Zgoda opiekuna prawnego

Formularz zgody opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w zgłaszaniu projektów i głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Płocka na 2020 rok.