PROJEKTY ZŁOŻONE W 10. EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

 

L.p. Nazwa projektu Charakter projektu Krótki opis (zaproponowany przez Pomysłodawcę)
1. NOWOCZESNE BOISKA SPORTOWE NA WIELKIEJ PŁYCIE - MODERNIZACJA BOISK I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W PŁOCKU ORAZ ICH OŚWIETLENIE


osiedlowy (os. Łukasiewicza) Oddaj głos na modernizację i oświetlenie boisk na osiedlu Łukasiewicza. To druga próba w Budżecie Obywatelskim, tym razem musi się udać! Wielka Płyta czeka na nowoczesne boiska sportowe. Projekt zakłada modernizację boisk i urządzeń sportowych na terenie przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku oraz ich oświetlenie w celu poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia komfortu podczas aktywności fizycznej. Oświetlone zostanie boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz przeprowadzona modernizacja nawierzchni poliuretanowej boisk: wielofunkcyjnego (piłka ręczna i siatkówka) i boiska do koszykówki, rozbiórka istniejących dwóch piłkochwytów i dwóch bramek do piłki ręcznej na boisku wielofunkcyjnym, zamontowane zostaną nowe piłkochwyty z siatki polipropylenowej utwierdzone w fundamentach betonowych na boisku wielofunkcyjnym i do koszykówki, nowe ławki, nowe bramki z siatkami polipropylenowymi do piłki ręcznej na boisku wielofunkcyjnym, stojaki na rowery przy boiskach.
2. MIEJSKI OGRÓDEK KONOPNY osiedlowy (os. Radziwie) Miejski Ogródek Konopny to zielona przestrzeń miejska obsianą roślinami konopi przemysłowych o wysokości nawet 3-4 m.
3. PŁYWANIE KOREKCYJNE DLA DZIECI osiedlowy (os. Kolegialna) Projekt dotyczy nieodpłatnych zajęć z pływania korekcyjnego dla dzieci i młodzieży. Miejsce zajęć: Pływalnia Jagiellonka - osiedle Kolegialna. W dzisiejszych czasach dzieci i młodzież wręcz masowo potrzebuje korekcji. Jednym z głównych powodów jest brak aktywności fizycznej (dzieci zastępują go ekranami smartfonów i innych urządzeń mobilnych), ale także wady postawy nabywane latami często nieświadomie. Najlepszą z dostępnych form korekcji jest Pływanie Korekcyjne, które charakteryzuję się połączeniem zajęć korekcyjnych ze sportem oraz zabawą. Uczestnicy nie tylko skorygują wadę postawy, przełamią lęk przed wodą, ale może nawet nauczą się pływać. Zajęcia odbywałyby się 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych rozdzielone na 2 grupy: nieumiejące pływać oraz umiejące pływać.
4. PARK TLENOWY - OXYTREE ogólnomiejski Projekt polega na zasadzeniu drzew tlenowych Oxytree, jest to odmiana drzew produkująca duże ilości tlenu. Oxytree to drzewo tlenowe o wyjątkowych właściwościach. Osiąga wysokość 16 metrów w 6 lat, a po ścięciu odrasta od pozostawionego pnia. Ponadto może wyprodukować nawet do 10 razy więcej tlenu w porównaniu z innymi gatunkami rodzimych drzew liściastych. Zasadzenie tego rodzaju drzew w skupisku wraz z adaptacją terenu na park będzie idealną alternatywą dla kiepskiej jakości powietrza w Płocku.
5. PRZYSZŁOŚĆ ZDROWO BEZPIECZNIE EKOLOGICZNIE ogólnomiejski Projekt będzie polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych, wykonaniu chodników i małego parkingu, a także wymianę starego ogrodzenia na nowe wraz z wykonanie nowych powierzchni z kostki brukowej. Dzięki czemu znacznie zostanie poprawione bezpieczeństwo dzieci na osiedlu Skarpa, Miodowa - uczęszczających do przedszkola numer 19 w Płocku przy ul. Juliusza Słowackiego 27, a także zostanie poprawiona estetyka otoczenia przy wymianie starego ogrodzenia na nowe. Zaprojektowane i wykonane zostaną chodnik przy ul. Miodowej. Kolejnym elementem będzie zaprojektowanie i wykonanie nasadzenia drzew i krzewów. Zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków, hotele oraz domki dla pszczół.
6. ZACISZE PLAC INTEGRACYJNY DLA SENIORÓW osiedlowy (os. Skarpa) Plac Zacisze poświęcony jest dla osób starszych, młodzieży. Lokalizacja placu to osiedle Skarpa działki numer 143/3, 110/5 przy zbiegu ulicy Gałczyńskiego i Słowackiego, przeznaczony jest dla mieszkańców ulicy Słowackiego, Gałczyńskiego, Miodowa.
7. PRZEBUDOWA UL. KS. I. LASOCKIEGO W PŁOCKU ogólnomiejski Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego na odcinku około 140 mb - od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 do ul. Dworcowej.
8. PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W PŁOCKU osiedlowy (os. Radziwie) Projekt zakłada przebudowę, modernizację i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. Obecny plac zabaw jest już bardzo wyeksploatowany i nie odpowiada oczekiwaniom dzieci i ich rodziców. Konieczna jest:
- wymiana nawierzchni,
- wymiana urządzeń,
- rozbiórka istniejącego tarasu,
- wyłożenie części tarasu kostką, wykończenie siedzisk - ławek na murkach tarasowych.
Planuje się wykonanie nawierzchni wylewanej z granulatami SBR oraz EPDM wraz z gotowymi dwoma wzorami gry w klasy.
Projekt zakłada również zakup wielofunkcyjnych urządzeń do zabawy (wraz z certyfikatami), przeznaczonych dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia: bujak - sprężysta gałąź, karuzela - podwójna wirująca huśtawka Gyro z met. słupkiem, urządzenie ruchowego - Roll Runner, huśtawka - bocianie gniazdo, ścieżka zdrowia Vitality - Trim Trail Slalom, zestaw - zawieszony świat, stepper
gumowy, Swing Bali.
Sprzęt zostanie zamontowany na terenie obecnego placu zabaw obok boisk szkolnych. Będą mogli z niego korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku w godzinach pracy szkoły, a po zajęciach dzieci wraz z rodzicami, dziadkami.
9. AUTOMATYCZNA TOALETA MIEJSKA NA TERENIE REKREACYJNYM WOKÓŁ ZALEWU SOBÓTKA ogólnomiejski Zainstalowanie automatycznej toalety miejskiej na terenie rekreacyjnym wokół zalewu sobótka z panelem sterującym wyposażonym w system płatniczy przystosowany do monet jak i kart płatniczych, telefonów. Postulat ogólnodostępnej toalety publicznej jest bardzo ważny dla współczesnego miasta, które rozwija się dynamicznie. Dobrą odpowiedzią na tę potrzebę są estetyczne pawilony z toaletami. Wykonanie jednego z nich na terenie rekreacyjnym jakim jest teren wokół zalewu sobótka poprawi zarówno standard usług publicznych dla mieszkańców płocka (wygodę, higienę i bezpieczeństwo korzystania z toalet) jak również jakość przestrzeni publicznej tego terenu. Umiejscowienie toalety przysłuży się zarówno mieszkańcom, którzy częściej i większej liczbie będą korzystać z atrakcji tego niezwykłego na skalę kraju terenu publicznego jak i środowisku, które nie będzie zaśmiecane. Mieszkańcy spędzający aktywnie czas na tym terenie będą mieli możliwości korzystania z toalety, umycia rąk, przewinięcia dziecka. Projekt ten jest innowacyjny w naszym mieście i jest niezwykle korzystny w wieloletniej perspektywie. Dbanie o aktywny rozwój mieszkańców, który może odbywać się na świeżym powietrzu ale również w higienicznych warunkach powinien być jednym z priorytetów. Jest to projekt godny xxi wieku. Płock - miastem, które dba o ludzi, ich wygodę.
10. WALKA Z HAŁASEM - ADAPTACJA AKUSTYCZNA POMIESZCZEŃ SP 23 osiedlowy (os. Podolszyce Północ) Modernizacja akustyczna budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku polegająca na montażu specjalistycznych płyt akustycznych poprawiających charakterystykę akustyczną pomieszczeń.
11. PARK MIEJSKI GRABÓWKA - OŚNICKA ETAP 1 osiedlowy (os. Wyszogrodzka) Na terenie po byłej strzelnicy wojskowej, znajdującym się pomiędzy ulicami Grabówka - Ośnicka wnioskujemy o utworzenie Parku Miejskiego, ogólnodostępnego.
12. REMONT ZABYTKOWEJ ROGATKI WARSZAWSKIEJ osiedlowy (os. Wyszogrodzka) Remont budynku drugiej zabytkowej Rogatki Warszawskiej (zwanej również Rogatką Wyszogrodzką) powstałej w latach 1816-1818. Budynek zbudowany na planie prostokąta, mający wgłębione portyki z kolumnami w porządku jońskim. Budynek wymaga pilnego remontu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, pozwoli to na pełne wyeksponowanie i podkreślenie piękna jedynych zabytków Osiedla Wyszogrodzka (dzięki zaangażowaniu mieszkańców w ramach VIII edycji BO w 2020 roku została wyremontowana Rogatka w której znajduje się Filia Książnicy Płockiej - wszystkim serdecznie dziękujemy :))
13. OPRACOWANIE PROJEKTU ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W PŁOCKU ORAZ DOKOŃCZENIE III ETAPU PROJEKTU DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH - BOISKO WIELOFUNKCYJNE. osiedlowy (os. Kochanowskiego) Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku oraz dokończenie III etapu projektu "Aktywność i dobra energia dla wszystkich - boisko wielofunkcyjne", dotyczy dostosowania bazy lokalowej i infrastruktury do potrzeb uczniów. Efektem projektu jest powstanie w przyszłości segmentu edukacji wczesnoszkolnej wraz ze świetlicą, stołówką, salą gimnastyczną oraz z podjazdem i windą dla osób niepełnosprawnych. Budowa boiska wielofunkcyjnego zakończy zagospodarowywanie i porządkowanie terenu rekreacji wokół szkoły.
14. CENTRUM DOŚWIADCZANIA ŚWIATA osiedlowy (os. Kolegialna) Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Doświadczania Świata Kraina Zmysłów wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń na terenie Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. J. Vanier w Płocku. Centrum Doświadczania Świata będzie dostosowane do potrzeb dzieci uczęszczających do przedszkola, głównie ze spektrum autyzmu oraz z innymi niepełnosprawnościami. W ramach projektu powstanie Sala Doświadczania Świata oraz Plac Doświadczania Świata.
15. KOMPLEKS SPORTOWY PRZY SP 23 ogólnomiejski Budowa kompleksu sportowego przy SP 23 w Płocku na potrzeby zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży w przestrzeni miasta Płocka. Projekt ma na celu stworzenie właściwych warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży miasta Płocka. W skład planowanego kompleksu sportowego wodzić będą: bieżnia, skocznia w dal, ścianka wspinaczkowa, ścianka do odbić piłki oraz dwa boiska street ball.
16. ZIELONY ZAKĄTEK Z SIŁOWNIĄ POD BRZOZAMI osiedlowy (os. Wyszogrodzka) Siłownie plenerowe to światowy trend o ciągle rosnącej popularności. Atutem tego rodzaju miejsca jest powszechna dostępność dla użytkowników, a do tego możliwość ćwiczeń nie w zamkniętym pomieszczeniu, a na świeżym powietrzu, w otoczeniu roślinności, z wyznaczonym terenem do odpoczynku. Usytuowanie siłowni plenerowej na terenie SP 12 w Płocku umożliwi dzieciom i młodzieży aktywne uczestnictwo podczas zajęć sportowo – rekreacyjnych. Z nowoczesnego „Zielonego zakątka z siłownią pod brzozami” będą korzystali uczniowie SP 12 w Płocku oraz mieszkańcy osiedla Wyszogrodzka – stanie się więc ona świetnym miejscem do spędzania czasu w sposób aktywny i zdrowy przez osoby w różnym wieku, także przez całe rodziny.
17. CHATKA MORSÓW - INFRASTRUKTURA NAD SOBÓTKĄ DLA MORSUJĄCYCH osiedlowy (os. Skarpa) Miłośnicy zimowych kąpieli od ponad 10 lat regularnie gromadzą się nad miejskim zalewem sobótka, aby zażywać lodowatych kąpieli. Ostatni sezon 2020/2021 przyniósł prawdziwą eksplozję popularności tej zimowej aktywności w płocku, ściągając nad brzeg sobótki każdego weekendu setki osób, w tym także mieszkańców osiedla Skarpa. Morsowanie na stałe wpisało się w nadwiślański krajobraz naszego miasta i lokalnej społeczności. Wśród głosów wielu uczestników zimowych kąpieli pojawia się brak choćby podstawowej infrastruktury, gdzie po kąpieli, niezależnie od panującej na aury można byłoby spokojnie pozostawić swoje rzeczy oraz przebrać się i napić rozgrzewającej herbaty. Stąd też projekt zakłada postawienie zadaszonej, częściowo ażurowej wiaty, z ławkami oraz betonowego, miejskiego grilla oraz kosza na odpady. Taka inwestycja z perspektywy budżetu nie jest kosztowna, natomiast z powodzeniem mogłaby posłużyć jesienią/zimą zdobywającym coraz więcej zwolenników wśród płocczan lodowatym kąpielom, w tym mieszkańcom osiedla skarpa. Jednocześnie, pozostałą część roku również spełniałaby swoje zadanie, pozostając na użytek mieszkańców.
18. SPRZĘT WODNY DLA PŁOCKICH HARCERZY ogólnomiejski Projekt polega na zakupie sprzętu wodnego łódek żaglowych typu Optymist, kajaków turystycznych, pontonu typu RIB wraz z osprzętem na potrzeby działalności jednostek wodnych Hufca ZHP PŁOCK. Jest to innowacyjny i kompleksowy projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka, który wspiera pracę nad charakterem i siłą ducha, uczy niepoddawania się, dążenia do celu poprzez szeroko pojęte wychowanie wodne. Projekt zakłada nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, kajakarstwa, ratownictwa wodnego, bezpiecznego wypoczynku nad wodą i wykorzystania sprzętu wodnego.
19. PRZEBUDOWA ULICY osiedlowy (os. Borowiczki)  Przebudowa ulicy Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą.
20. POMÓŻMY PŁOCKIM ORŁANOM ROZWINĄĆ SKRZYDŁA! osiedlowy (os. Wyszogrodzka) Budowa nowej woliery dla Lucka i Barbary - pary bielików olbrzymich mieszkających w płockim ZOO. Gatunek ten przebywa w ogrodzie zoologicznym w Płocku od 20 lat. Proponujemy wybudowanie nowoczesnej wraz z tablicami edukacyjnymi. Dzięki wielkometrażowej budowli, ptaki będą miały optymalne warunki, by móc rozwinąć skrzydła, a może nawet dochować się potomstwa. Projekt będzie łączył w sobie edukację mieszkańców w zakresie potrzeby ochrony gatunków narażonych na wyginięcie z uatrakcyjnieniem wizyt w płockim ZOO.
21. BOISKO DO KOSZYKÓWKI DLA UŚMIECHU I RADOŚCI DZIECI osiedlowy (os. Łukasiewicza)

 Projekt zakłada budowę boiska do koszykówki dla dzieci i młodzieży obok budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi 4. Obecne boisko zostało wykonane w latach 70 XX wieku. Nawierzchnia boiska jest już zniszczona i stwarza niebezpieczeństwo jego użytkownikom.

Boisko ma umożliwić spędzenie czasu wolnego na powietrzu zamiast przed ekranami telewizorów i komputerów.

Ważnym aspektem ma być bliskość boiska od miejsca zamieszkania, tak aby "wyciągnąć" dzieci i młodzież z domów. Gdy podejdą do okien mieszkań zostaną zachęceni obecnością rówieśników na boisku i do opuszczenia mieszkań i aktywnego, zdrowego spędzania czasu wolnego.

22. ZAPROŚMY JERZYKI NA OSIEDLE WINIARY - POŻEGNAJMY KOMARY I MESZKI osiedlowy (os. Winiary) Jerzyki, to niewielkie ptaki bardzo pożyteczne dla ekosystemu ale również dla ludzi. Co w nich takiego niezwykłego? Ten niepozorny ptak potrafi zjeść 20 tysięcy owadów dziennie. Owady, którymi się żywi to głównie jętki i ochotki, które są zwykle plagą na płockich osiedlach w sezonie letnim. Najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ilości tych owadów jest złożenie swoistego zaproszenia dla osiedlenia jerzyków w sąsiedztwie mieszkańców Płocka.
23. ZAPROŚMY JERZYKI NA OSIEDLE MIODOWA - POŻEGNAJMY KOMARY I MESZKI osiedlowy (os. Miodowa) Jerzyki, to niewielkie ptaki bardzo pożyteczne dla ekosystemu ale również dla ludzi. Co w nich takiego niezwykłego? Ten niepozorny ptak potrafi zjeść 20 tysięcy owadów dziennie. Owady, którymi się żywi to głównie jętki i ochotki, które są zwykle plagą na płockich osiedlach w sezonie letnim. Najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ilości tych owadów jest złożenie swoistego zaproszenia dla osiedlenia jerzyków w sąsiedztwie mieszkańców Płocka.
24. ZAPROŚMY JERZYKI NA OSIEDLE ŁUKASIEWICZA - POŻEGNAJMY KOMARY I MESZKI osiedlowy (os. Łukasiewicza) Jerzyki, to niewielkie ptaki bardzo pożyteczne dla ekosystemu ale również dla ludzi. Co w nich takiego niezwykłego? Ten niepozorny ptak potrafi zjeść 20 tysięcy owadów dziennie. Owady, którymi się żywi to głównie jętki i ochotki, które są zwykle plagą na płockich osiedlach w sezonie letnim. Najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ilości tych owadów jest złożenie swoistego zaproszenia dla osiedlenia jerzyków w sąsiedztwie mieszkańców Płocka.
25. MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY ŚCIEŻCE BIEGOWEJ NAD SOBÓTKĄ osiedlowy (os. Stare Miasto)

Chcesz trenować, spacerować na oświetlonym terenie Sobótki? Oddaj głos na ten projekt!

Projekt zakłada montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej na terenie Sobótki (od strony Wisły - odcinek 1600 m - około 42 latarnie). Teren rekreacyjny nad Sobótką jest miejscem skupiającym mieszkańców Płocka aktywnie spędzających czas na powietrzu o różnych porach dnia. Montaż oświetlenia poprawi bezpieczeństwo i zwiększy dostępność terenu w ciągu doby, pozwoli cieszyć się pięknem Wzgórza Tumskiego i nabrzeża wiślanego. Realizacja projektu osobom uprawiającym sport na terenie nabrzeża wiślanego da możliwość prowadzenia treningów po zmierzchu.

Projekt w pełni wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju miasta Płocka do roku 2030.

26. PARK KIESZONKOWY - RÓŻANE TYSIĄCLECIA WŚRÓD DRZEW osiedlowy (os. Tysiąclecia)

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego na terenie pomiędzy al. Kobylińskiego, Aleją Nowaka i Szkołą Podstawową nr 16. Będzie to miniaturowy park dostępny dla wszystkich mieszkańców Płocka, w którym będą dominowały polskie drzewa i róże nawiązujące do tradycji Płocka - "miasta róż". Wstępnie w projekcie założono następujące elementy:

 • zakup i posadzenie drzew (dużych, typowych dla parków drzew np. platanów klonolistnych, lip, klonów jesionolistnych), utworzenie rabat np. z róż, traw, bylin lub łąki kwiatowej;
 • rozważenie posadzenia oxytree (drzewa tlenowego) jako soliter jeśli będzie istniała możliwość pełnej kontroli rośliny i zdaniem ekspertów nie będzie ona miała negatywnego wpływu na nawodnienie terenu i inne sąsiadujące rośliny;
 • wprowadzenie systemu nawadniającego, hydroboxów;
 • budowę ścieżek szutrowych umożliwiających spacer po parku kieszonkowym;
 • opracowanie dokumentacji i projektu
 • montaż latarni elektrycznych lub hybrydowych lub solarnych, koszy na śmieci, ławek z oparciem/bez oparcia, stojaka na rowery, ławek podwieszanych z zadaszeniem, ławki dla matek karmiących z przewijakiem, karmników i poidełek dla ptaków.

Obecnie istniejąca zieleń i ciąg pieszy zostaną zachowane. 

27. FESTYN MIĘDZYPOKOLENIOWY "POSTAW NA RODZINĘ" osiedlowy (os. Miodowa) Festyn ten to doskonała priorytetowa integracja międzypokoleniowa dla społeczności przedszkolnej rodziców i dziadków. To kształtowanie postawy szacunku wobec siebie i innych i środowiska, w którym dziecko wzrasta. Budowanie poczucia wartości przy odkrywaniu związków z najbliższą rodziną. Dla wielu to jedna z rzadkich okazji wspólnego spędzania wolnego czasu. Festyn międzypokoleniowy "Postaw na rodzinę" zapewni pogłębienie relacji pomiędzy członkami rodziny w trakcie różnych zabaw i gier na świeżym powietrzu. To doskonała okazja do aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu z wieloma atrakcjami.
28. SPORT I EDUKACJA osiedlowy (os. Dworcowa)

Projekt obejmować będzie:

 • zakup wyposażenia siłowni dla Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku

A także:

 • wyposażenie pracowni szkolnych w specjalistyczne pomoce edukacyjne;
 • wyposażenie pracowni piekarniczej, fryzjerskiej, ogrodniczej, kucharskiej oraz internatu
 • zakup sprzętu nagłaśniającego
 • zakup nowoczesnego sprzętu sportowego dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku
29. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM "ODZYSKAĆ WIĘZI" ogólnomiejski

Stowarzyszenie na rzez osób z autyzmem "Odzyskać więzi" istnieje już prawie 17 lat. Pod swoimi skrzydłami ma ponad 100 podopiecznych. Każdego dnia pomaga wielu dzieciom oraz ich rodzinom. Prowadzi Terapie, organizuje wycieczki oraz kolonie dla dzieci z autyzmem. Stwarza im miejsce, w którym czują się dobrze, uczy funkcjonować w grupie rówieśniczej, jak również w społeczeństwie.

W tym roku stowarzyszenie zmieni swoją siedzibę. Już niebawem drugi dom naszych podopiecznych przeniesie się na drugą stronę Wisły. Niby niedaleko - a jednak... spacer po Tumach, Lody na Starym Mieście, wizyta w ZOO lub kinie staną się w tym momencie odległe.

Dlatego samochód dla podopiecznych stowarzyszenia byłby strzałem w dziesiątkę i dużym ułatwieniem logistycznym.

30.  PŁYWAJ JAK SYRENA osiedlowy (os. Kolegialna) Nieodpłatne zajęcia dla potrafiących pływać kobiet w wieku 6+ lat, w zakresie syreningu, polegające na pływaniu i nurkowaniu w syrenim ogonie. Zajęcia będą odbywały się na pływalni "Jagiellonka" w 3 grupach (dzieci, nastolatki, mamy i córki). Z projektu będzie mogło skorzystać 120 osób. Oprócz spełnienia marzenia o byciu syreną, uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z założycielką "Akademii Syren"
31.  LOTNE PATROLE JERZYKÓW NA PŁOCKICH OSIEDLACH ogólnomiejski Jerzyki, to niewielkie ptaki bardzo pożyteczne dla ekosystemu ale również dla ludzi. Co w nich takiego niezwykłego? Ten niepozorny ptak potrafi zjeść 20 tysięcy owadów dziennie. Owady, którymi się żywi to głównie jętki i ochotki, które są zwykle plagą na płockich osiedlach w sezonie letnim. Najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ilości tych owadów jest złożenie swoistego zaproszenia dla osiedlenia jerzyków w sąsiedztwie mieszkańców Płocka.
32.  INWESTYCJA W POKOLENIA osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Projekt obejmować będzie:

 • Budowę hali namiotowej łukowej wraz z ogrzewaniem na Boisku Szkolnym przy III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
 • Wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
33. WSZECHSTRONNI RAZEM ogólnomiejski

Projekt obejmować będzie:

 • przebudowę istniejącego zewnętrznego boiska szkolnego przy III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku wraz z wymianą nawierzchni i zakupem podstawowego sprzętu sportowego
 • Wyposażenie pracowni komputerowych w sprzęt IT, w tym zakup 32 zestawów komputerowych wraz z licencjonowanym oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Zakup monitorów interaktywnych dla Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły oraz dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. ABPA A.J. Nowowiejskiego
 • Zakup sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego wraz z realizacją zajęć dodatkowych i zatrudnieniem terapeutów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płocku
 • Modernizacja pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku
 • Zakup 21 osobowego busa dla zawodników grup dziecięcych i młodzieżowych Klubu Sportowego Wisła Płock S.A.
 • Działania oraz kampanie służące podnoszeniu świadomości ekologicznej i prozdrowotnej oraz wzbogacenie ekosystemu mieszkańców miasta Płocka
34. ROWEROWE ABC PRZEBUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO osiedlowy (os. Dworcowa) Co oznacza ten znak? Dlaczego na drodze należy zachować ostrożność? Po co są przepisy ruchu drogowego? Im wcześniej przedszkolaki poznają odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z bezpieczeństwem poruszania się po drodze, tym łatwiej im będzie stać się świadomymi uczestnikami ruchu drogowego. Dlatego też powstała idea przebudowy Miasteczka Ruchu Drogowego jako kompleksu do nauki przepisów ruchu drogowego, nauki jazdy na rowerze, egzaminowania na kartę rowerową, ale również miejsca spotkań, które zachęci do aktywności fizycznej szczególnie dzieci i młodzież z osiedla Dworcowa. Istniejące na terenie Miejskiego Przedszkola nr 21 w Płocku Miasteczko Ruchu Drogowego funkcjonuje już od 2003r., po wielu latach użytkowania zostało wyeksploatowane i wymaga przebudowy, wymiany nawierzchni, doposażenia w nowy sprzęt w tym: znaki drogowe, stojaki, sygnalizatory, rowery dla dzieci w wieku 3-7 lat.
35. ZOSTAŃ MISTRZEM - BOKSERSKI PŁOCK osiedlowy (os. Kolegialna) Kontynuacja programu darmowych zajęć z boksu olimpijskiego dla dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat oraz zajęcia rekreacyjno ruchowe dla osób powyżej 19 roku życia.
36. ZAZIELENIAMY UL. GÓRNĄ W PŁOCKU NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW. osiedlowy (os. Wyszogrodzka) Posadzenie 60 lip drobnolistnych w formie zielonego ekranu wzdłuż ulicy Górnej w Płocku wraz z założeniem osłon chroniących drzewa przed uszkodzeniem podczas koszenia trawy oraz nasadzenie krzewów ozdobnych takich jak róże okrywowe. Projekt ten uatrakcyjni wizualnie ulicę Górną w Płocku, a zarazem przyczyni się do ograniczenia hałasu ulicznego oraz poprawy jakości powietrza na osiedlu Wyszogrodzka.
37. ALEJA PLATANOWA DLA PŁOCKA - ZASADŹMY 100 PLATANÓW NA 100 LECIE OBRONY PŁOCKA WZDŁUŻ ALEI MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO  ogólnomiejski Projekt zakłada posadzenia 100 szt. Platanów klonolistnych w pasie zieleni biegnącego pomiędzy pasami ruchu wzdłuż Alei marszałka J Piłsudskiego oraz ul. Wyszogrodzkiej. 100 platanów dla upamiętnienia 100 rocznicy odznaczenie Płocka przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych. Wraz nasadzeniami chcemy zastosować innowacyjną technologię podlewania kropelkowego. Zakup 100 worków do nawadniania kropelkowego zapobiegnie usychaniu nowo posadzonych drzew.
38. WYPOSAŻENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 W PŁOCKU W INTERAKTYWNE, WIELKOFORMATOWE MONITORY DOTYKOWE WRAZ Z LAPTOPAMI. osiedlowy (os. Podolszyce Południe) Projekt polega na dokonaniu zakupu, na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku, 20 monitorów dotykowych o rozmiarze 75 cali i wysokiej rozdzielczości ekranu wraz z laptopami służącymi do obsługi tych monitorów. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości pracy nauczycieli i znacznie poprawi atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz pozwoli na uzyskanie lepszych wyników nauczania. Jest to szczególnie ważne w procesie kształcenia najmłodszych uczniów, a także podczas pracy dydaktycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, których do Szkoły Podstawowej nr 22 uczęszcza bardzo wielu. Szkoła kształci ok. 1200 uczniów w 53 oddziałach, w tym 10 to oddziały integracyjne.
39. SŁONECZNA SZKOŁA osiedlowy (os. Wyszogrodzka) Celem projektu SŁONECZNA SZKOŁA jest wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości. Służyć ma temu poprawa warunków edukacyjno-rehabilitacyjnych poprzez doposażenie placówki w dodatkowe pomoce multimedialne, sprzęt do terapii, zabezpieczenia placówki w kamery, systemy kontroli dostępu. Powyższe działania z pewnością uczynią z naszej szkoły atrakcyjniejszą i nowoczesną placówkę, w której odbywa się edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, ale jednocześnie otworzą szkołę na współpracę z mieszkańcami dzięki możliwości organizowania imprez osiedlowych - szkoła dysponuje doskonałą bazą lokalową, boiskiem. Wszystkie nasze działania na rzecz tego projektu są zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r. , 1.1.3. „Promocja profilaktyki zdrowotnej i rozwój edukacji prozdrowotnej, w tym dotycząca zdrowia psychicznego”, 1.1.6. „Uzupełnienie oferty medycznej w zakresie brakujących specjalizacji”, 1.2.1. „Upowszechnienie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców”, 1.2.4. „Organizacja i promocja wydarzeń sportowych”, 2.1.9.” Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży poprze innowacyjne zajęcia edukacyjne”
40. PIESZA EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNA ŚCIEŻKA HISTORYCZNA ogólnomiejski Przedmiotem projektu jest wykonanie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej na trasie spacerowej w wzdłuż rzeki Wisły oraz zalewu sobótka. Celem przedmiotowej ścieżki jest propagowanie wiedzy związanej z historią miasta płocka. Na ścieżce zostanie rozmieszczonych 10 tablic, które w sposób chronologiczny przedstawią w sposób bardzo elastyczny i innowacyjny istotne dzieje związane z miastem płocka takie jak np.:
a) założenie miasta,
b) Płock stolicą polski,
c) obrona płocka przed bolszewikami,
d) założenie MZRIP,
e) Płock współczesny,
f) i wiele innych ustalonych w czasie konsultacji z mieszkańcami
41. POMNIK PODRÓŻNIKA PŁOCKIEGO osiedlowy (os. Pradolina Wisły) Projekt zakłada powstanie pomnika podróżnika płockiego – jego zadaniem jest upamiętnienie podróżników będących mieszkańcami płocka, którzy w okresie pandemii nie mogą spełniać swoich pasji. Pomnik w kształcie fotela, obok którego stoi plecak turystyczny. Pomnik wykonany będzie z brązu lub innego trwałego materiału. Rzeźba ustawiona przy jednej z głównych dróg wylotowych z płocka (ul. Dobrzykowska, przy przystanku autobusowym Tokary), powinna przyczynić się do promocji naszego miasta, doda otuchy mieszkańcom, zachęci ich do aktywności po ustaniu pandemii, oraz poprawi wizerunek przestrzeni publicznej na terenie osiedla pradolina wisły. Instalacja będzie pełniła aktywną funkcję w lokalnym krajobrazie - na fotelu będzie można usiąść czy też zrobić selfie z pomnikiem. Na oparciu fotela wygrawerowany herb płocka.
42. RELACJE NA ŻYWO Z WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH PRZEZ INTERNET ogólnomiejski Relacje na żywo z wydarzeń kulturalnych i sportowych. Projekt ma na celu relacjonowanie na żywo przez internet na platformę społecznościową wydarzeń sportowych takich jak: mecze piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, tenisa stołowego, zawodów wioślarskich i nie tylko, płockich drużyn sportowych oraz wydarzeń kulturalnych takich jak koncerty, recitale, spektakle artystyczne i nie tylko odbywających się w Płocku.
43. POMNIK KIBICA ogólnomiejski Pomnik poświęcony wszystkim kibicom niezależnie od dyscypliny sportu. Będzie to rzeźba odlana z brązu o wysokości 200 cm.

Usytuowana będzie w kultowy dla kibiców miejscu tj. okolice stadionu Wisły Płock oraz Orlen Areny.
44. MODERNIZACJA DROGI NA ODCINKU ULICY URODZAJNEJ osiedlowy (os. Podolszyce Północ) Modernizacja drogi na odcinku Zbożowa przez ulicę Urodzajną do ulicy Boryszewskiej wraz z oświetleniem.
45. ZAJĘCIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ ogólnomiejski Projekt obejmować będzie modernizację pracowni informatycznej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku przy ulicy Al. Kilińskiego 4 oraz zakup 5 monitorów interaktywnych (wraz z montażem). Pracownia zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny. Projekt zakłada  również doposażenie sześciu  pracowni przedmiotowych w nowoczesne ekrany multimedialne oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół nr 5 w Płocku przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 2a. Stwarzamy w ten sposób  warunki do wielostronnego  rozwoju młodzieży poprzez wprowadzanie alternatywnych form nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych rozwijających zainteresowania młodzieży.
46. ZIELONA STARÓWKA osiedlowy (os. Stare Miasto) Projekt ma na celu wprowadzenie w obrębie Starego Miasta dodatkowej nasady zieleni wysokiej. Ze względu na istniejącą infrastrukturę projekt zakłada dokonanie nasady w przeznaczonych do tego specjalistycznych donicach modułowych (możliwe wykorzystanie wariantu z ławeczką pomiędzy). Projekt zakłada, iż dodatkowa nasada winna pojawić się wzdłuż ulicy Grodzkiej , na Starym Rynku oraz na Pl. 13-tu Straconych (po obu stronach pomnika oraz bezpośrednio za nim - po całej jego szerokości).
47. LATAJĄCY PŁOCK - ZOSTAŃ MŁODYM PILOTEM ogólnomiejski Projekt zakłada przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia lotniczego. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Celem szkolenia jest wykształcenie pilota szybowca. Szkolenie zakończone zostanie zdobyciem licencji pilota szybowcowego. To pierwszy etap w karierze każdego pilota i szansa na dalszy rozwój.

Młodzież zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz (pod okiem licencjonowanych instruktorów) odbędzie pełen kurs praktyczny latania szybowcem. W tym celu zakupiony zostanie szybowiec Puchacz SZD-50 - który jest idealny do profesjonalnej nauki latania.
48. JEŻE I NIETOPERZE W LASKU BRZOZOWYM NA PODOLSZYCACH POŁUDNIE osiedlowy (os. Podolszyce Południe) Projekt przewiduje umieszczenie w Parku Miejskim na Podolszycach Południe ostoi dla jeży, nietoperzy oraz innych dziko żyjących zwierząt, a także umieszczenie tablicy edukacyjnej podnoszącej świadomość ekologiczną osób korzystających z parku.
49. INFORMATYKA DLA MUZYKA - PROJEKT PRACOWNI KOMPUTEROWO-MUZYCZNEJ osiedlowy (os. Kolegialna) Nowoczesne laboratorium komputerowo-muzyczne dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku: pracownia komputerowa z oprogramowaniem muzycznym oraz peryferiami dla małych i dużych artystów.
50. EKOLOGICZNY PARK KIESZONKOWY PRZY UL. TRAKTOWEJ osiedlowy (os. Winiary) Projekt „ekologiczny park kieszonkowy przy ul. Traktowej” zakłada stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy tej części miasta będą mogli odpocząć i spędzić swój wolny czas. Z analizy przykładów parków kieszonkowych w Polsce i na świecie wynika, że najczęściej mają one do 1000 m² powierzchni. Jest to doskonały sposób na tworzenie nowych terenów zielonych w przestrzeni miejskiej. Ich cechą charakterystyczną jest ogólna dostępność i wyposażenie w elementy małej architektury do odpoczynku.
51. WIATY PRZYSTANKOWE NA UL. TRAKTOWEJ (PRZYSTANKI PRZYJAZNA) ogólnomiejski Wiata autobusowa jest niezbędnym elementem każdego udanego miejskiego systemu transportu zbiorowego. Ogólnomiejski projekt „wiaty przystankowe na ul. Traktowej” zakłada montaż dwóch nowych, standardowych wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: 
• przystanek przyjazna (kierunek: maszewska 4833)
• przystanek przyjazna (kierunek: podolszyce 4832)
52. MIEJSCA PARKINGOWE PRZY ULICY 3 MAJA osiedlowy (os. Kolegialna) Utwardzenie nawierzchni gruntowej tłuczniem betonowym z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ulicy 3 maja na terenie działki o nr 596 (obręb 8 śródmieście) o powierzchni około 1.000 m kw.
53. SKATE JUMPBOX i TOR NINJA OCR osiedlowy (os. Podolszyce Północ) SKATE JUMPBOX - to profesjonalny tor do skoków i jazdy na rolkach, hulajnogach, deskorolkach i rowerach, który pozwala na naukę powietrznych ewolucji w kontrolowany i bezpieczny sposób. TOR NINJA OCR - to wielofunkcyjny tor treningowy pozwalający na profesjonalnie i kompleksowe przygotowanie się do biegów OCR z przeszkodami takich jak: Ninja Warrior, Runmageddon, Spartan Race, Barbarian Race, Comandos itp.
54. PODOLANKA DLA UCZNIÓW ogólnomiejski Projekt polega na możliwości otrzymania darmowego, godzinnego biletu na basen Podolanka od piątku do niedzieli za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej.
55. PROZDROWOTNY PROGRAM ROZWOJU TERAPII ZIMNEM DLA SENIORA I NIE TYLKO ogólnomiejski Prozdrowotny program zakupu kriokomór dla miasta Płocka - Podolszyc. Popularyzacja zdrowego stylu życia i zwiększenie dostępności do urządzeń mających wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców Płocka.
56. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ MAZOWIECKIEJ UCZELNI PUBLICZNEJ W PŁOCKU ogólnomiejski Modernizacja sali gimnastycznej, siłowni oraz dodatkowej infrastruktury sportowej należącej do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, które zlokalizowane są przy ulicy Gałczyńskiego 28. Obiekty będą służyć studentom Uczelni, klubom, grupom nieformalnym, rodzinom oraz indywidualnym mieszkańcom Płocka od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Korzystający z obiektów będą ćwiczyć pod opieką animatora.
57. ZWIERZĘCA POLANA - GRZEBOWISKO DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH ogólnomiejski Dla wielu pies, kot lub jakiekolwiek inne zwierzę to prawdziwy przyjaciel. Właściciele często nie wiedzą, co zrobić ze szczątkami swoich zwierząt, kiedy te umrą. Dlatego bardzo często sami zakopują je chociażby w przydomowych ogródkach i w lasach, a za to grozi kara. W Płocku brakuje miejsca, gdzie możemy godnie pożegnać naszych czworonożnych przyjaciół. Możliwa jest tylko utylizacja zwłok zwierzaka, ale nie wszystkim to odpowiada. Inne miasta, jak np. Toruń czy Gdańsk oferują mieszkańcom zwierzęce cmentarze. Powstanie w Płocku grzebowiska dla zwierząt domowych - Zwierzęca Polana będzie wyjściem na przeciw potrzebom wszystkich mieszkańców Płocka posiadających zwierzęta.
58. LINIA 7A CIECHOMICE PODOLSZYCE PRZEZ MOST SOLIDARNOŚCI W 2022 ROKU osiedlowy (os. Ciechomice) Projekt zakłada uruchomienie pilotażowych kursów linii autobusowej 7A na trasie Ciechomice – Podolszyce (przez Most Solidarności). Dzięki niemu mieszkańcy Ciechomic zyskają możliwość szybkiego dotarcia do centrów handlowych, a mieszkańcy Podolszyc, będą mogli w sposób bezpośredni dojechać do terenów rekreacyjno-leśnych.
59. PSI UŚMIECH - OSIEDLOWY PARK DLA PSÓW OSIEDLE MIĘDZYTORZE osiedlowy (os. Międzytorze) Psi Uśmiech – osiedlowy park dla psów przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu na osiedlu Międzytorze (teren zielony w pobliżu salonu meblowego), poprzez stworzenie wybiegu dla psów - miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla psów, oraz dla ich właścicieli.
60. KLIMATYZACJA DLA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W PŁOCKU osiedlowy (os. Podolszyce Północ) Projekt dotyczy zakupu, dostawy i montażu w Żłobku Miejskim nr 2 przy ul. Kleeberga 3 w Płocku klimatyzacji, co pozwoli na komfortową pracę z najmłodszymi, ponieważ obecnie przy upalnych dniach, temperatura w salach dla dzieci sięga ponad 32 stopni C.
61. EKSPERYMENTUJ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU osiedlowy (os. Miodowa)  Na terenie wokół Przedszkola nr 14 chcemy stworzyć ogólnodostępny, edukacyjny plac zabaw składający się z 14 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. W skład placu zabaw wejdą takie elementy jak: koła optyczne z korbką. dwa ksylofony, dwa panele muzyczne, dwa zegary słoneczne, dwie koparki do piasku, dwie eko-kuchnie i dwa eko-memory. Każde urządzenie jest wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem działania danego eksponatu.
62. TRENUJMY RAZEM - ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE osiedlowy (os. Kolegialna) Projekt obejmuje przystosowanie części boiska szkolnego pod siłownie zewnętrzną oraz adaptację świetlicy szkolnej na nowoczesną strefę relaksu dla młodzieży Jagiellonki. Siłownia na powietrzu jest niezwykle ważnym komponentem edukacji sportowej nie tylko dla naszych uczniów, ale równie dzieci, młodzieży i starszych, którzy będą mogli po południu korzystać z naszego obiektu. Ćwiczenia na dworze są znacznie bardziej korzystne dla organizmu każdego człowieka w porównaniu z treningiem na sali gimnastycznej. W obecnej sytuacji, kiedy zarówno młodzież, jak również mieszkańcy Płocka, większość czasu spędzają w domu, częste przebywanie na świeżym powietrzu jest bardzo ważne, gdyż ciało jest lepiej dotlenione, dzięki czemu o wiele łatwiej redukuje tkankę tłuszczową. Dla nas najważniejsze jest zdrowie, dlatego proponujemy naszym uczniom, jak również mieszkańcom naszego osiedla wspólne trenowanie na świeżym powietrzu. Niech wspólne gry i zabawy sportowe w pięknym otoczeniu zieleni, w centrum miasta, w malowniczo położonej Jagiellonce, staną się dla naszych uczniów i mieszkańców Płocka wspaniałym czasem rekreacji dla naszych rodzin.
63. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W WIEKU 6-7LAT osiedlowy (os. Kochanowskiego) Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 11 dla dzieci starszych w wieku 6-7 lat wyposażonego w urządzenia wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, wykonanie wytrzymałej nawierzchni na placu zabaw, przystosowanej do zwiększonej liczby użytkowników.
64. PLAC ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 37 osiedlowy (os. Podolszyce Północ) Trudno sobie wyobrazić, że w dzisiejszych czasach jest przedszkole na terenie którego nie ma placu zabaw. Na osiedlu Podolszyce Północ znajduje się Miejskie Przedszkole nr 37. Posiada piękny, zielony teren. Uczęszcza do niego 218 dzieci. Od dłuższego czasu na terenie placówki nie ma placu zabaw. Urządzenia zabawowe które były od kilkunastu lat, niestety pomimo konserwacji i systematycznych napraw uległy degradacji. Ich dalsze użytkowanie zagrażało bezpieczeństwu dzieci, dlatego zostały zdemontowane. Zależy nam na nowoczesnym i bezpiecznym placu zabaw. Z zastosowaniem bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, która znacznie wpłynie na bezpieczeństwo dzieci: zamortuzuje każdy upadek i wpłynie na jakość korzystania z obiektu (łatwiej utrzymać czystość nawierzchni, dzieci nie mają piasku w butach). W przedszkolu jest 9 grup wiekowych: 3,4 łatki oraz 5,6 latki. Młodsze lubią się kręcić na karuzeli, bujać, robić babki w piaskownicy, zjeżdżać na zjeżdżalni. Starsze wspinać się, skakać, grać w piłkę, eksperymentować, odkrywać .. Wykonywanie tych czynności jest bardzo ważne dla ich rozwoju. Dlatego potrzebny jest plac zabaw, który dostarczy dzieciom rozrywki, wspomoże ich rozwój, ale również zintegruje całe rodziny. Plac zabaw byłby dostępny dla najmłodszych mieszkańców osiedla. Pomóżcie prosimy oddajcie głos na ten pomysł. Twój głos przyczyni się do wielkiej radości maluchów tych obecnych i tych przyszłych!
65. REMONT FILII BIBLIOTECZNEJ NR 13 KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ osiedlowy (os. Miodowa) Filia nr 13 to biblioteka, z której korzystają wszyscy mieszkańcu osiedla - od najmłodszych do najstarszych. Założona w 1989 r., mieści się w lokalu o powierzchni 141 m2, który wymaga gruntownego remontu. Jest jedyną placówką kulturalną na osiedlu, która cieszy się dużym zainteresowaniem. W chwili obecnej nie spełnia żadnych norm wyznaczonych dla miejsc użyteczności publicznej. Remont pozwoli na nowoczesne zorganizowanie przestrzeni biblioteki, spełniając wszystkie oczekiwania użytkowników. To placówka potrzebna i przyjazna mieszkańcom, która ma sprzyjać integracji społeczności lokalnej.
66. MODERNIZACJA BOISK NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PŁOCKU osiedlowy (os. Kolegialna)

Projekt dotyczy modernizacji wielofunkcyjnych boisk do uprawiania gier sportowych: piłki nożnej/piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz rozbiegu i skoczni wraz z piaskownicą. W skład zadania będzie wchodzić demontaż starych i montaż nowych piłkochwytów dookoła boiska do  piłki ręcznej/nożnej, wyposażenie boisk w bramki z siatkami oraz kosze do koszykówki. Zostanie także utwardzony i pokryty teren "Siłowni pod chmurką". Teren dotyczący modernizacji będzie pokryty nawierzchnią polipropylenową. Dodatkowo zostanie zamontowane oświetlenie w celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości uprawiania aktywności fizycznej w godzinach popołudniowych.

Beneficjentami projektu będą zarówno mieszkańcy osiedla (dorośli, dzieci i młodzież), osoby z niepełnosprawnościami oraz podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.

67. KONSERWACJA, ZABEZPIECZENIE SZKLANĄ GABLOTĄ I ILUMINACJA MURU MIEJSKIEGO KAZIMIERZA WIELKIEGO W PŁOCKU ogólnomiejski Celem projektu jest konserwacja Muru miejskiego Kazimierza Wielkiego w Płocku, demontaż otaczającego go metalowego płotu i montaż szklanej gabloty na całym murze, osłaniającej relikt przed wpływem warunków atmosferycznych. Szklana gablota będzie podświetlana, żeby również po zmroku zabytek był widoczny i przyciągał zwiedzających. Projekt przewiduje też montaż tablicy informacyjnej, zawierającej pełną historię zabytku.
68. MIĘDZYPOKOLENIOWE ŁĄCZE CYFROWE - JESTEM ONLINE osiedlowy (os. Międzytorze) Wybierz nasz projekt Międzypokoleniowej integracji cyfrowej. Zakłada on modernizację istniejącej pracowni informatycznej - wymianę sprzętu komputerowego, stworzenie stanowisk dla 18 komputerów PC z pakietem biurowym oraz programem antywirusowym, pozyskania tablicy interaktywnej z projektorem. W ramach projektu zaplanowane są cykliczne warsztaty dla mieszkańców osiedla Międzytorze z zakresu rozwijania i doskonalenia umiejętności cyfrowych, które przeprowadzą uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 w Płocku.
69. STACJA ŻYZNA - ROZBUDOWA SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO O STACJĘ PRZY UL. ŻYZNEJ osiedlowy (os. Podolszyce Północ) Projekt zakłada budowę nowej stacji roweru miejskiego przy ul. Żyznej, w pobliżu nowo powstałej pętli autobusowej linii 15 i 18. Stacja rowerowa będzie w pełni kompatybilna z siecią "Płockiego Roweru Miejskiego", co ułatwi dojazd mieszkańców tej części Płocka do centrum miasta.
70. @CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA osiedlowy (os. Tysiąclecia)

Celem projektu jest utworzenie Cyfrowej Pracowni Językowej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku.

Projekt jest odpowiedzią na rosnące potrzeby uczniów. Zakłada utworzenie kompletnego i integralnego systemu do nauki języków obcych. Pracownia językowa będzie połączeniem rozwiązań hardwarowych z bogatym funkcjonalnie oprogramowaniem. System będzie spełniał najwyższe wymogi lektorskie, a także dawał możliwość sterowania funkcjami w pracowni w technologii bezprzewodowej. Wszystkie aplikacje będzie można obsługiwać na monitorze dotykowym oraz dostosowywać funkcje do potrzeby całej klasy. Szeroki wachlarz możliwości to szansa na zwiększenie efektywności nauczania.