1. WSZECHSTRONNI RAZEM - projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt mający na celu propagowanie wśród mieszkańców ekologicznych postaw i umiejętności.


W ramach zadania na terenie płockich instytucji kultury (POKiS, PGS, Książnica Płocka) posadzono nowe drzewa i krzewy oraz wysiano łąki kwietne.

Nowe nasadzenia drzew na terenie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów (łącznie 43 szt.), w tym 28 sztuk czeremchy wirgilijskiej oraz 15 sztuk wiśni piłkowanej

Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki (11 szt.), bibliotece "Chotomek" (8 szt.) oraz filii bibliotecznej nr 9 przy ul. Orzechowej (6 szt.)

na terenie Płockiej Galerii Sztuki (4 szt.)

Zakupiono również zgniatarki do plastikowych butelek i puszek, baterie termostatyczne oraz rowery elektryczne, które będą służyć na potrzeby akcji promocyjnych.

Dla dzieci oraz wszystkich mieszkańców Płocka zorganizowano eventy ekologiczne, które odbyły się w listopadzie 2022 roku w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, Płockiej Galerii Sztuki oraz w Mediatece. Uczestnicy warsztatów mogli przygotować m.in.: kartkę świąteczną z resztek materiałów dając im drugie życie (w myśl zasady zero waste), czy też wykonać papierową biżuterię i płócienne torby (recykling). Pod okiem szefa kuchni przygotowywano smaczne owocowe desery i eko-kanapki, a za pomocą energoroweru wyciskano sok z pomarańczy. Dzieci poprzez zabawy i quizy uczyły się jak poprawnie segregować śmieci.

W POKiSie zorganizowano również cykl spotkań pn. „Zielony kompas – tydzień doświadczania przyrody”, w trakcie których wraz z zaproszonymi gośćmi m.in.: Marcinem Kostrzyńskim, Michałem Książkiem, Małgorzatą Godlewską, Szymonem Iwanowskim, Jaremą Andrzejem Rabińskim, Małgorzatą Kacprzak, Piotrem Gryszpanowiczem poruszane były tematy dotyczące obecnego stanu zieleni w naszym mieście oraz jej przyszłości, zaprezentowano pracę arborysty w terenie oraz poszukiwano płockiej rafy koralowej podczas spaceru w Jarze Brzeźnicy. Twórcy Mapy Drzew Łodzi opowiedzieli jak przebiegał proces jej tworzenia. Kwartet „Czerwie” i Marek Tomalik zaprosili widzów na multimedialny spektakl o kulturze aborygenów.

W przestrzeni miejskiej pojawiły się murale nawiązujące tematyką do ekologii. Namalowane zostały farbami antysmogowymi m.in. na budynku Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, na murze przy Płockiej Galerii Sztuki, Domu Broniewskiego, obok Amfiteatru oraz na wieżowcu przy ul. Jesiennej (widoczny od strony al. Piłsudskiego).

Mural na budynku Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów. Autor projektu Sebastian Wiśniewski.

Mural na ogrodzeniu Płockiej Galerii Sztuki. Autor projektu Robert Parzychowski.

Mural na ogrodzeniu przy Domu Broniewskiego. Autor projektu Robert Parzychowski.

Mural obok Amfiteatru. Autor projektu Sebastian Wiśniewski.

Mural na wieżowcu przy ul. Jesiennej. Autor projektu Sebastian Wiśniewski.

Projekt obejmował również działania na terenie płockich placówek oświatowych podnoszących jakość prowadzonych zajęć poprzez:

  • Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Fryderyka Chopina: zakup 32 zestawów komputerowych do pracowni komputerowej, 6 zestawów do biblioteki szkolnej i 2 monitorów interaktywnych;
  • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie: zakup 32 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym, monitorami, słuchawkami z mikrofonem oraz oprogramowaniem;
  • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły: zakup 8 szt. monitorów interaktywnych;
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2: zakup sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego wraz z realizacją zajęć dodatkowych i zatrudnieniem terapeutów;
  • III Liceum Ogólnokształcące: przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą nawierzchni z poliuretanowej na modułową nawierzchnię polipropylenową z piłkochwytami i nowym sprzętem sportowym.

2. PIESZA EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNA ŚCIEŻKA HISTORYCZNA - projekt ogólnomiejski /zrealizowany/


W ramach zadania na trasie spacerowej obok Sobótki ustawiono 10 szt. tablic edukacyjno-historycznych z ciekawostkami dotyczącymi historii Płocka, jak również współczesności. Informacje zamieszczone na tablicach są w języku polskim i angielskim.


3. SPORT I EDUKACJA - projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/


Projekt obejmował zakup wyposażenia siłowni dla SP 21, m.in.: atlasy, orbitreki, rowerki, wioślarze, bieżnie, zestawy gryfy z obciążeniem, zestawy hantli systemowych, ławeczki oraz klęczniki. Oddano do użytku 01.09.2022 r.   W ramach projektu zakupiono również  wyposażenie pracowni szkolnych w specjalistyczne pomoce edukacyjne, m.in. piekarniczej, fryzjerskiej, ogrodniczej, kucharskiej oraz internatu, zakup sprzętu nagłaśniającego oraz zakup nowoczesnego sprzętu sportowego dla SOSW Nr 2.


4. @CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA - projekt osiedlowy (os. Tysiąclecia) /zrealizowany/

W ramach projektu utworzono Cyfrową Pracownię Językową w Szkole Podstawowej Nr 16 wyposażoną w 24 stanowiska dla uczniów (stolik ucznia 2-osobowy - 12 szt., krzesło - 24 szt., pulpit ucznia KU-B1 + okablowanie, słuchawki BL-888 z mikrofonem - 24 szt.) oraz stanowisko nauczyciela, monitor interaktywny, regały i pomoce dydaktyczne oraz urządzenie wielofunkcyjne.


 5. MIĘDZYPOKOLENIOWE ŁĄCZE CYFROWE - JESTEM ONLINE - projekt osiedlowy (os. Międzytorze) /zrealizowany/


Projekt zakładał modernizację istniejącej pracowni informatycznej poprzez wymianę sprzętu komputerowego, stworzenie stanowisk dla 18 komputerów PC z pakietem biurowym oraz programem antywirusowym, zakup tablicy interaktywnej z projektorem. W ramach projektu zaplanowane są cykliczne warsztaty dla mieszkańców osiedla Międzytorze z zakresu rozwijania i doskonalenia umiejętności cyfrowych, które przeprowadzą uczniowie i nauczyciele placówki.


6. ZIELONY ZAKĄTEK Z SIŁOWNIĄ POD BRZOZAMI - projekt osiedlowy (os. Wyszogrodzka) /zrealizowany/


Projekt zakładał utworzenie siłowni plenerowej na terenie zlokalizowanym przy SP 12. Znajdują się tam takie urządzenia jak: biegacz i orbitrek, prasa nożna i wioślarz, wyciąg i krzesełko, surfer i twister, motyl i drabinka. Teren pokryto miękką, bezpieczną nawierzchnią. W pobliżu umieszczono ławeczki oraz nasadzenia krzewów i drzew. Siłownia jest ogólnodostępna, ale będzie to również idealne rozwiązanie do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.


7. ROWEROWE ABC PRZEBUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO - projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/


Projekt dotyczył przebudowy Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie MP 21 jako kompleksu do nauki przepisów ruchu drogowego i jazdy na rowerze, egzaminowania na kartę rowerową, jak również miejsca spotkań, które zachęci do aktywności fizycznej szczególnie dzieci i młodzież z osiedla Dworcowa. Dotychczasowe miasteczko funkcjonowało od 2003r. i po wielu latach użytkowania wymagało przebudowy, wymiany nawierzchni, doposażenia w nowy sprzęt, w tym znaki drogowe, stojaki, sygnalizatory, rowery dla dzieci w wieku 3-7 lat. W I połowie 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy obecnego zagospodarowania terenu w postaci miasteczka rowerowego, położonego na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Płocku. W dniu 09.09.2022 r. zawarto umowę na przebudowę ww. terenu wraz z zakupem i montażem nowej nawierzchni pod miasteczko rowerowe, znaków drogowych, mobilnej sygnalizacji świetlnej, trzech gier podwórkowych, rowerków, elementów małej architektury, zamykanej wiaty rowerowej, zakup elementów odblaskowych, kasków, mobilnego edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego, programu multimedialnego do nauki o ruchu drogowym.


8. NOWOCZESNE BOISKA SPORTOWE NA WIELKIEJ PŁYCIE - MODERNIZACJA BOISK I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W PŁOCKU ORAZ ICH OŚWIETLENIE - projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /zrealizowany/


Projekt zakładał modernizację boisk i urządzeń sportowych na terenie szkoły. W 2022 roku zakończono prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejących boisk: wielofunkcyjnego (piłka ręczna i siatkówka) i koszykówki (o nawierzchni poliuretanowej) z piłkochwytami, zakupu i montażu nowego sprzętu sportowego, zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3, przy ul. Królowej Jadwigi na Osiedlu Łukasiewicza.
W dniu 23.05.2023 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji. Zakres robót do wykonania obejmował m.in. rozbiórkę: nawierzchni dwóch boisk; wyposażenia boisk tj. koszy do koszykówki – 1 kpl., bramek – 1 kpl., drewnianych piłkochwytów – 2 szt., ławek betonowych – 26 szt.; betonowego murku biegnącego wzdłuż wschodniej granicy działki; likwidację istniejących doziemnych instalacji kanalizacji deszczowej; wycinkę 6 szt. drzew. W ramach zadania wykonano m.in.: boisko wielofunkcyjne do siatkówki z polem gry do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami; boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami; wybudowano zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z boiska do koszykówki i boiska wielofunkcyjnego (siatkówka i piłka ręczna); ogrodzenie boisk (piłkochwyty) o wys. 6,0m; zamontowano ławki, (10 szt.), kosze na śmieci (5 szt.) oraz posadzono 8 grabów.


9. EKOLOGICZNY PARK KIESZONKOWY PRZY UL. TRAKTOWEJ - projekt osiedlowy (os. Winiary) /wstrzymany/


Projekt zakłada stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy tej części miasta będą mogli odpocząć i spędzić swój wolny czas. W związku otrzymaną informacją z MZD w zakresie planowanego transportu elementów wielkogabarytowych dla PKN ORLEN S.A. m.in. przez rondo u zbiegu ulic Traktowa/Szpitalna oraz koniecznością utwardzenia terenu, demontażu wszelkiej infrastruktury naziemnej, podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji tego projektu do czasu zakończenia transportu do PKN ORLEN S.A.


10. TRENUJMY RAZEM, ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE - projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /zrealizowany/


Projekt obejmował przystosowanie części boiska szkolnego pod siłownię zewnętrzną. W I połowie 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy siłowni zewnętrznej na terenie LO im. Władysława Jagiełły przy ul. 3-go Maja 4 oraz modernizacji dwóch pomieszczeń świetlicy szkolnej wraz z jej adaptacją na nowoczesną strefę relaksu dla młodzieży. W dniu 19.09.2022 roku zawarto umowę na budowę siłowni zewnętrznej na terenie placówki. Na tzw. bezpiecznej nawierzchni (o grubości 9 cm i powierzchni prawie 117 mkw) stanęło sześć urządzeń do ćwiczenia różnych partii mięśni, m.in. wioślarz, biegacz, czy prasa ręczna albo nożna. A do tego jeszcze elementy małej architektury, jak ławki, czy kosz na segregowane odpady.


 11. PLAC ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 37 - projekt osiedlowy (os. Podolszyce Północ) /zrealizowany/


Projekt przewidywał stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw dla podopiecznych przedszkola oraz mieszkańców osiedla. Przy placówce powstały łącznie trzy place zabaw dla różnych grup wiekowych. Po wschodniej stronie urządzono dwa miejsca do zabawy dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Znalazła się tu m.in. karuzela krzyżowa, huśtawka bocianie gniazdo, zamknięta piaskownica i bujak - wiszący pomost. Po zachodniej stronie powstał plac zabaw dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Tu również zainstalowano bocianie gniazdo, karuzelę tarczową i zestaw sprawnościowy do ćwiczeń. Wszystkie trzy place powstały na bezpiecznej poliuretanowej nawierzchni. Koszt nowego placu to 500 tys. zł.


12. MODERNIZACJA BOISK NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PŁOCKU - projekt osiedlowy (os. Kolegialna)


Projekt dotyczy modernizacji wielofunkcyjnych boisk sportowych: piłki nożnej/ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz rozbiegu i skoczni wraz z piaskownicą. W skład zadania będzie wchodzić demontaż starych i montaż nowych piłkochwytów dookoła boiska do piłki ręcznej/nożnej, wyposażenie boisk w bramki z siatkami oraz kosze do koszykówki. Zostanie także utwardzony i pokryty nawierzchnią polipropylenową teren "Siłowni pod chmurką". Dodatkowo zostanie zamontowane oświetlenie w celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości uprawiania aktywności fizycznej w godzinach popołudniowych. Beneficjentami projektu będą zarówno mieszkańcy osiedla, osoby z niepełnosprawnościami oraz podopieczni ośrodka. W II połowie 2022 roku zakończono prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego.


13. INFORMATYKA DLA MUZYKA - PROJEKT PRACOWNI KOMPUTEROWO-MUZYCZNEJ - projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /zrealizowany/


Nowoczesna pracownia komputerowa przeznaczona do nauki informatyki i przedmiotów artystycznych dla uczniów szkoły wraz oprogramowaniem muzycznym oraz peryferiami. W ramach zadania zakupiono wyposażenie pracowni terminalowo-muzycznej 25-stanowiskowej (24+1) wraz z wyposażeniem infrastruktury sieciowej, m.in. sprzęt komputerowy, monitor interaktywny min. 65 cali, urządzenie wielofunkcyjne oraz specjalistyczne oprogramowanie muzyczne. Zadanie oddane do użytkowania w grudniu 2022 roku.


 14. ZAZIELENIAMY UL. GÓRNĄ W PŁOCKU NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW - projekt osiedlowy (os. Wyszogrodzka) /zrealizowany/


Projekt zakładał posadzenie 50 szt. drzew (grabów i jarzębów)j wraz z założeniem osłon chroniących drzewa przed uszkodzeniem podczas koszenia trawy oraz nasadzenie krzewów ozdobnych takich jak róże (500 szt.).


15. JEŻE I NIETOPERZE W LASKU BRZOZOWYM NA PODOLSZYCACH POŁUDNIE - projekt osiedlowy (os. Podolszyce Południe) /zrealizowany/


Projekt przewidywał utworzenie w lasku brzozowym na terenie Parku miejskiego na Podolszycach Południe ostoi dla jeży oraz nietoperzy oraz pozostałych małych dziko żyjących zwierząt w mieście. Zamontowano budki dla jeży i nietoperzy, a także ustawiono wiklinowe obrzeża na zgrabione liście, dzięki czemu zwierzęta te będą miały lepsze warunki do przetrwania w miejskim ekosystemie. Umieszczono również tablicę edukacyjną podnoszącą świadomość ekologiczną osób korzystających z parku.