PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

L.P. NAZWA PROJEKTU CHARAKTER PROJEKTU KRÓTKI OPIS (ZAPROPONOWANY PRZEZ POMYSŁODAWCÓW)
1. Orlik - Borowiczki osiedlowy (Borowiczki) Modernizacja boiska w Borowiczkach przy ul.Wiejskiej
2. Komunikacja miejska na terenie Borowiczek ogólnomiejski Zwiększenie liczby przejazdów autobusu linii 4 do odjazdów dwa razy w ciągu każdej godziny kursowania autobusu. Dodanie linii autobusowej, która kursowałaby na Podolszyce przez ul. Niedzielaka
3. Park Centralny ogólnomiejski Zagospodarowanie terenu obejmującego obszar zamknięty w ulicach Bielskiej, Ostatniej, Spacerowej i Kobylińskiego
4. PATROL-EKO ogólnomiejski Celem stworzenia PATROLU-EKO mieszczącego się w strukturze Straży Miejskiej będzie badanie jakości i zanieczyszczeń powietrza w różnych częściach miasta za pomocą przystosowanego samochodu zawierającego sprzęt mobilny i drony oraz natychmiastowe reagowanie na zauważone nieprawidłowości. Dodatkowym zadaniem PATROLU byłoby zapobieganie bezdomności zwierząt i działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w związku z utrzymaniem zwierząt domowych.
5. Śpioszki dla każdego, nowo narodzonego płocczanina. To oni będą budować miasto. ogólnomiejski Idąc tropem Warszawy - przy rejestracji dziecka we wszystkich płockich Urzędach Stanu Cywilnego na rodziców oprócz aktu urodzenia będzie czekał prezent dla dziecka - body oraz gratulacje na piśmie.
6. Wieże lęgowe dla jerzyków osiedlowy (Dworcowa) Wybudowanie wież lęgowych dla jerzyków na os. Dworcowa.
7. Zakup i instalacja oczyszczaczy powietrza w płockich szkołach i przedszkolach ogólnomiejski Zakup i instalacja oczyszczaczy powietrza w płockich szkołach i przedszkolach
8. Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku ogólnomiejski Projekt zakłada budowę boiska do gry w piłkę ręczną przy SP nr 21.
9. Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji osiedlowy (Dworcowa) Celem projektu jest utworzenie placu zabawy i rekreacji, który będzie integrował wszystkie pokolenia (lokalizacja skweru między blokiem przy ul. Chopina 59, garażami a szczytami bloków przy ul. Otolińska 15, ul. Otolińska 19)
10. Kompleksowy remont Alei Spacerowej i wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej na świecie organizacji humanitarnej - Polskiego Czerwonego Krzyża osiedlowy (Stare Miasto) Kompleksowy remont Alei Spacerowej i wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej na świecie organizacji humanitarnej - Polskiego Czerwonego Krzyża. Projekt zakłada wykonanie remontu alei spacerowej tj. wykonanie chodnika ( z kostki bezfazowej) oraz ścieżki rowerowej (asfaltowej),  przeprowadzenie nasadzeń, ustawienie małej architektury min ławek parkowych , tablic z informacjami historycznymi o polskim czerwonym, śmietniczek , latarni , oświetlenia solarnego na alei zostaną zamontowane kamery monitoringu miejskiego.
11. "Pierwsza pomoc w płockich szkołach" - baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED. ogólnomiejski Celem projektu "Pierwsza pomoc w płockich szkołach" - baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED jest stworzenie warunków do nauki i doskonalenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży (wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)
12. "Osiedle Tysiąclecia uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16, edukacja mieszkańców, rozbudowa sieci AED osiedlowy (Tysiąclecia) Celem projektu "Osiedle Tysiąclecia uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16, edukacja mieszkańców, rozbudowa sieci AED jest stworzenie warunków do nauki i doskonalenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.
13. "Osiedle Łukasiewicza uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Łukasiewicza, edukacja, rozbudowa sieci AED osiedlowy (Łukasiewicza) Celem projektu "Osiedle Łukasiewicza uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Łukasiewicza, edukacja, rozbudowa sieci AED jest stworzenie warunków do nauki i doskonalenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży (ZSZ im. M. Skłodowskiej Curie i Szkoła Podstawowa nr 3).
14. "Osiedle Miodowa uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Miodowa, edukacja, rozbudowa sieci AED osiedlowy (Miodowa) Celem projektu "Osiedle Miodowa uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Miodowa, edukacja, rozbudowa sieci AED jest stworzenie warunków do nauki i doskonalenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży (III Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 17).
15. SKARPOL PLAC EDUKACYJNO AKTYWIZUJĄCY WYPOCZYNKOWY osiedlowy (Skarpa) SKARPOL plac edukacyjno-aktywizujacy- wypoczynkowy jest poświęcony dla osób starszych, młodzieży i rodzin z dziećmi
16. Ujednolicenie chodników w obrębie Urzędu Miasta, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku osiedlowy (Międzytorze)

Ujednolicenie chodników w obrębie Urzędu Miasta, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku.
17. Samochód dla uczniów SP 23 w Płocku osiedlowy (Podolszyce Północ) Zakup samochodu dla uczniów SP 23 w Płocku
18. Budowa kładki pieszo-rowerowej pomiędzy osiedlami Podolszyce Pólnoc i Południe ogólnomiejski Projekt zakłada budowę kładki pieszo-rowerowej pomiędzy osiedlami Podolszyce Pólnoc i Południe
19. Parking dla Jaśminowej osiedlowy (Miodowa) Budowa parkingu pomiędzy blokami Jaśminowa 3 a Jaśminowa 5 w Płocku.
20. Park Trampolin na świeżym powietrzu ogólnomiejski Park trampolin będzie to miejsce zabaw najmłodszych mieszkańców miasta, Park zapewni dzieciom zabawy ruchowe zmuszające do większego wysiłku niż standardowe place zabaw a co za tym idzie poprawi i pomoże wzmacniać koordynację ruchową naszych pociech w formie zabawy.
21. Ogród deszczowy w pojemniku ogólnomiejski Ogród deszczowy to specyficzne nasadzenia roślin w pojemnikach lub gruncie, których zadaniem jest wykorzystanie i oczyszczenie przepływającej wody deszczowej z dachów, dróg i placów. 
22. StudioBus ogólnomiejski Projekt zakłada stworzenie mobilnego studia koncertowo-nagraniowego przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Płocku wspierającego rozwój artystyczny oraz rozwijający aktywność koncertową zarówno uczniów szkół muzycznych jak również mieszkańców Płocka.
23. Skwer Klin na Górnej osiedlowy (Wyszogrodzka) Rekreacyjno-wypoczynkowy skwer u zbiegu ul. Górnej i Imielnickiej z elementami małej architektury i siłownią pod chmurką.
24. Miejsca parkingowe przy ul. Gałczyńskiego osiedlowy (Miodowa) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gałczyńskiego.
25. Akademia Walk SŁD osiedlowy (Miodowa) Akademia Walk SŁD - nieodpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców osiedla Miodowa.
26. Parking dla orlika przy SP 21 osiedlowy (Dworcowa) Wykorzystanie nieużytkowanego terenu asfaltowego - dawnego kortu tenisowego na terenie Szkoły na parking dla użytkowników orlika.
27. Rozbudowa placu zabaw i siłowni przy Otolińskiej 5 osiedlowy (Dworcowa) Rozbudowa placu zabaw i siłowni przy Otolińskiej 5
28. Miejsce upamiętnienia płockich wodniaków i historycznych wydarzeń związanych z Rzeką Wisłą i Płockiem ogólnomiejski Miejsce upamiętnienia płockich wodniaków i historycznych wydarzeń związanych z Rzeką Wisłą i Płockiem, będzie miejscem w którym możemy zebrać wszystkie wątki ważne dla Płocka, rzeki i wodniaków.
29. Modernizacja parkingu ul. Zaścianek osiedlowy (Wyszogrodzka) Modernizacja istniejącego parkingu wraz z wykonaniem odwodnienia
30. Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro ogólnomiejski Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro
31. Szkoła Przyszłości osiedlowy (Dworcowa) Celem projektu jest wielopłaszczyznowa rehabilitacja młodzieży niepełnosprawnej, począwszy od usprawniania intelektualnego, zawodowego, społecznego, fizycznego po poprawę jakości oferowanych usług edukacyjnych oraz modernizacja i uzupełnienie infrastruktury
32. Nowa Szansa - zajęcia dla osób wykluczonych społecznie ogólnomiejski Projekt skierowany jest do osób wkluczonych społecznie. Zakłada udzielenie wsparcia tym ludziom poprzez organizację darmowej wielospecjalistycznej pomocy w postaci diagnozy i terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej, grup wsparcia oraz zajęć animacyjno-ruchowych.
33. Projekt Aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych osiedlowy (Kochanowskiego) Projekt zakłada plac zabaw dla dzieci, siłownię pod chmurką oraz boisko wielofunkcyjne przy SP nr 14
34. Działanie na rzecz Małżeństwa i Rodziny "Nie ma lekko" ogólnomiejski Projekt to szereg warsztatów, wydarzeń i działań edukacyjno-rozrywkowo-pomocowych skierowanych do wszystkich członów rodziny.
35. Mój Płock Moja Wisła - Od małego na całego ogólnomiejski

Projekt dotyczy dofinansowania 1000 karnetów dla młodych Płocczan.

36. Trampolinowe lekcje wychowania fizycznego ogólnomiejski

Zajęcia stymulujące rozwój ruchowy dzieci i młodzieży wraz z zakresem wczesnego wspomagania rozwoju ruchowego przy wykorzystaniu aktywności fizycznej na trampolinach. Zajęcia przeznaczone dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i oddziałów.

37. Wakacyjne półkolonie dla dzieci i młodzieży ogólnomiejski

Darmowe półkolonie w okresie letnim dla 405 dzieci.

38. Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" w Płocku - Imielnicy osiedlowy (Imielnica Borowiczki)

Wykonanie iluminacji Kościoła Parafialnego w Płocku Imielnicy.

39. Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych osiedlowy (Łukasiewicza)

Wyposażenie nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku.

40. Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną osiedlowy (Podolszyce Południe)

Projekt przewiduje stworzenie hotelu dla dzikich owadów zapylających drzewa oraz rośliny.

41. Wodny świat dziecka osiedlowy (Skarpa)

Wodny Świat to o nieregularnym kształcie kompleks urządzeń przeznaczony dla wszystkich mieszkańców w okresie upałów.

42. Dokończenie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na "Winiarach) osiedlowy (Winiary)

Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego placu między ul. PCK i ul. Dobrzyńską.

43. Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" osiedlowy (Miodowa) Projekt zakłada budowę "Radosnego placu zabaw Siedemnasteczka" na terenie SP Nr 17 przy ulicy Miodowej 18.
44. Budowa chodnika z ławkami i oświetleniem na dużym polu między SP8 i SP23 osiedlowy (Podolszyce Północ) Projekt dotyczy budowy chodnika z ławkami i oświetleniem na dużym polu między SP8 i SP23
45. Edukacyjny młyn ogólnomiejski Założeniem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej ze wszystkich osiedli Płocka w zakresie historycznych metod siania zbóż, zbierania plonów, mielenia różnych rodzajów zbóż na mąkę, kaszę, płatki owsiane - kiedyś i dziś.
46. Dobro zwierząt - wspólna sprawa ogólnomiejski Projekt zakłada kompleksowe rozwiązania dotyczące działań gminy w obszarze polityki pro zwierzęcej. Składa się z trzech elementów: animal patrol - zakup wyspecjalizowanego pojazdu wraz z oprzyrządowaniem; ogólnomiejski wybieg dla psów "Psia kość"; ogólnomiejski program sterylizacji/ kastracji zwierząt właścicielskich.
47. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy SP Nr 12 w Płocku osiedlowy (Wyszogrodzka) Projekt ma na celu przełamanie bariery architektonicznej jaką są schody i umożliwienie osobom niepełnosprawnym wejście do budynku szkoły.
48. Wykonanie sygnalizacji Świetlnej na przejściu dla pieszych osiedlowy (Kochanowskiego) Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych ma na celu bezpieczeństwo pieszych, którzy korzystają z usług Urzędu Starostwa Powiatowego lub innych obiektów przemysłowych.
49. Płockie harcerstwo, czyli tradycja ku nowoczesności ogólnomiejski Zakup specjalistycznego wyposażenia, nowoczesnych materiałów edukacyjnych, nowego sprzętu turystycznego, nowych technologii dla zuchów i harcerzy Hufca ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 roku zwiększających możliwości kreowania tradycyjnego i atrakcyjnego dla dzieci i młodzieży z Płocka harcerstwa XXI wieku.
50. Boisko wielofunkcyjne osiedlowy (Pradolina Wisły) Celem projektu jest stworzenie boiska wielofunkcyjnego, które służyłoby do wzmacniania aktywności fizycznej dzieci, młodzieży oraz rodzin. Projekt ukierunkowany jest na rozwój sportu, możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
51. Sygnalizacja świetlna osiedlowy (Skarpa) Instalacja trzech sygnalizacji świetlnych na ulicy Kazimierza Wielkiego w obrębie osiedla Skarpa. Dodatkowe oświetlanie przejść dla pieszych bez zainstalowanej sygnalizacji świetlnej. Montaż barierek ochronnych wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego (przy parku na Zdunach) do ul. Parowej.
52. Autokar dla Nafciarzy ogólnomiejski Zakup pojazdu dla Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Wisła Płock.
53. Remont ul. T. Kościuszki ogólnomiejski Projekt przewiduje przeprowadzenie remontu ul. T. Kościuszki: wymiana zniszczonej asfaltowej nawierzchni ulicy na piękny staromiejski bruk, rozdział kanalizacji na ogólnospławną i deszczową.
54. Miejsca parkingowe przy ul. 3 Maja osiedlowy (Kolegialna) Utwardzenie nawierzchni gruntowej tłuczniem betonowym z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. 3 Maja na terenie działki o nr 596 (obręb 8 Śródmieście) o powierzchni ok. 1000m2
55. Budowa fontanny multimedialnej tzw. "Mokry chodnik" osiedlowy (Podolszyce Północ) Fontanna z nieograniczonym dostępem o płaskiej powierzchni, wyodrębnionej kolorystycznie i konstrukcyjnie od pozostałej części nawierzchni pola piknikowego. W Parku Północnym podświetlany strumień wody. Wokół fontanny obszar do wypoczynku z ławkami o konstrukcji metalowej z elementami drewnianymi oraz miejscem do ustawienia leżaków o krzeseł plażowych.
56. Siłownia zewnętrzna osiedlowy (Ciechomice) Siłownia zewnętrzna ma być zlokalizowana na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 2 przy ul. Ciechomickiej.
57. Płockie Smart Ławki osiedlowy (Podolszyce Południowe) Projekt zakłada zakup dwóch ławek z wbudowanymi panelami słonecznymi, dzięki którym uzyskujemy nieszkodliwy dla środowiska dostęp do energii. Ławki te wyposażone są w akumulator oraz ładowarki USB, które umożliwiać będą ładowanie urządzeń mobilnych.
58. Budowa sygnalizacji świetlnej oraz przejścia dla pieszych na Trasie ks. Jerzego Popiełuszki osiedlowy (Pradolina Wisły) Budowa sygnalizacji świetlnej oraz przejścia dla pieszych na Trasie ks. Jerzego Popiełuszki, służących mieszkańcom Osiedla Pradolina Wisły do przemieszczania się na drugą stronę "podzielonego" jak dotąd Osiedla.
59.  Budowa "Siłowni pod chmurką" na osiedlu Tysiąclecia  osiedlowy (Tysiąclecia)  Sześć stanowisk, na każdym z nich urządzenia fitness zestawione w parach.
60.  Smart Ławki - 100 inteligentnych ławek solarnych z dostępem do internetu, wbudowanym USB, ładowarką indukcyjną oraz usługą sensor smogu na 100-lecie niepodległości  ogólnomiejski Celem projektu jest zakup 100 inteligentnych ławek solarnych z dostępem do internetu, wbudowaną ładowarką z wejściem USB do telefonów komórkowych, a także z ładowarką indukcyjną oraz usługą sensor smogu do wykrywania smogu w powietrzu. Ławki wyposażone są w stojak na rowery.
61. Warsztaty parkour oraz breakdance osiedlowy (Kolegialna) Projekt dotyczy nieodpłatnych treningów parkour oraz breakdance.
62. Płocka taksówka lotnicza i działalność sportowo-szkoleniowa Aeroklubu AZM ogólnomiejski Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Mazowieckiej pragnie przyczynić się do rozbudowy możliwości komunikacji lotniczej Płocka poprzez świadczenie usług przewozu osób taksówką lotniczą dyspozycyjną 7 dni w tygodniu oraz lotów widokowych.
63. Piękniejszy Płock ogólnomiejski Tężnie przy kinie Przedwiośnie dla ożywienia życia rodzinnego, Kirkut- porozumienie z Narodem Żydowskim aby powstał park Pamięci Żydów: ławki, alejki, fontanna. Wyremontowanie WC w Nowym Rynku.
64 Modernizacja istniejących chodników ul. Batorego osiedlowy (Wyszogrodzka) Modernizacja chodników wzdłuż ul. Batorego.
65. Wyznaczenie miejsc do palenia ognisk na płockiej plaży i montaż grilli miejskich ogólnomiejski Wyznaczenie bezpłatnych miejsc piknikowych z możliwością palenia ognisk, 2 lub 3 miejsca na płockiej plaży. Wyznaczenie miejsc piknikowych w rejonie podskarpia i Sobótki. Montaż grilli miejskich, ustawienie ławek i stołów, montaż śmietników i tablic informacyjnych.
66. Przystanek Plaża ogólnomiejski Projekt zakłada zakup dwóch 14-osobowych pojazdów akumulatorowych do przewozu osób. Utworzenie trasy w rejonie nabrzeża i Sobótki. Połączenie bulwarów z koroną skarpy, ułatwiające szybki transport na Nabrzeże i powrót z Nabrzeża.
67. Zostań Mistrzem - bokserski Płock osiedlowy (Kolegialna) Darmowe zajęcia z boksu olimpijskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
68. Góry na sportowo osiedlowy (Góry) Darmowe zajęcia sportowe z boksu olimpijskiego dla dzieci w wieku 12-18 lat.
69. Centrum Sportów Ekstremalnych - etap III ogólnomiejski Projekt zakłada wykonanie kolejnych obiektów i infrastruktury, które zostały ujęte w wykonanej już koncepcji zagospodarowania terenu na Podolszycach Północ, w pobliżu górki saneczkowej.
70. Tężnia osiedlowa osiedlowy (Kochanowskiego) Działanie tężni polega na oddychaniu w środowisku nasyconym aerozolem o właściwościach zdrowotnych, który leczy oraz łagodzi skutki wielu współczesnych chorób cywilizacyjnych,
71. Antysmogowe instalacje z mchu - The CityTREE ogólnomiejski Panele chłonące pył rozmieszczone na Rogatkach miasta, w celu działania na rzecz środowiska naturalnego oraz wizerunku miasta z dużym zakładem chemicznym o nieznanej skali emitowanych zanieczyszczeń, wysokiej emisji spalin samochodowych w centrum miasta i niskiej emisji z palenisk domowych z okolicznych gmin.
72. Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" osiedlowy (Kochanowskiego) W ramach doposażenia zaplanowano m.in. zamontowanie nowego oświetlenia użytkowego sali widowiskowej, oraz modernizację istniejącego systemu ewakuacyjnego.
73. Judo w Szkole Podstawowej osiedlowy (Łukasiewicza) Zajęcia judo jako uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III Szkoły Podstawowej - Stop nudnym W-Fom.
74. Stacja Pradolina Wisły - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Pradolina Wisły) Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Pradolina Wisły wraz z konsultacjami jej lokalizacji.
75. Poprawa bezpieczeństwa płocczan poprzez zakup sprzętu dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych ogólnomiejski Zakup sprzętu niezbędnego do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów oraz innych zdarzeń jak: gwałtowne zjawiska pogodowe, klęski żywiołowe, wypadki komunikacyjne oraz realizacji zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i uroczystości na terenie Miasta Płocka.
76. Stacja Góry - rozbudowa roweru miejskiego osiedlowy (Góry) Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Góry wraz z konsultacjami jej lokalizacji.
77. Stacja Ciechomice - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Ciechomice) Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Ciechomice wraz z konsultacjami jej lokalizacji.
78. Stacja Borowiczki - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Borowiczki) Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Borowiczki wraz z konsultacjami jej lokalizacji.
79. Stacja Trzepowo - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Trzepowo) Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Trzepowo wraz z konsultacjami jej lokalizacji.
80. Stacja Radziwie - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Radziwie) Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Radziwie wraz z konsultacjami jej lokalizacji.
81. Stacja Imielnica - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Imielnica) Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Imielnica wraz z konsultacjami jej lokalizacji.