1. KRYTE BOISKO DLA DZIECI NA STADIONIE WISŁY PŁOCK /zrealizowany/

Celem inwestycji była budowa całorocznego boiska piłkarskiego zadaszonego halą pneumatyczną wraz z budynkiem zapleczowym, budynkiem magazynowym i infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja powstała na terenie Stadionu im. Kazimierza Górskiego w Płocku. Zadanie zostało wykonane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy ma wymiary 58 x 58 m. Wykonano odwodnienie płyty boiska powierzchniowe do drenażu opaskowego wzdłuż bocznych krawędzi boiska. Woda z drenażu będzie odprowadzana poprzez osadnik do kanalizacji deszczowej. Całość boiska została ogrodzona ogrodzeniem o wysokości 6m. Hala składa się z systemu trzech niezależnych powłok: powłoka główna, trzywarstwowa powłoka izolacyjna i powłoka ochronna oraz z sieci lin stalowych i pieca grzewczo-nadmuchowego, który ma za zadanie utrzymywać odpowiednie ciśnienie oraz temperaturę w hali. Powstało także wewnętrzne oświetlenie hali pneumatycznej (oświetlenie w komplecie hali pneumatycznej). Źródła światła znajdują się w obudowie wykonanej z lekkich materiałów, dzięki czemu całość może być zawieszona pod sklepieniem hali na specjalnych elastycznych uchwytach. Budynek zapleczowy, który pełni rolę zaplecza boiska to jednokondygnacyjny, niepodpiwiniczony, przykryty stropodachem wentylowanym obiekt o powierzchni użytkowej – 191,42 m2. W skład budynku wchodzi: kompleks szatniowo-sanitarny męski, kompleks szatniowo-sanitarny damski, pomieszczenie węzła cieplnego, magazyn, pokój pierwszej pomocy, 2 pokoje trenera, siłownia, komunikacja, łazienka dla niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze. Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: instalacja wod-kan, instalacje c.o., instalacja oświetleniowa i gniazd, instalacja odgromowa, instalacja ppoż. Wykonano również budynek magazynowy do składowania złożonej powłoki w okresie letnim z konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjny, niepodpiwiniczony, z obudową z blachy stalowej trapezowej o powierzchni użytkowej – 34,61 m2. W ramach zadania wykonano również siłownię z wyposażeniem.

 


2. PŁOCKIE CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE (SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2) /zrealizowany/

W 2015 roku wybudowano budynek Płockiego Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego na terenie SOS-W nr 2 wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w brakującą infrastrukturę. W 2016 roku dostarczono oraz zamontowano wyposażenie do pomieszczeń m.in. aparat do elektroterapii z elektromiografią powierzchniową, aparat do krioterapii, aparaty do fizykoterapii, biofeedback, kozetki i leżanki, rotor dla kończyn dolnych i górnych z biofeedbackiem, ponadto sprzęt do kinezyterapii i do terapii metodą Tomatisa. Zakres wyposażenia obejmował także salę integracji sensorycznej i salę doświadczania świata.

 

 


 

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W II EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
LP. NAZWA PROJEKTU STAN REALIZACJI
1. KRYTE BOISKO DLA DZIECI NA STADIONIE WISŁY PŁOCK zrealizowany
2. PŁOCKIE CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE (SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2) zrealizowany