Poznajcie projekty, na które będziecie mogli głosować w Budżecie Obywatelskim Płocka

Sprawdź wyniki weryfikacji formalno-prawnej projektów złożonych w 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka. Uzasadnienie do projektów ocenionych negatywnie znajdą Państwo na dole strony.

L.p. nazwa projektu charakter projektu ocena
1. Orlik - Borowiczki osiedlowy (Borowiczki) negatywna
2. Komunikacja miejska na terenie Borowiczek ogólnomiejski pozytywna
3. Park Centralny ogólnomiejski negatywna
4. PATROL-EKO ogólnomiejski pozytywna
5. Śpioszki dla każdego, nowo narodzonego płocczanina. To oni będą budować miasto. ogólnomiejski negatywna
6. Wieże lęgowe dla jerzyków osiedlowy (Dworcowa) pozytywna
7. Zakup i instalacja oczyszczaczy powietrza w płockich szkołach i przedszkolach ogólnomiejski pozytywna
8. Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku ogólnomiejski pozytywna
9. Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji osiedlowy (Dworcowa) pozytywna
10. Kompleksowy remont Alei Spacerowej i wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej na świecie organizacji humanitarnej - Polskiego Czerwonego Krzyża osiedlowy (Stare Miasto) pozytywna
11. "Pierwsza pomoc w płockich szkołach" - baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED. ogólnomiejski pozytywna
12. "Osiedle Tysiąclecia uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16, edukacja mieszkańców, rozbudowa sieci AED osiedlowy (Tysiąclecia) pozytywna
13. "Osiedle Łukasiewicza uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Łukasiewicza, edukacja, rozbudowa sieci AED osiedlowy (Łukasiewicza) pozytywna
14. "Osiedle Miodowa uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Miodowa, edukacja, rozbudowa sieci AED osiedlowy (Miodowa) pozytywna
15. SKARPOL PLAC EDUKACYJNO AKTYWIZUJĄCY WYPOCZYNKOWY osiedlowy (Skarpa) pozytywna
16. Ujednolicenie chodników w obrębie Urzędu Miasta, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku osiedlowy (Międzytorze)

pozytywna
17. Samochód dla uczniów SP 23 w Płocku osiedlowy (Podolszyce Północ) pozytywna
18. Budowa kładki pieszo-rowerowej pomiędzy osiedlami Podolszyce Pólnoc i Południe ogólnomiejski negatywna
19. Parking dla Jaśminowej osiedlowy (Miodowa) pozytywna
20. Park Trampolin na świeżym powietrzu ogólnomiejski negatywna
21. Ogród deszczowy w pojemniku ogólnomiejski pozytywna
22. StudioBus ogólnomiejski pozytywna
23. Skwer Klin na Górnej osiedlowy (Wyszogrodzka) negatywna
24. Miejsca parkingowe przy ul. Gałczyńskiego osiedlowy (Miodowa) negatywna
25. Akademia Walk SŁD osiedlowy (Miodowa) negatywna
26. Parking dla orlika przy SP 21 osiedlowy (Dworcowa) negatywna
27. Rozbudowa placu zabaw i siłowni przy Otolińskiej 5 osiedlowy (Dworcowa) pozytywna
28. Miejsce upamiętnienia płockich wodniaków i historycznych wydarzeń związanych z Rzeką Wisłą i Płockiem ogólnomiejski pozytywna
29. Modernizacja parkingu ul. Zaścianek osiedlowy (Wyszogrodzka) pozytywna
30. Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro ogólnomiejski pozytywna
31. Szkoła Przyszłości osiedlowy (Dworcowa) pozytywna
32. Nowa Szansa - zajęcia dla osób wykluczonych społecznie ogólnomiejski negatywna
33. Projekt Aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych osiedlowy (Kochanowskiego) pozytywna
34. Działanie na rzecz Małżeństwa i Rodziny "Nie ma lekko" ogólnomiejski pozytywna
35. Mój Płock Moja Wisła - Od małego na całego ogólnomiejski negatywna
36. Trampolinowe lekcje wychowania fizycznego ogólnomiejski pozytywna
37. Wakacyjne półkolonie dla dzieci i młodzieży ogólnomiejski pozytywna
38. Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" w Płocku - Imielnicy osiedlowy (Imielnica) pozytywna
39. Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych osiedlowy (Łukasiewicza) pozytywna
40. Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną osiedlowy (Podolszyce Południe) pozytywna
41. Wodny świat dziecka osiedlowy (Skarpa) pozytywna
42. Dokończenie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na "Winiarach) osiedlowy (Winiary) pozytywna
43. Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" osiedlowy (Miodowa) pozytywna
44. Budowa chodnika z ławkami i oświetleniem na dużym polu między SP8 i SP23 osiedlowy (Podolszyce Północ) negatywna
45. Edukacyjny młyn ogólnomiejski pozytywna
46. Dobro zwierząt - wspólna sprawa ogólnomiejski pozytywna
47. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy SP Nr 12 w Płocku osiedlowy (Wyszogrodzka) pozytywna
48. Wykonanie sygnalizacji Świetlnej na przejściu dla pieszych osiedlowy (Kochanowskiego) negatywna
49. Płockie harcerstwo, czyli tradycja ku nowoczesności ogólnomiejski pozytywna
50. Boisko wielofunkcyjne osiedlowy (Pradolina Wisły) negatywna
51. Sygnalizacja świetlna osiedlowy (Skarpa) pozytywna
52. Autokar dla Nafciarzy ogólnomiejski negatywna
53. Remont ul. T. Kościuszki ogólnomiejski pozytywna
54. Miejsca parkingowe przy ul. 3 Maja osiedlowy (Kolegialna) negatywna
55. Budowa fontanny multimedialnej tzw. "Mokry chodnik" osiedlowy (Podolszyce Północ) pozytywna
56. Siłownia zewnętrzna osiedlowy (Ciechomice) pozytywna
57. Płockie Smart Ławki osiedlowy (Podolszyce Południowe) pozytywna
58. Budowa sygnalizacji świetlnej oraz przejścia dla pieszych na Trasie ks. Jerzego Popiełuszki osiedlowy (Pradolina Wisły) negatywna
59. Budowa "Siłowni pod chmurką" na osiedlu Tysiąclecia  osiedlowy (Tysiąclecia) pozytywna
60. Smart Ławki - 100 inteligentnych ławek solarnych z dostępem do internetu, wbudowanym USB, ładowarką indukcyjną oraz usługą sensor smogu na 100-lecie niepodległości  ogólnomiejski pozytywna
61. Warsztaty parkour oraz breakdance osiedlowy (Kolegialna) pozytywna
62. Płocka taksówka lotnicza i działalność sportowo-szkoleniowa Aeroklubu AZM ogólnomiejski negatywna
63. Piękniejszy Płock ogólnomiejski negatywna
64 Modernizacja istniejących chodników ul. Batorego osiedlowy (Wyszogrodzka) pozytywna
65. Wyznaczenie miejsc do palenia ognisk na płockiej plaży i montaż grilli miejskich ogólnomiejski pozytywna
66. Przystanek Plaża ogólnomiejski negatywna
67. Zostań Mistrzem - bokserski Płock osiedlowy (Kolegialna) pozytywna
68. Góry na sportowo osiedlowy (Góry) pozytywna
69. Centrum Sportów Ekstremalnych - etap III ogólnomiejski pozytywna
70. Tężnia osiedlowa osiedlowy (Kochanowskiego) pozytywna
71. Antysmogowe instalacje z mchu - The CityTREE ogólnomiejski negatywna
72. Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" osiedlowy (Kochanowskiego) pozytywna
73. Judo w Szkole Podstawowej osiedlowy (Łukasiewicza) pozytywna
74. Stacja Pradolina Wisły - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Pradolina Wisły) pozytywna
75. Poprawa bezpieczeństwa płocczan poprzez zakup sprzętu dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych ogólnomiejski pozytywna
76. Stacja Góry - rozbudowa roweru miejskiego osiedlowy (Góry) pozytywna
77. Stacja Ciechomice - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Ciechomice) pozytywna
78. Stacja Borowiczki - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Borowiczki) pozytywna
79. Stacja Trzepowo - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Trzepowo) pozytywna
80. Stacja Radziwie - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Radziwie) pozytywna
81. Stacja Imielnica - rozbudowa systemu roweru miejskiego osiedlowy (Imielnica) pozytywna


1. ORLIK BOROWICZKI
charakter projektu: osiedlowy (Borowiczki)
ocena: negatywna
Koszt projektu przewyższa koszty dla projektu osiedlowego.

3. PARK CENTRALNY
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Zaproponowane rozwiązanie jest niezgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała 411/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dn. 25.06.2012r.). Ponadto w obszarze centralnym tereny parkowe stanowi wzgórze Tumskie, a wskazany przez pomysłodawcę teren w obrębie ulic Bielskiej, Ostatniej, Spacerowej i Kobylińskiego stanowi własność prywatną.

5. ŚPIOSZKI DLA KAŻDEGO, NOWO NARODZONEGO PŁOCCZANINA. TO ONI BĘDĄ BUDOWAĆ MIASTO.
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.

18. BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIĘDZY OSIEDLAMI PODOLSZYCE PÓŁNOC I POŁUDNIE
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Koszt realizacji inwestycji przekracza środki na ten cel przewidziane regulaminem Budżetu Obywatelskiego.

20. TRAMPOLIN NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
charakter projektu: osiedlowy (Miodowa)
ocena: negatywny
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.

23.    SKWER KLIN NA GÓRNEJ
charakter projektu: osiedlowy (Wyszogrodzka)
ocena:    negatywna
Wskazany teren lokalizacji inwestycji stanowi pas drogowy.

24.    MIEJSCA PARKINGOWE PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO
charakter projektu: osiedlowy (Miodowa)
ocena: negatywna
Brak wskazanej lokalizacji przez wnioskodawcę. W pasie drogowym ul. Gałczyńskiego brak możliwości usytuowania większej ilości miejsc postojowych. Wspólnoty mieszkaniowe mogą realizować zadanie również na swoim terenie.

25.    AKADEMIA WALK SŁD
charakter projektu: osiedlowy (Miodowa)
ocena: negatywna
W/g opinii  projekt jest niemożliwy do realizacji pod adresem wskazanym we wniosku (sala sportowa będzie przebudowywana na archiwum).

26.    PARKING DLA ORLIKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21
charakter projektu: osiedlowy (Dworcowa)
ocena: negatywna
Negatywnie – w sprzeczności z potrzebami szkoły. Parking do obsługi Boiska Orlik został wybudowany przy wschodniej części kompleksu (wejście/ wjazd na teren boisk).

32.    NOWA SZANSA – ZAJĘCIA DLA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Proponowana lokalizacja nie stanowi własności Gminy-Miasto Płock.

35.    MÓJ PŁOCK, MOJA WISŁA – OD MAŁEGO NA CAŁEGO
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Projekt nie wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku.

44.    BUDOWA CHODNIKA Z ŁAWKAMI I OŚWIETLENIEM NA DUŻYM POLU MIĘDZY SP8 I SP23
charakter projektu: osiedlowy (Podolszyce Północ)
ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.

48.    SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA UL. BIELSKIEJ
charakter projektu: osiedlowy (Kochanowskiego)
ocena: negatywna
Z uwagi na przepisy rozporządzenia ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określające odległość przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną od skrzyżowania lub sąsiedniego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, nie ma możliwości umieszczenia sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym przejściu.

50.    BOISKO WIELOFUNKCYJNE
charakter projektu: osiedlowy (Pradolina Wisły)
ocena: negatywna
Na części działki nr 212 w 2018r. Opracowana została dokumentacja dotycząca budowy placu zabaw z siłownią pod chmurką. Na pozostałej części działki nr 212 biegnie linia energetyczna napowietrzna, która uniemożliwia umieszczenie boiska pod przewodami elektrycznymi

52.    AUTOKAR DLA NAFCIARZY
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych nie ma podstaw do realizacji takiego projektu.

54.    MIEJSCA PARKINGOWE PRZY UL. 3 MAJA
charakter projektu: osiedlowy (Kolegialna)
ocena: negatywna
Planowana ulica miejska w dokumentach Urzędowych łącząca Aleje Jachowicza z ulicą Misjonarską.

58.    SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA TRASIE KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
charakter projektu: osiedlowy (Pradolina Wisły)
ocena: negatywna
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 ze zmianami), poza obszarami zabudowanymi przejścia dla pieszych można wyznaczyć na obciążonych ruchem pieszym skrzyżowaniach oraz w rejonach przystanków autobusowych, szkół, zakładów pracy itp. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na Trasie ks. Jerzego Popiełuszki jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

62.    PŁOCKA TAKSÓWKA LOTNICZA I DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-SZKOLENIOWA AEROKLUBU AZM
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Zadanie nie leży w zakresie zadań własnych gminy.

63.    PIĘKNIEJSZY PŁOCK
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.

66.    PRZYSTANEK PLAŻA
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Zadanie nie leży w zakresie zadań własnych gminy.

71.    ANTYSMOGOWE INSTALACJE Z MCHU – THE CITYTREE
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Koszt przedmiotowej inwestycji jest bardzo wysoki, a redukcja zanieczyszczeń o 30% ogranicza się jedynie do promienia 50 metrów od instalacji. Przedmiotowe lokalizacje mieszczą się przy drogach krajowych i wojewódzkich, które nie są własnością Gminy. Wykonanie witaczy w sposób wymierny nie przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza na terenie miasta.