Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta Płocka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mojemiasto.plock.eu/ oraz https://budzet.plock.eu/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie - publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany).
  • Niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wędkarstwo bez barier w Płocku
Nr: 4, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Nowoczesność w ZST
Nr: 5, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Nowy chodnik na ulicy Dybowskiego
Nr: 6, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Zielona energia dla płockich wio...
Nr: 7, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Oświetlenie ścieżki biegowej na...
Nr: 8, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
AED i pierwsza pomoc na Osiedlu Wi...
Nr: 9, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Bezpieczny ciąg pieszo-jezdny na ...
Nr: 11, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzie...
Nr: 12, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Rozbudowa ścianki wspinaczkowej O...
Nr: 15, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Sygnalizacja świetlna z przyciski...
Nr: 16, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Koła w ruch
Nr: 17, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Park kieszonkowy z oświetleniem n...
Nr: 20, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Kompleks sportowy przy SP 23
Nr: 22, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
CZTERNASTKOWA ODNOWA
Nr: 23, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Odrestaurowanie kapliczki Św. Jan...
Nr: 25, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Bezpieczne Osiedle Imielnica
Nr: 26, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Rampa Obywatelska
Nr: 27, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Plac zabaw dla Ósemki
Nr: 28, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Życie to cud
Nr: 30, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Nasza edukacja
Nr: 31, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Wyposażenie i przygotowanie sali ...
Nr: 32, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Kampania informacyjna dla osób w ...
Nr: 33, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Modernizacja placu zabaw i ogrodze...
Nr: 34, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Aleja Platanowa dla Płocka
Nr: 35, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Silny i Zdrowy Płock
Nr: 36, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Naukowy Plac Zabaw
Nr: 37, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Cyfrowa przyszłość
Nr: 38, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Skatepark Borowiczki
Nr: 40, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Teren rekreacji dla Skarpian
Nr: 42, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Mam poMOC
Nr: 43, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Etap II - Terapia ruchowa na świe...
Nr: 44, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Murale na Osiedlu Stare Miasto w P...
Nr: 46, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
A po lekcjach...
Nr: 47, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Cyfrowa E-Małachowianka
Nr: 48, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Muzoklik
Nr: 49, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Modernizacja placu zabaw przy Szko...
Nr: 50, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Rodzinny festyn międzypokoleniowy
Nr: 51, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Szkoła z przyszłością
Nr: 53, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Zagospodarowanie terenu przy Miejs...
Nr: 54, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Nadwiślańska Strefa Wspinaczkowa...
Nr: 55, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyż...
Nr: 57, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Plac zabaw oraz urządzenie terenu...
Nr: 59, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Zielone płuca. Rewitalizacja ziel...
Nr: 60, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Remont skweru przy muszli koncerto...
Nr: 61, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Sobótka pod Żaglami.
Nr: 62, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Modernizacja placu zabaw przy Stad...
Nr: 64, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Pierwszy rowerowy single track w P...
Nr: 65, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
SKATE JUMPBOX
Nr: 66, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Interaktywna moc edukacji
Nr: 67, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Sensoogródek - Modernizacja Placu...
Nr: 68, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Dbamy o zdrowie uczniów
Nr: 69, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Ekologia i ergonomika w szkole Kop...
Nr: 70, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany

Mapa projektów zrealizowanych