1. PŁOCK MIASTO BOHATER - MURALE O TEMATYCE HISTORYCZNEJ - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt zrealizowano w październiku 2016 roku. W jego ramach namalowanych zostało pięć murali o tematyce historycznej. Trzy murale (znajdujące się na placu Celebry oraz na ul. 1 Maja) zaprojektował oraz wykonał warszawski artysta Paweł Ryżko. Autorami projektów dwóch pozostałych murali są: Katarzyna Krzysztofowicz (mural zlokalizowany jest przy ul. Sienkiewicza 51) oraz Robert Parzychowski (mural przy ul. Kredytowej 34).

 


2. PLAC ZABAW PRZY STADIONIE MIEJSKIM - Projekt osiedlowy (os. Kochanowskiego) /zrealizowany/

W 2015 roku zrealizowano w systemie "zaprojektuj i wybuduj" przebudowę południowej części placu zabaw przy Stadionie Miejskim na os. Kochanowskiego w zakresie demontażu starych i montażu nowych urządzeń zabawowych (7 szt. w tym dla niepełnosprawnych) i koszy na śmieci, wykonania ok. 317 m2 bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej i nawierzchni trawiastej z kratek gumowych oraz remont i demontaż murka z siedziskami. Wyposażenie placu zabaw to: ścianka wspinaczkowa; karuzela z siedziskiem na kole; zestaw wspinaczkowy sześciokąt; huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych z platformą umożliwiającą korzystanie przez dziecko na wózku inwalidzkim wraz z ogrodzeniem – 1 sztuka; zestaw wspinaczkowy o konstrukcji wieży; zestaw typu wieża ze zjeżdżalnią; tablica do rysowania; 8 szt. koszy na śmieci z daszkiem. Wyremontowano ławkę, murki i wykonano nowe siedziska.

 


3. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY WRAZ Z DOMEM DZIENNEGO POBYTU SENIORA Z MOŻLIWOŚCIĄ REHABILITACJI - Projekt ogólnomiejski /zadanie niezrealizowane/

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie przygotowanych przez MOPS głównych założeń dotyczących utworzenia i prowadzenia DDP na terenie Radziwia. Ze względu na ograniczone środki finansowe Budżet Miasta Płocka na rok 2020 nie przewiduje realizacji tego zamierzenia. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy – Miasta Płock na lata 2020-2046 realizacja przedmiotowej inwestycji zaplanowana jest na lata 2022-2023 z kwotami: w 2022 – 1 mln zł,  w 2023 – 2 mln zł.


4. BUDOWA RONDA KORCZAKA-POCZTOWA-HARCERSKA - Projekt osiedlowy (os. Borowiczki) /zrealizowany/

Projekt zrealizowany w ramach przebudowy odcinka ulicy Harcerskiej. Rondo zostało tak zaprojektowane i wybudowane, aby mogły się po nim bezpiecznie poruszać nawet najdłuższe przegubowe autobusy KM Płock czy ciągniki siodłowe z naczepami. Nowoczesne oświetlenie LED, drogi rowerowe i rondo znacznie poprawiają bezpieczeństwo ruchu drogowego w tej części Płocka. Nowe rondo na skrzyżowaniu ulic: Korczaka – Pocztowej - Harcerskiej posiada następujące parametry: średnica zewnętrzna ronda – 20 m; średnica wyspy centralnej – 5m; średnica zewnętrzna pierścienia ronda – 11 m.; szerokość pasa ruchu – 4,5 m. Bezpośrednio w okolicach ronda powstały także chodniki z kostki betonowej o szerokości 2 m częściowo zawężone do 1,25 m. a także droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej.

 


5. PLAC ZABAW - Projekt osiedlowy (os. Ciechomice) /zrealizowany/

W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zrealizowano rozbudowę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Miejskiego Przedszkola nr 2 w Płocku. Wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. ok. 200 mkw., plac zabaw doposażono w 8 zabawek.


6. REMONT CHODNIKÓW - Projekt osiedlowy (os. Dobrzyńska) /zrealizowany/

W ramach projektu wykonana została przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa-Skłodowskiej-Kredytowa.


7. REMONT CHODNIKÓW WZDŁUŻ ULIC: SALEZJAŃSKIEJ, M. REJA, I. LASOCKIEGO - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

Opracowano dokumentacje projektowe na rozbudowę ul. Reja oraz przebudowę ul. Lasockiego. Ze względu, że ulice wymagają kompleksowej przebudowy i konieczności zaangażowania znacznie większych środków finansowych realizacja zostanie uwzględniona w planach inwestycyjnych na lata przyszłe. W 2015 roku zrealizowany został remont chodnika wraz ze zjazdami na ul. Salezjańskiej.

 


8. POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU - Projekt osiedlowy (os. Góry) /zrealizowany/

W ramach realizacji zadania wykonane zostały roboty budowlane związane z remontem hali sportowej w budynku szkoły, wymianą parkietu oraz wyposażeniem w sprzęt sportowy, tj. bramki do piłki ręcznej i kosze do koszykówki. Roboty budowlane prowadzone były w okresie: 08.07.2015-25.09.2015 roku.


9. ZAGOSPODAROWANIE PLACU OBROŃCÓW WARSZAWY - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /zrealizowany/

24 września 2015 roku Zarządzeniem Nr 1078/2015 Prezydent Miasta Płocka ogłosił  przeprowadzenie konkursu studialnego na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Obrońców Warszawy na osiedlu Kolegialna w Płocku wraz ze schodami Broniewskiego”. Do dnia 15 lutego 2016 roku uczestnicy, którzy zostali dopuszczeni do udziału w konkursie (na podstawie złożonego wniosku wraz z kompletem dokumentów) mogli składać prace konkursowe. W dniach 29 lutego 2016 roku – 1 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie sądu konkursowego, na którym sędziowie, jako zespół pomocniczy wskazany przez Prezydenta Miasta Płocka, dokonali oceny złożonych prac konkursowych. Decyzją sądu konkursowego zgodnie z protokołem pokonkursowym przyznane zostały cztery wyróżnienia. Wyróżnione prace konkursowe oraz protokół pokonkursowy dostępne są na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne → opracowania planistyczne.


10. REMONT BOISKA OSIEDLOWEGO - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Południe) /zrealizowany/

W ramach realizacji zadania, w 2015 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb wykonania modernizacji boiska osiedlowego do piłki ręcznej na Osiedlu Podolszyce Południe przy Szkole Podstawowej Nr 22 ul. Czwartaków 6 w Płocku oraz wykonano roboty budowlane związane z modernizacją, polegającą na: wymianie nawierzchni boiska wykonanego z nawierzchni syntetycznej 1.056 m2. Zakres robót obejmował: zerwanie starej nawierzchni, położenie nowej nawierzchni poliuretanowej oraz zainstalowanie nowych bramek do piłki ręcznej. Wykonano również doraźną naprawę nawierzchni boisk do koszykówki, siatkówki oraz kortu tenisowego.


11. PROJEKT ULICY BORYSZEWSKIEJ - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Północ) /zrealizowany/

W ramach zadania w 2019 roku opracowano projekt przebudowy ulicy Boryszewskiej.


12. UTWARDZENIE NIZINNEJ OD NR 2 DO 45 W PŁOCKU NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ - Projekt osiedlowy (os. Pradolina Wisły) /zrealizowany/

Projekt zrealizowany w 2015 roku w zmienionej formie. Ze względu na bardzo wysokie koszty wykonania nawierzchni asfaltowej co wymagałoby wykonania pełnej konstrukcji drogi wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego.


13. ŚCIEŻKA ROWEROWA ŁĄCZĄCA GÓRY Z RADZIWIEM - Projekt osiedlowy (os. Radziwie) /zrealizowany/

Zadanie wykonane w 2015 roku. Realizacja obejmowała wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z ustawieniem krawężników od strony nasypu kolejowego przy moście Legionów Marszałka J. Piłsudskiego poprzez ulicę Górka. W dalszej części wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ulicach Krakówka i Łącka w kierunku osiedla Góry.

 


14. LAS SKARPAS - Projekt osiedlowy (os. Skarpa) /zrealizowany/

W 2015 roku w ramach zadania „Tereny zielone i parki rekreacyjne” zagospodarowano m.in. teren wokół boiska przy ulicy Norwida – Asnyka (Las Skarpas – budżet obywatelski): zrealizowano umowę na zagospodarowanie terenu oraz budowę przyłącza i instalacji elektroenergetycznej przy ulicy Norwida – Asnyka w Płocku, w ramach której został wykonany plac zabaw dla dzieci 3-11 lat wraz z ogrodzeniem, zainstalowano 5  urządzeń zabawowych na bezpiecznej nawierzchni. Wykonana została także siłownia wyposażona w 4 urządzenia, zamontowano stoły do szachów i chińczyka, wybudowano także altanę drewnianą z ławostołami z wyznaczonym miejscem do grillowania. Zostały zainstalowane elementy małej architektury, oświetlenie, wykonano nasadzenia. Powierzchnia całego terenu przeznaczonego pod inwestycję to ok. 1379 mkw., w tym powierzchnia placu zabaw to 230 m2, powierzchnia pod siłownię to ok. 120 m2.

 


15. WYMIANA CHODNIKÓW WZDŁUŻ ULICY KRZYWEJ - Projekt osiedlowy (os. Trzepowo) /zrealizowany/

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. Wykonano remont istniejącego chodnika polegający na wymianie zużytych i zniszczonych płyt chodnikowych i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami.

 


16. DROGA ROWEROWA OD RONDA GRABSKICH NA SKARPIE DO NOWEGO RONDA NA WINIARACH - Projekt osiedlowy (os. Winiary) /zrealizowany/

Wykonano w 2015 roku ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej w ul. Dobrzyńskiej na odcinku do Ronda Grabskich do Ronda Bronarskiego w ramach przebudowy ul. Dobrzyńskiej.

 


17. BRAKUJĄCY CHODNIK "BATALIONU PARASOL" - Projekt osiedlowy (os. Zielony Jar) /zrealizowany/

W 2015 roku zawarto umowę w formie „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z budową chodnika na terenie osiedla Zielony Jar przy ul. Batalionu Parasol, zadanie zostało zakończone.


18. ŚCIEŻKA ZDROWIA - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /zrealizowany/

Wybudowana ścieżka zdrowia składa się z 2 części: bieżni sportowej z trzema torami treningowymi w kolorze czerwonym o powierzchni całkowitej 229 m2 oraz części do ćwiczeń sprawnościowych, umiejscowionej wewnątrz bieżni, podzielonej na 9 sektorów z urządzeniami treningowymi (równoważnia pojedyncza, pomost ruchomy, zestaw do przeskoków, drabinka pozioma, zestaw do przewrotów, poręcz gimnastyczna, przeplotnia pionowa, zestaw do pompek, zestaw do ćwiczenia brzucha. Każde stanowisko jest ponumerowane napisem w kolorze żółtym. Wykonano także połączenie bieżni z chodnikiem przy szkole za pomocą nawierzchni z kostki betonowej szarej o powierzchni 10 m2. Przy ścieżce zamontowano także ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, wieszaki na ubrania. Wokół ścieżki oraz wewnątrz bieżni wykonano trawniki.

 


19. NIE KUWETA A TOALETA DLA STAREGO RYNKU - Projekt osiedlowy (os. Stare Miasto) /zrealizowany/

W kamienicy wykorzystane zostały wszystkie trzy poziomy. Na parterze powstała toaleta dla osób niepełnosprawnych, jest w niej także miejsce do przewinięcia maluchów. Na pierwszym piętrze znajduje się toaleta i prysznic dla pań, na drugim - dla panów.

 

 


PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH III EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
LP. NR NAZWA PROJEKTU CHARAKTER PROJEKTU STAN REALIZACJI
1.  52 PŁOCK MIASTO BOHATER - MURALE O TEMATYCE HISTORYCZNEJ ogólnomiejski zrealizowany
2.  6 PLAC ZABAW PRZY STADIONIE MIEJSKIM osiedlowy (os. Kochanowskiego) zrealizowany
3.  38 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY WRAZ Z DOMEM DZIENNEGO POBYTU SENIORA Z MOŻLIWOŚCIĄ REHABILITACJI ogólnomiejski niezrealizowany
4. 25 BUDOWA RONDA KORCZAKA-POCZTOWA-HARCERSKA osiedlowy (os. Borowiczki) zrealizowany
5. 32 PLAC ZABAW osiedlowy (os. Ciechomice) zrealizowany
6. 7 REMONT CHODNIKÓW osiedlowy (os. Dobrzyńska) zrealizowany
7. 46 REMONT CHODNIKÓW WZDŁUŻ ULIC: SALEZJAŃSKIEJ, M. REJA, I. LASOCKIEGO osiedlowy (os. Dworcowa) zrealizowany
8. 23 POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU osiedlowy (os. Góry) zrealizowany
9.  70 ZAGOSPODAROWANIE PLACU OBROŃCÓW WARSZAWY osiedlowy (os. Kolegialna) zrealizowany
10.  51 REMONT BOISKA OSIEDLOWEGO osiedlowy (os. Podolszyce Południe) zrealizowany
11.  22 PROJEKT ULICY BORYSZEWSKIEJ osiedlowy (os. Podolszyce Północ) zrealizowany
12.  2 UTWARDZENIE NIZINNEJ OD NR 2 DO 45 W PŁOCKU NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ osiedlowy (os. Pradolina Wisły) zrealizowany
13.  21 ŚCIEŻKA ROWEROWA ŁĄCZĄCA GÓRY Z RADZIWIEM osiedlowy (os. Radziwie) zrealizowany
14.  19 LAS SKARPAS osiedlowy (os. Skarpa) zrealizowany
15.  64 WYMIANA CHODNIKÓW WZDŁUŻ ULICY KRZYWEJ osiedlowy (os. Trzepowo) zrealizowany
16.  68 DROGA ROWEROWA OD RONDA GRABSKICH NA SKARPIE DO NOWEGO RONDA NA WINIARACH osiedlowy (os. Winiary) zrealizowany
17.  34 BRAKUJĄCY CHODNIK "BATALIONU PARASOL" osiedlowy (os. Zielony Jar) zrealizowany
18.  15 ŚCIEŻKA ZDROWIA osiedlowy (os. Łukasiewicza) zrealizowany
19.  27 NIE KUWETA A TOALETA DLA STAREGO RYNKU osiedlowy (os. Stare Miasto) zrealizowany