Raport z konsultacji społecznych regulaminu Budżetu Obywatelskiego Płocka

Przedmiotem podjętych konsultacji był projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka. Celem konsultacji społecznych było zebranie wniosków i uwag mieszkańców Płocka dotyczących proponowanej treści uchwały.

Wypełniony formularz zgłaszania uwag można było przekazać:
    • drogą elektroniczną na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
    • drogą korespondencyjną na adres Urząd Miasta Płocka, Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Synagogalna 4;
    • osobiście (w godzinach pracy urzędu) w siedzibie Referatu Współpracy z  organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu, Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych UMP przy ulicy Synagogalnej 4 w Płocku.

Termin przekazania formularza upływał z dniem 6 listopada 2023 r. Wpłynęło 7 formularzy z uwagami.


Odbyły się również dwa otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Płocka w dniu 6 listopada 2023 r. o godz. 11:00 i 18:00 w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Synagogalna 4, podczas których można było zgłosić swoje uwagi, a także otrzymać formularz oraz projekt uchwały podlegającej konsultacjom. Spotkania składały się z części prezentacyjnej oraz części dyskusyjnej. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 17 osób.


Informacja o prowadzonych konsultacjach została również przesłana drogą mailową do Rad Mieszkańców Osiedli, organizacji pozarządowych, Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz wnioskodawców projektów z poprzednich edycji.

Wszystkie uwagi do proponowanej treści uchwały wraz ze sposobem ich rozpatrzenia zbiorczo zawarto w załączniku do raportu.