Wyniki weryfikacji projektów złożonych w 11. edycji Budzetu Obywatelskiego Płocka

W tegorocznej edycji mieszkańcy Płocka zgłosili łącznie 60 projektów. 52 z nich uzyskało ocenę pozytywną, a tylko 8 negatywną. Niektóre projekty należało nieco zmodyfikować za zgodą Pomysłodawców. 6 projektów zmieniło charakter z osiedlowego na ogólnomiejski, a 1 z ogólnomiejskiego na osiedlowy. Głosowanie odbędzie się w dniach 6-19 września. Wówczas mieszkańcy Płocka zdecydują jakie projekty zostaną zrealizowane w 2023 roku.

Kwota na realizację projektów to 5.651.293,34 zł

Podobnie jak w latach ubiegłych środki dzielone są na pule:

  • ogólnomiejską w wysokości 40% środków przeznaczonych na budżet obywatelski, przy czym maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 2 100 000 zł i wyniesie ona 2 260 517,34 zł,
  • osiedlową w wysokości 60% środków przeznaczonych na budżet obywatelski, przy czym maksymalna wartość projektu osiedlowego nie może przekroczyć 545 000 zł i wyniesie ona łącznie 3 390 766,00 zł z podziałem na dwie listy: procentową (z udziałem % mieszkańców danego osiedla) oraz rankingową (z bezwzględną liczbą zdobytych głosów).

 

Wyniki weryfikacji

Nr projektu Nazwa projektu Charakter projektu Szacunkowy koszt wg Pomysłodawcy Szacunkowy koszt po weryfikacji Ocena Uwagi/ Uzasadnienie negatywnej oceny
1 Nowoczesny i bezpieczny kompleks boisk sportowych dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 3 ogólnomiejski 510 000,00 zł 1 700 000,00 zł pozytywna Zmiana charakteru projektu z osiedlowego na ogólnomiejski.
2 Rowerem przez Góry – Etap I

osiedlowy      (Góry)

493 000,00 zł 545 000,00 zł pozytywna Zmiana zakresu projektu za zgodą Pomysłodawcy. Możliwość wykonania jednego etapu projektu, ok. 400 m od. ul. Kutnowskiej oraz opracowania dokumentacji na cały zakres 1300 m, ze względu na zbyt wysokie koszty całości nie mieszczące się w kwocie przeznaczonej na projekt osiedlowy. Prośba Pomysłodawcy o zmianę nazwy projektu.
3 Skywalk – szklany taras widokowy na Wzgórzu Tumskim ogólnomiejski 1 700 000,00 zł 1 836 000,00 zł pozytywna Zmiana lokalizacji tarasu w uzgodnieniu z Pomysłodawcą w rejon tzw. schodów Kazimierza. Wzgórze Tumskie jest pomnikiem historii w związku z czym podlega szczególnej ochronie i nie można na jego terenie wprowadzać nowych elementów, które w znaczny sposób zmieniają wygląd chronionego obszaru.
4 Kompleks sportowy przy SP 23 ogólnomiejski 920 000,00 zł 1 133 348,00 zł negatywna Projekt zweryfikowany negatywnie ponieważ szerokość terenu obejmującego kompleks sportowy wynosi 33 m, natomiast odległość budynku sali gimnastycznej od ogrodzenia wynosi 36 m, w tym w pasie w odległości ok. 1,5 m od ogrodzenia rosną drzewa (ok. 19 szt.) oraz przy budynku znajduje się wejście do budynku i chodnik usytuowane poniżej pozostałego terenu oraz skarpa zajmujące łącznie pas o szerokości 5,5 m. Zgodnie z Warunkami Technicznymi odległość kompleksu od okien sali gimnastycznej powinna wynosić minimum 10 m oraz nie można usytuować obiektu (kompleksu sportowego) w strefie ochrony drzew, która wynosi: szerokość korony 1,5-2 m. Ponadto na terenie proponowanego kompleksu biegnie doziemna linia niskiego napięcia, która będzie kolidowała z przedmiotową inwestycją.
5 Walka z hałasem - adaptacja akustyczna pomieszczeń SP 23

osiedlowy (Podolszyce Północ)

350 000,00 zł 545 000,00 zł pozytywna Zmiana zakresu projektu w uzgodnieniu z Pomysłodawcą. Możliwość wykonania adaptacji akustycznej niektórych pomieszczeń do kwoty 545 000 zł.
6 Zadbany i estetyczny teren wokół garaży na ul. Miodowej ogólnomiejski 505 000,00 zł 2 100 000,00 zł pozytywna Zmiana charakteru projektu z osiedlowego na ogólnomiejski za zgodą Pomysłodawcy.
7 Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy Rembielińskiego

osiedlowy (Łukasiewicza)

545 000,00 zł 533 500,00 zł pozytywna Zmiana charakteru projektu z ogólnomiejskiego na osiedlowy na prośbę Pomysłodawcy.
8 Zadbajmy o nasze osiedle – zagospodarowanie terenu wokół garaży przy rondzie na ul. Gałczyńskiego ogólnomiejski 530 000,00 zł 1 745 000,00 zł pozytywna Zmiana charakteru projektu z osiedlowego na ogólnomiejski za zgodą Pomysłodawcy.
9 Wspólnie dla przyszłości

osiedlowy (Łukasiewicza)

115 543,95 zł 116 000,00 zł pozytywna  
10 Osiedlowy zieleniec

osiedlowy (Kochanowskiego)

440 000,00 zł 545 000,00 zł pozytywna  
11 Smart recycling – wymiana butelek z nagrodami osiedlowy (Kochanowskiego) 122 000,00 zł - negatywna Brak w obecnej chwili ustawy regulującej system kaucyjny, w ramach którego w jasny sposób przedstawione byłoby, jak krążyć mają w obiegu odpady surowcowe. W założeniach projektu ustawy tworzeniem sieci recyklomatów mieliby zajmować się producenci oraz wprowadzający opakowania na rynek. Umiejscowienie w obecnej chwili jednego recyklomatu na jednym osiedlu z możliwością uzyskania punktów na Karcie Mieszkańca, spowoduje, że z automatu korzystać będą wszyscy  mieszkańcy Płocka. Może to powodować duże ilości odpadów dostarczanych do jednego punktu zbierania, a co się z tym wiąże, bardzo częste podjazdy samochodów odbierających odpady, korkowanie ulicy, pojawienie się odpadów wokół recyklomatu (bo właśnie został zapełniony), a w konsekwencji niezadowolenie mieszkańców okolicznych bloków oraz korzystających ze stadionu miejskiego.
12 Zajęcia z przyszłością w ZST osiedlowy (Wyszogrodzka) 332 990,00 zł 332 990,00 zł pozytywna  
13 Terapia ruchowa ma świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu samopomocy w Płocku osiedlowy (Kochanowskiego) 28 998,49 zł 30 000,00 zł pozytywna  
14 Funkcjonalna rekreacja osiedlowy (Kolegialna) 491 302,00 zł 491 302,00 zł pozytywna  
15 E-...Edukacja osiedlowy (Dworcowa) 439 493,00 zł 440 000,00 zł pozytywna  
16 Z tradycją w nowoczesność osiedlowy (Kochanowskiego) 537 734,30 zł 538 000,00 zł pozytywna  
17 Pływaj jak syrena osiedlowy (Kolegialna) 42 995,00 zł 45 839,00 zł pozytywna  
18 Multimedialne przedszkole osiedlowy (Kolegialna) 98 864,00 zł 98 864,00 zł pozytywna  
19 Nowoczesność i zdrowie osiedlowy (Dworcowa) 178 388,00 zł 179 000,00 zł pozytywna  
20 Wodny świat dziecka osiedlowy   (Skarpa) 520 000,00 zł 545 000,00 zł pozytywna  
21 Modernizacja placów zabaw na osiedlu Kochanowskiego w Płocku osiedlowy (Kochanowskiego) 544 990,44 zł 544 990,00 zł pozytywna  
22 Słoneczna i kwitnąca osiedlowy (Wyszogrodzka) 105 100,00 zł 105 100,00 zł pozytywna  
23 Park kieszonkowy Różane Tysiąclecia wśród drzew osiedlowy (Tysiąclecia) 435 000,00 zł 509 230,00 zł pozytywna  
24 Remont muszli koncertowej i wkomponowanie jej w rodzinny, wielofunkcyjny skwer osiedlowy (Borowiczki) 508 000,00 zł 533 400,00 zł negatywna Obiekt nie należy do Gminy Miasta Płock.
25 Oświetlona ścieżka biegowa dookoła stadionu Borowiczki osiedlowy (Borowiczki) 466 400,00 zł 398 952,00 zł negatywna Zgodnie z planem zagospodarowania za przylegającym boiskiem wyznaczony jest pas drogowy. Ponadto wykonanie ścieżki biegowej dookoła stadionu wiązałoby się z wycinką drzew, które rosną na tym terenie.
26 Bazarek osiedlowy Borowiczki osiedlowy (Borowiczki) 239 000,00 zł 480 700,00 zł pozytywna  
27 Park miejski Grabówka - Ośnicka etap 1 osiedlowy (Wyszogrodzka) 30 000,00 zł 545 000,00 zł pozytywna  
28 Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych – etap III osiedlowy (Imielnica) 540 000,00 zł 543 176,00 zł pozytywna  
29 Projekt techniczny drogi publicznej i wewnętrznej ulicy Piłsudskiego stanowiącej łącznik ul. Wyszogrodzkiej z Aleją Piłsudskiego wraz z sięgaczami, podziałem na 2 etapy z dokumentacją i wykonaniem ogólnomiejski 445 000,00 zł  1 350 000,00 zł pozytywna Zmiana charakteru projektu z osiedlowego na ogólnomiejski oraz zmiana nazwy za zgodą Pomysłodawcy.
30 Dziecko bezpieczne na drodze - miasteczko ruchu drogowego osiedlowy (Międzytorze) 216 900,00 zł 538 500,00 zł pozytywna  
31 Droga dojazdowa ogólnomiejski 220 000,00 zł 2 100 000,00 zł pozytywna Zmiana charakteru projektu z osiedlowego na ogólnomiejski za zgodą Pomysłodawcy.
32 Ulica kolorowych parasoli w Płocku ogólnomiejski 102 000,00 zł 200 000,00 zł pozytywna  
33 Festyn międzypokoleniowy osiedlowy (Miodowa) 15 830,00 zł 15 830,00 zł pozytywna  
34 Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego w Płocku ogólnomiejski 1 800 000,00 zł 2 100 000,00 zł pozytywna  
35 Park kieszonkowy i budynek magazynowo-kulturalny ogólnomiejski 340 000,00 zł 1 596 457,00 zł negatywna Teren w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczony do zabudowy usługowej.
36 Przebudowa, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku osiedlowy (Radziwie) 530 000,00 zł 544 000,00 zł pozytywna  
37 Mam poMOC osiedlowy (Dworcowa) 81 420,00 zł 81 420,00 zł pozytywna  
38 Pomóżmy płockim orłanom rozwinąć skrzydła osiedlowy (Wyszogrodzka) 463 376,49 zł 530 000,00 zł pozytywna  
39 Projekt zagospodarowania terenu zielonego wraz z wybiegiem dla psów osiedlowy    (Zielony Jar) 220 000,00 zł 305 000,00 zł pozytywna  
40 Konopna ścieżka edukacyjna ogólnomiejski  70 800,00 zł 72 900,00 zł negatywna Wskazany na realizację projektu teren objęty jest gwarancją wykonawcy, nie ma możliwości ingerencji w projekt. Projekt został częściowo sfinansowany z funduszy Unijnych.
41 naPowietrzACZ Kultury ogólnomiejski 306 290,00 zł 306 290,00 zł pozytywna  
42 Ekologiczny autobus do przewozu osób z niepełnosprawnościami osiedlowy (Kolegialna) 544 890,00 zł 544 890,00 zł pozytywna  
43 Cyfrowa E-Małachowianka osiedlowy       (Stare Miasto) 310 372,08 zł 310 500,00 zł pozytywna  
44 Nowoczesne pracownie informatyczne osiedlowy (Kolegialna) 278 676,00 zł 278 676,00 zł pozytywna  
45 Skwer kompozytorów mini park rekreacyjno-edukacyjny osiedlowy (Międzytorze) 370 000,00 zł 336 925,00 zł pozytywna Zmiana zakresu projektu w uzgodnieniu z Pomysłodawcą. Możliwość realizacji tylko na działkach o nr 220/3 i 202 obręb 9, ścieżkę edukacyjną będzie wyznaczał istniejący chodnik, a ławki multimedialne zastąpią obecnie istniejące ławki stacjonarne. Działki o nr 224/1, 222 oraz 221 obręb 9 są już zagospodarowane. Znajdują się tam nasadzenia drzew. Na działce 221 obręb 9 znajduje się studnia awaryjna, na wypadek wystąpienia jakiejkolwiek klęsk. Działka o nr 256/6 – obręb 9 jest własnością Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
46 Oświetlenie ścieżki biegowej nad Sobótką osiedlowy       (Stare Miasto) 430 000,00 zł 545 000,00 zł pozytywna  
47 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ciechomickiej ogólnomiejski 490 000,00 zł 1 250 000,00 zł pozytywna Zmiana charakteru projektu z osiedlowego na ogólnomiejski za zgodą Pomysłodawcy.
48 Zawsze bezpieczni ogólnomiejski 928 112,40 zł 929 000,00 zł pozytywna  
49 Aleja Platanowa dla Płocka - zasadźmy 100 platanów na 100-lecie obrony Płocka wzdłuż alei Marszałka J. Piłsudskiego ogólnomiejski 332 411,60 zł 216 000,00 zł pozytywna  
50 Modernizacja siłowni pod chmurką przy ul. Traktowej osiedlowy   (Winiary) 13 000,00 zł 16 700,00 zł pozytywna  
51 Pomocni osiedlowy (Kolegialna) 147 652,50 zł 148 000,00 zł pozytywna  
52 Park kieszonkowy Stanley Podzielińskiego osiedlowy (Kolegialna) 97 337,00 zł 520 000,00 zł negatywna Teren w miejscowym planie zagospodarowania przeznaczony pod budowę drogi.
53 Modernizacja i zakup sprzętu multimedialnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 osiedlowy (Miodowa) 127 149,55 zł 127 500,00 zł pozytywna  
54 Edukacyjna geo-ścieżka Filmowy Płock osiedlowy       (Stare Miasto) 15 350,00 zł 25 000,00 zł pozytywna  
55 Zakup monitorów interaktywnych dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Płocku osiedlowy (Kolegialna) 99 217,34 zł 99 500,00 zł pozytywna  
56 AED i pierwsza pomoc na Osiedlu Winiary  osiedlowy  (Winiary) 41 400,00 zł 42 400,00 zł pozytywna  
57 Ledy zamiast kredy – unowocześnienie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku osiedlowy (Tysiąclecia) 128 700,00 zł 128 700,00 zł pozytywna  
58 Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku ogólnomiejski 69 700,00 zł 85 800,00 zł pozytywna  
59 Urządzenie placu zabaw dla dzieci najmłodszych 2,5-4-letnich przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku „Pod Aniołami” osiedlowy (Tysiąclecia) 171 815,00 zł 172 285,00 zł pozytywna  
60 Postawienie przystanku autobusowego KM w Płocku na ulicy Bielskiej ogólnomiejski  brak brak negatywna Projekt nie spełnia wymogów formalnych.

 

Wnioskodawca, którego projekt został negatywnie oceniony uprawniony jest do złożenia do Urzędu Miasta odwołania od negatywnej oceny projektu w formie elektronicznej lub pisemnej wraz z uzasadnieniem w ciągu 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników weryfikacji. Odwołanie rozpatrywane jest przez Prezydenta w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu odwołania.