1. ROZBUDOWA CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU O II PIĘTRO /przygotowanie do realizacji/ - Projekt zakłada rozbudowę Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego przy SOSW nr 2 o drugie piętro, dzięki czemu rozszerzona zostanie działalność i oferta Centrum. Na nowej kondygnacji, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, powstaną pomieszczenia terapeutyczne z zapleczem sanitarnym. W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie rozbudowy Centrum.


2. BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W PŁOCKU /przygotowanie do realizacji/ - Projekt zakłada budowę boiska do gry w piłkę ręczną przy SP 21, gdzie mieści się Akademia Piłki Ręcznej. Obiekt będzie wykorzystywany przez uczniów w trakcie lekcji, a w weekendy będzie dostępny dla mieszkańców Płocka. W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21.


3. SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI /w trakcie realizacji/ - Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do wielopłaszczyznowej rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej, jej usprawniania intelektualnego, zawodowego, społecznego i fizycznego. Zadanie obejmuje: zakup komputerów z oprogramowaniem, sprzętu muzycznego, urządzenia wielofunkcyjnego atlas, mebli, wymianę ogrodzenia, instalację urządzeń klimatyzacyjnych, remont i modernizację instalacji kanalizacyjnej. Zajęcia dodatkowe rozpoczęły się w styczniu 2019 roku.


4. ILUMINACJA ZABYTKOWEJ ŚWIĄTYNI NA „SZLAKU JAKUBOWYM” W PŁOCKU – IMIELNICY /zrealizowany/ - W ramach projektu została wykonana iluminacja zabytkowego Kościoła Parafialnego w Imielnicy. Na zewnątrz zostały zamontowane energooszczędne punkty świetlne typu led, które podkreślają jego architekturę.


5. RODZINNY, WIELOFUNKCYJNY SKWER ZABAWY I REKREACJI /przygotowanie do realizacji/ - Celem projektu jest utworzenie placu zabawy i rekreacji, który będzie integrował wszystkie pokolenia. Na jego terenie zaplanowano wydzielenie: strefy dla dzieci starszych z urządzeniami kształtującymi sprawność, fragment boiska do mini piłki nożnej i do mini koszykówki, strefy fit dla młodzieży, dorosłych i seniorów oraz strefy rodzinnej z fontanną, ławeczkami, stojakami na rowery. W skwer wkomponowane będą alejki z kostki bezfazowej, tworząc miejsce do spacerów, nauki jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze. Zostaną również posadzone rośliny i zamontowana kamera monitoringu miejskiego.


6. STACJA BOROWICZKI – ROZBUDOWA SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO /zrealizowany/ - Projekt zakładał rozbudowę systemu Płockiego Roweru miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Borowiczki wraz z konsultacjami jej lokalizacji.


7. MODERNIZACJA ORAZ DOPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ W HARCERSKIM ZESPOLE PIEŚNI I TAŃCA „DZIECI PŁOCKA” /zrealizowany/ - W ramach powyższego zadania zakupiono mobilne lustra, wymieniono okotarowanie sceniczne, zmodernizowano system audio i oświetlenie w sali widowiskowej, wykonano renowację parkietów, wymieniono 2 szt. drzwi zewnętrznych, zdemontowano boazerię drewnianej na ścianach oraz wykonano przedścianki z płyt g-w wraz z izolacją z wełny mineralnej – wygłuszenie sali, wyremontowano ściany zlokalizowane wokół sceny, wykonano obudowy grzejników stalowych – 6 szt., częściowo wymieniono wypełnienia sufitu – płyty 60 x 60cm - ok. 100 szt.


8. WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W 16 LICENCJONOWANYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH /zrealizowany/ - Wyposażono pracownię komputerową w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych.


9. SAMOCHÓD DLA UCZNIÓW SP 23 W PŁOCKU /zrealizowany/ - W ramach zadania zakupiono nowoczesny minibus marki Ford Transit, wyposażony w 18 miejsc siedzących. Bus zwiększy szanse edukacyjne dzieci, umożliwi ich udział w konkursach artystycznych, wiedzowych oraz zawodach sportowych.


10. PROJEKT AKTYWNOŚĆ I DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH -  PLAC ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH /przygotowanie do realizacji/ - W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką oraz boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14.


11. RADOSNY PLAC ZABAW „SIEDEMNASTECZKA” /zrealizowany/ - W ramach powyższego zadania wybudowano plac zabaw dla dzieci klas I-III, wyłożony bezpieczną nawierzchnią i otoczony chodnikami z kostki brukowej. Stanęły na nim również dwie ławki oraz kosz na śmieci. Jego wykonanie kosztowało nieco ponad 181 tys. złotych.


12. WARSZTATY PARKOUR ORAZ BREAKDANCE /w trakcie realizacji/ - Projekt będzie polegał na prowadzeniu treningów parkour i breakdance. Każda z grup docelowo liczyć będzie po 10 osób (dwie parkour i dwie breakdance) czyli łącznie około 40 osób. Grupy będą podzielone według wieku uczestników zadania odpowiednio: 8-13 lat i 14-18 lat. Projekt przewiduje przeprowadzenie 352 godzin (2 razy w tygodniu przez 11 miesięcy) zajęć zarówno parkour jak i breakdance). Koszty obejmować będą: wynajem sal sportowych, opłatę za pracę trenerów, opłatę animatorów lokalnych zadania (wolontariat), opłatę koordynatora zadania, obsługę finansowo- księgową, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie NNW i OC, promocję zadania. Na realizację projektu ogłoszony został otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożona została jedna oferta i przyznana została dotacja na realizację zadania - Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego.


13. HOTEL DLA DZIKICH ZAPYLACZY ZE STREFĄ NEKTARODAJNĄ /zrealizowany/ - Projekt zakładał zakup i montaż hotelu dla dzikich owadów zapylających, ściółkowanie korą sosnową wraz z roczną pielęgnacją roślin i konserwacją hotelu. Nasadzone rośliny miododajne: budleja, macierzanka, lebiodka, krokusy, lawenda wąskolistna, sadziec, rozchodnik okazały i jeżówka.


14. ZOSTAŃ MISTRZEM – BOKSERSKI PŁOCK /zrealizowany/ - Projekt polegał będzie na nieodpłatnych zajęciach dla mieszkańców Płocka w wieku 13-20 lat w zakresie boksu olimpijskiego. Zajęcia będą odbywać się w sali sportowej ZS nr 6 w Płocku: poniedziałek, środa,piątek w godzinach 17.30-19.00, wtorki,czwartki w godzinach 18.00-19.00. Łącznie zajęcia prowadzone będą przez 9 miesięcy i obejmować będą 6,5 godziny tygodniowo. Koszty obejmować będą: wynajem sali sportowej, opłatę za pracę trenera, koordynację zadania (wolontariat), obsługę księgową, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie NNW i OC. Na realizację projektu ogłoszony został otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożona została jedna oferta i została przyznana dotacja na realizację zadania -  Klubowi bokserskiemu Płock.


15. WIEŻE LĘGOWE DLA JERZYKÓW /przygotowanie do realizacji/ - W ramach powyższego zadania w 2019 roku zostaną zaprojektowane i wybudowane wieże lęgowe dla jerzyków na Osiedlu Dworcowa. Obecnie trwa przygotowanie dokumentów do umieszczenia na platformie zakupowej zaproszenia do złożenia ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.


16. PŁOCKIE SMART ŁAWKI /zrealizowany/ - Projekt zakładał zakup dwóch ławek z wbudowanymi panelami słonecznymi. Ładowarki USB umożliwiają ładowanie urządzeń mobilnych.


 

L.p. Numer projektu Nazwa Charakter projektu stan realizacji
1. 30 ROZBUDOWA CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU O II PIĘTRO ogólnomiejski przygotowanie do realizacji
2. 8 BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W PŁOCKU ogólnomiejski przygotowanie do realizacji
3. 31 SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI osiedlowy (os. Dworcowa) w trakcie realizacji
4. 38 ILUMINACJA ZABYTKOWEJ ŚWIĄTYNI NA „SZLAKU JAKUBOWYM” W PŁOCKU – IMIELNICY osiedlowy (os. Imielnica) zrealizowany
5. 9 RODZINNY, WIELOFUNKCYJNY SKWER ZABAWY I REKREACJI osiedlowy (os. Dworcowa) opracowanie dokumentacji
6. 78 STACJA BOROWICZKI – ROZBUDOWA SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO osiedlowy (os. Borowiczki) zrealizowany
7. 72 MODERNIZACJA ORAZ DOPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ W HARCERSKIM ZESPOLE PIEŚNI I TAŃCA „DZIECI PŁOCKA” osiedlowy (os. Kochanowskiego) zrealizowany
8. 39 WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W 16 LICENCJONOWANYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH osiedlowy (os. Łukasiewicza) zrealizowany
9. 17 SAMOCHÓD DLA UCZNIÓW SP 23 W PŁOCKU osiedlowy (os. Podolszyce Północ) zrealizowany
10. 33 PROJEKT AKTYWNOŚĆ I DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH -  PLAC ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH osiedlowy (os. Kochanowskiego) przygotowanie do realizacji
11. 43 RADOSNY PLAC ZABAW „SIEDEMNASTECZKA” osiedlowy (os. Miodowa) zrealizowany
12. 61 WARSZTATY PARKOUR ORAZ BREAKDANCE osiedlowy (os. Kolegialna) w trakcie realizacji
13. 40 HOTEL DLA DZIKICH ZAPYLACZY ZE STREFĄ NEKTARODAJNĄ osiedlowy (os. Podolszyce Południe) zrealizowany
14. 67 ZOSTAŃ MISTRZEM – BOKSERSKI PŁOCK osiedlowy (os. Kolegialna) zrealizowany
15. 6 WIEŻE LĘGOWE DLA JERZYKÓW osiedlowy (os. Dworcowa) przygotowanie do realizacji
16. 57 PŁOCKIE SMART ŁAWKI osiedlowy (os. Podolszyce Południe) zrealizowany