48 projektów wpłynęło w 13. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka

W tym roku mieszkańcy Płocka mogli zgłaszać swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego Płocka w dniach 26 lutego-17 marca 2024 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, płocczanie najwięcej wniosków złożyli w ciągu ostatnich dwóch dni. Zaproponowali zarówno projekty ogólnomiejskie, jak i osiedlowe.

Czego dotyczą tegoroczne projekty?

Jak co roku wiele z nich dotyczy poprawy infrastruktury drogowej, remontu ulic i chodników czy poprawy bezpieczeństwa. Nie zabrakło pomysłów na nowe place zabaw dla dzieci, utworzenie stref dla różnorodnej aktywności fizycznej, jak np. lodowiska-wrotkowiska czy zewnętrznej ścianki wspinaczkowej. Są dwa wybiegi dla psów oraz kilka projektów dotyczących utworzenia parków i miejsc do rekreacji dla mieszkańców w każdym wieku. Zdecydowanie mniej niż w latach poprzednich jest projektów dotyczących placówek oświatowych i opiekunczo-wychowawczych z uwagi na zapisy o konieczności zapewnienia ogólnodostępności zrealizowanych zadań.

Wszystkie propozycje mieszkańców możemy przeglądać tutaj.

Dotychczasowe edycje zaowocowały realizacją ponad 130 inicjatyw, obejmujących nie tylko infrastrukturę miejską, taką jak ścieżki rowerowe czy place zabaw, lecz także szeroki wachlarz działań kulturalnych i sportowych, wzmacniających społeczność lokalną.

Ile dokładnie projektów zgłoszono do BOP 2025?

Łącznie wpłynęło 48 projektów, w tym:
    • 27 ogólnomiejskich
    • 21 osiedlowych.

Kwota przeznaczona na realizację projektów to ponad 6,3 mln złotych. Dokładna kwota zostanie podana po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok. Wartość projektu dotyczącego całego miasta nie może przekraczać 2 milionów złotych, a projektu osiedlowego 550 tysięcy złotych.

W chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych wniosków. W pierwszym etapie sprawdzone zostaną pod względem formalnym, czyli czy złożono je na odpowiednim formularzu, czy dołączono listę poparcia i niezbędne załączniki oraz czy oszacowano koszty realizacji zadania. Pomysłodawcy będą mieli 5 dni roboczych na uzupełnienie braków. Jeśli tego nie zrobią projekt nie będzie dalej procedowany.

Projekty zweryfikowane pozytywnie zostaną przekazane do dalszej oceny merytoryczno-prawnej i finansowej. Na tym etapie będą sprawdzane m.in. pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, miejskimi dokumentami, programami i strategiami, możliwością realizacji we wskazanej lokalizacji, technicznej wykonalności, poprawności oszacowanych kosztów. Od tej edycji wszystkie projekty muszą również być ogólnodostępne, co oznacza że muszą być dostępne bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców na zasadach określonych w regulaminie. W przypadku wątpliwości dotyczących projektu komórka weryfikująca będzie kontaktowała się z Pomysłodawcami w celu uzupełnienia informacji, doprecyzowania lokalizacji lub modyfikacji projektu, szukając najlepszych rozwiązań, tak by projekty które trafią pod głosowanie spełniały oczekiwania płocczan. Wyniki weryfikacji ogłosimy do 30 lipca. Od tego momentu Pomysłodawcy będą mieć 5 dni roboczych na odwołanie się od negatywnej oceny, a Prezydent Miasta Płocka 7 dni roboczych na jego rozpatrzenie. Ostateczną liczbę pomysłów poddanych pod głosowanie poznamy do 20 sierpnia. Głosowanie tradycyjnie będzie trwało od 6-19 września, a jego wyniki ogłoszone zostaną do 30 września 2024 r.