Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta Płocka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mojemiasto.plock.eu/ oraz https://budzet.plock.eu/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie - publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany).
  • Niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Nowoczesny i bezpieczny kompleks b...
Nr: 1, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Rowerem przez Góry - etap I
Nr: 2, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Skywalk- szklany taras widokowy n...
Nr: 3, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Walka z hałasem - adaptacja akust...
Nr: 5, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Zadbany i estetyczny teren wokół...
Nr: 6, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy...
Nr: 7, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Zadbajmy o nasze osiedle zagospoda...
Nr: 8, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Wspólnie dla przyszłości
Nr: 9, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Osiedlowy zieleniec
Nr: 10, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Zajęcia z przyszłością w ZST
Nr: 12, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Terapia ruchowa na świeżym powie...
Nr: 13, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Funkcjonalna rekreacja
Nr: 14, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
E ...Edukacja
Nr: 15, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ
Nr: 16, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Pływaj jak syrena
Nr: 17, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
MULTIMEDIALNE PRZEDSZKOLE
Nr: 18, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Nowoczesność i zdrowie
Nr: 19, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Wodny świat dziecka
Nr: 20, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Modernizacja placów zabaw na Osie...
Nr: 21, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Słoneczna i kwitnąca
Nr: 22, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Park kieszonkowy Różane Tysiącl...
Nr: 23, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Bazarek osiedlowy Borowiczki
Nr: 26, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Park miejski Grabówka - Ośnicka ...
Nr: 27, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy dla...
Nr: 28, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Projekt techniczny drogi publiczn...
Nr: 29, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
DZIECKO BEZPIECZNE NA DRODZE - MIA...
Nr: 30, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Droga dojazdowa
Nr: 31, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Ulica kolorowych parasoli w Płocku
Nr: 32, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Festyn międzypokoleniowy - Postaw...
Nr: 33, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego w...
Nr: 34, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Przebudowa, modernizacja i doposa...
Nr: 36, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Mam poMOC
Nr: 37, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Pomóżmy płockim orłanom rozwin...
Nr: 38, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Projekt zagospodarowania terenu zi...
Nr: 39, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
naPowietrzACZ Kultury
Nr: 41, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Ekologiczny autobus do przewozu os...
Nr: 42, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Cyfrowa E-Małachowianka
Nr: 43, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Nowoczesne pracownie informatyczne
Nr: 44, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
SKWER KOMPOZYTORÓW mini park rekr...
Nr: 45, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI BIEGOWEJ N...
Nr: 46, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Budowa ścieżki rowerowej wzdłu...
Nr: 47, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Zawsze bezpieczni
Nr: 48, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Aleja Platanowa dla Płocka - zasa...
Nr: 49, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Modernizacja siłowni pod chmurką...
Nr: 50, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
POMOCNI
Nr: 51, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Modernizacja i zakup sprzętu mult...
Nr: 53, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Edukcyjna geo-ścieżka FILMOWY P...
Nr: 54, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Zakup monitorów interaktywnych dl...
Nr: 55, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
AED i pierwsza pomoc na Osiedlu Wi...
Nr: 56, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Ledy zamiast kredy - unowocześnie...
Nr: 57, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Rozbudowa placu zabaw w Szkole Pod...
Nr: 58, Kat.: ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Urządzenie placu zabaw dla dzieci...
Nr: 59, Kat.: osiedlowy
Status: Zakwalifikowany

Mapa projektów zrealizowanych