Projekty wybrane do realizacji

 

1. WSZECHSTRONNI RAZEM - projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt mający na celu propagowanie wśród mieszkańców ekologicznych postaw i umiejętności.


W ramach zadania na terenie płockich instytucji kultury (POKiS, PGS, Książnica Płocka) posadzono nowe drzewa i krzewy oraz wysiano łąki kwietne.

Nowe nasadzenia drzew na terenie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów (łącznie 43 szt.), w tym 28 sztuk czeremchy wirgilijskiej oraz 15 sztuk wiśni piłkowanej

Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki (11 szt.), bibliotece "Chotomek" (8 szt.) oraz filii bibliotecznej nr 9 przy ul. Orzechowej (6 szt.)

na terenie Płockiej Galerii Sztuki (4 szt.)

Zakupiono również zgniatarki do plastikowych butelek i puszek, baterie termostatyczne oraz rowery elektryczne, które będą służyć na potrzeby akcji promocyjnych.

Dla dzieci oraz wszystkich mieszkańców Płocka zorganizowano eventy ekologiczne, które odbyły się w listopadzie 2022 roku w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, Płockiej Galerii Sztuki oraz w Mediatece. Uczestnicy warsztatów mogli przygotować m.in.: kartkę świąteczną z resztek materiałów dając im drugie życie (w myśl zasady zero waste), czy też wykonać papierową biżuterię i płócienne torby (recykling). Pod okiem szefa kuchni przygotowywano smaczne owocowe desery i eko-kanapki, a za pomocą energoroweru wyciskano sok z pomarańczy. Dzieci poprzez zabawy i quizy uczyły się jak poprawnie segregować śmieci.

W POKiSie zorganizowano również cykl spotkań pn. „Zielony kompas – tydzień doświadczania przyrody”, w trakcie których wraz z zaproszonymi gośćmi m.in.: Marcinem Kostrzyńskim, Michałem Książkiem, Małgorzatą Godlewską, Szymonem Iwanowskim, Jaremą Andrzejem Rabińskim, Małgorzatą Kacprzak, Piotrem Gryszpanowiczem poruszane były tematy dotyczące obecnego stanu zieleni w naszym mieście oraz jej przyszłości, zaprezentowano pracę arborysty w terenie oraz poszukiwano płockiej rafy koralowej podczas spaceru w Jarze Brzeźnicy. Twórcy Mapy Drzew Łodzi opowiedzieli jak przebiegał proces jej tworzenia. Kwartet „Czerwie” i Marek Tomalik zaprosili widzów na multimedialny spektakl o kulturze aborygenów.

W przestrzeni miejskiej pojawiły się murale nawiązujące tematyką do ekologii. Namalowane zostały farbami antysmogowymi m.in. na budynku Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, na murze przy Płockiej Galerii Sztuki, Domu Broniewskiego, obok Amfiteatru oraz na wieżowcu przy ul. Jesiennej (widoczny od strony al. Piłsudskiego).

Mural na budynku Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów. Autor projektu Sebastian Wiśniewski.

Mural na ogrodzeniu Płockiej Galerii Sztuki. Autor projektu Robert Parzychowski.

Mural na ogrodzeniu przy Domu Broniewskiego. Autor projektu Robert Parzychowski.

Mural obok Amfiteatru. Autor projektu Sebastian Wiśniewski.

Mural na wieżowcu przy ul. Jesiennej. Autor projektu Sebastian Wiśniewski.

Projekt obejmował również działania na terenie płockich placówek oświatowych podnoszących jakość prowadzonych zajęć poprzez:

 • Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Fryderyka Chopina: zakup 32 zestawów komputerowych do pracowni komputerowej, 6 zestawów do biblioteki szkolnej i 2 monitorów interaktywnych;
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie: zakup 32 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym, monitorami, słuchawkami z mikrofonem oraz oprogramowaniem;
 • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły: zakup 8 szt. monitorów interaktywnych;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2: zakup sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego wraz z realizacją zajęć dodatkowych i zatrudnieniem terapeutów;
 • III Liceum Ogólnokształcące: przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą nawierzchni z poliuretanowej na modułową nawierzchnię polipropylenową z piłkochwytami i nowym sprzętem sportowym.

2. PIESZA EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNA ŚCIEŻKA HISTORYCZNA - projekt ogólnomiejski /zrealizowany/


W ramach zadania na trasie spacerowej obok Sobótki ustawiono 10 szt. tablic edukacyjno-historycznych z ciekawostkami dotyczącymi historii Płocka, jak również współczesności. Informacje zamieszczone na tablicach są w języku polskim i angielskim.


3. SPORT I EDUKACJA - projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/


Projekt obejmował zakup wyposażenia siłowni dla SP 21, m.in.: atlasy, orbitreki, rowerki, wioślarze, bieżnie, zestawy gryfy z obciążeniem, zestawy hantli systemowych, ławeczki oraz klęczniki. Oddano do użytku 01.09.2022 r.   W ramach projektu zakupiono również  wyposażenie pracowni szkolnych w specjalistyczne pomoce edukacyjne, m.in. piekarniczej, fryzjerskiej, ogrodniczej, kucharskiej oraz internatu, zakup sprzętu nagłaśniającego oraz zakup nowoczesnego sprzętu sportowego dla SOSW Nr 2.


4. @CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA - projekt osiedlowy (os. Tysiąclecia) /zrealizowany/

W ramach projektu utworzono Cyfrową Pracownię Językową w Szkole Podstawowej Nr 16 wyposażoną w 24 stanowiska dla uczniów (stolik ucznia 2-osobowy - 12 szt., krzesło - 24 szt., pulpit ucznia KU-B1 + okablowanie, słuchawki BL-888 z mikrofonem - 24 szt.) oraz stanowisko nauczyciela, monitor interaktywny, regały i pomoce dydaktyczne oraz urządzenie wielofunkcyjne.


 5. MIĘDZYPOKOLENIOWE ŁĄCZE CYFROWE - JESTEM ONLINE - projekt osiedlowy (os. Międzytorze) /zrealizowany/


Projekt zakładał modernizację istniejącej pracowni informatycznej poprzez wymianę sprzętu komputerowego, stworzenie stanowisk dla 18 komputerów PC z pakietem biurowym oraz programem antywirusowym, zakup tablicy interaktywnej z projektorem. W ramach projektu zaplanowane są cykliczne warsztaty dla mieszkańców osiedla Międzytorze z zakresu rozwijania i doskonalenia umiejętności cyfrowych, które przeprowadzą uczniowie i nauczyciele placówki.


6. ZIELONY ZAKĄTEK Z SIŁOWNIĄ POD BRZOZAMI - projekt osiedlowy (os. Wyszogrodzka) /zrealizowany/


Projekt zakładał utworzenie siłowni plenerowej na terenie zlokalizowanym przy SP 12. Znajdują się tam takie urządzenia jak: biegacz i orbitrek, prasa nożna i wioślarz, wyciąg i krzesełko, surfer i twister, motyl i drabinka. Teren pokryto miękką, bezpieczną nawierzchnią. W pobliżu umieszczono ławeczki oraz nasadzenia krzewów i drzew. Siłownia jest ogólnodostępna, ale będzie to również idealne rozwiązanie do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.


7. ROWEROWE ABC PRZEBUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO - projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/


Projekt dotyczył przebudowy Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie MP 21 jako kompleksu do nauki przepisów ruchu drogowego i jazdy na rowerze, egzaminowania na kartę rowerową, jak również miejsca spotkań, które zachęci do aktywności fizycznej szczególnie dzieci i młodzież z osiedla Dworcowa. Dotychczasowe miasteczko funkcjonowało od 2003r. i po wielu latach użytkowania wymagało przebudowy, wymiany nawierzchni, doposażenia w nowy sprzęt, w tym znaki drogowe, stojaki, sygnalizatory, rowery dla dzieci w wieku 3-7 lat. W I połowie 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy obecnego zagospodarowania terenu w postaci miasteczka rowerowego, położonego na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Płocku. W dniu 09.09.2022 r. zawarto umowę na przebudowę ww. terenu wraz z zakupem i montażem nowej nawierzchni pod miasteczko rowerowe, znaków drogowych, mobilnej sygnalizacji świetlnej, trzech gier podwórkowych, rowerków, elementów małej architektury, zamykanej wiaty rowerowej, zakup elementów odblaskowych, kasków, mobilnego edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego, programu multimedialnego do nauki o ruchu drogowym.


8. NOWOCZESNE BOISKA SPORTOWE NA WIELKIEJ PŁYCIE - MODERNIZACJA BOISK I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W PŁOCKU ORAZ ICH OŚWIETLENIE - projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /zrealizowany/


Projekt zakładał modernizację boisk i urządzeń sportowych na terenie szkoły. W 2022 roku zakończono prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejących boisk: wielofunkcyjnego (piłka ręczna i siatkówka) i koszykówki (o nawierzchni poliuretanowej) z piłkochwytami, zakupu i montażu nowego sprzętu sportowego, zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3, przy ul. Królowej Jadwigi na Osiedlu Łukasiewicza.
W dniu 23.05.2023 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji. Zakres robót do wykonania obejmował m.in. rozbiórkę: nawierzchni dwóch boisk; wyposażenia boisk tj. koszy do koszykówki – 1 kpl., bramek – 1 kpl., drewnianych piłkochwytów – 2 szt., ławek betonowych – 26 szt.; betonowego murku biegnącego wzdłuż wschodniej granicy działki; likwidację istniejących doziemnych instalacji kanalizacji deszczowej; wycinkę 6 szt. drzew. W ramach zadania wykonano m.in.: boisko wielofunkcyjne do siatkówki z polem gry do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami; boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami; wybudowano zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z boiska do koszykówki i boiska wielofunkcyjnego (siatkówka i piłka ręczna); ogrodzenie boisk (piłkochwyty) o wys. 6,0m; zamontowano ławki, (10 szt.), kosze na śmieci (5 szt.) oraz posadzono 8 grabów.


9. EKOLOGICZNY PARK KIESZONKOWY PRZY UL. TRAKTOWEJ - projekt osiedlowy (os. Winiary) /wstrzymany/


Projekt zakłada stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy tej części miasta będą mogli odpocząć i spędzić swój wolny czas. W związku otrzymaną informacją z MZD w zakresie planowanego transportu elementów wielkogabarytowych dla PKN ORLEN S.A. m.in. przez rondo u zbiegu ulic Traktowa/Szpitalna oraz koniecznością utwardzenia terenu, demontażu wszelkiej infrastruktury naziemnej, podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji tego projektu do czasu zakończenia transportu do PKN ORLEN S.A.


10. TRENUJMY RAZEM, ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE - projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /zrealizowany/


Projekt obejmował przystosowanie części boiska szkolnego pod siłownię zewnętrzną. W I połowie 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy siłowni zewnętrznej na terenie LO im. Władysława Jagiełły przy ul. 3-go Maja 4 oraz modernizacji dwóch pomieszczeń świetlicy szkolnej wraz z jej adaptacją na nowoczesną strefę relaksu dla młodzieży. W dniu 19.09.2022 roku zawarto umowę na budowę siłowni zewnętrznej na terenie placówki. Na tzw. bezpiecznej nawierzchni (o grubości 9 cm i powierzchni prawie 117 mkw) stanęło sześć urządzeń do ćwiczenia różnych partii mięśni, m.in. wioślarz, biegacz, czy prasa ręczna albo nożna. A do tego jeszcze elementy małej architektury, jak ławki, czy kosz na segregowane odpady.


 11. PLAC ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 37 - projekt osiedlowy (os. Podolszyce Północ) /zrealizowany/


Projekt przewidywał stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw dla podopiecznych przedszkola oraz mieszkańców osiedla. Przy placówce powstały łącznie trzy place zabaw dla różnych grup wiekowych. Po wschodniej stronie urządzono dwa miejsca do zabawy dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Znalazła się tu m.in. karuzela krzyżowa, huśtawka bocianie gniazdo, zamknięta piaskownica i bujak - wiszący pomost. Po zachodniej stronie powstał plac zabaw dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Tu również zainstalowano bocianie gniazdo, karuzelę tarczową i zestaw sprawnościowy do ćwiczeń. Wszystkie trzy place powstały na bezpiecznej poliuretanowej nawierzchni. Koszt nowego placu to 500 tys. zł.


12. MODERNIZACJA BOISK NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PŁOCKU - projekt osiedlowy (os. Kolegialna)


Projekt dotyczy modernizacji wielofunkcyjnych boisk sportowych: piłki nożnej/ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz rozbiegu i skoczni wraz z piaskownicą. W skład zadania będzie wchodzić demontaż starych i montaż nowych piłkochwytów dookoła boiska do piłki ręcznej/nożnej, wyposażenie boisk w bramki z siatkami oraz kosze do koszykówki. Zostanie także utwardzony i pokryty nawierzchnią polipropylenową teren "Siłowni pod chmurką". Dodatkowo zostanie zamontowane oświetlenie w celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości uprawiania aktywności fizycznej w godzinach popołudniowych. Beneficjentami projektu będą zarówno mieszkańcy osiedla, osoby z niepełnosprawnościami oraz podopieczni ośrodka. W II połowie 2022 roku zakończono prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego.


13. INFORMATYKA DLA MUZYKA - PROJEKT PRACOWNI KOMPUTEROWO-MUZYCZNEJ - projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /zrealizowany/


Nowoczesna pracownia komputerowa przeznaczona do nauki informatyki i przedmiotów artystycznych dla uczniów szkoły wraz oprogramowaniem muzycznym oraz peryferiami. W ramach zadania zakupiono wyposażenie pracowni terminalowo-muzycznej 25-stanowiskowej (24+1) wraz z wyposażeniem infrastruktury sieciowej, m.in. sprzęt komputerowy, monitor interaktywny min. 65 cali, urządzenie wielofunkcyjne oraz specjalistyczne oprogramowanie muzyczne. Zadanie oddane do użytkowania w grudniu 2022 roku.


 14. ZAZIELENIAMY UL. GÓRNĄ W PŁOCKU NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW - projekt osiedlowy (os. Wyszogrodzka) /zrealizowany/


Projekt zakładał posadzenie 50 szt. drzew (grabów i jarzębów)j wraz z założeniem osłon chroniących drzewa przed uszkodzeniem podczas koszenia trawy oraz nasadzenie krzewów ozdobnych takich jak róże (500 szt.).


15. JEŻE I NIETOPERZE W LASKU BRZOZOWYM NA PODOLSZYCACH POŁUDNIE - projekt osiedlowy (os. Podolszyce Południe) /zrealizowany/


Projekt przewidywał utworzenie w lasku brzozowym na terenie Parku miejskiego na Podolszycach Południe ostoi dla jeży oraz nietoperzy oraz pozostałych małych dziko żyjących zwierząt w mieście. Zamontowano budki dla jeży i nietoperzy, a także ustawiono wiklinowe obrzeża na zgrabione liście, dzięki czemu zwierzęta te będą miały lepsze warunki do przetrwania w miejskim ekosystemie. Umieszczono również tablicę edukacyjną podnoszącą świadomość ekologiczną osób korzystających z parku.

Wyniki głosowania

 

W 10. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka mieszkańcy zgłosili 70 zadań. Ostatecznie po weryfikacji formalno-prawnej i finansowej głosować można było na 50 projektów (10 ogólnomiejskich i 40 osiedlowych). Głosowanie przeprowadzono w dniach 6-19 września. Głosować można było za pomocą systemu obsługi dostępnego na stronie www.mojemiasto.plock.eu oraz osobiście w punkcie do głosowania Urzędu Miasta Płocka przy ul. Misjonarskiej 22. Punkt działał od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:30 oraz w weekendy w godzinach 10:00-15:00.

Pula to 5 459 266,80 zł, w tym na realizację projektów ogólnomiejskich przeznaczono 2 183 706,72 zł, a projektów osiedlowych łącznie 3 275 560,08 zł (po 1 637 780,04 zł na każdą z list).

Frekwencja wyniosła 6,65 %.

 

GŁOSOWANIE:

Liczba uprawnionych mieszkańców: 112 334

Liczba mieszkańców którzy oddali głos: 7 470

Liczba wszystkich głosów: 13 064

Liczba głosów ważnych: 12 989

Liczba głosów nieważnych: 75

 

Podział na kanały głosowania (liczba ważnych głosów):

Strona internetowa: 7 504

Osobiście: 5 485

 

LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW:

LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW - PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU LICZBA GŁOSÓW
33 Wszechstronni razem 2173
31 Lotne patrole jerzyków na płockich osiedlach 1016
37 Aleja Platanowa dla Płocka – Zasadźmy 100 platanów na 100 lecie obrony Płocka wzdłuż alei Marszałka J. Piłsudskiego 622
15 Kompleks sportowy przy SP 23 524
9 Automatyczna toaleta miejska na terenie rekreacyjnym wokół Zalewu Sobótka 341
45 Zajęcia z przyszłością 328
5 Przyszłość zdrowo bezpiecznie ekologicznie 268
7 Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego w Płocku 235
40 Piesza edukacyjno-dydaktyczna ścieżka historyczna 166
67 Konserwacja i iluminacja Muru miejskiego Kazimierza Wielkiego w Płocku 120

 

LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW - PROJEKTY OSIEDLOWE
NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU LICZBA GŁOSÓW
28 Sport i edukacja 1014
16 Zielony zakątek z siłownią pod brzozami 461
1 Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie – Modernizacja boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku oraz ich oświetlenie 445
62 Trenujmy razem, zdrowie najważniejsze 378
64 Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 37 363
66 Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Płocku 363
53  Jumpbox i Tor Ninja OCR 325
70 @ Cyfrowa Pracownia Językowa 299
49 Informatyka dla muzyka – projekt pracowni komputerowo-muzycznej 276
68 Międzypokoleniowe łącze cyfrowe – Jestem online 252
38 Wyposażenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku w interaktywne, wielkoformatowe monitory dotykowe wraz z laptopami 223
34 Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego 218
10 Walka z hałasem – adaptacja akustyczna pomieszczeń SP 23 208
14 Centrum Doświadczania Świata 180
6 Zacisze Plac integracyjny dla seniorów 169
63 Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 6-7 lat 168
23 Zaprośmy jerzyki na Osiedle Miodowa – Pożegnajmy komary i meszki 148
20 Pomóżmy płockim orłanom rozwinąć skrzydła 143
36 Zazieleniamy ul. Górną w Płocku nasadzenia drzew i krzewów 135
13 Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Prof. Władysława Szafera w Płocku oraz dokończenie III etapu projektu Dobra energia dla wszystkich – boisko wielofunkcyjne 134
30 Pływaj jak syrena 133
65 Remont Filii Bibliotecznej nr 13 Książnicy Płockiej 131
46 Zielona Starówka 130
59 Psi Uśmiech – osiedlowy park dla psów osiedle Międzytorze 118
8 Przebudowa, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku 106
69 Stacja Żyzna – rozbudowa systemu roweru miejskiego o stację przy ulicy Żyznej 74
26 Park kieszonkowy – Różane Tysiąclecia wśród drzew 73
35 Zostań Mistrzem – Bokserski Płock 73
50 Ekologiczny park kieszonkowy przy ul. Traktowej 68
48 Jeże i nietoperze w Lasku Brzozowym na Podolszyce Południe 50
12 Remont zabytkowej Rogatki Warszawskiej 44
11 Park miejski Grabówka – Ośnicka etap 1 43
25 Montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej nad Sobótką 43
39 Słoneczna Szkoła 43
3 Pływanie korekcyjne dla dzieci 39
61 Eksperymentuj na świeżym powietrzu! 35
17 Chatka Morsów – Infrastruktura nad Sobótką dla morsujących 33
22 Zaprośmy jerzyki na Osiedle Winiary – Pożegnajmy komary i meszki 24
27 Festyn międzypokoleniowy „Postaw na rodzinę” 23
60 Klimatyzacja dla Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku 11

 

Obliczenie wyniku polegało na:

1) w przypadku projektów ogólnomiejskich – zsumowaniu głosów oddanych na dany projekt;

2) w przypadku projektów osiedlowych – utworzeniu dwóch list rankingowych:

a) pierwszej listy – ze stosunkiem procentowym uzyskanych głosów przez dany projekt do liczby mieszkańców danego osiedla, wyliczanym zgodnie ze wzorem (liczba zdobytych głosów / liczba mieszkańców danego osiedla) x 100 %;

b) drugiej listy – z bezwzględną liczbą głosów oddanych na dany projekt.

 

Wybrane do realizacji zostały projekty, które:

1) w ramach listy ogólnomiejskiej uzyskały największą liczbę głosów (jednak nie mniej niż 100 głosów), do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel;

2) w ramach listy osiedlowej uzyskały:

a) co najmniej 50 głosów oraz

b) najlepszy wynik w ramach poszczególnych list rankingowych, do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną listę,

c) wyboru projektów osiedlowych dokonuje się najpierw z listy pierwszej do wyczerpania puli środków, następnie z listy z drugiej, do wyczerpania puli środków z wyłączeniem projektów zakwalifikowanych z listy pierwszej.

 

W głosowaniu mieszkańcy wybrali do realizacji 15 zadań: 2 ogólnomiejskie i 13 osiedlowych.

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
L.P. NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU LICZBA GŁOSÓW
1 33 Wszechstronni razem 2173
2 40 Piesza edukacyjno-dydaktyczna ścieżka historyczna 166

 

PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA PROCENTOWA (I LISTA)
L.P. NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU OSIEDLE LICZBA MIESZKAŃCÓW* LICZBA GŁOSÓW %
1 28 Sport i edukacja Dworcowa 5303 1014 19,12
2 70 @ Cyfrowa Pracownia Językowa Tysiąclecia 5301 299 5,64
3 68 Międzypokoleniowe łącze cyfrowe – Jestem online Międzytorze 5240 252 4,81
4 16 Zielony zakątek z siłownią pod brzozami Wyszogrodzka 10061 461 4,58
5 34 Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego Dworcowa 5303 218 4,11
6 1 Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie – Modernizacja boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku oraz ich oświetlenie Łukasiewicza 10872 445 4,09
7 50 Ekologiczny park kieszonkowy przy ul. Traktowej Winiary 1794 68 3,79

* źródło: Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 27, Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Płock 2020

PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA RANKINGOWA (II LISTA)
L.P. NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU OSIEDLE LICZBA GŁOSÓW
1  62 Trenujmy razem, zdrowie najważniejsze Kolegialna  378
2  64 Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 37 Podolszyce Północ  363
3  66 Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Płocku  Kolegialna  363
4  49 Informatyka dla muzyka – projekt pracowni komputerowo-muzycznej  Kolegialna  276
5  36 Zazieleniamy ul. Górną w Płocku nasadzenia drzew i krzewów  Wyszogrodzka  135
6  48 Jeże i nietoperze w Lasku Brzozowym na Podolszyce Południe  Podolszyce Południe  50

Projekty negatywnie zweryfikowane

 

PROJEKTY ZWERYFIKOWANE NEGATYWNIE W RAMACH X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

Nr projektu Nazwa projektu Charakter projektu Ocena
2. MIEJSKI OGRÓDEK KONOPNY osiedlowy (os. Radziwie)  negatywna
4. PARK TLENOWY - OXYTREE ogólnomiejski  negatywna
18. SPRZĘT WODNY DLA PŁOCKICH HARCERZY ogólnomiejski  negatywna
19. PRZEBUDOWA ULICY URBANOWO osiedlowy (os. Borowiczki)  negatywna
24. ZAPROŚMY JERZYKI NA OSIEDLE ŁUKASIEWICZA - POŻEGNAJMY KOMARY I MESZKI osiedlowy (os. Łukasiewicza)  negatywna
29. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM "ODZYSKAĆ WIĘZI" ogólnomiejski  negatywna
32. INWESTYCJA W POKOLENIA osiedlowy (os. Łukasiewicza)  negatywna
41. POMNIK PODRÓŻNIKA PŁOCKIEGO osiedlowy (os. Pradolina Wisły)  negatywna
42. RELACJE NA ŻYWO Z WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH PRZEZ INTERNET ogólnomiejski  negatywna
43. POMNIK KIBICA ogólnomiejski  negatywna
44. MODERNIZACJA DROGI NA ODCINKU ULICY URODZAJNEJ osiedlowy (os. Podolszyce Północ)  negatywna
47. LATAJĄCY PŁOCK - ZOSTAŃ MŁODYM PILOTEM ogólnomiejski  negatywna
51. WIATY PRZYSTANKOWE NA UL. TRAKTOWEJ (PRZYSTANKI PRZYJAZNA) ogólnomiejski  negatywna
52. MIEJSCA PARKINGOWE PRZY ULICY 3 MAJA osiedlowy (os. Kolegialna)  negatywna
54. PODOLANKA DLA UCZNIÓW ogólnomiejski  negatywna
55. PROZDROWOTNY PROGRAM ROZWOJU TERAPII ZIMNEM DLA SENIORA I NIE TYLKO ogólnomiejski  negatywna
56. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ MAZOWIECKIEJ UCZELNI PUBLICZNEJ W PŁOCKU ogólnomiejski  negatywna
57. ZWIERZĘCA POLANA - GRZEBOWISKO DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH ogólnomiejski  negatywna
58. LINIA 7A CIECHOMICE PODOLSZYCE PRZEZ MOST SOLIDARNOŚCI W 2022 ROKU osiedlowy (os. Ciechomice)  negatywna

 

Uzasadnienie do projektów, które w wyniku weryfikacji formalno-prawnej i finansowej uzyskały ocenę negatywną:

 

2. MIEJSKI OGRÓDEK KONOPNY

charakter projektu: osiedlowy (os. Radziwie)
lokalizacja: Park Mościckiego (dz. nr 1/4)

Negatywna opinia projektu z uwagi na niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ww. ustawy uprawa konopi włóknistych na cele inne niż na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa jest zabroniona. Uprawa konopi włóknistych to szereg obostrzeń, niemożliwych do zrealizowania na ogólnodostępnym terenie, pomimo nawet proponowanego ogrodzenia i to w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w Parku Mościckiego (os. Radziwie).
Do uzyskania zezwolenia, w roku poprzedzającym zamiar uprawy konopi włóknistych należy zgłosić chęć uprawy ww. rośliny do gminy, która następnie przekazuje informację do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Należy wówczas określić powierzchnię uprawy oraz numer działki ewidencyjnej, która to powierzchnia uwzględniana będzie w uchwale rejonizacyjnej Marszałka Województwa mazowieckiego.
Dopiero podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa mazowieckiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na dany rok w województwie mazowieckim, umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych. Do wniosku dołącza się informację o odmianie konopi włóknistych, oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, zobowiązanie dające rękojmę należytego zabezpieczenia zbioru z tych upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone wyżej.
Z przedstawionego opisu nie wynika kto i na jaki cel dokonałby zbioru konopi, nie wskazano innego sposobu jego zagospodarowania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.
Ogólnodostępny teren, na który wstęp ma każdy obywatel miasta i nie tylko, definitywnie wyklucza spełnienie choćby tego warunku. Zatem brak dopuszczalności upraw konopi w celach innych niż wymienione w art. 45 ust. 3, skutkuje wydaniem negatywnej opinii.


4. PARK TLENOWY - OXYTREE

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja: Zawidzkiego / Miodowa

Działka nie stanowi własności gminy.


18. SPRZĘT WODNY DLA PŁOCKICH HARCERZY

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja: Płock

Projekt polegający na zakupie sprzętu wodnego nie jest możliwy ze względu prawno-finansowego. Hufiec ZHP Płock nie jest jednostką miasta i brak jest możliwości formalnego przekazania sprzętu.


19. PRZEBUDOWA ULICY URBANOWO

charakter projektu: osiedlowy (os. Borowiczki)
lokalizacja: ul. Urbanowo

Zbyt duże koszty projektu, które nie mieszczą się w kwocie przeznaczonej na projekt osiedlowy.24. ZAPROŚMY JERZYKI NA OSIEDLE ŁUKASIEWICZA - POŻEGNAJMY KOMARY I MESZKI

charakter projektu: osiedlowy (os. Łukasiewicza)
lokalizacja:  ul. Narodowych Sił Zbrojnych, dz. nr 243/1

Działka w MPZP przeznaczona na inny cel.


29. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM „ODZYSKAĆ WIĘZI”

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja:  Płock


Projekt nie jest możliwy ze względu prawno-finansowego. Stowarzyszenie nie jest jednostką miasta. Gmina nie może wyposażyć stowarzyszenia działającego na rzecz osób z autyzmem w środek transportu na potrzeby działalności tego stowarzyszenia. Równocześnie wskazać należy, że organizacja może ubiegać się o dofinansowanie na zakup środka transportu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, a Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych służy wsparciem merytorycznym. Ponadto w zakresie, w jakim potrzeba transportu dotyczy osób niepełnosprawnych zameldowanych na terenie Miasta Płocka możliwe jest skorzystanie z transportu busem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.


32. INWESTYCJA W POKOLENIA

charakter projektu: osiedlowy (os. Łukasiewicza)
lokalizacja:  Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej, ul. Łukasiewicza 11

Zbyt duże koszty projektu, które nie mieszczą się w kwocie przeznaczonej na projekt osiedlowy. Należy zwrócić uwagę na dużą ilość infrastruktury technicznej podziemnej w rejonie przeznaczonym pod halę i możliwość wystąpienia kosztów dodatkowych związanych z koniecznością usunięcia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi sieciami i przyłączami.


41. POMNIK PODRÓŻNIKA PŁOCKIEGO

charakter projektu: osiedlowy (os. Pradolina Wisły)
lokalizacja:  ul. Dobrzykowska, dz. nr 2/2

Zaproponowana forma nie stanowi upamiętnienia ani doniosłej postaci ani ważnego wydarzenia historycznego. Dodatkowo brak miejsca gdzie będzie można zaparkować samochodem i usiąść na fotelu, zrobić sobie zdjęcie jak jest w założeniu projektu.


42. RELACJE NA ŻYWO Z WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH PRZEZ INTERNET

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja: Płock

Projekt zakłada utworzenie profilu na portalu społecznościowym oraz na YouTube, który byłby przeznaczony do wyemitowania 20 transmisji. Gmina Miasto Płock posiada profil na Facebooku, Instagramie i kanał na YouTube, które obsługiwane są przez pracowników Urzędu Miasta Płocka. Brak podstaw prawnych do utworzenia kolejnego portalu w mediach społecznościowych i przekazania go do użytku osobom trzecim. Gmina Miasto Płock realizuje zadania, które są przedmiotem wniosku, poprzez udostępnianie relacji z wydarzeń na profilach społecznościowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta (np. POKiS, POS).


43. POMNIK KIBICA

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja: okolice stadionu Wisły Płock oraz Orlen Areny

Zaproponowana forma nie stanowi upamiętnienia ani doniosłej postaci ani ważnego wydarzenia historycznego. Dodatkowo brak wskazania konkretnej działki na lokalizację pomnika.


44. MODERNIZACJA DROGI NA ODCINKU ULICY URODZAJNEJ

charakter projektu: osiedlowy (os. Podolszyce Północ)
lokalizacja:  ul. Urodzajna

Zbyt duże koszty projektu, które nie mieszczą się w kwocie przeznaczonej na projekt osiedlowy.
 

47. LATAJĄCY PŁOCK - ZOSTAŃ MŁODYM PILOTEM

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja:  Aeroklub Ziemi Mazowieckiej, ul. Bielska 60

Wydatek nie jest zadaniem własnym samorządu.


51. WIATY PRZYSTANKOWE NA UL. TRAKTOWEJ (PRZYSTANKI PRZYJAZNA)

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja:  ul. Traktowa

Montaż wiaty na przystanku Przyjazna 01 nie jest możliwy ze względu na brak wystarczającego miejsca, tak by spełnić określoną przepisami odległość wiaty od krawędzi jezdni.


52. MIEJSCA PARKINGOWE PRZY ULICY 3 MAJA

charakter projektu: osiedlowy (os. Kolegialna)
lokalizacja:  ul. 3-go Maja, dz. nr 596

1. Projekt jest niezgodny z MPZP. Teren działki gminnej nr 596 przeznaczony jest (w MPZP) pod ulicę lokalną, łączącą ulicę 3-go Maja i z ul. Z. Padlewskiego.
2. Brak dojazdu do proponowanego parkingu przez teren publiczny(gminny). Wnioskodawca zaproponował dostęp do parkingu przez działkę nr 598/3, która jest własnością prywatną, stanowiącą współwłasność 120-tu podmiotów prywatnych (spółdzielnia mieszkaniowa i osoby fizyczne).
3. Na działce prywatnej nr 598/3 z proponowanym dojazdem zlokalizowany jest mały parking osiedlowy, na którym znajduje się 8 miejsc parkingowych w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Część z tych miejsc musiałaby zostać zlikwidowana.
4. Na działce prywatnej nr 598/3 z proponowanym dojazdem (za parkingiem osiedlowym jw.) znajduje się ogrodzony zielony skwer, na którym rośnie kolidujące z dojazdem drzewo. Drzewo musiałoby zostać usunięte, a na to potrzebny jest wniosek właściciela terenu.
5. Na działce gminnej nr 596, na trasie dojazdu do parkingu, znajduje się kolidująca latarnia oświetleniowa do przebudowy. Ponadto, na działce nr 596 rośnie 12 drzew (11 młodych i jedno stare), które w istotny sposób pomniejszają teren pod miejsca parkingowe. Drzewa należałoby usunąć(1szt) i przesadzić (11szt).
6. Proponowane utwardzenie nawierzchni gruntowej tłuczniem betonowym i kruszywem łamanym nie jest technologią zgodną ze sztuką budowlaną. Jest to nawierzchnia nietrwała, wymagająca ciągłej konserwacji. Rodzaj nawierzchni nie nadaje się do wyznaczenia(znaki poziome malowane) obszaru poszczególnych miejsc, a w szczególności miejsc dla niepełnosprawnych. Jest to nawierzchnia przepuszczalna, która w razie wycieku oleju lub paliwa z pojazdu nie zapobiegnie przedostania się do środowiska.
7. Proponowany parking znajduje się zbyt blisko wielorodzinnego budynku mieszkalnego Nie zachowano wymaganych odległości od budynków, zgodnych z Warunkami technicznymi wykonania budynków i ich usytuowaniem.
8. Gmina nie może inwestować na terenach prywatnych (część dojazdu do parkingu, usunięcie drzewa, regulacja infrastruktury podziemnej).
9. Protest grupy mieszkańców Osiedla Kolegialna w sprawie wnioskowanej inwestycji.


54. PODOLANKA DLA UCZNIÓW

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja:  Pływalnie Miejska „Podolanka”, ul. Czwartaków 6

Projekt nie spełnia wymogów formalnych.


55. PROZDROWOTNY PROGRAM ROZWOJU TERAPII ZIMNEM DLA SENIORA I NIE TYLKO

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja:  ul. Armii Krajowej / Jana Pawła II

Projekt napisany bardzo ogólnikowo, w 3. wariantach, bez oszacowania kosztów generowanych w przyszłości. Brak wskazania lokalizacji z bezpiecznym użytkowaniem. Kriokomory – czy to mobilną, stacjonarną czy kontenerową – należy gdzieś umiejscowić i powierzyć komuś – instytucji, organizacji, itp. - do użytkowania, obsługi, konserwacji, itd. Autor projektu zakłada nieograniczoną możliwość korzystania przez osoby chętne z kriokomór. Należy jednak mieć świadomość, że istnieje szereg przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z tego typu terapii, jednym z nich jest chociażby nadciśnienie tętnicze – które dotyka bardzo wielu osób. Oznacza to, że nie każda chętna osoba „Z ulicy” może bezpiecznie z kriokomór korzystać.


56. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ MAZOWIECKIEJ UCZELNI PUBLICZNEJ W PŁOCKU.

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja:  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, ul. Gałczyńskiego 28

Nieruchomość nie jest mieniem Gminy.


57. ZWIERZĘCA POLANA - GRZEBOWISKO DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja:  ul. 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych

Z informacji uzyskanej od Powiatowego Lekarza Weterynarii wynika, że grzebowiska zwłok zwierzęcych zgodnie z §3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczane są do przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których fakultatywnie przeprowadzana jest przez organ ochrony środowiska ocena oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Powiatowy Lekarz Weterynarii dokonuje rejestracji grzebowiska po skompletowaniu pełnej dokumentacji oraz po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zarejestrowany podmiot otrzymuje w ramach rejestracji numer weterynaryjny oraz zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnej zobowiązującymi przepisami oraz zabezpieczania terenu przed możliwą ingerencją np. dzikich zwierząt.
Natomiast z informacji uzyskanej od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku wynika, że w przypadku grzebowisk zwierzęcych należy przez analogię stosować przepisy dotyczące cmentarzy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze przy wyborze lokalizacji grzebowiska należy mieć na względzie grunty do głębokości pierwszego poziomu wody gruntowej - lecz nie płyciej niż do 2,5 m od powierzchni terenu, określając ich rodzaj, strukturę, zawilgocenie, zawartość węglanu wapnia oraz stopień kwasowości, odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkcyjnych artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, ze teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada siec wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. Odległość od granicy cmentarza ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych , nie możne być mniejsza niż 500 m. Teren cmentarza powinien znajdować się w miarę możliwości na wzniesieniu i nie podlegać zalewom oraz posiadać ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wód deszczowych. Na terenie cmentarza zwierciadło wody gruntowej powinno znajdować się na głębokości nie wyżej niż 2,5 m poniżej powierzchni terenu, przy czym nie może być ono nachylone ku zabudowaniom lub ku zbiornikom albo innym ujęciom wody służącym za źródło zaopatrzenia w wodę do picia i potrzeb gospodarczych.
Prowadzenie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymaga również uzyskania zezwolenia na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Oz.U. z 2021 r. poz. 888). Obowiązek ten nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących na obszarze własnej Gminy działalność w zakresie grzebowisk, jednakże muszą spełniać wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia oraz lokalizacje grzebowiska zostały określone w Uchwale nr 643/XLlV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29.12.2009 r. 
1. zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2. tytuł prawny do nieruchomości, na której wykonywane będą usługi. Nieruchomość ta winna być ogrodzona.
Lokalizacja grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części winna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy. Przy wyborze lokalizacji grzebowiska należy mieć na względzie następujące wymagania:
1. poziom wód gruntowych powinien znajdować się na głębokości nie wyższej niż 2,5 m poniżej powierzchni terenu,
2. grunt winien być możliwie przepuszczalny,
3. odległość między miejscem wykonywania w/w usług a wodami oraz lokalnymi ujęciami wody nie może być mniejsza niż 150m.
Ww. wymagania powinny gwarantować, że zagospodarowanie zwłok zwierzęcych lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie będzie powodowało zagrożeń dla zdrowia zwierząt i ludzi. Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, aby grzebanie odbywało się w sposób zapobiegający szerzeniu się zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt na obszarach, do których dostęp jest praktycznie niemożliwy lub do których dostęp mógłby być jedynie możliwy w okolicznościach związanych z warunkami klimatycznymi lub geograficznymi lub z klęską żywiołową. Wyżej wskazany teren znajduje się w Zespole Przyrodniczo -Krajobrazowym Jaru Rzeki Brzeźnicy. Wskazana lokalizacja (w dolinie rzeki Brzeźnicy) nie odpowiada ww. wymaganiom zarówno pod kątem występowania zwierciadła wody gruntowej, jak i odległości od rzeki. Lokalizacje składowisk odpadów, cmentarzy i grzebowisk w obrębie dolin rzecznych są przedsięwzięciami bardzo skomplikowanymi, kosztownymi, a w toku oceny oddziaływania na środowisko praktycznie niemożliwymi do zrealizowania ze względu na skomplikowaną sytuację w kontekście zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.


58. LINIA 7A CIECHOMICE PODOLSZYCE PRZEZ MOST SOLIDARNOŚCI W 2022 ROKU

charakter projektu: osiedlowy (os. Ciechomice)
lokalizacja:  os. Ciechomice

W projekcie oszacowano błędnie ilość potrzebnych do zrealizowania kilometrów dla usługi, przyjęto że kurs z Ciechomic do Podolszyc będzie realizował 11 km. Odległość z pętli Ciechomice do pętli Podolszyce trasą przez ul. Ciechomicką, Browarną, obwodnicą miasta, mostem solidarności, al. Jana Pawła II do pętli Podolszyce wynosi 12 km. Trasa taka pomijałaby osiedle Góry i Radziwie. Przy uwzględnieniu osiedla Góry i Radziwie oraz przejazd ul. Czwartaków z podjazdem do Galerii Wisła, długość kursu wynosi 17,6 km. Nie uwzględniono również liczby km potrzebnych do zrealizowania usługi, czyli dojazd z zajezdni do pętli autobusowych w Ciechomicach oraz Podolszycach. Przyjęto wartość jednego kilometra na poziomie 6,00 zł. Wartość ta jest zdecydowanie niedoszacowana.

Projekty pozytywnie zweryfikowane

 

PROJEKTY POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE W RAMACH X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

Nr projektu
Nazwa projektu Charakter projektu Ocena
1. NOWOCZESNE BOISKA SPORTOWE NA WIELKIEJ PŁYCIE - MODERNIZACJA BOISK I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W PŁOCKU ORAZ ICH OŚWIETLENIE osiedlowy (os. Łukasiewicza)  pozytywna
3. PŁYWANIE KOREKCYJNE DLA DZIECI osiedlowy (os. Kolegialna)  pozytywna
5. PRZYSZŁOŚĆ ZDROWO BEZPIECZNIE EKOLOGICZNIE ogólnomiejski  pozytywna
6. ZACISZE PLAC INTEGRACYJNY DLA SENIORÓW osiedlowy (os. Skarpa)  pozytywna
7. PRZEBUDOWA UL. KS. I. LASOCKIEGO W PŁOCKU ogólnomiejski  pozytywna
8. PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W PŁOCKU osiedlowy (os. Radziwie)  pozytywna
9. AUTOMATYCZNA TOALETA MIEJSKA NA TERENIE REKREACYJNYM WOKÓŁ ZALEWU SOBÓTKA ogólnomiejski  pozytywna
10. WALKA Z HAŁASEM - ADAPTACJA AKUSTYCZNA POMIESZCZEŃ SP 23 osiedlowy (os. Podolszyce Północ)  pozytywna
11. PARK MIEJSKI GRABÓWKA - OŚNICKA ETAP 1 osiedlowy (os. Wyszogrodzka)  pozytywna
12. REMONT ZABYTKOWEJ ROGATKI WARSZAWSKIEJ osiedlowy (os. Wyszogrodzka)  pozytywna
13. OPRACOWANIE PROJEKTU ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W PŁOCKU ORAZ DOKOŃCZENIE III ETAPU PROJEKTU DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH - BOISKO WIELOFUNKCYJNE osiedlowy (os. Kochanowskiego)  pozytywna
14. CENTRUM DOŚWIADCZANIA ŚWIATA osiedlowy (os. Kolegialna)  pozytywna
15. KOMPLEKS SPORTOWY PRZY SP 23 ogólnomiejski  pozytywna
16. ZIELONY ZAKĄTEK Z SIŁOWNIĄ POD BRZOZAMI osiedlowy (os. Wyszogrodzka)  pozytywna
17. CHATKA MORSÓW - INFRASTRUKTURA NAD SOBÓTKĄ DLA MORSUJĄCYCH osiedlowy (os. Skarpa)  pozytywna
21. BOISKO DO KOSZYKÓWKI DLA UŚMIECHU I RADOŚCI DZIECI osiedlowy (os. Łukasiewicza) z uwagi na tą samą lokalizację projekt po kontakcie z Pomysłodawcami został połączony z projektem nr 1
22. ZAPROŚMY JERZYKI NA OSIEDLE WINIARY - POŻEGNAJMY KOMARY I MESZKI osiedlowy (os. Winiary) pozytywna
23. ZAPROŚMY JERZYKI NA OSIEDLE MIODOWA - POŻEGNAJMY KOMARY I MESZKI osiedlowy (os. Miodowa)  pozytywna
25. MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY ŚCIEŻCE BIEGOWEJ NAD SOBÓTKĄ osiedlowy (os. Stare Miasto)  pozytywna
26. PARK KIESZONKOWY - RÓŻANE TYSIĄCLECIA WŚRÓD DRZEW osiedlowy (os. Tysiąclecia)  pozytywna
27. FESTYN MIĘDZYPOKOLENIOWY "POSTAW NA RODZINĘ" osiedlowy (os. Miodowa)  pozytywna
28. SPORT I EDUKACJA osiedlowy (os. Dworcowa)  pozytywna
30. PŁYWAJ JAK SYRENA osiedlowy (os. Kolegialna)  pozytywna
31. LOTNE PATROLE JERZYKÓW NA PŁOCKICH OSIEDLACH ogólnomiejski  pozytywna
33. WSZECHSTRONNI RAZEM ogólnomiejski  pozytywna
34. ROWEROWE ABC PRZEBUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO osiedlowy (os. Dworcowa)  pozytywna
35. ZOSTAŃ MISTRZEM - BOKSERSKI PŁOCK osiedlowy (os. Kolegialna)  pozytywna
36. ZAZIELENIAMY UL. GÓRNĄ W PŁOCKU NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW osiedlowy (os. Wyszogrodzka)  pozytywna
37. ALEJA PLATANOWA DLA PŁOCKA - ZASADŹMY 100 PLATANÓW NA 100 LECIE OBRONY PŁOCKA WZDŁUŻ ALEI MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO  ogólnomiejski  pozytywna
38. WYPOSAŻENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 W PŁOCKU W INTERAKTYWNE, WIELKOFORMATOWE MONITORY DOTYKOWE WRAZ Z LAPTOPAMI osiedlowy (os. Podolszyce Południe)  pozytywna
39. SŁONECZNA SZKOŁA osiedlowy (os. Wyszogrodzka)  pozytywna
40. PIESZA EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNA ŚCIEŻKA HISTORYCZNA ogólnomiejski  pozytywna
45. ZAJĘCIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ ogólnomiejski  pozytywna
46. ZIELONA STARÓWKA osiedlowy (os. Stare Miasto)  pozytywna
48. JEŻE I NIETOPERZE W LASKU BRZOZOWYM NA PODOLSZYCACH POŁUDNIE osiedlowy (os. Podolszyce Południe)  pozytywna
49. INFORMATYKA DLA MUZYKA - PROJEKT PRACOWNI KOMPUTEROWO-MUZYCZNEJ osiedlowy (os. Kolegialna)  pozytywna
50. EKOLOGICZNY PARK KIESZONKOWY PRZY UL. TRAKTOWEJ osiedlowy (os. Winiary)  pozytywna
53. SKATE JUMPBOX i TOR NINJA OCR osiedlowy (os. Podolszyce Północ)  pozytywna
59. PSI UŚMIECH - OSIEDLOWY PARK DLA PSÓW OSIEDLE MIĘDZYTORZE osiedlowy (os. Międzytorze)  pozytywna
60. KLIMATYZACJA DLA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W PŁOCKU osiedlowy (os. Podolszyce Północ)  pozytywna
61. EKSPERYMENTUJ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU osiedlowy (os. Miodowa)  pozytywna
62. TRENUJMY RAZEM - ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE osiedlowy (os. Kolegialna)  pozytywna
63. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W WIEKU 6-7LAT osiedlowy (os. Kochanowskiego)  pozytywna
64. PLAC ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 37 osiedlowy (os. Podolszyce Północ)  pozytywna
65. REMONT FILII BIBLIOTECZNEJ NR 13 KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ osiedlowy (os. Miodowa)  pozytywna
66. MODERNIZACJA BOISK NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PŁOCKU osiedlowy (os. Kolegialna)  pozytywna
67. KONSERWACJA I ILUMINACJA MURU MIEJSKIEGO KAZIMIERZA WIELKIEGO W PŁOCKU ogólnomiejski  pozytywna
68. MIĘDZYPOKOLENIOWE ŁĄCZE CYFROWE - JESTEM ONLINE osiedlowy (os. Międzytorze)  pozytywna
69. STACJA ŻYZNA - ROZBUDOWA SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO O STACJĘ PRZY UL. ŻYZNEJ osiedlowy (os. Podolszyce Północ)  pozytywna
70. @CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA osiedlowy (os. Tysiąclecia)  pozytywna

 

 

Złożone projekty

 

PROJEKTY ZŁOŻONE W 10. EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

 

L.p. Nazwa projektu Charakter projektu Krótki opis (zaproponowany przez Pomysłodawcę)
1. NOWOCZESNE BOISKA SPORTOWE NA WIELKIEJ PŁYCIE - MODERNIZACJA BOISK I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W PŁOCKU ORAZ ICH OŚWIETLENIE


osiedlowy (os. Łukasiewicza) Oddaj głos na modernizację i oświetlenie boisk na osiedlu Łukasiewicza. To druga próba w Budżecie Obywatelskim, tym razem musi się udać! Wielka Płyta czeka na nowoczesne boiska sportowe. Projekt zakłada modernizację boisk i urządzeń sportowych na terenie przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku oraz ich oświetlenie w celu poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia komfortu podczas aktywności fizycznej. Oświetlone zostanie boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz przeprowadzona modernizacja nawierzchni poliuretanowej boisk: wielofunkcyjnego (piłka ręczna i siatkówka) i boiska do koszykówki, rozbiórka istniejących dwóch piłkochwytów i dwóch bramek do piłki ręcznej na boisku wielofunkcyjnym, zamontowane zostaną nowe piłkochwyty z siatki polipropylenowej utwierdzone w fundamentach betonowych na boisku wielofunkcyjnym i do koszykówki, nowe ławki, nowe bramki z siatkami polipropylenowymi do piłki ręcznej na boisku wielofunkcyjnym, stojaki na rowery przy boiskach.
2. MIEJSKI OGRÓDEK KONOPNY osiedlowy (os. Radziwie) Miejski Ogródek Konopny to zielona przestrzeń miejska obsianą roślinami konopi przemysłowych o wysokości nawet 3-4 m.
3. PŁYWANIE KOREKCYJNE DLA DZIECI osiedlowy (os. Kolegialna) Projekt dotyczy nieodpłatnych zajęć z pływania korekcyjnego dla dzieci i młodzieży. Miejsce zajęć: Pływalnia Jagiellonka - osiedle Kolegialna. W dzisiejszych czasach dzieci i młodzież wręcz masowo potrzebuje korekcji. Jednym z głównych powodów jest brak aktywności fizycznej (dzieci zastępują go ekranami smartfonów i innych urządzeń mobilnych), ale także wady postawy nabywane latami często nieświadomie. Najlepszą z dostępnych form korekcji jest Pływanie Korekcyjne, które charakteryzuję się połączeniem zajęć korekcyjnych ze sportem oraz zabawą. Uczestnicy nie tylko skorygują wadę postawy, przełamią lęk przed wodą, ale może nawet nauczą się pływać. Zajęcia odbywałyby się 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych rozdzielone na 2 grupy: nieumiejące pływać oraz umiejące pływać.
4. PARK TLENOWY - OXYTREE ogólnomiejski Projekt polega na zasadzeniu drzew tlenowych Oxytree, jest to odmiana drzew produkująca duże ilości tlenu. Oxytree to drzewo tlenowe o wyjątkowych właściwościach. Osiąga wysokość 16 metrów w 6 lat, a po ścięciu odrasta od pozostawionego pnia. Ponadto może wyprodukować nawet do 10 razy więcej tlenu w porównaniu z innymi gatunkami rodzimych drzew liściastych. Zasadzenie tego rodzaju drzew w skupisku wraz z adaptacją terenu na park będzie idealną alternatywą dla kiepskiej jakości powietrza w Płocku.
5. PRZYSZŁOŚĆ ZDROWO BEZPIECZNIE EKOLOGICZNIE ogólnomiejski Projekt będzie polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych, wykonaniu chodników i małego parkingu, a także wymianę starego ogrodzenia na nowe wraz z wykonanie nowych powierzchni z kostki brukowej. Dzięki czemu znacznie zostanie poprawione bezpieczeństwo dzieci na osiedlu Skarpa, Miodowa - uczęszczających do przedszkola numer 19 w Płocku przy ul. Juliusza Słowackiego 27, a także zostanie poprawiona estetyka otoczenia przy wymianie starego ogrodzenia na nowe. Zaprojektowane i wykonane zostaną chodnik przy ul. Miodowej. Kolejnym elementem będzie zaprojektowanie i wykonanie nasadzenia drzew i krzewów. Zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków, hotele oraz domki dla pszczół.
6. ZACISZE PLAC INTEGRACYJNY DLA SENIORÓW osiedlowy (os. Skarpa) Plac Zacisze poświęcony jest dla osób starszych, młodzieży. Lokalizacja placu to osiedle Skarpa działki numer 143/3, 110/5 przy zbiegu ulicy Gałczyńskiego i Słowackiego, przeznaczony jest dla mieszkańców ulicy Słowackiego, Gałczyńskiego, Miodowa.
7. PRZEBUDOWA UL. KS. I. LASOCKIEGO W PŁOCKU ogólnomiejski Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego na odcinku około 140 mb - od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 do ul. Dworcowej.
8. PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W PŁOCKU osiedlowy (os. Radziwie) Projekt zakłada przebudowę, modernizację i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. Obecny plac zabaw jest już bardzo wyeksploatowany i nie odpowiada oczekiwaniom dzieci i ich rodziców. Konieczna jest:
- wymiana nawierzchni,
- wymiana urządzeń,
- rozbiórka istniejącego tarasu,
- wyłożenie części tarasu kostką, wykończenie siedzisk - ławek na murkach tarasowych.
Planuje się wykonanie nawierzchni wylewanej z granulatami SBR oraz EPDM wraz z gotowymi dwoma wzorami gry w klasy.
Projekt zakłada również zakup wielofunkcyjnych urządzeń do zabawy (wraz z certyfikatami), przeznaczonych dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia: bujak - sprężysta gałąź, karuzela - podwójna wirująca huśtawka Gyro z met. słupkiem, urządzenie ruchowego - Roll Runner, huśtawka - bocianie gniazdo, ścieżka zdrowia Vitality - Trim Trail Slalom, zestaw - zawieszony świat, stepper
gumowy, Swing Bali.
Sprzęt zostanie zamontowany na terenie obecnego placu zabaw obok boisk szkolnych. Będą mogli z niego korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku w godzinach pracy szkoły, a po zajęciach dzieci wraz z rodzicami, dziadkami.
9. AUTOMATYCZNA TOALETA MIEJSKA NA TERENIE REKREACYJNYM WOKÓŁ ZALEWU SOBÓTKA ogólnomiejski Zainstalowanie automatycznej toalety miejskiej na terenie rekreacyjnym wokół zalewu sobótka z panelem sterującym wyposażonym w system płatniczy przystosowany do monet jak i kart płatniczych, telefonów. Postulat ogólnodostępnej toalety publicznej jest bardzo ważny dla współczesnego miasta, które rozwija się dynamicznie. Dobrą odpowiedzią na tę potrzebę są estetyczne pawilony z toaletami. Wykonanie jednego z nich na terenie rekreacyjnym jakim jest teren wokół zalewu sobótka poprawi zarówno standard usług publicznych dla mieszkańców płocka (wygodę, higienę i bezpieczeństwo korzystania z toalet) jak również jakość przestrzeni publicznej tego terenu. Umiejscowienie toalety przysłuży się zarówno mieszkańcom, którzy częściej i większej liczbie będą korzystać z atrakcji tego niezwykłego na skalę kraju terenu publicznego jak i środowisku, które nie będzie zaśmiecane. Mieszkańcy spędzający aktywnie czas na tym terenie będą mieli możliwości korzystania z toalety, umycia rąk, przewinięcia dziecka. Projekt ten jest innowacyjny w naszym mieście i jest niezwykle korzystny w wieloletniej perspektywie. Dbanie o aktywny rozwój mieszkańców, który może odbywać się na świeżym powietrzu ale również w higienicznych warunkach powinien być jednym z priorytetów. Jest to projekt godny xxi wieku. Płock - miastem, które dba o ludzi, ich wygodę.
10. WALKA Z HAŁASEM - ADAPTACJA AKUSTYCZNA POMIESZCZEŃ SP 23 osiedlowy (os. Podolszyce Północ) Modernizacja akustyczna budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku polegająca na montażu specjalistycznych płyt akustycznych poprawiających charakterystykę akustyczną pomieszczeń.
11. PARK MIEJSKI GRABÓWKA - OŚNICKA ETAP 1 osiedlowy (os. Wyszogrodzka) Na terenie po byłej strzelnicy wojskowej, znajdującym się pomiędzy ulicami Grabówka - Ośnicka wnioskujemy o utworzenie Parku Miejskiego, ogólnodostępnego.
12. REMONT ZABYTKOWEJ ROGATKI WARSZAWSKIEJ osiedlowy (os. Wyszogrodzka) Remont budynku drugiej zabytkowej Rogatki Warszawskiej (zwanej również Rogatką Wyszogrodzką) powstałej w latach 1816-1818. Budynek zbudowany na planie prostokąta, mający wgłębione portyki z kolumnami w porządku jońskim. Budynek wymaga pilnego remontu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, pozwoli to na pełne wyeksponowanie i podkreślenie piękna jedynych zabytków Osiedla Wyszogrodzka (dzięki zaangażowaniu mieszkańców w ramach VIII edycji BO w 2020 roku została wyremontowana Rogatka w której znajduje się Filia Książnicy Płockiej - wszystkim serdecznie dziękujemy :))
13. OPRACOWANIE PROJEKTU ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W PŁOCKU ORAZ DOKOŃCZENIE III ETAPU PROJEKTU DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH - BOISKO WIELOFUNKCYJNE. osiedlowy (os. Kochanowskiego) Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku oraz dokończenie III etapu projektu "Aktywność i dobra energia dla wszystkich - boisko wielofunkcyjne", dotyczy dostosowania bazy lokalowej i infrastruktury do potrzeb uczniów. Efektem projektu jest powstanie w przyszłości segmentu edukacji wczesnoszkolnej wraz ze świetlicą, stołówką, salą gimnastyczną oraz z podjazdem i windą dla osób niepełnosprawnych. Budowa boiska wielofunkcyjnego zakończy zagospodarowywanie i porządkowanie terenu rekreacji wokół szkoły.
14. CENTRUM DOŚWIADCZANIA ŚWIATA osiedlowy (os. Kolegialna) Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Doświadczania Świata Kraina Zmysłów wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń na terenie Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. J. Vanier w Płocku. Centrum Doświadczania Świata będzie dostosowane do potrzeb dzieci uczęszczających do przedszkola, głównie ze spektrum autyzmu oraz z innymi niepełnosprawnościami. W ramach projektu powstanie Sala Doświadczania Świata oraz Plac Doświadczania Świata.
15. KOMPLEKS SPORTOWY PRZY SP 23 ogólnomiejski Budowa kompleksu sportowego przy SP 23 w Płocku na potrzeby zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży w przestrzeni miasta Płocka. Projekt ma na celu stworzenie właściwych warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży miasta Płocka. W skład planowanego kompleksu sportowego wodzić będą: bieżnia, skocznia w dal, ścianka wspinaczkowa, ścianka do odbić piłki oraz dwa boiska street ball.
16. ZIELONY ZAKĄTEK Z SIŁOWNIĄ POD BRZOZAMI osiedlowy (os. Wyszogrodzka) Siłownie plenerowe to światowy trend o ciągle rosnącej popularności. Atutem tego rodzaju miejsca jest powszechna dostępność dla użytkowników, a do tego możliwość ćwiczeń nie w zamkniętym pomieszczeniu, a na świeżym powietrzu, w otoczeniu roślinności, z wyznaczonym terenem do odpoczynku. Usytuowanie siłowni plenerowej na terenie SP 12 w Płocku umożliwi dzieciom i młodzieży aktywne uczestnictwo podczas zajęć sportowo – rekreacyjnych. Z nowoczesnego „Zielonego zakątka z siłownią pod brzozami” będą korzystali uczniowie SP 12 w Płocku oraz mieszkańcy osiedla Wyszogrodzka – stanie się więc ona świetnym miejscem do spędzania czasu w sposób aktywny i zdrowy przez osoby w różnym wieku, także przez całe rodziny.
17. CHATKA MORSÓW - INFRASTRUKTURA NAD SOBÓTKĄ DLA MORSUJĄCYCH osiedlowy (os. Skarpa) Miłośnicy zimowych kąpieli od ponad 10 lat regularnie gromadzą się nad miejskim zalewem sobótka, aby zażywać lodowatych kąpieli. Ostatni sezon 2020/2021 przyniósł prawdziwą eksplozję popularności tej zimowej aktywności w płocku, ściągając nad brzeg sobótki każdego weekendu setki osób, w tym także mieszkańców osiedla Skarpa. Morsowanie na stałe wpisało się w nadwiślański krajobraz naszego miasta i lokalnej społeczności. Wśród głosów wielu uczestników zimowych kąpieli pojawia się brak choćby podstawowej infrastruktury, gdzie po kąpieli, niezależnie od panującej na aury można byłoby spokojnie pozostawić swoje rzeczy oraz przebrać się i napić rozgrzewającej herbaty. Stąd też projekt zakłada postawienie zadaszonej, częściowo ażurowej wiaty, z ławkami oraz betonowego, miejskiego grilla oraz kosza na odpady. Taka inwestycja z perspektywy budżetu nie jest kosztowna, natomiast z powodzeniem mogłaby posłużyć jesienią/zimą zdobywającym coraz więcej zwolenników wśród płocczan lodowatym kąpielom, w tym mieszkańcom osiedla skarpa. Jednocześnie, pozostałą część roku również spełniałaby swoje zadanie, pozostając na użytek mieszkańców.
18. SPRZĘT WODNY DLA PŁOCKICH HARCERZY ogólnomiejski Projekt polega na zakupie sprzętu wodnego łódek żaglowych typu Optymist, kajaków turystycznych, pontonu typu RIB wraz z osprzętem na potrzeby działalności jednostek wodnych Hufca ZHP PŁOCK. Jest to innowacyjny i kompleksowy projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka, który wspiera pracę nad charakterem i siłą ducha, uczy niepoddawania się, dążenia do celu poprzez szeroko pojęte wychowanie wodne. Projekt zakłada nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, kajakarstwa, ratownictwa wodnego, bezpiecznego wypoczynku nad wodą i wykorzystania sprzętu wodnego.
19. PRZEBUDOWA ULICY osiedlowy (os. Borowiczki)  Przebudowa ulicy Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą.
20. POMÓŻMY PŁOCKIM ORŁANOM ROZWINĄĆ SKRZYDŁA! osiedlowy (os. Wyszogrodzka) Budowa nowej woliery dla Lucka i Barbary - pary bielików olbrzymich mieszkających w płockim ZOO. Gatunek ten przebywa w ogrodzie zoologicznym w Płocku od 20 lat. Proponujemy wybudowanie nowoczesnej wraz z tablicami edukacyjnymi. Dzięki wielkometrażowej budowli, ptaki będą miały optymalne warunki, by móc rozwinąć skrzydła, a może nawet dochować się potomstwa. Projekt będzie łączył w sobie edukację mieszkańców w zakresie potrzeby ochrony gatunków narażonych na wyginięcie z uatrakcyjnieniem wizyt w płockim ZOO.
21. BOISKO DO KOSZYKÓWKI DLA UŚMIECHU I RADOŚCI DZIECI osiedlowy (os. Łukasiewicza)

 Projekt zakłada budowę boiska do koszykówki dla dzieci i młodzieży obok budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi 4. Obecne boisko zostało wykonane w latach 70 XX wieku. Nawierzchnia boiska jest już zniszczona i stwarza niebezpieczeństwo jego użytkownikom.

Boisko ma umożliwić spędzenie czasu wolnego na powietrzu zamiast przed ekranami telewizorów i komputerów.

Ważnym aspektem ma być bliskość boiska od miejsca zamieszkania, tak aby "wyciągnąć" dzieci i młodzież z domów. Gdy podejdą do okien mieszkań zostaną zachęceni obecnością rówieśników na boisku i do opuszczenia mieszkań i aktywnego, zdrowego spędzania czasu wolnego.

22. ZAPROŚMY JERZYKI NA OSIEDLE WINIARY - POŻEGNAJMY KOMARY I MESZKI osiedlowy (os. Winiary) Jerzyki, to niewielkie ptaki bardzo pożyteczne dla ekosystemu ale również dla ludzi. Co w nich takiego niezwykłego? Ten niepozorny ptak potrafi zjeść 20 tysięcy owadów dziennie. Owady, którymi się żywi to głównie jętki i ochotki, które są zwykle plagą na płockich osiedlach w sezonie letnim. Najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ilości tych owadów jest złożenie swoistego zaproszenia dla osiedlenia jerzyków w sąsiedztwie mieszkańców Płocka.
23. ZAPROŚMY JERZYKI NA OSIEDLE MIODOWA - POŻEGNAJMY KOMARY I MESZKI osiedlowy (os. Miodowa) Jerzyki, to niewielkie ptaki bardzo pożyteczne dla ekosystemu ale również dla ludzi. Co w nich takiego niezwykłego? Ten niepozorny ptak potrafi zjeść 20 tysięcy owadów dziennie. Owady, którymi się żywi to głównie jętki i ochotki, które są zwykle plagą na płockich osiedlach w sezonie letnim. Najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ilości tych owadów jest złożenie swoistego zaproszenia dla osiedlenia jerzyków w sąsiedztwie mieszkańców Płocka.
24. ZAPROŚMY JERZYKI NA OSIEDLE ŁUKASIEWICZA - POŻEGNAJMY KOMARY I MESZKI osiedlowy (os. Łukasiewicza) Jerzyki, to niewielkie ptaki bardzo pożyteczne dla ekosystemu ale również dla ludzi. Co w nich takiego niezwykłego? Ten niepozorny ptak potrafi zjeść 20 tysięcy owadów dziennie. Owady, którymi się żywi to głównie jętki i ochotki, które są zwykle plagą na płockich osiedlach w sezonie letnim. Najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ilości tych owadów jest złożenie swoistego zaproszenia dla osiedlenia jerzyków w sąsiedztwie mieszkańców Płocka.
25. MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY ŚCIEŻCE BIEGOWEJ NAD SOBÓTKĄ osiedlowy (os. Stare Miasto)

Chcesz trenować, spacerować na oświetlonym terenie Sobótki? Oddaj głos na ten projekt!

Projekt zakłada montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej na terenie Sobótki (od strony Wisły - odcinek 1600 m - około 42 latarnie). Teren rekreacyjny nad Sobótką jest miejscem skupiającym mieszkańców Płocka aktywnie spędzających czas na powietrzu o różnych porach dnia. Montaż oświetlenia poprawi bezpieczeństwo i zwiększy dostępność terenu w ciągu doby, pozwoli cieszyć się pięknem Wzgórza Tumskiego i nabrzeża wiślanego. Realizacja projektu osobom uprawiającym sport na terenie nabrzeża wiślanego da możliwość prowadzenia treningów po zmierzchu.

Projekt w pełni wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju miasta Płocka do roku 2030.

26. PARK KIESZONKOWY - RÓŻANE TYSIĄCLECIA WŚRÓD DRZEW osiedlowy (os. Tysiąclecia)

Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego na terenie pomiędzy al. Kobylińskiego, Aleją Nowaka i Szkołą Podstawową nr 16. Będzie to miniaturowy park dostępny dla wszystkich mieszkańców Płocka, w którym będą dominowały polskie drzewa i róże nawiązujące do tradycji Płocka - "miasta róż". Wstępnie w projekcie założono następujące elementy:

 • zakup i posadzenie drzew (dużych, typowych dla parków drzew np. platanów klonolistnych, lip, klonów jesionolistnych), utworzenie rabat np. z róż, traw, bylin lub łąki kwiatowej;
 • rozważenie posadzenia oxytree (drzewa tlenowego) jako soliter jeśli będzie istniała możliwość pełnej kontroli rośliny i zdaniem ekspertów nie będzie ona miała negatywnego wpływu na nawodnienie terenu i inne sąsiadujące rośliny;
 • wprowadzenie systemu nawadniającego, hydroboxów;
 • budowę ścieżek szutrowych umożliwiających spacer po parku kieszonkowym;
 • opracowanie dokumentacji i projektu
 • montaż latarni elektrycznych lub hybrydowych lub solarnych, koszy na śmieci, ławek z oparciem/bez oparcia, stojaka na rowery, ławek podwieszanych z zadaszeniem, ławki dla matek karmiących z przewijakiem, karmników i poidełek dla ptaków.

Obecnie istniejąca zieleń i ciąg pieszy zostaną zachowane. 

27. FESTYN MIĘDZYPOKOLENIOWY "POSTAW NA RODZINĘ" osiedlowy (os. Miodowa) Festyn ten to doskonała priorytetowa integracja międzypokoleniowa dla społeczności przedszkolnej rodziców i dziadków. To kształtowanie postawy szacunku wobec siebie i innych i środowiska, w którym dziecko wzrasta. Budowanie poczucia wartości przy odkrywaniu związków z najbliższą rodziną. Dla wielu to jedna z rzadkich okazji wspólnego spędzania wolnego czasu. Festyn międzypokoleniowy "Postaw na rodzinę" zapewni pogłębienie relacji pomiędzy członkami rodziny w trakcie różnych zabaw i gier na świeżym powietrzu. To doskonała okazja do aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu z wieloma atrakcjami.
28. SPORT I EDUKACJA osiedlowy (os. Dworcowa)

Projekt obejmować będzie:

 • zakup wyposażenia siłowni dla Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku

A także:

 • wyposażenie pracowni szkolnych w specjalistyczne pomoce edukacyjne;
 • wyposażenie pracowni piekarniczej, fryzjerskiej, ogrodniczej, kucharskiej oraz internatu
 • zakup sprzętu nagłaśniającego
 • zakup nowoczesnego sprzętu sportowego dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku
29. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM "ODZYSKAĆ WIĘZI" ogólnomiejski

Stowarzyszenie na rzez osób z autyzmem "Odzyskać więzi" istnieje już prawie 17 lat. Pod swoimi skrzydłami ma ponad 100 podopiecznych. Każdego dnia pomaga wielu dzieciom oraz ich rodzinom. Prowadzi Terapie, organizuje wycieczki oraz kolonie dla dzieci z autyzmem. Stwarza im miejsce, w którym czują się dobrze, uczy funkcjonować w grupie rówieśniczej, jak również w społeczeństwie.

W tym roku stowarzyszenie zmieni swoją siedzibę. Już niebawem drugi dom naszych podopiecznych przeniesie się na drugą stronę Wisły. Niby niedaleko - a jednak... spacer po Tumach, Lody na Starym Mieście, wizyta w ZOO lub kinie staną się w tym momencie odległe.

Dlatego samochód dla podopiecznych stowarzyszenia byłby strzałem w dziesiątkę i dużym ułatwieniem logistycznym.

30.  PŁYWAJ JAK SYRENA osiedlowy (os. Kolegialna) Nieodpłatne zajęcia dla potrafiących pływać kobiet w wieku 6+ lat, w zakresie syreningu, polegające na pływaniu i nurkowaniu w syrenim ogonie. Zajęcia będą odbywały się na pływalni "Jagiellonka" w 3 grupach (dzieci, nastolatki, mamy i córki). Z projektu będzie mogło skorzystać 120 osób. Oprócz spełnienia marzenia o byciu syreną, uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z założycielką "Akademii Syren"
31.  LOTNE PATROLE JERZYKÓW NA PŁOCKICH OSIEDLACH ogólnomiejski Jerzyki, to niewielkie ptaki bardzo pożyteczne dla ekosystemu ale również dla ludzi. Co w nich takiego niezwykłego? Ten niepozorny ptak potrafi zjeść 20 tysięcy owadów dziennie. Owady, którymi się żywi to głównie jętki i ochotki, które są zwykle plagą na płockich osiedlach w sezonie letnim. Najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ilości tych owadów jest złożenie swoistego zaproszenia dla osiedlenia jerzyków w sąsiedztwie mieszkańców Płocka.
32.  INWESTYCJA W POKOLENIA osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Projekt obejmować będzie:

 • Budowę hali namiotowej łukowej wraz z ogrzewaniem na Boisku Szkolnym przy III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
 • Wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
33. WSZECHSTRONNI RAZEM ogólnomiejski

Projekt obejmować będzie:

 • przebudowę istniejącego zewnętrznego boiska szkolnego przy III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku wraz z wymianą nawierzchni i zakupem podstawowego sprzętu sportowego
 • Wyposażenie pracowni komputerowych w sprzęt IT, w tym zakup 32 zestawów komputerowych wraz z licencjonowanym oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Zakup monitorów interaktywnych dla Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły oraz dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. ABPA A.J. Nowowiejskiego
 • Zakup sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego wraz z realizacją zajęć dodatkowych i zatrudnieniem terapeutów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płocku
 • Modernizacja pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku
 • Zakup 21 osobowego busa dla zawodników grup dziecięcych i młodzieżowych Klubu Sportowego Wisła Płock S.A.
 • Działania oraz kampanie służące podnoszeniu świadomości ekologicznej i prozdrowotnej oraz wzbogacenie ekosystemu mieszkańców miasta Płocka
34. ROWEROWE ABC PRZEBUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO osiedlowy (os. Dworcowa) Co oznacza ten znak? Dlaczego na drodze należy zachować ostrożność? Po co są przepisy ruchu drogowego? Im wcześniej przedszkolaki poznają odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z bezpieczeństwem poruszania się po drodze, tym łatwiej im będzie stać się świadomymi uczestnikami ruchu drogowego. Dlatego też powstała idea przebudowy Miasteczka Ruchu Drogowego jako kompleksu do nauki przepisów ruchu drogowego, nauki jazdy na rowerze, egzaminowania na kartę rowerową, ale również miejsca spotkań, które zachęci do aktywności fizycznej szczególnie dzieci i młodzież z osiedla Dworcowa. Istniejące na terenie Miejskiego Przedszkola nr 21 w Płocku Miasteczko Ruchu Drogowego funkcjonuje już od 2003r., po wielu latach użytkowania zostało wyeksploatowane i wymaga przebudowy, wymiany nawierzchni, doposażenia w nowy sprzęt w tym: znaki drogowe, stojaki, sygnalizatory, rowery dla dzieci w wieku 3-7 lat.
35. ZOSTAŃ MISTRZEM - BOKSERSKI PŁOCK osiedlowy (os. Kolegialna) Kontynuacja programu darmowych zajęć z boksu olimpijskiego dla dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat oraz zajęcia rekreacyjno ruchowe dla osób powyżej 19 roku życia.
36. ZAZIELENIAMY UL. GÓRNĄ W PŁOCKU NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW. osiedlowy (os. Wyszogrodzka) Posadzenie 60 lip drobnolistnych w formie zielonego ekranu wzdłuż ulicy Górnej w Płocku wraz z założeniem osłon chroniących drzewa przed uszkodzeniem podczas koszenia trawy oraz nasadzenie krzewów ozdobnych takich jak róże okrywowe. Projekt ten uatrakcyjni wizualnie ulicę Górną w Płocku, a zarazem przyczyni się do ograniczenia hałasu ulicznego oraz poprawy jakości powietrza na osiedlu Wyszogrodzka.
37. ALEJA PLATANOWA DLA PŁOCKA - ZASADŹMY 100 PLATANÓW NA 100 LECIE OBRONY PŁOCKA WZDŁUŻ ALEI MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO  ogólnomiejski Projekt zakłada posadzenia 100 szt. Platanów klonolistnych w pasie zieleni biegnącego pomiędzy pasami ruchu wzdłuż Alei marszałka J Piłsudskiego oraz ul. Wyszogrodzkiej. 100 platanów dla upamiętnienia 100 rocznicy odznaczenie Płocka przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych. Wraz nasadzeniami chcemy zastosować innowacyjną technologię podlewania kropelkowego. Zakup 100 worków do nawadniania kropelkowego zapobiegnie usychaniu nowo posadzonych drzew.
38. WYPOSAŻENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 W PŁOCKU W INTERAKTYWNE, WIELKOFORMATOWE MONITORY DOTYKOWE WRAZ Z LAPTOPAMI. osiedlowy (os. Podolszyce Południe) Projekt polega na dokonaniu zakupu, na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku, 20 monitorów dotykowych o rozmiarze 75 cali i wysokiej rozdzielczości ekranu wraz z laptopami służącymi do obsługi tych monitorów. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości pracy nauczycieli i znacznie poprawi atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz pozwoli na uzyskanie lepszych wyników nauczania. Jest to szczególnie ważne w procesie kształcenia najmłodszych uczniów, a także podczas pracy dydaktycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, których do Szkoły Podstawowej nr 22 uczęszcza bardzo wielu. Szkoła kształci ok. 1200 uczniów w 53 oddziałach, w tym 10 to oddziały integracyjne.
39. SŁONECZNA SZKOŁA osiedlowy (os. Wyszogrodzka) Celem projektu SŁONECZNA SZKOŁA jest wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości. Służyć ma temu poprawa warunków edukacyjno-rehabilitacyjnych poprzez doposażenie placówki w dodatkowe pomoce multimedialne, sprzęt do terapii, zabezpieczenia placówki w kamery, systemy kontroli dostępu. Powyższe działania z pewnością uczynią z naszej szkoły atrakcyjniejszą i nowoczesną placówkę, w której odbywa się edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, ale jednocześnie otworzą szkołę na współpracę z mieszkańcami dzięki możliwości organizowania imprez osiedlowych - szkoła dysponuje doskonałą bazą lokalową, boiskiem. Wszystkie nasze działania na rzecz tego projektu są zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r. , 1.1.3. „Promocja profilaktyki zdrowotnej i rozwój edukacji prozdrowotnej, w tym dotycząca zdrowia psychicznego”, 1.1.6. „Uzupełnienie oferty medycznej w zakresie brakujących specjalizacji”, 1.2.1. „Upowszechnienie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców”, 1.2.4. „Organizacja i promocja wydarzeń sportowych”, 2.1.9.” Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży poprze innowacyjne zajęcia edukacyjne”
40. PIESZA EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNA ŚCIEŻKA HISTORYCZNA ogólnomiejski Przedmiotem projektu jest wykonanie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej na trasie spacerowej w wzdłuż rzeki Wisły oraz zalewu sobótka. Celem przedmiotowej ścieżki jest propagowanie wiedzy związanej z historią miasta płocka. Na ścieżce zostanie rozmieszczonych 10 tablic, które w sposób chronologiczny przedstawią w sposób bardzo elastyczny i innowacyjny istotne dzieje związane z miastem płocka takie jak np.:
a) założenie miasta,
b) Płock stolicą polski,
c) obrona płocka przed bolszewikami,
d) założenie MZRIP,
e) Płock współczesny,
f) i wiele innych ustalonych w czasie konsultacji z mieszkańcami
41. POMNIK PODRÓŻNIKA PŁOCKIEGO osiedlowy (os. Pradolina Wisły) Projekt zakłada powstanie pomnika podróżnika płockiego – jego zadaniem jest upamiętnienie podróżników będących mieszkańcami płocka, którzy w okresie pandemii nie mogą spełniać swoich pasji. Pomnik w kształcie fotela, obok którego stoi plecak turystyczny. Pomnik wykonany będzie z brązu lub innego trwałego materiału. Rzeźba ustawiona przy jednej z głównych dróg wylotowych z płocka (ul. Dobrzykowska, przy przystanku autobusowym Tokary), powinna przyczynić się do promocji naszego miasta, doda otuchy mieszkańcom, zachęci ich do aktywności po ustaniu pandemii, oraz poprawi wizerunek przestrzeni publicznej na terenie osiedla pradolina wisły. Instalacja będzie pełniła aktywną funkcję w lokalnym krajobrazie - na fotelu będzie można usiąść czy też zrobić selfie z pomnikiem. Na oparciu fotela wygrawerowany herb płocka.
42. RELACJE NA ŻYWO Z WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH PRZEZ INTERNET ogólnomiejski Relacje na żywo z wydarzeń kulturalnych i sportowych. Projekt ma na celu relacjonowanie na żywo przez internet na platformę społecznościową wydarzeń sportowych takich jak: mecze piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, tenisa stołowego, zawodów wioślarskich i nie tylko, płockich drużyn sportowych oraz wydarzeń kulturalnych takich jak koncerty, recitale, spektakle artystyczne i nie tylko odbywających się w Płocku.
43. POMNIK KIBICA ogólnomiejski Pomnik poświęcony wszystkim kibicom niezależnie od dyscypliny sportu. Będzie to rzeźba odlana z brązu o wysokości 200 cm.

Usytuowana będzie w kultowy dla kibiców miejscu tj. okolice stadionu Wisły Płock oraz Orlen Areny.
44. MODERNIZACJA DROGI NA ODCINKU ULICY URODZAJNEJ osiedlowy (os. Podolszyce Północ) Modernizacja drogi na odcinku Zbożowa przez ulicę Urodzajną do ulicy Boryszewskiej wraz z oświetleniem.
45. ZAJĘCIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ ogólnomiejski Projekt obejmować będzie modernizację pracowni informatycznej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku przy ulicy Al. Kilińskiego 4 oraz zakup 5 monitorów interaktywnych (wraz z montażem). Pracownia zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny. Projekt zakłada  również doposażenie sześciu  pracowni przedmiotowych w nowoczesne ekrany multimedialne oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół nr 5 w Płocku przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 2a. Stwarzamy w ten sposób  warunki do wielostronnego  rozwoju młodzieży poprzez wprowadzanie alternatywnych form nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych rozwijających zainteresowania młodzieży.
46. ZIELONA STARÓWKA osiedlowy (os. Stare Miasto) Projekt ma na celu wprowadzenie w obrębie Starego Miasta dodatkowej nasady zieleni wysokiej. Ze względu na istniejącą infrastrukturę projekt zakłada dokonanie nasady w przeznaczonych do tego specjalistycznych donicach modułowych (możliwe wykorzystanie wariantu z ławeczką pomiędzy). Projekt zakłada, iż dodatkowa nasada winna pojawić się wzdłuż ulicy Grodzkiej , na Starym Rynku oraz na Pl. 13-tu Straconych (po obu stronach pomnika oraz bezpośrednio za nim - po całej jego szerokości).
47. LATAJĄCY PŁOCK - ZOSTAŃ MŁODYM PILOTEM ogólnomiejski Projekt zakłada przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia lotniczego. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Celem szkolenia jest wykształcenie pilota szybowca. Szkolenie zakończone zostanie zdobyciem licencji pilota szybowcowego. To pierwszy etap w karierze każdego pilota i szansa na dalszy rozwój.

Młodzież zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz (pod okiem licencjonowanych instruktorów) odbędzie pełen kurs praktyczny latania szybowcem. W tym celu zakupiony zostanie szybowiec Puchacz SZD-50 - który jest idealny do profesjonalnej nauki latania.
48. JEŻE I NIETOPERZE W LASKU BRZOZOWYM NA PODOLSZYCACH POŁUDNIE osiedlowy (os. Podolszyce Południe) Projekt przewiduje umieszczenie w Parku Miejskim na Podolszycach Południe ostoi dla jeży, nietoperzy oraz innych dziko żyjących zwierząt, a także umieszczenie tablicy edukacyjnej podnoszącej świadomość ekologiczną osób korzystających z parku.
49. INFORMATYKA DLA MUZYKA - PROJEKT PRACOWNI KOMPUTEROWO-MUZYCZNEJ osiedlowy (os. Kolegialna) Nowoczesne laboratorium komputerowo-muzyczne dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku: pracownia komputerowa z oprogramowaniem muzycznym oraz peryferiami dla małych i dużych artystów.
50. EKOLOGICZNY PARK KIESZONKOWY PRZY UL. TRAKTOWEJ osiedlowy (os. Winiary) Projekt „ekologiczny park kieszonkowy przy ul. Traktowej” zakłada stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy tej części miasta będą mogli odpocząć i spędzić swój wolny czas. Z analizy przykładów parków kieszonkowych w Polsce i na świecie wynika, że najczęściej mają one do 1000 m² powierzchni. Jest to doskonały sposób na tworzenie nowych terenów zielonych w przestrzeni miejskiej. Ich cechą charakterystyczną jest ogólna dostępność i wyposażenie w elementy małej architektury do odpoczynku.
51. WIATY PRZYSTANKOWE NA UL. TRAKTOWEJ (PRZYSTANKI PRZYJAZNA) ogólnomiejski Wiata autobusowa jest niezbędnym elementem każdego udanego miejskiego systemu transportu zbiorowego. Ogólnomiejski projekt „wiaty przystankowe na ul. Traktowej” zakłada montaż dwóch nowych, standardowych wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: 
• przystanek przyjazna (kierunek: maszewska 4833)
• przystanek przyjazna (kierunek: podolszyce 4832)
52. MIEJSCA PARKINGOWE PRZY ULICY 3 MAJA osiedlowy (os. Kolegialna) Utwardzenie nawierzchni gruntowej tłuczniem betonowym z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ulicy 3 maja na terenie działki o nr 596 (obręb 8 śródmieście) o powierzchni około 1.000 m kw.
53. SKATE JUMPBOX i TOR NINJA OCR osiedlowy (os. Podolszyce Północ) SKATE JUMPBOX - to profesjonalny tor do skoków i jazdy na rolkach, hulajnogach, deskorolkach i rowerach, który pozwala na naukę powietrznych ewolucji w kontrolowany i bezpieczny sposób. TOR NINJA OCR - to wielofunkcyjny tor treningowy pozwalający na profesjonalnie i kompleksowe przygotowanie się do biegów OCR z przeszkodami takich jak: Ninja Warrior, Runmageddon, Spartan Race, Barbarian Race, Comandos itp.
54. PODOLANKA DLA UCZNIÓW ogólnomiejski Projekt polega na możliwości otrzymania darmowego, godzinnego biletu na basen Podolanka od piątku do niedzieli za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej.
55. PROZDROWOTNY PROGRAM ROZWOJU TERAPII ZIMNEM DLA SENIORA I NIE TYLKO ogólnomiejski Prozdrowotny program zakupu kriokomór dla miasta Płocka - Podolszyc. Popularyzacja zdrowego stylu życia i zwiększenie dostępności do urządzeń mających wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców Płocka.
56. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ MAZOWIECKIEJ UCZELNI PUBLICZNEJ W PŁOCKU ogólnomiejski Modernizacja sali gimnastycznej, siłowni oraz dodatkowej infrastruktury sportowej należącej do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, które zlokalizowane są przy ulicy Gałczyńskiego 28. Obiekty będą służyć studentom Uczelni, klubom, grupom nieformalnym, rodzinom oraz indywidualnym mieszkańcom Płocka od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Korzystający z obiektów będą ćwiczyć pod opieką animatora.
57. ZWIERZĘCA POLANA - GRZEBOWISKO DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH ogólnomiejski Dla wielu pies, kot lub jakiekolwiek inne zwierzę to prawdziwy przyjaciel. Właściciele często nie wiedzą, co zrobić ze szczątkami swoich zwierząt, kiedy te umrą. Dlatego bardzo często sami zakopują je chociażby w przydomowych ogródkach i w lasach, a za to grozi kara. W Płocku brakuje miejsca, gdzie możemy godnie pożegnać naszych czworonożnych przyjaciół. Możliwa jest tylko utylizacja zwłok zwierzaka, ale nie wszystkim to odpowiada. Inne miasta, jak np. Toruń czy Gdańsk oferują mieszkańcom zwierzęce cmentarze. Powstanie w Płocku grzebowiska dla zwierząt domowych - Zwierzęca Polana będzie wyjściem na przeciw potrzebom wszystkich mieszkańców Płocka posiadających zwierzęta.
58. LINIA 7A CIECHOMICE PODOLSZYCE PRZEZ MOST SOLIDARNOŚCI W 2022 ROKU osiedlowy (os. Ciechomice) Projekt zakłada uruchomienie pilotażowych kursów linii autobusowej 7A na trasie Ciechomice – Podolszyce (przez Most Solidarności). Dzięki niemu mieszkańcy Ciechomic zyskają możliwość szybkiego dotarcia do centrów handlowych, a mieszkańcy Podolszyc, będą mogli w sposób bezpośredni dojechać do terenów rekreacyjno-leśnych.
59. PSI UŚMIECH - OSIEDLOWY PARK DLA PSÓW OSIEDLE MIĘDZYTORZE osiedlowy (os. Międzytorze) Psi Uśmiech – osiedlowy park dla psów przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu na osiedlu Międzytorze (teren zielony w pobliżu salonu meblowego), poprzez stworzenie wybiegu dla psów - miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla psów, oraz dla ich właścicieli.
60. KLIMATYZACJA DLA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W PŁOCKU osiedlowy (os. Podolszyce Północ) Projekt dotyczy zakupu, dostawy i montażu w Żłobku Miejskim nr 2 przy ul. Kleeberga 3 w Płocku klimatyzacji, co pozwoli na komfortową pracę z najmłodszymi, ponieważ obecnie przy upalnych dniach, temperatura w salach dla dzieci sięga ponad 32 stopni C.
61. EKSPERYMENTUJ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU osiedlowy (os. Miodowa)  Na terenie wokół Przedszkola nr 14 chcemy stworzyć ogólnodostępny, edukacyjny plac zabaw składający się z 14 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. W skład placu zabaw wejdą takie elementy jak: koła optyczne z korbką. dwa ksylofony, dwa panele muzyczne, dwa zegary słoneczne, dwie koparki do piasku, dwie eko-kuchnie i dwa eko-memory. Każde urządzenie jest wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem działania danego eksponatu.
62. TRENUJMY RAZEM - ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE osiedlowy (os. Kolegialna) Projekt obejmuje przystosowanie części boiska szkolnego pod siłownie zewnętrzną oraz adaptację świetlicy szkolnej na nowoczesną strefę relaksu dla młodzieży Jagiellonki. Siłownia na powietrzu jest niezwykle ważnym komponentem edukacji sportowej nie tylko dla naszych uczniów, ale równie dzieci, młodzieży i starszych, którzy będą mogli po południu korzystać z naszego obiektu. Ćwiczenia na dworze są znacznie bardziej korzystne dla organizmu każdego człowieka w porównaniu z treningiem na sali gimnastycznej. W obecnej sytuacji, kiedy zarówno młodzież, jak również mieszkańcy Płocka, większość czasu spędzają w domu, częste przebywanie na świeżym powietrzu jest bardzo ważne, gdyż ciało jest lepiej dotlenione, dzięki czemu o wiele łatwiej redukuje tkankę tłuszczową. Dla nas najważniejsze jest zdrowie, dlatego proponujemy naszym uczniom, jak również mieszkańcom naszego osiedla wspólne trenowanie na świeżym powietrzu. Niech wspólne gry i zabawy sportowe w pięknym otoczeniu zieleni, w centrum miasta, w malowniczo położonej Jagiellonce, staną się dla naszych uczniów i mieszkańców Płocka wspaniałym czasem rekreacji dla naszych rodzin.
63. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W WIEKU 6-7LAT osiedlowy (os. Kochanowskiego) Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 11 dla dzieci starszych w wieku 6-7 lat wyposażonego w urządzenia wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, wykonanie wytrzymałej nawierzchni na placu zabaw, przystosowanej do zwiększonej liczby użytkowników.
64. PLAC ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 37 osiedlowy (os. Podolszyce Północ) Trudno sobie wyobrazić, że w dzisiejszych czasach jest przedszkole na terenie którego nie ma placu zabaw. Na osiedlu Podolszyce Północ znajduje się Miejskie Przedszkole nr 37. Posiada piękny, zielony teren. Uczęszcza do niego 218 dzieci. Od dłuższego czasu na terenie placówki nie ma placu zabaw. Urządzenia zabawowe które były od kilkunastu lat, niestety pomimo konserwacji i systematycznych napraw uległy degradacji. Ich dalsze użytkowanie zagrażało bezpieczeństwu dzieci, dlatego zostały zdemontowane. Zależy nam na nowoczesnym i bezpiecznym placu zabaw. Z zastosowaniem bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, która znacznie wpłynie na bezpieczeństwo dzieci: zamortuzuje każdy upadek i wpłynie na jakość korzystania z obiektu (łatwiej utrzymać czystość nawierzchni, dzieci nie mają piasku w butach). W przedszkolu jest 9 grup wiekowych: 3,4 łatki oraz 5,6 latki. Młodsze lubią się kręcić na karuzeli, bujać, robić babki w piaskownicy, zjeżdżać na zjeżdżalni. Starsze wspinać się, skakać, grać w piłkę, eksperymentować, odkrywać .. Wykonywanie tych czynności jest bardzo ważne dla ich rozwoju. Dlatego potrzebny jest plac zabaw, który dostarczy dzieciom rozrywki, wspomoże ich rozwój, ale również zintegruje całe rodziny. Plac zabaw byłby dostępny dla najmłodszych mieszkańców osiedla. Pomóżcie prosimy oddajcie głos na ten pomysł. Twój głos przyczyni się do wielkiej radości maluchów tych obecnych i tych przyszłych!
65. REMONT FILII BIBLIOTECZNEJ NR 13 KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ osiedlowy (os. Miodowa) Filia nr 13 to biblioteka, z której korzystają wszyscy mieszkańcu osiedla - od najmłodszych do najstarszych. Założona w 1989 r., mieści się w lokalu o powierzchni 141 m2, który wymaga gruntownego remontu. Jest jedyną placówką kulturalną na osiedlu, która cieszy się dużym zainteresowaniem. W chwili obecnej nie spełnia żadnych norm wyznaczonych dla miejsc użyteczności publicznej. Remont pozwoli na nowoczesne zorganizowanie przestrzeni biblioteki, spełniając wszystkie oczekiwania użytkowników. To placówka potrzebna i przyjazna mieszkańcom, która ma sprzyjać integracji społeczności lokalnej.
66. MODERNIZACJA BOISK NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PŁOCKU osiedlowy (os. Kolegialna)

Projekt dotyczy modernizacji wielofunkcyjnych boisk do uprawiania gier sportowych: piłki nożnej/piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz rozbiegu i skoczni wraz z piaskownicą. W skład zadania będzie wchodzić demontaż starych i montaż nowych piłkochwytów dookoła boiska do  piłki ręcznej/nożnej, wyposażenie boisk w bramki z siatkami oraz kosze do koszykówki. Zostanie także utwardzony i pokryty teren "Siłowni pod chmurką". Teren dotyczący modernizacji będzie pokryty nawierzchnią polipropylenową. Dodatkowo zostanie zamontowane oświetlenie w celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości uprawiania aktywności fizycznej w godzinach popołudniowych.

Beneficjentami projektu będą zarówno mieszkańcy osiedla (dorośli, dzieci i młodzież), osoby z niepełnosprawnościami oraz podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.

67. KONSERWACJA, ZABEZPIECZENIE SZKLANĄ GABLOTĄ I ILUMINACJA MURU MIEJSKIEGO KAZIMIERZA WIELKIEGO W PŁOCKU ogólnomiejski Celem projektu jest konserwacja Muru miejskiego Kazimierza Wielkiego w Płocku, demontaż otaczającego go metalowego płotu i montaż szklanej gabloty na całym murze, osłaniającej relikt przed wpływem warunków atmosferycznych. Szklana gablota będzie podświetlana, żeby również po zmroku zabytek był widoczny i przyciągał zwiedzających. Projekt przewiduje też montaż tablicy informacyjnej, zawierającej pełną historię zabytku.
68. MIĘDZYPOKOLENIOWE ŁĄCZE CYFROWE - JESTEM ONLINE osiedlowy (os. Międzytorze) Wybierz nasz projekt Międzypokoleniowej integracji cyfrowej. Zakłada on modernizację istniejącej pracowni informatycznej - wymianę sprzętu komputerowego, stworzenie stanowisk dla 18 komputerów PC z pakietem biurowym oraz programem antywirusowym, pozyskania tablicy interaktywnej z projektorem. W ramach projektu zaplanowane są cykliczne warsztaty dla mieszkańców osiedla Międzytorze z zakresu rozwijania i doskonalenia umiejętności cyfrowych, które przeprowadzą uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 w Płocku.
69. STACJA ŻYZNA - ROZBUDOWA SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO O STACJĘ PRZY UL. ŻYZNEJ osiedlowy (os. Podolszyce Północ) Projekt zakłada budowę nowej stacji roweru miejskiego przy ul. Żyznej, w pobliżu nowo powstałej pętli autobusowej linii 15 i 18. Stacja rowerowa będzie w pełni kompatybilna z siecią "Płockiego Roweru Miejskiego", co ułatwi dojazd mieszkańców tej części Płocka do centrum miasta.
70. @CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA osiedlowy (os. Tysiąclecia)

Celem projektu jest utworzenie Cyfrowej Pracowni Językowej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku.

Projekt jest odpowiedzią na rosnące potrzeby uczniów. Zakłada utworzenie kompletnego i integralnego systemu do nauki języków obcych. Pracownia językowa będzie połączeniem rozwiązań hardwarowych z bogatym funkcjonalnie oprogramowaniem. System będzie spełniał najwyższe wymogi lektorskie, a także dawał możliwość sterowania funkcjami w pracowni w technologii bezprzewodowej. Wszystkie aplikacje będzie można obsługiwać na monitorze dotykowym oraz dostosowywać funkcje do potrzeby całej klasy. Szeroki wachlarz możliwości to szansa na zwiększenie efektywności nauczania.