Przegląd projektów

Sygnalizacja Świetlna Podolszyce ...
Nr: 1, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
WYMIANA NAWIERZCHNI W AL. ROGUCKIEGO
Nr: 2, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Niezakwalifikowany
REMONT ULICY 1000-LECIA
Nr: 3, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Niezakwalifikowany
Amfiteatr przy szkole
Nr: 4, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Niezakwalifikowany
Siłownia zewnętrzna
Nr: 5, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Modernizacja placu zabaw
Nr: 6, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
POZNAJMY PATRONÓW PŁOCKICH ULIC
Nr: 7, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Niezakwalifikowany
Urządzenie parkingu na kilka samo...
Nr: 8, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr ...
Nr: 9, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Infrastruktura boiska piłkarskieg...
Nr: 10, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Niezakwalifikowany
Kino Letnie Płock
Nr: 11, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
PUPIL - urządzenie wybiegów dla ...
Nr: 12, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Niezakwalifikowany
Budowa parkingu ekologicznego przy...
Nr: 13, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Niezakwalifikowany
Infrastruktura i Bezpieczeństwo
Nr: 14, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Budowa miejsc postojowych wzdłuż...
Nr: 15, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Niezakwalifikowany
Boisko do piłki siatkowej - plaż...
Nr: 16, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Wieża lęgowa dla jerzyków
Nr: 17, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Niezakwalifikowany
Remont drogi
Nr: 18, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Kompleks boisk do tenisa ziemnego ...
Nr: 19, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Niezakwalifikowany
Wodny plac zabaw
Nr: 20, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Budowa ciągu pieszo-jezdnego łą...
Nr: 21, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Niezakwalifikowany
Multimedialne Laboratorium Kształ...
Nr: 22, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Płocki Dom Działkowca
Nr: 23, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Niezakwalifikowany
Budowa parkingu na osiedlu Dworcowa
Nr: 24, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Tężnia solankowa na Winiarach
Nr: 25, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Rowerowe stacje przesiadkowe Bike ...
Nr: 26, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Niezakwalifikowany
Zakup samochodu osobowo-dostawczeg...
Nr: 27, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Remont chodników
Nr: 28, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Park
Nr: 29, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Niezakwalifikowany
Ławeczka dobrego sąsiada
Nr: 30, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Niezakwalifikowany
Rozbudowa placu zabaw i rekreacji
Nr: 31, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Linowy plac zabaw dla dzieci i mł...
Nr: 32, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Niezakwalifikowany
Remont chodnika przy ul. Południo...
Nr: 33, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Płock Electronic Game Arena
Nr: 34, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Budowa ogrodzenia w miejscu istnie...
Nr: 35, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Zakwalifikowany
Ring wolny - bokserski Płock
Nr: 36, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Flow Park
Nr: 37, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Wykonanie oświetlenia bieżni lek...
Nr: 38, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Niezakwalifikowany
Budowa chodnika łączącego spó...
Nr: 39, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Niezakwalifikowany
budowa chodnika na Strzeleckiej
Nr: 40, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Niezakwalifikowany
zagospodarowanie terenu po byłej ...
Nr: 41, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Niezakwalifikowany
BUDOWA KĄCIKA AKTYWNEGO PUPILA
Nr: 42, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Niezakwalifikowany
Remont chodnika wzdłuż ul. Sierp...
Nr: 43, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Zakwalifikowany
Porozmawiajmy o Modzie
Nr: 44, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Niezakwalifikowany
Skwer z fontanną na osiedlu Imiel...
Nr: 45, Kat.: projekt osiedlowy
Status: Niezakwalifikowany
Pomnik Muratorów Przedwojennego P...
Nr: 46, Kat.: projekt ogólnomiejski
Status: Niezakwalifikowany

Mapa projektów zrealizowanych

Poprzednie Edycje

info o poprzednich edycjach

Aktualności

Tutaj zostaną wprowadzone aktualności

Wyniki głosowania

BOP - ogólne informacje

BUDŻET OBYWATELSKI PŁOCKA

To konsultacje społeczne z mieszkańcami Płocka dotyczące części wydatków z budżetu Miasta Płocka określanych jako „Budżet Obywatelski Płocka”.

KWOTA

W 2018 przewidywana kwota środków przeznaczonych na BOP wynosi 5 mln zł.

RODZAJE PROJEKTÓW

OGÓLNOMIEJSKI – dotyczący potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla

OSIEDLOWY – dotyczący potrzeb mieszkańców jednego z 21 płockich osiedli lub jego części, np. ulicy.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ PROJEKT?

- każdy mieszkaniec Płocka, tj. osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy, który najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończy 16 lat.

- grupa mieszkańców, w skład której wchodzą osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy, które najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończą 16 lat.

- rada mieszkańców osiedla, działająca na terenie miasta Płocka.

- organizacja pozarządowa zarejestrowana i działająca na terenie miasta,

- Mieszkaniec, grupa mieszkańców, rada mieszkańców osiedla lub organizacja pozarządowa może złożyć więcej niż jeden projekt.

JAKIE KRYTERIA MUSI SPEŁNIAĆ PROJEKT?

- dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych gminy albo powiatu

- koszt projektu ogólnomiejskiego i osiedlowego nie mogą przekroczyć kwot przewidzianych w danej edycji

- być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie

do proponowanego zadania)

- teren, na którym zlokalizowano projekt musi stanowić mienie Gminy Miasto Płock nieobciążone na rzecz osób trzecich (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania)

- wpisywać się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku oraz dokumenty wynikające ze Strategii

JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT?

- Formularz zgłaszania projektów wraz z wypełnioną listą poparcia projektu można:

- wrzucić do urn ustawionych w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, wejście od ul. Zduńskiej oraz przy al. Piłsudskiego 6 w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka”

- przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka” – decyduje data stempla pocztowego

- złożyć przez stronę mojemiasto.plock.eu

Warunkiem udziału projektu w konsultacjach nad Budżetem Obywatelskim Płocka jest prawidłowo złożony i kompletnie wypełniony formularz, spełniający wymogi wynikające z regulaminu, podpisany przez Pomysłodawcę.

Podpis można złożyć własnoręcznie, elektronicznie lub wpisać imię i nazwisko za pomocą klawiatury komputera.

CO DALEJ ZE ZŁOŻONYM PROJEKTEM?

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji formalno-prawnej, która dokonywana jest sukcesywnie, w miarę napływu projektów przez komórki merytoryczne Urzędu Miasta Płocka albo miejskie jednostki organizacyjne.

NA CZYM POLEGA WERYFIKACJA?

Weryfikacja formalno-prawna polega m.in. na sprawdzeniu:

- kompletności i poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego projektu

- kompletności i poprawności wypełnienia listy poparcia projektu

- zgodności projektu z kompetencjami gminy lub powiatu

- zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania)

- czy działka/teren, na którym zlokalizowano projekt stanowi mienie Gminy Miasto Płock nieobciążone na rzecz osób trzecich

- poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu (czy koszt projektu ogólnomiejskiego i osiedlowego mieści się w założeniach finansowych danej edycji)

- czy projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku oraz dokumenty wynikające ze Strategii

GŁOSOWANIE

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Płocka, zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta, który najpóźniej do ostatniego dnia głosowania ukończył 16 lat.

Głosować można:

- osobiście -lista punktów do głosowania link

- wysyłając SMS

- na stronie mojemiasto.plock.eu

WAŻNE!

Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec może zagłosować tylko raz, oddając maksymalnie dwa głosy: na jeden projekt z listy ogólnomiejskiej i na jeden projekt z listy osiedlowej.

Każdemu wybranemu projektowi zostanie przyporządkowany jeden głos.

Głosować można na projekt z dowolnego osiedla, niezależnie od miejsca zamieszkania.

WYNIKI GŁOSOWANIA

Lista pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektów zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu weryfikacji wszystkich zgłoszeń.

Creating Your Site

Joomla! is all about allowing you to create a site that matches your vision. The possibilities are limitless; this sample site will get you started.

There are a few things you should know to get you started.

Every Joomla! Web site has two parts: the Site (which is what your site visitors see) and the Administrator (which is where you will do a lot of the site management). You need to log in to the Administrator separately with the same username and password. There is a link to the administrator on the top menu that you will see when you log in.

You can edit articles in the Site by clicking on the edit icon. You can create a new article by clicking on the Create Article link in the top menu.

To do basic changes to the appearance your site click Home, Site Settings and Home, Template Settings.

To do more advanced things, like edit the contact form, manage users, or install a new template or extension, login to the Administrator.

Some quick tips for working in the Administrator

  • To change the image on all the pages: Go to the Module Manager and click on Image Module.
  • To edit the Side Module: Go to Extensions, Module Manager and click on Side Module.
  • To edit the Contact Form: Go to Components, Contacts. Click on Your Name.

Once you have your basic site you may want to install your own template (that controls the overall design of your site) and then, perhaps additional extensions.

There is a lot of help available for Joomla!. You can visit the Joomla! forums and the Joomla! documentation site to get started.

Kontakt

Kontakt:

Zespół Komunikacji Społecznej,
Wydział Promocji i Informacji
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
Pok. 221

Tel. 24 367 17 32

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.