PODSUMOWANIE - PROJEKTY

Liczba złożonych projektów (łącznie) - 81

Liczba projektów ogólnomiejskich - 32

Liczba projektów osiedlowych - 49

Liczba projektów zweryfikowanych pozytywnie - 60

Liczba projektów zweryfikowanych negatywnie - 21

 

PODSUMOWANIE - GŁOSOWANIE

Liczba uprawnionych mieszkańców - 96 243

Liczba mieszkańców którzy oddali głos - 5 433

Frekwencja - 5,65% (ubiegły rok 6,26%)

Liczba wszystkich głosów - 9 755

Liczba ważnych głosów - 8 827

Liczba nieważnych głosów - 928

Liczba głosów oddanych na projekt ogólnomiejski - 4 154

Liczba głosów oddanych na projekt osiedlowy - 4 673

 

Podział na kanały głosowania (liczba głosów):

strona internetowa - 1 351

sms - 6 607

osobiście - 869

 

 

1. LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW

LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW – PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:
30. Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro 1218
8. Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku 512
46. „Dobro zwierząt – wspólna sprawa” 389
69. Centrum Sportów Ekstremalnych – etap III 254
4. PATROL-EKO 219
49. Płockie harcerstwo, czyli tradycja ku nowoczesności 181
22. StudioBus 176
11. "Pierwsza pomoc w płockich szkołach" - baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED 171
75. Poprawa bezpieczeństwa płocczan poprzez zakup sprzętu dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych 164
7. Zakup i instalacja oczyszczaczy powietrza w płockich szkołach i przedszkolach 160
2. Komunikacja miejska na terenie Borowiczek 95
60. Smart ławki – 100 inteligentnych ławek solarnych z dostępem do internetu, wbudowanym USB, ładowarką indukcyjną oraz usługą sensor smogu na 100 lecie niepodległości 93
41. Wodny świat dziecka 75
65. Wyznaczenie miejsc do palenia ognisk na płockiej plaży i montaż grilli miejskich 74
53. Remont ul. T. Kościuszki 68
34. Działanie na rzecz Małżeństwa i Rodziny "Nie ma lekko" 66
21. Ogród deszczowy w pojemniku 60
28. Miejsce upamiętnienia płockich wodniaków i historycznych wydarzeń związanych z Rzeką Wisłą i Płockiem 53
45. Edukacyjny młyn 51
37. Wakacyjne półkolonie dla dzieci i młodzieży 36
36. Trampolinowe lekcje wychowania fizycznego 39
LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW – PROJEKTY OSIEDLOWE:
31. Szkoła Przyszłości 1153
9. Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji 451
38. Iluminacja zabytkowej Świątyni na „Szlaku Jakubowym” w Płocku – Imielnicy 401
72. Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” 330
39. Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych 288
17. Samochód dla uczniów SP 23 w Płocku 252
33. Projekt Aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych 170
43. Radosny plac zabaw „Siedemnasteczka” 152
61. Warsztaty parkour oraz breakdance 139
15. SKARPOL plac edukacyjno-aktywizujący-wypoczynkowy 119
55. Budowa fontanny multimedialnej tzw. „Mokry chodnik” 113
40. Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną 101
70. Tężnia osiedlowa 99
78. Stacja Borowiczki – rozbudowa systemu roweru miejskiego 89
67. Zostań Mistrzem – bokserski Płock 87
6. Wieże lęgowe dla jerzyków 68
57. Płockie SMART Ławki 67
10. Kompleksowy remont Alei Spacerowej i wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej na świecie organizacji humanitarnej - Polskiego Czerwonego Krzyża 65
81. Stacja Imielnica – rozbudowa systemu roweru miejskiego 58
42. Dokończenie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na „Winiarach” 56
80. Stacja Radziwie– rozbudowa systemu roweru miejskiego 49
29. Modernizacja parkingu ul. Zaścianek 48
56. Siłownia zewnętrzna 38
16. Ujednolicenie chodników w obrębie Urzędu Miasta, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych oraz Zakładu ubezpieczeń Społecznych w Płocku 28
19. Parking dla Jaśminowej 28
47. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy SP Nr 12 w Płocku 26
74. Stacja Pradolina Wisły – rozbudowa systemu roweru miejskiego 25
76. Stacja Góry – rozbudowa systemu roweru miejskiego 21
27. Rozbudowa placu zabaw i siłowni przy Otolińskiej 5 20
59. Budowa „Siłowni pod chmurką” na osiedlu Tysiąclecia 20
77. Stacja Ciechomice – rozbudowa systemu roweru miejskiego 20
51. Sygnalizacja świetlna 18
12. "Osiedle Tysiąclecia uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16, edukacja mieszkańców, rozbudowa sieci AED 16
79. Stacja Trzepowo– rozbudowa systemu roweru miejskiego 14
73. Judo w Szkole Podstawowej 13
13. "Osiedle Łukasiewicza uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Łukasiewicza, edukacja, rozbudowa sieci AED 12
64. Modernizacja istniejących chodników ul. Batorego 9
14. "Osiedle Miodowa uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Miodowa, edukacja, rozbudowa sieci AED 6
68. Góry na sportowo 4

 

 2. PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

NR PROJEKTU

NAZWA PROJEKTU

LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW

30. Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro 1218
8. Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku 512
PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA PROCENTOWA
NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU OSIEDLE LICZBA MIESZKAŃCÓW LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW %
31. Szkoła Przyszłości Dworcowa 5492 1153 20,99%
38. Iluminacja zabytkowej Świątyni na „Szlaku Jakubowym” w Płocku – Imielnicy Imielnica 2739 401 14,64%
9. Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji Dworcowa 5492 451 8,21%
78. Stacja Borowiczki – rozbudowa systemu roweru miejskiego Borowiczki 3862 89 2,30%
PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA RANKINGOWA
NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU OSIEDLE LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW
72. Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” Kochanowskiego 330
39. Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych Łukasiewicza 288
17. Samochód dla uczniów SP 23 w Płocku Podolszyce Północ 252
33. Projekt Aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych Kochanowskiego 170
43. Radosny plac zabaw „Siedemnasteczka” Miodowa 152
61. Warsztaty parkour oraz breakdance Kolegialna 139
40. Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną Podolszyce Południe 101
67. Zostań Mistrzem – bokserski Płock Kolegialna 87
6. Wieże lęgowe dla jerzyków Dworcowa 68
57. Płockie SMART Ławki Podolszyce Południe 67