Zarządzenie Nr 3301/17

Zarządzenie Nr 3301/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Płocka dotyczących Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2018 rok.

Załączniki:
Pobierz plik (3301_17.pdf)Zarządzenie nr 3301/17185 kB

Lista poparcia

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH PROJEKT do Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2018 rok (30 podpisów poparcia na projekt ogólnomiejski, 15 podpisów poparcia na projekt osiedlowy).
Pamiętaj, że listę należy wypełnić drukowanymi literami.

Załączniki:
Pobierz plik (lista poparcia_6.doc)lista poparacia212 kB