Uchwała Nr 447/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka

oraz Uchwała Nr 463/XXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 447/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka.