Poznajcie projekty, na które będziecie mogli głosować w Budżecie Obywatelskim Płocka

 

 

Lp. Nazwa projektu Charakter projektu ocena
1.

Rewitalizacja Placu 13 Straconych

osiedlowy (os. Stare Miasto)

pozytywna
2.

Plac zabaw dla dzieci na Starym Rynku

osiedlowy (os. Stare Miasto)

negatywna
3.

Parking osiedlowy

osiedlowy (os. Miodowa)

negatywna
4.

Staromiejski system kontroli dostępu do deptaków dla pojazdów. Pieszy bezpieczny na deptaku

osiedlowy (os. Stare Miasto)

negatywna
5.

Szkoła na sześć

osiedlowy (os. Wyszogrodzka)

pozytywna
6.

Tężnia solankowa na Osiedlu Kolegialna

osiedlowy (os. Kolegialna)

negatywna
7.

Studio-Bus      WYCOFANY PRZEZ POMYSŁODAWCĘ

ogólnomiejski

 
8.

Rewitalizacja Placu Edwarda Jurgensa wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Nowowiejskiego

osiedlowy (os. Stare Miasto)

negatywna
9.

Płocki stok zjazdowy

ogólnomiejski

pozytywna
10.

Oświetlenie parku na Zdunach oraz parku na Górkach

ogólnomiejski

pozytywna
11.

Łącznik ulicy Zbożowej i Łączniczek z obwodnicą Płocka i drogą lokalną wzdłuż obwodnicy Płocka w stronę ronda w Boryszewie

ogólnomiejski

pozytywna
12.

Skarpol Plac edukacyjno-aktywizujący-wypoczynkowy

osiedlowy (os. Skarpa)

pozytywna
13.

Rozbudowa i przystosowanie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych

ogólnomiejski

pozytywna
14.

Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 21

osiedlowy (os. Dworcowa)

pozytywna
15.

Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórza”

osiedlowy (os. Miodowa)

pozytywna
16.

Tężnia Solankowa na Radziwiu

ogólnomiejski

pozytywna
17.

Zagospodarowanie terenu rekreacji publicznej wraz z miasteczkiem rowerowym

ogólnomiejski

pozytywna
18.

Zdrowy Płock

ogólnomiejski

pozytywna
19. Powiedz "si" terapii SI

osiedlowy (os.Miedzytorze)

pozytywna
20. Ławki z przewijakiem

osiedlowy (os. Podolszyce Południe)

pozytywna
21. StudioBus

osiedlowy (os. Kolegialna)

pozytywna
22. Integracyjno-sensoryczny plac zabaw

osiedlowy (os. Kolegialna)

pozytywna
23. Zielony parking ze stawem retencyjnym

osiedlowy (os. Góry)

pozytywna
24. Minirampa "Skate Park"

osiedlowy (os. Podolszyce Północ)

pozytywna
25. Mo-Tor Płock - Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy

ogólnomiejski

negatywna
26. Mo-Tor Płock - Plac szkoleniowy wraz z parkingiem i pawilonem dydaktycznym

osiedlowy (os. Trzepowo)

negatywna
27. Wodny świat dziecka

ogólnomiejski

negatywna
28. Wodny świat dziecka - mini

osiedlowy (os. Skarpa)

negatywna
29. Zostań Mistrzem - bokserski Płock

osiedlowy (os. Kolegialna)

pozytywna
30. Góry na sportowo - boks olimpijski dla dzieci i młodzieży

osiedlowy (os. Góry)

pozytywna
31. Budowa oświetlenia doświetlającego na obiekcie Stadion Miejski im. Bernarda Szymańskiego w Płocku znajdującego się przy ul. Sportowej 3

osiedlowy (os. Kochanowskiego)

pozytywna
32. Wiaty rowerowe, stojaki na rowery dla wszystkich osiedli Płocka i wszystkich płockich szkół

ogólnomiejski

pozytywna
33. Utwardzenie terenu między blokami przy ul. Topolowa 5 a ul. Kazimierza Wielkiego 34 (kostka polbruk bezfazowy), montaż oświetlenia i utworzenie terenu zielonego)

osiedlowy (os. Miodowa)

pozytywna
34. Rowerowe osiedle Dworcowa - Wiaty rowerowe, stojaki na rowery, stacja naprawy rowerów

osiedlowy (os. Dworcowa)

pozytywna
35. Montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej nad Sobótką

osiedlowy (os. Stare Miasto)

pozytywna
36. "Pierwsza pomoc w Płockich szkołach" baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED

ogólnomiejski

pozytywna
37. Rowerowe osiedle Łukasiewicza - Wiaty rowerowe, stojaki na rowery, samoobsługowa stacja naprawy rowerów

osiedlowy (os. Łukasiewicza)

pozytywna
38. Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 im. Marii Macieszyny

osiedlowy (os. Kolegialna)

pozytywna
39. Czyste powietrze na osiedlu Imielnica

osiedlowy (os. Imielnica)

negatywna
40. Kompleks sportowy SP 23

ogólnomiejski

pozytywna
41. Zakup 9 osobowego samochodu dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku

osiedlowy (os. Miodowa)

pozytywna
42. Wiaty rowerowe i samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 w Płocku

osiedlowy (os. Kochanowskiego)

pozytywna
43. Nadwiślańska Strefa Wspinaczkowa

ogólnomiejski

pozytywna
44. Projekt edu.BOT - życie robotów - innowacyjne zajęcia z informatyki

osiedlowy (os. Kochanowskiego)

pozytywna
45. Siłownia zewnętrzna

osiedlowy (os. Ciechomice)

pozytywna
46. Budowa Skateparku w Borowiczkach

osiedlowy (os. Borowiczki)

pozytywna
47. Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m2 przy ulicy Tokarskiej 29

osiedlowy (os. Pradolina Wisły)

pozytywna
48. Sala wyciszeń w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Płocku

osiedlowy (os. Łukasiewicza)

pozytywna
49. Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie

osiedlowy (os. Łukasiewicza)

pozytywna
50. Obywatelski Płock

ogólnomiejski

pozytywna
51. Nowoczesny, ekologiczny, bezpieczny Plac Zabaw dla dzieci i młodzieży "Stadionik"

osiedlowy (os. Kochanowskiego)

pozytywna
52. Zakup samochodu osobowo-dostawczego (busa) na potrzeby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów

osiedlowy (os. Kolegialna)

pozytywna
53. Nowoczesna edukacja

osiedlowy (os. Dworcowa)

pozytywna
54. Wózkowe Pogotowie "Ratunkowe"

ogólnomiejski

negatywna
55. Kładka (dla pieszych) nad ulicą Wyszogrodzką w okolicy marketu OBI

osiedlowy (os. Podolszyce Północ)

negatywna
56. Psi uśmiech - Osiedlowy park dla psów - Osiedle Łukasiewicza

osiedlowy (os. Łukasiewicza)

negatywna
57. Psi uśmiech - Osiedlowy park dla psów - Osiedle Skarpa

osiedlowy (os. Skarpa)

pozytywna
58. EKO PATROL - Dobro zwierząt - Wspólna sprawa

ogólnomiejski

pozytywna
59. Park wodny na Sobótce

osiedlowy (os. Skarpa)

pozytywna
60. Budowa tężni solankowej osiedle Międzytorze

osiedlowy (os. Międzytorze)

negatywna
61. Warsztaty parkour oraz breakdance

osiedlowy (os. Kolegialna)

pozytywna
62. Zapora pływająca do ochrony nowego nabrzeża

ogólnomiejski

negatywna
63. Wykonanie oświetlenia torów na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych

osiedlowy (os. Podolszyce Północ)

negatywna
64. Muszla Koncertowa i mini scena

ogólnomiejski

negatywna
65. Aktywni kibice, aktywni niepełnosprawni

ogólnomiejski

negatywna
66. Bezpieczny rowerzysta

ogólnomiejski

pozytywna
67. Płock Miasto Bohater - Szlakiem płockich barykad

ogólnomiejski

pozytywna
68. Aktywny niepełnosprawny

ogólnomiejski

pozytywna
69. Stacja Trzepowo - rozbudowa systemu roweru miejskiego

 osiedlowy (os. Trzepowo)

pozytywna
70. "Stacja roweru miejskiego ul. Traktowa" - dotyczy postawienia nowej stacji roweru miejskiego na ul. Traktowej w Płocku  osiedlowy (os. Winiary) pozytywna
71. Stacja Imielnica - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (os. Imielnica) pozytywna
72. Stacja Mickiewicza  osiedlowy (os. Dworcowa) pozytywna
73. Sprzęt dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych ogólnomiejski pozytywna
74. Montaż spowalniacza ruchu  osiedlowy (os. Podolszyce Południe) negatywna
75. Budowa chodnika wzdłuż południowej strony bloku przy ul. Czwartaków 8 osiedlowy (os. Podolszyce Południe) pozytywna
76. Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku osiedlowy (os. Góry) pozytywna
77. "Nowoczesna Kl@sa" - Wyposażenie nowej pracowni komputerowej w serwer i 20 zestawów komputerowych dla uczniów, dotykowy monitor interaktywny 65" i urządzenie wielofunkcyjne osiedlowy (os. Tysiąclecia) pozytywna
78. Trampolinowy plac zabaw dla małych i dużych oraz seniorów osiedlowy (os. Podolszyce Północ) pozytywna
79. Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola osiedlowy (os. Podolszyce Północ) pozytywna
80. Przyjazna ulica Obrońców Płocka 1920 r. osiedlowy (os. Dworcowa) pozytywna
81. Rabata dla Płocka przy ul. Tumskiej - Zielony Parklet osiedlowy (os. Stare Miasto) negatywna
82. Remont Rogatki Warszawskiej Filia nr 2 Książnicy Płockiej osiedlowy (os. Wyszogrodzka) pozytywna
83. Plac zabaw Żwirka i Muchomorka osiedlowy (os. Kochanowskiego) pozytywna

 

Uzasadnienie negatywnej oceny

 

2. PLAC ZABAW DLA DZIECI NA STARYM RYNKU

charakter projektu: osiedlowy (os. Stare Miasto)

ocena: negatywna

Projekt niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy teren jest obszarem o funkcji usługowo-rekreacyjnej z zielenią urządzoną, podzielony na różne strefy funkcjonalne. W narożnikach placu wydzielone są ciąg pieszo-jezdny, ciąg pieszy oraz ulica. W związku z powyższym nie ma możliwości technicznych na usytuowanie placów zabaw. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odległość placów zabaw i urządzeń od linii rozgraniczających ulice, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 10 m.

Charakter głównego rynku miasta i organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych i patriotycznych wymaga utrzymania obecnej formy placu miejskiego z sytuowanym lodowiskiem w okresie zimowym, a istniejąca zieleń wpisuje się w adaptację do zmian klimatu i nie powinna być usuwana. Narożniki placu stanowią natomiast funkcję komunikacyjną i nie powinny być zabudowywane. Centrum miasta, z przestrzenią Starego Rynku powinno stanowić wizytówkę miasta, zagospodarowaną w sposób podkreślający jej walory architektoniczne i stanowiący nawiązanie do zagospodarowania historycznego. Od wieków, w miastach place te skupiały najważniejsze funkcje i były ośrodkami życia miejskiego. Ze względu na otaczające plac zabytkowe kamienice, funkcjonalność przestrzeni (urząd miasta, lokale gastronomiczne, miejsca kultu) i organizowane wydarzenia kulturalne, Stary Rynek przyciąga zarówno mieszkańców Płocka, jak i turystów. Jest to przestrzeń, na której rozgrywają się najważniejsze przejawy życia publicznego miasta. Dlatego też, każda nowa funkcja wprowadzana w przestrzeń Starego Rynku musi być przeanalizowana ze szczególną uwagą, tak by nie zdominowała powierzchni placu. Wprowadzenie na Stary Rynek placów zabaw, w sposób znaczący zmieni zagospodarowanie przestrzeni i uniemożliwi jego użytkowanie jako reprezentacyjnego placu. Ponadto na rynku w chwili obecnej znajduje się wiele elementów zagospodarowania (kwietniki, zieleń, elementy małej architektury) organizujących przestrzeń i warunkujących jej użytkowanie. Nasycenie przestrzeni rynku nowymi elementami czy funkcjami, ze względu na jego niewielka powierzchnię, musi być ograniczone tak, by nie powodować dyskomfortu u przebywających osób. Liczne imprezy organizowane na placu angażują zwykle całą jego przestrzeń, więc jednoczesne jej użytkowanie przez uczestników tych wydarzeń, jak i rodziców z dziećmi na placach zabaw może być uciążliwe i niesatysfakcjonujące, zarówno dla jednych jak i drugich. Tym samym wprowadzenie kolejnych elementów nie jest możliwe.

 

3. PARKING OSIEDLOWY

charakter projektu: osiedlowy (os. Miodowa)

ocena: negatywna

Odrzucony formalnie. Brak listy poparcia, brak oszacowania kosztów.

 

4. STAROMIEJSKI SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU DO DEPTAKÓW DLA POJAZDÓW. PIESZY BEZPIECZNY NA DEPTAKU

charakter projektu: osiedlowy (os. Stare Miasto)

ocena: negatywna

 Wśród urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, brak jest zdalnie sterowanych wysuwanych z nawierzchni słupków w związku z czym tego typu urządzenia nie mogą być stosowane w organizacji ruchu. Aktualnie obowiązująca organizacja ruchu, w miejscach wskazanych w projekcie zgłoszonym do Budżetu Obywatelskiego, dopuszcza wjazd tych pojazdów których wjazd jest uzasadniony.

 

6. TĘŻNIA SOLANKOWA NA OSIEDLU KOLEGIALNA

charakter projektu: osiedlowy (os. Kolegialna)

ocena: negatywna

Szacunkowy koszt realizacji projektu przekracza wartość dla projektu osiedlowego w 2020 r. ponadto staromiejski plac miasta nie jest miejscem odpowiednim na instalacje tego typu budowli. Kształt zagospodarowania pl. Obrońców Warszawy został wypracowany w wyniku konkursu architektonicznego na podstawie wniosku z BOP II Edycji. Zwycięska praca konkursowa pn. „Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania Placu Obrońców Warszawy wraz ze schodami Broniewskiego w Płocku” nie przewiduje takich obiektów jak tężnia solankowa. Forma placu przyjęta pracy konkursowej jest zdeterminowana głównie historią miejsca i kontekstem. Podstawowym założeniem było uczytelnienie założenia ukształtowanego w początkach XIX wieku. Uzupełniono i przedłużono w kierunku południowym szpalery kasztanowców, jednocześnie usuwając wtórne nasadzenia zakłócające odbiór kompozycji. Przestrzeń placu wraz z przecinającą ja ulicą Kościuszki została przekształcona do jednego poziomu w celu podkreślenia jej spójności. Reasumując, niedopuszczalnym jest zaproponowany projekt w ramach obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego, który będzie ingerował, a wręcz niweczył wcześniej już powstały w tej samej formule projekt BO III.

 

8. REWITALIZACJA PLACU EDWARDA JURGENSA WRAZ Z CHODNIKIEM WZDŁUŻ UL. NOWOWIEJSKIEGO

charakter projektu: osiedlowy (os. Stare Miasto)

ocena: negatywna

Teren, na którym ma być zlokalizowany projekt nie stanowi mienia Gminy Miasto Płock (własność: Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku). Ponadto koszty przedsięwzięcia znacznie przekraczają wartość dla projektu osiedlowego.

 

25. MO-TOR PŁOCK - OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY

charakter projektu: ogólnomiejski

ocena: negatywna

Koszt wykonania inwestycji znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na realizację projektu osiedlowego. Ponadto trwają procedury przygotowania terenu na przetarg związany z obszarem inwestycyjnym.

 

26. MO-TOR PŁOCK - PLAC SZKOLENIOWY WRAZ Z PARKINGIEM I PAWILONEM DYDAKTYCZNYM

charakter projektu: osiedlowy (os. Trzepowo)

ocena: negatywna

Koszt wykonania inwestycji znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na realizację projektu osiedlowego. Ponadto trwają procedury przygotowania terenu na przetarg związany z obszarem inwestycyjnym.

 

27. WODNY ŚWIAT DZIECKA

charakter projektu: ogólnomiejski

ocena: negatywna

Koszt wykonania inwestycji znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na realizację projektu miejskiego.

 

28. WODNY ŚWIAT DZIECKA - MINI

charakter projektu: osiedlowy

ocena: negatywna

Koszt wykonania inwestycji znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na realizację projektu osiedlowego.

 

39. CZYSTE POWIETRZE NA OSIEDLU IMIELNICA

charakter projektu: osiedlowy (os. Imielnica)

ocena: negatywna

Od 2015 r. Miasto dofinansowuje mieszkańcom wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. W 2015. ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska natomiast od 2016 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 437/XXV/2016 z dnia 29 listopada 2016r. W sprawie zmiany uchwały nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła, z budżetu Miasta.

Wysokość dofinansowania wynosi:

1) maksymalnie 100 zł za każde zlikwidowane palenisko węglowe, w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, elektrycznej lub zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne lub olejowe; przy czym fizycznie poniesione koszty muszą być udokumentowane fakturą/paragonem.

2) 200 zł za każdy 1kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania.

Z tej formy dofinansowania korzystają również mieszkańcy osiedla Imielnica.

Co roku na wymianę nieekologicznych systemów ogrzewania w budżecie miasta zabezpieczonych jest 200 000 zł. W przypadku gdy zainteresowanych jest więcej, kwota na ten cel w miarę możliwości jest zwiększana.

Aby zoptymalizować działania w zakresie likwidacji pieców węglowych na zlecenie Miasta firma ATMOTERM wykonała inwentaryzację źródeł niskiej emisji na terenie miasta Płocka w zabudowanego jedno i wielorodzinnej obejmującej także przedmiotowe osiedle. Na podstawie inwentaryzacji stworzona została baza danych, która umożliwia sprawniejsze dotarci z dofinansowaniem do mieszkańców, z obszarów gdzie występuje ogrzewanie węglowe.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia finansowanego oferowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach kompleksowego, rządowego programu „Czyste powietrze”, skierowanego osób fizycznych, w ramach którego można nie tylko zmienić ogrzewanie, ale również zmodernizować instalację wewnętrzną w budynku, przeprowadzić pace termomodernizacyjne czy zamontować odnawialne źródła energii. Szczegółowe zasady można poznać na stronie www.czystepowietrze.eu

 

54. WÓZKOWE POGOTOWIE RATUNKOWE

charakter projektu: ogólnomiejski

ocena: negatywna

Samorząd miasta nie może wyposażyć prywatnego obiektu w środek transportu.

 

55. KŁADKA (DLA PIESZYCH) NAD ULICĄ WYSZOGRODZKĄ W OKOLICY MARKETU OBI

charakter projektu: osiedlowy (os. Podolszyce Północ)

ocena: negatywna

Projekt obejmuje działki pasa drogowego nie będących własnością Gminy Płock, a ponadto nie wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miasta Płocka. Środki przeznaczone na realizację projektu znacznie przewyższają środki na ten cel .

 

56. PSI UŚMIECH - OSIEDLOWY PARK DLA PSÓW - OSIEDLE ŁUKASIEWICZA

charakter projektu: osiedlowy (os. Łukasiewicza)

ocena: negatywna

Proponowany projekt jest niezgodny z przeznaczeniem terenu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

60. BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ OSIEDLE MIĘDZYTORZE

charakter projektu: osiedlowy (os. Międzytorze)

ocena: negatywna

Zaproponowana w projekcie budżetu lokalizacja znajduje się na terenie nie będącym własnością Gminy tylko Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dlatego nawet po uzyskaniu zgody ww. spółdzielni na budowę tężni, obiekt ten po wybudowaniu stanie się na mocy prawa – własnością właściciela gruntu. A zatem Gmina będzie zmuszona przekazać tężnię spółdzielni, która wówczas stanie się właścicielem oraz administratorem/ zarządcą tego obiektu. Ponadto teren, na którym zaproponowano budowę tężni, do 2022 roku objęty jest gwarancją udzieloną przez wykonawcę inwestycji polegającej na budowie parkingu oraz dwóch placów zabaw i siłowni zewnętrznej.

 

62. ZAPORA PŁYWAJĄCA DO OCHRONY NOWEGO NABRZEŻA

charakter projektu: ogólnomiejski

ocena: negatywna

Ten teren rzeki Wisły nie stanowi własności Gminy Miasta Płock. Własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Brak możliwości umiejscowienia w innym miejscu.

 

63. WYKONANIE OŚWIETLENIA TORÓW NA TERENIE CENTRUM SPORTÓW EKSTREMALNYCH

charakter projektu: osiedlowy (os. Podolszyce Północ)

ocena: negatywna

Wykonawca Pupmtracka udzielił Gminie 60 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty i ingerowanie w zrealizowany zakres skutkowałoby utratą gwarancji.

 

 64. MUSZLA KONCERTOWA I MINI SCENA

charakter projektu: ogólnomiejski

ocena: negatywna

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie symbolem 1ZP, dla którego ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania „Parku Północnego ze wskazaniem dokończenia realizacji zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę. Brak zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

 65. AKTYWNI KIBICE, AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI

charakter projektu: ogólnomiejski

ocena: negatywna

Samorząd miasta nie może wyposażyć prywatnego obiektu w środek transportu.

 

74. MONTAŻ SPOWALNIACZA RUCHU

charakter projektu: osiedlowy (os. Podolszyce Południe)

ocena: negatywna

Wydział Transportu Drogowego i Inżynierii Ruchu Drogowego zlecił wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na Podolszycach Południowych polegającej na wprowadzeniu m. in. elementów uspakajających ruch drogowy. W związku z powyższym niezasadnym jest wykonywanie projektu tylko dla rejonu przejścia dla pieszych na al. Jana Pawła II przy skrzyżowaniu ul. Pniewskiego, skoro projekt zlecony przez WPT będzie uwzględniał całą ulicę oraz przyległe uliczki.

 

81. RABATA DLA PŁOCKA PRZY UL. TUMSKIEJ- ZIELONY PARKLET

charakter projektu: osiedlowy (Stare Miasto)

ocena: negatywna

Ulica Tumska objęta jest prawami autorskimi. Projektant nie wyraził zgody na zmiany.

 

Wnioskodawca, którego projekt został negatywnie oceniony uprawniony jest do złożenia do Urzędu Miasta odwołania od negatywnej oceny projektu w formie elektronicznej lub pisemnej wraz z uzasadnieniem w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji. Odwołanie rozpatrywane jest przez Prezydenta w ciągu 7 dni od daty wpływu odwołania.