1. ROZBUDOWA CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU O II PIĘTRO /przygotowanie do realizacji/ - Projekt zakłada rozbudowę Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego przy SOSW nr 2 o drugie piętro, dzięki czemu rozszerzona zostanie działalność i oferta Centrum. Na nowej kondygnacji, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, powstaną pomieszczenia terapeutyczne z zapleczem sanitarnym. W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie rozbudowy Centrum.


2. BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W PŁOCKU /zrealizowany/ - Projekt zakładał budowę boiska do gry w piłkę ręczną przy SP 21, gdzie mieści się Akademia Piłki Ręcznej. Obiekt będzie wykorzystywany przez uczniów w trakcie lekcji, a w weekendy będzie dostępny dla mieszkańców Płocka. Realizacja zadania uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MIWIS MAZOWSZE 2020” w kwocie 100 000,00 zł.


3. SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI /w trakcie realizacji/ - Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do wielopłaszczyznowej rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej, jej usprawniania intelektualnego, zawodowego, społecznego i fizycznego. Zadanie obejmuje: zakup komputerów z oprogramowaniem, sprzętu muzycznego, urządzenia wielofunkcyjnego atlas, mebli, wymianę ogrodzenia, instalację urządzeń klimatyzacyjnych, remont i modernizację instalacji kanalizacyjnej. Zajęcia dodatkowe rozpoczęły się w styczniu 2019 roku.


4. ILUMINACJA ZABYTKOWEJ ŚWIĄTYNI NA „SZLAKU JAKUBOWYM” W PŁOCKU – IMIELNICY /zrealizowany/ - W ramach projektu została wykonana iluminacja zabytkowego Kościoła Parafialnego w Imielnicy. Na zewnątrz zostały zamontowane energooszczędne punkty świetlne typu led, które podkreślają jego architekturę.


5. RODZINNY, WIELOFUNKCYJNY SKWER ZABAWY I REKREACJI /przygotowanie do realizacji/ - Celem projektu jest utworzenie placu zabawy i rekreacji, który będzie integrował wszystkie pokolenia. Na jego terenie zaplanowano wydzielenie: strefy dla dzieci starszych z urządzeniami kształtującymi sprawność, fragment boiska do mini piłki nożnej i do mini koszykówki, strefy fit dla młodzieży, dorosłych i seniorów oraz strefy rodzinnej z fontanną, ławeczkami, stojakami na rowery. W skwer wkomponowane będą alejki z kostki bezfazowej, tworząc miejsce do spacerów, nauki jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze. Zostaną również posadzone rośliny i zamontowana kamera monitoringu miejskiego.


6. STACJA BOROWICZKI – ROZBUDOWA SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO /zrealizowany/ - Projekt zakładał rozbudowę systemu Płockiego Roweru miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Borowiczki wraz z konsultacjami jej lokalizacji.


7. MODERNIZACJA ORAZ DOPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ W HARCERSKIM ZESPOLE PIEŚNI I TAŃCA „DZIECI PŁOCKA” /zrealizowany/ - W ramach powyższego zadania zakupiono mobilne lustra, wymieniono okotarowanie sceniczne, zmodernizowano system audio i oświetlenie w sali widowiskowej, wykonano renowację parkietów, wymieniono 2 szt. drzwi zewnętrznych, zdemontowano boazerię drewnianej na ścianach oraz wykonano przedścianki z płyt g-w wraz z izolacją z wełny mineralnej – wygłuszenie sali, wyremontowano ściany zlokalizowane wokół sceny, wykonano obudowy grzejników stalowych – 6 szt., częściowo wymieniono wypełnienia sufitu – płyty 60 x 60cm - ok. 100 szt.


8. WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W 16 LICENCJONOWANYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH /zrealizowany/ - Wyposażono pracownię komputerową w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych.


9. SAMOCHÓD DLA UCZNIÓW SP 23 W PŁOCKU /zrealizowany/ - W ramach zadania zakupiono nowoczesny minibus marki Ford Transit, wyposażony w 18 miejsc siedzących. Bus zwiększy szanse edukacyjne dzieci, umożliwi ich udział w konkursach artystycznych, wiedzowych oraz zawodach sportowych.


10. PROJEKT AKTYWNOŚĆ I DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH -  PLAC ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH /przygotowanie do realizacji/ - W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką oraz boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14.


11. RADOSNY PLAC ZABAW „SIEDEMNASTECZKA” /zrealizowany/ - W ramach powyższego zadania wybudowano plac zabaw dla dzieci klas I-III, wyłożony bezpieczną nawierzchnią i otoczony chodnikami z kostki brukowej. Stanęły na nim również dwie ławki oraz kosz na śmieci. Jego wykonanie kosztowało nieco ponad 181 tys. złotych.


12. WARSZTATY PARKOUR ORAZ BREAKDANCE /zrealizowany/ - Projekt polegał na prowadzeniu treningów parkour i breakdance. Każda z grup docelowo liczyła po 10 osób (dwie parkour i dwie breakdance) czyli łącznie około 40 osób. Grupy były podzielone według wieku uczestników zadania odpowiednio: 8-13 lat i 14-18 lat. Podczas sprzyjającej pogody zajęcia parkour obywały się w przestrzeni publicznej (okolice pomnika Władysława Broniewskiego), natomiast podczas niesprzyjającej pogody w salach sportowych, podobnie jak zajęcia breakdance. Przeprowadzono 352 godzin (2 razy w tygodniu przez 11 miesięcy) zajęć zarówno parkour jak i breakdance. Czas realizacji obejmował okres od 01.02. do 31.12.2019 r. Na realizację projektu ogłoszony został otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożona została jedna oferta i przyznana została dotacja na realizację zadania przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego.


13. HOTEL DLA DZIKICH ZAPYLACZY ZE STREFĄ NEKTARODAJNĄ /zrealizowany/ - Projekt zakładał zakup i montaż hotelu dla dzikich owadów zapylających, ściółkowanie korą sosnową wraz z roczną pielęgnacją roślin i konserwacją hotelu. Nasadzone rośliny miododajne: budleja, macierzanka, lebiodka, krokusy, lawenda wąskolistna, sadziec, rozchodnik okazały i jeżówka.


14. ZOSTAŃ MISTRZEM – BOKSERSKI PŁOCK /zrealizowany/ - Projekt polegał na nieodpłatnych zajęciach dla mieszkańców Płocka w wieku 13-20 lat w zakresie boksu olimpijskiego. Zajęcia odbywały się w sali sportowej ZS nr 6 w Płocku: poniedziałki, środy, piątki w godzinach 17.30-19.00, wtorki, czwartki w godzinach 18.00-19.00. Łącznie zajęcia prowadzone były przez 9 miesięcy i obejmowały 6,5 godziny tygodniowo. Koszty obejmowały: wynajem sali sportowej, opłatę za pracę trenera, koordynację zadania (wolontariat), obsługę księgową, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie NNW i OC. Na realizację projektu ogłoszony został otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożona została jedna oferta i została przyznana dotacja na realizację zadania -  Klubowi bokserskiemu Płock.


15. WIEŻE LĘGOWE DLA JERZYKÓW /przygotowanie do realizacji/ - W ramach powyższego zadania w 2019 roku zostaną zaprojektowane i wybudowane wieże lęgowe dla jerzyków na Osiedlu Dworcowa. Obecnie trwa przygotowanie dokumentów do umieszczenia na platformie zakupowej zaproszenia do złożenia ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.


16. PŁOCKIE SMART ŁAWKI /zrealizowany/ - Projekt zakładał zakup dwóch ławek z wbudowanymi panelami słonecznymi. Ładowarki USB umożliwiają ładowanie urządzeń mobilnych.


 

L.p. Numer projektu Nazwa Charakter projektu stan realizacji
1. 30 ROZBUDOWA CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU O II PIĘTRO ogólnomiejski przygotowanie do realizacji
2. 8 BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W PŁOCKU ogólnomiejski zrealizowany
3. 31 SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI osiedlowy (os. Dworcowa) w trakcie realizacji
4. 38 ILUMINACJA ZABYTKOWEJ ŚWIĄTYNI NA „SZLAKU JAKUBOWYM” W PŁOCKU – IMIELNICY osiedlowy (os. Imielnica) zrealizowany
5. 9 RODZINNY, WIELOFUNKCYJNY SKWER ZABAWY I REKREACJI osiedlowy (os. Dworcowa) przygotowanie do realizacji
6. 78 STACJA BOROWICZKI – ROZBUDOWA SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO osiedlowy (os. Borowiczki) zrealizowany
7. 72 MODERNIZACJA ORAZ DOPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ W HARCERSKIM ZESPOLE PIEŚNI I TAŃCA „DZIECI PŁOCKA” osiedlowy (os. Kochanowskiego) zrealizowany
8. 39 WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W 16 LICENCJONOWANYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH osiedlowy (os. Łukasiewicza) zrealizowany
9. 17 SAMOCHÓD DLA UCZNIÓW SP 23 W PŁOCKU osiedlowy (os. Podolszyce Północ) zrealizowany
10. 33 PROJEKT AKTYWNOŚĆ I DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH -  PLAC ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH osiedlowy (os. Kochanowskiego) przygotowanie do realizacji
11. 43 RADOSNY PLAC ZABAW „SIEDEMNASTECZKA” osiedlowy (os. Miodowa) zrealizowany
12. 61 WARSZTATY PARKOUR ORAZ BREAKDANCE osiedlowy (os. Kolegialna) zrealizowany
13. 40 HOTEL DLA DZIKICH ZAPYLACZY ZE STREFĄ NEKTARODAJNĄ osiedlowy (os. Podolszyce Południe) zrealizowany
14. 67 ZOSTAŃ MISTRZEM – BOKSERSKI PŁOCK osiedlowy (os. Kolegialna) zrealizowany
15. 6 WIEŻE LĘGOWE DLA JERZYKÓW osiedlowy (os. Dworcowa) przygotowanie do realizacji
16. 57 PŁOCKIE SMART ŁAWKI osiedlowy (os. Podolszyce Południe) zrealizowany