1. KROK W PRZYSZŁOŚĆ - Projekt ogólnomiejski /w trakcie realizacji/

Projekt obejmować będzie: zakup monitorów interaktywnych, wyposażenie pracowni elektrycznej, wyposażenie pracowni informatycznej, zakupu nowoczesnego sprzętu sportowego, zakupu samochodu osobowo-dostawczego, realizację zajęć dodatkowych, zatrudnienie terapeutów.


2. NIE DLA JĘTEK I OCHOTEK – WIEŻE LĘGOWE DLA JERZYKÓW - Projekt ogólnomiejski /przygotowanie do realizacji/

Ustawienie wież lęgowych dla jerzyków – nieopodal lewej linii brzegowej Wisły – łączy troskę o dobro zagrożonego wyginięciem i pożytecznego gatunku ptaka z dobrem mieszkańców. Jerzyki bardzo aktywnie eliminują ogromną ilość owadów: komarów, jętek i ochotek, które są uciążliwe dla ludzi w okresie wiosenno-letnim. Jedna wieża może służyć jako dom dla około 90 par jerzyków, a jednocześnie ozdobi osiedle swoją konstrukcją świetlną, zwiększając komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. W dniu 21-07-2021 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania i montażu wież lęgowych dla jerzyków na osiedlu Radziwie położonych na działkach o nr ewid. 1545/1, 3004/1, 1761/1, 2706/3 zlokalizowanych przy ul. Wąskiej, ul. Teligi, ul. Zielonej i ul. Popłacińskiej w Płocku. Termin realizacji: 2 m-ce od podpisania umowy, tj. 21-09-2021 roku. Kwota umowna: 42 500,19 zł


3. ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA PŁOCKICH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH - Projekt ogólnomiejski /w trakcie realizacji/

Projekt ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców dzięki modernizacji i uzupełnieniu wyposażenia płockich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Borowiczki, Podolszyce, Trzepowo). Zakupiony sprzęt będzie używany do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, wypadków komunikacyjnych, jak też do zabezpieczania odbywających się w Płocku imprez kulturalnych, sportowych i innych.

W dniu 29.11.2021 roku strażacy-ochotnicy z OSP Trzepowo otrzymali lekki samochód typu bus wraz ze specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt łaczności, wart 170 tys. zł, a do OSP Podolszyce trafił samochód rozpoznawczo-ratowniczy za prawie 189 tys. zł. Oba samochody wykorzystywane będą przede wszystkim do przewozu osób, ratowników oraz drobnego sprzętu.


4. NADWIŚLAŃSKA STREFA RELAKSU - Projekt ogólnomiejski /zrealizowany/

Projekt zakładał montaż 5 ogólnodostępnych leżanek w miejscu, z którego rozpościera się zjawiskowy widok na płockie molo oraz Wisłę – na 1 stopniu skarpy nabrzeża wiślanego, na wysokości molo. Leżanki to wygodne, szerokie na 2 metry meble miejskie przeznaczone do wypoczynku dla mieszkańców oraz turystów. Na każdej wygodnie wypoczywać mogą 2 dorosłe osoby. Leżanka wykonana jest z siatki z liny polipropylenowej w kolorze juty, konstrukcja ze stali kwasoodpornej szlifowanej. Taka konstrukcja gwarantuje wytrzymałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz wygodę i estetyczny wygląd znakomicie wpisujący się w nowoczesny wygląd płockich Bulwarów Wiślanych.


 5. EDUKACJA 2.0 - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /w trakcie realizacji/

Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Płocku w nowy sprzęt oraz modernizacja pomieszczeń i terenów zielonych wokół ośrodka. Stworzy to warunki do optymalnego, wielopłaszczyznowego rozwoju młodzieży niepełnosprawnej poprzez wprowadzanie alternatywnych form nauczania z wykorzystaniem najnowszych programów dydaktycznych i myśli technologicznych oraz zajęć rozwijających pasje i zainteresowania młodzieży.


6. WYMIANA I MODERNIZACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W PŁOCKU - Projekt osiedlowy (os. Tysiąclecia) /zrealizowany/

Projekt zakładał zakup 25 kompletnych zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym i programem antywirusowym, serwera obsługującego wszystkie komputery oraz modernizację starej sieci teleinformatycznej w SP 16. Projekt zrealizowano w kwietniu 2021 r.


7. MUKSBUS – ZAKUP BUSA 21-OSOBOWEGO - Projekt osiedlowy (os. Dworcowa) /zrealizowany/

Projekt zakładał zakup dwudziestojednoosobowego busa dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 21 marki Mercedes. Z samochodu będą korzystać dzieci i młodzież szkolna oraz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS 21 PŁOCK i Rada Mieszkańców Osiedla Dworcowa.


8. PRZEBUDOWA BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W PŁOCKU - Projekt osiedlowy (os. Borowiczki) /przygotowanie do realizacji/

Budowa wielofunkcyjnych boisk do: piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki z 3-torową bieżnią okólną o długości 140 m oraz modernizacja bieżni zakończonej rozbiegiem do skoku w dal. Boiska zostaną wyłożone nawierzchnią polipropylenową i wyposażone w piłkochwyty, bramki i kosze. W dniu 21-05-2021 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk przy SP nr 20, termin realizacji: 4 m-ce od podpisania, tj. 21-09-2021 roku. Kwota umowna: 16 900,00 zł.


9. EDU. BOT – ŻYCIE ROBOTÓW – INNOWACYJNE ZAJĘCIA Z INFORMATYKI - Projekt osiedlowy (os. Kochanowskiego) /w trakcie realizacji/

Projekt zakłada innowacyjne wprowadzenie robotyki na zajęcia edukacyjne z informatyki w Szkole Podstawowej Nr 14. Do realizacji celu niezbędna jest infrastruktura techniczna – doskonale wyposażona pracownia informatyczna wraz z szeroką gamą robotów edukacyjnych.


10. SIŁOWNIA POD CHMURKĄ OSIEDLE WINIARY - Projekt osiedlowy (os. Winiary) /zrealizowany/

Projekt zakładał budowę ogólnodostępnej i całorocznej siłowni zewnętrznej przy ul. Traktowej, wyposażonej w 3 zestawy siłowe, czyli 6 różnych urządzeń siłowych (twister, stepper, narty biegówki, wahadło, biegacz-piechur, orbitrek).

 


11. UPAMIĘTNIENIE NA PLACU CELEBRY PAPIESKIEJ 1 HISTORYCZNEJ WIZYTY PAPIEŻA POLAKA W PŁOCKU W 1991 ROKU - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /w trakcie realizacji/

W I połowie 2021 roku opracowano: projekt i odlew gipsowy figury Jezusa Miłosiernego, dokumentację na  adaptację istniejącego postumentu oraz wykonano, dostarczono oraz zamontowano odlew artystycznej rzeźby z brązu wraz z krzyżem przedstawiającej postać Jezusa Miłosiernego wpisanego w krzyż  nawiązującej do ołtarza papieskiego z 1991 roku. Do realizacji pozostało jeszcze oświetlenie i ustawienie kiosku multimedialnego.


12. PLAC ZABAW I REKREACJI GAWARECKIEGO 3 - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /w trakcie realizacji/

Istniejący plac zabaw jest smutny, zaniedbany oraz niebezpieczny dla użytkowników. Dzięki projektowi dzieci i młodzież otrzymają przyjazne i bezpieczne miejsce do zabawy, natomiast dorośli i seniorzy dobrze wyposażoną siłownię plenerową.


 13. „BYĆ JAK ALBERT EINSTEIN” – NOWOCZESNA PRACOWNIA FIZYCZNA W SZKOLE XXI W. - Projekt osiedlowy (os. Łukasiewicza) /zrealizowany/

Projekt obejmował wyposażenie pracowni fizycznej w III LO w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt do nauczania tego przedmiotu, m.in. zestaw pokazowy do mechaniki, do ćwiczeń w obwodach szeregowych i równoległych, zestaw demonstracyjny do płynów i gazów, do modelowania pól magnetycznych.


14. PAWILON TERAPEUTYCZNO-DYDAKTYCZNY - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /w trakcie realizacji/

Budowa pawilonu terapeutyczno-dydaktycznego przeznaczonego do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania, integracji sensorycznej, dogoterapii, terapii behawioralnej, arteterapii, psychoedukacji dla dzieci i młodzieży z osiedla Kolegialna oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1.


15. „OSIEDLE MIODOWA RATUJE ŻYCIE" - ROZBUDOWA SIECI AED, BAZA DO NAUKI PIERWSZEJ POMOCY DLA UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 I III LO, KURSY I EVENTY - PIERWSZA POMOC - Projekt osiedlowy (os. Miodowa) /zrealizowany/

Projekt obejmował rozbudowę sieci defibrylatorów AED na osiedlu Miodowa: umieszczenie sprzętu w Szkole Podstawowej Nr 17 i III Liceum Ogólnokształcącym. Ponadto doposażenie bazy symulacyjnej dla uczniów SP 17 oraz III LO (zakup fantomów do nauki pierwszej pomocy i AED treningowego), edukację z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów i nauczycieli SP 17 oraz mieszkańców osiedla.

Defibrylator AED w III Liceum Ogólnokształcącym

Defibrylator AED w Szkole Podstawowej Nr 17

W ramach zadania w dniu 28-09-2021 r. na boisku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 17 na Pikniku mieszkańcy Osiedla Miodowa mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.


16. PRACOWNIA TOR (TWORZENIA OBRAZÓW RUCHOMYCH) – WARSZTATY FILMÓW ANIMOWANYCH - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /w trakcie realizacji/

W ramach projektu powstała pracownia do realizacji filmów animowanych metodą poklatkową przy użyciu stołów montażowych, light-boxów (stoły podświetlane), aparatów fotograficznych, komputerów i dedykowanego oprogramowania z wykorzystaniem różnych materiałów m.in.: wycinanka, plastelina, rysunek, materiały sypkie. Częścią projektu są również warsztaty dla młodzieży w wieku 10 - 15 lat na zrekonstruowanym stole trickowym autorstwa wybitnego płocczanina, twórcy filmów awangardowych – Stefana Themersona. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (piątek po południu i cała sobota). Do prowadzenia warsztatów zapraszani będą polscy twórcy filmów animowanych (m. in. Joanna Jasińska, Monika Kuczyniecka).


17. ZOSTAŃ MISTRZEM – BOKSERSKI PŁOCK - Projekt osiedlowy (os. Kolegialna) /w trakcie realizacji/

Kontynuacja programu darmowych zajęć z boksu olimpijskiego dla dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat oraz organizacja zajęć rekreacyjno-ruchowych dla osób powyżej 19. roku życia.


18. DROGA PIESZO-ROWEROWA W UL. GÓRNEJ OD RZECZNEJ DO DOLNEJ - Projekt osiedlowy (os. Wyszogrodzka) /w trakcie realizacji/

Wybudowanie drogi pieszo-rowerowej w jarze ul. Górnej – w śladzie istniejącej drogi nieutwardzonej pomiędzy ul. Rzeczną a Dolną. Droga pieszo-rowerowa usprawni dojście do Szkoły Podstawowej Nr 12 i 24 oraz kościoła św. Józefa.