BOP - ogólne informacje


BUDŻET OBYWATELSKI PŁOCKA

To konsultacje społeczne z mieszkańcami Płocka dotyczące części wydatków z budżetu Miasta Płocka określanych jako „Budżet Obywatelski Płocka”.

KWOTA

W 2023 przewidywana kwota środków przeznaczonych na BOP to ponad  5 mln zł*

*dokładna kwota zostanie podana po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

RODZAJE PROJEKTÓW

OGÓLNOMIEJSKI – dotyczący potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla.

OSIEDLOWY – dotyczący potrzeb mieszkańców jednego z 21 płockich osiedli lub jego części.