Na te projekty zagłosujecie w tej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka

Wyniki weryfikacji formalno-prawnej projektów złożonych przez Mieszkańców w ramach 9. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka.

 

 Nr projektu  Nazwa projektu  Charakter projektu  Ocena
 1. Słoneczna Szkoła  osiedlowy (Wyszogrodzka) pozytywna
 2. Centrum Doświadczania Świata Kraina Zmysłów  osiedlowy (Kolegialna ) pozytywna
 3. Nie dla jętek i ochotek – wieże lęgowe dla jerzyków  ogólnomiejski pozytywna
 4. Zakup samochodu osobwo-dostawczego dla Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku  osiedlowy (Miodowa) pozytywna
 5. Podpórki rowerowe dla osiedla Podolszyce Południe  osiedlowy (Podolszyce Południe) pozytywna
 6. Pracownia TOR (Tworzenia Obrazów Ruchomych) – warsztaty filmów animowanych  osiedlowy (Kolegialna) pozytywna
 7. Chodnik dla Osiedla Przylesie – Góry  osiedlowy (Góry) pozytywna
 8. Zostań Mistrzem – bokserski Płock  osiedlowy (Kolegialna) pozytywna
 9. Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku oraz dokończenie III etapu projektu Dobra energia dla wszystkich – boisko wielofunkcyjne  ogólnomiejski pozytywna
10. Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Miejskim Przedszkolu nr 21 w Płocku osiedlowy (Dworcowa) pozytywna
11. Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 osiedlowy (Łukasiewicza) pozytywna
12. Walka z hałasem w SP 23 osiedlowy (Podolszyce Północ) pozytywna
13. Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 im. Marii Macieszyny osiedlowy (Kolegialna) pozytywna
14. Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 osiedlowy (Podolszyce Północ) pozytywna
15. Skate park w Borowiczkach osiedlowy (Borowiczki) negatywna
16. Bus dla Zespołu Szkół nr 5 w Płocku osiedlowy (Podolszyce Północ) pozytywna
17. Wieża oczyszczająca plus zielona ściana ogólnomiejski negatywna
18. Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego ogólnomiejski pozytywna
19. Altana piknikowa osiedlowy (Podolszyce Północ) negatywna
20. Edukacja 2.0 osiedlowy (Dworcowa) pozytywna
21. Krok w przyszłość ogólnomiejski pozytywna
22. „Być jak Albert Einstein” - nowoczesna pracownia fizyczna w szkole XXI w. osiedlowy (Łukasiewicza) pozytywna
23. Siłownia pod chmurką Osiedle Winiary osiedlowy (Winiary) pozytywna
24. Pawilon terapeutyczno-dydaktyczny osiedlowy (Kolegialna) pozytywna
25. Wyposażenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku w nowoczesny sprzęt do diagnozy i terapii dzieci – Platformę Badań Zmysłów osiedlowy (Kochanowskiego) pozytywna
26. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku osiedlowy (Borowiczki) pozytywna
27. Cztery łapy osiedlowy (Skarpa) pozytywna
28. Edu. BOT – Życie robotów – innowacyjne zajęcia z informatyki osiedlowy (Kochanowskiego) pozytywna
29. Modernizacja parkingu ul. Zaścianek osiedlowy (Wyszogrodzka) pozytywna
30. MUKSBUS – zakup busa 21-osobowego osiedlowy (Dworcowa) pozytywna
31. Budowa ekranów dźwiękochłonnych oddzielających osiedle Wyszogrodzka od torów kolejowych oraz strzelnicy sportowej osiedlowy (Wyszogrodzka) negatywna
32. Droga pieszo-rowerowa w ul. Górnej od Rzecznej do Dolnej osiedlowy (Wyszogrodzka) pozytywna
33. Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty Papieża Polaka w Płocku w 1991 roku osiedlowy (Łukasiewicza) pozytywna
34. Ergonomiczny Plac Zabaw Dla Dzieci osiedlowy (Imielnica) pozytywna
35. Nowoczesne laboratoria komputerowo-muzyczne i językowe dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku osiedlowy (Kolegialna) pozytywna
36. Klimatyzacja dla Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku osiedlowy (Podolszyce Pólnoc) pozytywna
37. Park wodny na Sobótce osiedlowy (Skarpa) pozytywna
38. „Osiedle Miodowa Ratuje Życie" - rozbudowa sieci AED, baza do nauki pierwszej pomocy dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 17 i III LO, kursy i eventy - pierwsza pomoc osiedlowy (Miodowa) pozytywna
39. Montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej nad Sobótką osiedlowy (Stare Miasto) pozytywna
40. Plac zabaw dla dzieci osiedlowy (Kolegialna) wycofany
41. Płocki Festiwal Światła oraz Iluminacja Ratusza ogólnomiejski pozytywna
42. Płock Miasto Bohater - szlakiem płockich barykad ogólnomiejski pozytywna
43. W poszukiwaniu Folklorystów - Cykl wypraw edukacyjnych w ramach integracji sąsiedzkiej osiedlowy (Międzytorze) negatywna
44. TOR NINJA OCR, SKATE JUMPBOX - Centrum Sportów Ekstremalnych - etap 4 osiedlowy Podolszyce Pólnoc) pozytywna
45. Stacja rowerowa ul. Mickiewicza osiedlowy (Dworcowa) negatywna
46. Rozbudowa placu zabaw - wyposażenie świetlicy osiedlowy (Pradolina Wisły) pozytywna
47. Plac Zabaw oraz Flow Park osiedlowy (Stare Miasto) pozytywna
48. Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych ogólnomiejski pozytywna
49. Szukamy następców Roberta Lewandowskiego osiedlowy (Borowiczki) pozytywna
50. Rozbudowa integracyjnego placu zabaw Dla dzieci na terenie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego osiedlowy (Kochanowskiego) pozytywna
51. Szkoła to podstawa ogólnomiejski pozytywna
52. Rowerowe Trzepowo osiedlowy (Trzepowo) negatywna
53. Między nami – Skwerek wypoczynku, sportu i rekreacji oraz miejsce spacerów z psami osiedlowy (Międzytorze) negatywna
54. Rodzinny, wielofunkcyjny skwer wypoczynku i rekreacji wraz z remontem muszli koncertowej osiedlowy (Borowiczki) pozytywna
55. Płocki hamak miejski ogólnomiejski pozytywna
56. Nadwiślańska strefa relaksu ogólnomiejski pozytywna
57. Infrastruktura i bezpieczeństwo ogólnomiejski pozytywna
58. Wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 16 w Płocku osiedlowy (Tysiąclecia) pozytywna
59. Mural "Radość bycia Seniorem" osiedlowy (Międzytorze) pozytywna
60. Studnie głębinowe z czystą, zdrową wodą dla mieszkańców miasta ogólnomiejski negatywna
61. Nowoczesny monitoring powietrza na terenie całego miasta ogólnomiejski negatywna

 
Uzasadnienie do projektów, które w wyniku weryfikacji formalno-prawnej uzyskały ocenę negatywną:

15. SKATE PARK W BOROWICZKACH
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Borowiczki)
b. ocena: negatywna
Szacunkowy koszt realizacji projektu przekracza wartość dla projektu osiedlowego w 2021 roku.

17. WIEŻA OCZYSZCZAJĄCA PLUS ZIELONA ŚCIANA
a. charakter projektu: ogólnomiejski
b. ocena: negatywna
Proponowane lokalizacje montażu wież oczyszczających w rejonie Katedry i wzdłuż ulicy Mostowej są na działkach które nie są własnością Gminy Miasto Płock.
Wieża oczyszczająca powietrze w aglomeracji miejskiej o wydajności 30 tys m3 zasilana energią pozyskaną z paneli fotowoltaicznych opisana we wniosku przez pomysłodawcę projektu jest rozwiązaniem prototypowym, wyprodukowana została w Holandii. Wieża testowana była w Krakowie a badania przeprowadzone przez polskich naukowców potwierdziły oczyszczanie powietrza w promieniu 50 m ze skutecznością 12% przy zakładanej 75%.
Wieża fotokatalityczna do oczyszczania powietrza o wydajności 50 m3 i zużyciu energii 1500 W/h podana w projekcie została wyprodukowana przez polską firmę i zamontowana w Gdańsku. Aktualnie firma ta proponuje rozwiązanie pasywne, które jest na etapie badań i projektowania. Technologia opiera się na aktywnych warstwach ceramicznych, które będą wykorzystywały światło dzienne do wzbudzania fokatalizy. Zainstalowane w odpowiedniej konfiguracji będą oczyszczać powietrze dookoła instalacji.  Damian Zięba z Krakowskiego alarmu Smogowego oraz naukowcy z AGH dr inż. Jakub Bartyzel, dr inż Michał Gałkowski oraz dr inż. Łukasz Chmura, postanowili sprawdzić efektywność kosztownego sprzętu. W czasie pomiarów okazało się, że wpływ oczyszczacza  na jakość powietrza da się zaobserwować jedynie w odległości do 50 metrów od niego. Nie oznacza to jednak, że w promieniu 50 metrów powietrze było czyste. Stopień redukcji stężenia pyłu PM10 dla odległości poniżej 10 m oszacowano na poziomie 12% w stosunku do wartości stężenia pyłu PM10 w odległości powyżej 50 metrów. Dla przedziału odległości od 10 do 50 metrów wpływ oczyszczacza stopniowo zanikał. Dodatkowo, teren ten objęty jest ochroną konserwatora zabytków.

19. ALTANA PIKNIKOWA
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Podolszyce Północ)
b. ocena: negatywna
Negatywny wynik weryfikacji formalno-prawnej ze względu na niezgodność zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

31. BUDOWA EKRANÓW DŹWIĘKOCHŁONNYCH ODDZIELAJĄCYCH OSIEDLE WYSZOGRODZKA OD TORÓW KOLEJOWYCH ORAZ STRZELNICY SPORTOWEJ
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Wyszogrodzka)
b. ocena: negatywna
Z mapy akustycznej dla miasta Płocka sporządzonej w 2017 r. wynika, że na wskazanym w projekcie terenie nie ma przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku powodowanego przez linie kolejowe i bezzasadnym jest podejmowanie w tym miejscu działań inwestycyjnych. Dodatkowo szacunkowa wycena projektu przekracza kwotę dla projektu osiedlowego.

43. W POSZUKIWANIU FOLKLORYSTÓW - CYKL WYPRAW EDUKACYJNYCH W RAMACH INTEGRACJI SĄSIEDZKIEJ
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Międzytorze)
b. ocena: negatywna
Projekt nie wpisuje się w zadania Gminy Miasto Płock.

45. STACJA ROWEROWA UL. MICKIEWICZA
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Dworcowa)
b. ocena: negatywna
Pod koniec sierpnia 2020 r. została uruchomiona stacja rowerowa przy ulicy Mickiewicza na wysokości stadionu. Jest to w odległości około 300 m od miejsca w którym proponuje się ww. stację.

52. ROWEROWE TRZEPOWO
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Trzepowo)
b. ocena: negatywna
Szacunkowy koszt realizacji projektu przekracza wartość dla projektu osiedlowego w 2021 roku. Koszt przy budowie kanalizacji i przebudowie drogi wyniesie ponad 10 mln zł. Jednocześnie w obecnym układzie drogowym brak jest możliwości technicznych zlokalizowania ścieżki rowerowej.

53. MIĘDZY NAMI – SKWEREK WYPOCZYNKU, SPORTU I REKREACJI ORAZ MIEJSCE SPACERÓW Z PSAMI
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Międzytorze)
b. ocena: negatywna
Działka, na której zaproponowano projekt jest w użytkowaniu wieczystym Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wydział Inwestycji i Remontów dla przedmiotowej działki posiada projekt zagospodarowania terenu budowy placu zabaw i siłowni pod chmurką. Dodatkowo szacunkowa wycena projektu przekracza maksymalną kwotę projektu osiedlowego.

60. STUDNIE GŁĘBINOWE Z CZYSTĄ, ZDROWĄ WODĄ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA
a. charakter projektu: ogólnomiejski
b. ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.

61. NOWOCZESNY MONITORING POWIETRZA NA TERENIE CAŁEGO MIASTA
a. charakter projektu: ogólnomiejski
b. ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.