W 10. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka mieszkańcy zgłosili 70 zadań. Ostatecznie po weryfikacji formalno-prawnej i finansowej głosować można było na 50 projektów (10 ogólnomiejskich i 40 osiedlowych). Głosowanie przeprowadzono w dniach 6-19 września. Głosować można było za pomocą systemu obsługi dostępnego na stronie www.mojemiasto.plock.eu oraz osobiście w punkcie do głosowania Urzędu Miasta Płocka przy ul. Misjonarskiej 22. Punkt działał od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:30 oraz w weekendy w godzinach 10:00-15:00.

Pula to 5 459 266,80 zł, w tym na realizację projektów ogólnomiejskich przeznaczono 2 183 706,72 zł, a projektów osiedlowych łącznie 3 275 560,08 zł (po 1 637 780,04 zł na każdą z list).

Frekwencja wyniosła 6,65 %.

 

GŁOSOWANIE:

Liczba uprawnionych mieszkańców: 112 334

Liczba mieszkańców którzy oddali głos: 7 470

Liczba wszystkich głosów: 13 064

Liczba głosów ważnych: 12 989

Liczba głosów nieważnych: 75

 

Podział na kanały głosowania (liczba ważnych głosów):

Strona internetowa: 7 504

Osobiście: 5 485

 

LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW:

LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW - PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU LICZBA GŁOSÓW
33 Wszechstronni razem 2173
31 Lotne patrole jerzyków na płockich osiedlach 1016
37 Aleja Platanowa dla Płocka – Zasadźmy 100 platanów na 100 lecie obrony Płocka wzdłuż alei Marszałka J. Piłsudskiego 622
15 Kompleks sportowy przy SP 23 524
9 Automatyczna toaleta miejska na terenie rekreacyjnym wokół Zalewu Sobótka 341
45 Zajęcia z przyszłością 328
5 Przyszłość zdrowo bezpiecznie ekologicznie 268
7 Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego w Płocku 235
40 Piesza edukacyjno-dydaktyczna ścieżka historyczna 166
67 Konserwacja i iluminacja Muru miejskiego Kazimierza Wielkiego w Płocku 120

 

LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW - PROJEKTY OSIEDLOWE
NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU LICZBA GŁOSÓW
28 Sport i edukacja 1014
16 Zielony zakątek z siłownią pod brzozami 461
1 Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie – Modernizacja boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku oraz ich oświetlenie 445
62 Trenujmy razem, zdrowie najważniejsze 378
64 Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 37 363
66 Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Płocku 363
53  Jumpbox i Tor Ninja OCR 325
70 @ Cyfrowa Pracownia Językowa 299
49 Informatyka dla muzyka – projekt pracowni komputerowo-muzycznej 276
68 Międzypokoleniowe łącze cyfrowe – Jestem online 252
38 Wyposażenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku w interaktywne, wielkoformatowe monitory dotykowe wraz z laptopami 223
34 Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego 218
10 Walka z hałasem – adaptacja akustyczna pomieszczeń SP 23 208
14 Centrum Doświadczania Świata 180
6 Zacisze Plac integracyjny dla seniorów 169
63 Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 6-7 lat 168
23 Zaprośmy jerzyki na Osiedle Miodowa – Pożegnajmy komary i meszki 148
20 Pomóżmy płockim orłanom rozwinąć skrzydła 143
36 Zazieleniamy ul. Górną w Płocku nasadzenia drzew i krzewów 135
13 Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Prof. Władysława Szafera w Płocku oraz dokończenie III etapu projektu Dobra energia dla wszystkich – boisko wielofunkcyjne 134
30 Pływaj jak syrena 133
65 Remont Filii Bibliotecznej nr 13 Książnicy Płockiej 131
46 Zielona Starówka 130
59 Psi Uśmiech – osiedlowy park dla psów osiedle Międzytorze 118
8 Przebudowa, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku 106
69 Stacja Żyzna – rozbudowa systemu roweru miejskiego o stację przy ulicy Żyznej 74
26 Park kieszonkowy – Różane Tysiąclecia wśród drzew 73
35 Zostań Mistrzem – Bokserski Płock 73
50 Ekologiczny park kieszonkowy przy ul. Traktowej 68
48 Jeże i nietoperze w Lasku Brzozowym na Podolszyce Południe 50
12 Remont zabytkowej Rogatki Warszawskiej 44
11 Park miejski Grabówka – Ośnicka etap 1 43
25 Montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej nad Sobótką 43
39 Słoneczna Szkoła 43
3 Pływanie korekcyjne dla dzieci 39
61 Eksperymentuj na świeżym powietrzu! 35
17 Chatka Morsów – Infrastruktura nad Sobótką dla morsujących 33
22 Zaprośmy jerzyki na Osiedle Winiary – Pożegnajmy komary i meszki 24
27 Festyn międzypokoleniowy „Postaw na rodzinę” 23
60 Klimatyzacja dla Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku 11

 

Obliczenie wyniku polegało na:

1) w przypadku projektów ogólnomiejskich – zsumowaniu głosów oddanych na dany projekt;

2) w przypadku projektów osiedlowych – utworzeniu dwóch list rankingowych:

a) pierwszej listy – ze stosunkiem procentowym uzyskanych głosów przez dany projekt do liczby mieszkańców danego osiedla, wyliczanym zgodnie ze wzorem (liczba zdobytych głosów / liczba mieszkańców danego osiedla) x 100 %;

b) drugiej listy – z bezwzględną liczbą głosów oddanych na dany projekt.

 

Wybrane do realizacji zostały projekty, które:

1) w ramach listy ogólnomiejskiej uzyskały największą liczbę głosów (jednak nie mniej niż 100 głosów), do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel;

2) w ramach listy osiedlowej uzyskały:

a) co najmniej 50 głosów oraz

b) najlepszy wynik w ramach poszczególnych list rankingowych, do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną listę,

c) wyboru projektów osiedlowych dokonuje się najpierw z listy pierwszej do wyczerpania puli środków, następnie z listy z drugiej, do wyczerpania puli środków z wyłączeniem projektów zakwalifikowanych z listy pierwszej.

 

W głosowaniu mieszkańcy wybrali do realizacji 15 zadań: 2 ogólnomiejskie i 13 osiedlowych.

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
L.P. NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU LICZBA GŁOSÓW
1 33 Wszechstronni razem 2173
2 40 Piesza edukacyjno-dydaktyczna ścieżka historyczna 166

 

PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA PROCENTOWA (I LISTA)
L.P. NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU OSIEDLE LICZBA MIESZKAŃCÓW* LICZBA GŁOSÓW %
1 28 Sport i edukacja Dworcowa 5303 1014 19,12
2 70 @ Cyfrowa Pracownia Językowa Tysiąclecia 5301 299 5,64
3 68 Międzypokoleniowe łącze cyfrowe – Jestem online Międzytorze 5240 252 4,81
4 16 Zielony zakątek z siłownią pod brzozami Wyszogrodzka 10061 461 4,58
5 34 Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego Dworcowa 5303 218 4,11
6 1 Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie – Modernizacja boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku oraz ich oświetlenie Łukasiewicza 10872 445 4,09
7 50 Ekologiczny park kieszonkowy przy ul. Traktowej Winiary 1794 68 3,79

* źródło: Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 27, Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Płock 2020

PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA RANKINGOWA (II LISTA)
L.P. NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU OSIEDLE LICZBA GŁOSÓW
1  62 Trenujmy razem, zdrowie najważniejsze Kolegialna  378
2  64 Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 37 Podolszyce Północ  363
3  66 Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Płocku  Kolegialna  363
4  49 Informatyka dla muzyka – projekt pracowni komputerowo-muzycznej  Kolegialna  276
5  36 Zazieleniamy ul. Górną w Płocku nasadzenia drzew i krzewów  Wyszogrodzka  135
6  48 Jeże i nietoperze w Lasku Brzozowym na Podolszyce Południe  Podolszyce Południe  50