1. CENTRUM SPORTÓW EKSTREMALNYCH – BUDOWA TORU DO JAZDY NA ROLKACH, ROWERZE, DESKOROLKACH I PUMPTRACKU /zrealizowany/ - W ramach powyższego zadania w 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych budowy pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach oraz koncepcję zagospodarowania terenu działek. Wostał zaakceptowany, Wykonawca dokonał naprawy. W dniu 8 czerwca 2018 odebrano i przekazano obiekt do użytkowania. W ramach zadania wybudowano rowerowy plac zabaw – pumptrack; betonowy tor płaski do jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach, etc.; plac do wypoczynku, wykonane zostaną nasadzenia zieleni.


2. BUDOWA SKWERU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA „WINIARACH” /w trakcie realizacji/ -  planowane jest stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej pomiędzy ulicą Polskiego Czerwonego Krzyża i ulicą Dobrzyńską. W chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania. W ramach zadania planuje się budowę chodnika z kostki betonowej wzdłuż ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża z połączeniem do chodnika w ulicy Dobrzyńskiej, wymianę nawierzchni na placu zabaw na poliuretanową, montaż trzech ławek na placu zabaw, demontaż kosza na śmieci i montaż nowego kosza na śmieci na placu zabaw, montaż rur osłonowych dla instalacji elektroenergetycznych pod realizowanym chodnikiem z kostki betonowej, montaż rur ochronnych grubościennych pod chodnikiem z kostki betonowej i placem zabaw w miejscach przebiegu sieci teletechnicznych, demontaż dwóch ławek przed placem zabaw i montaż ławek oraz koszy na śmieci w zatoczkach chodnika


3. ŚCIEŻKA ROWEROWA W AL. FLORIANA KOBYLIŃSKIEGO /zrealizowany/ - W marcu 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji. Zakres robót przy budowie ścieżki rowerowej w Al. Kobylińskiego obejmuje wybudowanie drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowę istniejącego chodnika po północnej stronie jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielską do alei Spacerowej na długości około 239 m. W 2018 roku planuje się wybudować pozostały zakres na długość 285 m.


4. REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. SIERPECKIEJ /zrealizowany/ - w 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji. Remont podzielony został na etapy. W ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka wykonana została przebudowa chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego przy ulicy Bielskiej do skrzyżowania z ulicą Szkolną. Realizacja tego odcinka miała miejsce w 2016 r.


5. CHODNIK PRZY UL. NAŁKOWSKIEJ /opracowanie dokumentów/ - w 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji. W 2017 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowa chodnika. 


6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PRZYCHODNI ZDROWIA, UL. ZIELONA 40, W TYM INSTALACJA MONITORINGU ORAZ BUDOWA PARKANU /zrealizowany/ - w ramach projektu wykonano zagospodarowanie zielenią terenów nieutwardzonych przy ulicy Zielonej 40.


7. BUDYNEK SOCJALNY Z TOALETĄ PUBLICZNĄ /zrealizowany/ - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy budynku socjalnego z toaletą publiczną (w formie rozbudowy istniejącego budynku stróżówki) wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Północnym na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku. Projekt został uruchomiony 11 lutego 2017 r.


Więcej informacji kliknij tutaj!


8. BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W PŁOCKU /zrealizowany/ - W 2016 roku wykonano roboty budowlane związane z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 wraz z budową infrastruktury technicznej i wykonaniem nasadzeń. Wybudowano plac zabaw o wymiarach 30 x 17 m i nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej o pow. 402 m2. Na terenie placu zabaw nasadzono szatę roślinną o powierzchni 108m2 składającą się z trawników, krzewów i roślin okrywowych. Na terenach zielonych nasadzono także 1 drzewo gatunku klon zwyczajny. Zamontowano urządzenia zabawowe: karuzela tarczowa Tornado, huśtawka metalowa Bocianie Gniazdo, zestaw wielofunkcyjny, huśtawka metalowa podwójna, piaskownica sześciokątna, tablica rysunkowa podwójna, huśtawka ważka bez oparcia, zjazd linowy, aplikacja graficzna w nawierzchni gry w klasy. Zamontowano również elementy małej architektury: ławki, w tym jedna z wieszakiem na ubrania, kosze na odpadki, tablice informacyjne z regulaminem. Wokół placu zabaw zamontowano metalowe ogrodzenie z dwoma furtkami, całkowita długość ogrodzenia 94mb. Wykonano także połączenie placu zabaw z istniejącym chodnikiem przy szkole za pomocą nawierzchni z kostki betonowej szarej pow. 60m2, w tym 43m2 odtworzonej i 17m2 nowej nawierzchni. Zadanie zostało zakończone.


9. PARKING DLA MIĘDZYTORZA /opracowanie dokumentów/ - W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych parkingu dla Międzytorza wraz z doświetleniem i zagospodarowaniem terenu zielenią, zlokalizowanego na działkach o nr ewid 17/1, 17/2, 19 – wzdłuż ulicy Lachmana w Płocku wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub decyzji właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na duży koszt budowy parkingu wzdłuż ulicy Lachmana przy uzyskaniu tylko 26 miejsc parkingowych zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na przekroczenie wartości szacowanej na potrzeby Budżetu Obywatelskiego o 500%. W celu zaspokojenia potrzeb parkowania pojazdów zaplanowano realizację parkingu oddalonego o 200m dla samochodów osobowych na 92 miejsca przy ulicy Piaska. Na sesji 31 stycznia 2017 r. zdjęto środki z zadania i przesunięto na zadanie "Budowa parkingu przy ulicy Piaska". W 2017 roku wybudowano parking (92 miejsca parkingowe + 3 dla osób niepełnosprawnych), dwa place zabaw oraz zagospodarowano teren na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na działce o nr ewid. 259 zlokalizowanej pomiędzy ulicami Lachmana i Piaska.


10. BUDOWA BOISKA PLAŻOWEGO DO PIŁKI RĘCZNEJ I SIATKÓWKI /opracowanie dokumentów/ - w ramach projektu zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz wykonane zostaną roboty budowlane związane z budową boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza. Na Sesji 28 marca 2017 r. zmieniono nazwę zadania i zakres na ”Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka – budżet obywatelski”. W 2018 roku planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie boiska do piłki ręcznej i siatkówki. Trwa procedura wyłonienia Wykonawcy na prace projektowe.


11. SPORTOWE KOCHANOWSKIEGO /zrealizowany/  -  Darmowe zajęcia z boksu i judo.


12. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” NA OS. IMIELNICA /zrealizowany/ - Realizacja zadania zakłada wykonanie 14 zestawów do ćwiczeń siłowo–rekreacyjnych, mających na celu stworzenie miejsca służącego do aktywnego wypoczynku, montaż tablicy informacyjnej 3 ławek, 2 stojaków na rowery 5 stanowiskowych oraz 3 koszy na śmieci. Zestawy siłowe przeznaczone będą do wykorzystania przez osoby w wieku powyżej 14 roku życia, a także przez osoby niepełnosprawne ruchowo, zaś urządzenia plenerowe przeznaczone są dla dzieci.


13. MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA I PLACU ZABAW PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W PŁOCKU /zrealizowany/ -  Wykonano modernizację dziedzińca i  placu zabaw przed budynkiem SP15; wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne o wymiarach płyty 44x24 m z polami  do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem i piłkochwytami.


14. PARKING PRZY UL. OTOLIŃSKIEJ /opracowanie dokumentów/ - w ramach  zadania planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie parkingu przy ulicy Otolińskiej.  W chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych parkingu


15. SIŁOWNIA POD CHMURKĄ /zrealizowany/ - w ramach projektu wybudowana została „Siłownia pod chmurką” na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego Gimnazjum Nr 4. Siłownia terenowa na osiedlu Dobrzyńska wyposażona jest w urządzenia takie jak: drabinka + ławeczka - na jednym pylonie; twister + wahadło – na jednym pylonie;  prasa + wyciskanie – na jednym pylonie;  jeździec; podciąg nóg + wioślarz – na jednym pylonie; prostownik + wyciąg – na jednym pylonie; orbitrek + biegacz – na jednym pylonie;  rowerek; dwa stoły do tenisa stołowego.

Więcej informacji kliknij tutaj!


 

 

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
LP NUMER PROJEKTU NAZWA CHARAKTER PROJEKTU STAN REALIZACJI
1.  24 CENTRUM SPORTÓW EKSTREMALNYCH – BUDOWA TORU DO JAZDY NA ROLKACH, ROWERZE, DESKOROLKACH I PUMPTRACKU ogólnomiejski  zrealizowany
2.  25 BUDOWA SKWERU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA „WINIARACH” osiedlowy (os. Winiary)  w trakcie realizacji
3.  9 ŚCIEŻKA ROWEROWA W AL. FLORIANA KOBYLIŃSKIEGO osiedlowy (os. Tysiąclecia)  zrealizowany
4.  38 REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. SIERPECKIEJ osiedlowy (os. Trzepowo)  zrealizowany
5.  44 CHODNIK PRZY UL. NAŁKOWSKIEJ osiedlowy (os. Skarpa)  opracowanie dokumentów
6.  23 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PRZYCHODNI ZDROWIA, UL. ZIELONA 40, W TYM INSTALACJA MONITORINGU ORAZ BUDOWA PARKANU osiedlowy (os. Radziwie)  zrealizowany
7.  46 BUDYNEK SOCJALNY Z TOALETĄ PUBLICZNĄ osiedlowy (os. Podolszyce Północ)  zrealizowany
8.  50 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W PŁOCKU osiedlowy (os. Podolszyce Południe)  zrealizowany
9.  20 PARKING DLA MIĘDZYTORZA osiedlowy (os. Międzytorze)  opracowanie dokumentów
10.  51 BUDOWA BOISKA PLAŻOWEGO DO PIŁKI RĘCZNEJ I SIATKÓWKI osiedlowy (os. Łukasiewicza)  opracowanie dokumentów
11.  53 SPORTOWE KOCHANOWSKIEGO osiedlowy (os. Kochanowskiego)  zrealizowany
12.  22 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA „POD CHMURKĄ” NA OS. IMIELNICA osiedlowy (os. Imielnica)  zrealizowany
13.  27 MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA I PLACU ZABAW PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W PŁOCKU osiedlowy (os. Góry)  zrealizowany
14.  32 PARKING PRZY UL. OTOLIŃSKIEJ osiedlowy (os. Dworcowa)  opracowanie dokumentów
15.  39 SIŁOWNIA POD CHMURKĄ osiedlowy (os. Dobrzyńska)  zrealizowany