Projekty negatywnie zweryfikowane

PROJEKTY ZWERYFIKOWANE NEGATYWNIE W RAMACH V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU CHARAKTER PROJEKTU WERYFIKACJA FORMALNO-PRAWNA
2. Wymiana nawierzchni w al. Roguckiego osiedlowy (Łukasiewicza) negatywna
3. Remont ulicy Tysiąclecia ogólnomiejski projekt wycofany przez pomysłodawcę
4. Amfiteatr przy szkole osiedlowy (Dobrzyńska) negatywna
7. Poznajmy patronów płockich ulic ogólnomiejski negatywna
10. Infrastruktura boiska piłkarskiego przy hali Politechniki Warszawskiej na terenie kompleksu sportowego Wisła Płock S.A.

osiedlowy (Łukasiewicza)

negatywna
12. Pupil - urządzenie wybiegów dla psów na terenie Płocka ogólnomiejski negatywna
13. Budowa parkingu ekologicznego przy L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku ogólnomiejski negatywna
15. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łukasiewicza w Płocku osiedlowy Łukasiewicza) negatywna
17. Wieża lęgowa dla jerzyków osiedlowy (Dworcowa) negatywna
19. Kompleks boisk do tenisa ziemnego i siatkówki osiedlowy (Podolszyce Północ) negatywna
21. Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Kazimierza Wielkiego z ulicą Topolową oraz ulicą Kobylińskiego osiedlowy (Stare Miasto) negatywna
23. Płocki dom działkowca ogólnomiejski negatywna
26. Rowerowe stacje przesiadkowe (bike&ride) - Osiedle Ciechomice osiedlowy (Ciechomice) negatywna
29. Park ogólnomiejski negatywna
30. Ławeczka dobrego sąsiada osiedlowy (Skarpa) negatywna
32. Linowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ulicy Południowej w Płocku osiedlowy (Wyszogrodzka) negatywna
38. Wykonanie oświetlenia bieżni lekkoatletycznej i płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku ogólnomiejski negatywna
39. Budowa chodnika łączącego Spółdzielnię Mieszkaniową Słowackiego 16 z ul. Miodową osiedlowy (Skarpa) negatywna
40. Budowa chodnika na Strzeleckiej osiedlowy (Wyszogrodzka) negatywna
41. Zagospodarowanie terenu po byłej jednostce wojskowej ogólnomiejski negatywna
42. Budowa kącika aktywnego pupila osiedlowy (Wyszogrodzka) negatywna
44. Porozmawiajmy o modzie ogólnomiejski projekt wycofany przez pomysłodawcę
45. Skwer z fontanną na os. Imielnica osiedlowy (Imielnica) negatywna
46. Pomnik muratorów przedwojennego płockiego mostu ogólnomiejski negatywna

Projekty pozytywnie zweryfikowane

PROJEKTY ZWERYFIKOWANE POZYTYWNIE W RAMACH V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU CHARAKTER PROJEKTU WERYFIKACJA FORMALNO-PRAWNA
1. Sygnalizacja świetlna Podolszyce Północ, skrzyżowanie ulic Armii Krajowej-Łączniczek osiedlowy (Podolszyce Północ) pozytywna
5. Siłownia zewnętrzna osiedlowy (Ciechomice) pozytywna
6. Modernizacja placu zabaw osiedlowy (Kochanowskiego) pozytywna
8. Urządzenie parkingu na kilka samochodów z miniparkiem i siłownią pod chmurką (po byłym przedszkolu na os. Łukasiewicza, przy ul. Kossobudzkiego) osiedlowy (Łukasiewicza) pozytywna
9. Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku osiedlowy (Radziwie) pozytywna
11. Kino letnie Płock osiedlowy (Stare Miasto) pozytywna
14. Infrastruktura i bezpieczeństwo ogólnomiejski pozytywna
16. Boisko do piłki siatkowej - plażowej wraz z miejscem wypoczynku i altaną grillową osiedlowy (Skarpa) pozytywna
18. Remont drogi ogólnomiejski pozytywna
20. Wodny plac zabaw ogólnomiejski pozytywna
22. Multimedialne laboratorium kształcenia "Od juniora do seniora" osiedlowy (Dobrzyńska) pozytywna
24. Budowa parkingu na osiedlu Dworcowa osiedlowy (Dworcowa) pozytywna
25. Tężnia solankowa na "Winiarach" osiedlowy (Winiary) pozytywna
27. Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" ogólnomiejski pozytywna
28. Remont chodników osiedlowy (Skarpa) pozytywna
31. Rozbudowa placu zabaw i rekreacji osiedlowy (Wyszogrodzka) pozytywna
33. Remont chodnika przy ul. Południowej osiedlowy (Wyszogrodzka) pozytywna
34. Płock electronic game arena ogólnomiejski pozytywna
35. Budowa ogrodzenia w miejscu istniejącego ogólnomiejski pozytywna
36. Ring wolny - Bokserski Płock! osiedlowy (Kochanowskiego) pozytywna
37. Flow park osiedlowy (Podolszyce Północ) pozytywna
43. Remont chodnika wzdłuż Sierpeckiej osiedlowy (Trzepowo) pozytywna

Złożone projekty

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

 

Nr projektu Nazwa projektu Charakter projektu
1. Sygnalizacja świetlna Podolszyce Północ, skrzyżowanie ulic Armii Krajowej-Łączniczek osiedlowy (Podolszyce Północ)
2. Wymiana nawierzchni w al. Roguckiego osiedlowy (Łukasiewicza)
3. Remont ulicy Tysiąclecia ogółnomiejski
4. Amfiteatr przy szkole osiedlowy (Dobrzyńska)
5. Siłownia zewnętrzna osiedlowy (Ciechomice)
6. Modernizacja placu zabaw osiedlowy (Kochanowskiego)
7. Poznajmy patronów płockich ulic ogólnomiejski
8. Urządzenie parkingu na kilka samochodów z miniparkiem i siłownią pod chmurką (po byłym przedszkolu na os. Łukasiewicza, przy ul. Kossobudzkiego) osiedlowy (Łukasiewicza)
9. Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku osiedlowy (Radziwie)
10. Infrastruktura boiska piłkarskiego przy Hali Politechniki Warszawskiej na terenie kompleksu sportowego Wisła Płock S.A osiedlowy (Łukasiewicza)
11. Kino Letnie Płock osiedlowy (Stare Miasto)
12. PUPIL - urządzenie wybiegów dla psów na terenie Płocka ogólnomiejski
13. Budowa parkingu ekologicznego przy LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku ogólnomiejski
14. Infrastruktura i Bezpieczeństwo ogólnomiejski
15. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Łukasiewicza w Płocku osiedlowy (Łukasiewicza)
16. Boisko do piłki siatkowej - plażowej wraz z miejscem wypoczynku i altaną grilową osiedlowy (Skarpa)
17. Wieża lęgowa dla jerzyków osiedlowy (Dworcowa)
18. Remont drogi ogólnomiejski
19. Kompleks boisk do tenisa ziemnego i siatkówki osiedlowy (Podolszyce Północ)
20. Wodny plac zabaw ogólnomiejski
21. Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Kazimierza Wielkiego z ulicą Topolową oraz ulicą Kobylińskiego osiedlowy (Stare Miasto)
22. Multimedialne Laboratorium Kształcenia "Od juniora do seniora" osiedlowy (Dobrzyńska)
23. Płocki Dom Działkowca ogólnomiejski
24. Budowa parkingu na osiedlu Dworcowa osiedlowy (Dworcowa)
25. Tężnia solankowa na "Winiarach" osiedlowy (Winiary)
26. Rowerowe stacje przesiadkowe (Bike&Ride) - osiedle Ciechomice osiedlowy (Ciechomice)
27. Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" ogólnomiejski
28. Remont chodników osiedlowy (Skarpa)
29. Park ogólnomiejski
30. Ławeczka dobrego sąsiada osiedlowy (Skarpa)
31. Rozbudowa placu zabaw i rekreacji osiedlowy (Wyszogrodzka)
32. Linowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ulicy Południowej w Płocku osiedlowy (Wyszogrodzka)
33. Remont chodnika przy ul. Południowej osiedlowy (Wyszogrodzka)
34. Płock Electronic Game Arena ogólnomiejski
35. Budowa ogrodzenia w miejscu istniejącego ogólnomiejski
36. Ring wolny - bokserski Płock! osiedlowy (Kochanowskiego)
37. Flow Park osiedlowy (Podolszyce Północ)
38. Wykonanie oświetlenia bieżni lekkoatletycznej i płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku ogólnomiejski
39. Budowa chodnika łączącego spółdzielnie mieszkaniową Słowackiego 16 z ul. Miodową osiedlowy (Skarpa)
40. Budowa chodnika na Strzeleckiej osiedlowy (Wyszogrodzka)
41. Zagospodarowanie terenu po byłej jednostce wojskowej ogólnomiejski
42. Budowa Kącika Aktywnego Pupila osiedlowy (Wyszogrodzka)
43. Remont chodnika wzdłuż Sierpeckiej osiedlowy (Trzepowo)
44. Porozmawiajmy o modzie ogólnomiejski
45. Skwer z fontanną na os. Imielnica osiedlowy (Imielnica)
46. Pomnik Muratorów Przedwojennego Płockiego Mostu ogólnomiejski

Wyniki głosowania V edycja

 

PODSUMOWANIE - PROJEKTY:
Liczba złożonych projektów (łącznie) – 46

LICZBA ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW PRZEZ:
Mieszkańca – 34
Organizację pozarządową – 2
Radę Mieszkańców Osiedla – 4
Grupę Mieszkańców – 6

Liczba projektów zweryfikowanych pozytywnie – 22
Liczba projektów zweryfikowanych negatywnie – 24

LICZBA ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW O CHARAKTERZE:
ogólnomiejskim – 16
osiedlowym – 30

PODSUMOWANIE – GŁOSOWANIE:
Liczba uprawnionych mieszkańców – 101466
Liczba mieszkańców którzy oddali głos – 2982
Frekwencja – 2,94%
Liczba wszystkich głosów – 6467
Liczba ważnych głosów – 4877
Liczba nieważnych głosów – 1590

PODZIAŁ NA KANAŁY GŁOSOWANIA:
strona internetowa – 1152
sms – 1470
osobiście – 2255

LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH NA PROJEKT O CHARAKTERZE:
ogólnomiejskim – 2361
osiedlowym – 2516

 

1. LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW

LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW - PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:
20. WODNY PLAC ZABAW 736
27. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "DZIECI PŁOCKA" 682
18. REMONT DROGI 430
35. BUDOWA OGRODZENIA W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO 254
34. PŁOCK ELECTRONIC GAME ARENA 140
14. INFRASTRUKTURA I BEZPIECZEŃSTWO 119
LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW - PROJEKTY OSIEDLOWE:
25. TĘŻNIA SOLANKOWA NA "WINIARACH" 422
24. BUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU DWORCOWA 359
31. ROZBUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI 314
37. FLOW PARK 304
22. MULTIMEDIALNE LABORATORIUM KSZTAŁCENIA "OD JUNIORA DO SENIORA" 168
9. BUDOWA PARKINGU PRZY GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PŁOCKU 137
33. REMONT CHODNIKA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ 136
11. KINO LETNIE PŁOCK 124
1. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA PODOLSZYCE PÓŁNOC, SKRZYŻOWANIE ULIC ARMII KRAJOWEJ-ŁĄCZNICZEK 106
28. REMONT CHODNIKÓW 102
36. RING WOLNY – BOKSERSKI PŁOCK! 95
43. REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ SIERPECKIEJ 64
8. URZĄDZENIE PARKINGU NA KILKA SAMOCHODÓW Z MINIPARKIEM I SIŁOWNIĄ POD CHMURKĄ (PO BYŁYM PRZEDSZKOLU NA OS. ŁUKASIEWICZA, PRZY UL. KOSSOBUDZKIEGO) 57
5. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 45
16. BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ - PLAŻOWEJ WRAZ Z MIEJSCEM WYPOCZYNKU I ALTANĄ GRILLOWĄ 45
6. MODERNIZACJA PLACU ZABAW 38

 

2. PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

NR PROJEKTU

NAZWA PROJEKTU

LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW

20. WODNY PLAC ZABAW 736
27. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "DZIECI PŁOCKA" 682
PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA PROCENTOWA
NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU OSIEDLE LICZBA MIESZKAŃCÓW LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW %
25. TĘŻNIA SOLANKOWA NA WINIARACH WINIARY 1536 422 27,47%
43. REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ SIERPECKIEJ TRZEPOWO 728 64 8,79%
24. BUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU DWORCOWA DWORCOWA 5483 359 6,54%
9. BUDOWA PARKINGU PRZY GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PŁOCKU RADZIWIE 3547 137 3,86%
11. KINO LETNIE PŁOCK STARE MIASTO 3646 124 3,40%
22. MULTIMEDIALNE LABORATORIUM KSZTAŁCENIA "OD JUNIORA DO SENIORA" DOBRZYŃSKA 9706 168 1,73%
36.  RING WOLNY - BOKSERSKI PŁOCK! KOCHANOWSKIEGO 9300 95 1,02%
PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA RANKINGOWA
NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU OSIEDLE LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW
31. ROZBUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI  WYSZOGRODZKA 314
37. FLOW PARK  PODOLSZYCE PN. 304
33. REMONT CHODNIKA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ  WYSZOGRODZKA 136

 

Projekty wybrane do realizacji

1. WODNY PLAC ZABAW - Projekt ogólnomiejski /zadanie niezrealizowane/

W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy wodnego placu zabaw – budżet obywatelski na terenie Parku Północnego w Płocku i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2018 roku odbyło się 5 postępowań przetargowych na budowę przedmiotowego wodnego placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą, nie udało się jednak wyłonić wykonawcy robót. W styczniu 2019 ukazało się 6. postępowanie, wpłynęły 2 oferty, obie przekraczały możliwości finansowe zamawiającego, postępowanie unieważniono. Na Sesji RMP w marcu 2019 r. wykreślono zadanie z budżetu miasta.


2. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "DZIECI PŁOCKA" - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

W 2017 roku Zespół „Dzieci Płocka” otrzymał samochód osobowo-dostawczy Opel Vivaro Kombi Extra Long 1.6 Bi-Turbo.


3. TĘŻNIA SOLANKOWA NA WINIARACH - Projekt osiedlowy (os. Winiary) /zrealizowany/

Budowla stanęła przy ulicy Medycznej, ma wymiary 9,8 na 3,4 m i jest wysoka na 3,68 metra. To konstrukcja z drewna sosnowego, impregnowana. Dach wykonany jest z gontu drewnianego osikowego, a wypełnienie z tarniny śliwy. Od strony południowej powstała pergola obsadzona pnączami. Teren wokół tężni został uporządkowany i zagospodarowany. Część powierzchni jest wyłożona kostką betonową i płytami chodnikowymi, na pozostałej zasiano trawnik. Posadzono także drzewa (5 lip drobnolistnych i 7 świerków serbskich) oraz krzewy (m.in. dereń biały, pęcherznicę kalinolistną, śnieguliczkę Doorebosa, tawułę japońską, jałowiec pośredni, lilak Meyera, pięciornik krzewiasty, żywotnik zachodni, miskant chiński) oraz pnącza (dławisz okrągłolistny). Do dyspozycji odpoczywających przy tężni jest 10 ławek. Zamontowane zostało także oświetlenie parkowe. Całkowity koszt inwestycji to ponad 720 tys. złotych.


4. REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ SIERPECKIEJ - Projekt osiedlowy (os. Trzepowo) /zrealizowany/

II etap zadania realizowany w ramach BOP. Przebudowa ulicy Sierpeckiej w zakresie przebudowy chodników i zjazdów na odcinku od ul. Szkolnej do skrzyżowania z ul. Krzywą, po stronie zachodniej.


5. BUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU DWORCOWA - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

Zakres prac obejmował: wykonanie 9 miejsc parkingowych (140 m2), jezdnię manewrową o nawierzchni z kostki betonowej (275 m2), zjazd o nawierzchni z kostki betonowej (15 m2), ogrodzenie (brama i furtka - 100 m), nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej (105 m2), infrastrukturę techniczną niezbędną do obsługi parkingu.


6. BUDOWA PARKINGU PRZY GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PŁOCKU - Projekt osiedlowy (os. Radziwie) /zrealizowany/

W ramach zadania wykonano: parking na 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych wraz z nawierzchnią utwardzoną i powierzchnią manewrową (506 m2), budowę kanalizacji deszczowej z rur PP z 1 studnią żelbetową DN1200 i 2 wpustami DN500 (18 mb), budowę przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PP do istniejącej studni w ul. Krakówka (2,7 mb), wycinkę 1 drzewa i 16 krzewów, nasadzenia 39 krzewów.


7. KINO LETNIE PŁOCK - Projekt osiedlowy (os. Stare Miasto) /zrealizowany/

W ramach projektu wykonano 10 otwartych pokazów kina plenerowego w miesiącach czerwiec-sierpień 2017 w Płocku, na placu Stary Rynek. Pokazy odbywały się raz w tygodniu - w czwartek, w godzinach 21:00-23:00. W pokazach uczestniczyło ok. 1580 widzów. W trakcie projektu zapewniono również spotkanie widzów ze znanymi aktorami (m.in. Cezary Żak, Olga Bończyk).


8. MULTIMEDIALNE LABORATORIUM KSZTAŁCENIA "OD JUNIORA DO SENIORA" - Projekt osiedlowy (os. Dobrzyńska) /zrealizowany/

Nowoczesna pracownia do nauki języków obcych oraz pracy z komputerem dla uczniów Gimnazjum nr 4 oraz do prowadzenia zajęć popołudniowych dla dorosłych mieszkańców osiedla (zwłaszcza osób starszych, które chciałby nabyć umiejętności posługiwania się komputerem i poruszania w internecie).


9. RING WOLNY - BOKSERSKI PŁOCK! - Projekt osiedlowy (os. Kochanowskiego) /zrealizowany/

Projekt polegał na nieodpłatnych zajęciach dla mieszkańców Płocka w wieku 14-20 lat w zakresie boksu olimpijskiego. Zajęcia odbywały się w sali sportowej ZS nr 6 w Płocku od poniedziałku do piątku w godzinach 17:15-19:45 w dwóch grupach treningowych (grupa początkująca i zaawansowana). Łącznie zajęcia prowadzone były przez 10 miesięcy i obejmowały 9 godzin tygodniowo. Z zajęć skorzystało około 100 uczestników. Koszty obejmowały: wynajem sali sportowej; opłatę za pracę trenera; koordynację zadania; obsługę księgową. Projekt został zrealizowany w terminie 06.02.- 29.12.2017 r.


10. ROZBUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI - Projekt osiedlowy (os. Wyszogrodzka) /zrealizowany/

W ramach projektu przy ul. Źródlanej 31 powstało boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanowo-gumową, dwuwarstwową, antypoślizgową, bezspoinową, przepuszczalną dla wody. Wyposażono boisko w 2 bramki do piłki ręcznej, 2 słupy do koszykówki wraz z koszami oraz 2 słupy do siatkówki, wybudowano piłkochwyty wokół boiska oraz furtkę i bramę techniczną. Zadanie obejmowało także budowę siłowni zewnętrznej "pod chmurką" wyposażoną w 7 szt. urządzeń: wyciąg górny-pająk, biegacz, twister-surfer, wioślarz, drabinka-podciąg, jeździec, orbitek. Wykonano także obiekty małej architektury: stolik do gry w szachy (2szt.), ławki z oparciem (8szt.), stojaki na rowery (5szt.), kosze na śmieci (5szt.), tablicę informacyjną oraz ciągi piesze z kostki betonowej, maszty oświetleniowe (12 szt.), utwardzono teren w sięgaczu ulicy Źródlanej z kostki betonowej, a także obsiano trawniki.


 11. FLOW PARK - Projekt osiedlowy (os. Podolszyce Północ) /zrealizowany/

Park do uprawiania sportów ekstremalnych powstał przy ul. Hubalczyków. Jest podzielony na strefę street workout i strefę parkour. Strefę do uprawiania ćwiczeń street workout wyposażono w nawierzchnią bezpieczną poliuretanową. Są tam urządzenia gimnastyczne: drążki do podciągania, poręcze, ławki, drabinki i kółka gimnastyczne. Wszystkie elementy wykonano ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczono antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe. Strefa parkour jest złożona z dwóch typów urządzeń - rurowo-betonowych i drewnianych. Parkour z urządzeniami rurowo-betonowymi posiada nawierzchnię bezpieczną poliuretanową umożliwiającą trening sprawności fizycznej i efektywnego przemieszczania się i pokonywania przeszkód. Elementy połączone są w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie potencjału miejsca i tworzenie kombinacji o różnym stopniu trudności. Rury są cynkowane i lakierowane proszkowo, murki natomiast z betonu zbrojonego. Parkour z urządzeniami z drewna również umieszczono na nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. Elementy do ćwiczeń wykonano z belek akacjowych o wysokiej trwałości. ta część parku pozwala na zasymulowanie naturalnych warunków w sposób bezpieczny i kontrolowany, jednocześnie pozwalając na szereg aktywności i rozwój sprawności fizycznej osób w różnym wieku. Cały park do ćwiczeń wyposażono w drenaż odprowadzający wody opadowe do studni pośrednich, a następnie do istniejącej studni deszczowej. Wykonano także Oświetlenie na terenie flow parku oraz wzdłuż chodnika - 10 słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych o wysokości 4 m z oprawą oświetleniową. Mieszkańcy osiedla dzięki inwestycji zyskali także chodniki z kostki betonowej, elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, a także nasadzenia zieleni.

Flow Park - więcej

Obok flow parku powstał także kompleks sportowy z boiskami do siatkówki i kortem do tenisa ziemnego. Także to miejsce jest ogrodzone, posiada bezpieczne nawierzchnie i odwodnienie wraz z przyłączem do kanalizacji deszczowej. Cała inwestycja został zrealizowana w ramach zadania pod nazwą:  „Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski”. Wykonawcą była firma Ada-Light Sp. z o.o. z Bud Kozickich k/ Gostynina. Koszt inwestycji to 2.741.854,84 zł brutto.


 12. REMONT CHODNIKA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ - Projekt osiedlowy (os. Wyszogrodzka) /zrealizowany/

Zakres inwestycji obejmował m.in.: przebudowę wszystkich istniejących zjazdów na odcinku przebudowywanego chodnika, przebudowę chodnika po stronie wschodniej ulicy na odcinku od ul. Słonecznej do peronu autobusowego oraz przebudowę chodnika na całej długości peronu autobusowego.

 

 

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
LP NUMER PROJEKTU NAZWA CHARAKTER PROJEKTU STAN REALIZACJI
1. 20.  WODNY PLAC ZABAW  ogólnomiejski  niezrealizowany
2. 27.  ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "DZIECI PŁOCKA"  ogólnomiejski  zrealizowany
3. 25.  TĘŻNIA SOLANKOWA NA WINIARACH  osiedlowy (os. Winiary)  zrealizowany
4. 43.  REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ SIERPECKIEJ  osiedlowy (os. Trzepowo)  zrealizowany
5. 24.  BUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU DWORCOWA  osiedlowy (os. Dworcowa)  zrealizowany
6.  9.  BUDOWA PARKINGU PRZY GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PŁOCKU  osiedlowy (os. Radziwie)  zrealizowany
7. 11.  KINO LETNIE PŁOCK  osiedlowy (os. Stare Miasto)  zrealizowany
8. 22.  MULTIMEDIALNE LABORATORIUM KSZTAŁCENIA "OD JUNIORA DO SENIORA"  osiedlowy (os. Dobrzyńska)  zrealizowany
9. 36.  RING WOLNY - BOKSERSKI PŁOCK!  osiedlowy (os. Kochanowskiego)  zrealizowany
10. 31.  ROZBUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI  osiedlowy (os. Wyszogrodzka)  zrealizowany
11. 37.  FLOW PARK  osiedlowy (os. Podolszyce Pn.)  zrealizowany
12. 33.  REMONT CHODNIKA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ  osiedlowy (os. Wyszogrodzka)  zrealizowany