Projekty wybrane do realizacji

1. WODNY PLAC ZABAW /opracowanie dokumentów/ - W 2017 opracowano dokumentację projektowo–kosztorysową budowy wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury i uzyskaniem właściwych decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na wykonanie robót budowlanych i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy przedmiotowego wodnego placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Parku Północnego na Podolszycach Północ.


2. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "DZIECI PŁOCKA" /zrealizowany/


3. TĘŻNIA SOLANKOWA NA WINIARACH /zrealizowany/ - Budowla stanęła przy ulicy Medycznej, ma wymiary 9,8 na 3,4 m i jest wysoka na 3,68 metra. To konstrukcja z drewna sosnowego, impregnowana. Dach wykonany jest z gontu drewnianego osikowego, a wypełnienie z tarniny śliwy. Od strony południowej powstała pergola obsadzona pnączami. Teren wokół tężni został uporządkowany i zagospodarowany. Część powierzchni jest wyłożona kostką betonową i płytami chodnikowymi, na pozostałej zasiano trawnik. Posadzono także drzewa (5 lip drobnolistnych i 7 świerków serbskich) oraz krzewy (m.in. dereń biały, pęcherznicę kalinolistną, śnieguliczkę Doorebosa, tawułę japońską, jałowiec pośredni, lilak Meyera, pięciornik krzewiasty, żywotnik zachodni, miskant chiński) oraz pnącza (dławisz okrągłolistny). Do dyspozycji odpoczywających przy tężni jest 10 ławek. Zamontowane zostało także oświetlenie parkowe.


4. REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ SIERPECKIEJ /zrealizowany/ - II etap zadania realizowany w ramach BOP. Przebudowa ulicy Sierpeckiej w zakresie przebudowy chodników i zjazdów na odcinku od ul. Szkolnej do skrzyżowania z ul. Krzywą, po stronie zachodniej.


5. BUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU DWORCOWA /zrealizowany/ - Zakres prac obejmował: wykonanie 9 miejsc parkingowych (140 m2), jezdnię manewrową o nawierzchni z kostki betonowej (275 m2), zjazd o nawierzchni z kostki betonowej (15 m2), ogrodzenie (brama i furtka - 100 m), nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej (105 m2), infrastrukturę techniczną niezbędną do obsługi parkingu.


6. BUDOWA PARKINGU PRZY GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PŁOCKU /zrealizowany/ - W ramach zadania wykonano: parking na 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych wraz z nawierzchnią utwardzoną i powierzchnią manewrową (506 m2), budowę kanalizacji deszczowej z rur PP z 1 studnią żelbetową DN1200 i 2 wpustami DN500 (18 mb), budowę przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PP do istniejącej studni w ul. Krakówka (2,7 mb), wycinkę 1 drzewa i 16 krzewów, nasadzenia 39 krzewów.


7. KINO LETNIE PŁOCK /zrealizowany/ - W ramach projektu wykonano 10 otwartych pokazów kina plenerowego w miesiącach czerwiec-sierpień 2017 w Płocku, na placu Stary Rynek. Pokazy odbywały się raz w tygodniu - w czwartek, w godzinach 21:00-23:00. W pokazach uczestniczyło ok. 1580 widzów. W trakcie projektu zapewniono również spotkanie widzów ze znanymi aktorami (m.in. Cezary Żak, Olga Bończyk).


8. MULTIMEDIALNE LABORATORIUM KSZTAŁCENIA "OD JUNIORA DO SENIORA" /zrealizowany/ - Nowoczesna pracownia do nauki języków obcych oraz pracy z komputerem dla uczniów Gimnazjum nr 4 oraz do prowadzenia zajęć popołudniowych dla dorosłych mieszkańców osiedla (zwłaszcza osób starszych, które chciałby nabyć umiejętności posługiwania się komputerem i poruszania w internecie).


9. RING WOLNY - BOKSERSKI PŁOCK! /zrealizowany/ - darmowe zajęcia z boksu olimpijskiego. Projekt trwał do końca 2017 r.


10. ROZBUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI /zrealizowany/ - W ramach projektu powstało boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanowo-gumową, dwuwarstwową, antypoślizgową, bezspoinową, przepuszczalną dla wody. Wyposażono boisko w 2 bramki do piłki ręcznej, 2 słupy do koszykówki wraz z koszami oraz 2 słupy do siatkówki, wybudowano piłkochwyty wokół boiska oraz furtkę i bramę techniczną. Zadanie obejmowało także budowę siłowni zewnętrznej "pod chmurką" wyposażoną w 7 szt. urządzeń: wyciąg górny-pająk, biegacz, twister-surfer, wioślarz, drabinka-podciąg, jeździec, orbitek. Wykonano także obiekty małej architektury: stolik do gry w szachy (2szt.), ławki z oparciem (8szt.), stojaki na rowery (5szt.), kosze na śmieci (5szt.), tablicę informacyjną oraz ciągi piesze z kostki betonowej, maszty oświetleniowe (12 szt.), utwardzono teren w sięgaczu ulicy Źródlanej z kostki betonowej, a także obsiano trawniki.


 11. FLOW PARK /w trakcie realizacji/ -  Na sesji Rady Miasta Płocka w marcu 2019 roku zdjęto środki z zadania "Budowa Flow Parku - budżet obywatelski" oraz "Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski" i utworzono nowe pn. "Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski". W ramach zadania zaplanowano wybudowanie Flow Parku oraz budowę kortu wraz z wolną strefą wybiegową, boiska do siatkówki wraz małą trybuną i ławkami na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę oraz przekazano plac budowy.


 12. REMONT CHODNIKA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ /zrealizowany/ - przy ulicy Południowej powstały nowe chodniki. Zakres inwestycji obejmował m.in.: przebudowę wszystkich istniejących zjazdów na odcinku przebudowywanego chodnika, przebudowę chodnika po stronie wschodniej ulicy na odcinku od ul. Słonecznej do peronu autobusowego oraz przebudowę chodnika na całej długości peronu autobusowego.

Więcej informacji kliknij tutaj!

 

 

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
LP NUMER PROJEKTU NAZWA CHARAKTER PROJEKTU STAN REALIZACJI
1. 20.  WODNY PLAC ZABAW  ogólnomiejski  opracowanie dokumentów
2. 27.  ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "DZIECI PŁOCKA"  ogólnomiejski  zrealizowany
3. 25.  TĘŻNIA SOLANKOWA NA WINIARACH  osiedlowy (os. Winiary)  zrealizowany
4. 43.  REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ SIERPECKIEJ  osiedlowy (os. Trzepowo)  zrealizowany
5. 24.  BUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU DWORCOWA  osiedlowy (os. Dworcowa)  zrealizowany
6.  9.  BUDOWA PARKINGU PRZY GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PŁOCKU  osiedlowy (os. Radziwie)  zrealizowany
7. 11.  KINO LETNIE PŁOCK  osiedlowy (os. Stare Miasto)  zrealizowany
8. 22.  MULTIMEDIALNE LABORATORIUM KSZTAŁCENIA "OD JUNIORA DO SENIORA"  osiedlowy (os. Dobrzyńska)  zrealizowany
9. 36.  RING WOLNY - BOKSERSKI PŁOCK!  osiedlowy (os. Kochanowskiego)  zrealizowany
10. 31.  ROZBUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI  osiedlowy (os. Wyszogrodzka)  zrealizowany
11. 37.  FLOW PARK  osiedlowy (os. Podolszyce Pn.)  w trakcie realizacji
12. 33.  REMONT CHODNIKA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ  osiedlowy (os. Wyszogrodzka)  zrealizowany