PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH I EDYCJI BUDETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
LP. NAZWA PROJEKTU
1. BUDOWA OSŁONY PRZECIWHAŁASOWEJ WZDŁUŻ POŁUDNIOWEJ STRONY UL. WYSZOGRODZKIEJ
2. GROTA SOLNA
3. BUDOWA UL. BLISKIEJ WRAZ Z KANALIZACJA
4. OŚWIETLENIE WZGÓRZA TUMSKIEGO
5. OGÓLNODOSTĘPNE UJĘCIE WODY Z POKŁADÓW OLIGOCENU TZW. WODA OLIGOCEŃSKA
6. BUDOWA PARKU I SKWERU NA OS. PODOLSZYCE POŁUDNIE
7. BUDOWA PARKINGU Z PŁYT AŻUROWYCH NA OS. MIĘDZYTORZE NA OK. 100 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW 2,5T. PRZY UL. LACHMANA
8. SKWER GIER MIEJSKICH MIĘDZYTORZE PRZY UL. PIASKA/LACHMANA W PŁOCKU
9. SIĘGACZ OD UL. SYNÓW PUŁKU, CIĄG PIESZO-JEZDNY
10. ZDEMONTOWANIE KONSTRUKCJI POMOSTU (MOLA), WYKONANIE WYCIĄGU KRZESEŁKOWEGO ZE SKARPY DO ZALEWU SOBÓTKA
11. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PRZECIWDZIAŁANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU DZIEDZICZENIA BIEDY
12. MONTAŻ INSTALACJI PRZEWODÓW DO CIEPŁEJ WODY Z WĘZŁA CIEPLNEGO
13. LIKWIDACJA RUIN BUDOWLANYCH
14. TEREN REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY DLA CAŁEJ RODZINY ŁĄCZNIE ZE ZWIERZĘTAMI "JAR BRZEŹNICA"
15. WYPOSAŻENIE I REMONT SALI DO ZAJĘĆ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
16. WYKONANIE BYŁEJ UL. WIEJSKIEJ
17. "NADWIŚLAŃSKI BULWAR" Z WYDZIELONĄ ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ I PASEM ZIEMNYM DLA BIEGACZY
18. MOST NA RZECZE BRZEŹNICY (UL. ROLNA)
19. BUDOWA PRZYSTANI MIEJSKIEJ WZOROWANEJ NA HISTORYCZNYM DWORCU WODNYM "PŁOCK"
20. STOP TIROM W PŁOCKU
21. 3 PASY RUCHU NA ORLEN
22. INTELIGENTY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM
23. PŁATNA STREFA PARKOWANIA - STARE MIASTO
24. PRAWOSKRĘT Z TRASY POPIEŁUSZKI W STRONĘ WYSZOGRODZKIEJ
25. BUDOWA RONDA TURBINOWEGO NA SKRZYŻOWANIU WYSZOGRODZKIEJ I HARCERSKIEJ
26. RONDO LAJOURDIE RONDEM TURBINOWYM
27. REMONT CHODNIKA
28. SADZIMY DRZEWA I KRZEWY NA TERENACH ZIELONYCH
29. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO DLA RODZIN Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ, A MIESZKAJĄCYCH OBECNIE PRZY UL. OTOLIŃSKIEJ 23
30. PRAKTYKI ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - MIESZKAŃCÓW PŁOCKA
31. PROGRAM POZYTYWNEJ PRZEMIANY PŁOCCZAN "ODCHUDZAMY PŁOCK"
32. DREWNIANY OGRÓD RYCERSKI (TEREN BULWARU WIŚLANEGO SOBÓTKA)
33. MOJA WYMARZONA SZKOŁA - WYBUDOWANIE NA TERENIE SZKOŁY POMOCY Z ZAKRESU CHEMII, MATEMATYKI I INNYCH PRZEDMIOTÓW
34. JAR BRZEŹNICY
35. KLUB SENIORA "BOROWICZKI"
36. ORGANIZACJA KURSÓW Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU DLA SENIORÓW
37. PŁOCKIE CENTRUM SPORTÓW WSPINACZKOWYCH
38. ROWERKIEM NAD JEZIORO
39. CENTRUM ROZWOJU UZDOLNIEŃ
40. BUDOWA PUNKTU CZERPALNEGO WODY OLIGOCEŃSKIEJ
41. TAŃCZĄCA FONTANNA
42. BUDOWA POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNEGO POMNIKA KRZYWOUSTEGO ZE STARYM RYNKIEM, REMONT UL. PIEKARSKIEJ
43. WODOTRYSK NA SOBÓTCE
44. PŁOCKA BASKET LIGA
45. KORKI DLA MŁODYCH
46. LIVE IN POLAND
47. BUDOWA STOKU SANECZKOWO-NARCIARSKIEGO
48. KAMPANIA BILLBOARDOWA NA DROGACH WJAZDOWYCH DO PŁOCKA
49. ZAKUP 2 AUTOBUSÓW HYBRYDOWYCH DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W PŁOCKU
50. BUDOWA UL. SAPERSKIEJ WRAZ Z BRAKUJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ (UL. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH DO MANEŻOWEJ)
51. MULTIFUNKCYJNA MUSZLA KONCERTOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ KINA LETNIEGO WRAZ Z MIEJSCAMI DO SIEDZENIA Z UWZGLĘDNIENIEM WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW PODOLSZYC W PROCES PROJEKTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - PARK PÓŁNOCNY PODOLSZYCE
52. PROCES KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PARTNERSTWIE URZĄD MIASTA PŁOCKA, STOWARZYSZENIE "PODOLSZYCE", MIESZKAŃCY PODOLSZYC WRAZ Z PROCESEM PROJEKTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZEZ MIESZKAŃCÓW PODOLSZYC
 53. BUDOWA CHODNIKA POMIĘDZY UL. KALINOWĄ A GÓRNĄ
54. DARMOWA KOMUNIKACJA MIEJSKA DLA STUDENTÓW PŁOCKICH UCZELNI
55. STOWARZYSZENIE PROJEKTU I WIZUALIZACJI ODBUDOWY PŁOCKICH SUKIENNIC - "PODKOWY"
56. PŁOCKI POMNIK PRZEŁOMU - TUMSKA ALEJĄ OBYWATELSKĄ
57. "HEJ SOKOŁY" - POKAZ LOTÓW PTAKÓW DRAPIEŻNYCH NA WZGÓRZU TUMSKIM
58. WYDAWNICTWO PŁOCKIE
59. WYKONANIE REKONSTRUKCJI DWORCA RZECZNEGO TZW. "PRZYSTAŃ"
60. "PASJA - MOJE ŻYCIE" - PROJEKT SKIEROWANY DO DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KTÓRYCH RODZICE NIE MAJĄ ŚRODKÓW NA ZAPEWNIENIE DZIECIOM MANUALNYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH
61. REWITALIZACJA OSTATNIEJ ZACHOWANEJ NA WIŚLE BARKI TYPU "SANDOMIERKA" I UCZYNIENIE Z NIEJ ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ MIASTA ORAZ MIEJSCA EDUKACJI O BEZPIECZNYM ZACHOWANIU NAD WODĄ
62. MOTOCYKL RATUNKOWY
63. REMONT - ODŚWIEŻENIE UL. TUMSKIEJ
 64. ZDROWE PLECY LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
 65. FESTIWAL MUZYKI ŻYDOWSKIEJ
 66. SKWER ZIELENI U ZBIEGU UL. KOCHANOWSKIEGO, BIELSKIEJ I WSCHODNIEJ
 67. ŚCIEŻKA ROWEROWA DLA PŁOCCZAN
 68. OPRACOWANIE STUDIUM, A NASTĘPNIE SAMORZĄDOWO-RZĄDOWĄ PROPOZYCJĘ PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO AGLOMERACJI PŁOCKIEJ JAKO OBSZARU PROBLEMOWEGO I PŁOCKA JAKO OŚRODKA REGIONALNEGO
 69. BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA - 20 WYNIESIONYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W PŁOCKU
 70. PORANKI MUZYCZNE PŁOCKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ
 71. ZINTEGROWANE SZCZEPIONKI DLA NIEMOWLĄT I DZIECI DO LAT 3
 72. WYKONANIE DODATKOWEGO WYJAZDU Z PARKINGU PRZY OGRODZENIU TARGOWISKA PRZY UL. REMBIELIŃSKIEGO
 73. WYKONANIE DOŚWIETLENIE PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH MIĘDZY KOŚCIOŁEM KR. JADWIGI, A BUDYNKIEM KOSSOBUDZKIEGO 9
74. ROZBUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
75. KOMPLEKSOWY REMONT NAWIERZCHNI UL. KOSSOBUDZKIEGO
76.  REMONT KAPITALNY CHODNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH W PASIE DROGOWYM UL. RUTSKICH
77.  ODWODNIENIE TERENU ISTNIEJĄCYCH GARAŻY MIEJSKICH ORAZ MODERNIZACJA I BUDOWA DRÓG WRAZ Z OŚWIETLENIEM (REJON UL. DOBROWOLSKIEGO)