TERMINARZ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA na 2024 rok

 

1. Składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Płocka – od 18 stycznia do 14 marca.

2. Weryfikacja i przedstawienie ostatecznej listy zgłoszonych projektów, które przeszły weryfikację formalno-prawną i finansową - do 30 lipca.

3. Odwołania od negatywnej weryfikacji formalno-prawnej i finansowej projektów – 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.

4. Głosowanie mieszkańców – od 6 do 19 września.

5. Ustalenie wyników głosowania oraz ogłoszenie wybranych w głosowaniu projektów na stronie www.mojemiasto.plock.eudo 30 września.