Projekty wybrane do realizacji

1. WODNY PLAC ZABAW /opracowanie dokumentów/ - trwa opracowywanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury i uzyskaniem właściwych decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na wykonanie robót budowlanych i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych


2. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "DZIECI PŁOCKA" /zrealizowany/


3. TĘŻNIA SOLANKOWA NA WINIARACH /opracowanie dokumentów/ - Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wybudowanie obiektów małej architektury - tężni solankowej na osiedlu Winiary wraz z zagospodarowaniem terenu, utwardzeniem pod dojazd samochodów do obsługi tężni, zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury oraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub decyzji o pozwoleniu na budowę


4. REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ SIERPECKIEJ /opracowanie dokumentów/ - w ramach projektu zostanie wykonana przebudowa pozostałego odcinka chodnika zgodnie z podpisaną umową. Zakończenie realizacji planowane jest do końca września 2017.


5. BUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU DWORCOWA /w trakcie realizacji/ - zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu przy zbiegu ulic: Lasockiego i Reja.


6. BUDOWA PARKINGU PRZY GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PŁOCKU /opracowanie dokumentów/ - trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu przy Gimnazjum nr 3 wraz z budową nowego ogrodzenia oraz zagospodarowaniem terenu zielenią (trawnik).


7. KINO LETNIE PŁOCK /zrealizowany/ 


8. MULTIMEDIALNE LABORATORIUM KSZTAŁCENIA "OD JUNIORA DO SENIORA" /opracowanie dokumentów/ 


9. RING WOLNY - BOKSERSKI PŁOCK! /w trakcie realizacji/- darmowe zajęcia z boksu olimpijskiego. Projekt trwa do końca 2017 r.


10. ROZBUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI /opracowanie dokumentów/ - trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na rozbudowie istniejącego placu zabaw o budowę boiska wielofunkcyjnego, siłowni pod chmurką, chodników, alejek, oświetlenia, stolików do gry wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią.


 11. FLOW PARK /w trakcie realizacji/ - trwa opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Flow Parku podzielonego na strefę street workout i strefę parkour  z ciągiem pieszym z oświetleniem w ramach zadania.


 12. REMONT CHODNIKA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ /opracowanie dokumentów/ - opracowanie projektu planowane jest do końca czerwca 2017 r., realizacja zaś do końca 2017 r.

 

 

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
LP NUMER PROJEKTU NAZWA CHARAKTER PROJEKTU STAN REALIZACJI
1. 20.  WODNY PLAC ZABAW  ogólnomiejski  opracowanie dokumentów
2. 27.  ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "DZIECI PŁOCKA"  ogólnomiejski  zrealizowany
3. 25.  TĘŻNIA SOLANKOWA NA WINIARACH  osiedlowy (os. Winiary)  opracowanie dokumentów
4. 43.  REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ SIERPECKIEJ  osiedlowy (os. Trzepowo)  opracowanie dokumentów
5. 24.  BUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU DWORCOWA  osiedlowy (os. Dworcowa)  w trakcie realizacji
6.  9.  BUDOWA PARKINGU PRZY GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PŁOCKU  osiedlowy (os. Radziwie)  opracowanie dokumentów
7. 11.  KINO LETNIE PŁOCK  osiedlowy (os. Stare Miasto)  zrealizowany
8. 22.  MULTIMEDIALNE LABORATORIUM KSZTAŁCENIA "OD JUNIORA DO SENIORA"  osiedlowy (os. Dobrzyńska)  opracowanie dokumentów
9. 36.  RING WOLNY - BOKSERSKI PŁOCK!  osiedlowy (os. Kochanowskiego)  w trakcie realizacji
10. 31.  ROZBUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI  osiedlowy (os. Wyszogrodzka)  opracowanie dokumentów
11. 37.  FLOW PARK  osiedlowy (os. Podolszyce Pn.)  w trakcie realizacji
12. 33.  REMONT CHODNIKA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ  osiedlowy (os. Wyszogrodzka)  opracowanie dokumentów