1. ROZBUDOWA CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU O II PIĘTRO - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt zakładał rozbudowę Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego przy SOSW nr 2 o drugie piętro. Na nowej kondygnacji, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, powstały pomieszczenia terapeutyczne z zapleczem sanitarnym. W 2020 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zawarto umowę na wykonanie robót nadbudowy II piętra budynku Płockiego Centrum Terapeutyczna-Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Lasockiego 1. W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z nadbudową II piętra budynku CTR.


2. BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W PŁOCKU  - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt zakładał budowę boiska do gry w piłkę ręczną przy SP 21, gdzie mieści się Akademia Piłki Ręcznej. Obiekt będzie wykorzystywany przez uczniów w trakcie lekcji, a w weekendy będzie dostępny dla mieszkańców Płocka. Realizacja zadania uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MIWIS MAZOWSZE 2020” w kwocie 100 000,00 zł. Boisko to nowoczesny, pełnowymiarowy obiekt o nawierzchni poliuretanowej, wyposażony w bramki, krzesełka przenośne, piłkochwyty. Kosztowało ponad 472 tysiące złotych.


3. SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI  - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

Celem projektu było stworzenie przestrzeni do wielopłaszczyznowej rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej, jej usprawniania intelektualnego, zawodowego, społecznego i fizycznego. Zadanie obejmowało: zakup komputerów z oprogramowaniem, sprzętu muzycznego, urządzenia wielofunkcyjnego atlas, mebli, wymianę ogrodzenia, instalację urządzeń klimatyzacyjnych, remont i modernizację instalacji kanalizacyjnej. Zajęcia dodatkowe zakończyły się w grudniu 2019 roku.


4. ILUMINACJA ZABYTKOWEJ ŚWIĄTYNI NA „SZLAKU JAKUBOWYM” W PŁOCKU – IMIELNICY - Projekt osiedlowy (os. Imielnica) /zrealizowany/

W ramach projektu została wykonana iluminacja zabytkowego Kościoła Parafialnego w Imielnicy. Na zewnątrz zostały zamontowane energooszczędne punkty świetlne typu led, które podkreślają jego architekturę.

Iluminacja zabytkowej świątyni w Imielnicy - więcej


5. RODZINNY, WIELOFUNKCYJNY SKWER ZABAWY I REKREACJI - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

Skwer powstał na terenie zielonym, usytuowanym między garażami, a blokami mieszkalnymi pod adresem ul. Chopina 59, Otolińska 15 i Otolińska 19. Znajdują się tu takie urządzenia, jak huśtawka, linarium i flowpark – wszystkie usytuowane są na nawierzchni bezpiecznej, a cała ta część została ogrodzona (głównie z troski o bezpieczeństwo najmłodszych). Ponadto na Skwerze są jeszcze cztery hamaki, nowe chodniki oraz mała architektura: ławki i stojaki na rowery. Cały Skwer otacza ścieżka rowerowo – rolkowa o nawierzchni asfaltowej. Zaaranżowana na nowo została zieleń, przybyło 11 drzew oraz wiele krzewów. Teren oświetlają latarnie parkowe. Koszt inwestycji (brutto) to nieco ponad 856 tys. zł.


6. STACJA BOROWICZKI – ROZBUDOWA SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO - Projekt osiedlowy (os. Borowiczki) /zrealizowany/

Projekt zakładał rozbudowę systemu Płockiego Roweru miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Borowiczki wraz z konsultacjami jej lokalizacji.


7. MODERNIZACJA ORAZ DOPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ W HARCERSKIM ZESPOLE PIEŚNI I TAŃCA „DZIECI PŁOCKA” - Projekt osiedlowy (os. Kochanowskiego) /zrealizowany/

W ramach powyższego zadania zakupiono mobilne lustra, wymieniono okotarowanie sceniczne, zmodernizowano system audio i oświetlenie w sali widowiskowej, wykonano renowację parkietów, wymieniono 2 szt. drzwi zewnętrznych, zdemontowano boazerię drewnianej na ścianach oraz wykonano przedścianki z płyt g-w wraz z izolacją z wełny mineralnej – wygłuszenie sali, wyremontowano ściany zlokalizowane wokół sceny, wykonano obudowy grzejników stalowych – 6 szt., częściowo wymieniono wypełnienia sufitu – płyty 60 x 60cm - ok. 100 szt. Wykonane prace kosztowały prawie 250 tysięcy złotych.


8. WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W 16 LICENCJONOWANYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /zrealizowany/

Wyposażono pracownię komputerową w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych.


9. SAMOCHÓD DLA UCZNIÓW SP 23 W PŁOCKU - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Północ) /zrealizowany/

W ramach zadania zakupiono nowoczesny minibus marki Ford Transit, wyposażony w 18 miejsc siedzących. Bus zwiększy szanse edukacyjne dzieci, umożliwi ich udział w konkursach artystycznych, wiedzowych oraz zawodach sportowych.


10. PROJEKT AKTYWNOŚĆ I DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH -  PLAC ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH- Projekt osiedlowy (os. Kochanowskiego) /zrealizowany/

W ramach powyższego zadania wybudowano plac zabaw dla dziec na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 dzięki czemu powstało miejsce do rekreacji dla dzieci i dorosłych. Koszt inwestycji to ponad 450 tys. zł.

Nowy skwer przy SP 14 - więcej


11. RADOSNY PLAC ZABAW „SIEDEMNASTECZKA” - Projekt osiedlowy (os. Miodowa) /zrealizowany/

W ramach powyższego zadania wybudowano plac zabaw dla dzieci klas I-III, wyłożony bezpieczną nawierzchnią i otoczony chodnikami z kostki brukowej. Stanęły na nim również dwie ławki oraz kosz na śmieci. Jego wykonanie kosztowało nieco ponad 181 tys. złotych.


12. WARSZTATY PARKOUR ORAZ BREAKDANCE - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /zrealizowany/

Projekt polegał na prowadzeniu treningów parkour i breakdance. Każda z grup docelowo liczyła po 10 osób (dwie parkour i dwie breakdance) czyli łącznie około 40 osób. Grupy były podzielone według wieku uczestników zadania odpowiednio: 8-13 lat i 14-18 lat. Podczas sprzyjającej pogody zajęcia parkour obywały się w przestrzeni publicznej (okolice pomnika Władysława Broniewskiego), natomiast podczas niesprzyjającej pogody w salach sportowych, podobnie jak zajęcia breakdance. Przeprowadzono 352 godzin (2 razy w tygodniu przez 11 miesięcy) zajęć zarówno parkour jak i breakdance. Czas realizacji obejmował okres od 01.02. do 31.12.2019 r. Na realizację projektu ogłoszony został otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożona została jedna oferta i przyznana została dotacja na realizację zadania przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego.


13. HOTEL DLA DZIKICH ZAPYLACZY ZE STREFĄ NEKTARODAJNĄ - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Południe) /zrealizowany/

Projekt zakładał zakup i montaż hotelu dla dzikich owadów zapylających, ściółkowanie korą sosnową wraz z roczną pielęgnacją roślin i konserwacją hotelu. Nasadzone rośliny miododajne: budleja, macierzanka, lebiodka, krokusy, lawenda wąskolistna, sadziec, rozchodnik okazały i jeżówka.

Hotel dla dzikich zapylaczy - więcej


14. ZOSTAŃ MISTRZEM – BOKSERSKI PŁOCK - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /zrealizowany/

Projekt polegał na nieodpłatnych zajęciach dla mieszkańców Płocka w wieku 13-20 lat w zakresie boksu olimpijskiego. Zajęcia odbywały się w sali sportowej ZS nr 6 w Płocku: poniedziałki, środy, piątki w godzinach 17.30-19.00, wtorki, czwartki w godzinach 18.00-19.00. Łącznie zajęcia prowadzone były przez 9 miesięcy i obejmowały 6,5 godziny tygodniowo. Koszty obejmowały: wynajem sali sportowej, opłatę za pracę trenera, koordynację zadania (wolontariat), obsługę księgową, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie NNW i OC. Na realizację projektu ogłoszony został otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożona została jedna oferta i została przyznana dotacja na realizację zadania -  Klubowi bokserskiemu Płock.


15. WIEŻE LĘGOWE DLA JERZYKÓW - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

W ramach powyższego zadania na osiedlu Dworcowa stanęły 3 wieże lęgowe dla jerzyków. Każda z konstrukcji ma ok. 8 m wysokości i łącznie mieszczą ponad 200 budek dla tych pożytecznych ptaków. Ich ustawienie kosztowało ok. 240 tys. zł.

Wieże lęgowe dla jerzyków - więcej


16. PŁOCKIE SMART ŁAWKI - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Południe) /zrealizowany/

Projekt zakładał zakup dwóch ławek z wbudowanymi panelami słonecznymi. Ładowarki USB umożliwiają ładowanie urządzeń mobilnych.


 

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
L.p. Numer projektu Nazwa Charakter projektu stan realizacji
1. 30 ROZBUDOWA CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU O II PIĘTRO ogólnomiejski zrealizowany
2. 8 BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W PŁOCKU ogólnomiejski zrealizowany
3. 31 SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI osiedlowy (os. Dworcowa) zrealizowany
4. 38 ILUMINACJA ZABYTKOWEJ ŚWIĄTYNI NA „SZLAKU JAKUBOWYM” W PŁOCKU – IMIELNICY osiedlowy (os. Imielnica) zrealizowany
5. 9 RODZINNY, WIELOFUNKCYJNY SKWER ZABAWY I REKREACJI osiedlowy (os. Dworcowa) zrealizowany
6. 78 STACJA BOROWICZKI – ROZBUDOWA SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO osiedlowy (os. Borowiczki) zrealizowany
7. 72 MODERNIZACJA ORAZ DOPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ W HARCERSKIM ZESPOLE PIEŚNI I TAŃCA „DZIECI PŁOCKA” osiedlowy (os. Kochanowskiego) zrealizowany
8. 39 WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W 16 LICENCJONOWANYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH osiedlowy (os. Łukasiewicza) zrealizowany
9. 17 SAMOCHÓD DLA UCZNIÓW SP 23 W PŁOCKU osiedlowy (os. Podolszyce Północ) zrealizowany
10. 33 PROJEKT AKTYWNOŚĆ I DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH -  PLAC ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH osiedlowy (os. Kochanowskiego) zrealizowany
11. 43 RADOSNY PLAC ZABAW „SIEDEMNASTECZKA” osiedlowy (os. Miodowa) zrealizowany
12. 61 WARSZTATY PARKOUR ORAZ BREAKDANCE osiedlowy (os. Kolegialna) zrealizowany
13. 40 HOTEL DLA DZIKICH ZAPYLACZY ZE STREFĄ NEKTARODAJNĄ osiedlowy (os. Podolszyce Południe) zrealizowany
14. 67 ZOSTAŃ MISTRZEM – BOKSERSKI PŁOCK osiedlowy (os. Kolegialna) zrealizowany
15. 6 WIEŻE LĘGOWE DLA JERZYKÓW osiedlowy (os. Dworcowa) zrealizowany
16. 57 PŁOCKIE SMART ŁAWKI osiedlowy (os. Podolszyce Południe) zrealizowany