PRZEBUDOWA UL. KS. I. LASOCKIEGO W PŁOCKU (Projekt nr 34) - ogólnomiejski

Projekt przewiduje przebudowę ulicy ks. I. Lasockiego na odcinku około 140 mb - od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 do ulicy Dworcowej.


ROZBUDOWA PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PŁOCKU (Projekt nr 58) - ogólnomiejski

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika o nowe elementy.


ROWEREM PRZEZ GÓRY - ETAP I (Projekt nr 2) - osiedlowy os. Góry

Budowa ok. 400 m ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Góry wraz z wykonaniem dokumentacji na cały zakres ul. Góry (1300 m).


E-...EDUKACJA (Projekt nr 15) - osiedlowy os. Dworcowa

Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Płocku, w celu zapewnienia warunków optymalnego wielopłaszczyznowego rozwoju osób z niepełnosprawnościami. Profesjonalna baza w sposób kompleksowy podniesie jakość pracy placówki oraz pozwoli uatrakcyjnić zajęcia zgodnie z najnowszymi standardami, a tym samym rozwinąć samodzielność i kondycję fizyczną obecnych i przyszłych absolwentów, jak również społeczności lokalnej, korzystającej z otwartych obiektów sportowych szkoły.


SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY DLA DZIECI I DOROSŁYCH - ETAP III (Projekt nr 28) - osiedlowy os. Imielnica

Utworzenie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i dorosłych, wyposażonego w sprzęt terenowy dla najmłodszych i starszych dzieci oraz młodzieży. W teren wkomponowane będą nasadzenia, ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Ze względu na bezpieczeństwo teren będzie ogrodzony i wyłożony bezpieczną nawierzchnią.


LEDY ZAMIAST KREDY – UNOWOCZEŚNIENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PŁOCKU (Projekt nr 57) - osiedlowy os. Tysiąclecia

Wyposażenie trzynastu pracowni w interaktywne, wielkoformatowe monitory dotykowe wraz z laptopami, dzięki czemu zwiększy się efektywność i jakość nauczania oraz atrakcyjność prowadzonych lekcji.


MODERNIZACJA SIŁOWNI POD CHMURKĄ PRZY UL. TRAKTOWEJ (Projekt nr 50) - osiedlowy os. Winiary

Doposażenie istniejącej siłowni o urządzenie typu drążek stacjonarny ogrodowy zewnętrzny z poręczami, drabinką pionową i poziomą oraz nasadzeń i śmietniczek.


FESTYN MIĘDZYPOKOLENIOWY (Projekt nr 33) - osiedlowy os. Miodowa /zrealizowany/

W dniu 12 czerwca 2023 roku zorganizowano na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 festyn dla dzieci i ich rodzin pod hasłem "Postaw na Rodzinę". Uczestnicy skorzystali z animacji tanecznych, zabaw sportowych i zespołowych oraz warsztatów baniek mydlanych. Wśród atrakcji były także dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, pamiątkowe zdjęcia w fotobudce oraz smaczne przekąski i napoje.


 NOWY I BEZPIECZNY CHODNIK NA ULICY REMBIELIŃSKIEGO (Projekt nr 7) - osiedlowy os. Łukasiewicza

Projekt zakłada remont chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Rembielińskiego znajdującego się w złym stanie technicznym.


 Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ (Projekt nr 16) - osiedlowy os. Kochanowskiego

Założeniem projektu jest doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 14, co zapewni uczniom placówki możliwość wszechstronnego rozwoju oraz zdobywanie wiedzy w warunkach gwarantujących jak najwyższy poziom edukacji.


NOWOCZESNOŚĆ I ZDROWIE (Projekt nr  19) - osiedlowy os. Dworcowa

Doposażenie klasopracowni w Szkole Podstawowej Nr 21 w nowoczesne pomoce dydaktyczne i ergonomiczne krzesła.


NOWOCZESNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE (Projekt nr 44) - osiedlowy os. Kolegialna

Wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego oraz zmiana wystroju pracowni informatycznej na bardziej komfortowy i przyjazny dla ucznia w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły. Zapewnienie dostępu do najnowszych technologii poprawi jakość nauczania i wpłynie na rozwój kompetencji cyfrowych.


MODERNIZACJA I ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 (Projekt nr 53) - osiedlowy os. Miodowa

Modernizacja sprzętu komputerowego oraz wyposażenie sal lekcyjnych w monitory interaktywne niezbędne dla uczniów i nauczycieli co pozwoli na podniesienie jakości kształcenia młodych mieszkańców osiedla.


TERAPIA RUCHOWA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU DLA UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PŁOCKU (Projekt nr 13) - osiedlowy os. Kochanowskiego

Projekt zakłada utworzenie miejsca do rekreacji na świeżym powietrzu na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku, przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami. Znajdą się tam takie urządzenia jak: koła tai chi, narty biegówki, wioślarz i stepper. Teren wokół pokryty będzie trawą, obok staną ławeczki i leżaki. Zaplanowano nowe nasadzenia drzew i krzewów.