Zaczynamy ósmy Budżet Obywatelski Płocka!

 

 
Prezydent miasta Andrzej Nowakowski ogłosił start kolejnej edycji BOP: – Od dziś do 31 lipca czekamy na pomysły mieszkańców na zagospodarowanie ponad 5,5 mln zł – zachęcał do udziału w przedsięwzięciu prezydent, wskazując, że stoi w miejscu, które powstało z pierwszej edycji BOP.

Nie tylko skwer na Pasażu Paderewskiego został zrealizowany dzięki budżetowi obywatelskiemu. Ustawiona tu stacja naprawy rowerów została zgłoszona i wybrana w szóstej edycji, a dwie smart ławki – w siódmej. Ławki są najnowszym projektem wykonanym z BOP, stanęły na skwerze w końcówce maja. Dzięki zamontowanemu panelowi fotowaltaicznemu naładują telefon lub tablet. Kosztowały prawie 26 tys. zł.

Projekty do ósmej edycji BOP można składać od 10 czerwca do 31 lipca. Można to zrobić, tak jak dotychczas, osobiście we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Płocka, pocztą lub online na stronie mojemiasto.plock.eu. Uprawniony do tego jest każdy mieszkaniec, grupa mieszkańców, rada osiedla oraz organizacja pozarządowa działająca w Płocku.

Tegoroczna odsłona płockiego budżetu obywatelskiego niesie ze sobą kilka istotnych zmian. Po pierwsze kwota do podziału jest większa – teraz to 5 650 000 zł: 2,2 mln zł na projekty ogólnomiejskie i 3,45 mln zł na osiedlowe, przy czym pomysł osiedlowy nie może być droższy niż 575 tys. zł. Po drugie składać projekty i głosować mogą wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek czy meldunek. Dzieci poniżej 13 lat potrzebują jednak pisemnej zgody opiekuna, a osoby bez meldunku muszą złożyć odpowiednie oświadczenie. Zgłoszony projekt musi być możliwy do realizacji w ciągu jednego roku. Ponadto zmieniła się liczba osób, które powinny poprzeć projekt – to nie więcej niż 0,1% mieszkańców danego osiedla, dokładne dane w regulaminie.

- Jest jeszcze jedna ważna zmiana. Jeżeli mieszkaniec nie zgadza się z negatywną oceną swojego projektu, może odwołać się od niej – kolejną nowość zapowiedziała Monika Maron, dyrektor Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych. Każdy projekt po zgłoszeniu poddawany jest ocenie formalno-prawnej, która polega sprawdzeniu możliwości jego wykonania pod względem technicznym, prawnych i finansowym. – Pomysłodawca na odwołanie będzie miał pięć dni od momentu ogłoszenia oceny – dodawała dyrektor Maron. Listę z ocenami projektów poznamy do 16 września.

Głosowanie odbędzie się jesienią – od 7 do 20 października w wyznaczonych punktach miasta oraz przez Internet.

Więcej o Budżecie Obywatelskim Płocka można przeczytać w Zarządzeniu nr 604/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 czerwca 2019r.

mk