PRZEBUDOWA UL. KS. I. LASOCKIEGO W PŁOCKU (Projekt nr 34) - ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt przewidywał przebudowę ulicy ks. I. Lasockiego na odcinku 184,58 m od ulicy Dworcowej do ul. Reja w zakresie rozbiórki istniejących nawierzchni, budowy nowego układu drogowego, przebudowy kanalizacji deszczowej i przebudowy oświetlenia.


ROZBUDOWA PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PŁOCKU (Projekt nr 58) - ogólnomiejski /zrealizowany/

Celem projektu była rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika o nowe elementy. W 2023 roku  opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy istniejącego placu zabaw o nowe elementy oraz wykonano roboty budowlane. Zamontowane urządzenia: urządzenie zabawowe Bębny – 1 szt.; urządzenie TAI CHI - 1 szt.; urządzenie zabawowe DOMEK 3 - 1 szt.; tablica Zegar - 1 szt.; tablica do rysowania/labirynt - 1 szt., tablica Liczydło  - 1 szt.; tablica kółko – krzyżyk  - 1 szt.; tablica do rysowania  - 1 szt.; urządzenie zabawowe sklepik z tablicami edukacyjnymi  - 1 szt.; urządzenie zabawowe głuchy telefon  - 1 szt.; urządzenie zabawowe Labirynt  - 1 szt.; urządzenie zabawowe sklepik z tablicą do rysowania  - 1 szt.; ławka Westa bez oparcia – 4 szt.; kosz na śmieci Warszawski – 4 szt.; stojak na hulajnogi „ fiołek” – 6 szt. Realizację zadania zakończono 18-12-2023 r.


ROWEREM PRZEZ GÓRY - ETAP I (Projekt nr 2) - osiedlowy os. Góry /w trakcie realizacji/

Budowa ok. 400 m ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Góry wraz z wykonaniem dokumentacji na cały zakres ul. Góry (1300 m). W 2023 r. dwukrotnie ogłaszano przetarg na wykonanie zadania i w obu przypadkach oferowana cena przekroczyła kwotę zarezerwowaną w Budżecie Miasta Płocka. W dniu 13.03.2024 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu na "Zaprojektuj i wybuduj ciąg pieszo-rowerowy na odcinku ok. 300 m". Termin zakończenia realizacji zadania 15.12.2024 r.


E-...EDUKACJA (Projekt nr 15) - osiedlowy os. Dworcowa /zrealizowany/

Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Płocku, w celu zapewnienia warunków optymalnego wielopłaszczyznowego rozwoju osób z niepełnosprawnościami. Profesjonalna baza w sposób kompleksowy podniesie jakość pracy placówki oraz pozwoli uatrakcyjnić zajęcia zgodnie z najnowszymi standardami, a tym samym rozwinąć samodzielność i kondycję fizyczną obecnych i przyszłych absolwentów, jak również społeczności lokalnej, korzystającej z otwartych obiektów sportowych szkoły. W ramach zadania zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy wraz z osprzętem i szkoleniem z jego obsługi, zakupiono zestaw Honda F560 Standard wraz ze szkoleniem, który zawiera urządzenia do pielęgnacji boisk, zestaw Reax Lights Pro 1 Starter Panel wraz ze szkoleniem z jego obsługi, sprzęt nagłośnieniowy i monitory interaktywne, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni zawodowych. Zadanie zrealizowano w grudniu 2023 r.


SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY DLA DZIECI I DOROSŁYCH - ETAP III (Projekt nr 28) - osiedlowy os. Imielnica /zrealizowany/

W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy skweru rekreacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i dorosłych przy ulicy Harcerskiej 2 na Osiedlu Imielnica oraz wykonano roboty budowlane w ramach których zamontowano: ogrodzenie panelowe placu zabaw – 125 mb; huśtawkę – 1 szt.; huśtawkę wagową – 1 szt.; karuzelę z kierownicą – 1 szt.; wielofunkcyjne urządzenie zabawowe – 1 szt,; wielofunkcyjne urządzenie – STATEK – 1 szt.; huśtawkę 2 + gniazdo (Huśtawka 3-stanowiskowa) - 1 szt.; piramidę – urządzenie wspinaczkowe – 1 szt.; stojak na rowery - 5 szt.; kosz na śmieci - 4 szt. ławki parkowe – 4 szt. Wykonano również nasadzenia zieleni: grab Frans fontaine sadzonki wys. 60 cm – 8 szt.; klon Golden Globe sadzonki wys. 100 cm – 9 szt.; buk Rochan obelisk sadzonki wys. 50 cm – 8 szt.; jabłoń rajska Ola sadzonki wys. 140 cm – 8 szt.; pęcherznica Gold Huggent sadzonki wys. 20-30 cm – 40 szt.; tawuła grefsheim sadzonki wys. 20-30 cm – 80 szt. Realizację zadania zakończono 31-02-2024 r.

 


LEDY ZAMIAST KREDY – UNOWOCZEŚNIENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PŁOCKU (Projekt nr 57) - osiedlowy os. Tysiąclecia /zrealizowany/

Wyposażenie trzynastu pracowni w interaktywne, wielkoformatowe monitory dotykowe wraz z laptopami, dzięki czemu zwiększy się efektywność i jakość nauczania oraz atrakcyjność prowadzonych lekcji. Projekt oddany do użytkowania 1 września 2023 r.


MODERNIZACJA SIŁOWNI POD CHMURKĄ PRZY UL. TRAKTOWEJ (Projekt nr 50) - osiedlowy os. Winiary /zrealizowany/

Doposażenie istniejącej siłowni o urządzenie typu drążek stacjonarny ogrodowy zewnętrzny z poręczami, drabinką pionową i poziomą oraz wykonaie nasadzeń i postawienie śmietniczek. W związku z brakiem wystarczającej ilości miejsca i wymaganych stref bezpieczeństwa wokół urządzeń na istniejącej siłowni zewnętrznej, jak również brakiem wymaganego certyfikatu oraz karty produktu z wymaganymi strefami wskazanego w projekcie produktu nie było możliwości dostawienia urządzenia street workout we wskazanej lokalizacji. W związku z powyższym zorganizowano spotkanie w autorem projektu w celu ustalenia nowej lokalizacji, którą wskazano przy ul. Dobrzyńskiej/PCK, pomiędzy istniejącym placem zabaw, a siłownią zewnętrzną. Autor zaproponował ustawienie poręczy FIT oraz w przypadku możliwości technicznych drążka lub drabinki. Ustalono również, że kosze proponowane w projekcie dotyczyły całej ulicy Traktowej a nie przedmiotowej siłowni, w związku z powyższym ustawiono kosze na przystankach autobusowych. Termin zakończenia realizacji projektu 31.10.2023 r. Dodatkowo został zlecony zakup i posadzenie tamaryszka pięciopręcikowego.


FESTYN MIĘDZYPOKOLENIOWY (Projekt nr 33) - osiedlowy os. Miodowa /zrealizowany/

W dniu 12 czerwca 2023 roku zorganizowano na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 festyn dla dzieci i ich rodzin pod hasłem "Postaw na Rodzinę". Uczestnicy skorzystali z animacji tanecznych, zabaw sportowych i zespołowych oraz warsztatów baniek mydlanych. Wśród atrakcji były także dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, pamiątkowe zdjęcia w fotobudce oraz smaczne przekąski i napoje.


 NOWY I BEZPIECZNY CHODNIK NA ULICY REMBIELIŃSKIEGO (Projekt nr 7) - osiedlowy os. Łukasiewicza /zrealizowany/

Projekt zakładał remont chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Rembielińskiego, który znajdował się w złym stanie technicznym. W dniu 02.08.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą, a realizację zakończono 26.10.2023 r.


 Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ (Projekt nr 16) - osiedlowy os. Kochanowskiego /zrealizowany/

Założeniem projektu jest doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 14, co zapewni uczniom placówki możliwość wszechstronnego rozwoju oraz zdobywanie wiedzy w warunkach gwarantujących jak najwyższy poziom edukacji. Do tej pory zakupiono m.in.: monitory interaktywne, notebooki, komputery wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, kopiarki, drukarki oraz niszczarki. Planowany jest jeszcze zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia wychowania fizycznego, chemiczne i biologiczne oraz zakup wyposażenia biblioteki szkolnej, świetlicy, zakup krzeseł i biurek do sal lekcyjnych. Realizację zadania zakończono w grudniu 2023 r.


NOWOCZESNOŚĆ I ZDROWIE (Projekt nr  19) - osiedlowy os. Dworcowa /zrealizowany/

Doposażenie klasopracowni w Szkole Podstawowej Nr 21 w nowoczesne pomoce dydaktyczne i ergonomiczne krzesła. W dniu 6.03.2023 r. oddano do użytku krzesła entelo (400 szt.), 4.09.2023 r. monitory interaktywne (12 szt.) a 6.12.2023 r. zakupiono 2 urządzenia kserograficzne.


NOWOCZESNE PRACOWNIE INFORMATYCZNE (Projekt nr 44) - osiedlowy os. Kolegialna /zrealizowany/

Wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego oraz zmiana wystroju pracowni informatycznej na bardziej komfortowy i przyjazny dla ucznia w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły. Zapewnienie dostępu do najnowszych technologii poprawi jakość nauczania i wpłynie na rozwój kompetencji cyfrowych. Z dniem 16.05.2023 r. zrealizowano I etap projektu, czyli zakup 25 szt. nowych stanowisk roboczych typu PC wraz z oprogramowaniem oraz monitora interaktywnego do pracowni informatycznej. 15.09.2023 r. zakończono II etap realizacji projektu, czyli remont dwóch pracowni informatycznych wraz z dostawą nowych mebli dla uczniów i nauczycieli.


MODERNIZACJA I ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 (Projekt nr 53) - osiedlowy os. Miodowa /zrealizowany/

Modernizacja sprzętu komputerowego oraz wyposażenie sal lekcyjnych w monitory interaktywne niezbędne dla uczniów i nauczycieli co pozwoli na podniesienie jakości kształcenia młodych mieszkańców osiedla. W ramach zadania zakupiono 11 szt. monitorów interaktywnych (Avtek TouchScreen 7 Lite 65”) oraz 45 szt. dysków SSD do komputerów (Goodram CX400 256BB) oraz monitor interaktywny Avtek TouchScreen 7 Lite 75” – 1 szt., mobilny monitor interaktywny Avtek Touch Screen 7 Lite 75” – 1 szt. Realizację zadania zakończono w grudniu 2023 r.


TERAPIA RUCHOWA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU DLA UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PŁOCKU (Projekt nr 13) - osiedlowy os. Kochanowskiego /zrealizowany/

W 2023 roku opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysową dla utworzenia miejsca do rekreacji na świeżym powietrzu na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami przy ulicy Mickiewicza 7a oraz zawarto zlecenie na wykonanie robót budowlanych. Zamontowane urządzenia: urządzenie do ćwiczeń Koła TAI CHI podwójne – 1 szt.; urządzenie do ćwiczeń Steper – 1 szt.; ławka z oparciem  - 2 szt. Realizację zadania zakończono 18.12.2023 r.