LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH PROJEKT do Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2024 rok

Pamiętaj, że listę należy wypełnić drukowanymi literami.

Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt:
a) projekty ogólnomiejskie – 15
b) projekty osiedlowe – 0,1% mieszkańców danego osiedla

 

  Osiedla Miejskie

Liczba mieszkańców * Minimalna liczba wymaganych podpisów
1. Borowiczki 3 776 3
2. Ciechomice 1 414 1
3. Dworcowa 4 992 4
4. Góry 1 843 1
5. Imielnica 2 683 2
6. Kochanowskiego 8 642 8
7. Kolegialna 8 947 8
8. Łukasiewicza 10 160  10
9. Międzytorze 4 997 4
10. Miodowa 8 637 8
11. Podolszyce Południe 9 931 9
12. Podolszyce Północ 11 875 11
13. Pradolina Wisły 488 0
14. Radziwie 3 324 3
15. Skarpa 7 946 7
16. Stare Miasto 3 267 3
17. Trzepowo 610  0
18. Tysiąclecia 4 689 4
19. Winiary 1 877 1
20. Wyszogrodzka 9 646 9
21. Zielony Jar 3 915 3

 * źródło: Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 29, Urząd Miasta Płocka, Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, Płock 2022.