7.  46 BUDYNEK SOCJALNY Z TOALETĄ PUBLICZNĄ osiedlowy (os. Podolszyce Północ)  zrealizowany
8.  50 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W PŁOCKU osiedlowy (os. Podolszyce Południe)  zrealizowany
9.  20 PARKING DLA MIĘDZYTORZA osiedlowy (os. Międzytorze)  niezrealizowany
10.  51 BUDOWA BOISKA PLAŻOWEGO DO PIŁKI RĘCZNEJ I SIATKÓWKI osiedlowy (os. Podolszyce Północ)  zrealizowany
11.  53 SPORTOWE KOCHANOWSKIEGO osiedlowy (os. Kochanowskiego)  zrealizowany
12.  22 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” NA OS. IMIELNICA osiedlowy (os. Imielnica)  zrealizowany
13.  27 MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA I PLACU ZABAW PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W PŁOCKU osiedlowy (os. Góry)  zrealizowany
14.  32 PARKING PRZY UL. OTOLIŃSKIEJ osiedlowy (os. Dworcowa)  zrealizowany
15.  39 SIŁOWNIA POD CHMURKĄ osiedlowy (os. Dobrzyńska)  zrealizowany