1. STOP TIROM W PŁOCKU /zrealizowany/

Koncepcja opracowana przez Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego wprowadza kompleksowe rozwiązania dotyczące transportu ciężkiego, ruchu tranzytowego i materiałów niebezpiecznych przez Płock, a także w okolicach Płocka.


2. BUDOWA PRZYSTANI MIEJSKIEJ WZOROWANEJ NA HISTORYCZNYM DWORCU WODNYM "PŁOCK" /wstrzymany/

W związku z przedłożonym przez projektanta kosztorysem na realizację projektu pn. "Budowa przystani miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym "Płock", budowa jednostki pływającej została wstrzymana, do czasu pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.


3. WYPOSAŻENIE I REMONT SALI DO ZAJĘĆ SENSORYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 /zrealizowany/

Kompleksowy remont sali oraz wyposażenie jej w specjalistyczne urządzenia. W pomieszczeniu znajdują się m.in. huśtawki terapeutyczne, zjeżdżalnie, kołyski i beczki pomocne w terapii.

 


4. PROJEKT "MOJA WYMARZONA SZKOŁA" GIMNAZJUM NR 5 /zrealizowany/

Przy placówce powstał plac dydaktyczny z amfiteatrem, ażurowym modelem Ziemi, układem okresowym pierwiastków, bryłami geometrycznymi i modelem układu słonecznego


5. REWITALIZACJA OSTATNIEJ BARKI "SANDOMIERKI" /wycofany/

W trakcie przygotowań okazało się, że niezbędne formalności związane z ustaleniem samego tytułu prawnego WOPR do barki mogą potrwać dłużej niż rok. Bez dokumentów potwierdzających wprawo własności niemożliwe było przejęcie barki na majątek Gminy Miasto Płock i rozpoczęcie jej renowacji. Z tego powodu autorzy projektu Rewitalizacja ostatniej barki „Sandomierka” zdecydowali się wycofać swój projekt.


6. BUDOWA PARKU I SKWERU NA PODOLSZYCACH POŁUDNIE /zrealizowany/

Zadanie polegało na wkomponowaniu placu w istniejącą już infrastrukturę, czyli pasaż miejski. Projekt zakładał wykonanie nawierzchni z różnokolorowej betonowej kostki, rozmieszczenie elementów małej architektury m.in. ławek, tablic informacyjnych, betonowych murków i donic, koszy na śmieci. Obejmował również sieci elektryczne i wodno-kanalizacyjne (odprowadzenie wód opadowych, sieci zasilające fontannę). Wprowadzona została zieleń – drzewa, pnącza, trawy i byliny, a także oryginalne trawiaste pagórki. Znalazło się również coś dla najmłodszych – tzw. plenerowe zabawki – instrumenty muzyczne, a wśród nich cymbałki, dzwonki, trójkąty, wydające delikatne dźwięki. Ponadto uwzględnione zostało oświetlenie placu (nowoczesne latarnie) i fontanny (dynamiczne ledy). Powierzchnia zagospodarowania: 0,53 ha. 1 czerwca 2015 roku park został oddany do użytku.

 

 


 

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W I EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
 LP. NAZWA PROJEKTU STAN REALIZACJI
 1. STOP TIROM W PŁOCKU zrealizowany
 2. BUDOWA PRZYSTANI MIEJSKIEJ WZOROWANEJ NA HISTORYCZNYM DWORCU WODNYM "PŁOCK" wstrzymany
 3. WYPOSAŻENIE I REMONT SALI DO ZAJĘĆ SENSORYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 zrealizowany
 4. PROJEKT "MOJA WYMARZONA SZKOŁA" GIMNAZJUM NR 5 zrealizowany
 5. REWITALIZACJA OSTATNIEJ BARKI "SANDOMIERKI" wycofany
 6. BUDOWA PARKU I SKWERU NA PODOLSZYCACH POŁUDNIE zrealizowany