Głosowanie na projekty w 11. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka przeprowadzono w dniach 6-19 września. Mieszkańcy wybierali spośród 52 zadań (13 zadań o charakterze ogólnomiejskim i 39 o charakterze osiedlowym).

14 projektów wybrano do realizacji. Kwota 5 651 293,34 zł została rozdysponowana na 2 projekty ogólnomiejskie i 12 projektów osiedlowych.

Głosować można było:

  • internetowo za pomocą dedykowanego systemu obsługi dostępnego na stronie www.mojemiasto.plock.eu,
  • osobiście w punkcie do głosowania mieszczącym się w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Synagogalnej 4, od poniedziałku do piątku w godz. 9-17,
  • w punktach mobilnych, których lokalizacja zmieniała się codziennie, tak aby mieszkańcy każdego osiedla mieli możliwość oddania swojego głosu. Punkty funkcjonowały również w soboty w galeriach handlowych oraz przy okazji organizowanych w mieście imprez, takich  jak: Półmaraton Dwóch Mostów czy też Piknik dla mieszkańców na terenie zajezdni Komunikacji Miejskiej.

GŁOSOWANIE:
Liczba uprawnionych mieszkańców: 110 726
Liczba mieszkańców którzy oddali głos: 8 810
Frekwencja: 7,96 %
Liczba wszystkich głosów: 15 561
Liczba głosów ważnych: 15 481
Liczba głosów nieważnych: 80

PODZIAŁ NA KANAŁY GŁOSOWANIA (LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW):
Strona internetowa: 6 824
Osobiście: 8 657

LICZBA MIESZKAŃCÓW GŁOSUJĄCYCH W PUNKTACH (LICZBA WYDANYCH KART):
Stały punkt, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Synagogalna 4: 2983
Os. Borowiczki, Książnica Płocka Filia Nr 10, ul. Borowicka 3: 40
Os. Ciechomice, Książnica Płocka Filia Nr 12, ul. Ciechomicka 68: 37
Os. Dworcowa, Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Reja 28: 149
Os. Góry, Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Przyszkolna 22: 114
Os. Imielnica, Miejskie Przedszkole Nr 34, ul. Harcerska 2: 210
Os. Kochanowskiego, Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Kochanowskiego 11: 163
Os. Kolegialna, Książnica Płocka Wypożyczalnia Główna, ul. Kościuszki 6: 17
Os. Łukasiewicza, Piknik na terenie zajezdni Komunikacji Miejskiej, ul. Przemysłowa 17: 161
Os. Międzytorze, Książnica Płocka Filia Nr 7, ul. Piaska 5: 219
Os. Miodowa, Książnica Płocka Filia Nr 13, ul. Dobrzyńska 2a: 16
Os. Podolszyce Południe, Galeria Wisła, ul. Wyszogrodzka 144: 47
Os. Podolszyce Północ/Zielony Jar, Galeria Mazovia, ul. Wyszogrodzka 127: 121
Os. Pradolina Wisły, Siedziba RMO, ul. Nizinna 39: 5
Os. Radziwie, Książnica Płocka Filia Nr 1, ul. Zielona 40: 165
Os. Skarpa, Szkołą Podstawowa Nr 18, ul. Jasna 8: 107
Os. Stare Miasto, Półmaraton Dwóch Mostów, pl. Stary Rynek: 56
Os. Trzepowo, Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Sierpecka 15: 9
Os. Tysiaclecia, Centrum Handlowe Atrium Mosty, ul. Tysiąclecia 2a: 158
Os. Winiary, Izba Wytrzeźwień, ul. Medyczna 1: 6
Os. Wyszogrodzka, Książnica Płocka Filia Nr 2, ul. Kilińskiego 8a: 44

 

LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE PROJEKTY

LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW - PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Nr projektu Nazwa projektu Liczba głosów
34 Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego w Płocku 1582
1 Nowoczesny i bezpieczny kompleks boisk sportowych dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 3 1113
3 Skywalk – szklany taras widokowy na Wzgórzu Tumskim 1075
48 Zawsze bezpieczni 569
47 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ciechomickiej 535
49 Aleja Platanowa dla Płocka - zasadźmy 100 platanów na 100-lecie obrony Płocka wzdłuż alei Marszałka J. Piłsudskiego 471
58 Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku 451
32 Ulica kolorowych parasoli w Płocku 358
29 Projekt techniczny drogi publicznej i wewnętrznej ulicy Piłsudskiego stanowiącej łącznik ul. Wyszogrodzkiej z Aleją Piłsudskiego wraz z sięgaczami, podziałem na 2 etapy z dokumentacją i wykonaniem 158
41 naPowietrzACZ Kultury 147
8 Zadbajmy o nasze osiedle – zagospodarowanie terenu wokół garaży przy rondzie na ul. Gałczyńskiego 130
6 Zadbany i estetyczny teren wokół garaży na ul. Miodowej 103
31 Droga dojazdowa 64

 

LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW - PROJEKTY OSIEDLOWE
Nr projektu Nazwa projektu Liczba głosów
15 E-...Edukacja 790
7 Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy Rembielińskiego 745
16 Z tradycją w nowoczesność 717
19 Nowoczesność i zdrowie 573
5 Walka z hałasem - adaptacja akustyczna pomieszczeń SP 23 439
57 Ledy zamiast kredy – unowocześnienie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku 395
30 Dziecko bezpieczne na drodze - miasteczko ruchu drogowego 359
44 Nowoczesne pracownie informatyczne 359
43 Cyfrowa E-Małachowianka 346
53 Modernizacja i zakup sprzętu multimedialnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 327
28 Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych – etap III 318
42 Ekologiczny autobus do przewozu osób z niepełnosprawnościami 301
2 Rowerem przez Góry – etap I 285
12 Zajęcia z przyszłością w ZST 283
36 Przebudowa, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku 247
9 Wspólnie dla przyszłości 223
20 Wodny świat dziecka 206
55 Zakup monitorów interaktywnych dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Płocku 206
37 Mam poMOC 158
10 Osiedlowy zieleniec 155
14 Funkcjonalna rekreacja 127
26 Bazarek osiedlowy Borowiczki 118
59 Urządzenie placu zabaw dla dzieci najmłodszych 2,5-4-letnich przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku „Pod Aniołami” 116
27 Park miejski Grabówka - Ośnicka etap 1 79
46 Oświetlenie ścieżki biegowej nad Sobótką 76
17 Pływaj jak syrena 75
38 Pomóżmy płockim orłanom rozwinąć skrzydła 70
45 Skwer kompozytorów mini park rekreacyjno-edukacyjny 69
23 Park kieszonkowy Różane Tysiąclecia wśród drzew 67
50 Modernizacja siłowni pod chmurką przy ul. Traktowej 65
39 Projekt zagospodarowania terenu zielonego wraz z wybiegiem dla psów 58
13 Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu samopomocy w Płocku 56
33 Festyn międzypokoleniowy 56
18 Multimedialne przedszkole 55
21 Modernizacja placów zabaw na osiedlu Kochanowskiego w Płocku 55
22 Słoneczna i kwitnąca 49
54 Edukcyjna geo-ścieżka Filmowy Płock 43
51 Pomocni 30
56 AED i pierwsza pomoc na Osiedlu Winiary 29

Obliczenie wyniku polegało na:
1) w przypadku projektów ogólnomiejskich – zsumowaniu głosów oddanych na dany projekt;
2) w przypadku projektów osiedlowych – utworzeniu dwóch list rankingowych:
a) pierwszej listy – ze stosunkiem procentowym uzyskanych głosów przez dany projekt do liczby mieszkańców danego osiedla, wyliczanym zgodnie ze wzorem (liczba zdobytych głosów/liczba mieszkańców danego osiedla) x 100 %;
b) drugiej listy – z bezwzględną liczbą głosów oddanych na dany projekt.

Wybrane do realizacji zostały projekty, które:
1) w ramach listy ogólnomiejskiej uzyskały największą liczbę głosów (jednak nie mniej niż 100 głosów), do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel;
2) w ramach listy osiedlowej uzyskały:
a) co najmniej 50 głosów oraz
b) najlepszy wynik w ramach poszczególnych list rankingowych, do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną listę,
c) wyboru projektów osiedlowych dokonuje się najpierw z listy pierwszej do wyczerpania puli środków, następnie z listy z drugiej, do wyczerpania puli środków z wyłączeniem projektów zakwalifikowanych z listy pierwszej.

 

WYBRANE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
l.p. nr projektu nazwa projektu liczba głosów
1 34 Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego w Płocku 1582
2 58 Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku 451

 

WYBRANE PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA PROCENTOWA (I LISTA)
l.p. nr projektu nazwa projektu osiedle liczba mieszkańców* liczba głosów %
1 2 Rowerem przez Góry – etap I Góry 1852 285 15,39
2 15 E-...Edukacja Dworcowa 5244 790 15,06
3 28 Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych – etap III Imielnica 2780 318 11,44
4 57 Ledy zamiast kredy – unowocześnienie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku Tysiąclecia 5228 395 7,56
5 50 Modernizacja siłowni pod chmurką przy ul. Traktowej Winiary 1870 65 3,48
6 33 Festyn międzypokoleniowy Miodowa 9134 56 0,61

* źródło: Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 28, Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Płock 2021

 

WYBRANE PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA RANKINGOWA (II LISTA)
l.p. nr projektu nazwa projektu osiedle liczba głosów
1 7 Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy Rembielińskiego Łukasiewicza 745
2 16 Z tradycją w nowoczesność Kochanowskiego 717
3 19 Nowoczesność i zdrowie Dworcowa 573
4 44 Nowoczesne pracownie informatyczne Kolegialna 359
5 53 Modernizacja i zakup sprzętu multimedialnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 Miodowa 327
6 13 Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu samopomocy w Płocku Kochanowskiego 56