Projekty wybrane do realizacji

1. WODNY PLAC ZABAW - Projekt ogólnomiejski /zadanie niezrealizowane/

W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy wodnego placu zabaw – budżet obywatelski na terenie Parku Północnego w Płocku i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2018 roku odbyło się 5 postępowań przetargowych na budowę przedmiotowego wodnego placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą, nie udało się jednak wyłonić wykonawcy robót. W styczniu 2019 ukazało się 6. postępowanie, wpłynęły 2 oferty, obie przekraczały możliwości finansowe zamawiającego, postępowanie unieważniono. Na Sesji RMP w marcu 2019 r. wykreślono zadanie z budżetu miasta.


2. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "DZIECI PŁOCKA" - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

W 2017 roku Zespół „Dzieci Płocka” otrzymał samochód osobowo-dostawczy Opel Vivaro Kombi Extra Long 1.6 Bi-Turbo.


3. TĘŻNIA SOLANKOWA NA WINIARACH - Projekt osiedlowy (os. Winiary) /zrealizowany/

Budowla stanęła przy ulicy Medycznej, ma wymiary 9,8 na 3,4 m i jest wysoka na 3,68 metra. To konstrukcja z drewna sosnowego, impregnowana. Dach wykonany jest z gontu drewnianego osikowego, a wypełnienie z tarniny śliwy. Od strony południowej powstała pergola obsadzona pnączami. Teren wokół tężni został uporządkowany i zagospodarowany. Część powierzchni jest wyłożona kostką betonową i płytami chodnikowymi, na pozostałej zasiano trawnik. Posadzono także drzewa (5 lip drobnolistnych i 7 świerków serbskich) oraz krzewy (m.in. dereń biały, pęcherznicę kalinolistną, śnieguliczkę Doorebosa, tawułę japońską, jałowiec pośredni, lilak Meyera, pięciornik krzewiasty, żywotnik zachodni, miskant chiński) oraz pnącza (dławisz okrągłolistny). Do dyspozycji odpoczywających przy tężni jest 10 ławek. Zamontowane zostało także oświetlenie parkowe. Całkowity koszt inwestycji to ponad 720 tys. złotych.


4. REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ SIERPECKIEJ - Projekt osiedlowy (os. Trzepowo) /zrealizowany/

II etap zadania realizowany w ramach BOP. Przebudowa ulicy Sierpeckiej w zakresie przebudowy chodników i zjazdów na odcinku od ul. Szkolnej do skrzyżowania z ul. Krzywą, po stronie zachodniej.


5. BUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU DWORCOWA - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

Zakres prac obejmował: wykonanie 9 miejsc parkingowych (140 m2), jezdnię manewrową o nawierzchni z kostki betonowej (275 m2), zjazd o nawierzchni z kostki betonowej (15 m2), ogrodzenie (brama i furtka - 100 m), nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej (105 m2), infrastrukturę techniczną niezbędną do obsługi parkingu.


6. BUDOWA PARKINGU PRZY GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PŁOCKU - Projekt osiedlowy (os. Radziwie) /zrealizowany/

W ramach zadania wykonano: parking na 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych wraz z nawierzchnią utwardzoną i powierzchnią manewrową (506 m2), budowę kanalizacji deszczowej z rur PP z 1 studnią żelbetową DN1200 i 2 wpustami DN500 (18 mb), budowę przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PP do istniejącej studni w ul. Krakówka (2,7 mb), wycinkę 1 drzewa i 16 krzewów, nasadzenia 39 krzewów.


7. KINO LETNIE PŁOCK - Projekt osiedlowy (os. Stare Miasto) /zrealizowany/

W ramach projektu wykonano 10 otwartych pokazów kina plenerowego w miesiącach czerwiec-sierpień 2017 w Płocku, na placu Stary Rynek. Pokazy odbywały się raz w tygodniu - w czwartek, w godzinach 21:00-23:00. W pokazach uczestniczyło ok. 1580 widzów. W trakcie projektu zapewniono również spotkanie widzów ze znanymi aktorami (m.in. Cezary Żak, Olga Bończyk).


8. MULTIMEDIALNE LABORATORIUM KSZTAŁCENIA "OD JUNIORA DO SENIORA" - Projekt osiedlowy (os. Dobrzyńska) /zrealizowany/

Nowoczesna pracownia do nauki języków obcych oraz pracy z komputerem dla uczniów Gimnazjum nr 4 oraz do prowadzenia zajęć popołudniowych dla dorosłych mieszkańców osiedla (zwłaszcza osób starszych, które chciałby nabyć umiejętności posługiwania się komputerem i poruszania w internecie).


9. RING WOLNY - BOKSERSKI PŁOCK! - Projekt osiedlowy (os. Kochanowskiego) /zrealizowany/

Projekt polegał na nieodpłatnych zajęciach dla mieszkańców Płocka w wieku 14-20 lat w zakresie boksu olimpijskiego. Zajęcia odbywały się w sali sportowej ZS nr 6 w Płocku od poniedziałku do piątku w godzinach 17:15-19:45 w dwóch grupach treningowych (grupa początkująca i zaawansowana). Łącznie zajęcia prowadzone były przez 10 miesięcy i obejmowały 9 godzin tygodniowo. Z zajęć skorzystało około 100 uczestników. Koszty obejmowały: wynajem sali sportowej; opłatę za pracę trenera; koordynację zadania; obsługę księgową. Projekt został zrealizowany w terminie 06.02.- 29.12.2017 r.


10. ROZBUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI - Projekt osiedlowy (os. Wyszogrodzka) /zrealizowany/

W ramach projektu przy ul. Źródlanej 31 powstało boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanowo-gumową, dwuwarstwową, antypoślizgową, bezspoinową, przepuszczalną dla wody. Wyposażono boisko w 2 bramki do piłki ręcznej, 2 słupy do koszykówki wraz z koszami oraz 2 słupy do siatkówki, wybudowano piłkochwyty wokół boiska oraz furtkę i bramę techniczną. Zadanie obejmowało także budowę siłowni zewnętrznej "pod chmurką" wyposażoną w 7 szt. urządzeń: wyciąg górny-pająk, biegacz, twister-surfer, wioślarz, drabinka-podciąg, jeździec, orbitek. Wykonano także obiekty małej architektury: stolik do gry w szachy (2szt.), ławki z oparciem (8szt.), stojaki na rowery (5szt.), kosze na śmieci (5szt.), tablicę informacyjną oraz ciągi piesze z kostki betonowej, maszty oświetleniowe (12 szt.), utwardzono teren w sięgaczu ulicy Źródlanej z kostki betonowej, a także obsiano trawniki.


 11. FLOW PARK - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Północ) /zrealizowany/

Park do uprawiania sportów ekstremalnych powstał przy ul. Hubalczyków. Jest podzielony na strefę street workout i strefę parkour. Strefę do uprawiania ćwiczeń street workout wyposażono w nawierzchnią bezpieczną poliuretanową. Są tam urządzenia gimnastyczne: drążki do podciągania, poręcze, ławki, drabinki i kółka gimnastyczne. Wszystkie elementy wykonano ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczono antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe. Strefa parkour jest złożona z dwóch typów urządzeń - rurowo-betonowych i drewnianych. Parkour z urządzeniami rurowo-betonowymi posiada nawierzchnię bezpieczną poliuretanową umożliwiającą trening sprawności fizycznej i efektywnego przemieszczania się i pokonywania przeszkód. Elementy połączone są w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie potencjału miejsca i tworzenie kombinacji o różnym stopniu trudności. Rury są cynkowane i lakierowane proszkowo, murki natomiast z betonu zbrojonego. Parkour z urządzeniami z drewna również umieszczono na nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. Elementy do ćwiczeń wykonano z belek akacjowych o wysokiej trwałości. ta część parku pozwala na zasymulowanie naturalnych warunków w sposób bezpieczny i kontrolowany, jednocześnie pozwalając na szereg aktywności i rozwój sprawności fizycznej osób w różnym wieku. Cały park do ćwiczeń wyposażono w drenaż odprowadzający wody opadowe do studni pośrednich, a następnie do istniejącej studni deszczowej. Wykonano także Oświetlenie na terenie flow parku oraz wzdłuż chodnika - 10 słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych o wysokości 4 m z oprawą oświetleniową. Mieszkańcy osiedla dzięki inwestycji zyskali także chodniki z kostki betonowej, elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, a także nasadzenia zieleni.

Flow Park - więcej

Obok flow parku powstał także kompleks sportowy z boiskami do siatkówki i kortem do tenisa ziemnego. Także to miejsce jest ogrodzone, posiada bezpieczne nawierzchnie i odwodnienie wraz z przyłączem do kanalizacji deszczowej. Cała inwestycja został zrealizowana w ramach zadania pod nazwą:  „Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski”. Wykonawcą była firma Ada-Light Sp. z o.o. z Bud Kozickich k/ Gostynina. Koszt inwestycji to 2.741.854,84 zł brutto.


 12. REMONT CHODNIKA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ - Projekt osiedlowy (os. Wyszogrodzka) /zrealizowany/

Zakres inwestycji obejmował m.in.: przebudowę wszystkich istniejących zjazdów na odcinku przebudowywanego chodnika, przebudowę chodnika po stronie wschodniej ulicy na odcinku od ul. Słonecznej do peronu autobusowego oraz przebudowę chodnika na całej długości peronu autobusowego.

 

 

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
LP NUMER PROJEKTU NAZWA CHARAKTER PROJEKTU STAN REALIZACJI
1. 20.  WODNY PLAC ZABAW  ogólnomiejski  niezrealizowany
2. 27.  ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "DZIECI PŁOCKA"  ogólnomiejski  zrealizowany
3. 25.  TĘŻNIA SOLANKOWA NA WINIARACH  osiedlowy (os. Winiary)  zrealizowany
4. 43.  REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ SIERPECKIEJ  osiedlowy (os. Trzepowo)  zrealizowany
5. 24.  BUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU DWORCOWA  osiedlowy (os. Dworcowa)  zrealizowany
6.  9.  BUDOWA PARKINGU PRZY GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PŁOCKU  osiedlowy (os. Radziwie)  zrealizowany
7. 11.  KINO LETNIE PŁOCK  osiedlowy (os. Stare Miasto)  zrealizowany
8. 22.  MULTIMEDIALNE LABORATORIUM KSZTAŁCENIA "OD JUNIORA DO SENIORA"  osiedlowy (os. Dobrzyńska)  zrealizowany
9. 36.  RING WOLNY - BOKSERSKI PŁOCK!  osiedlowy (os. Kochanowskiego)  zrealizowany
10. 31.  ROZBUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI  osiedlowy (os. Wyszogrodzka)  zrealizowany
11. 37.  FLOW PARK  osiedlowy (os. Podolszyce Pn.)  zrealizowany
12. 33.  REMONT CHODNIKA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ  osiedlowy (os. Wyszogrodzka)  zrealizowany