PROJEKTY ZŁOŻONE W VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

 

Lp. Nazwa projektu Charakter projektu Krótki opis projektu (zaproponowany przez Pomysłodawcę)
1.

Rewitalizacja Placu 13 Straconych

osiedlowy (os. Stare Miasto)

Rewitalizacja Placu 13 Straconych z postawieniem tablic edukacyjnych oraz remontem zewnętrznego poszycia ściany pomnika.

2.

Plac zabaw dla dzieci na Starym Rynku

osiedlowy (os. Stare Miasto)

Nowoczesny plac zabaw dla dzieci na Starym Rynku. 4 place zabaw na każdym narożniku placu Stary Rynek, każdy o innym profilu oraz dla różnych grup wiekowych.

3.

Parking osiedlowy

osiedlowy (os. Miodowa)

Budowa nowego parkingu w trójkącie między ul. Miodową – Słodową 1 – Ośrodkiem Wychowawczym.

4.

Staromiejski system kontroli dostępu do deptaków dla pojazdów. Pieszy bezpieczny na deptaku

osiedlowy (os. Stare Miasto)

Projekt „Pieszy bezpieczny na deptaku” to system zdalnie sterowanych wysuwanych słupków na deptakach ograniczający ruch kołowy dla samochodów osobowych na płockiej Starówce.

5.

Szkoła na sześć

osiedlowy (os. Wyszogrodzka)

Celem projektu jest wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości. Celem jest także przełamywanie barier społecznych poprzez włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne i umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, oświatowych, sportowych poprzez organizowanie lokalnych imprez.

6.

Tężnia solankowa na Osiedlu Kolegialna

osiedlowy (os. Kolegialna)

Budowa tężni solankowej w parku przy Placu Obrońców Warszawy.

7.

Studio-Bus

WYCOFANY PRZEZ POMYSŁODAWCĘ

ogólnomiejski

Stworzenie mobilnego studia koncertowo-nagraniowego przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Płocku wspierającego rozwój artystyczny oraz rozwijającego aktywność koncertową zarówno uczniów szkół jak również mieszkańców Płocka.

8.

Rewitalizacja Placu Edwarda Jurgensa wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Nowowiejskiego

osiedlowy (os. Stare Miasto)

Modernizacja placu Jurgensa usytuowanego w obrębie ulic Bielskiej, Ostatniej i Okrzei. Mimo iż jest to jedno z ważniejszych miejsc naszego miasta, często odwiedzane przez turystów i wykorzystywane przez okolicznych mieszkańców, to z całą pewnością nie może być jego wizytówką. Rewitalizacja tej nieco zapomnianej części Starego Miasta z pewnością przyniosłaby wiele korzyści okolicznym mieszkańcom, seniorom, którzy często odpoczywają na ławeczkach, rodzinom z dziećmi, które tu przebywają, a naprawa chodnika sprawiłaby miłą niespodziankę młodzieży, która tą właśnie drogą zmierza do swoich szkół.

9.

Płocki stok zjazdowy

ogólnomiejski

W promieniu 100km od Płocka, w centralnej Polsce nie ma żadnego stoku zjazdowego, na którym można pojeździć na nartach, desce, itd. To doskonałe miejsce, które dzięki sztucznej nawierzchni jest dostępne dla aktywnych miłośników sportu przez okrągły rok, niezależnie od warunków atmosferycznych. W ostatnim czasie zwiększyła się popularność jazdy, m.in.: na nartach, desce, dlatego też to miejsce ma służyć odpoczynkowi lub rozgrzewce przed zimowym wyjazdem w góry albo po prostu będzie sposobem na odreagowanie od stresującego trybu życia.

10.

Oświetlenie parku na Zdunach oraz parku na Górkach

ogólnomiejski

Celem projektu jest montaż oświetlenia (latarń) w obu parkach, dzięki czemu spacery będą możliwe i bezpieczne również po zmroku.

11.

Łącznik ulicy Zbożowej i Łączniczek z obwodnicą Płocka i drogą lokalną wzdłuż obwodnicy Płocka w stronę ronda w Boryszewie

ogólnomiejski

Łącznik między ulicą Zbożową i Łączniczek a obwodnicą Płocka, który stanowi ważny skrót dla mieszkańców Podolszyc Północnych, jadących w stronę i z PKN-u, oraz objazd w przypadku zablokowania ronda na trasie ks. Popiełuszki.

12.

Skarpol Plac edukacyjno-aktywizujący-wypoczynkowy

osiedlowy (os. Skarpa)

Skarpol Plac edukacyjno-aktywizujacy-wypoczynkowy jest poświęcony dla osób starszych, młodzieży i rodzin z dziećmi. Lokalizacja placu to osiedle Skarpa (działki numer 143/3, 110/5 przy zbiegu ulicy Gałczyńskiego i Słowackiego). Przeznaczony jest dla mieszkańców osiedla Skarpa. Aktywizacja osób starszy będzie polegała na zachęceniu osób starszych do czynnego uprawiania sportu w ramach siłowni zewnętrznej przystosowanej dla osób starszych i młodzieży. Dla najmłodszych zostanie zaplanowany plac zabaw z nowoczesnymi urządzeniami oraz bezpieczną poliuretanową powierzchnią, ławki oraz kurtyny wodne. W ramach placu edukacyjnego zaplanowane zostały stoły szachowe/warcaby/chińczyka oraz piłkarzyki zewnętrze. Przewidujemy także posadzenie różnorodnej szaty roślinnej wraz z opisami. Dzięki temu dzieci i młodzież z pobliskich placówek, ale również korzystająca z placu popołudniami, będzie mogła zdobywać wiedzę w zakresie przyrody. Przed południem będą tu mogły odbywać się plenerowe lekcje biologii, a korzystający z nich w sposób praktyczny zdobywać będą wiedzę z otaczającego ich ekosystemu. Jednocześnie uzupełni to braki zieleni miejskiej występującej na obszarze osiedla Skarpa w zbiegu ulicy Gałczyńskiego i Słowackiego - szczególnie tu potrzebną ze względu na właściwie bezpośrednie sąsiedztwo PKN Orlen. W ramach projektu chcemy aby na placu znalazło się miejsce na kącik rekreacyjno-wypoczynkowy. Byłoby tu miejsce na hamaki miejskie oraz wiatę grillową, zachęcając wszystkich mieszkańców osiedla do wypoczynku na świeżym powietrzu oraz integracji sąsiedzkiej.

13.

Rozbudowa i przystosowanie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych

ogólnomiejski

Dzieci niepełnosprawne podobnie jak ich pełnosprawni rówieśnicy chcą się bawić. Głównym założeniem projektu jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni pozwalającej na rozwój poznawczy, ruchowy i społeczny wszystkich jego użytkowników oraz kontynuację terapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Dzięki sprzętom na placu zabaw, ich użytkownicy będą uczyć się kontroli nad swoim ciałem, poznają jego ograniczenia, zdobędą umiejętność koordynacji i planowania ruchów. Podczas zabawy zostanie zaangażowanych wiele potrzebnych bodźców zmysłu co dla dzieci z niepełnosprawnością jest rodzajem rehabilitacji. Oprócz tego plac zabaw ma przynieść im radość, przestrzeń do odpoczynku, tak jak wiele takich placów zabaw, które są przeznaczone dla dzieci zdrowych. Teren placu zabaw będzie stanowił rozbudowę już istniejącego placu zabaw znajdującego się na osiedlu Wyszogrodzka przy ulicy Południowej.

14.

Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 21

osiedlowy (os. Dworcowa)

Niewiarygodne! Jest miejsce, gdzie dzieci bawią się na placu zabaw ze sprzętem, na którym bawili się ich rodzice? Tak, jest w MP21, ale możemy to zmienić. Wykorzystajmy budżet obywatelski 2020, aby zapewnić dzieciom bezpieczną i radosną zabawę. Teren modernizowanego ogrodu to duża działka porośnięta pięknymi drzewami dająca cień w upalne dni. Problemem jest nierówny teren oraz brak bezpiecznej nawierzchni i zwiększenie ilości urządzeń zabawowych. Powierzchnia pozwala również na wydzielenie terenu na mini boisko, które zaspokoi zainteresowania zwolenników piłki nożnej, ręcznej jaki innych dyscyplin zespołowych. Projekt przewiduje wyposażenie terenu w urządzenia o bezpiecznej konstrukcji i dostosowanie urządzeń do potrzeb i zainteresowań dzieci młodszych i starszych. Teren stałby się nowoczesnym, atrakcyjnym, estetycznym miejscem relaksu wychowanków przedszkola i mieszkańców osiedla. Oddajcie głos na nasz pomysł - to tak jakbyście oddawali głos na radosne dzieciństwo maluchów tych obecnych i przyszłych.

15.

Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórza”

osiedlowy (os. Miodowa)

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Miodowej 18 chcielibyśmy utworzyć, wyremontować i wyposażyć w profesjonalny sprzęt salę do terapii integracji sensorycznej dla uczniów naszej placówki, którzy posiadają opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem do ww. terapii lub mają trudności w uczeniu się czy zaburzenia zachowania, które w znacznym stopniu utrudniają dzieciom funkcjonowanie społeczne i stanowią istotną barierę w przyswajaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych w szkolnej edukacji.
Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem "naukowej zabawy", podczas której jej uczestnik, korzystając z ulubionych sprzętów i pomocy (zjeżdżalnie, basen z piłkami, huśtawki, drabinki, baldachim światłowodowy) niweluje zaburzenia i dysfunkcje. Dziecko zaczyna lepiej funkcjonować w sferze ruchowej, emocjonalnej i poznawczej. Pokonuje trudności z jakimi się zmaga, co daje mu szansę na lepszy rozwój i na lepszą przyszłość.
Jednorazowa inwestycja przyniesie dla naszej placówki i mieszkańców Osiedla Miodowa, długofalowe korzyści - przez wiele lat zapewnimy naszym małym podopiecznym profesjonalną, specjalistyczną i bezpłatną pomoc.

16.

Tężnia Solankowa Radziwiu

ogólnomiejski

Projekt ma na celu budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gromadzkiej na Radziwiu. Projekt będzie zrealizowany podobnie jak projekt "Tężni Solankowej na Winiarach".

17.

Zagospodarowanie terenu rekreacji publicznej wraz z miasteczkiem rowerowym

ogólnomiejski

Osiedle Borowiczki pięknieje z roku na rok. W bieżącym roku powstało boisko trawiaste, kolejna stacja roweru miejskiego. W przyszłym roku powstanie plac zabaw z siłownią pod chmurką. Brakuje miejsca do odpoczynku i rekreacji dla dorosłych i dzieci. Takim miejscem może stać się "teren rekreacyjny z miasteczkiem rowerowym". Inwestycja realizowana dwuetapowo: Etap I - teren rekreacji publicznej, etap II - miasteczko rowerowe.

18.

Zdrowy Płock

ogólnomiejski

Projekt będzie polegał na nasadzeniach drzew, krzewów i kwiatów, wraz z wykonaniem infrastruktury – wykonanie chodników i miejsc parkingowych. Projekt zieleni będzie  polegał na nasadzeniach drzew, w szczególności miododajnych, a także krzewów i kwiatów, wraz z zamontowaniem zabezpieczeń. Numery działek 203/8, 203/13, 203/4,  221/13, 98/33, 98/26, 98/25, 98/32, 98/23, 98/11, 98/31,109 (od strony ulicy Słowackiego), 339/6, 221/18,221/17,220/6. Remont chodnika na odcinku od ul. Słowackiego 2 do ulicy Słowackiego 12, a także  do skrzyżowania z ulicą Gałczyńskiego – numery działek 339/6, 339/4, 250,  wraz z wykonaniem - wyznaczeniem  30 miejsc parkingowych, a także remont chodnika na ulicy Miodowa numer działki 221/13 wraz z wykonaniem dodatkowym miejsc parkingowych w ilości 10 sztuk.

19. Powiedz "si" terapii SI

osiedlowy (os.Miedzytorze)

Projekt przewiduje utworzenie w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Płocku sali do terapii integracji sensorycznej, a także profilaktykę w zakresie rozpoznawania i niwelowania zaburzeń rozwojowych u dzieci mieszkających na osiedlu Międzytorze w formie zajęć integracji sensorycznej oraz bezpłatnych konsultacji dla rodziców. Ponadto planowana jest organizacja warsztatów sensoplastycznych dla najmłodszych (z udziałem rodziców) podczas inicjatyw osiedlowych i szkolnych.

20. Ławki z przewijakiem

osiedlowy (os. Podolszyce Południe)

Projekt zakłada umiejscowienie na osiedlu Podolszyce Południe dwóch ławek z daszkami, miejscem do przewijania dziecka oraz siedliskiem dla rodzica.
Wychodząc naprzeciw rodzicom, a w szczególności mamom, które potrzebują zacisznego miejsca do przewijania oraz nakarmienia swojego dziecka stawiane są specjalne ławeczki, które są coraz bardziej popularne w przestrzeni publicznej.
Ławki do przewijania mają na celu zapewnić poczucie intymności oraz komfortu rodzicom z dziećmi w miejscu publicznym.

21. StudioBus

osiedlowy (os. Kolegialna)

Stworzenie mobilnego studia koncertowo-nagraniowego przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Płocku wspierającego rozwój artystyczny oraz rozwijającego aktywność koncertową zarówno uczniów szkół jak również mieszkańców Płocka.

22. Integracyjno-sensoryczny plac zabaw

osiedlowy (os. Kolegialna)

Projekt zakłada zakup wielofunkcyjnego sprzętu przeznaczonego dla dzieci mieszkańców osiedla Kolegialna i dzieci z niepełnosprawnościami (podopiecznych SOSW nr 1), w każdym przedziale wiekowym. Budowa sensorycznego, integracyjnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przewidziana jest na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 24. W skład placu będą wchodziły urządzenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, o dużej wartości dydaktycznej i poznawczej.

23. Zielony parking ze stawem retencyjnym

osiedlowy (os. Góry)

Na Osiedlu Góry warto zbudować zielony parking ze stawem retencyjnym, który posłuży nie tylko mieszkańcom Osiedla Góry, ale również pozostałym mieszkańcom regionu płockiego. Celem projektu jest to, aby mieszkańcy z różnych części regionu mogli pozostawić samochód na parkingu, a następnie aktywnie spędzać czas, np. poprzez bieganie, jazdę na rowerze lub spacery. To wszystko możliwe jest dzięki doskonałemu zagospodarowaniu terenu (wiele ścieżek rowerowych, sąsiedztwo lasów, a tym samym większa ilość czystego powietrza). Wszystkie te aspekty wpływają pozytywnie i zachęcająco na korzystanie z tego terenu. Utworzenie stawu retencyjnego z łąkami kwietnymi będzie doskonałym miejscem do odpoczynku, odreagowania od stresującego trybu życia. Ponadto staw retencyjny może być wykorzystywany na potrzeby strażaków, np. przy pożarach.

24. Minirampa "Skate Park"

osiedlowy (os. Podolszyce Północ)

Minirampa do amatorskiej jak i profesjonalnej jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach. Realizacja tej inwestycji będzie służyć, dzieciom, młodzieży ale także osobom dorosłym chcącym aktywnie spędzać czas wolny na świeżym powietrzu. Minirampa to urządzenie przypominające kształtem półksiężyc, służące do doskonalenia jazdy na wyżej wymienionych środkach transportu. Wszystkie 3 wskazane grupy docelowe będą mogły korzystać z niej w sposób nieograniczony. Wielkość minirampy nie stwarza żadnego zagrożenia a pozwoli cieszyć się z jej korzystania.

25. Mo-Tor Płock - Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy

ogólnomiejski

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz zbudowanie uniwersalnego toru drogowego dla samochodów, motocykli i innych pojazdów na terenach lotniska (działki 175/10 i 175/11). Powstałby on w oparciu o wytyczne Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. oraz we współpracy z PZMot. Tor pełniłby przede wszystkim rolę szkoleniową, do symulacji trudnych warunków drogowych w maksymalnie bezpiecznych warunkach, co przyczyniłoby się do podnoszenia umiejętności jazdy kierowców. To również idealne miejsce do organizowania różnego rodzaju imprez o charakterze motoryzacyjnym dedykowanych nie tylko amatorom. Przyczyniłby się do rozwijania sportów motorowych w naszym mieście. Tor pełniłby też rolę miejsca spotkań środowisk motoryzacyjnych (SPOTy), które w bezpiecznych warunkach, poza ruchem ulicznym, mogłyby szlifować swoje umiejętności i prowadzić pokazy. Szacunkowa długość toru - 2 kilometry. Szerokość 8 - 12 metrów.

26. Mo-Tor Płock - Plac szkoleniowy wraz z parkingiem i pawilonem dydaktycznym

osiedlowy (os. Trzepowo)

Mo-Tor Płock Plac szkoleniowy wraz z pawilonem dydaktycznym to parking wielofunkcyjny, czyli podstawowa funkcja miejsca do parkowania samochodów wzbogacona o dodatkowe opcje tj. plac manewrowy, czy miasteczko ruchu drogowego, gdzie każdy - młodszy lub starszy – będzie mógł spróbować swoich sił, czy też się doszkolić. Wystarczy też wyznaczyć odpowiednie strefy, jak również terminy, by swoje miejsce znaleźli tu ci, którzy potrzebują miejsca do treningów. Myślimy tu przede wszystkim o stunterach – motocyklistach, wykonujących na swoich sprzętach różnego rodzaju ewolucje ale również o najmłodszych zaczynających swoją przygodę z motoryzacją. Od lat nie mają oni swojego miejsca w mieście. Trenują na parkingu przy Orlenie, a to właśnie z nich wywodzi się m.in. Mistrz Polski w stuncie Maciej DOP Bielecki. Parking mógłby być również dedykowany pod wszelkiego rodzaju spotkania wszelkich środowisk motoryzacyjnych, których w naszym mieście nie brakuje. Ta przestrzeń do prezentacji pojazdów jest potrzebna. Zniknąłby problem z nieformalnymi spotami, blokującymi miejsca parkingowe w mieście. Otworzyłyby się też szersze perspektywy na organizowanie wszelkiego rodzaju wystaw samochodowych czy motocyklowych. To wspieranie organizacji związanych z motoryzacją w naszym mieście, a przy okazji i promocja miasta. A do tego wszystkiego wystarczy praktycznie kawałek placu, który mógłby powstać na działce 7/6 u zbiegu ulic Bielskiej i Jędrzejewo. Pawilon dydaktyczny pozwoli na przeprowadzanie szkoleń, odpraw w tym również dla służb czy wzbogaci obiekt o zaplecze sanitarno - socjalne.

27. Wodny świat dziecka

ogólnomiejski

Wodny świat dziecka to miejsce do rekreacji i zabawy w wodzie dla całej rodziny, w formie płytkiej niecki o nieregularnym kształcie, wykonane z miękkiej pianki antypoślizgowej. Wyposażony będzie w zautomatyzowane urządzenia wodne takie jak: tunel z kręgów, ryba, krab, wodna galaretka. Plac zabaw zapewni bezpieczne środowisko rekreacyjne czynne w sezonie wiosenno-letnim w godzinach 8:00-21:00.

28. Wodny świat dziecka - mini

osiedlowy (os. Skarpa)

Wodny świat dziecka to miejsce do rekreacji i zabawy w wodzie dla całej rodziny, w formie płytkiej niecki o nieregularnym kształcie, wykonane z miękkiej pianki antypoślizgowej. Wyposażony będzie w zautomatyzowane urządzenia wodne takie jak: tunel z kręgów, ryba, krab, wodna galaretka. Plac zabaw zapewni bezpieczne środowisko rekreacyjne czynne w sezonie wiosenno-letnim w godzinach 8:00-21:00.

29. Zostań Mistrzem - bokserski Płock

osiedlowy (os. Kolegialna)

Kontynuacja programu darmowych zajęć z boksu olimpijskiego dla dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat oraz zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla osób powyżej 19 roku życia.

30. Góry na sportowo - boks olimpijski dla dzieci i młodzieży

osiedlowy (os. Góry)

Darmowe zajęcia sportowe z boksu olimpijskiego dla dzieci w wieku 12-16 lat.

31. Budowa oświetlenia doświetlającego na obiekcie Stadion Miejski im. Bernarda Szymańskiego w Płocku znajdującego się przy ul. Sportowej 3

osiedlowy (os. Kochanowskiego)

Projekt obejmuje budowę oświetlenia doświetlającego bieżnię na stadionie miejskim im. Bernarda Szymańskiego. W ostatnich latach znaczenie wzrosła aktywność fizyczna Płocczan. Wielu z nich trenuje sport amatorsko i wyczynowo. Treningi na stadionie odbywają się o różnych porach. Niestety nie jest możliwe prowadzenie treningów po zmroku. Doświetlenie stadionu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa, zwiększy dostępność w ciągu doby do obiektu.
Projekt zawiera kompleks prac budowlanych i instalacyjnych łącznie z wykonaniem projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów.
Założono zaprojektowanie selektywnego oświetlenia danego obszaru stadionu, co pozwoli ekonomicznie korzystać z oświetlenia.
Jeśli jesteś sportowcem, trenowałeś, trenujesz lub będziesz trenował na stadionie miejskim w Płocku – oddaj głos na ten projekt.
Jeśli jesteś rodziną sportowca lub jego znajomym i zależy ci tym by miał zapewnione godne, bezpieczne warunki do treningu – oddaj głos na ten projekt.
Jeśli jesteś kibicem i chcesz cieszyć się sukcesami płockich sportowców – oddaj głos na ten projekt.
Jeśli jesteś dzieckiem, młodzieżą, dorosłym, seniorem – zagłosuj i uprawiaj sport na oświetlonym stadionie miejskim w Płocku.

32. Wiaty rowerowe, stojaki na rowery dla wszystkich osiedli Płocka i wszystkich płockich szkół

ogólnomiejski

Jeśli jeździsz na rowerze lub Twoi bliscy są rowerzystami i zależy Ci na rozwoju infrastruktury rowerowej to wybierz ten projekt!
Projekt obejmuje zakup i montaż wiat rowerowych do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Płock (29 wiat rowerowych) oraz zakup i montaż stojaków do rowerów w kształcie odwróconej litery „u” na terenie wszystkich 21 płockich osiedli (około 1957 odwróconych „u”).

33. Utwardzenie terenu między blokami przy ul. Topolowa 5 a ul. Kazimierza Wielkiego 34 (kostka polbruk bezfazowy), montaż oświetlenia i utworzenie terenu zielonego)

osiedlowy (os. Miodowa)

To dzięki Państwa głosom będzie można poruszać się po terenie między blokami Topolowa 5 i Kazimierza Wielkiego 34 bezpiecznie, po utwardzonej nawierzchni w sąsiedztwie zielonego terenu, bez narażenia na upadek. Prosimy o głos!
Projekt obejmuje utwardzenie terenu pomiędzy blokami przy ul. Topolowa 5 a ul. Kazimierza Wielkiego 34 (kostka polbruk bezfazowy), montaż oświetlenia oraz założenie terenu zielonego (trawnik z nasadzeniami lub łąka kwiatowa z zachowaniem istniejących nasadzeń) w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Celem projektu jest poprawa komfortu życia na osiedlu Miodowa, poprawa estetyki osiedla oraz likwidacja miejsc, które stanowią niebezpieczeństwo w ruchu pieszych i utrudniają poruszanie po osiedlu. Obecnie miejsce we wskazanej  lokalizacji jest codziennie uczęszczane przez mieszkańców i stanowi ciąg pieszy prowadzący z ul. Kazimierza Wielkiego do sklepów Lidl i Netto oraz dojście do ul. Kobylińskiego. Niestety ze względu na brak utwardzenia nawierzchni tworzy się tam błoto co uniemożliwia poruszanie się mieszkańcom a nierówna nawierzchnia stanowi zagrożenie dla pieszych.

34. Rowerowe osiedle Dworcowa - Wiaty rowerowe, stojaki na rowery, stacja naprawy rowerów

osiedlowy (os. Dworcowa)

Chcesz mieć miejsce do zostawienia roweru przy bloku na osiedlu Dworcowa, wiatę rowerową przy szkole oraz stację naprawy rowerów – to oddaj na ten projekt głos. Projekt obejmuje zakup i montaż 2 wiat rowerowych do Szkoły Podstawowej nr 21 oraz zakup i montaż stojaków do rowerów w kształcie odwróconej litery „u” na osiedle Dworcowa (300 odwróconych „u”.). Stojaki zostaną umieszczone przed blokami. Zamontowana zostanie również stacja naprawy rowerów przy placu zabaw między blokami przy ul. Chopina 63 , ul. Otolińska 15 a ul. Chopina 59.

35. Montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej nad Sobótką

osiedlowy (os. Stare Miasto)

Chcesz trenować, spacerować na oświetlonym terenie dookoła Sobótki? Oddaj głos na ten projekt! Projekt zakłada montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej na terenie Sobótki (od strony Wisły – odcinek 1600 m – około 42 latarnie). Teren rekreacyjny nad Sobótką jest miejscem skupiającym mieszkańców Płocka aktywnie spędzających czas na powietrzu o różnych porach dnia. Montaż oświetlenia i kamer monitoringu poprawi bezpieczeństwo i zwiększy dostępność terenu w ciągu doby, pozwoli cieszyć się pięknem Wzgórza Tumskiego i Nabrzeża Wiślanego. Realizacja projektu osobom uprawiającym sport na terenie Nabrzeża Wiślanego da możliwości prowadzenia treningów o różnych porach.

36. "Pierwsza pomoc w Płockich szkołach" baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED

ogólnomiejski

Czy wiesz, że Ty też możesz uratować komuś życie, a może to ktoś będzie ratował Ciebie? Warto umieć udzielać pierwszej pomocy i mieć czym jej udzielać. Jeśli tak samo myślisz oddaj głos na ten projekt.
Celem projektu „Pierwsza pomoc w płockich szkołach”– baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED” jest stworzenie warunków do nauki i doskonalenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży, edukacja uczniów i nauczycieli a także rozbudowa sieci AED na terenie Płocka.
W zakres projektu wchodzi wyposażenie wszystkich 29 szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) prowadzonych przez Miasto Płock w:
1)  AED treningowe,
2) komplet fantomów do nauki resuscytacji (postać niemowlęcia, dziecka, dorosłego),
3) fantom z wizualizacją diodami led krążenia podczas resuscytacji – dla szkół podstawowych,
4) fantom osoby dorosłej do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej (cała postać z aparaturą oceniającą skuteczność resuscytacji i wydrukiem) – dla szkoły ponadpodstawowej,
5) kamizelka fantom do ćwiczeń pierwszej pomocy w przypadku zadławień – dla szkoły ponadpodstawowej,
6) 5 apteczek plecakowych z wyposażeniem dla każdej szkoły,
7) dodatkowo zostanie przeprowadzone szkolenie z pierwszej pomocy dla 290 osób (po 10 osób z każdej szkoły –  np. 5 uczniów, 5 nauczycieli),
8) montaż defibrylatora AED w każdej szkole ponadpodstawowej - element stanowiący bardzo ważne ogniwo łańcucha przeżycia w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia,
9) w szkołach ponadpodstawowych po montażu AED zostanie przeprowadzone szkolenie dla 10 osób z każdej ze szkół (obsługa AED i nauka RKO).

37. Rowerowe osiedle Łukasiewicza - Wiaty rowerowe, stojaki na rowery, samoobsługowa stacja naprawy rowerów

osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Jeśli chcesz mieć wiele stojaków do przypięcia roweru przed blokami na osiedlu Łukasiewicza, wiaty rowerowe przy szkołach SP 3 i „Elektryku” oraz samoobsługową stację naprawy rowerów to oddaj głos na ten projekt. Projekt obejmuje zakup i montaż wiat rowerowych wraz ze stojakami na rowery typu odwrócona litera „u” na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Kossobudzkiego 7; Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7 oraz zakup i montaż stojaków do rowerów w kształcie odwróconej litery „u” na osiedle Łukasiewicza (620 szt. odwróconych „u”). Stojaki zostaną umieszczone przed blokami. Zamontowana zostanie również samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Kossobudzkiego 7.

38. Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 im. Marii Macieszyny

osiedlowy (os. Kolegialna)

Wykorzystaj Budżet Obywatelski do poprawy edukacji maluchów. W ramach projektu możemy poprawić przedszkolakom plac zabaw, który w chwili obecnej nie jest najlepszym miejscem do zabawy. Jeśli jednak chcesz - możesz pomóc. Spraw dzieciakom radość. Weź udział w głosowaniu i oddaj swój głos na nasz projekt.

39. Czyste powietrze na osiedlu Imielnica

osiedlowy (os. Imielnica)

Poprawa jakości powietrza na osiedlu Imielnica poprzez wymianę pieców węglowych na ekologiczne piece gazowe w prywatnych domach.

40. Kompleks sportowy SP 23

ogólnomiejski

Budowa kompleksu sportowego przy SP 23 w Płocku na potrzeby zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży w przestrzeni miasta Płocka. Projekt ma na celu stworzenie właściwych warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży miasta Płocka. W skład planowanego kompleksu sportowego wodzić będą: bieżnia, skocznia w dal, ścianka wspinaczkowa, ścianka do odbić piłki oraz dwa boiska street ball.

41. Zakup 9 osobowego samochodu dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku

osiedlowy (os. Miodowa)

Celem projektu jest zakup 9 osobowego samochodu dla Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Realizacja projektu zwiększy szanse edukacyjne uczniów (będących w dużej mierze mieszkańcami osiedla). Wpłynie na indywidualizację pracy z nimi poprzez udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, konkursach, zawodach sportowych oraz zewnętrznych szkoleniach zawodowych organizowanych przez wiodące firmy branży budowlanej, instalacyjnej, ochrony środowiska a także w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i energetyki odnawialnej. Realizacja projektu stworzy również możliwość podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz mieszkańców osiedla Miodowa. Zwiększy mobilność osób starszych i niepełnosprawnych z terenu osiedla.

42. Wiaty rowerowe i samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 w Płocku

osiedlowy (os. Kochanowskiego)

Projekt obejmuje zakup i montaż 2 wiat rowerowych, w których zostaną zamontowane stojaki rowerowe na min. 30 rowerów. Wiaty zostaną umieszczone na terenie zielonym znajdującym się przy wejściu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11, przy ulicy Kochanowskiego 11. Obok wiat zostanie zamontowana samoobsługowa stacja naprawy rowerów, z której będą mogli korzystać uczniowie, rodzice i mieszkańcy osiedla Kochanowskiego.
43. Nadwiślańska Strefa Wspinaczkowa

ogólnomiejski

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni do wspinania, która może służyć każdemu mieszkańcowi Płocka jako miejsce do aktywnego spędzania czasu. Na projekt składa się ściana wspinaczkowa z drogami zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych wspinaczy, a także strefa relaksu - nie tylko dla pasjonatów wspinaczki. Nadwiślańska strefa wspinaczkowa, dzięki niezwykłej lokalizacji, będzie idealnym miejscem do organizowania dużych imprez wspinaczkowych, na których będą mogli występować najlepsi wspinacze z Polski i zagranicy, co przyczyni się do promocji miasta Płocka.
44. Projekt edu.BOT - życie robotów - innowacyjne zajęcia z informatyki

osiedlowy (os. Kochanowskiego)

Projekt edu.BOT - życie robotów, to innowacyjne wprowadzenie robotyki na zajęciach edukacyjnych z informatyki w Szkole Podstawowej nr 14 w Płocku, dzięki powstaniu nowoczesnej pracowni informatycznej wraz z szeroką gamą robotów edukacyjnych.
45. Siłownia zewnętrzna

osiedlowy (os. Ciechomice)

Siłownia zewnętrzna ma być zlokalizowana na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 2 przy ul. Ciechomickiej
46. Budowa Skateparku w Borowiczkach

osiedlowy (os. Borowiczki)

Niewielki obiekt zajmie powierzchnię ok. 300 m2 oraz przyjmie formę alejek parkowych. Elementy Skateparku zostaną wkomponowane w istniejącą architekturę tak, aby równocześnie spełniały funkcję ogólnodostępności. Obiekt będzie dostosowany do jazdy na hulajnogach, deskorolkach, rolkach i rowerach. Budowa Skateparku w pobliżu stadionu w Borowiczkach uatrakcyjni teren tworząc swoisty kompleks sportowy osiedla.
47. Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m2 przy ulicy Tokarskiej 29

osiedlowy (os. Pradolina Wisły)

Założeniem projektu jest umożliwienie mieszkańcom drugiej części osiedla "Pradolina Wisły" stworzenia miejsca do przeprowadzenia warsztatów terapeutycznych dla seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Organizowanie wspólnych spotkań w celu umocnienia więzi pokoleniowej.
48. Sala wyciszeń w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Płocku

osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Sala wyciszeń to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie w szkole wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Celem zorganizowania tego typu sali jest relaksacja, wyciszenie, obniżenie stanu napięcia i stresu co w konsekwencji przekłada się na poprawę funkcjonowania uczniów podczas zajęć dydaktycznych i terapeutycznych.
49. Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie

osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Projekt obejmuje zakup samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy w Szkolnym Ośrodku Szkolenia Kierowców w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7. samochód będzie wykorzystywany do realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotu nauka jazdy, ujętego w podstawie programowej kształcenia zawodowego dla technikum i branżowej szkoły I stopnia.
50. Obywatelski Płock

ogólnomiejski

Projekt będący inicjatywą mieszkańców miasta Płocka. Obejmować będzie budowę boiska do teqball, zakup 9-osobowego samochodu oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego dla uczniów płockich szkół, utworzenie poradni Małżeństwa i rodziny, jak również dokończenie budowy i wyposażenie II piętra CTR. Projekt zapewni rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i sportowej naszego miasta.
51. Nowoczesny, ekologiczny, bezpieczny Plac Zabaw dla dzieci i młodzieży "Stadionik"

osiedlowy (os. Kochanowskiego)

Nowoczesny, ekologiczny, bezpieczny Plac Zabaw dla dzieci i młodzieży "Stadionik" to cicha, spokojna, zadrzewiona enklawa w centrum miasta. Plac Zabaw częściowo został już zmodernizowany, jednak nadal wymaga wiele pracy. Pomysł polega na stworzeniu miejsc dla dzieci, młodzieży, całych rodzin, gdzie można będzie bawić się i odpoczywać pośród drzew i krzewów. Daleko od betonu i asfaltu. To tutaj dzieci będą mogły posłuchać śpiewu ptaków oraz zobaczyć drobne owady w naturalnym środowisku. Ze względów bezpieczeństwa proponujemy wykonanie minimalnej ilości nawierzchni syntetycznej - gumowej, przeważająca część placu zabaw pozostanie zadrzewiona, alejki spacerowe zostaną wykonane z nawierzchni trawiastej wzmocnionej kratą trawnikową. Wokół drzew zostaną wysypane zrębki drewniane oraz kamień naturalny. Nowoczesne kolorowe urządzenia dla dzieci zapewnią wiele godzin wspaniałej zabawy.
52. Zakup samochodu osobowo-dostawczego (busa) na potrzeby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów

osiedlowy (os. Kolegialna)

Dla prawidłowego funkcjonowania placówki niezbędny jest zakup samochodu osobowo-dostawczego. Samochód osobowo-dostawczy posłużyłby do transportu zespołów Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na koncerty, spektakle i uroczystości, transportu sprzętu nagłośnieniowego, wyposażenia scenicznego, nośników promocyjnych, wystaw, kostiumów, rekwizytów oraz jako pojazd służbowy w celu organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Płocka.
53. Nowoczesna edukacja

osiedlowy (os. Dworcowa)

Celem projektu jest zapewnienie warunków optymalnego rozwoju osób z niepełnosprawnościami dzięki nowoczesnej bazie oświatowo-terapeutyczno-rehabilitacyjnej w SOSW nr 2 oraz wieloaspektowa pomoc w stworzeniu możliwości lepszego startu w dorosłe życie.
54. Wózkowe Pogotowie "Ratunkowe"

ogólnomiejski

"Wózkowe Pogotowie Ratunkowe" to mobilny warsztat do naprawy wózków dla osób niepełnosprawnych. Będą świadczone usługi z dojazdem w celu: wymiany opon i dętek, wymiany łożysk w kółkach wózków, dowóz aktywnych wózków dla osób niepełnosprawnych. Obsługa będzie stała w ciągu całego roku. Klient - osoba niepełnosprawna płaci tylko za wymienione części.
55. Kładka (dla pieszych) nad ulicą Wyszogrodzką w okolicy marketu OBI

osiedlowy (os. Podolszyce Północ)

Kładka nad ulicą Wyszogrodzką w okolicy OBI oraz sklepu Agata Meble znacznie ułatwi przejście pieszym nie tamując ruchu samochodowego, a odległość między światłami jest dość odległa.
56. Psi uśmiech - Osiedlowy park dla psów - Osiedle Łukasiewicza

osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu na osiedlu Łukasiewicza (teren zielony przy dyskoncie Biedronka) poprzez stworzenie wybiegu dla psów - miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla psów oraz ich właścicieli.
57. Psi uśmiech - Osiedlowy park dla psów - Osiedle Skarpa

osiedlowy (os. Skarpa)

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu na osiedlu Skarpa  (teren zielony w pobliżu zalewu Sobótka) poprzez stworzenie wybiegu dla psów - miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla psów oraz ich właścicieli.
58. EKO PATROL - Dobro zwierząt - Wspólna sprawa

ogólnomiejski

Projekt "EKO PATROL - Dobro zwierząt - Wspólna sprawa" zakłada utworzenie eko patrolu, w tym m. in. zakup wyspecjalizowanego pojazdu wraz z oprzyrządowaniem, którego celem będzie w szczególności: zapobieganie bezdomności zwierząt, przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymaniem zwierząt domowych oraz wolno żyjących, udzielanie pomocy zwierzętom dzikim, chorym lub rannym.
59. Park wodny na Sobótce

osiedlowy (os. Skarpa)

Na płockiej Sobótce może powstać park wodny. Projekt obejmuje zakup i montaż pompowanych urządzeń pozwalających zbudować na terenie Sobótki park wodny. Urządzenia tworzące park wodny tj. przeszkody, platformy, ścianki, tory przeszkód pozwalają na niezapomnianą zabawę w środowisku wodnym, kształtują motorykę, równowagę, koordynację ruchową. Każda osoba korzystająca z parku wodnego wyposażona jest w kamizelkę, która pozwala na bezpieczną aktywność w środowisku wodnym. Dojście do parku wodnego odbywałoby się za pomocą podestów zainstalowanych na obiekcie a następnie (po założeniu kamizelek) do parku wodnego. Jednorazowo przez godzinę z parku wodnego może korzystać 56 osób. Po sezonie (czerwiec-wrzesień) część urządzeń może zostać przeniesiona na pływalnię Podolanka i stanowić atrakcję w pozostałych miesiącach roku w wybranych godzinach i dniach użytkowania obiektu w celu uatrakcyjnienia oferty basenu i zapewnienia jak największej dostępności dla wszystkich użytkowników pływalni. Lubisz aktywność fizyczną w wodzie, lubisz dobrą zabawę, chcesz kształtować swoją sprawność i spędzać czas z całą rodziną - oddaj głos na ten projekt.

60. Budowa tężni solankowej osiedle Międzytorze

osiedlowy (os. Międzytorze)

Budowa tężni solankowej na osiedlu Międzytorze w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola nr 5 i placu zabaw. Wkomponowanie tężni w zagospodarowany skwer pomiędzy ulicami Piaska i Lachmana

61. Warsztaty parkour oraz breakdance

osiedlowy (os. Kolegialna)

Projekt dotyczy treningów parkour oraz breakdance dla dzieci i młodzieży. Parkour to aktywność fizyczna polegająca na efektywnym, bezpiecznym i użytecznym przemieszczaniu się w przestrzeni miejskiej. Breakdance natomiast to taniec stanowiący jeden z czterech elementów kultury hip-hop. Za sprawą naszego projektu młodzi ludzie mogliby nieodpłatnie korzystać z powyższych form spędzania czasu wolnego. Uczestnicy projektu uzyskaliby za sprawą przeprowadzonych zajęć odpowiednie umiejętności z zakresu parkour oraz breakdance, a także zwiększyli swoją sprawność ogólną.

62. Zapora pływająca do ochrony nowego nabrzeża

ogólnomiejski

Pływająca zapora chroniąca obszar między molem a nowym nabrzeżem przed płynącymi Wisłą śmieciami /w tym np.drzewami/

63. Wykonanie oświetlenia torów na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych

osiedlowy (os. Podolszyce Północ)

Projekt zakłada wykonanie oświetlenia toru typu pumptrack oraz toru płaskiego zrealizowanych i oddanych do użytku w 2018 roku jako I etap Centrum Sportów Ekstremalnych na Podolszycach Północnych.

64. Muszla Koncertowa i mini scena

ogólnomiejski

Muszla koncertowa i mini scena w kształcie koła lub półksiężyca z funkcjonalną sceną usytuowaną w zagłębieniu poniżej poziomu zero z zapleczem technicznym wraz z widownią, miejscami siedzącymi umiejscowionymi naprzeciwko sceny w kształcie wachlarza ze stopniowym spadkiem pozwalającym na organizację różnego rodzaju imprez m. in. oświatowych, kulturalnych, okolicznościowych w odpowiednich przyjaznych warunkach również dla osób niepełnosprawnych.
Muszla spełniałaby rolę uniwersalnego i trwałego obiektu, który kształtem, gabarytami oraz swoim wyglądem będzie wpisywała się w przestrzeń Parku Północnego.
Muszla koncertowa wypełniłaby lukę związaną z uprawianiem wysokiej kultury, rozrywki a poza tym byłaby miejscem promocji lokalnych artystów.
Odbywałyby się tu koncerty, przeglądy teatralne, warsztaty wokalno-taneczne, ważne uroczystości, akademie, występy artystyczne, prezentacje jak również organizacje festynów rodzinnych dla wszystkich mieszkańców sąsiadujących osiedli jak i również Płocka
Muszla Koncertowa byłaby miejscem szczególnym gdzie szczególnie w okresie wiosennym letnim i jesiennym skupiało by się życie kulturalne Mieszkańców Płocka i Osiedli.

65. Aktywni kibice, aktywni niepełnosprawni

ogólnomiejski

Projekt zakłada zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Wisła Płock.

66. Bezpieczny rowerzysta

ogólnomiejski

Projekt zakłada rozbudowę systemu dróg rowerowych i poprawę bezpieczeństwa rowerzystów poprzez montaż w miejscach przejazdów dla rowerzystów luster drogowych.

67. Płock Miasto Bohater - Szlakiem płockich barykad

ogólnomiejski

Rok 2020 mieszkańcom Płocka kojarzyć się będzie z 100. rocznicą obrony naszego ukochanego miasta przed bolszewikami, która miała miejsce w 1920 r. Wielu mieszkańców Płocka - od najmłodszych do najstarszych - z pewnością chętnie uczci i uhonoruje bohaterską postawę naszych krajan. Projekt ma na celu zainteresowanie płocczan tym wydarzeniem oraz przekazanie im w przystępny sposób niezbędnej wiedzy na ten temat. Zakłada on wykonanie kilku prac - postawienia tablic informacyjnych w miejscach, gdzie znajdowały się barykady; stworzenie map/przewodników, które umożliwią podróż szlakiem płockich barykad oraz przybliżą najważniejsze postacie związane z obroną Płocka; powstanie interaktywnej aplikacji mobilnej działającej z systemem Android oraz IOS, która ułatwi rozpowszechnianie wiedzy o wydarzeniu oraz edukację; powstanie strony internetowej poświęconej wydarzeniu oraz przybliżającej wydarzenia z 1920 r.
68. Aktywny niepełnosprawny

ogólnomiejski

Projekt zakłada zwiększenie dostępności naszego miasta dla osób niepełnosprawnych oraz systemu ich wsparcia. Realizacja projektu będzie polegać na przygotowaniu systemu porad prawnych dla osób niepełnosprawnych z możliwością dotarcia do miejsca zamieszkania osób o zmniejszonej mobilności. Projekt zakłada udzielanie porad farmaceutycznych oraz z zakresu opieki zdrowotnej. Ponadto projekt zakłada zwiększenie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach sportowych takich jak np. kurs żeglarski.
69. Stacja Trzepowo - rozbudowa systemu roweru miejskiego

 osiedlowy (os. Trzepowo)

Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o dwie stacje (w tym jedna w okolicy Cmentarza Komunalnego) zlokalizowane na terenie osiedla Trzepowo wraz z konsultacjami ich lokalizacji)
70. "Stacja roweru miejskiego ul. Traktowa" - dotyczy postawienia nowej stacji roweru miejskiego na ul. Traktowej w Płocku  osiedlowy (os. Winiary) Projekt zakłada postawienie nowej stacji rowerowej roweru miejskiego przy ulicy traktowej w Płocku.
71. Stacja Imielnica - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (os. Imielnica) Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego stację zlokalizowaną na terenie osiedla Imielnica wraz z konsultacjami jej lokalizacji.
72. Stacja Mickiewicza  osiedlowy (os. Dworcowa) Projekt zakłada rozbudowę systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Dworcowa. Sugerowane miejsce lokalizacji to okolice ronda u zbiegu ul. Mickiewicza i ul. 11-go listopada (od strony ul. Lasockiego)
73. Sprzęt dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych ogólnomiejski Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka dzięki modernizacji i uzupełnieniu wyposażenia płockich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Płock-Borowiczki, OSP Płock-Podolszyce, OSP Płock- Trzepowo) poprzez zakup sprzętu niezbędnego do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów oraz innych zdarzeń jak: gwałtowne zjawiska pogodowe, klęski żywiołowe, wypadki komunikacyjne oraz realizacji zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i uroczystości na terenie Miasta Płocka
74. Montaż spowalniacza ruchu  osiedlowy (os. Podolszyce Południe)  Zakup i montaż spowalniacza ruchu przed przejściem dla pieszych al. Jana Pawła II przy ul. Jerzego Pniewskiego.
75. Budowa chodnika wzdłuż południowej strony bloku przy ul. Czwartaków 8 osiedlowy (os. Podolszyce Południe) Budowa chodnika wzdłuż południowej strony bloku przy ul. czwartaków 8, pomiędzy Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 a pasażem Ignacego Paderewskiego.
76. Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku osiedlowy (os. Góry) Celem projektu jest wykonanie modernizacji wentylacji budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku poprzez montaż urządzeń klimatyzacyjnych.
77. "Nowoczesna Kl@sa" - Wyposażenie nowej pracowni komputerowej w serwer i 20 zestawów komputerowych dla uczniów, dotykowy monitor interaktywny 65" i urządzenie wielofunkcyjne osiedlowy (os. Tysiąclecia) Projekt zakłada wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej Nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku przy ul. Piasta Kolodzieja 7 w nowy sprzęt komputerowy - 20 kompletnych zestawów komputerowych dla uczniów wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym, programem antywirusowym oraz serwer obsługujący wszystkie komputery, dotykowy monitor interaktywny 65'" i urządzenie wielofunkcyjne.
78. Trampolinowy plac zabaw dla małych i dużych oraz seniorów osiedlowy (os. Podolszyce Północ) Trampolinowy plac zabaw dla małych i dużych w Parku Północnym, składający się z kilku kolorowych modułowych, o różnych rozmiarach i naciągach, trampolin umiejscowionych w gruncie, umożliwiających zabawę małym jak i dużym dzieciom oraz młodzieży, seniorom i niepełnosprawnym dając dużo frajdy.
79. Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola osiedlowy (os. Podolszyce Północ) "Bezpieczna droga do szkoły" to droga, chodnik, umożliwiający swobodny, bezpieczny transport dzieci do szkoły, bezpieczne poruszanie się pieszych, samochodów w rejonie chodnika odgrodzonego słupkami z łańcuszkami zabezpieczającymi wtargnięcie na jezdnię pieszego oraz samochodu na chodnik. Droga, chodnik usytuowana blisko ogrodzenia przedszkola ogrodzona od jezdni, przesunięta bliżej ogrodzenia.
80. Przyjazna ulica Obrońców Płocka 1920 r. osiedlowy (os. Dworcowa) Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. poprzez zamontowanie dwóch progów zwalniających pomiędzy ul. Jachowicza i ul. Mickiewicza. Ponadto projekt przewiduje montaż śmietniczek wzdłuż ulicy.
81. Rabata dla Płocka przy ul. Tumskiej - Zielony Parklet osiedlowy (os. Stare Miasto) Projekt przewiduje stworzenie zielonych enklaw wśród kamienno-betonowej przestrzeni ul. Tumskiej. Z pewnością wiele osób pamięta jeszcze jak w latach 90-tych wyglądała ul. Tumska. Były na niej wówczas zieleńce obsadzone trawą i kwiatami a pomiędzy nimi ławki. Przywróćmy ten wygląd ul. Tumskiej ale w nowoczesnym wydaniu! Parklet, czyli zielone poszerzenie zabetonowanej ulicy w celu uzyskania przestrzeni przyjaznej człowiekowi. Miłe miejsce na odpoczynek. Zielone miejsce w betonowym świecie.
82. Remont Rogatki Warszawskiej Filia nr 2 Książnicy Płockiej osiedlowy (os. Wyszogrodzka) W zabytkowym klasycznym budynku Rogatki Warszawskiej przy Al. J. Kilińskiego mieści się Biblioteka dla dzieci i dorosłych założona w maju 1965 roku. Biblioteka jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek wymaga pilnego remontu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, dzięki któremu komfort korzystania z biblioteki znacznie wzrośnie oraz pozwoli wyeksponować piękno osiedlowego zabytku.
83. Plac zabaw Żwirka i Muchomorka osiedlowy (os. Kochanowskiego) Projekt dotyczy budowy ogólnodostępnego placu zabaw, w cichej i bezpiecznej lokalizacji z wykorzystaniem nieużywanego terenu. Przestrzeń zostanie odrodzona, planowana jest nawierzchnia gumowa oraz montaż nowych urządzeń zabawowych i posadzenie drzew.