1. WSZECHSTRONNI RAZEM - projekt ogólnomiejski


Projekt obejmować będzie: przebudowę istniejącego zewnętrznego boiska szkolnego przy III LO wraz z wymianą nawierzchni i zakupem podstawowego sprzętu sportowego, wyposażenie pracowni komputerowych w sprzęt IT, w tym zakup 32 zestawów komputerowych wraz z licencjonowanym oprogramowaniem dla ZSZ, zakup monitorów interaktywnych dla LO im. Władysława Jagiełły oraz dla ZSUiP, zakup sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego wraz z realizacją zajęć dodatkowych i zatrudnieniem terapeutów w SOSW Nr 2, modernizację pracowni komputerowych w SP nr 21, zakup 21 osobowego busa dla zawodników grup dziecięcych i młodzieżowych klubu sportowego Wisła Płock S.A. W ramach działań oraz kampanii służących podnoszeniu świadomości ekologicznej i prozdrowotnej w pięciu miejskich instytucjach (Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Płocka Galeria Sztuki, Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego, Chór Pueri Et Puellae Cantores Plocenses, Książnica Płocka) zamontowane zostaną dystrybutory z wodą z kranu, zgniatarki butelek i puszek, wymienione zostaną baterie na  bardziej ekonomiczne, oszczędzające wodę, a także w ramach możliwości wybudowane zostaną karmniki dla ptaków, wieże lęgowe dla jerzyków, jaskółek, sikorek, budki dla jeży, hotele dla dzikich zapylaczy. W ramach projektu planowane jest utworzenie ogródka społecznościowego, dzięki czemu powstanie przyjazne miejsce dla wszystkich mieszkańców miasta, jak również ogrodów deszczowych w gruncie lub w skrzynce zasilanych wodą z dachu. Tam gdzie będzie to możliwe planowane jest pokrycie dachu budynków roślinnością lub fotowoltaiką, a ścian budynków bluszczem lub muralami namalowanymi farbami antysmogowymi. W realizację zadań mają być włączeni mieszkańcy Płocka poprzez organizację spotkań, warsztatów, eventów, targów żywnościowych czy też animacji. Prowadzone będą kampanie informacyjne związane z promowaniem ekologicznego stylu życia, zachęcające do segregacji odpadów, dbania o środowisko. Zakupiony zostanie ekologiczny elektryczny samochód dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz 3 szt. rowerów elektrycznych (Książnica Płocka, POKiS), które będą wykorzystywane przy akcjach promocyjnych. Projekt wpłynie również pozytywnie na zazielenienie terenów wokół instytucji poprzez dodatkowe nasadzenie drzew i krzewów.

Rowery elektryczne i zgniatarki do butelek i puszek dla miejskich instytucji kultury

Nowe nasadzenia drzew na terenie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów (łącznie 43 szt.), w tym 28 sztuk czeremchy wirginijskiej oraz 15 sztuk wiśni piłkowanej

Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki (11 szt.), bibliotece "Chotomek" (8 szt.) oraz filii bibliotecznej nr 9 przy ul. Orzechowej (6 szt.)

na terenie Płockiej Galerii Sztuki (4 szt.)


2. PIESZA EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNA ŚCIEŻKA HISTORYCZNA - projekt ogólnomiejski


Przedmiotem projektu jest wykonanie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej na trasie spacerowej wzdłuż Wisły oraz zalewu Sobótka. Celem ścieżki jest propagowanie wiedzy związanej z historią miasta Płocka. Na ścieżce zostanie rozmieszczonych 10 tablic, które w sposób chronologiczny przedstawią istotne dzieje związane z miastem.


3. SPORT I EDUKACJA - projekt osiedlowy (os. Dworcowa)


Projekt obejmować będzie zakup wyposażenia siłowni dla SP 21, a także wyposażenie pracowni szkolnych w specjalistyczne pomoce edukacyjne, m.in. piekarniczej, fryzjerskiej, ogrodniczej, kucharskiej oraz internatu, zakup sprzętu nagłaśniającego oraz zakup nowoczesnego sprzętu sportowego dla SOSW Nr 2.


4. @CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA - projekt osiedlowy (os. Tysiąclecia) /zrealizowany/


Celem projektu było utworzenie Cyfrowej Pracowni Językowej w SP 16. Projekt jest odpowiedzią na rosnące potrzeby uczniów. Zakładał utworzenie kompletnego i integralnego systemu do nauki języków obcych. Pracownia będzie połączeniem rozwiązań hardwarowych z bogatym funkcjonalnie oprogramowaniem. System będzie spełniał najwyższe wymogi lektorskie, a także dawał możliwość sterowania funkcjami pracowni w technologii bezprzewodowej. Wszystkie aplikacje będzie można obsługiwać na monitorze dotykowym oraz dostosowywać funkcje do potrzeb całej klasy. Szeroki wachlarz możliwości to szansa na zwiększenie efektywności nauczania.


 5. MIĘDZYPOKOLENIOWE ŁĄCZE CYFROWE - JESTEM ONLINE - projekt osiedlowy (os. Międzytorze) /zrealizowany/


Projekt zakładał modernizację istniejącej pracowni informatycznej poprzez wymianę sprzętu komputerowego, stworzenie stanowisk dla 18 komputerów PC z pakietem biurowym oraz programem antywirusowym, zakup tablicy interaktywnej z projektorem. W ramach projektu zaplanowane są cykliczne warsztaty dla mieszkańców osiedla Międzytorze z zakresu rozwijania i doskonalenia umiejętności cyfrowych, które przeprowadzą uczniowie i nauczyciele placówki.


6. ZIELONY ZAKĄTEK Z SIŁOWNIĄ POD BRZOZAMI - projekt osiedlowy (os. Wyszogrodzka)


Projekt zakłada utworzenie siłowni plenerowej na terenie zlokalizowanym przy SP 12. Znajdą się tam takie urządzenia jak: biegacz i orbitrek, prasa nożna i wioślarz, wyciąg i krzesełko, surfer i twister, motyl i drabinka. Teren pokryty zostanie miękką, bezpieczną nawierzchnią. W pobliżu umieszczone zostaną trzy ławeczki oraz nasadzenia krzewów i drzew. Będzie to również idealne rozwiązanie do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.


7. ROWEROWE ABC PRZEBUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO - projekt osiedlowy (os. Dworcowa)


Projekt dotyczy przebudowy Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie MP 21 jako kompleksu do nauki przepisów ruchu drogowego i jazdy na rowerze, egzaminowania na kartę rowerową, jak również miejsca spotkań, które zachęci do aktywności fizycznej szczególnie dzieci i młodzież z osiedla Dworcowa. Istniejące Miasteczko Ruchu Drogowego funkcjonuje już od 2003r. i po wielu latach użytkowania wymaga przebudowy, wymiany nawierzchni, doposażenia w nowy sprzęt, w tym znaki drogowe, stojaki, sygnalizatory, rowery dla dzieci w wieku 3-7 lat.


8. NOWOCZESNE BOISKA SPORTOWE NA WIELKIEJ PŁYCIE - MODERNIZACJA BOISK I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W PŁOCKU ORAZ ICH OŚWIETLENIE - projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza)


Projekt zakłada modernizację boisk i urządzeń sportowych na terenie szkoły  oraz ich oświetlenie w celu poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia komfortu podczas aktywności fizycznej. Wokół boisk staną nowe ławki oraz stojaki na rowery.


9. EKOLOGICZNY PARK KIESZONKOWY PRZY UL. TRAKTOWEJ - projekt osiedlowy (os. Winiary)


Projekt zakłada stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy tej części miasta będą mogli odpocząć i spędzić swój wolny czas.


10. TRENUJMY RAZEM, ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE - projekt osiedlowy (os. Kolegialna)


Projekt obejmuje przystosowanie części boiska szkolnego pod siłownię zewnętrzną oraz adaptację świetlicy szkolnej na nowoczesną strefę relaksu dla młodzieży Jagiellonki oraz mieszkańców osiedla.


 11. PLAC ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 37 - projekt osiedlowy (os. Podolszyce Północ)


Projekt przewiduje stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw dla podopiecznych przedszkola oraz mieszkańców osiedla, dzięki czemu powstanie miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu z dziećmi.


12. MODERNIZACJA BOISK NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PŁOCKU - projekt osiedlowy (os. Kolegialna)


Projekt dotyczy modernizacji wielofunkcyjnych boisk sportowych: piłki nożnej/ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz rozbiegu i skoczni wraz z piaskownicą. W skład zadania będzie wchodzić demontaż starych i montaż nowych piłkochwytów dookoła boiska do piłki ręcznej/nożnej, wyposażenie boisk w bramki z siatkami oraz kosze do koszykówki. Zostanie także utwardzony i pokryty nawierzchnią polipropylenową teren "Siłowni pod chmurką". Dodatkowo zostanie zamontowane oświetlenie w celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości uprawiania aktywności fizycznej w godzinach popołudniowych. Beneficjentami projektu będą zarówno mieszkańcy osiedla, osoby z niepełnosprawnościami oraz podopieczni ośrodka.


13. INFORMATYKA DLA MUZYKA - PROJEKT PRACOWNI KOMPUTEROWO-MUZYCZNEJ - projekt osiedlowy (os. Kolegialna)


Nowoczesna pracownia komputerowa przeznaczona do nauki informatyki i przedmiotów artystycznych dla uczniów szkoły wraz oprogramowaniem muzycznym oraz peryferiami.


 14. ZAZIELENIAMY UL. GÓRNĄ W PŁOCKU NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW - projekt osiedlowy (os. Wyszogrodzka)


Projekt zakłada posadzenie 60 lip drobnolistnych w formie zielonego ekranu wzdłuż ulicy Górnej wraz z założeniem osłon chroniących drzewa przed uszkodzeniem podczas koszenia trawy oraz nasadzenie krzewów ozdobnych takich jak róże okrywowe. Projekt ten uatrakcyjni wizualnie ulicę Górną, a zarazem przyczyni się do ograniczenia hałasu ulicznego oraz poprawy jakości powietrza na osiedlu Wyszogrodzka.


15. JEŻE I NIETOPERZE W LASKU BRZOZOWYM NA PODOLSZYCACH POŁUDNIE - projekt osiedlowy (os. Podolszyce Południe)


Projekt przewiduje utworzenie w lasku brzozowym na terenie Parku miejskiego na Podolszycach Południe ostoi dla jeży oraz nietoperzy oraz pozostałych małych dziko żyjących zwierząt w mieście, a także umieszczenie tablicy edukacyjnej podnoszącej świadomość ekologiczną osób korzystających z parku.